Haziran 2008: Mer-Ki-Vah, Işık Yükseliş Aracınız

Yazdır Yazdır 

BAŞMELEK MİKAİL’den MESAJ * LM-6-2008

RONNA HERMAN VASITASI İLE AKTARILMIŞTIR

Sevgili üstatlar, Ruhunuzu bedensel forma ilk bütünleştirdiğiniz zaman, çoklu harika şeyleri tezahür ettirmek için Yaradılışın Altın Işığını ve Kutsal Zihninizi nasıl kullandığınızı hatırlıyor musunuz? Fiziksel dünyada büyük keyif aldınız; ancak, birçok denemeden ve etrafınızdakilerden gelen fazla baskıdan sonra, kendinizden şüphe etmeye başladınız. Bir kez daha, o olağanüstü armağanlara erişmenizin ve talep etmenizin zamanıdır, sevgili kalpler. Yüksek Benliğinizin fısıltılarını dinleyin ve uyumlu, sevgi dolu ve herkes için faydalı olana odaklanın. Yolunuza çıkan herhangi çatışma veya tahrif/bozulmaların üzerine çıkın ve bunları Ruh – gücünde ve bilgeliğinde büyüme fırsatı olarak görün. Kargaşa ve kaos artarken, Kutsal Kalbinizde merkezlenmiş kalmalısınız ve Kutsal Zihninizin bilgeliği ile gelecek vizyonunuzda disiplinli ve odaklanmış kalmalısınız. Kendinin – üstadı olmanın yolu budur.

Hepiniz bu ve diğer yıldız sistemlerinde ve realitelerde, fiziksel ve eterik formların büyük çeşitliliğinde binlerce yaşama sahip oldunuz. Birçok basit yaşamlar ve armağanlarınızı ve yetenekleriniz en büyük potansiyelinde kullandığınız birçok büyük deneyimler. Bu hepiniz için dengeleyici bir ömürdür; bu yaşamda Varlığınızın tüm fasetlerini bir araya getirmeyi arıyorsunuz. Beşinci boyuttaki kişisel piramidinizde oturan bedeninizin eterik kopyası vasıtası ile fiziksel gövdenize süzülen Yaratıcı Işığın kıvılcımlar saçan elmas kristal parçacıklarının milyonlarcası ile dolduğunuzu gözünüzde canlandırın. Hem bedeninizin içinde hem de kişisel dünyanızda yarattığınız tüm kusurlar yavaşça ama kesin olarak, kademeli bir şekilde stresten ve sınırlamadan uzak olan güzellik ve huzurun yüksek uyumlu frekanslarına dönüşürken, bu sürecin gözlemcisi olun.

Sevgililer, şüpheler ortaya çıktıkça, geçmişin başarısızlıklarından çok fazla bilgi edindiğinizi, kazandığınız bilgelik ile şimdi yükseliş yolunda arkanızda olanlara yardım etme yeteneğine sahip olduğunuzu hatırlayın. İçsel rehberliğinize güvenin, yanlış yola sapmayacaksınız. Görkemliliğinizi hatırlamanıza ve sizden ne istediğimizi bilmenize yardımcı olmaya gayret ediyoruz, siz bunları daha önce birçok kez başardınız. Parlaklığınız daha da genişlerken ve büyürken ve uzaklara erişirken, dünyadaki diğer tüm Işık İşçileri ile birlikte yadsınamaz birleşik bir güç olacaksınız, en yüksek düzenin dönüşü ve değişimi için bir güç. Vizyonunuzda gözüpek olun. Dünyanızda neyin doğru olduğunu görün, böylece her birinizin içinde ve karşılaştığınız her insanda oturan Sevgi/Işığı güçlendirirsiniz. Etrafınızdaki kaosa ve gölgelere odaklanmayın, çünkü dikkatinizi nereye yöneltirseniz, onu büyütürsünüz. Sen, Tanrı Zihninin bilinçli bir Kıvılcımı olarak bu evren boyunca yolculuk yaptığın anlamına gelen Yıldız Tohumu, birçok eşsiz dünyalar yaratmaya yardım ettin. Ayrıca yaratmaya yardım ettiğin şeyi deneyimlerek eonlarca zaman geçirdin, çünkü bu evrenin değişmez bir yasasıdır.

İnsanlık ve Dünya için yükseliş sürecinin takdir edildiği gibi gerçekleşmesini sağlamak için adım adım ortaya çıkan görkemli ve karmaşık İlahi Planın temel anlayışına sahip olmanız çok önemlidir. Siz, öncüler, oynayacak önemli rolleriniz var ve size Planın anlayabileceğiniz ve gerçekleştirebileceğiniz kadarını ifşa ediyoruz. Şimdi biz taslak çıkartacağız ve size yükseliş sürecinin bir başka önemli fasetini aktaracağız. Aynen iniş işlemini gerçekleştirirken rehberlik edildiğiniz ve korunduğunuz gibi, şimdi tam salınımda olan yükseliş işleminde de rehberlik ediliyor ve korunuyorsunuz.

MER-KA-BA

Mer Ka Ba bir Mısır sözcüğüdür, anlamı: MER (IŞIK), KA (RUH), ve BA (BEDEN). Bu sekiz – köşeli Yıldız Tetrahedron sizin kişisel Işık aracınızdır ve siz aşağıya alt boyutlara yolculuk yaparken ve en sonunda insan formuna geçerken yaratıldı. Merkaba, Işığın inen aracı olarak adlandırılabilir. En sonunda iki üçgen ayrıldı, her bir üçgenin ucu bir elmas yaratmak için üçüncü gözde birleşti: “Bir MER – KA – BA, Ruhu ve bedeni eşzamanlı olarak etkileyen ters yönde dönen Işık alanıdır. İki birleşen üçgen, Işık Bedeninizi tekrar yaratan ruhunuz ve Tanrı Işını Benliğinizin birleşmesini temsil eder. Bu, siz yoğunluğa daha derin batarken çağlar boyunca küçülen canlı bir Işık alanıdır. Geçmişte, Dünya planında sağlıklı bir şekilde dönen bir MER – KA – BA alanının çapı 15 – 18 metre idi. Ruhunuzu ve bedeninizi bir realite veya boyuttan alıp başka bir realite veya boyuta götürebileceğiniz bir araç idi. O Işığın boyutlar – arası aracıdır. Başlangıçta, pranik enerji veya Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları ile dolu Canlı Işık beynin merkezinde yerleşik olan Epifiz Bezine akardı. Timüs gibi, bu bez orijinal büyüklüğünden büyük ölçüde küçüldü: golf topu büyüklüğünden bezelye tanesi büyüklüğüne indi. O kadim zamanlarda, pranik nefes/Işık Epifiz Bezinden Kutsal Zihne, ışık sütunundan (sıklıkla pranik tüp olarak adlandırılır) aşağıya Kutsal kalbe ve sonra fiziksel bedenin kalanına akardı. Epifiz Bezi Kutsal Zihninize portal, giriş kapısıdır. Bundan dolayı, bu bez bir dereceye kadar aktive yeniden aktive edilmelidir ve Kutsal Zihne girişi sağlamak için başın arkasında beynin üst kısmında yerleşik olan koruyucu Işık zarları çözünmelidir.

Başlangıçta, prana fiziksel bedense sonsuzluk işareti döngüsünde inip çıkardı. Siz yoğunluğa daha fazla gömüldükçe, bu kutsal şekilde nefes almayı bıraktınız ve burnunuz ve ağzınız ile yüzeysel olarak nefes almaya başladınız, böylece Epifiz Bezini bypass ettiniz ve prananın yaşam – verici özeliklerini çekme yeteneğini kaybettiniz. Sonsuzluk nefes teknikleri vasıtası ile o kadim prosedürleri yeniden öğreniyorsunuz. Nefesi çekerdiniz ve Vagus sinirinden yukarı gönderirdiniz ve Medulla Oblongata’dan (yükseliş çakrası) bedenden atardınız. Bu nefes tekniği ayrıca pranik enerjinin pranik tüpten Epifiz Bezine ve Kutsal Zihne ve aşağıya pranik tübe ve Kutsal Kalbe akmasını sağlar. Nefes – verişte kutsal enerjiyi bedenden aşağıya çekersiniz, enerjisel güç alanınızı güçlendirir, dengeler ve uyumlarsınız.

Vagus siniri beyin sapı vasıtası ile Medulla Oblongata’yı birleştirir ve ayrıca kalp ve Solar Güç Merkezi birleştirerek boyuna doğru yol alır. Bu sinir solunum sistemini kontrol eder ve bundan dolayı bedeninizdeki en önemli sinirlerden biridir, çünkü nefes olmadan yaşayamazsınız. Vagus siniri ayrıca Yaşam/Işık Nehri olarak adlandırılan eterik yaşam kordonunuzun bağlantısıdır.

MER-KI-VAH

MER – Kİ – VAH ALANINI GENİŞLETEN VE GÜÇLENDİREN İLAHİ SEVGİ/IŞIKTIR

Dünya ve insanlığın yükseliş Işık aracı zamanla sekiz – köşeli yıldız tetrahedron’dan on iki ve sonra yirmi dört köşeli yıldız tetrahedrona gelişecektir ve en sonunda daha da büyük boyuta genişleyecektir. Yükseliş aracını iniş aracından ayırt etmek için, MER – Kİ – VAH olarak adlandırıldı, çünkü gelecek için yeni İlahi mavikopyayı içeriyor. Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarına erişmek ve çekmek için yaşamlarınızda denge ve uyumu aktif olarak aramalısınız. Koşulsuz sevgi Adamantine Parçacıklarının aktive edici gücüdür.

ÇEKİRDEK ATOMLAR: Kutsal Kalbin içinde yerleşik olan fiziksel bir çekirdek atom, solar pleksusta yerleşik duygusal bir çekirdek atom ve beyin yapısı içinde Epifiz Bezinde yerleşik zihinsel bir çekirdek atom vardır. Yaşam hattınız/kordonunuz Tanrı Işını Benliğinizde sağlam şekilde demirlidir ve bu çekirdek atomlara sürekli olarak yaşam gücü enerjisi yayar. Sizler spiritüel farkındalığınızı genişletirken ve frekans modellerinizi armonize ederken, yaşam – veren enerjinin bu akışı (Adamantine Parçacıkları) artar, böylece yükseliş işlemini hızlandırır ve yükseliş sürecinden kolayca ve zarafetle ilerlemenize yardımcı olur. Ayrıca MER – Kİ – VAH Işık aracınızı genişletir ve güçlendirir.

Yükseliş yoluna adım atanların hepsi şu anda en azından beş seviyede yaşıyor ve birçoğunuz altıncı ve yedinci boyutların alt – seviyelerine erişiyorsunuz ve nadir durumlarda koruyucu Işık kürenizdeyken sekizinci ve dokuzuncu boyutlara götürülüyorsunuz. Hafızanız bilgisayara çok benzer şekilde, istikrarlı, canlı, manyetik bir enerji alanına bağımlıdır. Dünya’nın titreşim frekansları hızlanmaya devam ederken, aktif dönmekte olan MER – Kİ – VAH aracına sahip olanlarınız ful hafızayı koruyacaklar. Sahip olmayanlar için, onların hafızası zayıflayacak ve hatta bölümler silinebilir. Aşırı durumlarda, bilgisayarlarının hafızasının çökmesine benzeyecek. Harmonik Convergence’den sonra, 144 kristalin ızgara Dünya’da stratejik noktalara/kutsal sitelere demirlendi ve şimdi dünya çapındaki birçok adanmış ışık işçisinin gayretiyle çeşitli yerlere aktif olarak demirlenmekte. Size büyük bir armağan ve ayrıca muazzam bir görev sunulmakta. İçinizden Yaratıcı Işığın aktığı Işığın canlı sütunları olmayı aramalısınız, böylece bu yükseltici, şifa verici enerjinin en sonunda Dünyayı sarana dek kristalin ızgara sisteminde akabilmesi için özel bölgelerde kristalin ızgarayı demirlersiniz. Kristalin ızgaranın kutsal geometri modeli dokuzuncu boyuta uzanır. O, Dünya ve insanlığın yükselişi için matrixtir. Sonsuzluk nefes tekniklerini düzenli olarak kullanmak ve ikili sıra egzersizini en azından bir kez uygulamak, kademeli olarak size dokuzuncu boyuta kadar (dokuzuncu boyut dahil) tüm yol boyunca titreşim frekans modellerine erişme kapasitesi verir. Melek alemlerinden olan bizler, bu tekamül ve büyük değişim zamanlarından kolaylıkla ve zarafetle geçmenize yardım etmek için büyük güçlerle buradayız; ancak, yardımımızı istemelisiniz, çünkü sizin özgür iradenizi ihlal edemeyiz. Bir Işık üstadı olarak hakkınız olan yeri talep edin, sahip çıkın, sevgililer ve hatırlayın, sizler Ruhun bilgisini ve aydınlanmış gerçeği bütünleştirirken, dışarı çıkıp bilgeliğinizi paylaşmanızı istiyoruz. Rehberlik yapmak, yönlendirmek, ilham vermek ve sizi korumak için her zaman yanınızdayız.

Ben Başmelek Mikail’im

** Ronna Herman vasıtası ile aktarılmıştır * STAR*QUEST **

Sevgili dostlar, sevgili Mikail 1992’de bana gelmeden ve onun habercisi olmamı istemeden önce, yıllardır sezgisel astroloji çalışıyor ve uyguluyordum ve astrolojik doğum haritası ve yaşam okumasını içeren danışma seansları sunuyordum. Sonra, Mikail müşterilerim için kozmik ‘ruhsal okumalar’ getirmeye başladı ve onun rehberliğinde, her astrolojik Güneş burcu için kısa bir spiritüel bakış oluşturdum, bu bize neden özel bir astrolojik burcun etkisinde doğmayı seçtiğimizin harika içgörüsünü veriyor. Astroloji bize takip edilecek bir yol haritası sunuyor ve meydan okumaları ve dengesiz enerjileri yenmek için bize yardımcı olmada ok faydalı bir alet olabilir; yaşamımızda bize sunulan yetenekleri ve fırsatları belirlememize yardımcı olabilir. Doğum haritamız bir mandaladır, Ruh seviyesinde kim olduğumuzun yansımasıdır ve ayrıca evreni de yansıtır. Doğum anımızda zamanda donmuş cennetlerin bir resmidir. Her Güneş burcu Anne/Baba Tanrımızın bir yüzüdür ve belli nitelikleri, özellikleri ve erdemleri iletir. Başmelek Mikail kendinin – farkındalığına ulaşma yollarında başkalarına yardımcı olmak için yıllardır kullanmakta olduğum her güneş burcu için kısa bir ‘spiritüel okuma’yı dahil etmemi istedi. Her ay bunlardan iki veya üç tanesini ekleyeceğim. Astroloji bilimini onaylamaya çalışmayacağım. Her zaman olduğu gibi, neyin gerçeğiniz olduğuna kendiniz karar vermelisiniz. Bu bilgiyi sevgiyle sunuyoruz.

Ronna

*KOÇ*

Koç bir ateş burcudur ve bu nedenle size hevesli ve pozitif bir doğa verir. Yeni daha pozitif ve dengeli bir kişilik inşa etmek için orijinalliğinizin avantajını almaya çabalarken, size bilinmeyen sulara atılma cesareti verir. Kendi – yönünü bulmayı aralamalısınız, ama çok ben – merkezli olmaktan kaçının. Başkalarına verebilmeden önce, verilecek bir şey olmalı; bundan dolayı, yaşam misyonunuza ilerleyebilmeniz için kendinizi kendini – sevme, kendine değer verme ve kendini kabul etme ile doldurmak için gayret etmelisiniz. Bu güçlü burcun negatif etkilerinden kaçının: sabırsızlık, saldırganlık, çok itici veya bencil olmak. Koç için ana cümle BEN..….İM’dir ve anahtar sözcük EYLEM’dir. Temel doğanız öncü olma ve büyük çeşitlilikte deneyimlere sahip olma tutkusu ile eyleme – yöneliktir. Pasif veya itaat eder durumda bir çok yaşamlar geçirdiniz ve şimdi gücünüzü, iradenizi ve otoritenize sahip çıkmaya hazırsınız.

*BOĞA*

Boğa enerjisinin ana odağı gerçekçi, pratik ve emekçi olmayı öğrenmektir. Bu burcun nitelikleri, eğer pozitif olarak kullanılırsa, güvenilir, şefkatli, sadık ve sözüne itibar edilir olmanıza yardımcı olur. Size yakın olanları çok sahiplenici veya kıskanç olmanın; inatçı ve başkalarının görüşlerini dinlemeye isteksiz olmanın negatif etkilerini yenmeyi öğrenmelisiniz. Boğa burcu olanların ana odağı SAHİBİM/BENİM VAR’dır ve en derin arzularınızdan biri yaşamınızda istikrardır. Temel doğanız birlikte – yaratıcı olmak ve fiziksel dünyada hayallerinizi nasıl tezahür edeceğinizi öğrenmektir. Boğa Venüs gezegeni tarafından yönetilir ve bu nedenle, güzelliği ve etrafınızda güzel şeylere sahip olmayı seversiniz. Çok sevecensiniz ve güvenliğe güçlü bir gereksiniminiz var. Boğa en pratik ve ‘bedensel’ burçlardan biridir, bu sizin bu yaşama, yaşamınızda pratik ruhsallık yaratma arzusu ile geldiğiniz anlamına gelir. Fiziksel dünyayı ve fiziksel bedeninizi ihmal ederek spiritüel misyonunuzda birçok yaşam geçirdiniz. Ayaklarınız dünyaya sağlam basarken, yıldızlar arasında yükselmeyi öğrenmenizin zamanı. Misyonunuz, Ruhun inebilmesi ve hakimiyeti alabilmesi, böylece Dünyada kişisel cennetinizi yaratabilmeniz için, fiziksek bedeninizin frekans titreşimlerini dengelemek ve armonize etmektir.

Phone/Fax:775-856-3654 E-mail:RonnaStar@earthlink.net *Web Site: www.RonnaStar.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)