Ağustos 2009: Otantik Benliğiniz Olmak

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj
Ağustos 2009 * LM-8-2009

“OTANTİK BENLİĞİNİZ OLMAK”

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, şu andaki çağın büyük draması hızla sona yaklaşıyor. Dünya üzerindeki her ruh, farkında olup olmamalarına bakmaksızın büyük dönüşüm sürecinin ortasındadır. Hala 3 ncü ve 4 ncü boyut illüzyonunun sınırlamalarına yapışık olan değerli ruhlar mevcut durumu sürdürmede zorluk çekiyorlar. Yoksulluk – bilinci realitesine yakalanmış olanlar bolluk yaratmanın her zamankinden çok daha zor olduğunu görüyorlar; ve bir çok insan için, sınırlı gelir kaynakları bile azaldı veya yok oldu. Ego – tahrikli çatışmalar daha da yoğunlaşırken ve sıklaşırken, ilişkiler zarar görüyor. Yaradılışın Işığı korku, bağnazlık, açgözlülük, yargılama, sınırlama ve güven yoksunluğu veya kendine değer vermenin çarpıtılmış hissinin kitlesel inanç paradigmasını bombardımana tutarken, kendinden şüphe ve hayattan hoşnut olmama yaygınlaşıyor.

Eski dünyanız yavaş yavaş yok olup geçmişte kalırken, yeni realiteniz genişlemeye devam ediyor, çünkü yeni realiteniz evrenin işleyişinin daha büyük farkındalığını içeriyor, geçmişte kim olduğunuzun ayrıntılı duygusu ve gelecek için engin potansiyelin vizyonu. Kararlı bir şekilde Yükseliş yolunda olanlarınızdan geçmişin kalıntı negatif düşünce formlarınızı ve Yaratıcının Işığının maksimum miktarını bütünleştirmenizi engelleyen olumsuz enerjiyi incelemeniz isteniyor. Yükseliş sürekli devam etmekte olan bir arınma ve genişleme işlemidir. Gözlersiniz, ayırt edersiniz, salıverirsiniz veya emersiniz, bütünleştirirsiniz ve sonra sizin için elde edilebilir kılınmış olan yüksek kavramların ve gerçeklerin titreşim modellerini yayarsınız. Her yüksek enerji aşılaması ile Enerji İmzanız modifiye edilir ve ince ayarlanır, böylece kendinizin olarak sahip çıktığınız saf Işık frekanslarını kendi kuvvet alanınıza ve dünyaya yansıtırsınız.

Sevgililer, içinizde ve etrafınızda gerçekleşen çok büyük değişimler olduğunun farkındasınız. Kendinizi beşinci boyut Benliğiniz ile yeniden hizalamanız için size birçok fırsatlar ve meydan okumalar veriliyor. Evet, birçok boyutlarda ve alt – boyutlarda en azından tek bir parçanız/Tanrı Kıvılcımınız ve büyük olasılıkla Tanrısal Benliğinizin çok sayıda Kıvılcımları var. İlahi Benliğinizin daha da küçük kıvılcımlarına bölündüğünüz ve Baba/Anne Tanrımızdan gelen emri gerçekleştirmek için ileri çıktığınız zaman, bu evrenin görkemli alemlerine geri giden bir yola sahip olmanız için evrensel bir tasarım yaratıldı. Yaratımın her seviyesinde tüm evrene Işık Piramitleri veya yol – istasyonları yerleştirildi. Yıllardır Işık Piramitlerinden bahsetmekteyiz; ancak, birçoğunuz bunların yükseliş sürecinde ne kadar önemli olduklarını hala anlamıyor. Yüksek beşinci boyuttaki Işığın Dünya Piramidini sık sık ziyaret etmenizi ve Yaratıcı Sevginizi/Işığınızı dünya ve insanlıkla paylaşmanızı istedik.

Yaşam armağanını, Adamantine Parçacıklarını nefesinizle alırken, bunları koşulsuz sevginizle aktive ederken ve Sonsuzluk Nefesi vasıtasıyla dünyaya aktarırken, “Dünya, insanlık ve tüm Yaradılış için en yüksek hayrı istiyorum” diyerek niyetinizi ifade etmek en harika armağandır. Eğer Yaratıcının enerji akışının size ve sizden dünyaya hiç sona ermeyen akışının stoğunu oluşturmayı diliyorsanız, önce ihtiyacınız olanı almalısınız ve dengeyi başkalarıyla paylaşmalısınız. Böyle yaparak, bir Işık sütunu ve Işık nöbetçisi olursunuz. Kişisel piramidinizi ziyaret ettiğiniz zaman, vizyonlarınızı tezahür ettirme sürecini hızlandırır, dengesiz sorunları hızla çözmenize ve başkalarıyla olan günün şartlarına uymayan anlaşmaları salıvermenize veya düzeltmenize yardımcı olur. Ancak, en büyük faydalardan biri Işığın beşinci boyut piramidinizi ziyaretten her geri döndüğünüzde, dünyasal çevrenize beşinci boyut frekanslarının bir kısmını kendinizle birlikte getirmenizdir. Beşinci boyut ortamına alışıyorsunuz, sevgililer.

Sık sık Baba/Anne Tanrımız ve bu evrenin Büyük Merkezi Güneşindeki Elohim tarafından yaratılmış olan Adam/Eve (Adem/Havva) Kadmon Işık Bedeninizden, mükemmel Işık Bedenden (insan mavikopyası) bahsettik. Baba/Anne Tanrımızın bu evren için İlahi planı formların ve ifadenin hiç bitmeyen çeşitliliğini içerir ve Kadmon Işık Bedeni Varlığınızın doğal hali olan Ruhsal Formunuzun özüdür. Tanrısal Benliğiniz titreşen renklerin, geometrik şekillerin ve ses frekanslarının çokluğunda saf Tanrı Işığından oluşur. Spiritüel doğanız bu evrende Tanrı Bilincinin en yüksek seviyesinin ritmine ve titreşim modellerine uyumludur. Form dünyalarına yolculuğunuzdan önce, evrensel yasalarla ve Baba/Anne Tanrımızın iradesiyle mükemmel uyum içindeydiniz. Meleklerin veya diğer krallıkların yolunu izlemeyi seçebilirdiniz; ancak, meraklı ve hevesli ruhlar olarak Yaratmanın yolunu seçtiniz ve böylece bilinmeyene maceralarınıza başladınız. Sizi, Işık Lejyonlarımızın üyeleri olarak boşluğa yolculuğa kalk borusuna yanıt veren cesur ve gözüpek ruhlar olarak adlandırmadık mı?

İnsan doğanız zamanla gelişti, çünkü yaşam deneyimlerinizin muazzam çeşitliliği tarafından ve etrafınızdakiler tarafından büyük ölçüde etkilendi. Deneyiminiz ve bilgeliğiniz artarken, insan doğanız sürekli değişim halinde olmalıydı; ancak, birçok sevgili Ruh inançlarında katılaşıyor ve şekilleniyor ve bu nedenle, onların insan doğaları durgunlaşıyor ve zihinleri kapanıyor. Çoğu zamanlar bir Ruh çeşitli dersleri veya deneyimleri ertelerken (ağırdan alırken) insan doğası dengesizleşir; örneğin zihinsel/duygusal dengeyi ve ayrıca eril ve dişil özelliklerde dengeyi elde etmek için en az rahat oldukları bedeni seçmek zorunda oldukları zaman gelinceye kadar, çoğu zaman kadın veya erkek bedeninde enkarne olmak. Aşırı aktif duygusal doğanın yanı sıra zihinsel yeteneklere aşırı vurgu olabilir. Bu dengesizlik özellikle bugün dünyada çok fazla acıya ve ıstıraba neden oldu, çünkü çok sayıda yanlış yola sapmış ruh, kendilerinin asıl parçalarını inkar etti.

Ruh formunda olmanız, sizin her zaman en bilgece kararları verdiğiniz anlamına gelmez. Hatırlayın, sadece Ruhunuzun şarkısının ahenk içinde olduğu ve uyumlandığı boyutsal seviyeye geri dönebilirsiniz. Dünya planını terk ettiğinizde, otomatik olarak neyin en iyi olduğunu bilen bilge bir Ruh olmazsınız. Bu nedenle yolunuza ve bir sonraki dünyasal, galaktik veya evrensel deneyiminizin ne olacağına karar vermenize yardımcı olan rehberleriniz, öğretmenleriniz ve bir konsey var. Cennet alemlerinde bile, size verilen tavsiyeye her zaman uymazsınız, dolayısıyla en iyi seçimleri yapmazsınız.

Her enkarnasyonda size ruhsal benliğinize uyanma fırsatı verilir. Ruhun dürtüklemelerini dinlerseniz, önce ego ve Ruhsal Benlik arasında savaş meydana gelir. Bu, çağlar boyunca egoya ne kadar enerji tahsis ettiğinize ve geçmiş negatif düşünce kalıplarını iyileştirme ve temizleme süreciyle sabırlı bir şekilde çalışmaya ne kadar istekli olduğunuza bağlı olarak, en uzun sınav olabilir. Bu zarar verici düşünce kalıpları zihinsel ve duygusal bedenlere süzülür ve en sonunda fiziksel bedenin etrafında negatifliğin hapishanesi oluşuncaya kadar aurik alanı bozmaya başlar, bu yaşayan bir cehennem yaratabilir. Cenneti veya cehennemi deneyimlemek için yer değiştirmek zorunda değilsiniz. Titreşim kalıplarınızı yükselterek veya düşürerek her iki realiteyi deneyimleyebilirsiniz.

Sevgililer, insanlığın şimdiye kadar deneyimlediği en dramatik tekamül/yükseliş sürecinin ortasındasınız. Bu süreç tüm evreni etkiliyor; ancak, Baba/Anne Tanrımızın sevgili Temsilcisi olarak Gerçek Varlık Halinize, Otantik Benliğinize bu harika geri dönüş fırsatından yararlanmanıza yardım etmeye adandık.

TANRI – BİLİNCİNİN YEDİ MÜHRÜNÜ AÇMAK başlıklı son mesajımızda, RUH YILDIZI ÇAKRASI’ndan bahsettik. Birçoğunuzun Ruh Yıldızı Çakrasına aşina olmadığınıza dikkat ettik; bu nedenle, fiziksel bedeninizin çakra sisteminin bu yönünün önemini anlamanız için size açıklama vereceğiz.

SEKİZİNCİ ÇAKRA – RUH YILDIZI:

Çakra merkezlerinizi dengeye getirirken (fiziksel bedendeki yedi büyük enerji merkezi), kalp/Ruh/timüs bezi ve boğazı kapsayan Solar Güç merkeziniz adı verilen şeyi geliştirdiniz. Bedeninizin merkezinde fiziksel kalp ile aynı seviyede bulunan eterik Kutsal Kalbiniz var, ama bedenin arkasına, omurga kolonuna daha yakındır. Ruhunuz, Elmas Çekirdek Tanrı Hücresi ile birlikte Kutsal Kalbinizde bulunur. Bilinçte “düşüşten” sonra, Ruhunuzun Özünün çoğu bedenden Ruh Yıldızı olarak adlandırılan şeye geri çekildi. Ruh Yıldızı başın 15 – 20 santim üzerindedir. Uyanmaya başladığınız ve bir kez daha bilincinizi yükseltmeye çalıştığınızda, “Ruh birleşmesi” denilen şeyi yaşadınız, Ruh birleşmesiyle Ruhun Özü Kutsal Kalp merkezine kademeli olarak iner ve bir kez daha fiziksel bedende oturmaya başlar. Bu, uyanış/yükseliş sürecinin başlangıcıdır. Sekizinci Çakra yüksek boyutlara geçiş kapısıdır. Yedi büyük çakra uyum içinde dönmeye başlarken, Kutsal Ateş (Adamantine Parçacıkları) eterik kolona (çoğu zaman Güç Çubuğu adı verilir) akar. Eterik kolon çakra sistemini Ruh Yıldızına bağlar. Bu, Üst Benliğin (Oversoul) çoklu fasetleri ve insan fiziksel bedeni arasında kademeli yeniden birleşmeyi sağlar. Ruh Yıldızı Yaratıcının Işığının insan bedenine akışını ayarlayan bir yıldız tetrahedrondur (dört yüzlü).

Sevgili kalpler, yükselen spiritüel/insan Varlıklar olarak, en yüksek seçimleri yapmak için çaba göstermenizin zamanıdır. Dünyanızda her gün gerçekleşen çoklu dramaların gözleyicisi olun, katılımcısı olmayın. Düzeltmek için gayretli bir şekilde çaba göstermeniz gereken en zarar verici alışkanlıklardan biri başkalarını yargılamaktır. Üzerinde düşünüp taşındıktan sonra seçimlerinizi yapın ve sonra gerçeğin size ifşa edilmesini talep edin. Sonra yapabileceğinizin en iyisiyle o gerçeği yaşamalısınız. Hemen herkes sizin inançlarınıza uymayan bazı tercihler veya bazı seçimler yapacaktır ve bu olması gerektiği gibidir. Aynı varış yerine götüren birçok yolun ve gerçeğin birçok seviyesinin bulunduğunu söylemiştik. Bir üstat yargılamaz, başkalarının kendi gerçeklerini yaşamasına izin verirken, sessizce kendi gerçeğini yaşar. Bu, gereksinimler ortaya çıktığında sınırlar koymamanız veya tercihlerinizi belirtmemeniz anlamına gelmez: orta yolu rehberiniz olarak Ruh ile ve örtünüz olarak sevgi ile yürüdüğünüz anlamına gelir. Böyle yaparak, huzur ve uyum yayarsınız ve Işığınızı gittiğiniz her yerde yayarsınız. Işık alemlerinden olan bizler ilerlemenizden çok hoşnutuz. Işığın Dünya Piramidinde bize katılın, Baba/Anne Tanrımızdan size özel bir kutsama ileteceğiz. Her zaman sizinleyim.

BEN BAŞMELEK MİKAİL’İM

(Çeviri: Saffet Güler)

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.