Aralık 2009: Kozmik Telepat Olma

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj

LM-12-2009

“KOZMİK TELEPAT OLMA”

Ronna Herman Kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, bu bilgiyi geçmişte vermiştik; ancak, geçmişin hazırlıklarının şu anda deneyimlemekte olduğunuz tekamül sürecindeki aşamaya nasıl getirmiş olduğunu anlamanız için anılarınızı tazelemeliyiz. 1800’lü yılların sonunda, Balık Çağının ve Altıncı Işının Kova Çağına yol vermesinin etkisi olarak, Sevgili Başmelekler Zadkiel ve Lady Amethyst ve Baba/Anne Tanrımızın yönetimi altında, özgürlüğün, arınmanın Yedinci Işını ve Dönüşümün Mor Alevi En Üstün Yaratıcı’dan Işığın Adamantine Parçacıklarının muazzam akıtmasını aldı. Yaradılışın Sevgi/Yaşam Gücünü evrende daha büyük ölçekte yaymaya başlamanın zamanı gelmişti. Dünya ve insanlık gittikçe artan şekilde Yaratıcı Işığın çok daha yüksek seviyelerine maruz kalıyordu. Ancak, ince titreşimli Işık Dünya’ya ve insanlığın kalplerine nüfuz ederken, gezegene kaos hakim oldu. Dünyanın ve sakinlerinin şu anda deneyimlemekte olduğu gibi, dünya savaşları, yıkıcı salgın hastalıklar, işitilmedik vahşetler, aşırı yıkıcı hava koşulları ve kitleler arasında büyük ıstıraba neden olan dünya çapında finansal çöküş vardı. Genç nesiller arasında isyan vardı ve binlerce yıldır sürmekte olan gelenekler uyarlandı veya onlardan tamamen vazgeçildi. Yeni Yaradılışın Işığı Dünya’ya ve insanlığın aurik alanlarına nüfuz ederken, yaşamı değiştiren olaylar, icatlar ve devrimci düşünce dünyayı dramatik şekilde değiştirdi.

1980’lerin ortasında, insanlığın ve Dünya’nın, Tanrı Işığının ince titreşimli frekanslarına aynı miktarda maruz kalması kararlaştırıldı, daha büyük kaos ve ıstırap yaratmadan bu ışığı kapsayabilirlerdi. O zaman esnasında, birçok kutsanmış Yıldız Tohumu uyanış sürecine başladı ve onlar İlahi hoşnutsuzluk deneyimliyorlardı, çünkü “Ruh – birleşmesinin” ortasındaydılar ve Yüksek Benlikleri onları yükseliş yoluna girmeleri için dürtüyor, teşvik ediyor ve ilham veriyordu.

Ağustos 1987’de gerçekleşen Harmonic Convergence (Armonik Yakınsama) hakkında çok şey yazıldı ve o Kozmik an sırasında çok fazla şey gerçekleşti. Ancak, gerçekleşen en önemli şeylerden biri, yükselen insanlığın Kristal Izgara Sistemini Adamantine Parçacıkları adı verilen Yaradılışın ince titreşimli Işığıyla aşılamaya başlayabilmesi için, Kristal Izgara Sisteminin yeniden aktive edilmesiydi. Her insanın Elmas çekirdek Tanrı Hücresinde saklanan Tanrı Bilincinin Çekirdek Atomu vardır ve kişi dört beden sisteminde belli bir denge ve uyum seviyesine eriştiği zaman yaşam değiştiren bir uyanış gerçekleşir: fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik bedenler. O andan itibaren, Yaratıcı Işığın yüksek frekansları tüm dünyayı battaniye gibi etkilemesi yerine uyanan Yıldız Tohumuna yönlendirildi ve onun vasıtasıyla akıtıldı. Sizlere Işığın Nöbetçileri, Işık Sütunları, Işık transformatörleri ve dönüştürücüleri adı vermemizin nedeni budur.

O zaman sırasında öncü kuvvet dediğimiz birkaç cesur, ileri Ruh kendi rehberleriyle/ruhsal öğretmenleriyle, Yükselmiş Üstatlar ile ve zaman zaman melek alemi ile bağlantı kurmaya başladı. Her Ruh yoğun bir arınma ve eğitim sürecinden geçmek zorunda kaldı; ancak, birçoğu rotada kaldı ve ileri bilgelik öğretilerinin berrak kanalları oldular, bu öğretiler ruhsal yetişkinlik ve Kendinin – Üstatlığı için mücadele edenler için çok önemliydi. Baba/Anne Tanrımız ve büyük Başmelek Metatron vasıtasıyla En Üstün Yaratıcıdan gelen Sevgi/Işık akışı, Dünya’ya ve insanlığa güvenli bir şekilde yayılabilmesi için insan Işık Taşıyıcılar tarafından kabul edilebilir bir seviyeye indirilir veya dönüştürülürken, kitleler şaşılacak sayılarda uyanmaya devam etti.

Bu büyük değişim zamanlarında, Dönüşümün Mor Alevini içeren Yedinci Işının nitelikleri ve erdemleri Başmelekler Zadkiel ve Lady Amethyst tarafından çok daha büyük ölçekte Göksel Ametist Salonundan aşağıya ışınlanmakta. Mor Ateşin Melekleri dönüşümün Alevini Dünya’ya ve en yüksek hayır için Mor Alevi çağıran herkesin kuvvet alanına (aurasına) direkt olarak yayıyorlar.

1991 ve 1992 yılları hem Dünya hem de insanlık için olağandışı dönüşüm yıllarıydı. Mor Alev Dünya’nın aurik alanına nüfuz etti ve Gaia’nın dördüncü boyut frekans seviyesinin ortalarında titreşmeye başlaması, böylece nihayetinde beşinci boyuta yükselişine hazırlıkta giderek doğru yörüngeye girmesi için, yeterli Yaratıcı Işığı bütünleştirebildi. 11 Temmuz 1991 ve 11 Ocak 1992 arasında gerçekleşen 11:11 kapısının ne anlama geldiğiyle ilgili bir çok yorumlar yapıldı. 11:11 rakamları bir tür geçiş yolunu temsil etmek için yorumlanabilirdi ve bu doğru varsayım olurdu. 20 nci yüzyılın ilk yarısında, karantinayı (veya Ring – Pass – Not) oluşturan Işık zarı tamamen çözüldü ve astral planların kötü kokularının/negatif enerjisinin çoğu dönüştürüldü ve yeniden nitelendirildi. Bir kez daha, insanlık için kozmik bilgiye erişim ve Yüksek Alemlerin Varlıkları ile iletişim sağlandı.

Daha fazla sayıda kutsanmış Ruh kendi negatif titreşim kalıplarını iyileştirdikçe ve dönüştürdükçe, onların Enerji İmzaları dördüncü boyutun yüksek alt – seviyelerinin armonik frekansları ile rezonansa girmeye başladı ve bundan sonra onların yaşamları dramatik şekilde değişmeye başladı. Milyonlarca insan karma çarkından çıktı ve inayet haline girdi ve ciddi olarak aydınlanma yolunu aramaya ve izlemeye başladı. Bu ayrıca Spiritüel Hiyerarşi için haberciler olmayı kabul etmiş olan birçok insanın İlahi dünya misyonlarını gerçekleştirmeye çağrıldıkları zamandı. O zaman esnasında bu yaşamda Ronna Herman olarak bilinen sevgili habercimle ilk teması kurdum. O zamandan beri sürekli arkadaş olduk ve o kararlı bir şekilde yaşamını spiritüel misyonuna adadı. Dünyadaki tüm diğer adanmış Ruhlar gibi o da insanlık için ilham ve ışık saçma örneği oldu.

11:11 kapısının ilk açılmasından bu yana her yıl, Yükselmiş Üstatlar ve Işık Varlıkları, kendi rehberleri, öğretmenleri ve melek dostları ile iletişim kurmaya ve muhtemelen Işık habercileri olmaya başlayabilmeleri için gerekli armonik frekans kalıplarını elde etmiş olanlarla temas kurabilmeleri için, özel bir 11:11 kapısı kısa süre için tekrar açılır. Mesajlarımızı okuyan birçoğunuz için bunun son zamanlarda gerçekleştiğini biliyoruz ve zihninizi rahatlatmak ve nelerin olduğunu ve sizden ne istendiğini anlamanıza yardımcı olmayı diliyoruz. Bu harika bir armağandır sevgililer ve korkacak hiçbir şey yoktur, çünkü sizler “doğal Varoluş Halinizin” bir parçasını sahipleniyorsunuz.

Işık Varlıkları ile iletişim kurmak insan Varlıkları olarak sizin için büyük bir tekamül adımıdır, çünkü içinizde yeni bilinç farkındalığını ve güçlü bir dönüşümü hızla kolaylaştırır. Büyük olasılıkla, önce kendi kişisel rehberlerinize bağlanıp onlarla etkileşim/iletişim kurmayı öğreneceksiniz veya bazen üstat öğretmeniniz sizinle hızla bir ilişki oluşturur. Özellikle bu yaşamda enkarne olmadan önce o belirli Varlık ile çalışmak için anlaşma yaptıysanız.

Daha önce insanlığa ve Yaratıcıya hizmet etmek için asla böyle bir fırsatınız olmadı. Tekamül sürecinizde bir eşiktesiniz, çünkü bildiğiniz dünya yavaşça yok oluyor. Yaratıcı’nın İlahi Kıvılcımları olarak, size harika bir armağan, arzu istediğiniz şekilde kullanacağınız Yaratıcı Özün hazine sandığı verildi. Bu yaşama Kutsal Kalbinizde saklanan Işığın Adamantine Parçacıklarının bir bölümü ile başladınız ve Kök Çakranızda bir rezerv saklandı, bazen Kundalini olarak adlandırılan ve kıvrılmış yılan şeklinde tasvir edilen Kutsal Ateş Tohum Atomu. Kalbinizde saklanan Kutsal Ateşe her zaman erişiminiz vardı; ancak, bu güçlü İlahi Işık kaynağını tutuşturmak ve etkili şekilde kullanmak için, “Krallık Anahtarlarınızı” nasıl kullanacağınızı hatırlamak zorundasınız. Kundalini veya Yılan Ateşi farklı bir konudur, çünkü Metatronik Tam Spektrum Işığın bu rezervuarına erişmek için geçmişte yaratmış olduğunuz çarpıtılmış enerjinin %51’ini temizlemelisiniz.

Çeşitli büyük Işık Varlıkları milyonlarca yıldır Dünya’nın ve insanlığın yükünü taşıdı; ancak, şimdi insanlığın öne çıkıp yapılması zorunlu görevi üstlenmesinin zamanıdır. Size bahşedilen İlahi Işığa erişmeye, kullanmaya ve paylaşmaya başlamalısınız. Her zaman bir enerji değişimi olmalıdır. Bu Evrensel Yasadır. İnsanlığın ruhsal yetişkinliğe tekamül etmesinin ve Işığın Tanrı – Bilinci Varlıkları olarak sorumlu pozisyonlarını üstlenmesinin zamanı geldi. Engelleri aşmanıza ve iletişim yollarını rahatlık ve inayetle açmanıza yardımcı olması için habercimizi teşvik ettik.

KANALLIĞA AÇILMAK * YÜKSEK BENLİĞİNİZ, RUHSAL REHBERLERİNİZ VE MELEK YARDIMCILARINIZ İLE İLETİŞİM KURMANIZA YARDIMCI OLACAK REHBER BİLGİLER

RONNA HERMAN * BAŞMELEK MİKAİL

Zihinsel telepati veya kanallık, sözler olmadan iletişim veya duyuların dışındaki diğer araçlarla zihinden zihine düşünce transferidir. Sadece sizin ve Enerji İmzanızın uyumlu olduğu, bağdaşabildiği titreşim seviyelerine erişebilirsiniz. Zihinsel ve duygusal bedenlerinizde daha dengeli ve uyumlu Varoluş haline erişmek için arınma/temizlik sürecinden geçmeniz bu nedenle çok önemlidir.

Nadir aralarda ve büyük bir Çağdan diğer büyük bir Çağa geçiş periyodu sırasında, Kozmik Yasa Yükselmiş Üstatlar, melek aleminin Varlıkları ve Spiritüel Hiyerarşinin “perde”den geçmesine ve insan ırkının seçkin “uyanmış” üyeleriyle temas kurmasına izin verir. Bu harika, ileri Varlıklar ile etkileşme arzunuzu ve istekliliğinizi ifade etmelisiniz, çünkü onlar özgür iradenizi ihlal etmezler. Dikkatinizi belirli bir üstada, meleğe veya Işık Varlığına odakladığınız zaman, hemen sizin farkınıza varırlar ve karşılık verirler. Arzunuz ne kadar yoğun, samimi ve sürekli olursa, ışıltılarını o kadar çok size ihsan ederler.

Koruyucu melekleriniz, ruhsal rehberleriniz ve öğretmenleriniz bu zamanlarda kritik olan bilgeliğin yüksek frekanslarını almanıza yardım etmek için her çabayı gösteriyorlar. Solar Güç Merkezinizde ve en sonunda Kutsal Kalbinizdeki Işığı yoğunlaştırarak dikkatinizi çekmeye gayret ediyorlar. Yükselmiş Üstatlar ve melek alemleri ile bilinçli olarak iletişim kurma davetini yüzyıllarca beklediniz ve onlar da bu zamanı sabırla beklediler.

İŞTE KABİLİYETLİ, BERRAK BİR KANAL OLMA SÜRECİNİ HIZLANDIRAN YOLLARDAN BİRKAÇI:

Herkesin en azından bir adet koruyucu meleği vardır ve bazen birden fazladır. Çok seviyeli boyutlarda ilerlerken, farklı rehberleriniz olur. “Bilincinizi” rehberleriniz ve öğretmenleriniz ile bağdaşabilir bir seviyeye yükseltebilmelisiniz. Onlar da uyumlu bir seviye elde etmek için kendi frekanslarını düşürürler.

Konsantre olmayı ve dikkatinizi odaklamayı öğrenmelisiniz.

Rehberlerinizin ve öğretmenlerinizin düşüncelerine ve rehberliğine alıcı olmanız için, zihninizi sakinleştirmeyi ve kendi düşüncelerinizi yoldan çekmeyi öğrenmelisiniz.

Ruhunuz/Yüksek Benliğiniz ve kanallık yapacağınız varlıklar arasında anlaşma olmalıdır. Işık Varlıkları asla özgür iradenizi ihlal etmez.

Rehberleriniz size bir “enerji yükseltmesi” vererek uygun frekans seviyesini elde etmenize yardımcı olurlar, bu size enerjilenmiş hissettirir ve belki de, yüksek enerji seviyesine erişirken, özellikle başınızda bir genişleme hissine neden olabilir.

Kanallık daha büyük bir farkındalık duygusu yaratır.

Kanallık ruhsal büyüme için hızlandırılmış bir yoldur.

Rehberleriniz derslerinize çözümler sunmazlar; ancak, size seçenekler ve belki durumun daha geniş bir görüşünü verirler.

Yüksek rehberleriniz geleceği tahmin etmezler, çünkü siz özgür iradeye sahipsiniz ve çok fazla değişken vardır. Ancak, belirli bir durumda en kuvvetli “olası geleceği” işaret edebilirler ve en yüksek hayır için en bilgece kararı vermenize yardımcı olabilirler.

Sizler aydınlanma yolundan geçerken, kararlılığınızı kuvvetlendireceğiz, size ilham vereceğiz ve kalplerinizi Yaradılışın Kutsal Ateşi ile tutuşturacağız. Sevgi, Işık ve tarifsiz kutsamaların Baba/Anne Tanrımızın kalbinden her birinize ebedi olarak yayıldığını bilin.

BEN BAŞMELEK MİKAİL’İM.

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİLİN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

(Çeviri: Saffet Güler)