Ekim 2009: Dördüncü Boyutun Armağanları

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj
LM-10-2009

“DÖRDÜNCÜ BOYUTUN ARMAĞANLARI”

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, bu evrendeki çeşitli boyutlar ile ilgili çok fazla tartışma oldu, özellikle üçüncü, dördüncü ve beşinci boyutlar. Bunlar insanları en çok etkileyen boyutsal frekanslardır, çünkü insanlığın bu zamanda var olduğu realiteyi yaratırlar. Son zamanlarda, sevgili habercimiz yıllardır kullanmakta olduğumuz sözcüklerin ve terimlerin sözlüğünü derleme görevini üstlendi. Bu sözlük ve en önemli mesajlarımızın bazılarının yoğunlaştırılmış versiyonu, şu anda deneyimlemekte olduğunuz yükseliş süreci için çok kritik olan bilgelik öğretilerini daha kolay anlamanıza ve bütünleştirmenize yardımcı olacak.

Gezegendeki her Ruh bu zamanda Dünya’yı bombardıman eden Tanrı Işığının yüksek titreşimli frekanslarının hızlı yükselmesinden etkileniyor. Tekamül/yükseliş spiralinde ilerleyecekseniz, çalışmayı yapmaya istekli olmalısınız, çünkü Işığın Adamantine Parçacıklarının bu ince Enerji Modelleri, dönüşümün bundan sonraki kritik yıllarında daha çok hızlanacak. Ayrıca, Yıldız Tohumu olanlarınız bütünleştirdiğiniz ve “öz gerçeğinizin” bir parçası yaptığınız Kutsal Bilgelik öğretilerinin yararlarını ve etkililiğini gösterebilmelisiniz. Yol göstericiler olmayı kabul ettiniz ve Ruh kardeşlerinize rehberlik yapmanız ve yardımcı olmanız için sizlere gereksinim var.

Sözlüğün bazı bölümleri geçmiş mesajlarımızdan alıntılardır; ancak, bilginin çoğu sevgili habercimizin Kutsal Zihnindeki “hafıza bankasından” derlendi. Kendi Kutsal Zihninize erişmeyi öğrendiğinizde, geçmişten çok daha fazla bilgelik çekme yeteneği elde edeceğinizi keşfedeceksiniz ve ayrıca şu andaki öğretileri çok daha kolayca akılda tutabileceksiniz. Ayrıca, frekans kalıplarınızı yükseltir ve inceltirken, bu bilgiye daha kolayca erişme yeteneği elde ettiğinizi göreceksiniz. Kutsal Zihniniz bilincin ileri seviyelerini ve ayrıca verileri kolaylıkla akılda tutma ve hatırlama yeteneğini içerir.

REFERANS & İFŞAATLAR’dan ALINTI*

SÖZLÜK VE ÇİZİMLER

“ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ BOYUTLAR: İnsanlığın binlerce yıl önce bilinçte Düşüşünden bu yana, Dünya ve onun fiziksel ortamı Üçüncü/Dördüncü – Boyuta ait bileşenlerden oluştu. Üçüncü Boyut uzayın uzunluğu, genişliği ve derinliğinden oluşur. Bu boyutun Hissedebilir Varlıkları daha fazla tekamül etmiş Hayvan Krallığı (grup bilinci) ve bireyselleşmiş Ruh – bilincine sahip olan İnsan Varlıklarıdır. “Dördüncü Boyutta, “ŞİMDİ”nin bilinçli farkındalığı uzayın uzunluk, genişlik ve derinliğine eklenir. Dördüncü Boyut “duyguların” alemidir ve Astral Plandır. Yüksek frekans kalıplarının başlangıç aşaması olduğundan, zaman daha akışkandır ve zaman ve uzay yasaları değişmeye başlar (4 ncü boyutta). Bu bazen Eterik Alem olarak adlandırılır. Biz (insanlar), çoğunlukla uyumsuz üçüncü ve Dördüncü Boyutsal titreşimlerin kümelenmesinden oluşan kitlesel bilinç inanç yapısından geçmek zorundayız. Dördüncü Boyutsal ortamın yedi alt – seviyesinden geçmek için kişisel uyumsuz titreşim frekanslarımızı temizlemek veya nötrleştirmek ve Beşinci – Boyut ortamındaki “BEN’İM”imizin farkındalığına erişmek bizim sorumluluğumuzdur.

“BOYUTLAR, EVRENSEL: Evrenimiz Işık, ses ve renkten ve ayrıca farklı yoğunluk seviyelerinden oluşur. Evrendeki her şeyin rezonansı vardır veya titreşim frekans kalıplarından oluşur. Birlik bilinci 3 ncü ve 4 ncü Boyutların yanılsamalarının yok olmaya başladığı Beşinci Boyutta başlar. 5 nci Boyut yükseliş işleminin gerçek başlangıcıdır. Siz fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik bedenlerde dengeye ve uyuma geri dönmeye çabalarken, yüksek Üçüncü Boyutun titreşim kalıplarında yükselişe hazırlanmaya başlarsınız. Yüksek Beşinci, Altıncı Boyutun ve üzerinin yüksek frekansları/boyutları gittikçe daha eterik, ince veya Kristalin olur. Form vardır; ancak, yüksek Altıncı Boyut ve yukarısına ilerledikçe, form giderek daha ince, çoğunlukla yarı saydam ve bazen akışkan hale gelir. Bu Evrenin boyutları, kendi titreşim frekanslarına göre düzenlenmiştir; bu, yüksek boyutların yüksek, daha ince frekanslarla rezonansa girdiği ve daha düşük, daha yoğun boyutların daha yavaş titreşim kalıpları ile rezonansa girdiği anlamına gelir. Her boyut spesifik Evrensel Yasalar ve Prensipler tarafından kontrol edilir, o boyutun frekanslarında rezonansa girerken o boyutun Yasalarına ve Prensiplerine bağlı kalınmalıdır.

“Boyutlar arasında katı sınırlar yoktur, çünkü bir dalga modelinde gel git yaparlar ve belli bir dereceye kadar birbirlerine nüfuz ederler. İnsanlığın çoğu Dördüncü Boyutun çeşitli seviyelerine ve hatta Beşinci Boyutun daha alt seviyelerinin frekans kalıplarının küçük miktarlarına erişirken ve bütünleştirirken, şimdi yüksek Üçüncü Boyutun frekansları ile rezonansa giriyor. Bazı ileri Ruhlar Işık Şehirleri vasıtasıyla Altıncı – Boyutsal frekans kalıplarının (hatta daha yükseğinin) küçük miktarlarını bütünleştiriyorlar. Bizler Üçüncü/Dördüncü Boyutsal ortamın içinde rezonansa girerken, sadece Asıl Yaşam Gücü Maddesine veya yarı Spektrum Işığa erişiyoruz. Metatronik Tam Spektrum Işığın bütünsel parçası olan Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarını almak için, negatif frekans kalıplarımızın %51’ini temizlemeliyiz ve Enerji İmzamızı en azından Beşinci Boyutun alt seviye frekanslarının bir bölümüne uyumlamalıyız.”

Başmelek Mikail: Birçoğunuzun öğrendiği gibi, öğretilerimizin doğal bir ilerleyişi vardır. Yol boyunca bir sürü tökezletici blokları deneyimlemeyi istemiyorsanız, “önünüzdeki yolu temizlemek” için gereken adımları atmanız önemlidir. Yükseliş süreciyle ilişkili olarak, “daha hızlı ve daha fazlasının daha iyi olması gerekmez.” Yükseliş yoluna adım atmış olanlar ve İlahi Misyonlarını gerçekleştirmekte ciddi olanlar bizim beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Ancak, bildiğiniz gibi, ödenecek bir bedel vardı. Sizler eski sıkışmış enerjileri salıverirken, geçiş süreci duygusal bedende stresli oldu ve fiziksel beden için çoğu zaman ağrılı oldu. Bu enerjilerin bazıları bedeninizin farklı bölgelerinde yapışmıştı ve bunları deneme yanılma ile nasıl dönüştüreceğinizi, nötrleştireceğinizi ve salıvereceğinizi öğrenmek zorunda kaldınız. Ancak, siz cesur öncü kuvvetler, sizi arkadan takip edenlerin gölge toprakların vadilerini daha hızlı ve birçok engeller ve birçok ağrı verici semptomlar olmadan geçebilmeleri için yolu açtınız.

3 ncü/4 ncü Boyutsal ortamda yaşarken, 4 ncü Boyutun alt alemlerini rüya halindeyken deneyimlersiniz ve o alemde Astral/Eterik bedeninizde çeşitli yerlere seyahat edersiniz. 4 ncü Boyutta, geçmiş, şimdi ve gelecek kavramınız daha akışkandır ve rüyalarınızda hem hoşnut edici hem de acı verici anılar deneyimleyebilirsiniz. Bilincin Teta veya Delta halinde iken, Duygusal Beden alemi vasıtasıyla geçmiş yaşamlardan hisler ve inançlar getirilir. Bu alem, “kabusları” ve rahatsız edici rüyaları deneyimlediğiz yerdir, çünkü bu kitlesel bilinç inanç kalıplarının alemidir. Ancak, Yüksek Benliğiniz neler olduğunu anlamanıza yardımcı olmak ve alt Dördüncü Boyutun negatif ortamından geçmek için ne yapılması gerektiğinin örneklerini vermek için rüyalarınız vasıtasıyla sizinle konuşmaya gayret eder.

Dördüncü Boyut çoğu zaman mümkün olduğu kadar hızla geçilmesi gereken bir alem olarak tanımlanır. Ancak, Yaradılışın tüm seviyelerinde olduğu gibi Dördüncü Boyut içinde de faydalı veçheler vardır. Üçüncü Boyut içindeki dualitenin geniş spektrumunu deneyimlerken, sanki yarı – uyanık bir halde var oluyorsunuz. 4 ncü Boyutun yüksek alt – seviyelerinde bulunan Ruhun armağanlarına erişim kazanabilmeniz için, alt Dördüncü Boyutun çarpıtmalarını temizlemeye başlarken, gittikçe uyanmaya başlarsınız. Enerji İmzanızı aktif bir şekilde dengelemeye ve uyumlamaya çalışıyorsanız, Kutsal kalbinize erişim kazanırsınız ve Kutsal Zihninize Portal açılır. Yüksek yaratıcı yeteneklerinize erişirsiniz ve çoğu zamanlar, bazı gizli yeteneklerinizi geliştirmek için dürtülürsünüz. “Tüm Var Olan İle Birliğin” başlangıcı olan “Benliğin Birliği”ni hissetmeye başlarsınız.

Işık Şehirlerinden gelen Yaradılışın Enerjisi olan Tam Spektrum Metatronik Işığa erişmek için, Işığın orta – Dördüncü ve alt Beşinci Boyutsal frekanslarına erişme yeteneğine sahip olmanız gerektiğini açıkladık. Burası, Mor Alevin dönüştürücü özelliklerinin yükseliş sürecinde daha fazla önemli rol üstlendiği yerdir.

Dünyadaki stratejik yerlere dev kristal gözetleyiciler (koruyucular) yerleştirildiğini açıkladık. Dünyanın tüm bedeninde büyük labirentler, geçitler ve kristal mağaralar vardı. Fiziksel bedeniniz ve gezegeniniz şu anda olduğu kadar yoğun ve sıkıştırılmış değildi. Büyük kristal mağaralarda Yedinci Işının Kutsal Mor Alevini taşıyan dev ametist kümeleri vardı. Bunlar, İnsanlık fizikselliğin daha yoğun alemlerinde alt dört beden sistemini geliştirirken, içindeki ve etrafındaki denge ve uyumu sürdürmesine yardımcı olmak için, İnsanlığın Kutsanmış Mor Aleve her zaman erişebilmesi içindi.

Dünyadaki Mor Alevlerin kutsanmış Koruyucuları, dünyasal Mor Alevleri beslemek ve tazelemek için Adamantine Parçacıklarını, Tanrı – Bilincinin niteliklerini, veçhelerini ve erdemlerini sürekli olarak getirmek zorunda olduklarını biliyorlardı ve bazı kutsanmış Ruhlar milyonlarca yıldır görevlerini imanla gerçekleştirdiler. Ancak, Dünya yoğunluğa sıkışırken ve batarken, Mor Alevler gittikçe azaldı, sonunda dünyada çoğu bölgelerde yanmakta olan sadece en küçük alevler kaldı. Binlerce yıldır canlı tuttukları bilgelik öğretileri vasıtasıyla sevgi dolu niyetleri ve dua çabalarıyla kendi bölgelerinde Mor Alevleri devam ettirmiş olan bazı adanmış grupların var olduğu doğrudur. Ancak, bunların çoğu kayboldu ve kitleler tarafından unutuldu. Kayıp bilgeliği geri getirmenin ve Mor Alevin gücüne ve onun kutsanmış armağanlarına sahip çıkmanın zamanıdır.

Mor Alevin titreşim kalıpları hem Taç Çakrası ve Kutsal nefes teknikleri vasıtasıyla yukarından, hem de Dünyanın içinden erişilen kalıplardır. Bu güzel Alevin ayaklarınızın altından yukarıya doğru alevlenip parladığını, bedeninizi çevrelediğini gözünüzde canlandırın, bu Kutsal Alevi dünyaya daha da büyük eşmerkezli çemberler halinde yaymadan önce etrafınızda olabilecek uyumsuz titreşim kalıplarını dönüştürdüğünü imgeleyin.

Dünyanın içinden gelen Mor Alevlerin dönüşüm sürecinde çok kritik olmasının nedeni budur. İnsanlığa ve Dünyaya yardım etmek ve yükseliş işlemini kolaylaştırmak için, Dönüşümün Mor Alevinin uyumsuz titreşim kalıpları salıverilirken bunları dönüştürmek için mevcut kılınması çok önemlidir. Yaratıcının İlahi Parıltısının kuvveti ve rezonansı artarken, insanlığın büyük bir çoğunluğunun gittikçe korkuya, negatifliğe ve umutsuzluk duygusuna daha da derin girdiği ortadadır.

Mor Alevin Koruyucuları olarak, bilincinizi yükselttiğiniz zaman, Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarını form dünyasına daha da büyük ölçeklerde bütünleştirme ve aktarma yeteneği kazanırsınız. En fazla sayıda Ruhun Yeni Çağın Işığına geçiş yapabilmesi için, Işık tarafından karıştırılıp ortaya çıkarılan uyumsuz titreşim kalıplarını dönüştürmek için Mor Alevin elde edilebilir yapılmasının çok önemli olduğunun farkında olmalısınız. Ayrıca, Evrensel Yasanın başka insanlara yaymanıza izin verilen iki Işının yalnızca Mor Alev ve İlahi Sevginin Pembe Işını olduğunu bildirdiğini hatırlayın. Bu kutsanmış enerjiler direkt olarak niyet edilen kişinin aurik alanına gider ve onlar kutsamanın faydalarını almayı arzu ederlerse onlar için elde edilebilir olur. Başka her şey diğer kişinin özgür iradesine tecavüzdür.

Mor Alevin Koruyucusu olup olmadığınızı nasıl bileceğinizi soruyorsunuz? Bu doğrudur, bu muazzam değişim zamanları sırasında ileri adım atan ve rolü üstlenen sevgili cesur Ruhlar vardır. Tüm yapmanız gerekenin istemek olduğunu söylüyoruz. İsteği yapmalısınız ve bu asil çabaya katılmak istemelisiniz. Daha değerli bir neden veya insanlığa ve Baba/Anne Tanrımıza hizmet etmek için daha iyi bir yol seçemezsiniz. Size sunulan armağanları ve kutsamaları kabul edin, cesur varlıklar, sizlere gereksinim var ve ödüller sonsuzdur. Göksel Alemlerin kutsamalarını üzerinize yağdırıyoruz. Çok derinden seviliyorsunuz.

BEN BAŞMELEK MİKAİL’İM

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.ronnastar.com/

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.