Eylül 2009: Mor Alevin Koruyucuları

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj

LM-9-2009

“MOR ALEVİN KORUYUCULARI”

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, insanlık kozmik bir fırsat anındadır. St. Germain ve onun İkiz Ruhu Adalet Tanrıçası Lady Portia’nın yönetimi altında, sevgili Başmelek Zadkiel ve Lady Ametist’in parıltısı vasıtasıyla dönüşümün ve arınmanın Mor Alevi, bu eşi görülmemiş yükseliş/tekamül zamanlarında yardımcı olmak için Dünya’ya ve insanlığın üzerine yağıyor. Daha da fazla sayıda ileri Ruhlar onun sihirli, dönüştürücü özelliklerinin nasıl kullanılacağını ve yansıtacağını öğrenirken, gelen yıllarda Mor Alevin arındırıcı titreşimsel kalıplarının gücü büyük ölçüde artacak. Törensel düzen, özgürlük, kurtarılma, arınma, ritüel ve organizasyonun Yedinci Işını, Dünya bu güneş sisteminin güneşi ile ilişkili olarak daha yakın bir yörüngeye spirallenirken bundan sonraki 2000 yıl için Işıklandırıcı Işın olacak.

İlahi İrade/Güç/Amacın Birinci Işını, bundan sonraki 2000 yıllık döngü için ikinci en önemli/aktif Işın olacak. Yedinci Işının Mor Alevi, uyumsuz titreşim kalıplarını nötral Işık özüne geri döndürerek dönüşüm işlemini hızlandıracak, böylece sevgi dolu, bilinçli niyetiniz ile fiziksel, duygusal, zihinsel ve eterik bedenlerinizde denge ve uyuma geri dönebilirsiniz. Bu başarıldığında, çok daha kolay bir şekilde Dünya’da güzellik, bolluk, sevinç ve barış dolu birlikte varoluşun gerçek birlikte yaratıcıları olursunuz. Kişisel yükselişi arıyorsunuz; ancak, tekamül etmeleri ve yükselmeleri için kardeşlerinize ve Dünya’ya da yardım etmelisiniz.

Başmelek Uriel ve Lady Grace Dünya’yı Altıncı Işının nitelikleri ve özellikleri (merhamet, inayet ve bağışlama) ile Işıklandırırken, Sevgili İsa son 2,000 yıllık döngünün yöneticisiydi. Bu ayrıca huzur, dinginlik ve ibadete adanmanın da Işınıdır ve sevgili Jeshua/İsa’nın insanlığın ve Dünya’nın yükselişi için hazırlanmada fiziksel bedende enkarne olarak Dünya’ya demirlediği Işındır. Onun güzel, sevgi dolu Işıklandırıcı Özü, bu büyük değişim zamanlarında insanlığa yardımcı olmak için hep mevcuttur. Bizim gibi o da bu bütünlüğe (kutsallığa) yolculukta sizlere yardımcı olmak için buradadır; çünkü Işığa yükseliş ve Tanrı – Bilincinin yüksek seviyesine geri dönüş, ister farkında olsun ister olmasın her insan Varlığının nıhai amacıdır.

YİRMİNCİ YÜZYILIN dönemecinde İlahi bir dağıtım (takdiri ilahi) bildirildi ve Yedinci Işının Chohan’ı St. Germain’in Yedinci Işın/Mor Alev’in gizemli öğretilerini getirmesine izin verildi. Bizim şimdi kitlelere getirdiğimiz ileri öğretiler gibi, o zamandan önce Mor Alev ve onun İlahi Simya özelliklerinin bilgisi Yükselmiş Üstatlar ve onların seçilmiş öğrencileri için rezerve edildi. “Chelas (müritler)” denilen İleri Ruhlar toplandı ve BEN’İM Öğretileri nitelikli öğretmenlere aktarıldı. Dualar/emirler ilgi gösteren öğrencilere öğretildi ve yıllar boyunca adananların sayısı arttı; ancak, momentumu sürdüremediler ve emirler söylemeye ilgi giderek azaldı, en sonunda birkaç iman sahibi insan dışında herkesin bilincinden tamamen kayboldu.

Geçmişte “emirler okuma” denilen şey şimdi “onaylamalar” olarak adlandırılıyor, ancak, sonuçlar daha dramatik, çünkü size daha ileri Kutsal Bilgelik öğretileri verildi. Mor Alevin bir bileşeni olduğu Yaratıcı Bilincin Adamantine Parçacıklarını çekme (kendinize manyetize etme) yeteneğine sahip olduğunuz zaman, tezahürün Işık bileşenlerinin Tam Spektrumunun kullanımına sahip olursunuz. Onaylamalar ile güçlü bir düşünce formunu getirdiğiniz ve bu düşünceyi form dünyasına soluduğunuz/yaydığınız zaman, bu düşünce formunu materyal ifadesinde tezahür ettirmek için gerekli olan unsurları kendinize çekersiniz.

Mor Alev ayrıca, Kutsal Alev tarafından yerinden çıkarılabilmesi ve arıtılabilmesi için herhangi uyumsuz düşünce kalıplarının bileşenlerinin titreşim frekanslarını da hızlandırır. İman, sebat ve kendinizi ve başkalarını bağışlama hızlanmış dönüşüm sürecinin önemli bir parçasıdır. Sevgililer, bu kutsanmış enerjinin ayaklarınızın altından yükselip etrafınızda parıldadığını ve sonra siz insanlığın bilincini Sevgi/Işığın frekanslarına geri yükseltmeye yardımcı olmada diğer adanmış Ruhlara katılırken bunu gittikçe genişleyen bir çemberde yaydığınızı bilinçli olarak görme uygulaması yaparsanız, büyük bir hizmet gerçekleştiriyor olacaksınız. Yaratıcı’nın İlahi Özünü çekip yayarken, Dünyanın ve insanlığın iyileşmesini kolaylaştıracak olan bu muazzam dönüştürücü Işığı yaymaya yardımcı olursunuz.

Bir süredir öğretilerimizi takip etmekteyseniz, dışarı Evrene yolculuğunuza başlamadan önce, size İlahi bir Misyon verildiğinin farkındasınızdır. Bu misyon, görevlerin veya daha küçük misyonların çeşitliliğini de kapsadı ve tezahürde uzmanlığınız arttıkça ve siz formda ve ifadede büyük çeşitliliğe alıştıkça, size bir çok başka fırsatlar da sunuldu. Yıldız Tohumu olarak, sizi en sonunda bu zamanda Dünya’da fiziksel bir bedene yerleştiren kalk borusuna yanıt verenleriniz MOR ALEVİN saf Ametist Kristal Enerjisinden oluşan galaksideki bir yıldız sistemine götürüldü. Orada Göksel Ametist Salonu var ve Ametist Tahtından Başmelek Zadkiel ve Lady Ametist MOR ALEVİN KORUYUCUSU olma yemininizi kabul etti. Mor Alevin titreşim frekanslarını içeren bir Çekirdek Atom Kutsal Kalbinize yerleştirildi. Mor Alev Anne Tanrımızın sevgi ve şefkatinin titreşim kalıplarını içerir ve ayrıca bağışlamanın ve dönüşümün frekanslarını içerir. Ayrıca bir armağan, takdiri ilahi olarak sunulan Sevgi/Işığın Adamantine Parçacıklarını içerir; ancak, bunlar sevgi dolu, şefkatli bir kalbin frekansları tarafından aktive edilmelidir.

Bu Çekirdek Atom aktive edilirken, Mor Alevin titreşim kalıplarını taşıyan Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin faseti aura alanınıza parlar, alevlenir ve yükselen MER – KI – VAH Işık Aracınızın aktivasyonunu güçlendirir. Mor Alevin Koruyucusu olarak, ayrıca yardımcı olmaya yönlendirildiklerinize ve tüm dünyaya Mor Alev armağanını aktif olarak göndermeniz bekleniyor. MER – KI – VAH Işık Aracı ve Mor Alev yükseliş sürecinde etkili yardımcılardır. MER – KI – VAH Işık Aracınızın çok daha hızlı genişleyebilmesi ve ışıltısının artması için, Mor Alev uyumsuz titreşim kalıplarını uzaklaştırır.

Geçmişte bu Kutsal Siteye ziyaretlerin bazıları sırasında açıklamış olduğum gibi, insanlık Dünya’da ilk kez ikamet ettiğinde, Tahoe Gölü suyla dolu değildi; o dibinde devasa bir kuvars kristal demetine sahip tersine çevrilmiş bir Piramit idi. Bu tersine çevrilmiş piramit Anne Tanrımızın titreşim frekansları ile Işıklandırılmaktaydı/Işıklandırılıyor ve Sevgi/Işık Enerjisinin alıcısıydı/alıcısıdır. Bu zarif kümenin tepelerinden bazıları yüzlerce metre havaya uzanırdı, çünkü yüksek alemlerden gelen bilginin alıcıları olmaları için programlandılar. Shasta Dağı Baba Tanrımızın eril nitelikleri ile Işıklandırılırdı/Işıklandırılır ve Dünya’dan geriye Işık Alemlerine bilgi ve enerjinin taşıyıcısıydı/taşıyıcısıdır.

Ters Piramidin kuzey ucunda muazzam bir Kristal mağarası vardı ve bu mağaranın içinde muazzam bir Ametist kümesi yerleştirilmişti. Bu güzel kümenin merkezinde Dünyadaki en görkemli Mor Alevlerin birini içeren bir pınar vardı. Yerleşimin ilk zamanları sırasında Dünya’ya gelen birçok Yıldız Tohumu (yaşlı Ruhlar) bu Mor Alev Tapınağının Koruyucuları idi. Kristal küme ve Ametist küme hala oradadır, Mor Alev Tanrı Işığının koruyucu küresinde kapatılmıştır (örtülmüştür). Ayrıca büyük Kristal kümesi ve mağaranın girişi üzerinde daha büyük bir koruyucu küre vardır ve hepsi metrelerce balçık ve kayaların altına gömülüdür.

Sevgililer, yıldızların arasındaki yuvanızın görkemini daha iyi anlamanız için evrenin karmaşık tasarımının daha fazlasını açığa vurmanın zamanı geldi. Hayır, tek bir belirli yuva yeriniz yok, çünkü sizler Evrenin vatandaşlarısınız. Siz, Yıldız Tohumları birçok harika gezegen ve galaksilerin yaratılmasına yardım ettiniz ve bu Evrenin gelecek genişlemesinde size böyle önemli bir rol verilmiş olmasının nedeni budur. “Yukarda nasılsa, aşağıda öyledir” ve “Mikrokozmos Makrokozmos’un temsilcisidir” deyişlerini sıkça işittiniz. Oluşum aşamalarında olan yeni Altın Galaksi ile ilgili size daha önce konuşmuştuk; ancak, Işınların Galaksilerinin ve onların bu Evrendeki fonksiyonunun üzerinde durmadık. Tanrı – Bilincinin on iki Işınının her biri için özel olarak bir Galaksi yaratıldı; ve diğer on bir Işının frekansları ve renkleri de her bir galaktik yapı içinde temsil edilmesine rağmen, her galaksinin renkleri ve frekansları hakim olarak temsil ettiği Işının renkleri ve frekansındadır. Yedinci Işının galaksisi başlıca en koyudan en açık mora kadar renkleri olan Ametist Kristallerden oluşur. Burası Başmelek Zadkiel ve Başmelek Lady Ametist’in yuva üssüdür ve büyük Göksel Ametist Salonundaki Ametist Tahtlarından Evrendeki çoklu Büyük Merkezi Güneşlere Kırılmış Yaratıcı Işığın harika Işınlarını gönderirler. Bu galaksiler evren için çakra sistemidir ve her bir Işının temsil ettiği titreşim frekanslarının yüksek konsantrasyonunu içerirler. Galaksiler İlahi Yaratıcı Işığın evrensel depoları olarak adlandırılabilir. Belirli bir Işın, Evrenin belirli bir çeyreğinde (1/4’ünde) baskın bir rol üstleneceği zaman, Baba/Anne Tanrımız onun Galaktik Merkezine o Işının büyük miktarlarını yayar, böylece o Işının Başmelekleri Tanrı – Bilincinin niteliklerinin, özelliklerinin ve erdemlerinin daha fazlasını tasarlanmış galaksilere, güneş sistemlerine, gezegenlere ve sizlere ve tüm hissedebilir Varlıklara yayabilirler.

Sevgililer, size aktardığımız kavramların bazılarının çok kafa karıştırıcı olduğunu biliyoruz. Ancak, bilinciniz ve bilgeliğiniz genişlerken, Kutsal Zihniniz bilginin pınarına açılacak ve hatırlayacak ve anlayacaksınız. Her zaman sizinleyim.

BEN BAŞMELEK MİKAİL’İM

(Çeviri: Saffet Güler)

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.