Kasım 2009: Yüksek Alemlere İletişim Hatları Açık

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj

LM-11-2009

” YÜKSEK ALEMLERE İLETİŞİM HATLARI AÇIK”

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, “hizmet”in yükseliş sürecinin bütünsel bir parçası olduğunu hatırlamanız önemlidir. Birçoğunuz Dünya’ya kozmik mesajcılar olarak çok uzak Yıldız Sistemlerinden geldiniz. Tekrar tekrar, gerçeğin ve kozmik bilgeliğin taşıyıcıları oldunuz; ancak bu yaşam için kabul ettiğiniz görev Kutsallığın farkında olan bir Kıvılcımı olarak bireyselleşmiş bilincinize geldiğinizden bu yana daha önce deneyimlemiş olduklarınızdan çok daha önemlidir. Yükseliş yolunu yürürken öğrendiğiniz şeylerin çoğu daha önce deneyimlemiş olduklarınızın hatırlanmasıdır. Sizden istediğimiz şeyleri, ulaşılamaz görünmemeleri için, daha önce birçok kez yapmış olduğunuz gerçeğini vurguladık. Size ilettiğimiz tarihin çoğunun ve geçmişin ayrıntılarının bu kadar aşina olmasının nedeni budur.

Şimdi sizin için mevcut olan çok daha büyük miktarlarda Kozmik Yaşam Gücü Enerjisine sahipsiniz; ancak, bu enerjiyi nasıl kullandığınızdan sorumlusunuz. Sizler ifadenin ince boyutlarına daha da fazla erişirken Dünya üzerinde sağlam bir şekilde topraklanmış kalmalısınız ve enerjisel ızgara sisteminizi (aurik bedeniniz veya Işığın Adam/Eve Kadmon mükemmel bedeni adı verilir) dengelemeyi ve armonize etmeyi öğrenmeniz fiziksel esenliğiniz için çok önemlidir. Taşıyabileceğiniz kadar Kutsallığın Özünün fazlasını çekebilmelisiniz; ancak, bunun kişisel olarak ihtiyacınız olan kadarını bütünleştirdikten sonra, kalanını form dünyasına yaymalısınız. Tanrı Işığını stoklayamazsınız, sevgililer; bunun herkesin hayrı için kullanılmasına ve paylaşılmasına niyet edilmiştir.

Üçüncü/dördüncü boyutsal ortamın itme/çekme dualitesinde Mor Alevin gücüne ve sihirli dönüştürücü özelliklerine sınırlı erişim olduğunun farkında olun. Ancak, sizi dördüncü boyutun ortalarına uyumlayan ahenkli titreşim kalıplarının seviyesini elde ettiğiniz zaman, Mor Alevin İlahi simyasına erişim kazanırsınız ve ayrıca Yaratıcı Bilincin dönüştürücü Adamantine Parçacıklarını çekme yeteneğine sahip olursunuz. Sınırlılık ve kaosun alt boyutlarında var olurken, kalp merkezinizden sürekli olarak koşulsuz sevgi yaymanız neredeyse imkansızdır. Öğrenmiş olduğunuz gibi, yaşamın Yaratıcı Parçacıkları fedakar, sevgi dolu niyetinizle aktive edilmelidir. Elde ettiğiniz her Tanrı Işığının yüksek seviyesinde, Mor Alevin gücünün ve Yaradılışın Beyaz Ateş parçacıklarının miktarının üssel olarak arttığının farkında olun sevgililer.

Bu zamanda şimdiye kadar Dünyanın aurasını oluşturan negatif düşünce kalıplarının tek bir türbülanslı girdabı yerine, Dünyayı çevreleyen kollektif – bilinç düşünce formlarının iki akımı var. Bozulmuş enerjinin negatif bandı binlerce yıllık öfkenin, nefretin, kendine hizmet menfaatlarının ve eylemlerinin birikmesidir. Bu, Işık ve Gölgenin geniş spektrumunun gölge yanını yarattı: insanlığın, farkındalığın yarı – bilinçli hali denilebilecek olan şeye düşüşünden bu yana var olduğu illüzyon dünyası.

İnsanlığın çoğu birçok yaşamlarında zihin kontrolünün üçüncü/dördüncü boyut formuna yakalandı ve yapışıp kaldı, çünkü onlar hem ırksal, hem politik, kültürel hem de dini olarak atalarının inançlarının kapanına kısıldılar. Birçok sevgili ruh kendilerinin orijinal düşüncelerine bile zar zor sahipti. Negatif kitle bilinci inanç sistemi, orijinal, bağımsız düşüncenin gözünü korkutan derin kötümser bakış açıları, değersizlik, katı kurallar ve dogma ile ilgilidir, bu herkesi suçluluk, korku ve eylemsizlik halinde bıraktı. Buna, herkesin ne yapmaları, ne düşünmeleri ve ne olmaları gerektiğini söyleyen kendi dinlerine ve kuralcı liderlerine bel bağladığı “Sürü (avam) Hali” adı verildi.

Her büyük din insanlığa bildirilecek belirli bilgelik öğretileri verilmiş olan büyük bir Üstattan ilham edilmiş öğretiler ile başladı. Onlar Aydınlanmış ve Baba/Anne Tanrımızın yönetimi altında idiler ve yaşamları sırasında kavramlara sadık ve saf kaldılar. Ancak, Üstadın öte aleme geçişinden sonra, zamanla, öğretiler çarpıtıldı ve yönetici pozisyonda olanların bencilce menfaatlerine uyacak şekilde değiştirildi. İnsanlar Kendinin – üstatlığının ve aydınlanmanın belli bir seviyesini elde etmek için çabalarken, Baba/Anne Tanrımız ile kişisel ilişkiyi geliştirmekte kitlelere yardım etmek üzere belirli bir çağ için tasarlanmış olan ilham edilmiş gerçek ve bilgelik öğretilerinden saptılar.

Daha önce şunu söylemiştik, “Sizler çok uzun zamandır bir tür hapishane olmuş olan popüler inanç sisteminin, insanlığın kollektif bilincinin dışına çıkacak kadar çok cesursunuz.” Bu ve birçok başka yaşamlarda eleştirildiğinizi, dalga geçildiğinizi, dışlandığınızı ve size iftira edildiğini biliyoruz, sevgililer. Ancak, şu anda azınlıkta olsanız bile, sayınızın büyük bir hızla arttığını bilmenizi istiyoruz. “Yeni Çağ kavramları” olarak adlandırılan şeylerin çoğu kitlelerin zihinlerine ve konuşmalarına süzülüyor ve meleklere ve yüksek alemlerdeki Işık Varlıkları ile etkileşime inanç artık geçmişte olduğu gibi tamamen görmezden gelinmiyor.

İyi haber şu ki, negatif bandın üzerinde Dünyayı çevreleyen yüksek frekanslı duygusal kalıpların ve düşünce formlarının yeni bir bandı var. Bu enerji bandı Işık, umut ve güçlü bir kendini – ifade ve üstatlık arzusu ile doludur. Kademeli olarak, Kristalin Izgara Sistemi Dünyayı kuşatıyor ve daha fazla sayıda insan Işık Şehirlerine erişirken ve Yaradılışın Adamantine Parçacıklarının taşıyıcıları olurken, Işığın Yaratıcı – Bilinç Bandı her geçen gün gittikçe daha kuvvetli hale geliyor. Kitleler liderlerini sorgulamaya başlıyor ve eylemlerinden onları sorumlu tutuyor. Daha fazla sayıda insan organize dinlerin dogmatik kurallarını ve yasaklarını sorgulamaya başlıyor ve alternatif araçlarla kendi yüksek gerçeklerini arıyor.

Dünyadaki Ruhların büyük çoğunluğunun acının, ıstırabın ve belirsizliğin sancılarını yaşadığını anlıyoruz. Ne yazık ki, kollektif bilinç inanç sistemine yakalanmış olanlar kargaşa zamanlarının derslerini öğrenmiyorlar. Deneyimledikleri acı verici durumların aşırı ve dengesiz düşünceler ve eylemler tarafından yaratıldığını anlamıyorlar. Neden ve etkinin Karmik yasaları, düzeltilmesi ve yeniden nitelendirilmesi için, onu yaratan “göndericilere” geçmişte olduğundan çok daha hızlı geri dönüyor. Bu zamanda Dünya üzerindeki her Ruh için en önemli yaşam görevi, varoluşun hem içsel hem de dışsal dünyalarında denge ve uyuma geri dönmek için gayret etmektir.

Bu özel zamanda fiziksel enkarnasyona gelmeyi kabul edenleriniz, Ruhunuz veya Yüksek Benliğiniz ile uyumlu bir şekilde çalışmaya başlayabilmeniz için, armonize edilmesi gereken fiziksel/zihinsel/duygusal bedenlerinizdeki büyük dersleri veya dengesizlikleri kendinizle birlikte getirdiniz. Bu yaşama Baba Yaratıcının irade, güç ve otoritesini kullanarak eril ve dişil doğanızı dengelemek için geldiniz; ama ayrıca Anne Yaratıcının sevgi/bilgelik, şefkat, besleyicilik, yaratıcı yönlerini bütünleştirmek için geldiniz. Dünyayı deneyimlemek ve Ruhunuzu fiziksel Varlığınıza ve bilincinize bütünleştirirken, fiziksel bedende tam olarak bulunmak için geldiniz. Bilgi ve iletişimleri dengelemek, kendi gerçeklerinizin ne olduğunu sezgi vasıtası ile öğrenmek ve bu gerçekleri başkaları için bir örnek olarak yaşamak; ne zaman konuşulacağı ve ne zaman sessiz kalınacağı iletişim yeteneklerinin dengesini öğrenmek; her bir insanın kendi bireysel yoluna ve öğrenilecek kendi derslerine sahip olduğunu öğrenerek yargılayıcı olmamak için buradasınız.

Ruhun fısıltılarını dinlemiş ve Aydınlanma yoluna adım atmış olanlarınız için, her birinizin Dünyanın yuvanız olmadığını, burada görevde olduğunuzu hatırlamanızın zamanıdır. Sizler çok uzaklardaki yıldız sistemlerinden, galaksilerden ve hatta muhtemelen diğer evrenlerdensiniz. Sizin ve birçok iman dolu Barış/Işık savaşçısının ne kadar görkemli olduğunuzu ve bu dünyasal deneyin yoğunluğuna inme kalk borusuna yanıt vermek için ne kadar cesur olduğunuzu bilmenizin zamanıdır. Galaksinizdeki, güneş sisteminizdeki ve Dünyadaki olaylar hızla ilerliyor ve büyük değişimin eli kulağında. Bundan dolayı, dünyanızda neyin doğru olduğuna odaklanmanız ve eterlere fışkıran tüm negatifliğe ve korkuya yakalanmamanız önemlidir.

Kendinin – üstadı olmaya tam olarak adım atmanızın ve İlahi hakkınıza sahip çıkmanızın zamanıdır. Nasıl olmak isterdiniz? Ne yapmak isterdiniz? İlahi Mavikopyanız ile uyum içinde olduğu sürece, hayal edebileceğiniz her şey olma veya yaratma yeteneğine sahipsiniz. Kutsal Zihninizde depolanmış, uyandırılmayı bekleyen bilginin harika Işık paketlerine sahipsiniz. Sizler Beşinci Boyutta mükemmel Işık Piramidini inşa ederken, yaratımlarınızın çok daha hızlı bir şekilde tezahür edeceğini göreceksiniz. Örnekle öğretmek, başkalarına nasıl kendi kaderlerinin üstatları olacaklarını göstermenin en etkili yollarından biridir. Her zaman en yüksek sonucu ve herkesin hayrını isteyin – yanlış yönlendirilmezsiniz. Rahatlık bölgenizden çıkmanızın kolay olmadığını biliyoruz, çünkü başkalarının kendinizden ve yeteneklerinizden şüphe etmenizi sağlamalarına izin verdiniz. Etrafınızdakilere, insanlığın kollektif bilincinin kültürel inançlarına ve sınırlamalarına yapışıp kalmış olanlara cesur bir örnek olmanızı istiyoruz.

Her biriniz hem erkek hem de kadın bedeninde birçok yaşamlar deneyimlediniz. Ayrıca fiziksel bedenlerinizi çok çeşitli ırklarda, şekillerde ve kültürlerde deneyimlediniz. Sevgililer, başkalarını yargıladığınız zaman, gerçekte yalnızca kendinizi yargılıyorsunuz, çünkü dünyasal varoluşun birçok fasetlerinin çoğunu deneyimlediniz. Dünya’da enkarne olmaya izin verilmesi büyük bir ayrıcalıktır ve her zaman Dünyanın sunduğu fiziksel gerçekliği deneyimlemeyi bekleyen milyonlarca Ruh oldu. Siz istisna değilsiniz, çünkü dünyasal yaratımı olası birçok şekillerde ve ifadelerde deneyimlemek için çok istekliydiniz. Bu nedenle, illüzyon perdesi kademeli olarak kalkarken, Üçüncü/Dördüncü Boyutun çarpıtılmış gerçekliğinin acı ve ıstırabına yapışıp kalanlar için büyük anlayış ve şefkat geliştireceksiniz. Etrafınızdakiler için cesur bir örnek olmanızı istiyoruz. Sizler dışarı adım atmaya ve üstatlığınızı sahiplenmeye cesaret ederken, diğerleri sizin örneğinizi izleyecekler.

Birçoğunuz bu zamanda İlahi bir hoşnutsuzluk ve dramatik yaşam değişiklikleri deneyimliyorsunuz. Size keyif vermesine alıştığınız şeyler artık tatmin etmiyor ve birçok arkadaşınızla ortak ilgilerinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni Ruhsal Benliğinizin ilerlemeniz, vizyonunuzu genişletmeniz ve kaderinizin kontrolünü ele almanız için sizi dürtüklemesidir. Yaşamınızın yapısı ile ilgili peşin hükümlü fikirleri bırakmalısınız. Sizi yapısal sınırlara “bağlama” setinde yapışmış tutan inançları salıvermelisiniz. “Salıvermek” size bilincinizi ve gerçeklik resminizi genişletme gücü verir. Titreşim kalıplarınız ne kadar yüksek olursa, zaman/mekan sürekliliği veya olayların sıralaması ve zamanlaması o kadar akışkan olur. Yapılar sizi Üçüncü/Dördüncü Boyutların illüzyonuna bağlayan alışkanlıklar haline gelir. Yarattığınız “yapılandırılmış yaşam”a bağımlı olmayın. Gelecek potansiyeli vizyonunuzu ve farkındalığınızı genişletirken, yeni kavramları dahil etmek için yaşamınızı değiştirmeye istekli olmanız önemlidir. Hem acının, ıstırabın ve sınırlamaların hem de sevginin, neşenin, huzurun ve bolluğun birlikte yaratıcıları olduğunuzu asla unutmayın. Seçim sizindir.

Birçok cesur ruhun bu yaşamda kendi Ruh Işını olarak Dönüşümün Yedinci Işınını seçmeleri tesadüf değildir. Bu kutsanmış Kutsal Ateşin etrafınızda parladığını ve siz insanlığın bilincini Sevgi/Işık frekanslarına geri yükseltmeye yardımcı olmakta diğerlerine katılırken, gittikçe genişleyen çemberler şeklinde yayıldığını görün. Hatırlayın, Dünyanın ve insanlığın tekamülünün hızlandığı bu zamanlarda, fark yaratabilirsiniz. Birçoğunuzun etrafınızdaki tüm negatiflik ve adaletsizlikten rahatsız olduğunuzun farkındayız. Ancak, içinizin derinliklerinde gerçekleşen büyük değişikliklerin en sonunda herkesin gelişimi için olacağını biliyorsunuz. Değişim için bir araç olabileceğinize emin olun. Baba/Anne Tanrımızın sevgisini size göndermemize, bu sevginin sizde dolup taşmasına izin verin. Sevgililer, diğer ışık Savaşçılarınınkine eklenen parıltınız ve Sevgi/Işığınız insanlığın ve Dünyanın yarının harika Yeni Çağına zarafetle girmesine yardımcı olacak. Derinden sevildiğinizi ve korumam altında olduğunuzu bilin.

BEN BAŞMELEK MİKAİL’İM

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİLİN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

(Çeviri: Saffet Güler)