Mart 2009: Işığınızı Saçın & Bilgeliğinizi Paylaşın

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj
Mart 2009 * LM-3-2009

“IŞIĞINIZI SAÇIN * BİLGELİĞİNİZİ PAYLAŞIN”

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, bu bir sorumluluk zamanı, bir sınama zamanı ve karar zamanıdır. Her biriniz kime ve neye inanacağınıza karar vermelisiniz: felaket tellalları, binlerce yıldır size hükmeden ve sizi kontrol edenler ve korku ve gözdağı vasıtasıyla çeşitli şekillerde sizi köleleştirenler. Tanrı’nın tek gerçeği olarak Tanrı’dan korkmanız gerektiği belli öğretileri kabul etmeye mecbur edildiniz, çünkü yaratıcı bir gazap Tanrısıdır, Tanrı’nın dünyasal atanmış bir temsilci tarafından özel izin (muafiyet) ile KURTARILMAMIŞ olanlar için lanetlenmenin dehşet verici ebedi ateşini yaratan yargılama Tanrısıdır. Veya dünyaya bağlı zincirlerinizi bırakmayı seçecek ve Tanrı’nın verdiği gücünüzü ve ruhsal egemenliğinizi sahiplenecek misiniz? Bizi ve öğretilerimizi sınarken, bilinmeyen adım atacak kadar cesur musunuz? Geçmiş çağlarda sadece seçkin ve en ileri müritler için korunan ileri yükselmiş üstat öğretilerinin bir öğrencisi olma eşi görülmemiş fırsatı size veriliyor. İlahi bir dağıtım (takdiri ilahi) ilan edildi ve tüm yapmanız gereken Ruhsal Benliğinize EVET demektir, böylece yükseliş yolunda size nazikçe rehberlik yaparken dönüşüm sürecinde size yardımcı olabiliriz.

Bu büyük fırsat, sebatla rotada kalanlarınıza, Yaradılışın tam – spektrum Metatronik Işığı için uygun gövdeler olmak için çabalayanlara sunuluyor. Siz bu harika iksirin güç çeviricisisiniz ve (iletme sistemisiniz) Kutsal nefes teknikleri ile Dünya’nın çekirdeğine ve dünyaya yayılabilmeden önce, o sizin vasıtanızla akmalıdır, Işıkişçileri. Bu görkemli armağan, Yaratıcı Işığı kabul etmeye, bütünleştirmeye ve paylaşmaya hazırlanmış olan insan gövdeleri vasıtasıyla gelmelidir. Dünya’ya yayılabilmeden ve aydınlanma yoluna adım atmış olan ve sizi takip eden o insan Varlıkları için elde edilebilir olmadan önce, insan özü ve sevgi dolu niyet ile olduğu kadar Dünya özüyle de karışmalıdır. Size Işığın Nöbetçileri ismini vermedik mi?

Birçoğunuz geçmişten gelen büyük yükleri, bu yaşamda yaptığınız hataları ve ayrıca önceki yaşamlarınızdan gelen acı dolu olayların veya eylemlerin gömülü anılarını ve geçmiş koşullanmaları taşıyorsunuz. Artık size hizmet etmeyen bu anılara tutunuyorsunuz veya ‘haksızlığın yüklerini’ taşıyorsunuz. Aynen üçüncü ve dördüncü boyuta ait kollektif bilinç kalıplarının çarpıtmalarını temizlediğimiz ve bu boyutları orijinal olarak tasarlanmış dualite spektrumuna geri getirdiğimiz gibi, fiziksel gövdenizde ve aurik alanınızda depolanmış olan acı dolu anıların iyileşmesine yardım etmemize izin vermenizin zamanıdır. Birçoğunuz hızla çok – boyutlu oluyorsunuz. Yüksek üçüncü ve dördüncü boyut realitesine topraklanıyorsunuz ve Işık Piramidiniz vasıtasıyla beşinci boyutun yaşamsal, dönüştürücü titreşimli kalıplarına erişiyorsunuz ve size düzenli olarak Işık Şehirleri vasıtasıyla Adamantine Parçacıklarının aşılanması veriliyor. Bunlar kritik zamanlardır ve Kutsal kalbinizde merkezlenmiş kalmanız ve Kutsal Zihninizin bilgeliğine uyumlanmanız öncesinden çok daha fazla önemlidir. Sevgililer, Işığın arıtılmış frekansları için berrak gövdeler olabilmeniz için kendinize odaklanmanızı istiyoruz. Fiziksel gövdenize nüfuz eden ve sonra form dünyasına akan Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları için iletken olma yeteneğine sahipsiniz. Ancak, Işık Şehirleri vasıtasıyla yeni bir miktarı çekerken, fiziksel gövdenizden Kutsal Ateşin gücünü serbest bırakmalısınız. Nefes bu önemli Yaşam Gücü enerjisinin iletkenidir. Kutsal nefesi kullanmayı ve mükemmel ritmini öğrenmelisiniz. Sonsuzluk Nefesi dönüşüm sürecinin hayati bir bileşenidir. Önünüzdeki aylarda, size daha önce vermiş olduğumuz ileri tekniklere daha önemli bileşenler ekleyeceğiz, Sevginin/Işığın/Yaşamın bu harikulade armağanını daha etkili kullanmanızı ve paylaşmanızı sağlayacak olan bileşenler. Ayaklarınızın altından Mor Alevin yukarı doğru yayıldığını gözünüzde canlandırmanızı istiyoruz, sizi bu önemli dönüşüm enerjisinde sarıp sarmalasın, bu içinizdeki ve etrafınızdaki tüm saf olmayan maddeleri dönüştürme sürecini hızlandırır ve ayrıca size negatif etkilerden koruma sağlar.

Yaratıcı’nın sevgili evlatları olarak dönüşünüzü bekleyen İlahi bir hakka ve birçok zenginliklere sahip olduğunuzu açıkladık. Stratejik olarak evrene Işık piramitleri yerleştirildi, bu piramitlerde İlahi Benliğinizin fragmanları (parçaları) oturur, Yaratıcı’nın İlahi mavikopyası ile uyum içinde olan İlahi misyonlarını gerçekleştirerek dolaşırlar. Sizler gelecekteki benliğinizin her bir harikulade faseti ile birleşirken, onların elektromanyetik ışınımına ve mükemmeliğine geri döndüğünüz zaman, onların bedenledikleri nitelikler, vasıflar, erdemler, bilgelik ve deneyim sizin de olacak. İlave olarak, bu hayata Kutsal Kalbinizde saklanan bir miktar Yaratıcı Işık, Adamantine Parçacığı ile geldiniz. Ancak, size bir kısım Adamantine Parçacığının bir Işık zarıyla örtülerek her bir çakranın merkezine de yerleştirildiğini açıklamadık ve omurganın kökünde, birinci çakrada saklanan büyük bir kısım vardır, buna Kundalini veya Kutsal Ateş adı verildi. Kalp özünde saklanan Tanrı Parçacıklarına erişiminiz var; ancak, bu parçacıkların aktive edilebilmesinin tek yolu koşulsuz sevginin titreşim kalıpları iledir. Bundan dolayı, Kutsal Kalplerindeki Elmas Çekirdek Tanrı Hücresi vasıtasıyla Yaratıcı’nın saf sevgisini asla hissetmemiş olan milyonlarca sevgili ruh vardır ve onlar Sevginin/Işığın/Yaşamın bu değerli armağanına hiç erişmediler.

Sizler negatifliğin çarpıtılmış düşünce formlarını ve titreşim kalıplarını temizlerken, gittikçe Merkeze geri dönüyorsunuz, dolayısıyla enerji imzanız vasıtasıyla denge ve uyumun kabul edilen seviyesine ulaşıyorsunuz. Yüksek titreşimli frekansların enerjisel bir tetikleyicisinin kök çakrada depolanan Kutsal Ateşi aktive edeceği bir zaman geliyor ve Kutsal Ateş yavaşça omurga sütunundan yukarıya yükselmeye başlıyor. Bu harikulade fenomene Yedi Mühürün Tanrı Bilincine Açılması adı veriliyor. Kademeli olarak her çakra daha da hızlı dönmeye ve birbirleriyle uyumlu olmaya başlarken, geçmişin çarpıtılmış frekanslarını atar. Kundalini Ateşi yavaşça her çakradan geçerek yukarıya yükselir ve sonunda omurga kolonu içsel göz vizyonu olanlar açıkça görünebilen parlayan bir ışık sütunu olur. Bu ateş Medulla Oblongata’ya erişirken, yükseliş çakrasını açar, Kutsal Zihne erişim sağlar ve Tanrısal Benliğinize veya BEN’im Varlığınıza bağlandığınız Işık sütununu genişletir.

Birçok sevgili ruh dünyasal tasarrufların bolluğuna sahip oluyor, ancak ruhsal olarak iflas etmişler. Ruhsal Benliklerinin dürtmelerine dikkat etmeyi reddediyorlar ve bu nedenle inatçı çocuklar gibi sorumsuz eylemlerinin acı verici neden ve etki sonuçlarını deneyimlemek zorundalar. Geçmişteki ve şimdideki insanlığın negatif düşünce formları şu anda içinde yaşadığınız kusurlu dünyayı yarattı; ama, Baba/Anne Tanrımız dışında evrensel İlahi Planı hiçbir şey ya da hiç kimse değiştiremez. Bu birçok geçmiş çağlardan bu yana fiziksel planda doğmuş olan hemen hemen her ruh üçüncü/dördüncü boyutların kollektif bilinç inanç sistemine yakalandı, böylece geçmişten gelen çekirdek sorunlar ve her insanın atalara ait DNA’sındaki kusurlar birçok semptomların tezahür etmesine neden oldu. Tüm bu negatif enerjiler, bunları herkes için salıverebilmeniz için yüzeye çıkmak üzere kadim geçmişinizden gelen derin çekirdek anıların sonucudur. Dönüşümün enerjilerinden hiç kimse kaçamaz. Şu anda Dünya’yı ve tüm insanlığı etkileyen dramatik değişimlerin gerçeğini inkar edebilirsiniz, ama nerde olursanız olun sizi arayıp bulacak olan dönüşümün Işığından saklanamazsınız veya kaçamazsınız. Ruh’un sesi daha yüksek ve daha ısrarla çıkarken, Ruhun içsel sesini dinleyenler kutsanmıştır. Çaresizlik ve umutsuzluğun sesi yerine bilgelik ve umudun sesini dinlemek daha iyi değil mi?

Güneş sistemindeki ve galaksideki izolasyonunuz sona eriyor. Işık Şehirleri şimdi Dünya etrafında sağlam şekilde yerindedir ve Yaratıcı Işık bu evrenin Büyük Merkezi Güneşinden Dünya’ya direkt olarak ışınlanıyor, ayrıca daha önce açıkladığımız gibi Dünya’ya siz Yıldız Tohumları vasıtasıyla süzülüyor. Büyük Işık Varlıkları, Yaratıcı Bilincin erdemlerini, niteliklerini ve özelliklerini içeren geometrik Işık kalıplarını kapsayan tonlar ve titreşimler yayan on iki kırılıp yansıyan Tanrı Işınını gönderiyorlar. Sizi hazırlamakta olduğumu şeyin bu olduğunu ve birçoğunuzun elde etmesine yardım ettiğimiz şeyin bu olduğunu göremiyor musunuz? İçinize dönün ve Ruhunuzun Şarkısını dinleyin. Siz kürelerin müziğine daha hassas oldukça, Ruhunuzun Şarkısı daha yüksek sesli ve daha fark edilir olacak. Kutsal Kalbiniz saf ve sadece en yüksek gerçekle ve koşulsuz sevgiyle rezonansta. Kalp – merkezli ve ruh –odaklı olduğunuz zaman, herhangi bir kaynaktan gelen negatiflik sizi etkileyemez veya zarar veremez. Lütfen geleceğe ve cennet alemlerine bakış atmak için ölmek zorunda olmadığınızın farkında olun.

Birçoğunuz bu zamanlarda tüm dünyada ortaya çıkan Işık ORB’larını gördünüz veya deneyimlediniz. Bu Orbların neden oluştukları ve anlamları ile ilgili çok fazla varsayımlar var. Gezegen insan yerleşimi için hazırlanırken, birçoğunuzun bir Işık orb’unda Dünyaya gelmeniz gibi, birçok büyük Işık Varlığı şu anda Dünyada ilerlemekte olan mucizevi dönüşümün gözlemcileri olarak uzak evrenlerden geliyorlar. Alt boyutların yoğunluğunda rahat olmak için (kendilerini birçok kez parçalara ayırma işleminden geçmeden), geldikler, cennetsel ortamın/boyutun frekanslarını içeren Işık Orbları adı verilen şeyde yolculuk yaparlar. Kendimizi sizin için daha fazla erişilebilir yaptığımızı söylemedik mi? Varlığımızı daha güçlü hissedemiyor musunuz? Yaratıcı Işığın patlamaları ve titreşimleri Büyük Merkezi Güneş, her bir güneş sisteminin güneşleri ve göksel Işık şehirleri vasıtasıyla yoğunlaşırken, değişim rüzgarları daha kuvvetli esiyor. Bu mesajı, üzerinde düşüneceğinizi umduğumuz bazı düşüncelerle bitireceğiz ve eğer doğru gelirse spiritüel uygulamalarınıza bütünleştirir ve eklersiniz.

Sonsuzluk nefesi: Birçok şekillerde, Ruh’un Işığının izleyeceği dairesel modeller yaratıyorsunuz, böylece Kutsal Kalp, Kutsal Zihin ve Epifiz merkezi arasında bağlantıyı açıyorsunuz. Kutsal Zihinsen medulla oblongataya küçük bir Sonsuzluk sembolü yaparken nefes almayı uygulayın, böylece kafatasının tabanındaki yükseliş çakrasını tamamen açarsınız ve Kutsal Zihin ve Kutsal Kalp arasındaki geçiş yolunu daha çok açarsınız. AUM Yaradılışın kutsal sesidir. AUH Kutsal kalbin sesidir. OM Kutsal Zihnin sesidir.

Kendinin üstadı olarak, kozmik bilincin beş adet yüksek Işını vasıtasıyla Baba Tanrımızın zihninden yayınan tam spektrum Metatronik Işığı fiziksel bedeninize dikey olarak getirme yeteneğine sahipsiniz. Bu saf Işık sonra Kutsal Kalbin odası veya rahmindeki Anne Tanrımızın saf sevgi özüyle aktive edilir ve form dünyasına yatay olarak gönderilir. Berrak sevgi doldu niyetinizle ve odaklanmış düşüncenizle, şimdi tahayyül edebileceğiniz herhangi bir şeyi yaratma yeteneğine sahipsiniz. İLAHİ EKONOMİ EYLEMDEKİ KOZMİK YASADIR.

Ego zihni tezahürleri uyuşmazlık ve dualitenin yaratımları ile sonuçlanır.

Birçok eski kavram, kural ve yapı solup gidiyor, çünkü bunlar dualitenin frekansları ile yaratıldı: açgözlülük, korku ve kıtlık. En yüksek hayır için iradenizi İlahi İradeye hizaladığınız zaman, neyi tezahür ettirseniz ettirin sevgi ve pozitif genişlemenin frekanslarına sahip olur; bu nedenle, kendinize geleceğin mavikopyasından tasarımları manyetize edersiniz. Size soruyoruz: Kendiniz, sevdikleriniz, ülkeniz ve dünya için vizyonunuz nedir? Hata yapmayın, düşündüğünüz, hissettiğiniz ve inandığınız şey önemlidir, çünkü niyetinizin titreşimleri ya Dünya’nın ve insanlığın problemlerine eklemede bulunur ya da umudun, ilhamın, acıya, ıstıraba ve üçüncü/dördüncü boyut dünyasının kaosuna galip gelmenin kollektif düşünce formuna eklemede bulunur.

Baba/Anne Tanrımızın yönetimi altındaki bizlerin, melek kuvvetlerin sebatla yanınızda olduğumuzu bilin. Yakınınızda olduğumuzu hissettiğinizde, hislerinize güvenin, çünkü gerçekte aurik alanınıza Sevgimizi/Işığımızı ışınlıyoruz. Ruhunuzun fısıltılarını dinleyin, çünkü şaşmaz şekilde en iyi eylem rotasını izlemenize yardımcı olur ve en bilge seçimi yapmanıza yardım eder. Siz çok derinden seviliyorsunuz.

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

www.RonnaStar.com

(Çeviri: Saffet)