Mayıs 2009: Yükseliş İçin Pasaport

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj
Mayıs 2009 * LM-5-2009

“YÜKSELİŞ İÇİN PASAPORT”
Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, yükseliş süreci, Anne/Baba Tanrı’mız ve Tanrısal – benliğiniz ile uyumlu olmadığınızı fark ettiğiniz zaman başlar, bunu farketmeniz yaşamda değişiklikler yapma arzusuna yol açar. Böylece, kendi en yüksek gerçeğinizi ararken içinizde İlahi bir hoşnutsuzluk alevlenir ve kendiniz kadar herkesi bağışlama sürecini kapsayan geçmiş günahları/hataları dönüştürme ve salıverme arzusu başlar.

Zararsızlık halini sürdürmek yükseliş sürecinin temelidir. Ahenksizlik içinizden başlar ve niteliksiz düşüncelerle tetiklenir. Yükselişin birçok seviyesi ve aşaması vardır: kişisel dünyasal yükseliş, bunda çakra merkezlerinizi gittikçe dengeler ve uyumlarsınız, bu da fiziksel bedeninizi ve aurik alanınızı uyumsuz enerjilerden temizleme işlemini tetikler. Bu, yıldız tetrahedron, Işığın MerKaBic alanını yaratmak için MerKaBa’nızın üst bölümünün indirilme işlemini başlatır. Bilinçte yükselirken ve daha ince bir rezonans elde ederken, Işığın bu temel alanı giderek yükselişin Işık bedeni olan MerKiVah’a dönüşür. Bu suretle insanlık için güneş sistemi ve galaktik yükseliş süreci başlar. En sonunda, birlikte evrensel yükseliş sürecini deneyimleyeceğiz. Yükselişin bu aşaması çok uzak gelecekte gerçekleşecek; ancak, varoluşun yüksek alemlerindeki bizler bu olağanüstü kozmik olaya kısa bir göz attık ve sizlerin şu andaki kavrayışınızın ötesinde olağanüstü karmaşık olduğunu ve huşu uyandırdığını temin ederiz.

Sizler, şu anda Dünya’da olan Yıldız Tohumları, engin, zengin ve görkemli bir geçmişe sahipsiniz ve Dünya gezegenindeki bu kritik görev tezahür etmemiş uzayın büyük boşluğuna uzun yolculuğunuzda kabul etmiş olduğunuz birçok önemli misyondan sadece biridir. Birçoğunuz, bu evrensel deneyimin bir parçası olmak için Omniverse’in çok uzak bölgelerinden gelen çağrıyı yanıtladınız. Yoğunluğa inişinize başlamanızdan önce, evrensel görevimiz tamamlandığında yeniden bir araya geleceğimize ve En Yüce Yaratıcı’nın rehberliği ve komutası altında yeni dünyaların ve yıldız sistemlerinin, belki yeni bir evrenin yaratılması fermanını yerine getirme sonraki görkemli görevine birlikte çıkacağımıza söz verdim.

En Yüce Yaratıcı’nın Özü Kutsal Kalbinizin derinliklerindeki elmas – öz Tanrı Hücrenizde oturur, fizikselliğe olan yolculuğunuza başlamadan önce oraya yerleştirildi. Tanrı – bilincinin nitelikleri, erdemleri ve vasıfları çakra sistemine saklandı ve Adamantine Parçacıklarının bir rezervi de her bir çakraya yerleştirildi.

Yükselişin spiralinde ilerlemek üzere, kendinin – üstadı olmak için kişisel olarak gereksinim duyduğunuz Kutsal Alevi almalısınız; ve sonra aydınlanmanın sonraki seviyesine ilerlemek için bu yeni kazanılan bilgeliği başkalarıyla paylaşmalısınız. Bu evrensel bir yasadır ve eğer Işığınızı ve bilgeliğinizi paylaşmazsanız, Tanrı parçacıklarının enerji akışı giderek azalır. Size açıklanmış olduğu gibi, yükseliş spiralinde başarılı bir şekilde yükselecekseniz, hizmette olma isteğiyle birlikte saf dürtüler ve niyet, sevgi dolu davranış ve gerçeğinizi yaşama arzusu çok önemlidir.

Tanrı Benliğinizden gelen Kutsal Aleve bağlanarak ve onu çekerek tekamül yolunda yavaşça ilerleyebilirsiniz; ancak, size yardımcı olmak için her zaman hazır olan yükselmiş üstatları, başmelekleri veya rezonansa girdiğiniz büyük Işık Varlıklarından herhangi birini çağırabilirsiniz. Onlardan nitelikleri, erdemleri ve vasıflarıyla sizi ışıklandırmalarını isteyin. Bu sizi hızlanmış dönüşüm yoluna sokar ve Tanrı – bilincinin sonraki seviyesine ilerlemek için gerekli olan Işık miktarını elde etmenize yardımcı olur.

Yoldaki ilerlemeniz Yüksek Benliğiniz tarafından dikkatle izleniyor. Eğer farkındalığınızın içsel ışığı kısa bir süre içinde çok fazla parlarsa, bilinçli zihinde ve ego arzu bedeninde gerilim yaratabilir, dolayısıyla herkesten üstün olma savaşına neden olur. Hangi tür enerjiyi çekerseniz çekin, bunu nitelendirmek (değerlendirmek) ve evrene yönlendirmek yegane sorumluluğunuz olur ve bir gün pozitif veya negatif bir şekilde kesinlikle size geri dönecektir. Bu karmik neden ve etki yasasıdır.

Her ruh, belirli bir enkarnasyon için üstlendiği yaşam misyonuna göre (bununla ilgili oranda) kendi Tanrı – Benliği özünün miktarını çeker. Özgür iradeye sahip fiziksel bir varlık olarak yaptığınız seçimler, Kutsal özünüzün deposundan ne kadarına erişeceğinizi ve bundan yararlanabileceğinizi belirler. Hatırlayın, bedenlediğiniz ve yansıttığınız koşulsuz sevgi içinizdeki Kutsal Yaratıcı Ateşi tutuşturmanın formülünü içerir. Yüksek alemlerden gelen Yaratıcı Işığın Kutsal parçacıklarının sürekli akışını sağlamak için en yüksek rezonansta enerjisel bir imza/frekans kalıbını sürdürmede ihtiyatlı olmalısınız.

Sevgililer, varoluşun yeni şeklinin ilham veren öğretmenleri ve inisiyeleri, İlahi haberciler olmanız için yolu hızla temizliyoruz. En Üstün Yaratıcı’nın kalp özünden kaynaklanan İlahi Işınlar, kırılan muhteşem güçteki Işıktır, bu Işık bu evrenin Büyük Merkezi Güneşleri vasıtasıyla Baba/Anne Tanrımızın bilinç prizmasından kırılmış ve gücü azaltılmıştır.

İnsanlık, Atlantis’in batışından beri gölge topraklarda yaşamaktadır. İnsanlık giderek varlığının kaynağını unuttu, dolayısıyla kutupluluğa daha derin battı; ve böylece dualitenin geniş spektrumu başladı. Deneyim, ıstırap veya rahmet vasıtasıyla yaşam derslerinizi öğrenirsiniz. Hangisini seçeceksiniz? Geçmişin duygusal depolarını, eski duygusal kinleri ve kendinize saygınızı ve güçlenmeyi azaltan kendini – yargılamayı temizlemelisiniz.

Çok az ruh şimdi açığa çıkarılan yükselişin bilgelik öğretilerine erişme ayrıcalığına sahip olmuştu. Dünya yılı ile 1930’dan önce, gizli bilgelik öğretileri yükselmiş üstatlar tarafından dünyadaki inziva yerlerinde ve aşramlarda sadece ruhsal olarak en ileri ruhlara veriliyordu. Bu öğretilere saklı veya örtülü anlamına gelen ‘okült bilgelik’ ismi veriliyordu. Ayrıca 1930’da Atlantis’in en son batışından bu yana ilk kez İlahi izin (dağıtım) bahşedildi, bireysel Benim Varlığı bilgisi insanlığa verildi; ve insanlığın ve Dünya’nın gelecek olan yükseliş sürecine hazırlıkta Mor Alevin dönüştürücü enerjileri hızlandırıldı.

Evrensel tezahür yasalarını kullanmayı öğrenirken, zihni disipline etmeniz ve yaratmayı dilediğiniz şeyi açıkça belirlemeniz çok önemlidir, çünkü sizler güçlenmiş bir Kendinin – üstadı pelerinini üstlenirken, odaklandığınız şeyi daha kolaylıkla yaratacaksınız veya odaklandığınız şey olacaksınız. Geçmişte arzularınız, düşünceleriniz ve niyetleriniz bulanık, belirsiz ve maksatsız idi ve sıklıkla bilinçaltı veya bilinçdışı zihin tarafından etkilendi veya yönetildi. Ruhun bilimi, ruhsal eğitim ve spiritüel tekamül yolunda size rehberlik eder. Bugünün bilgelik öğretileri yükselişin pasaportu olarak adlandırılabilir. Size açıklanmış olduğu gibi, yükseliş spiralinde başarılı bir şekilde yükselecekseniz, hizmette olma isteğiyle birlikte saf dürtüler ve niyet, sevgi dolu davranış ve gerçeğinizi yaşama arzusu çok önemlidir.

Eğer bilgelik elde etmek için bilgiyi kullanmazsanız bilgi ne işe yarar. Bilgelik elde etmeniz, karanlık insanlığın bilincine bir bulut koyduğundan ve yaşam – gücünüz büyük ölçüde azaldığından, dünyalılar için elde edilebilir olan yarım – spektrumlu esas yaşam gücü maddesi yerine, Kutsal Ateş veya Yaradılışın Tanrı Parçacıklarının, gücü azaltılmış En Üstün Yaratıcı Işığı içeren tam – spektrumlu Metatronik Işığın daha fazlasını çekmeniz yardımcı olur.

Gerçek spiritüellik gerçeği yaşamaya sadık kalma anlamına gelir ve çoğu dinsel törenlerde yapıldığı gibi sadece haftada bir veya iki saatlik pratik değildir. Ruh ile sürekli iletişimde olmak sürekli yanan bir arzudur. İnsanlık ortodoks (geleneksel) ibadetin sığ sularından yaşamın mistik nehrine geçmelidir. Akaşik kayıtlar yaratılışın tam tarihini içeren kozmik kütüphanede depolanan – pozitif veya negatif – titreşimli kalıplardır.

Adamantine Parçacıkları denilen beyaz ateş Tanrı hücreleri, Varlığınızın özüdür. ‘Siz Tanrı’nın suretinden yapıldınız’ deyişinde bundan bahsedilir. Her biriniz kendi yükselişiniz ve ayrıca Dünya’nın yükselişi için gerekli olan Işığın Adamantine parçacıklarını içeren Kutsal Ateşin nasıl çekileceğini öğrenmelisiniz. Yükseliş alevi, Dünya’ya ve insanlığa erişilebilir ve faydalı olması için, sizin gibi erkekler ve kadınların kalpleri vasıtasıyla gelmelidir. Yaşamın kozmik nehrinden ne kadar çok Adamantine Parçacığı çekerseniz, bu parçacıkları kendi değerli sevgi armağanınızla aktive ederseniz ve sonra onun büyük çoğunluğunun sizden form dünyasına akmasına izin verirseniz, kendi payınız daha çok artar ve daha çok tanrı – benzeri olursunuz. Sizin vasıtanızla, Işık ve güç dünyasal özünüzle harmanlanır ve gücü azaltılır veya insanlık tarafından kullanılacak ve ayrıca Dünya’ya bütünleştirilecek kabul edilebilir frekanslara dönüştürülür. Sizin çabalarınızla, yaşamın bu İlahi iksiri şimdi oldukça modifiye edilmiş bir şekilde hayvan krallığı için elde edilebilirdir ve ayrıca doğa krallığını beslemek ve tazelemek için deva ve elemental krallıkları tarafından da kullanılacaktır. Yaratıcı Işığın ışınlarının tüm Yaradılışı beslediğini ve sürdürdüğünü anlamanız önemlidir. Dünyadaki Kutsal Siteler, ilk yaratıldığında dünyadaki stratejik yerlere aşılanan büyük kristal kulelerdeki kozmik enerjiyle yakıtlanır. Siz Yıldız Tohumları şimdi Yaşayan Işık Taşıyıcıları kapasitesinde hareket eden Işığın yaşayan nöbetçilerisiniz (koruyucularısınız).

Bazen deşifre etmesi zor olan ileri bilgi içeren Işık Paketleri, Kutsal Zihni ve Kutsal Kalbi birleştirme işlemine başlamış olanlara yükleniyor. Zamanla, bu normal bir işlem olacaktır; ancak, şimdilik, bilgiyi bilgeliğe dönüştürebilmeniz ve size doğru gelenleri bütünleştirebilmeniz için, içinize dönmek ve size verilenleri düşünüp taşınmak için kendinize zaman ayırmalısınız. Sonra yeni – tesis edilen bilgeliği eyleme geçirmelisiniz, bu giderek Işık miktarınızı zenginleştirir ve Ruhunuzun Şarkısına yeni titreşimsel bir kalıp ekler. Uykudan önce kendinize şu soruyu sorun: İnsan/dünyasal bilgelik ve sevgi enerjisi deposuna bugün hangi katkıyı yaptım? ŞİMDİ anında zararsızlık halinde yaşamak amacınızdır. Hatırlayın, daha büyük armağanlar daha büyük sorumlulukla gelir.

Sizler dünyasal plandaki birlikte yaratıcılar olarak daha yetenekli olurken, sürekli olarak enerji modellerinizi izlemeli ve bunları güncellemeyi aramalısınız. Sürdürülen uyum ve arınmış tanrısal ifade için çabalamalısınız. Binlerce yıldır içinizde uyumakta olan Kutsal Ateşin gücünü serbest bırakmalısınız. Enerjinizi yaşamınızın değiştirmeyi dilediğiniz alanlarına yönlendirmeyi ve odaklamayı öğrenmelisiniz. Yaşamın Yaratıcı Çarkınızı kurarak ve sürekli güncelleyerek, odaklanmış değişimin tohumlarını ekiyorsunuz ve tasavvur ettiğiniz şeyleri tezahür ettirmek için gerekli olan Yaradılışın Kutsal Ateşini besliyorsunuz. Bunu ustaca yapabildiğinizde, kişisel dünyanız harikalar dünyası olur ve herkesin göreceği bir Işık feneri olursunuz.

Sevgililer, bunlar çok önemli değişim zamanlarıdır ve Işığınızı yaymak sizin gibiler için harika bir fırsattır. Başkalarının cesaretinizi kırmasına izin vermeyin. Kalbinizi izleyin ve Ruhunuzun size rehberlik yapmasına izin verin. Size ilham vermek ve sizi desteklemek için hep yakınınızdayız. Sizlerden çok memnunuz.

Ben Başmelek Mikail’im

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır.

www.ronnastar.com

(Çeviri: Saffet Güler)