Nisan 2009: Sözünüzü Yerine Getirmenin Zamanı

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj
Nisan 2009 * LM-4-2009

SÖZÜNÜZÜ YERİNE GETİRMENİN ZAMANI

Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, geçmişteki her şey hafızanızda saklanır ve hafızanızın çoğu içsel Akaşik kayıtlarınızdan dönüştürülür veya temizlenir. Acı, ıstırap, başarısızlık ve negatifliğin anıları artık herhangi bir amaca hizmet etmez. Sadece yararlı olan ve orta – dördüncü boyut frekansında veya daha yüksek frekansta olan anılar alıkonur ve Kutsal Zihninizin deposunda saklanır. Gelecekteki her şey şu an hayal gücünüzün bir hayal ürünüdür. Maddiyat dünyasında gelecek vizyonlarınızın realitesini yaratmaya gayret ederken, berrak bir şekilde gözünüzde canlandırmalısınız veya objektiflik ile içeriye bakmalısınız ve kendinizi vizüalize edilen sahnenin ortasına yerleştirmelisiniz. Ruhunuzun/Kutsal Kalbinizin Dingin Noktasına erişmeyi öğrenirken, içinize dönmelisiniz. Orada, tüm huzur ve tüm olasılıklar hüküm sürer. Sevgi, güç ve ihtişam pınarınız (kaynağınız) saf niyetin dinginliğinde ve Sonsuzluğun nefesinde sizi bekliyor. Sonsuzluk nefesi hareketiyle Kutsal Yaratım Çarkınızı güçlendiren tezahürün İlahi enerjisini çekersiniz ve arınmış etki kürenizi genişletirsiniz. Güçlenmiş rezonansınızla etrafınızda yaratmış olduğunuz yükseliş Işık sütununu doldururken, en yüksek ifadenin sevinci ve büyük coşkusu mümkündür ve etrafınızdaki her şey ve herkes yararlanır. Yaradılış durmaksızın genişliyor ve siz Tanrı ebeveynimizin erdemlerinin ve niteliklerinin daha fazlasını yayarken tanrısal etkiniz büyüyor ve genişliyor.

Kalbin, zihnin ve duyguların Hafifliği ile sonuçlanan spiritüel aydınlanmayı elde ettiğiniz zaman, realitenin normal halinin dışında bulunursunuz. Sevgi almak ve vermek için, geçmişte olduğu gibi başkaları tarafından incitilmemek için Solar Güç Merkezinize yerleştirdiğiniz koruma filtrelerini uzaklaştırmalısınız. Üç – katlı Alevin açılıp fışkırmasına izin vermeli ve Kutsal Kalbinizi sevgi almak için açmalısınız. Sevgi Varoluşun güçlü, doğal bir halidir. Saf sevgi koşulsuzdur, koşullar veya eylemlerle bozulamayan bir duygudur. Sevginin eşler arasındaki zarif, romantik sevgi, bir anne babanın koruyucu sevgisi ve bir çocuğun güvenen sevgisi gibi farklı nitelikleri ve hisleri vardır. Sevgi Ruh’un dilidir ve Baba/Anne Tanrımız ile iletişim kurmanın tek yoludur. Yaratıcının ve Anne/Baba Tanrımızın sevgisi her şeyi kuşatır, koşulsuzdur ve asla sona ermez. Sevgi genişler, korku büzülür (daralır). Kutsal kalbinizde sağlam bir şekilde merkezlendiğiniz zaman, tüm büyük uyumsuzlukları aşarsınız. Gerçeğinizi yaşadığınız zaman, kendinize güvenirsiniz ve her zaman yapıcı bir şekilde konuşmaya gayret edersiniz. Sizi yüksek alemlere bağlayan tahrifatları temizlerken, tele – düşünce iletişimi model (norm) olur.

En Yüce Yaratıcı şimdi yaradılışın büyük şematiğinde aktif bir rol alıyor. Sizler de dahil hepimiz tüm büyük Işık Varlıklarından ve melek kuvvetlerinden olduğu kadar, bu evrenin Baba/Anne Tanrısından her zaman sevgi dolu dikkat ve yardım aldık. Bu zamanda bu evrende meydana gelen şeyi size her ne şekilde açıklamaya çalışsak, Dünya’nızda, güneş sisteminizde, galaksinizde ve evreninizde gerçekleşmekte olan şeyin büyüklüğünü ve görkemini kavramaya başlayamazsınız. Adamantine Parçacıkları denilen parıldayan, yanardöner Işık akımları gittikçe tezahür etmiş yaradılışın en dış kenarlarına nüfuz ediyor ve etkiliyor. Ancak, bu enerjinin bağlanması, nüfuz etmesi ve içinizden dışarı kırılıp yön değiştirmesi için bir elektrik prizi veya transformer (çevirici) olmalıdır. Siz, sevgili Işık Taşıyanlar bu prizlerden bazılarısınız; YARADILIŞIN İNCE ÖZÜNÜN NEFES ALIŞININ VEYA BÜTÜNLEŞMESİNİN tamamlayıcı bir parçasısınız. Dünya da en büyüğünden en küçüğüne tezahür etmiş yaradılışın tüm güzelliğini birleştirmek için KENDİ bilincini genişletirken, birlikte yaratıcı Tanrılar ve bu evrenin parıldayan güneşleri vasıtasıyla En Yüce Yaratıcı insanlığın ve Dünya’nın kusursuz özünü soluyacak (içine çekecek) ve işlem tamamlandığı zaman, tekrar başlayacak: Yaratıcı/Tanrı – bilinci sonu olmadan sürekli genişler, sürekli tekamül eder.

Şu soru soruldu: Dünya’nın dinleri binlerce yıldır savaşmakta iken, bu dinlerin geleceğini nerede görüyorsunuz?

Tüm dinler çoğu zaman, o zamanlarda gücü elinde tutanlar tarafından modifiye edilen ve yeniden yazılan dogmatik kurallar, talimatlar ve koşullar ile birlikte bazı ilham verici, yükseltici gerçekleri de içerir. Geçmişte ve büyük ölçüde şimdiki zamanda, Dünya’daki insanların çoğunluğu, eğer kendi öğretilerini izlemezsiniz sürekli olarak cezalandırma ve lanetlenmeyi vurgulayan dini liderler tarafından kontrol edilmektedir. Çoğu zaman, onların doktrinleri size kendi yollarının kurtuluşun tek yolu olduğunu ve sadece onlar vasıtasıyla bağışlanabileceğinizi ve kurtarılabileceğinizi anlatır. Kendiniz için dramatik yaşam – değiştirici kararlar almak zorunda kalmamanız için güvenli ve emniyetli hissetmeyi ararken, sizi sorgulama olmadan liderlerini istekli bir şekilde izleyeceğiniz bir sürü halinde tutmaya çabaladılar. Tanrı adına yapılan kitlesel hayat ve mal – mülk yıkımlarıyla sonuçlanan sayısız çarpışmalar ve savaşlar oldu. Size kesinlikle bunun Tanrı’nın İradesi olmadığını, kendi Tanrı – bilinçlerini ve doğruluk hislerini alt etmek için güç, nefret, tamahkarlık ve cehalet için ego – arzularına izin vermiş olanların iradesi olduğunu söylüyoruz. Geçmişte, ruhsallık duyguları baskılandı ve ruhsallığın bilimi kitleler tarafından inkar edildi. Sorumlu ruhsal yetişkinliğe geri dönmeniz için, bu geçmiş yıllarda hepinizin sadık kalmanız gereken evrensel yasaların bilgisini size vermeye ve sizi aydınlatmaya çabaladık. Organize dinler, bununla tüm inançları kastediyoruz, yüksek evrensel yasaların değişmez gerçeğini bütünleştirmek için öğretilerini ve doktrinlerini modifiye etmelidirler; bu En Yüce Yaratıcı’nın Sevgisinin/Işığının onların liderlerinin ve o liderlerin rehberliğini izleyen herkesin kalplerine ve zihinlerine nüfuz etmesini ve onları aydınlatmasını sağlar. Eğer böyle yapmazlarsa, etkileri zayıflar ve etkisizleşirler ve takipçileri başka bir yerde rehberlik ve ilham ararlar.

Sevgililer, aydınlanmaya götüren birçok yol vardır. Gerçek ruhsallık özel ritüeller veya katı inançlar talep etmez, bu candan adanmayla en yüksek gerçeğinizi yaşama modudur. Sadık kalmanız gereken tek bir İlahi değişmez gerçek vardır: Kendiniz dahil, hiç kimseye zarar vermemek. Aydınlanmaya doğru yolunuzda size rehberlik etmesi için en yüksek entellektüel, duygusal ve spiritüel gerçeklerinizin harmanlanmasını aramalısınız. Bilinmeyeni araştırırken ve varoluşun yüksek alemlerinde konukluğunuzda size verilen vizyonları tezahür ettirmeyi ararken, güvenli bir tavrı sürdürün. En yüksek moral seçimi yaptığınız zaman, ruhunuz Kutsal kalbinizde saklanan asla – bitmeyen İlahi sevginin coşkusuyla aşılanır. Eğer iradenizi Anne/Baba Tanrımızın iradesiyle hizalamayı amaç edinirseniz, en sonunda tam eğitimli bir partner, varoluşun çoklu zaman/mekan dünyalarının birlikte yaratıcısı olursunuz.

Ayrıca Dünya’nın su stoğundan, iklim modellerinden, Dünya değişimlerinden ve gerçekleşecek olan şeyden bahsetmemiz istendi. Dünya kendisini yok edecek mi?

Aslında, doğanın elementleri Dünya’yı hem içeride hem de dışarıda dengeye ve uyuma geri getirmeye çabalarken, bunlar insanlık için büyük sınav zamanlarıdır. Dünya gezegeni canlıdır, ama iyi değildir, çünkü bu harika duygulu Varlık insanlığın uyumsuz titreşim kalıplarının ve zamanın eonları boyunca yaptıklarının sonuçlarından ıstırap çekti. Ev sahibi gezegeniniz de hızlanmış bir salıverme ve 3 & 4 ncü boyutların hapsanesinin zincirlerini sallama işlemini deneyimliyor. Dünya’nın derinlerindeki ve Dünya’yı çevreleyen kadim labirentler ve ley hatlarına bir kez daha Işığın iyileştirici iksiri nüfuz etmeye başlıyor ve Dünya’nın derinliklerinde uzun zamandır uykuda olan hissedebilir kristal yapılar bir kez daha harekete geçiyor ve uyanıyor.

Dünyanın daha fazla temizlenmesini beklemenizi ve Işığın yüksek frekansları Dünya’ya ve insanlığa nüfuz ederken felaketsel olayların hızlanacağını birçok kez söyledik. Evet, kurak alanlar ve sellerin olacağı alanlar olacak ve bazı sahil bölgeleri sonunda oturulamaz hale gelecek. Bu daha önceden söylendi ve korku yaratmak amaçlanmıyor. Dünya’nın kaynaklarının bilinçli kahyası olma zamanı olduğunun farkında olmanız için felaketler yaşamanız gerekiyorsa, o zaman böyle olur. Ancak, kendinin – üstadı kolaylık ve inayeti seçer ve özgür irade armağanını kullanarak kaynakların devamlı akışını sağlamak için gerekli yaşam değişikliklerini yapar. Bu nedenle, tasarruf uygulamak her zamankinden daha önemlidir, arz ve talepte denge olması gerektiğini anlayın. Yine, doğanın yasalarını kapsayan evrensel yasalarla uyum içinde olduğunuzda, asla yoksunluk deneyimlemezsiniz. Aynen içinize dönmenizi ve beden Elementaliniz ile yeniden bağlanmanızı istediğimiz gibi, doğanın kuvvetlerine uyumlanmanızı ve ev sahibi gezegeninizin dönüşümüne yardımcı olmak için Dünya’nın kalbine – çekirdeğine Sevginizi/Işığınızı yaymanızı istiyoruz. Sevgililer, güvenliğinizi sağlamak için sizi beşinci boyuttaki ve Göksel Işık Şehirlerindeki kişisel Güç Piramidinize bağlayan yükseliş Işık sütunuzunu kuvvetlendirin. Etrafınızda altından bir Yaratıcı Işık küresi tasavvur edin ve Sonsuzluk Nefesi vasıtasıyla bu kürenin mümkün olduğu kadar her tarafa genişlemesine gayret edin ve onun Adamantine Parçacıkları denen sihirli iksirle dolduğunu görün. Güçlendirilecek ve korunacaksınız; ve bu etrafınızdakilere yardım etmenin ve Dünya Ana’nın dönüştürmeye çalıştığı ağır yükün hafiflemesine yardımcı olmanın en iyi yollarından biridir.

Şu anda Dünya’nın ve insanlığın deneyimlediği dramatik değişimler gelecek olan yıllarda devam edecek; ancak, en dramatik değişimler insanlığın kalplerinde olacak. Daha fazla ruh, Işığa geçişlerine daha uyumlu bir çevrede devam etmek için dünya planını terk etmeye karar verecek. Bu, hala bireyselleştirilmiş ruh – ifadesinin erken aşamalarında olan o ruhlara verilmiş olan İlahi takdirdir. Kendinin – üstatlığını elde etmeye ve Yaratıcı Işığın maksimum miktarını bütünleştirmeye çabalayanlarınız, içinde doğayla ve birbirinizle uyum içinde yaşayacağınız muhteşem yeni bir dünyayı tasavvur etmelisiniz (gözünüzde canlandırmalısınız).

DÜNYANIN KENDİSİNİ YOK ETMEYECEĞİNDEN EMİN OLUN, ÇAĞLAR BOYUNCA İNŞA EDİLMİŞ OLAN BASKININ ÇOĞUNU SALIVERİRKEN, ESNEYECEK VE KASILACAK. ZAMANLA, GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ YENİ POZİSYONUNA YERLEŞİRKEN, ADEN BAHÇESİ OLARAK ADLANDIRILDIĞI KENDİ DOĞUMUNUN SAF, BOZULMAMIŞ, MÜKEMMEL GÜZELLİĞİNE GERİ DÖNECEK. ÇOK UZAK GELECEKTE, GÜNEŞ SİSTEMİNİZDEKİ DİĞER GEZEGENLERİN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ, ÜÇÜNCÜ – VE DÖRDÜNCÜ – BOYUT DÜNYASI ÇORAK BİR GEZEGEN GİBİ GÖRÜNECEK. ANCAK, BEŞİNCİ BOYUTTA DÜNYA YAŞAMLA KAYNAYACAK VE HAYAL GÜCÜNÜZÜN ÖTESİNDE GÜZEL OLACAK.

Yaratıcı Işığın basıncı ve miktarı artarken, daha çok hissedebilir Varlıklar ONUN etkilerini hissediyor. Şu anda tüm Dünya’da oynanan büyük dramaların hepsi insanlığın Ruh ile yeniden bağlanma içsel süreci yerine, hayatın dışsal sürecine odaklanmasının sonucudur. Aşırı zenginlik ve maddi eşyalar edinme huzur, mutluluk veya tatmin getirmez. Ruhsal Benliğiniz içinde uyum ve birlik arayın, huzur ve rahatlık içinde yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bunu takip edecektir. İnsanlık için yeniden diriliş süreci, ruhun inmesine ve Kutsal kalbinizde hakimiyeti almasına izin vermek için dengeli bir Varoluş hali elde etmek üzere çok uzun tekamülsel bir mücadele oldu. Diriliş ve yükseliş, İlahi Işığınızın ve Tanrının verdiği niteliklerin en büyük ölçüde bedenlenmesiyle orijinal ihtişamınıza geri dönmeyi gerektirir. Hatırlayın, daha önce vurguladığımız gibi, tekamül amaçlı, maksatlıdır, tesadüfi değildir.

Sevgililer, bu hayata bedenlenmeden önce vermiş olduğunuz sözü yerine getirmenin zamanıdır. Size Kutsal bir Misyon verildi ve zamanı geldiğinde, kendinizi saf Yaratıcı Işığın görkemli, mükemmel Işınları için gövdeler olmaya hazırlayacağınız sözünü verdiniz. Evet, her birinize söylüyoruz, sizler iyi – seçilenlerdiniz, yoksa realitenin fiziksel dünyasının ötesindeki bir şeyleri elde etmek için özlem duymazdınız ve gayret etmezdiniz. Dünya’da kaos ve karanlık büyüyormuş gibi görünmesine rağmen, bunun sadece geçici bir durum olduğunu söylüyoruz. Aynen kişisel yaşamlarınızda olduğu gibi, Yaratıcı Işığın parıltısının Dünya’nın ve yükselen insanlığın yeni Göksel Ruh Şarkısına uyumlu olmayan şeyleri dönüştürebilmesi ve arıtabilmesi için, tüm uyumsuz frekanslı kalıplar yüzeye çıkıyor. Hepiniz harikulade yeni bir realitenin şafağını deneyimliyorsunuz ve gelecek vizyonunuzda gözüpek ve sebatkar olmanızı teşvik ediyoruz. Sizinle birlikte seviniyoruz ve ‘Işığınızın’ gölge topraklarda dramatik bir etki yaptığına emin olun. Sizi Yaratıcı Işığın altın küresiyle ve ateşli koruma kalkanımızla sarmalıyoruz. En derinden seviliyorsunuz.

Ben Başmelek Mikail’im

www.ronnastar.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)