Ocak 2009: Yükselişin Birçok Görünümleri

Yazdır Yazdır 

“YÜKSELİŞİN BİR ÇOK GÖRÜNÜMLERİ”

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili Üstatlar, yükseliş süreciyle ilgili derslerinize devam etmeyi diliyoruz. Fiziksel gövdenizin, dünyasal bedenlenme deneyimlerinizin başlangıcından, yüksek titreşime, Işığın daha ince, görkemli alemlerine geri dönüş için kodlandığını anlamanız önemlidir. Ayrıca, insanlar tekamül ederken, bilgelikleri artarken ve yükselişin bilimi ve karmaşıklıklarının daha çok farkında olurken, geçmiş birkaç yüz yılda sürece bir çok ayarlamalar yapıldı. Başlangıçtaki bazı yükseliş prosedürleri terk edildi ve diğerleri, daha ileri gereklilikler eklendi. Geçmişte, yükseliş sadece seçilmiş birkaç kişi için mümkündü. Sadece örnekler ve yol göstericiler olarak Dünya’ya gelmiş olanların ve spiritüel olarak ileri olanların gizem okullarının içsel kutsal yerlerine girmesine izin verildi. Gizli doktrin sadece en kuvvetli ve en adanmış müritler oldukları düşünülenlere verildi. Süreç boyunca dersler, sınavlar ve zorluklar ağır, yorucu idi ve birçoğu süreçte mahvoldu veya yaşamlar boyunca amaçlarını elde etmediler. Bu şimdi değişti, çünkü zaman Dünya’nın ve insanlığın farkındalığın sonraki seviyesine yükselişi için işliyor ve yükselişin zorlukları ve sınavları ile karşılaşmakla mücadele edenlere birçok İlahi dağıtımlar (takdir) ve birçok yardım sunuluyor.

İnsanlığın kollektif bilinci Dünya’ya nüfuz eden en uç dualiteyi tanımakla, kabullenmekle mücadele ediyor. Her insan, bir seviyede kendinin – farkındalığını elde etme savaşı veriyor; bu, dualite ve kutupluluğun kabul edilmiş aralığına geri dönmeye çabalarken, Benliğin hem Işık hem de gölge yönlerini kucaklamayı kapsamalıdır. Her biriniz gölge yanınızı, içinizdeki şeytanları tanımalı ve sahiplenmelisiniz, böylece onlar da dönüşümün Işığını kucaklayabilsin. İnsan ıstırabı katı düşünmenin, üstünlük hissinin başkalarını yargılamanın sonucudur, bunlar karşıt görüşler için birlik ve tolerans yerine ayrılığa götürür. Negatif düşünce formlarınızın da salıverilmeyi aradığı önermesini kabul edebilir misiniz? Bunlar bilincinizin yüzeyine yükseliyor, aydınlanmayı ve gerçeği arıyor, aynen sizin gibi. Andan ana yarattığınız şeyin sorumluluğunu almalısınız. Negatif düşünceler ve eylemler bozulmuş yaratımlar ve kaos ile sonuçlanır.

Her ruha, fiziksel gövdeye enkarne olmadan önce ömürleri boyunca kişisel kullanım için Yaşamın Adamantine parçacıklarından pay verilir. Eğer kişinin payı en yüksek hayır için sevgi dolu niyetle kullanılırsa, o zaman tam – spektrumlu Işığın akışı onun yaşamı boyunca devam eder. Ancak, kişi sevgisiz, negatif ve hayata küsmüş olduğu zaman, Kutsal Kalbe ve Yaşamın Tanrı Parçacıklarına erişim artık mevcut olmaz. Bundan sonra, sadece yeniden – nitelendirilebilen ve pozitif veya negatif şekilde kullanılabilen yarı – spektrumlu Işığa veya ilksel yaşam gücü maddesine erişebilir. Hatırlayın, Yaratıcı Işığın Adamantin Parçacıkları sadece en yüksek hayır için sevgi dolu niyetle aktive edilebilir/kullanılabilir.

Genç bir çocuğun kalp merkezi çok açıktır ve Tanrı parçacıkları serbestçe akar. Ancak, kalp merkezinin ne kadar uzun süre açık kalacağı anne babalarından ve etrafındakilerden aldıkları sevgi ve beslenmeye bağlıdır. Birçok sevgili ruh, acı ve ıstırabın kendilerini sert bir biçimde etkilememesi için, kalp merkezleri üzerine eterik bir koruma kalkanı yerleştirdi, dolayısıyla, Yaradılışın Tanrı Parçacıklarının saklandığı kendi Kutsal İçsel yerlerinin kapısını kapattılar.

Her insanın Kutsal Kalp Merkezine yerleştirilen Adamantine Parçacıklarının payıyla birlikte, fiziksel bedenin büyük çakra merkezlerinin her birine de daha küçük bir pay yerleştirildi. En büyük bölüm kadim insanların Kundalini, kıvrılmış ateş yılanı veya Kutsal Ateş ismini verdikleri Kök Çakrasına yerleştirildi.

Şu anda ilerlemede olan hızlanmış gezegensel bir inisiyasyon var ve dünya planındaki herkesi, özellikle hissedebilir Varlıkları etkiliyor. İnsanlığın kollektif bilinci bir çağın kapanışında ve daha ileri bir çağın başlangıcında gerçekleşen dramatik değişimlerden geçerken ve özellikle dünyasal planda engin önemde olduğu düşünülen şeylerin çoğu yavaşça ortadan kaybolurken çok fazla korku ve dehşet var. Armageddon (Mahşer) üçüncü/dördüncü boyut realitesinin parçasıdır; ancak, eğer enerji imzanız yüksek ise, daha dengeli frekansta ise, değişimin yıkıcı enerjilerinin hiç biri sizi kişisel olarak etkilemez. Ayrıca Kutsal kalplerinde merkezlenmiş kalmayı öğrenmiş olanlar için büyük bir sezinleme, öngörme ve uyarılma hissi vardır. Her birinizin önünde birçok olası gelecek vardır ve ŞİMDİ anında merkezlenmiş kalmanız önemlidir. Sizler yüksek boyutların akışkanlığına yavaşça girerken, birçok kez yön değiştirmeye yönlendirilebilirsiniz; ancak eğer Kutsal Kalbinizin ve Yüksek Benliğinizin yolu Işıklandırmasına izin verirseniz, asla yanlış yola sapmazsınız. Geleceğin zaman çizgileri dualitenin geniş spektrumundan ve ayrılık illüzyonundan uzakta olan daha yüksek, daha stabil bir zemine götürüyor.

Sizler Hem Dünya’daki, hem de güneş sisteminde ve galakside ve en sonunda tüm evrende birçok boyutlardaki Ruh ailenizin birçok fasetleri ile birleşmeye hazırlanmada fiziksel bedenlenmede iken yaratmış olduğunuz Benliğin bir çok parçalarının bütünleştirme sürecindesiniz. Benlik ile yeniden kavuşma ve Kutsal Kalbinizde oturan gücün merkezine geri dönüş gerçekleşmelidir. Yüksek Benliğiniz ile bağlantıyı kurduğunuzda ve Tanrısal Benliğinizin (BEN’im Varlığı) tüm fasetleri (tüm yüzleri) ile yeniden birleşme sürecine başladığınızda, yeniden birleşme isteği yadsınamaz olan manyetik bir kuvvet olur. Yaratıcı özden oluşan Ruhunuz, fiziksel bedende iken sizin bilinç rehberiniz ve yoldaşınızdır. Uzun süredir Ruh çoğu insan için sadece belirsiz bir fısıltı oldu, çünkü ego kişiliği çok kuvvetliydi ve içerde hakim bir pozisyonu tuttu. İnisiyasyon süreci, siz Ruhun yaşamınızın yöneticisi olarak doğru yeri üstlenmesi için yavaşça yolu açarken başlar, bu en sonunda Yüksek Benliğin Işık alemlerine geri dönüş yolculuğunun idaresini almasını sağlar. Kademeli olarak, Yaratıcıya yaşam bağlantınız olan dar Gümüş Kordon, en sonunda başınızın tacının genişliğinde oluncaya kadar genişlemeye başlar. Bu, sizler İlahi BEN’im Varlığınızın akışına eriştiğiniz zamandır ve Sevgi/Işığın Yaratıcı Parçacıkları yaşamın Sonsuzluk sembolü ile sizden akmaya başlar. Bu harika, ışıldayan Kutsal Ateş size ‘cennette saklanan hazinelerinize’ erişim sağlar ve Sevgi Işığınız ile yüklendiği ve en yüksek hayır için kullanıldığı sürece Yaratıcı Işığın sınırsız kaynağıdır.

İkili Sıralama/Sonsuzluk Nefesi egzersizi vasıtasıyla nefes Medulla Oblongata’dan (kafatasının dibindeki yükseliş çakrası) geçer, sizi Dünya’nın Ruhuna ve en sonunda İlahi BEN’im Varlığınız veya Tanrı Benliğinize katılana kadar Benliğin bir çok fasetlerinin oturduğu yerdeki çoklu alemlere bağlar. Yaşam Nehri evrende çoklu kollara sahiptir; ve çoğunuz, Kutsal Zihninize erişirken ve Kutsal Kalpte merkezlenmiş kalmayı öğrenirken, Yaratıcı Bilincin Adamantine parçacıkları için iletkenler oluyorsunuz. Önce Epifiz ve Hipofiz bezlerini Yüksek Benliğinize uyulmamasınız; bu, Kutsal Zihni koruyan Işık zarlarını çözme sürecini başlatır. Kutsal Zihniniz, Kutsal Kalbiniz ile bağlantı kurar ve aktive olan Tanrı Bilincinin Adamantine Parçacıkları Kutsal Kalpten Kutsal Zihne akmaya başladığında; aydınlanma süreci hızlanır. Yaratıcı Işık taç çakraya akar ve Epifiz bezine girer, Hipofiz ve Hipotalamus bezlerini aktive ederken hücresel farkındalığı teşvik eder ve beyin yapınızdan Kutsal Zihninize akar. Sonra, Yaratıcı ışık parçacıklarının sevgi dolu niyetinizle daha çok aktive olduğu Kutsal Kalbe akar. Bu aktive olmuş Işığın Tanrı Parçacıkları, şimdi niyetiniz herkesin en yüksek hayrı için olduğu sürece arzuladığınız şeyleri yaratmanız yardımcı olmaya hazırdır. Yüksek Benliğinizin sesi daha berraklaşır ve Kutsal Kalbinizin dürtüklemeleri sezginizin daha kuvvetli olmasını sağlar.

Bir soru soruldu: “Sezgi ve ilham arasındaki fark nedir?”

SEZGİ bir kavramı veya belli bir bilgiyi bilinçli muhakeme olmadan hemen anlamak anlamına gelir. Yüksek Benliğiniz sizinle sezginiz vasıtasıyla konuşur ve en sonunda Tanrısal Benliğinize ve kozmik kayıtlarda saklanan bilgeliğe giden yolu temizler. Sezginiz ayrıca size bir şeyin doğru olduğunun veya sizin gerçeğiniz olduğunun hissiyle sinyaller verir ya da bir şeyler yanlış gittiğinde veya Işık/gerçek ile hizalı olmadığında korku veya rahatsızlık hissiyle sinyaller verir.

İLHAM esinlenme işlemi veya niteliği anlamına gelir, örneğin bazen daha önce farkında olmadığınız bir şeyler ile ilgili aniden uygun veya olağandışı bir fikir zihninizde beliriverir. Melek rehberlerinizden ve öğretmenlerinizden gelen kanallık veya mesajlar çoğu zaman sizin bilişi aleminizin ötesindeki şeylerin kavramlarına veya farkındalığına esinlenmeye yönlendirir. Sezgi önce zihin ile ve sonra kalp ile onaylanır, ilham ise önce kalp ile ve sonra zihnin muhakeme işlemleri ile onaylanır.

Sizler geçmiş ve gelecek arasında sallanma yerine daha çok ana odaklanmayı öğrendikçe, zaman ve mekan algınız hızla değişiyor. Ayrılık/izolasyon ve yargılama hislerinin yerine birlik bilinci hissi geliyor; bu, en sonunda tüm Yaradılış ile birlik hissine götürür. Dünya ve insanlık uyumlu veya dengeli daha yüksek üçüncü ve dördüncü boyut Varlıkları olma sürecindedir. Kendinize Işığın Adamantine parçacıklarının en büyük miktarını çekebilmeniz için, Yaratıcının tam spektrumlu Işığı ile bir kez daha bağlanmaktan daha büyük bir armağan yoktur. O zaman, kişisel olarak ihtiyacınız olanı aldıktan sonra, Sevgi/Işığın maksimum miktarını dünyaya yayarak armağanı paylaşmalısınız. Yaşam Nehri fiziksel bedeninizden akmaya başladığında, kendinin – üstatlığı yolunda iyi olursunuz ve kişisel dünyanız ebediyen değişir.

Hatırlayın, size geçmişte üçüncü ve dördüncü boyutların ‘kötü’ veya ‘fena, habis’ olmadığını açıkladık; bu sadece ışığın sarkacıdır ve gölge bu birçok çağlar boyunca merkezden çok uzağa sallandı. Yükseliş her insanın, enerji imzalarının bir kez daha üçüncü/dördüncü boyutların yedi alt – seviyesindeki dualitenin en az kabul edilen seviyelerine uyumlanması için, geçmişi iyileştirmesini veya başka bir deyişle içindeki en çok uyumsuz titreşim modellerini temizlemesini gerektirir. Dünyadaki uyanmakta olan ve yükseliş yolculuğuna bilinçli olarak başlayan ruhlar yüksek dördüncü – boyut Varlıkları olma sürecindedir. Ancak, Yıldız Tohumları dediğimiz birçok ileri ruhun bilinci beşinci – boyut farkındalığına ve hatta daha yükseğine erişim sürecindedir. Etten bedenlerinizi alıkoyacaksınız; ancak, sağlığınız gelişecek ve canlılığınız ve esenlik hissiniz artacak. Dünya hala katı olacak ve dualite/kutupluluk hala mevcut olacak; ancak, Işık ve gölge spektrumu belirgin olmayacak. Işığın yüksek frekansları Dünya’ya nüfuz ettikçe ve kitlesel bilinç inanç kalıpları eski kavramları salıverdikçe ve daha yüksek, daha ince gerçekleri birleştirmeye başladıkça, eski negatif, dengesiz düşünce kalıplarına devam edenler seçimlerinin etkisi çok daha hızlı deneyimleyecekler, bazen neredeyse anında.

İster inanın ister inanmayın, geçmişte tezahür yeteneklerinizin büyük kısmını geri çekmenizde bazı avantajlar vardı. Size, İlahi İrade ve yaratma Gücünün Birinci Işınının Kırmızı renginin (ekzoterik veya fiziksel plan rengi) en çok Dünya ve insanlık üçüncü/düşük – dördüncü boyut çevresinin yoğunluğuna battıktan sonra geri çekildiğini anlattık. Bu, en uç dualite çağında insanlığın kendisinin yok etmemesi için yapıldı. İnsanlık uyanırken ve daha fazla Spiritüel Işık sindirme yeteneğini yeniden kazanırken, bu periyot hızla sona yaklaşıyor. Sizler dördüncü boyutun üst ve beşinci boyutun daha alt seviyelerine ilerlerken, Yaratıcı ışık içinizden çok daha kuvvetli bir şekilde yayıldıkça, fiziksel bedeniniz daha çok parlak olacak.

Hatırlayın, sizler “Tanrı’nın imajında ve suretinde yaratıldı” deyişini getiren, Beyaz Ateş Varlığı olarak, En Yüce Yaratıcı’nın Kutsal Kalp Özü’nden getirildiniz. Yaratıcı’nın Işığı enerji, zeka ve sonu olmayan dünyalar yaratmak ve İlahi planı gerçekleştirmek için gerekli olan her şeyi içerir. Size en yüksek düzenin birlikte – yaratıcısı olma fırsatı veriliyor; ancak, rahatlık bölgenizden çıkmalı ve doğuştan gelen hakkınıza sahip çıkmalısınız. Işığın yolunu izleyin, sevgililer; büyük yeniden birleşme zamanı yakındır. Sizler çok seviliyorsunuz.

BEN Başmelek Mikail’im.

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır.

http://www.ronnastar.com/latest.html

(Çeviri: Saffet)