Ağustos 2010: Yeni Çağın Portalındasınız

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-8-2010

“YENİ ÇAĞIN PORTALINDASINIZ”

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, sahne kuruluyor ve yarının yeni şafağında perde kalkmak üzere. Tüm dünyada tezahür etmekte olan yüksek bilincin hücreleri/bölgeleri var ve yüksek alemlerdeki büyük Işık Şehirlerinden gelen Işığın yükseliş sütunları gittikçe artan bir hızda demirlenmekte. Yaratıcı Işığın harika aşılamalarının kuvveti ve ivmesi artıyor ve kitlelerin zihinlerinde çok daha büyük etki yaratıyor.

Dünya’da hala çok fazla şiddet, direnç ve negatiflik olduğu çok ortadadır. Ancak, Dünya Hizmetkarlarının denge, huzur ve uyum etkisi ivme kazanıyor ve çok daha fazla sayıda sevgili Ruh kendi Ruhsal benliklerinin dürtüklemelerine kulak vermeye başlarken, uyanıyor. Yolu hazırlayan siz yorulmak bilmez yol göstericiler nedeniyle, şimdi çağrıya kulak verenler aydınlanma yoluna giriyor ve bu yolda çok daha hızlı ilerliyor.

Bu hızlanmış çığır açan değişim zamanlarında, ışıma miktarınızı artırmak ve Işığınızı parıldatmak için gayret etmeniz öncekinden çok daha önemlidir. Koşulsuz sevginin titreşimlerini aktif hizmet arzusu ile birleştirmeye çalışmalısınız. Hatırlayın: uyumlu, odaklanmış düşünceler yüksek bilincin sürekli genişleyen yoluna götürür. Işığın kabul edilen, daralmış spektrumu ve gölge toprakların yoğunluğu içinde bilinçli seçim gücünüzü geliştirmeli ve mükemmelleştirmelisiniz. Ve insanlığın geleceğinin saf gerçekliğinde, barış hüküm sürecek ve herkes herkesin en yüksek hayrına odaklanmayı öğrenirken ve en faydalı çözümleri ararken, çatışmalar diplomasi vasıtasıyla çözülecek. Her biriniz, Ruhsal Şarkınızı/Enerjisel İmzanızı yaratan enerji birimlerinden oluşuyorsunuz. Kendinin – üstatlığını elde etmek için, düşüncelerinizi kontrol etmeyi ve Tanrının verdiği gücünüzü odaklamayı öğrenmelisiniz. Yaradılışın yüksek kuvvetlerinin yöneticisi olmayı öğreniyorsunuz. Yaşamın ilahi şekilde ilham alan gözlemcisi ve kendini ayırmanın, önyargısızlığın üstadı olmak için çabalarken, bilinçte süreklilik için gayret etmelisiniz. Kendinin – üstadı ve eşsiz ve Ruhun ilham verdiği spiritüel bir insan Varlığı olma sürecine başlamak için, kendinizi kitle bilinci inanç yapısından kurtarmalısınız. Uzak gelecekte, yüksek bilince giden yol Tanrı Benliğinizi/BEN’İM Varlığınızı ve de KENDİSİNİN birçok formlarının çeşitliliğinde Yaratıcının görkemi ve heybetini direkt olarak deneyimlemek ile sonuçlanacak.

Neden birçok sınava ve görünürde negatif durumlara maruz kalmakta olduğunuzu merak ediyor olabilirsiniz. Cesur Ruhlar, hepsi yükseliş sürecinin bir parçası olan yoğun bir inisiyasyon/dönüşüm sürecinin ortasında olduğunuzu söylüyoruz. Birçoğunuz birçok yaşamlardır inisiyasyon yolundaydınız ve Kendinin – üstatlığına giden yolunuzda iyi durumdasınız. Yükselişin deneme niteliğindeki yoluna ilk adım attığınız zaman, kişilik/ego Ruhun dürtmelerinin farkına varır. Ruh Ateşi veya hızlanan yüksek titreşimli kalıplar ele alınmak üzere yüzeye çıkan negatif enerjiyi yakmaya başlar. Yüksek Benliğin tüm fasetleri Ruh ile bütünleşmeye başlayana kadar süreç tekrar tekrar yinelenirken arınma ateşleri en sonunda Aydınlanma Işığı haline gelir ve yükseliş süreci hızlanır.

Yenmeniz gereken en büyük engellerden biri başkalarına verdiğiniz gücü geri almaktır. Ayrıca, birçok geçmiş çağlar boyunca herkesin aurik alanınıza yerleştirdiği veya Solar Pleksusa bağladığı enerjiyi bilinçli olarak salıvermek, bir kez daha Kendinin üstadı olmak için gerekli olan egemenliğinize sahip çıkmanın birincil aşamasıdır. Yaşamınızdaki stresli durumların gittikçe hoşnut edici ve uyumlu olduğunu göreceksiniz, çünkü geleceğin uygun olmayan zaman – çizgilerine artık enerji beslemeyeceksiniz. Genişleme için mavi kopyanız olacak şeyi tasarlamalı, ayırt etmeli ve sahip çıkmalısınız. Odağınızın tek noktalı ve berrak olması için her anda dikkatli ve farkında olun. Giderek kendini güvenceye alma ve güvenlik duygusu, her şeyin iyi olduğu ve bu şekilde kalacağının bilişini geliştireceksiniz. Bu yeni Kendinin – farkındalığı ile, yeni gerçekliğinizi adım adım yaratma sürecini etkin şekilde başlatacaksınız.

Ruhsal aydınlanma Yolunun, içsel yaşamın dramatik büyük değişikliğini yarattığının farkında olmalısınız. Hala deneyimlemeli ve yorucu, zorlayıcı ilişkileri uyuma geri döndürmeye gayretli şekilde uğraşmalısınız. Bu zaman alacaktır; ancak, Kutsal Kalbinize erişim kazandığınızda, düşünce ve eylemlerde saflık ile birlikte kalpten hissedilen hassaslık ve dinginliği yavaşça geliştireceksiniz. Bu dünyada, Kendini-üstatlığına giden yolda iyi durumda olan ve bir gün geleceğin beşinci boyut Dünyasının Yükselmiş Üstatları olacak olan Yol üzerindeki onurlu öğrenciler olan çok sayıda cesur Ruhun olduğunu söylüyoruz.

Yaklaşmakta olan İlahi Planın sonraki aşaması şimdi yerindedir ve Yol üzerindeki inançlı Yıldız tohumu olan birçoğunuz Dünya Hizmetkarlarının süratle büyüyen grubunun üyeleri olmaya hazırlanıyorsunuz. Geçmişte, bilgelik okulları ve ezoterik öğretiler gizli tutuldu ve inisiyeler ve Kendinin – üstatları olmak için zorlu sınavları anlamak ve geçmek için yeterince ileri olan birkaç kişi için saklanıyordu. O zamanlar geçmişte kaldı ve öncüler ve yol göstericiler olan sizler, arkanızdan gelenlere Yoldaki adaylar ve inisiyeler olmaları için yolu gösterirken ve yardımcı olurken, yeni bilgelik öğretilerinin görünür örneklerisiniz. Sizler, Aydınlanmayı ve kendi İlahi Benlikleri ile yeniden birleşmeyi arayanlar ile Kozmik Işık Konseyinin Ruhsal Hiyerarşisi arasında aracılar olmak üzeresiniz. Ayrıca sizler kendi bölgelerinizde Işığın Yükseliş Sütunlarını demirlemede aktif rol almaya teşvik ediliyorsunuz. Dünya’ya yağmakta olan Yaratıcı Işığın sürekli – artan aşılamaları için bir çapa olmaktan daha iyi bir hizmet etme şekli var mı? Anlamanız çok önemli: bu saflaşmış Işık Dünya’da bir demirleme kaynağına sahip olmalıdır, çünkü On Dokuzuncu ve Yirminci Yüzyıllar sırasındaki Işığın hazırlık niteliğindeki düşük frekanslı dalgalarında olduğu gibi bir battaniye etkisiyle yayılamaz. Şu andaki yüzyıl bu evrendeki Kozmik değişimin çok önemli dönemidir.

Bu zamanda Dünya’da gerçekleşen en dramatik değişimlerden biri, insanlığa gönderilen evrensel öğretilerde artık büyük farklılık, çeşitlilik olmayacak olmasıdır. Kozmik Işık Konseyinden getirilen tüm bilgelik öğretileri birleşmiş bir Kaynaktan olacak ve yalnızca hafif değişikliklerle aynı temel spiritüel felsefeden oluşacak. Geçmiş çağlarda, büyük Avatarlar ve Meshedilmiş Varlıklara taşıyabilecekleri maksimum miktarda Yaratıcı Ateşi/Işık emdirildi ve sonra her çağ için ve her Irk için spesifik olarak tasarlanan öğretiler/mesajlar ile gönderildi. Başlangıçta her ırkın spesifik nitelikler, özellikler ve yetenekler ile aşılandığını anlamalısınız; ancak, zamanla derin bilinçdışı zayıflıklar, negatif özellikler, alışkanlıklar ve dengesizlikler geliştirdiler, bunlar her bir Irkın gelecekteki üyelerinin DNA’sında saklandı. BİRLİĞE geri dönüş sürecinin ilerleyebilmesi için, o negatif niteliklerin, özelliklerin ve kusurların iyileştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesinin zamanıdır. Bu, hala eşsizliğiniz ile tanınacak olmanız anlamına gelir, çünkü sonuç olarak, bu evren çeşitlilik içinde bir deney olarak tasarlandı. Ancak, sizler başkalarına kendi eşsizlikleri için hayran olacak ve saygı duyacaksınız; çünkü her biriniz Baba/Anne Tanrınızı ve En Yüce Yaradanı temsil etmek için Bütüne armağanınız olarak orijinal olarak gelişmiş yeteneklere, becerilere ve erdemlere sahip olacaksınız. Yargılamama, şefkat, minnettarlık ve tüm insanlık için kalpten hissedilen sevgi, bu zamanda geliştirmek için gayret edeceğiniz en önemli niteliklerdir.

2010 yılınızın başlangıcından hemen sonra, bu yaşamda Ronna Herman olarak bilinen habercimize bir vizyon verdik. Bu vizyon Mayıs 2010’daki ‘Kanallığa Açılmak * Kozmik Telepat Olmak’ seminerine katılanlar ile paylaşıldı. Şimdi bu bilgiyi Işığın Yolunu gayretle arayanlarınız ile paylaşmanın zamanı. Bu vizyonu size, olaya katılan gruba verildiği şekliyle habercimizin sözcükleri ile ileteceğiz.

“Sevgili dostlar, sizinle paylaşmak üzere olduğum vizyon 2010 yılının başlangıcından kısa süre sonra gerçekleşti. Meditasyonda, devasa bir çifte uçlu kristalin etrafında yarım çember şeklinde duran, beyaz elbiseli ışıldayan bir Varlık grubu gördüm. Kristal renklerin güzel bir spektrumunu yayıyordu ve ayrıca Kristal boyunca ve Kristalden dışarı yanıp sönen Işığın karmaşık geometrik kalıpları vardı. Başka varlıklar da vardı, ama farkına vardığım Varlıklar BM Mikail, Jeshua (İsa), Djwal Khul, El Morya ve St. Germain idi. Üstatlardan, başmeleklerden ve büyük Işık Varlıklarından gelen özelleşmiş, bireysel bilginin önceki gibi devam edeceği söylendi. Ancak ilave olarak, geçmişin ve geleceğin birçok büyük Varlıklarından, Avatarlarından ve Üstatlarından gelen birleşik mesajlar/bilgelik öğretileri olacaktı. Eskinin bilgelik öğretileri, geleceğin bilgelik öğretileri ile birleştirilecek ve Kozmik Işık Konseyinin Öğretileri olarak temsil edileceklerdi. Mesajlar büyük kristalin içinde kodlanacaklardı (kristali devasa bir kozmik bilgisayara benzettiler) ve frekansları Büyük Kristalin spesifik olarak derecelere ayrılmış frekansları ile uyumlu olanlar için elde edilebilir olacaktı. Ne kadar fazla saflaşmış frekanslar bedenlerseniz, büyük Kozmik Kristalden erişebileceğiniz bilgi seviyesi de o kadar saflaşmış olacaktı.

Aldığım bilgilerin hala BM Mikail’in titreşim kalıpları vasıtasıyla geleceği söylendi, çünkü ben onun enerjisine uyumluyum. BM Mikail hala bana aylık mesajlarını aktaracaktı; ancak, Üstatlık Arayışı Okulu ve yaptığım seminerler için, ayrıca Kozmik Konseyin bazı üyelerinden de öğretiler/bilgi alacaktım. Bu ikisi arasında ayrım yapmak için, Konseyden gelen mesajlar için * KUTSAL KABİLE * RONNA HERMAN* başlığını kullanacağım.

Hala BM Mikail’in enerjisi ile Işıklandırılıyor olacağım ve alacağım bileşik mesajlar çoğunlukla şunlardan gelecek: BAŞMELEK MİKAİL * JESHUA (İSA) * DJWAL KHUL * EL MORYA * ST. GERMAIN.

Birkaç gün sonra dev bir bilgi indirmeye başladım. Bilgisayarıma oturup gelen bilgiyi yazıyordum, ona bir başlık veriyor ve bilgisayarımda bir dosyaya koyuyordum. Bu devam etti ve yaklaşık iki hafta sonra (Mart’ın başlarında) metnin çoğunun KANALLIĞA AÇILMAK semineri için kitapçık olarak verildiğini anladım. Bilincimizi yükseltirken ve ruhsal rehberlerimiz ve öğretmenlerimiz ile iletişimde becerikli olurken Kozmik Bilgelik Öğretilerine nasıl erişileceğinin talimatları verilmişti. Bu adanma ve yoğun hizmet etme arzusu gerektiriyor; ancak, ödüller kıyaslanamaz. Bana, yüksek alemlerin Varlıkları ile iletişim kurmak ve etkileşmek için Tanrı tarafından verilen yeteneklerine sahip çıkmak üzere çok daha fazla sayıda değerli ruhun yolu temizlediği anlatıldı. Çok uzak olmayan gelecekte, bugün bildiğimiz şekliyle kanallık veya telepatik iletişim tüm Aydınlanmış Ruhlar için standart olacak.

Bu zamanda, Kanallığa Açılmak Kitapçığı sadece seminerlerimize katılanlar ve arınma sürecinden geçenler ve talimatları, teknikleri ve yüksek alemlerin telepatik iletişim yollarına erişmek için geçilen prosedürlerin ne kadar ciddi olduğunu anlayanlar için elde edilebilirdir. Benim seminerlerimde takdim edilmiş olan diğer öğretilerde olduğu gibi, özelleştirilmiş ileri bilgi en sonunda kitlelere verilmektedir, ama bilginin saf içerikte olmasını sürdürmeye yardımcı olacak olan öğretilerin Özünü iletmeye yardım eden yaratılmış kuvvetli bir düşünce formu var olmadan önce değil.

Sevgili dostlar, olağanüstü zamanlarda olduğumuzu ve mucizelerinizin zamanının da yakın olduğunu bilmeniz için sizinle bu bilgiyi paylaşıyorum. Ancak, bunların sonraki yıllarda nasıl ortaya çıkacağını dilediğinize ve bu dramatik değişim zamanlarını nasıl deneyimlemeyi arzuladığınıza karar vermelisiniz. Bunu okuyan her biriniz bazı yeteneklerle bir Dünya Hizmetkarı olma potansiyeline sahipsiniz. Ne kadar büyük veya küçük olduğu önemli değil, hepsi bütünü tamamlayıcıdır. Rehberlik isteyin, gerçeğiniz size ifşa edilirken ilerleyin ve sonra size daha fazlasının verilmesi için bilgeliğinizi başkalarıyla paylaşın. Ebedi Sevgi, melek kutsamaları ve olağanüstü mucizeler.” Ronna

Başmelek Mikail: Sevgililer, Kozmik Işık Konseyi ileri bilgelik öğretilerini yaymayı dileyenlerin yükselen insanlığın saflarına katılma fırsatına sahip olması için, mümkün olan her şekilde ileri bilgelik öğretilerini elde edilebilir kılma sürecindedir. Daha önce Büyük Beyaz Kardeşlik olarak bilinen Kozmik Konsey, Melchizedek Düzeninin bir departmanıdır. Kozmik Konsey Melek Krallığının, Dünya’nın birçok Yükselmiş Üstatlarının ve ayrıca kitleleri temsil eden Dünya’nın birçok ileri İnisiyelerinin seçkin üyeleriyle birlikte, bu evrenin tüm bölgelerinden son derece evrimleşmiş, fiziksel olmayan Spiritüel Varlıklardan oluşur. Bunu gerçeğiniz olarak ister kabul edin, ister etmeyin, sizler galaktik vatandaşlar olma sürecindesiniz ve kozmik farkındalığın gelecek adımlarından biri solar ve galaktik Işık ailenizin birçok üyeleri ile yeniden birleşmeniz olacaktır. Gelecek bir zamanda, bazılarınızdan yükselen insanlığın ve Dünya’nın temsilcileri olarak Işık Konseyine katılmanızın isteneceğine emin olun.

Birçoğunuzun neden kişisel dünyanızın daha iyiye gitmediğini ve size vaat ettiğimiz üstatlığın birçok armağanlarından ve faydalarından bazılarını neden almadığınızı merak ettiğinizi biliyoruz. Bazı cesareti kırılmış Ruhlar tarafından, size elde edilmesi imkansız olan bir gelecek vizyonu ilettiğimiz, tezahür ettirilmesi imkansız olan vaatlerde bulunduğumuz ve ortalama insan için yaşamın eskisi kadar zor veya çok daha zor olduğu söyleniyor. Yanlış vaatlerde bulunmadığımızı söylüyoruz; eğer size anlattıklarımız doğru olmasaydı, bu kadar çok zamanımızı ve kutsanmış, adanmış habercilerimizin zamanlarını harcıyor olmazdık. Yükseliş süreci için çok önemli olan öğretiler, daha önce insanlık için hiç elde edilebilir olmayan bilgiler. Aslında, Kozmik Işık Konseyi ve melek aleminin yorulmak bilmez, sürekli hizmeti ve yardımı olmadan insanlık şu anda Dünya üzerinde hüküm süren evrim aşamasına muhtemelen erişemezdi. Sizler En Yüce Yaradan tarafından başlatılan ve Omniverse boyunca yayılmakta olan ve ayrıca bu evrendeki tüm Yaradılışa sevgili Anne/Baba Tanrımız vasıtasıyla yayılan Yaşamın Özü, Adamantine parçacıkları ile yakıtlanan bir evrim sürecinin ortasındasınız. Yükseliş sürecinin bir ortak çaba olduğunu anlamalısınız. Size yolu gösteriyoruz ve gereksinim duyduğunuz talimatı veriyoruz; ancak, adımları atmak zorunda olan ve yaşam tarzınızda ve inanç yapınızda gerekli olan değişiklikleri yapması gereken sizsiniz. Sevgililer, tüm dünyaya yayılmış olan korkunun ve çaresizlik duygusunun üzerine yükselmenizi istiyoruz. Bizi çağırın, çözümünüzü desteklemede yardımcı olacağız. Her zaman sizinle olduğumuzu ve size Anne/Baba Tanrımızın iyileştirici, ilham verici sevgisini yaydığımızı bilin.

BEN Başmelek Mikail’im ve size bu gerçekleri getiriyorum.

Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır * Bu makalenin aktarıcısı olarak ben, Ronna Herman Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, ilave yapılmadığı veya eksiltilmediği, yazarın adı ve E – mail ve Website adresi eklendiği sürece websitelerine gönderilebilir. RonnaStar@earthlink.net adresinden izin alınarak gazete, dergi vs de yayınlanabilir.

www.RonnaStar.com

(Çeviri: Saffet Güler)