- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

Ekim 2010: DÖNGÜ YASASI * ÜÇGEN YASASI

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-10-2010

“DÖNGÜ YASASI * ÜÇGEN YASASI”
Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, gerçek olmayan bir dünyada yaşamaktasınız: Tanrı’nın verdiği güçlerinizi elinizden almak ve sizi korku, mücadele ve yoksunluk realitesinde tutsak etmeyi sürdürmek için, gerçeğin çarpıtıldığı, değiştirildiği ve hatta silindiği bir illüzyon dünyasındasınız.

Yaratıcı’nın bu evren için master planı Kutsal Zihninizde saklanmakta ve çağların bilgeliğinin ve bir kez daha Dünya planında birlikte yaratıcı üstat olma yeteneğinin anahtarı Kutsal Kalbinizde saklanmaktadır. Çok fazla duygusal sıkıntı hissetmemeniz için, çağlar önce Solar Kalp Merkezinize yerleştirdiğiniz koruyucu kalkanı uzaklaştırmanın önemini bu kadar sıkça vurgulamamızın nedeni budur. Farkında olmadığınız şey, koruyucuyu koymanızla ışıltınızın büyük ölçüde azalmış olmasıdır, çünkü Kutsal Kalp Merkezinizden İlahi Yaratıcı Işığın içeri ve dışarı akışı da büyük ölçüde azaldı. Sonuç olarak, Kutsal Kalbinizin içinden saf sevgi dolu niyetle Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarını artık aktive edemiyorsunuz. Ondan sonra, çalışmak için yalnızca yarı – spektrum Ana Yaşam Gücü Maddesine sahip oldunuz. Üç katlı Aleviniz artık parlayamıyor; bu nedenle, tezahür ettirmek için birlikte – yaratıcı yetenekleriniz de azaldı ve böylece size İlahi olarak bağışlanmış olan özelliklerinize ve yeteneklerinize erişmek ve bunları kullanmak için mücadele etmeye başladınız.

Sizler büyük geriye dönme, düzelme ve genişleme çağındasınız, bu çağda size zorla dayatılan haksızlıklarla kişisel olarak yaratmış olduğunuz tüm negatifliği armonize etme fırsatı veriliyor. Siz YILDIZ TOHUMLARI büyük boşluktan ve tezahür etmemiş evrenden yolculuğunuza başladığınız zaman, Işığın saflaşmış alemlerine geri dönüş yolunun ayrıntılı planlarının yapıldığını ve uygun zamana kadar ve belirli koşullar karşılanıncaya kadar bekletildiğini size açıklamıştık. Zaman geldi ve plan Dünya zamanı ile 1980’lerin başlarında aktive edildi. Farkında olduğunuz gibi, insanlığın ve Dünya’nın yaşamının her aşaması son otuz yılda radikal şekilde değişti. Sevgililer, son zamanlarda gerçekleşmiş olan şeylerin sadece daha da büyük değişimlerin başlangıcı olduğunun farkında olun. Size değişim dalgalarını kolaylıkla ve zarafetle geçmeniz için teknikler, ileri bilgiler/öğretiler ve her fırsatı vermek için gayret ediyoruz.

Daha yoğun, düşük frekanslı, daha düşük boyutlu galaksiler, güneş sistemleri ve gezegenlerin yaratılmasına yardımcı olma hazırlıklarında İlahi BEN’İM Varlığınızın daha küçük fasetlerine nasıl kırıldığınızı (ışığın kırılması) birçok şekillerde kısaca açıklamıştık. Ayrıca Kutsallığınızın her bir parçasının daha sonra Işığın iki Kıvılcımına nasıl ayrıldığını, bunlardan birinin dişil niteliklere, diğerinin eril karakteristiklere sahip olduğunu tartışmıştık. Bu mükemmel ayrılıkların her biri bu amaçla bilhassa yaratılmış olan küçük bir Işık piramidi içinde gerçekleştirilmiştir. Master plan güvenceli idi; çünkü Özünüzü her böldüğünüzde, Işığın küçük piramitlerinin birinde yeniden kavuşma zamanını bekleyen eterik bir kopya (suret) bıraktınız. Bu kişisel piramitler her boyutta ve birçok alt boyutlarda tüm evrende yayılmıştır.

Yaşamın inşa edici bloklarına erişim kazanabilmeniz için, Baba/Anne Tanrımız, Elohim/Formun İnşacıları ve Başmelekler, Yaradılışın her seviyesinde canlı Işık Piramitleri yarattılar. İnsan Varlıklar olarak yüksek bilinç haline – Kutsal halinize – geri dönebilmeniz için, bu yaşam veren formlar dönüşümün gerekli bileşenleri olan Işık frekanslarına erişim sağlar.

Sizler beşinci boyutun çoklu seviyelerinde yerleşik olan kendinizin birçok fasetleri ile yeniden birleşme sürecindesiniz ve bazılarınız altıncı boyut Özünüzün bir veya iki parçası ile birleştiniz. Ruhsal Birleşmeden bahsettiğimiz zaman, bu tek seferlik bir olay değildir. Bu süregiden harikulade ve karmaşık bir sürecin başlangıcıdır, bu süreçte Enerji İmzanızın belirli bir frekansa eriştiği her seferinde, Ruhunuzun/Yüksek Benliğinizin daha yüksek bir fasetiyle yeniden birleşirsiniz. Benliğin o fasedinin Eterik Kopyasını içeren Piramit, BEN’İM Varlığınıza/Tanrısal Benliğinize bağlantınız olan Işık sütununuzla hizalanmaya girer ve kademeli olarak o Parçanın Özü, Kutsal Kalp merkezinizdeki Ruhsal Benliğiniz ile birleşir. Tanrı Bilincinin belirli bir seviyesine eriştiğiniz zaman, süreç büyük ölçüde hızlanır ve her bir Ruhsal Birleşme arasındaki zaman aralığı dramatik şekilde azalır.

Döngü Yasası bu evrende başlatıldı ve bu harika En Yüce Yaratıcı Tohum Düşüncenin enerjisel etkisi şu anda tam gücüyle işlemekte. Yaradılışın bu aşamasının genişleme zamanı sona erdi ve döngünün şu andaki aşaması, genişlemenin bu özel döngüsü sırasında yaratılmış olan HERŞEYİ dahil etmek için Yaratıcının KENDİ Özünü göndermesini gerektiriyor. Bu, En Yüce Yaratıcı’nın, Omniverse’teki Tanrıların ve Tanrıçaların ve Tüm Büyük Işık varlıklarının yaratmış oldukları her şeyi BİLEBİLMELERİ ve DENEYİMLEYEBİLMELERİ için, Yaradılışın dengeli, tezahür etmiş Özünün birleşimidir. “Yukarda nasılsa aşağıda öyledir” deyişini birçok kez işittiniz ve bu hatırlanacak önemli bir gerçektir. Kutsallığınızın tüm fasetlerine sahip çıkarken, aynı yeniden kavuşma süreci En Yüce Yaratıcı Kaynaktan dışarı doğru gerçekleşir.

Birlikte – yaratıcı yeteneklerinizi sahiplenmenizde size yardımcı olmak için verdiğimiz bilgi, Omniverse’deki yaratıcı sürecin mikrokozmik kopyasıdır. Öncelikle, Baba/Anne Tanrımızın Kalp Özünden gelen Yaşam Nehrine doğru yayılan, Adamantine Parçacıkları adı verilen bu evrenin Tam Spektrum Metatronik Işığını/Yaşam Gücünü çekme yeteneğini elde etmelisiniz. Bu, sizin Enerjisel İmzanız dördüncü boyutun orta seviyelerine ve daha yükseğine uyumlandığı zaman erişilebilir olur. Bu Kutsal armağandan yararlanmak için, Evrensel Tezahür Yasalarını anlamalı ve uygulamalısınız; ve bu Işık Özü aktive edilebilmeden ve dünyaya akabilmeden önce saf niyetinizle Işığın Adamantine Parçacıklarını aktive etmelisiniz. Süreci hızlandırmak için, etrafınızda kendi kişisel Yaratıcı Çarkınızı/Yaşam Çiçeğinizi yaratmış olmanız ve onu dikkatle tasarladığınız gelecek tasarımınızla doldurmuş olmanız önemlidir. Bundan sonra, Sonsuzluk Nefesi, odaklanmış niyetiniz ve maksatlı eylemleriniz ile maddi dünyadaki tezahür işlemi epeyce hızlanır.

Yaradılışın met ceziri hiç sona ermez. Tohum Düşüncelerin oluşturulduğu ve birleştirildiği ve Yaşamın Özünün Yaratıcı’nın kalbi ve zihninde ve Dünya gezegenindeki insan birlikte – yaratıcı olan sizlere kadar Yaradılışın her seviyesinde aktive edildiği bir Dingin (hareketsiz) Nokta duraklaması vardır. Bu, Tohum Düşüncelerin sevgiyle aşılanması/aktive edilmesiyle gerçekleştirilir. Tohum Düşünceler sonra form dünyasında tezahür edilmeleri için boşluğa üflenir. Bu işlem, geri dönüş/yeniden kavuşum sürecinin başlama zamanına kadar her büyük döngüde devam eder. Tüm Yaradılış, sonraki büyük Dingin Nokta duraklaması ve sonraki çok önemli genişleme döngüsünden önce, İlahi Işığın büyük Yaratıcı Çemberine bütünleştirilme sürecindedir. Bu süreç bu evrendeki Yaradılışın her seviyesinde tekrar tekrar yinelenir.

Sizler kozmik yeniden kavuşma sürecinin ortasındasınız, cesur dostlarım ve zamanı gelince öyle ya da böyle tekamül edeceksiniz. Bu dönüşüm sürecinin uzun ve karmaşık bir döngü olduğunun farkında olmalısınız; ancak, size sunduğumuz bilgelik öğretilerinden ve aletlerden yararlanırsanız, bu harika bir yolculuk olabilir. DÖNGÜ YASASI, her yeni yaratıcı çabanın Yaratıcı/birlikte – yaratıcının Çekirdek Özünden, İrade/Gücün Dingin Noktasından başlaması gerektiğini ifade eder.

ÜÇGEN YASASI Yaradılışın bir başka önemli bileşenidir. İncil’inizden Üçlü kavramına aşinasınız: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, bunlar aslında Tanrı’nın Eril faseti, İlahi İrade/Gücün İlk Işınıdır ve Kutsal Ruh Tanrı’nın Anne Fasetidir; Baba Tanrı’nın zihninden Tohum Düşünceler – Adamantine Parçacıkları – ile aşılanmıştır. Sonra Tohum Düşünceler Anne Tanrı’nın Kalp Özündeki Sevgi/Bilgeliğin İkinci Işını ile aktive edilir ve sonra sonu olmayan dünyalar ve harikulade şeyler yaratmak için Üçüncü Işının nitelikleri, özellikleri ve veçheleri vasıtasıyla Güneşler (oğullar ve kızlar) tarafından kullanılmak üzere Yaşam Nehri aracılığı ile evrene gönderilir.

Üçlünün Gücü bu evrende itici güç oldu. BM Metatron, Lord Melchizedek ve ben BM Mikail evrensel seviyede bir Bilinç Üçlüsü oluşturuyoruz. Baba/Anne Tanrımızın İlahi Işık/İlahi Bilgelik/İlahi İrade veçhelerini ve niteliklerini taşıyoruz ve bu evrene YAYIYORUZ. Bilinç Üçlüsü yaratıcı sürecin önemli bir bileşenidir, çünkü eğer Yaratılışın herhangi bir seviyesinde formun başarılı, becerikli bir birlikte – yaratıcısı olmayı diliyorsanız, üç güçlü Tanrı Işınının özelliklerini, niteliklerini ve veçhelerini kullanmalısınız.

Siz YILDIZTOHUMLARI evrendeki küçük veya büyük birçok gruplara katıldınız ve belirli bölgelerde ve belirli zamanlarda grup olarak taşınacak olan belirli görevleri kabul ettiniz. Elmas Çekirdek Tanrı Hücrenizin içindeki zaman veya olay tetikleyiciler ile kodlanmış olduğunuzdan daha önce söz etmiştik; bunlar tasarlanmış zamanda veya Büyük Planın belirli bir parçası başlatıldığında aktive edilmiş olacaklar veya aktive edilecekler. En yüksek düzenin belirli görevlerinden oluşan birçok Üçlü Hücrelerin bir parçası oldunuz. Bu üçlü grup genellikle geçmişte birçok özel görevlere sahip olmuş olan ve ayrıca gelecekte bir araya gelecek olan yakın Ruh arkadaşları veya Ruhlardan oluşur. Üçlü, dokuzlu ve on ikili gruplar, bu yeniden kavuşma zamanlarında daha da çok bir araya gelmekteler ve bu gelecekte daha da sık gerçekleşecek.

Vizyonunuzu özel küçük dünyanızın veya mikrokozmik gerçekliğinizin ötesine genişletmeye hazır mısınız? Bu evrende bir dereceye kadar herkesi ve her şeyi etkilediğiniz ve Dünya’daki ve her bir diğer alemdeki herkesin de sizi etkilediği gerçeğini kabullenmeye hazır mısınız ve istekli misiniz? Her birinize soruyoruz, İlahi Doğuştan Hakkınız olan harikulade armağanları kullanmaya hazır mısınız? İnsanlığa ve dünyaya mirasınız ne olacak? Yıldızlara ulaşın sevgililer, çünkü vizyonlarınız herkesin en yüksek hayrı için İlahi Plan ile uyum içinde olduğu zaman, tezahür ettirebileceklerinizin sınırı yoktur. Bizi çağırın, azminizi güçlendirmede yardımcı olacağız. İlham vermek, rehberlik yapmak ve sizi korumak için ve de Baba/Anne Tanrımızın sevgisini size yaymak için her zaman yanınızda olduğumuzu bilin.

Ben Başmelek Mikail’im.

ADAMANTINE PARÇACIKLARINI YARATTIĞINIZ BİRÇOK IŞIK PİRAMİDİNE YAYMAK

RONNA HERMAN / KUTSAL KABİLE

ŞİMDİ SİZE DEĞERLİ BİR ARMAĞAN SUNUYORUZ VE BİR DÜNYA HİZMETKARI OLARAK BU KUTSAMAYI DÜNYA İLE PAYLAŞMANIZI İSTİYORUZ.

Eğer istiyorsanız, uyumadan önce, kişisel Işık piramidinize girin ve Ruhunuzun/Yüksek Benliğinizin Eterik bir Kopyasının bulunduğu kristal masanıza uzanın. Kişisel piramidinizden Dünya Piramidine akan Işık akımını tasavvur edin. Bu Işık akımını takip edin ve Dünya Piramidinin içinde kişisel kristal sandalyenizde Ruhsal Benliğinizin bir diğer Eterik Kopyasını gözünüzde canlandırın. Bundan böyle, Yaratıcı Işık akışının yaratmış olduğunuz farklı piramitler arasında ileri geri serbestçe akması için kendinizin bu Eterik Kopyaları (Suretleri) yerinde kalacaklar. Ayrıca BM Mikail’in bize verdiği meditasyonlar vasıtasıyla bölgenizdeki yüksek boyutlu Işık Şehri ile bağlantı kurduysanız, altıncı boyut frekanslarının küçük bir kısmını kişisel piramidinize yayacak olan daha küçük bir Işık akımı olacaktır. Ayrıca, Yaratıcı Işık/Adamantine Parçacıklarının akışını sürekli olarak almanız için ve sevgi dolu niyetiniz, kutsal nefes teknikleriniz ve onaylamalarınız ile aktive ettiğiniz Işığı paylaşmanız için, kişisel Işık Piramidinizden fiziksel bedeninize akan bir Işık akımı da vardır. Bu gerçek bir bağıştır, sevgili dostlar. Tanrısal Işığımızı başkalarıyla paylaşmaktan başka verebileceğimiz daha büyük bir hediye var mı? ONAYLAMA: BEN SAF TANRI MADDESİNDEN YAPILDIM. BABA/ANNE TANRIMIZIN ÖZÜNÜ BEDENLİYORUM VE YAYIYORUM.

Ebedi sevgi ve melek kutsamaları, Ronna.

Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır * Bu makalenin aktarıcısı olarak ben, Ronna Herman Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, ilave yapılmadığı veya eksiltilmediği, yazarın adı ve E – mail ve Website adresi eklendiği sürece websitelerine gönderilebilir. RonnaStar@earthlink.net adresinden izin alınarak gazete, dergi vs de yayınlanabilir.

www.RonnaStar.com

(Çeviri: Saffet Güler)