Eylül 2010: Işığınızı Parıldatın & Vizyonunuzu Paylaşın

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-9-2010

“IŞIĞINIZI PARILDATIN * VİZYONUNUZU PAYLAŞIN”
Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, bu hızlanmış dönüşüm ve kaotik değişim zamanları sırasında, dünyanın ırkları, dinleri ve kültürleri arasında farklı gruplar oluştu. Bu iki gruplaşma yüksek alemlerde bizim görüş noktamızdan çok ayırt edilebilirdir. Geleceğe inancı olanlar ve kendileri ve başkaları için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için olası her şekilde çaba sarfedenlerin aura alanları Işık ile ışıldıyor, bu ışıldama sürekli genişleyen çemberler ile dışarıya doğru genişliyor, etraflarındaki her şeyi ve herkesi etkiliyor. Birçoğunuz Dünya üzerinde demirlemek için bir kaynak arayan İlahi Işık akışı için güç transformatörleri (dönüştürücüleri) ve koruyucuları oldunuz. Birçok kez söylediğimiz gibi, güçlü, dönüştürücü, tam spektrum Işık Dünya ve insanlığın alt boyutların yoğun/geniş spektrumlu dualitesinden, yüksek dördüncü ve beşinci boyutların Hafifliğine ve geniş özgürlüğüne başarılı şekilde geçişi için gereksinim duyduğu Kutsal Ateş enerjisidir.

Gözleriniz ve kalpleriniz parlak, yeni bir geleceğe odaklanmış olan siz inançlı Ruhlar için mucizevi bir şekilde, vizyonlarınız ve hayalleriniz hayal edebileceğinizden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Sezgisel yetenekleriniz daha güçlü ve daha doğru oluyor ve yüksek alemlerdeki rehberleriniz ve öğretmenleriniz ile zihin zihine iletişimde hızla becerikli hale geliyorsunuz. Tezahür ettirme yetenekleriniz gelişiyor, çünkü evrensel tedarik yasalarına inançla sadık kalmanız gerektiğini biliyorsunuz: öncelikle, tezahür ettirmeyi arzuladığınız şeyin kısa ve öz, berrak düşünce tohumuna sahip olmalısınız (bu İlahi İradenin, Tanrı’dan, Baba’dan gelen İlk Işının niteliklerini kullanarak gerçekleştirilir); ikinci olarak, “En yüksek hayrıma ve herkes için en yararlı sonuç için bunu veya daha iyisini istiyorum” diyerek Yüksek Benliğinizin ve melek yardımcılarınızın yardımını ısrarlar istemelisiniz. Ayrıca tohum düşüncelerinize duygusal, gönülden hissedilen yakıt eklemelisiniz (bu aktivite Anne Tanrıdan gelen İkinci Işının, sevgi ve bilgeliğin niteliklerini çekip kullanır). Üçüncü olarak, hayallerinizin gerçekleşmesi için gerekli eylemi yapmalısınız (bu, Üçüncü Işının dinamik niteliklerini uygular), böylece Yedi Işın vasıtasıyla Üçüncü Işının Tanrı Bilincinin tüm nitelikleri, özellikleri ve erdemlerinden yararlanırsınız.

Korku hala kitle bilinci inanç yapısı içindeki negatifliğin girdabında yapışıp kalmış olan kitlelerin baskın duygusudur. Gelecek korkusu, kıtlık, hükümet, şirketler, diğer dini inançlar, farklı kültürler/ırklar ve hatta Tanrı’nın gazabından korku. Farklı şekilde bakan, düşünen ve davrananlardan korkma ve onları sevmeme ve hepsinden çok değişim korkusu vardır. Bu nedenle, korkuyorlar, eleştiriyorlar, yargılıyorlar ve öfke ve hayal kırıklığı içinde etrafa saldırıyorlar, böylece etraflarında negatifliğin ve korkunun daha büyük/daha güçlü düşünce formunu yaratıyorlar. Bu aciz, düş kırıklığına uğramış Ruhlar kendi etraflarında ve sevdiklerinin etrafında daha güçlü, sürekli genişleyen bir negatiflik vorteksi yaratıyor, böylece en çok korktukları şeyleri kendilerine çekiyorlar. Onlar inançlarını güçlendiren ve onları ıstırap, kıtlık ve kaosun hayali dünyasına zincirlenmiş tutan kendini – gerçekleştiren kehanetin ağına yakalanmışlardır.

Bir gün, onlar da gözlerini ve kalplerini cennetlere çevirecekler ve kendi Ruhsal Benliklerinin avuntusu ve rehberliği için kendi içlerine dönerlerken, Ruhun fısıltılarına yanıt verecekler. Ancak, sizlerin farkında olduğunuz gibi, büyük kozmik bir döngü hızla sona yaklaşıyor; ve Dünya kimin yükselmeye hazır olduğuna kimin olmadığına bakmaksızın güneş sistemi içinde yeni bir pozisyona spiralleniyor. Ve böylece, sevgili Işık Taşıyıcılarım, burası sizin dahil olduğunuz yerdir. Bu, sizin IŞIĞINIZI PARILDATMA ve VİZYONUNUZU PAYLAŞMA harika fırsatınızdır.

Evet, karşı çıkmanızı işitiyor ve anlıyoruz. Öğretmek için yeterince iyi veya bilge olmadığınızı düşünüyorsunuz. Bu bazılarınızı o kadar çok korkutuyor ki, kendinizi geri çekmek istiyorsunuz ve artık farkındalığınızı genişletmek ve üstatlığınıza sahip çıkmak için çaba göstermek istemiyorsunuz. Sevgililer bu mesaj, etrafınızdakiler için önceden bir öğretmen olduğunuzu temin etmek içindir. Siz örnek ile öğretiyorsunuz. Sözleriniz ve eylemlerinizle öğretiyorsunuz. Söylediğiniz her sözcük ve eterlere gönderdiğiniz her düşünce formu ile öğretiyorsunuz. Aura alanınız etrafınızdaki insanları ya pozitif ya da negatif şekilde etkiler. Sevgi, inanç, umut ve özgürlük mü yayıyorsunuz? Belki korku ve negatiflik eklemiyorsunuz; ancak, sizi temin ederiz ki eylemsizlik durumunda veya durağanlığında kalamazsınız. Evrensel yasa, Yaratıcı Sevgi/Işığın sürekli akışını devam ettirmek için, size akması gerektiğini ve siz gereksinim duyduğunuz kısmı aldıktan sonra sizden dışarı yayılması gerektiğini talep eder. Bu değişmez, mutlak yasadır.

Geçmiş mesajlarda, size Yol üzerindeki dünyasal İnisiyelerin hızla artan sayısıyla birlikte, Avatarların, Yükselmiş Üstatların, Melek Krallığının ve büyük Işık Varlıklarının, bu eşi görülmemiş dönüşüm ve yükseliş zamanları için ileri bilgelik öğretilerini getirmek üzere Kozmik Işık Konseyinin rehberliği altında bir arada çalışacaklarını açıkladık. Hiç kuşkunuz olmasın, Yol üzerinde olan hepiniz ister resmi şekilde ister örnekle olsun, öğretmenlersiniz ve her şeyden çok gerekli olan şey sizin ışıltınızdır.

Hatırlayın, enerjiyi kendinize manyetize edersiniz ve enerjiyi Solar Güç Merkezinizden (ön ve arka) yayarsınız. Enerjisel İmzanız daha saf hale gelirken ve Işığın yüksek frekanslarına uyumlanırken, siz hala 3 ncü/4 ncü boyut ortamında olduğunuz sürece yarı – spektrum, Ana Yaşam Gücü maddesinin bir kısmını hala çekiyor olacaksınız. Ancak bu, yüksek frekanslı Adamantine Parçacıkları ile karışacak ve birleşecek ve sizler özgür iradenizi Baba/Anne Tanrımızın İradesine hizalarken, sevgi dolu niyetinizle yüksek frekanslı enerjiye otomatik olarak dönüştürülecek.

Sizler, Baba/Anne Tanrımızdan size filtrelenen En Yüce Yaratıcı’dan gelen İlahi Işığın depoları ve dönüştürücüleri olması gerekenlersiniz. Sevgili evrensel ebeveynimizin Yaratıcı Işığı galaktik güneşlere indirgemesi ve filtrelemesine ve sonra bu ışığın güneş sisteminizin güneşi vasıtasıyla dönüştürülmesine benzer şekilde, Işığı kendiniz vasıtasıyla filtrelemeniz için size gereksinim duyuluyor. Sonra bunu koşulsuz sevginiz ile aktive etmeli ve dünyaya yaymalısınız. Işığın saf depoları olabilmenizin tek yolu Kendinin – üstadı olmaktır ve Kendinin üstadı olabilmenin tek yolu size sunulan bilgelik öğretileri ile “aydınlanmış” hale gelmektir. Bu, sizlerin bu kozmik prensipleri yaşamlarınıza bütünleştirmenizi gerektirir, böylece canlı örnekler ve yol gösteren Işıklar olabilirsiniz.

Yaşam Nehrinin canlı bir kolu (akarsuyu) olmak için, Yaşam Özünün size akmasına ve sizin vasıtanızla akmasına izin vermeniz için kendinizi hazırlamalısınız. Gereksinim duyduğunuz Yaşam Özü miktarını kullanmalı ve sonra kalanının ileri akmasına, harikulade yeni yaratımlara biçimlenmek üzere hazır ve elde edilebilir olmasına izin vermelisiniz. Bu şekilde, Işığın Taşıyıcıları ve Hizmetkarları olursunuz. Bu, size son yıllarda verdiğimiz tüm öğretilerin esas mesajıdır. Bu, Kendinin üstatlığının amacıdır. Bu, yükselişin yoludur.

Sonraki ay bir kez daha bir araya gelinceye kadar üzerinde düşünmeniz için size daha fazla düşünceler vermemize izin verin:

* Aydınlanma süreci, ego kişiliğinizi ve dışa odaklanmanızı değiştirdiğiniz, sol beyin bilincinizi sağ beyninize, içeriye odaklanmış sezgisel bilince bütünleştirdiğiniz ve Ruhsal Benliğinizi dinlemeye başladığınız zaman başlar.

* Siz Kutsal Zihninizin yüksek boyutlu seviyelerinde saklanmış olan tarihinizin ve bilgeliğin ışık paketlerinin kilidini açmaya başlarken, beyinde yeni yollar açılır. Üçüncü ve dördüncü boyuta ait geçmişin eski yolları ve acı verici anıları solmaya başlar ve geçmiş yaşamlarınızın başarısızlıklarını ve ıstıraplarını hatırlamanın çok daha zor olduğunu görürsünüz. Siz geleceğe spirallenirken, geçmişi iyileştirdiğinizi söylemedik mi? Kim olduğunuzu ve geçmişinizi, ama sadece pozitif, uyumlu olayları hatırlayacaksınız.

* Uyanış anı, kök çakrasında Kundalini ateşinin tutuştuğu ve çakra sistemi boyunca omurgadan yukarı yükseldiği ve Yüksek Bilincin Yedi Mühürünü açtığı zamandır. Bazen Tanrı’nın Ağzı adı verilen Medulla Oblangata veya Yükseliş Çakrası aktive olur ve epifiz bezi orijinal olarak yapması tasarlanan şekilde titreşmeye ve işlev yapmaya başlar. Bu da, başın üzerindeki taç çakrasını veya Aydınlanmanın lotusunu açar, böylece en sonunda Tanrısal Benliğinize veya Ben’im Varlığınıza yolu açan Işığın parıldayan sütununa bağlanır. Bu bağlantıyı yaptığınızda, ebediyen değişirsiniz. Sizler İlahi mirasınızın tanrısal armağanları ile birlikte Benliğinizin üstatlığını sahiplenmeye başlarken, Ruhun güçlendirmesi sizin vasıtanızla akmaya başlar.

* Sizler Var Olmanın doğal haline geri dönüyorsunuz ve geleceğin yeni Altın Galaksisinin yeni prototip “Ademleri ve Havvaları” olmaya hazırlanırken kozmik bilincinize yeniden sahip çıkıyorsunuz.

* Yüksek Benliğinizin birçok fasetleri ile uyumlanmayı aramalı ve her zaman en yüksek hayır için çabalamalısınız. Siz Ruhun Birliğine daha derin ilerlerken, artık kendi gönencinize odaklanan bir birey değilsiniz. Zararsızlık haline girerken, ayrıca rahmet haline de girersiniz ve bu, sihirin başladığı zamandır. Beynin nörobiyolojik yeniden yapılandırılması olacak ve sizler en sonunda Kozmik Bilincin geriye döndürülemez haline ulaşacaksınız.

* Kitlelerin aydınlanmasının bu ömürde olası olduğuna ve her birinizin bu büyük dramada oynayacağınız bütünsel bir role sahip olduğunuza emin olabilirsiniz.

* Yedinci Işın ve Mor Alev Çağı, tekamül sürecindeki çok önemli bir noktadır, bunun sayesinde Tanrı Bilincinin Üç Katlı Alevi Dünya ve insanlığa direkt etkisini dramatik şekilde hızlandırır. O hızlanırken, Yedinci Işın vasıtasıyla aşağıya doğru döner veya spirallenir, Dünyanın içindeki harika, eskimeyen Mor Ateşlerden yukarı doğru spirallenir ve sizlerin, tüm dünyadaki Aydınlanmış Işık Taşıyıcılarının kalp merkezinizin içinden frekans olarak dışarı doğru spirallenir. Kozmik Ateşin Kutsal İksiri, Babanın İlahi İradesinin Mavi Alevinin, İlahi Bilgeliğin parlayan Altın Alevi ile birlikte, Tanrıçanın İlahi Sevgisinin Pembe Alevine birliğine bütünleşmesiyle yaratılır. Bu spirallenen hareket, çekirdeğinde Altın Ateş olan Pembe ve Mavi Alevlerin harmanlanmasını getirir, böylece Kutsal Mor Alevi yaratır. Bu, tüm ahenksiz ve uyumsuz enerjilerin pozitif Yaşam Gücü maddesine dönüştürülebileceği İlahi bir simya yaratır. O, Baba/Anne Tanrımızın tüm armağanlarını ve kutsamalarını içerir ve bunların sizin için elde edilebilir olmasını sağlar, Baba/Anne Tanrının oğulları ve kızları veya onların kutsal birliğinde doğmuş olan “Işığın Güneşleri” olan sizler.

Sevgililer, gelecekte bir üstadın, seçkin bir Işık Varlığının veya nadir durumlarda bir başmeleğin aura alanının içinde yaşamak normal olacak. Sizler, Yoldaki adaylar maddi dünya ve Ruhun dünyası arasında bir köprü inşa ediyorsunuz. İdrak yeteneğinin Işığı ve sağduyunun Işığı bilgelik ve anlayış getirir, çünkü bunlar sizlerin form dünyasını kavramanızı ve form dünyasının üstadı olmanızı sağlayan yakıtla zihinsel doğanızı besler. Siz enkarne olmadan önce, yolu Işıklandırmayı ve arkanızdan sizi takip edenlere yolu göstermeyi kabul ettiniz. Gerçeği arayışınızda gayretli olmalısınız ve üstatların saflarına katılacaksanız, hizmet etmek için yoğun arzunuz ve istekliliğiniz olmalı. Sizler şu anda elektromanyetik Işık akımlarının yüksek frekanslarına ayarlanma sürecindesiniz. Ruhsal Benlik, Tanrının verdiği yaratıcı yeteneklerinizden tam yararlanabilmeniz için, evrensel yasaların bilinçli olarak farkında olmanızı teşvik ediyor.

Cesur ruhlar, sizleri korumanın aurik alanı içinde sarmalıyoruz ve size Kozmik Işık Konseyinin ebedi sevgisini ve minnettarlığını yayıyoruz. Her zaman sizinleyiz.

Ben Başmelek Mikail’im.

Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır * Bu makalenin aktarıcısı olarak ben, Ronna Herman Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, ilave yapılmadığı veya eksiltilmediği, yazarın adı ve E – mail ve Website adresi eklendiği sürece websitelerine gönderilebilir. RonnaStar@earthlink.net adresinden izin alınarak gazete, dergi vs de yayınlanabilir.

www.RonnaStar. com

(Çeviri: Saffet Güler)