Kasım 2010: FİZİKSEL BEDEN HARİKULADE BİR YARATIMDIR

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-11-2010

“FİZİKSEL BEDEN HARİKULADE BİR YARATIMDIR”
Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, sizler aydınlanma yolunda ilerlerken ve kozmik yasanın ve evrenin işleyişinin daha iyi anlayışını kazanırken, size Yaradılışın bazı kavramlarının ve fiziksel bedenin karmaşıklığının daha iyi anlayışını ara sıra verme fırsatını hoş karşılıyoruz. Bu nedenle, size Eterik Bedenin bileşiminin ve onun yükseliş sürecindeki öneminin derinlemesine açıklamasını vermek istiyoruz. Madde olarak dünyasal bedenden çok daha ince olan Eterik Beden veya Eterik Web (Ağ), fiziksel bedenin görünmez karşılığıdır. Eterik Beden fiziksel auradan oluşur; fiziksel aura Eterik Ağ kalıbı içinde, çeşitli renkler ve bozunumlar veya bunların yokluğu ile fiziksel sağlık halinizi iletir. Acı, ıstırap ve gücenme duyguları, olmanız istenen Işık Taşıyıcı olmanızı ve bunu kucaklamanızı engelleyen düşünce formlarıdır. Aurik alan fiziksel bedeni çevreleyen görünmez elektromanyetik kuvvet alanıdır ve enerjiyi size büyütür ve sizden titreşimsel frekans kalıpları yayar.

Eterik Ağ içindeki zihinsel bedenin aurası, üçüncü ve dördüncü boyutların alt bölümünün sınırlamalarında kapana kısılmış olanlarda neredeyse mevcut değildir, çünkü onlar dünyayı ve olayları geçmiş inançları, düşünceleri ve eylemleri tarafından yaratılmış olan illüzyon filtresinden görürler.

Üçüncü/dördüncü boyutsal ortamda varolunduğunda, duygusal bedenin içindeki hakim olan kuvvet astral plandır. Bundan dolayı, insanların büyük çoğunluğu temel kişiliklerinin ve ego arzu bedenlerinin etkisi altındadır, ego arzu bedeni geçmişten gelen gerçekleşmemiş özlemlerden, ayrıca değersiz olma ve/veya sevilmeme hislerinden ve duygusal dengesizliklerden oluşur. Yükseliş sürecinin en dramatik aşamalarından biri, duygusal kitle bilinci inanç sisteminin çarpıklıklarından geçip yüksek boyutların istikrarı, tazeliği ve uyumuna girmektir.

Asla unutmayın, korku gücünüzü alıp götürür. Genel kitlesel bilinç inanç sistemi negatif, düşmanca düşünme ve yeni kavramlara ve değişime direnç ile güçlendirilir. Kitlelerin çoğunluğu acı ve ıstırap realitesinde donakalmıştır, ama onları kendilerinin empoze ettiği sınırlama hapsinden kurtaracak olan yeni engin fikirleri düşünmeye istekli değillerdir.

Üçüncü boyut realitesinde işlev yaparken, dualitenin kabul edilmiş aralığı içinde sağlam şekilde topraklanmış ve dengelenmiş kalmanız çok önemlidir. Ayrıca, bilgelik ararken ve beşinci boyutun alt bölümlerinin zihinsel planına alışmaya çabalarken, dördüncü boyutun illüzyon dünyasında duygusal uyum ve dinginlik oluşturmak için gayret etmelisiniz. Ruhunuzun ve Yüksek Benliğinizin fısıltıları için hep tetikte olmalısınız. Sadece bir Yüksek Benliğe sahip olmadığınızı, Yüksek Benliğinizin birçok parçalarının/Kıvılcımlarının evrene dağıldığını anlamanız da önemlidir.

Yükseliş süreci, Yüksek Benliğinizin sonraki yüksek boyut frekanslı fasetinin kademeli bütünleştirilmesini ve özümsenmesini gerektirir. Sizler Işığınızı ve bilincinizi genişletme sürecindesiniz. İlahi BEN’İM Varlığınıza öz bağlantınız olan kişisel Işık hayat çizginizi – eterik Işık tüpü – genişlettiğinizde, kendinin üstatlığına dönüşümünüz ve yükseliş süreci büyük ölçüde hızlandırılır. Sizler ayrıca Adamantine Parçacıkları denilen Yaratıcı Özü içeren kişisel Antahkarana’nız (Işığın Gökkuşağı Köprüsü) vasıtasıyla Yaşam Nehrine bağlantınızı yeniden oluşturma sürecindesiniz. Geçmiş çağlar boyunca, insanlık Yaşam/Işık Nehrine bağlantısını zayıflattı, çoğu insanda bu bağlantı sadece küçük bir akıntı haline geldi.

Her biriniz aurik alanınız ve Ruhsal Şarkınızın titreşim kalıpları tarafından üretilen ışıldayan bir küreye sahipsiniz. Yükseliş bütün çakra sistemini dengeye getirmeyi amaçlar, bu da Eterik Beden/aura alanının temizlenmesini, incelmesini ve dengelenmesini kolaylaştırır. Amacınız Eterik Bedeninizi ve aurik alanınızı kendi mükemmel İlahi Mavikopyasına geri döndürmektir; İlahi Mavikopya, Adam/Eve Kadmon Işık Bedeni adı verilen orijinal beden formunuzun insan mavikopyasıdır. Sizi çoklu beden sisteminizin (çağlar boyunca birçok yaşamlarda düşünceleriniz, eylemleriniz ve davranışlarınız tarafından yaratılmış olan fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik bedenleriniz) içindeki renk bantları vasıtasıyla gözlüyoruz.

Enerji İmzanız, düşünceleriniz, eylemleriniz ve davranışlarınız ile her gün yaydığınız titreşim frekans kalıplarından oluşur. Üçüncü/dördüncü boyut ortamında işlev yaptığınız zaman, Enerji İmzanız büyük ölçüde değişime uğrar. Ancak, Aydınlanma yolunda ilerledikçe, Enerji İmzanız giderek daha uyumlu ve melodik hale gelir ve en sonunda daimi Ruhsal Şarkınızın bir parçası olur. Ruhsal ilerlemeniz günlük eylemleriniz tarafından değil, Ruhsal Şarkınızın frekansları tarafından izlenir.

Ruhsal Şarkınız dördüncü boyutun orta kademesinden ve koşulsuz sevgi, bilgelik, denge ve uyumun yüksek boyutlu titreşim kalıplarından oluşur. Bir Kendinin – üstadı olarak, Enerji İmzanız ve Ruhsal Şarkınız, Göksel ses ve renk Mandalasına bütünleşir, yüksek Alemlerde bu Mandalanız ile tanımlanırsınız. İçsel Işığınızın parlaklığı ile tanınırsınız. Fiziksel bedeninize daha fazla Işık Özü bütünleştirdiğinizde, auranız daha da parlak ışıldar.

Kutsal Ruh veya Yüksek Zihinsel Benliğiniz Işık aşılamalarını (akışını) ve ruhsal farkındalık seviyenize ve şu andaki gereksinimlerinize göre size tahsis edilen Ruhun armağanlarını izleyen ve düzenleyen ayırt edici yüksek zekadır. Özel bağışlar (takdir ilahi) da siz ve BEN’İM Varlığınız/Tanrısal Benliğiniz arasında aracı olan Kutsal Zihinsel Benliğiniz tarafından izlenir ve dağıtılır.

Meditasyon alt zihni ve egoyu disipline etmeye yardımcı olur, böylece yüksek zihninizin derin düşüncelerine bilinçli olarak uyumlanabilirsiniz. Kendi yüksek bilinçlerine kapalı olanlar için norm (standart) olan zihnin gevezeliğini durdurmak sabır ve disiplin gerektirir. Aktif ve pasif meditasyon uygulamanızı teşvik ediyoruz. Bu, komut veya onaylama gücü olan duadır. Uygun zamanda doğru şekilde tezahür edeceğine güven ve inançla ifade edilen kısa ve öz, pozitif bir onaylama olmalıdır. Eğer onaylama en yüksek hayır için sevgi dolu niyet ile gönderilirse, iradenizi Yüksek Benliğinizin iradesiyle hizalarsınız; ve evrensel yasa birlikte yaratıcı düşüncelerinizin ve arzularınızın benzer düşüncede olanlarınkiyle birleşmesini temin eder. Böylece, bunların gücü ve kuvveti artar. Sessiz meditasyon Yüksek Benliğinizden, koruyucu meleğinizden veya Kutsal Ruhtan gelen yanıtı dinlemektir.

Hatırlayın, kendi Kutsal Kalbinde ve Kutsal Zihninde merkezlenen tek bir insan, aurik alanının sevgi dolu titreşimleri temasa geçtikleri herkesi kutsarken, milyonlarca insana kozmik gerçekleri ve ilham edilmiş düşünceleri iletebilir.

Dinginlik ve neşe Ruh’un nitelikleridir. Ruh içinizdeki hüküm süren kuvvet haline geldiğinde ve ego kişiliği kontrol altına alındığında, zeki sevgi ortaya çıkar. Kutsal Zihninize girişi koruyan Işık zarlarını başarılı şekilde çözdüğünüzde, İlahi Bilgeliğin kişisel deposuna erişim kazanırsınız.

Yol üzerindeki inisiyeler olan sizlerin bu zamanda deneyimlediğiniz birçok yükseliş semptomlarının birkaçının tekrarını vermemize izin verin.

· Geçmişte keyifli olan sosyal etkinliklerden ve olaylardan kendinizi çektiğinizi görüyorsunuz. Yüksek gürültülü sesler, kalabalıklar ve şamatalı etkinlikler sizi rahatsız ediyor ve inzivayı, köşeye çekilmeyi ve belki de doğanın sükunetine özlem duyuyorsunuz. Titreşim frekanslarınız yükselirken ve daha uyumlu hale gelirken, daha düşük uyumsuz frekanslar yayan insanlar, olaylar ve yerler ile etkileşimi bırakıyorsunuz. Ayrıca, giderek, bazı arkadaşlarınız ve yakınlarınız ile çok daha az ortak yanlarınız oluyor, özellikle negatif, yargılayıcı ve başkalarına nazik olmayanlarla.

· Yoğun enerji patlamalarınız olabilir, bu durumda durgun kalmanız çok zor olabilir ve bazen içinizde o kadar hafif hissedebilirsiniz ki, bedensel formunuzu çok az hissedersiniz. Başka zamanlarda, çok ağır hissedebilirsiniz, öyle ki neredeyse toprağa batmış gibi ve aşırı yorgunluk hissedebilirsiniz. Bedensel formunuz eterik ve hücresel seviyede yoğun bir metamorfozdan geçiyor ve dönüşümsel semptomların bazıları hoş değil – özellikle daha yaşlı olanlar veya bedeni güçsüz olanlar için.

· Kundalini (Kutsal Ateş) omurga sütununuzda (Eterik Işık tüpü) yükselmeye başlarken, dış bedeniniz soğuk ve hatta nemli hissederken, yoğun içsel sıcaklık yaşadığınız zamanlar deneyimleyebilirsiniz. Başlangıçta, Tanrısal Işığın yüksek frekanslarını yavaşça bütünleştirebilmeniz için, omurganın tabanındaki Kök çakrada depolanan Kundalini Ateşinin kademeli salıverilmesine çaba göstermenin en iyisi olmasının nedeni budur. Yükselişin dönüştürücü sürecinin ortasındayken, daha hızlı ve daha fazlanın daha iyi olması gerekmez.

· Sürecin erken aşamalarında olanlar için, ince Işık frekanslarının bütünleştirilmesi deneyimi çok fazla dramatik olmaz. Ancak, yükseliş sürecinde kendi yollarında olan Yıldız Tohumları için ve Dünya Hizmetkarları olmayı, başkaları için yolu temizlemeyi kabul etmiş olanlar için, onlar başkalarıyla paylaşmak için Işığın yüksek frekanslarının bütünleştirdikçe, zorlu ve süregiden bir süreç olabilir.

· Birçok duygusal iniş çıkışlar deneyimlerken, duygusal bir lunapark trenindeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Derin hücresel seviyeden gelen sıkışmış enerji/uyumsuz frekans kalıplarına erişip bunları salıveriyorsunuz ve ince Işık maddesine dönüştürülebilmeleri için, bu hislerin yüzeye çıkmasına izin vermek önemlidir. Gerçekleşmekte olan şeylerin gözlemcisi olmayı ve önünüze çıkan şeyleri sevgi dolu sabır ve anlayışla tarafsız olarak görmeyi, işlemeyi ve düzeltmeyi öğrenmeniz önemlidir.

· Yeme alışkanlıklarınız esaslı şekilde değişebilir. Ne yemeyi seçerseniz seçin, içsel sezginizi izleyin ve herhangi bir şeyi sindirdikten sonra bedeninizin nasıl hissettiğini gözleyin. Beden Elementaliniz veya içsel beden zekanız uyanıyor ve eğer dikkat gösterirseniz, sizi doğru gıda ve diyete yönlendirir. Her zaman hatırlayın, her şeyde ılımlılık anahtardır.

· Tanımlayıcı teşhisin olmadığı birçok garip ağrılarınız ve acılarınız olabilir. Fiziksel bedende birçok küçük çakra ve meridyen noktaları vardır. Işığın yüksek frekansları bedeninizde akmaya çalışırken, bu kritik birleşme noktalarında dirençle karşılaşabilir, bu da rahatsızlığa neden olabilir. En yaygın sıkıntı bölgelerinden biri omuz kürek kemikleri arasında, üst sırtın omurga sütunu bölgesindedir.

· Aklınızı veya en azından hafızanızı kaybediyorsunuz gibi hissedebilirsiniz. Beyninizde çok boyutlu seviyeler vardır, frekans kalıplarınızı yükselttikçe, beynin alt seviyeleri giderek incelir. Bundan dolayı, negatif geçmiş tarihinize ve orada depolanmış olan ıvır zıvır şeylerin çoğuna artık ihtiyacınız yok veya onlara erişiminiz yok. Kutsal Zihninizin oturduğu, beyninizin yüksek seviyelerine erişim kazanacaksınız. Kutsal Zihin ve Kutsal Kalp arasındaki birleşme, yükseliş sürecinin bütünsel bir parçasıdır.

Sevgililer, fiziksel bedende olmak için canlandırıcı, neşelendirici bir zaman olduğunu kabul etmelisiniz ve yine de fiziksel bedeniniz andan ana ve günden güne bütünleştirdiğiniz gitgide artan frekanslara ayak uydurmak için mücadele ediyor. Yıllardır grip, soğuk algınlığı veya bağırsak rahatsızlıkları yaşamayan birçoğunuz şimdi bu güçsüzleştirici semptomları deneyimliyorsunuz ve bazılarınız “Neyi yanlış yapıyorum?” diye soruyorsunuz. Herhangi bir şeyi yanlış yapmıyorsunuz, cesur dostlarım; doğru yapmakta olduğunuz şeyler bedensel sıkıntının bu rahatsızlık verici krizlerinin bazılarına neden oluyor. Bu olan biten şeyleri deneyimlemenin hoş olmadığı gerçeğini kabul ediyoruz. Ancak, üzerinde düşünmeniz için gerçeğin başka bir fasedini vermeyi diliyoruz. Yine, dönüşüm/yükseliş sürecinde derin bir şekilde ortaya çıkmış olan birçoğunuz bu rahatsız edici semptomları, fiziksel bedeninizdeki eski negatif enerjilerin hızlı bir dönüştürülme şekli olarak deneyimliyorsunuz. Buna ateşle dönüşüm veya vaftiz diyebilirsiniz, daha ince kristalin bilinç hücrelerinin içeri süzülmesi ve idareyi ele almasını sağlamak için, eski frekans kalıplarının yakılması/salıverilmesi. Tüm virüsler kötü değildir, ne de deneyimlediğiniz tüm rahatsız edici semptomlar kötü değildir. Bunları bir bitiş ve yüksek bir amaca hizmet olarak görün. Bu şeyler de geçecek, sevgililer.

Kendinizi beslemenizi, fiziksel bedenlerinize ve bilge beden Elementalinizin size aktardığı sinyallere veya mesajlara dikkat etmenizi istiyoruz. Eğer değerli fiziksel gövdeniz enerji dolu ve sağlıklı olmazsa, yarattığınız sevgi, neşe ve bolluğun güzel dünyasının keyfini nasıl çıkarırsınız?

Işık Piramidinizde bize katılın sevgililer ve süreçten kolaylık, inayet ve büyük neşeyle geçmenize yardımcı olmamıza izin verin. Baba/Anne Tanrı’nın ışıltısı üzerinize dökülsün ve sizi Ebedi Yaşamın Işığıyla doldursun. Rehberlik yapmak ve sizi korumak için her zaman yanınızda olduğumuzu bilin.

Ben Başmelek Mikail’im.

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİLİN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

(Çeviri: Saffet Güler)