Mayıs 2010: DÜNYA HİZMETKARLARI İÇİN KALK BORUSU

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj
LM-5-2010

“DÜNYA HİZMETKARLARI İÇİN KALK BORUSU”
Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, Yıldız Tohumu* olanlarınız bu evren boyunca yankılanan, çınlayan bir kalk borusunu yanıtladınız. [*Yıldız Tohumu (bazen Yaşlı Ruhlar olarak adlandırılır): Yıldız Tohumu bu Evrende ve belki de birlikte var olan çok sayıda Evrende birçok hayatlar yaşamış olan Ruh/kişidir. Bu, bizim çok uzun bir süre önce bireyselleşmiş bilince girdiğimiz ve birlikte yaratıcılar olarak birçok yaşamlara ve deneyimlere sahip olduğumuz anlamına gelir. Yıldız Tohumu Ruhlar yükseliş sürecinin ön saflarında olanlar ve Dünya’ya Işığın yüksek frekanslarını demirleyenlerdir. Ronna Herman].

Siz çok uzak yıldız sistemlerinden, galaksilerden ve güneş sistemlerinden geldiniz ve kendinizle birlikte gelecek erişimler için Kutsal Zihninizde saklanmış olan bol miktarda kozmik bilgi getirdiniz. Geçmek zorunda olduğunuz katı koşullar ve vermek zorunda kaldığınız ciddi yeminler vardı. Bu çok önemli evrimsel zamanlar sırasında Dünya’ya gelmeyi ve fazlasıyla çeşitli ve sıklıkla çok zor durumlara enkarne olmayı kabul ettiniz. Yükseliş yoluna adım atma zamanınız geldiğinde bir söz verdiniz, sizi uyandırmak için gerekli olduğu düşünülen her türlü önlemi alabilmemiz için, özgür iradenizi bir yana bırakmaya izin verecektiniz. Birçokları için, bu Ruh birleşmesiyle sonuçlandı ve kendi Ruhsal Benliklerine daha önceden uyanmış olan diğerleri Yüksek Benliklerinin bir faseti ile birleşmeye hazırdı. Ruh sonunda Kutsal Kalp ile tam olarak birleştiği zaman, bu çok büyük oranlarda muhteşem bir yeniden birleşmedir. Niyetleriniz sevgi ile kaplanmış bilgelikten oluştuğu zaman ve saflıkla yansıtıldığında, Kutsal Ateş enerjisinin güçlü bir kaynağı olursunuz.

Bu uyanış, bu ileri koruma arasında toplu İlahi hoşnutsuzluk ile sonuçlandı. Hepiniz kitleler arasında gerçekleşen çok önemli dönüşümlerin bazılarını deneyimlediniz ve ayrıca gerçekleşmiş olan ve düzenli bir şekilde devam eden hızlanmış Yerküre değişimlerini gözlemlediniz veya bunlardan etkilendiniz. Çekildiğiniz her türlü araçlar vasıtasıyla bilinçli olarak Kutsallığınıza sahip çıkmak için çabalayanlarınızın çoğu bu grup arasındadır. Sizler örnekler olmayı ve Işığın nöbetçileri, yol göstericiler ve Dünya Hizmetkarları olarak başkaları için yolu kolaylaştırmak için gücünüzün yettiği her şeyi yapmayı kabul ettiniz. Geçmiş çağlarda, yükseliş süreci sadece yol üzerinde kararlı bir şekilde devam eden inisiyeler ve misyonları mümkün olduğu kadar İlahi Işık demirlemek ve mümkün olduğu kadar çok kozmik bilgelik getirmek olan havari/öğrenciler olarak enkarne olanlar için elde edilebilirdi. O zamanlar geçti. Kitlesel yükseliş zamanıdır, çünkü bu evrendeki tüm gezegenler, güneş sistemleri ve galaksiler yükseliş sürecine aktif şekilde dahildir. Yaradılışın Çarkı zamanın büyük kozmik döngüsüne bağlı olarak hep aşağıya veya yukarıya, içeriye veya dışarıya spirallenir.

Dünya zamanıyla son birkaç yıldır, beşinci boyutta Işık/Güç Piramitlerinin nasıl inşa edileceği ile ilgili kapsamlı talimatlar verdik. Şimdi milyonlarca sevgili ruhun samimiyetle Adamantine Parçacıklarını, Yaratıcının saf İlahi Özünü solumak için ziyaret ettiği görkemli bir Dünya Piramidi yerindedir. Tüm insanlık, Dünya ve tüm Yaradılış için en yüksek hayrı isteyerek, bu Yaşam İksiri sevgi dolu niyetinizle aktive edilir ve büyük piramidin içinde engin Işık hazneleri içine nefesle verilir. O zaman Sevgi Özünüz Elohim ve melek kuvvetleri tarafından bin kat büyütülür ve en faydalı şekilde kullanılır. Evrensel Yasa, tüm bilinçli Ruhların onlara tahsis edilmiş olan Sevginin/Yaşamın İlahi armağanlarının bir bölümüne geri dönmeye başlamaları gerektiği zamanın gelmek zorunda olduğunu buyurur. Dünya Piramidi vasıtasıyla Adamantine parçacıklarının size tahsis edilen bölümünü paylaşmaya etkin şekilde katıldığınız zaman, aktif ve şefkatli bir birlikte yaratıcı olarak Anne Baba Tanrımıza karşı yükümlülüğünüzü gerçekleştirirsiniz. Bu, bağış yapmanın en yüksek ve en etkili formudur. Dünyasal zenginliklerinizi paylaşmanız önemlidir, ama Ruhun armağanlarını ve yeteneklerini paylaşmak çok daha önemlidir.

Yıllardır, birçoğunuz tüm Dünyada birçok stratejik yerlerde beşinci boyut Grup Piramitleri oluşturmaya katıldınız. Sıklıkla, size verdiğimiz talimatlar gelecek bir zamanda tezahür edecek olan daha büyük bir plan için hazırlıklardır. Şimdi Dünya Hizmetkarları grubunun bir araya gelişi için ortamı yaratmaya odaklanmamızın zamanıdır. Bu sona doğru, tüm dünyadaki grup piramitleri, beşinci boyutun en yüksek seviyelerinde tek büyük bir piramit yaratmak için yavaşça bir araya birleşmekte. Bu piramit Dünya Piramidi kadar büyük değildir, çünkü ikisi arasında belirleyici bir fark vardır. Dünya Piramidi tüm insanlık için yaratılmıştır, Baba/Anne Tanrımız, Işığın büyük Varlıkları ve melek kuvvetleri ile konuşmak için oraya gitmeyi dileyen herkesin bunu yapabilmesi için yaratılmıştır. Burası minnettarlığı ifade etmek ve Baba/Anne Tanrımıza, En Yüce Yaratıcıya ve cennet alemlerinin görkemli kuvvetlerine saygı göstermek için bir mekandır. En yüksek formda kutsal bir yerdir ve Birliğin vecdini deneyimlemek ve spiritüel bolluklarını ve koşulsuz sevgilerini paylaşmayı dileyen herkese orada bir yer temin edilir. Buraya Gökyüzündeki büyük Katedral adını verebilirsiniz, çünkü gelecekte, dünyanın dinleri Baba/Anne Tanrımız tarafından buyurulan ileri bilgelik öğretilerini kabullenmeye başlarken burası birçok ibadet evinin yerini alacak.

Dünya Hizmetkar Piramidi, Kendinin – üstatlığına giden yolda iyi durumda olanlar ve bütünleşmiş bilgi/bilgeliklerini başkalarıyla paylaşma hakkını kazanmış olanlar için rezerve edilecek. Aynen Işık Şehirlerinde olduğu gibi, önce kendi kişisel piramidinize girersiniz ve sonra oradan Dünya Hizmetkar Piramidine yolculuğunuzu yaparsınız. Dünya Hizmetkar Piramidinin amacı ve faydaları ile ilgili yakın gelecekte sizlere daha fazla talimatlar vereceğiz. Size bunun insanlığa ve Dünya’ya hizmet etmek için sahip olacağınız en büyük fırsatlardan biri olduğunu söylemek yeterli.

Hatırlayın, inisiyasyon şimdi bireysel bir kazanım değil, bir grup olayıdır. Sizlerin yükseltilmeniz gibi tüm insanlığın da yükseltilmesi için, bir şekilde yolda arkanızda olanlara yardımcı olmaya istekli olmalısınız. Ruhun grup bilincine doğru doğal bir eğilimi vardır. Yeniden birleşmeyi arayan ego kişiliği değil, Ruhtur. Yoldaki ilerlemeler Ruh bilincini ve grup farkındalığını artırır.

Milyonlarca sevgili Ruh inisiyasyon süreci denilebilecek şeyin ortasındadır; ancak, bunun yükseliş süresinin doğal bir parçası olduğunu belirtmek istiyoruz. Muhtemelen daha önce duyduğunuz gibi, yükseliş bir varış yeri değildir, hep evrimleşen, sürekli, devam eden tekamül sürecidir. Ayrıca daha önce çok sayıda yerlerde ve realitelerde birçok kez yükseliş sürecinin farklı aşamalarını deneyimlemiş olduğunuzun farkında olmalısınız. Yol üzerindeki bir aday olarak daha büyük gerçekler size ifşa edilecek. Ancak, hiç değişmeyen bilgeliğin daha az önemli prensiplerinin, bilinçteki yükselişin asla sona ermeyen döngüsünde varoluşun sonraki seviyesinin eşsiz kurallarını, yasalarını ve gerçeklerini dahil etmek için sürekli olarak genişleyeceğinin farkında olmalısınız. Hatırlayın, bilgelik olarak sürdürmek için, bilgi bütünleştirilmeli ve uygun, etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Spiritüel/insan Varlıklar, kendi Kutsal Zihinlerinde saklanan bilginin zenginliğini çekmeye başlayabilmek için, Süperbilinç yeteneklerini geliştirmiş olanlardır. En sonunda, onlar evren boyunca yayılmış olan kendi Ruhsal Benliklerinin birçok parçaları vasıtasıyla yüksek boyutlardan ilham ve ileri bilgi çekme yeteneğini kazanırlar.

Süperbilinçli Zihin/Yüksek Benlik Spiritüel alemlere bağlantıdır. Öncelikle, sezgisel yeteneklerinizle ve meditasyon sırasında bilgi/ilham parıltıları almaya başlayabilirsiniz. Yol üzerindeki bir aday Kutsal Zihnin yüksek frekanslı kalıplarını kullanmakta daha kabiliyetli ve rahat hale geldikçe, zihnin güçleri büyük ölçüde zenginleşir. Beyin yapısının yüksek frekanslı alemlerine erişmenin sonucu olarak, siz içgüdüsel beyin/zihin aleminden Yüksek Zihnin alemine girerken, geçmiş olaylar hafızanızın önemli bir bölümü solmaya başlar. Yükseliş bilincin bir halinden diğer bir haline geçme süreci olan zihin – genişlemesidir. Farkındalık tüm insanlığı, Dünya’yı, güneş sistemini ve onun işleyişlerini kapsayacak kadar genişler. Artık odak küçük benliğe değildir. Nıhai hedef galaktik bir Varlık olmak ve en sonunda evrensel bilinci elde etmektir.

Sevgililer, gerçekleşmekte olanları anlamanıza yardımcı olacak en uygun bilgiyi, ne bekleneceğinin geniş genel bakışını, ayrıca (Karmanın ince enerjisi olan) rahmet armağanı vasıtasıyla en az miktarda rahatsızlık ile tekamül sürecinden geçmenize yardımcı olacak yöntemleri, aletleri ve egzersizleri vermek için sürekli olarak gayret ediyoruz. Ancak her zaman olduğu gibi, gerçeğiniz olarak sadece kalbinizde ve Ruhunuzda rezonansa giren kavramları kabul etmenizi uyarıyoruz. Artık akılsızca herhangi birilerini takip etmezsiniz, çünkü siz kendi kaderinizin üstadı olmak üzeresiniz ve bu itibarla ayırt etme armağanını sürekli olarak uygulamalısınız. Yaşamlarını, dünyasal genişlemiş bilincin şimdiki ve gelecek zamanları için size bilgelik öğretileri getirmeye adamış olan yüksek bilgeliğin birçok adanmış habercileri vardır. Onlar mümkün olan en yüksek bilgeliği ve en faydalı bilgiyi getirmek için çabalıyorlar ve bunu yapmak için her zaman doğruluk ve kusursuzluk için gayret etmek zorundalar. Onlar çalışmalarıyla tanınacaklar. Herhangi miktarda negatiflik onları yıldıramaz veya misyonlarını gerçekleştirmelerini engelleyemez.

Şimdi, Yüksek Alemlerin Varlıkları ile iletişim yollarını açma işlemine başlamak için, Işık ve Gölge spektrumunu dualitenin kabul edilir seviyesine geri döndürmüş olanlarınızın zamanıdır. Bu, Karmik borcunuzun büyük bölümünü temizleme muazzam görevini gerçekleştirdiğiniz ve Enerji İmzanızın çoğunlukla pozitif, uygun titreşim frekansı kalıpları yaydığı anlamına geliyor. Ayrıca, Kutsal Zihniniz ve Kutsal Kalbiniz ile ve bunların arasında bağlantıyı başarılı bir şekilde yeniden oluşturduğunuz anlamına geliyor. Birçoğunuz Yüksek Benliğinizden, rehberlerinizden veya uzmanlaşmış melek yardımcılardan itkiler, ilham mesajları ve ileri bilgi almaya başlıyorsunuz. Bir eğitim ve tecrübe (sınav) periyodu olmadan ileri Işık Varlıklarından, Işık Lordlarından veya Başmeleklerin bulunduğu yüksek melek aleminden birinden bilgi almaya başlamanın ve titreşim kalıplarına bağlanmanın son derece alışılmadık olduğu uyarısını yapmak istiyoruz. Yavaşça ilerlemenizi ve süreç boyunca Yüksek Benliğinizin size rehberlik yapmasına izin vermenizi istiyoruz. Böyle yaparak, yüksek zekanın kozmik frekansları ile sağlam bir bağlantı oluşturursunuz ve kozmik bilgeliğin daha ileri öğretilerine kademeli şekilde ve güvenle ilerlersiniz.

SORU: “NEDENSEL BEDENİ açıklar mısınız?”

Nedensel Beden Yüksek Zihinsel Planda bulunan Yüksek Benliğinizin veya Öz Benliğinizin bir fasetidir. Ömrünüz boyunca gerçekleştirdiğiniz/yarattığınız tüm pozitif şeylerin birikimini içerir. Bazı hayatlarınızda tanrısal tohumlarınızın ambarına çok az şey eklenmiş olabilir; ancak, diğer önemli hayatlarda, zamanla birikmiş cennetsel hazinelerinizin önemli ölçüde artabilmesi için fedakarlık yaptınız ve çok iyi hizmet ettiniz. Bu nedenle, Yüksek Benliğinizin ilk küresine/bölümüne giden yol açılır ve orada saklanan armağanlar ve bilgelik beyin yapısına ve fiziksel bedene akmaya başlar. Ruh, Yüksek Benliğiniz ile bağlantınıza yardımcı olmak için her çabayı gösterir, çünkü bunun fiziksel benliğinize olduğu kadar Ruhsal Benliğinize büyük yararı vardır. Giderek, zamanla, insan farkındalığınız Kozmik Zeka ile hizalanmaya, uyumlanmaya başlar.

SORU: “Tonlama çakraları doğru dönüşe sokar mı?”

Bir dereceye kadar. Tonlama sesleri çakralardan ahenksiz veya uyumsuz düşünce formlarını salıverme işlemini başlatır ve en sonunda bu eterik, dönen enerji vorteksleri orijinal olarak tasarlandıkları belirli frekansların Yaşam Gücü enerjisini yayar. Süreç çok kademelidir, çünkü dengesiz enerjiler dört beden sisteminden atılır: fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik ve en sonunda Çember Yasası vasıtasıyla veya Sonsuzluk modelinde form dünyasına atılır. Geçmişte, yaratmış olduğunuz şeyleri deneyimlemek veya bir şekilde negatif karmik eylemelerinizi düzeltmek gerekliydi. Bu, bu negatif enerjilerin, onları dönüştürebilmeniz ve titreşim kalıplarını uyumlu frekans kalıplarına geri döndürebilmeniz için realitenizdeki olayları körüklediği anlamına gelir. Kademeli olarak, negatif kalıplar salıverildikçe, çakralar doğru ve daha hızlı dönüşe geri döner.

Pozitif düşünceler ve eylemler çakraların dünyaya dengeli ve uyumlu titreşim kalıpları yaymasıyla sonuçlanır ve en sonunda Kendinin – üstatlığı ve Varlığın aydınlanma haliyle sonuçlanır. Dengesiz düşünce formlarınızın neden ve etki sonucunu deneyimlememeniz için tüm ahenksiz enerjileri dönüştürmek için her gün Mor Alevi kullanmak bu nedenle çok önemlidir. Bu enerjiler Dönüşümün Mor Alevi armağanı ile salıverilirken, bunları dönüştürmek çok daha yararlıdır. Bu sizin İnayet Hali denen şeye girmenize yardımcı olur.

Cesur olanlarım, spiritüel zırhınızı İlahi İrade/Gücün İlk Işınının nitelik ve erdemleri ile güçlendirmenizi istiyorum: bütünlük, yüreklilik, gerçek ve sebat, bizler birlikte Dünya Hizmetkarları olarak ilerlerken. Yolu göstermeye ve evrensel yasanın izin verdiği sınırlara kadar sizi korumaya söz veriyorum. Dünya Hizmetkarları olarak Işığın Kozmik Konseyinin rehberliğinde, birlikte, başarısız olamayız. Sizlerden çok memnunuz.

BEN BAŞMELEK MİKAİL’im.

Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

(Çeviri: Saffet Güler)