Şubat 2010: YÜKSELİŞ YOLUNDA İKEN

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj
LM-2-2010

“YÜKSELİŞ YOLUNDA İKEN”

Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, bu zamanda en çok kaygı duyduğunuz şey nedir? Sizi sürekli olarak rahatsız eden stresli durumları açıklayacak bir yanıt bulamadığınız veya yenemediğiniz şey nedir? Bir süredir farkındalık yolunda olanlarınız için, sanki çıkmaz sokaktaymışsınız gibi görünüyor ve yaptıklarınıza veya yapmadıklarınıza rağmen, çok fazla yılgınlık yaratan inatçı engelleri geçemiyorsunuz.

Yoğun, çok önemli bir dönüşüm sürecinin ortasında olduğunuzu birçok kez vurguladık. Birçoğunuz, en kuvvetli çekirdek sorunlarınızın yüzeye çıktığı bir döngüye girdiniz, bu sorunların ortaya çıkışıyla herkes için bu kadar çok kargaşaya neden olan uyumsuz enerjileri/düşünce kalıplarını nötralize edebilirsiniz, böylece bunlar orijinal formlarına geri dönüşebilirler: saf Işık Maddesine. Yükseliş yolunda, yoğun çalışma, büyüme ve genişlemiş farkındalık periyotları şeklinde tezahür edebilen birçok aşamalar ve inisiyasyonlar vardır, bunları özümseme zamanları izler, bu zamanlarda sanki durgunluğun boşluk bölgesine girmiş veya kaosa geri dönmüşsünüz gibi görünür. Baba/Anne Tanrımızın nabız atışı ve kalp atışı değişen derecelerde döngüler yaratır ve her yaşayan şey bazı türde ritmik döngülere uyumlanır. Sizler her bir daha yüksek alt – boyutsal ortamın biçimlendirmesine girerken, deneyimin ve tezahürün döngülerinin epeyce hızlandığını görürsünüz.

Bu zamanda Dünya üzerinde daha da fazla Ruh grupları bir araya geliyor. Bu nedenle, bir Ruh grubunun Aydınlanmanın değişik aşamalarında olan insanlardan oluştuğunu ve her bir insanın bütüne katkıda bulunmak için değişen derecelerde armağanlara sahip olduğunu anlamanız önemlidir. Her bir grup belirli nedenlerle bir araya gelir. Bazıları, destek vermek ve almak için kendi Ruh ailesinin yakın üyeleri ile yeniden birleşti ve birleşmekte.

Birçokları, üstlendikleri grup misyonları nedeniyle bir araya geliyor. Sık sık, evrendeki yolculuğunuz sırasında, gelecek zaman ve mekanda önemli bir misyonu üstlenmek için Ruhların büyük ölçüde çeşitlendirilmiş grubuyla birleşme çağrısına yanıt verdiniz. Bazılarınız Dünya’daki bu özel zamanda tek bir önemli misyondan fazlasını gerçekleştiriyorsunuz. Diğerleri için, bu bir çeşit ödül yaşamıdır, bu yaşamda görünüşe göre acemi inisiyeler daha ileri üyeler tarafından destekleniyorlar ve onlara yardım ediliyor ve grubun bilgeliğinin ve Sevgi/Işığının yararları veriliyor. O sevgili Ruhların geçmişte aynı hizmeti yaptıklarına ve Ruhsal seviyede Yol üzerindeki bir inisiyenin gerekliliklerini önceden karşıladıklarına emin olun. Muhtemelen, onlar gerçekte kim olduklarını hatırlamak için daha az beslenme, eğitim ve yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bazıları o kadar hızlı ilerliyor ki, Kendinin – üstatları, öğretmenler ve yol göstericiler olarak kendi gerçek rollerine hızla adım atabilmeleri için, onlara Sevgi/Işığın İlahi Dağıtımı veriliyor.

Bazı gruplar aileleri, arkadaşları, komşuları arasında ve yerel bölgelerinde Sevgi/Işık ve bilgelik yayarak sessizce dolaşıyorlar. Onlar, dingin bir şekilde ve başkalarının benzemeye çalışacakları örnekler olarak yaşamaya devam ederken, sevgi dolu enerjilerini yayıyor ve paylaşıyorlar. Diğer gruplar liderler ve yetenekli öğretmenler oluyorlar ve daha geniş bir sahada etkili olmak kaderleri oluyor, muhtemelen tüm dünyada bile. Grup ne kadar çeşitliliğe sahip olursa, etrafındakiler üzerinde daha büyük potansiyel etkisi olur, çünkü başkalarına aktaracakları çok geniş bir deneyim ve bilgelik aralığını bedenlerler.

Sizi bir yolculuğa çıkarmamıza izin verin, yükselen insanlığın bu zamanda deneyimledikleri şeylerin zihinsel bir resmini vereceğiz. Biz başka bir gezegende gerçekleşmekte olan yükseliş sürecini gözlerken, bizim bakış noktamızdan çok farklı bir realiteye baktığınızı hayal edin. Yüksek alemlerdeki bizler insanların duygu doğalarını duyumsama yeteneğine sahibiz, ayrıca insanların düşüncelerinin ve eylemlerinin ilettiği titreşim kalıplarını görebiliyoruz. Renkler daha canlı ve her insanın aurik alanı herkes tarafından görülebilir ve normal nitelikte olduğu düşünülebilir. Ancak, insanlar aurik alanın anlamını kavramadı.

Yükseliş yolunda birlikte ilerleyen bir Ruh grubuna odaklanacağız. Gördüğümüz ilk sahne dağların çevrelediği bir vadinin içindeki küçük, tenha bir köyden oluşuyor. Köylüler basit insanlar ve dış dünya ile çok fazla temasları yok. Vadiye yayılmış olan birçok mütevazi mesken var ve sakinlerin çoğunluğu geçimlerini güçlükle sağlamak için mücadele içindeler. Topraklar verimsiz ve iklim sert ve tahmin edilemez. İnsanlar birbirlerinden şüpheleniyorlar ve herkesin ortak hayrı için çok fazla etkileşim veya işbirliği yok. Ancak, köyün biraz uzağında, ilerde dağın eteğinde meskenlerini birbirine yakın inşa etmiş olan üç aile var. Onlar yakındaki bir akarsudan aldıkları suyu birbirleriyle paylaşıyorlar ve ayrıca emeklerinin meyvelerini de paylaşıyorlar. Sıkça problemlerini tartışmak için toplanıyorlar ve aldıkları armağanlar için teşekkür ediyorlar. Dağın kendi bulundukları bu tarafında her şeyin biraz daha parlak ve daha uyumlu olduğunu fark etmeye başlıyorlar.

Vadi üzerinde her zaman süzülüp duran hafif bir sis var ve dağdaki gruptan olanlar ara sıra köye gitmek zorunda kalıyorlar, köydeki insanların öncekinden daha fakir ve daha mutsuz oldukları görülüyor. Ayrıca köylüler dışarıdan gelenlere sinirleniyorlar ve konukseverlik göstermiyorlar ve atmosferde üzüntü ve çaresizlik aurası var. Bir süre sonra, yüksek Ruh grubunun üyeleri köye gitmeye son veriyorlar. Sade ve rahat yaşamak için gereksinim duydukları her şeyi üretebileceklerini görüyorlar. Giderek sayıları yeni bir köy oluşturacak kadar büyüyor; ancak, genişleme ile birlikte insanlar için yeni sınavlar ve meydan okumalar geliyor.

Zaman geçtikçe, daha ileri Ruh grubundan birçok insan huzursuz ve memnuniyetsiz oluyor. Küçük tenha bir köyde yaşamak ve ölmekten daha fazlası olması gerektiğini biliyorlar, böylece dağın tepesinin ötesinde dünyanın neye benzediğini görmek için dağa tırmanmaya karar veriyorlar. Yolculukları, yol boyunca birçok sapaklar ve zorluklarla çetin geçiyor. Ancak grup, sabırlı olurlarsa ve problemlerini çözmek için birlikte çalışırlarsa ve kaynaklarını bir araya getirirlerse, yolun kolaylaştığını keşfediyor. Yavaşça, ama emin bir şekilde dağın tepesine ulaşana kadar ilerliyorlar, dağın tepesine gelince geldikleri köye benzeyen, ama daha iyi olan bir köyün olduğunu keşfediyorlar. Bu köyün insanları, grubun bilmediği ustalıklara sahip ve hayatı kolaylaştırmak ve daha rahat hale getirmek için birçok faydalı unsurlar yaratmışlar.

Bizim yolculuk yapan Ruh grubumuz yavaşça köye bütünleşir ve köylülerin onlarla paylaştıkları birçok ustalıkları ve özel yetenekleri öğrenirler. Yaşam mükemmel değildir, ancak önceki köylerinden çok daha iyidir ve böylece gruptaki birkaç kişi mücadele etmek zorunda oldukları bazı negatif veçheler bulunmasına rağmen bu köyde kalmaya karar verir.

Ruh grubumuzun geri kalanı dağın diğer tarafına aşağıya doğru yolculuklarına devam etmeye karar verirler. Vadi tabanı kendi orijinal köylerinden daha yüksektedir ve yaşam daha iyidir, ama köylüler arasında birçok küçük çatışmalar ve dargınlıklar olduğu görülmektedir. Çok fazla kıskançlık ve haset görünmektedir ve bir tür kast sistemi vardır, yüzlerinin veya formlarının güzelliği ile yetenek veya armağana sahip olanlar veya özel bir yeteneği olanlar insanların geri kalanından daha üstünlermiş gibi davranmaktadırlar. Ayrıca, köylülerin en büyük meşgalelerinden biri komşuları hakkında dedikodu yapmak veya onların inançları veya alışkanlıkları ile dalga geçmektir, özellikle kendi inançları ve alışkanlıklarından farklıysa.

Kısa bir süre sonra, gruptaki bazı insanlar hızla negatif alışkanlıkları toplarlar ve köyün rekabete dayalı atmosferine yakalanırlar, grubun geri kalanı dış gözlemciler olarak kalır ve kısa süre sonra burasının yerleşmek istedikleri yer olmadığı sonucuna varırlar. Arkalarına bakmadan köyden ayrılırlar, vizyonlarını bir sonraki dağ zirvesine ve onun sunabileceği armağanlara odaklarlar.

Böylece, varoluşun bir sonraki yüksek alemine yükseliş için bir aday olmak için bilgi ve bilgelik kazanmak üzere belirli bir frekans seviyesinde hayatı deneyimlemenin hiç bitmeyen döngüsü başlar. Yoldaki bir aday olarak farkındalığın her bir seviyesinin yetenekleri ve bilgisinin armağanlarını aldıktan sonra, ebediyen değişirsiniz. Bundan sonra, içinizdeki herhangi uyumsuz titreşim kalıplarını temizleyene ve armonize edinceye kadar, yeni realitenizin vadisini geçmek zorundasınız. Var olmanın yeni seviyesini elde ettikten sonra, bazen kısa bir süre için, yaşamınızda çözümlenecek uyumsuzlukların ve zorlukların ortaya çıktığının görünmesinin nedeni budur. Enerjisel İmzanız her yeni boyutsal seviye ile uyuştuktan sonra, sonraki dağın zorluklarına hazır olursunuz. Kendi Ruhunuzun çağrısını işittiğiniz ve yanıt verdiğiniz zaman, sizi en sonunda Aydınlanmaya götüren yolu aramanızı hiçbir şey durduramaz, çünkü siz buna erişinceye kadar İlahi bir hoşnutsuzluk sizi rahatsız edecektir.

Sevgililer, tekrar tekrar yaşamın büyük dağlarına tırmanmış olanlarınız ve gölgeler, sınavlar ve sınamalarla dolu çeşitli vadilerden geçenleriniz, şimdi bilincinize Varlığınızın içinden en derin çekirdek sorunları getiriyorsunuz. Siz enkarne olmadan önce, bu sorunları bu yaşamda çözmeniz kararlaştırıldı, çünkü bir kez daha Kendinin – üstatlığını elde etmek için, içinizde denge ve uyumun belli bir seviyesini kazanmak zorunda olduğunuzu biliyordunuz. Hatırlayın, cezalandırılmıyorsunuz ve elinizden geleni yapmaya gayret ediyorsanız, yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Kutsal Kalbinizdeki Tanrı Kıvılcımına uyandığınızda, bir daha asla üstesinden gelinemez olan durumlara konulmayacaksınız. İçinizdeki büyük potansiyele uyanmanıza ve alt planların illüzyonunun ötesine ilerlemenize yardımcı olmak için her zaman sınavlarınız, zorluklarınız ve durumlarınız olacak. Her zaman en yüksek ve en iyi çözümler için mücadele etmelisiniz.

En zor görevlerden birinin duygusal doğanızın ve duygularınızın kontrolünü elde etmek olduğunu anlıyoruz. Kutsal Kalbinizde ve Solar Güç Merkezinizde güçlü kalabilmeniz için, etrafınızdaki atmosferi her gün uyumsuz titreşim kalıplarından temizlemeniz önemlidir. Her gün yaşamın hesap defterinde yeni bir bölüm yaratıyorsunuz. Bu bölüm, hesap defterinin pozitif tarafı mı yoksa negatif tarafı mı olacak? Hatırlayın, hayatınızın geçmişine dönüşümün Mor Alevini parıldatıp yaymaya izin veriliyor ve bunu yapmak önemlidir, böylece geçmişin uyumsuz enerjilerinin nedenini, çekirdeğini, kaydını ve anısını silebilirsiniz. Mor Alev dönüşüm armağanıdır ve Karmanın çarkından Rahmet haline ilerlemenize yardımcı olur. Tüm negatif eylemleri silmek için Mor Alevi gayretle kullanın, aksi taktirde neden ve etki durumları ile kendi yanlış yaratımlarınızla yüzleşmek ve bunları düzeltmek zorunda kalırsınız. Yanlış yaratımlarınızı sevmeyi öğrenin. Zorlamak veya direnç sadece negatif düşünce formlarını kuvvetlendirir. Ruhunuzun ve Yüksek Benliğinizin dürtüklemelerini takip edin ve popüler fikirlerden etkilenmeyin. Kendi içsel İlahi sezginizi dinlemeyi öğrenmeli ve kuvvetlendirmelisiniz. Bedeniniz bir ses yansıtıcıdır. Enerjisel İmzanızı oluşturan, belirli bir dalga boyundaki diyapozondur (akort çatalı). Yaşamınız kaos ve acı verici olaylarla dolu ise, bilincinizi yükseltmek Enerjisel İmzanızın dalga kalıplarını yükseltir ve armonize eder ve yaşam deneyimleriniz de daha dengeli tatmin edici ve keyifli olur.

Sevgililer, sizler çağlar önce öngörülen kritik zamanlardasınız. Ancak, sizin için mevcut olan öncesinden çok daha fazla yardım vardır. Cennetler açıldı ve Yaşamın değerli iksiri tüm Yaradılışa dökülüyor. Bu imkansız bir kavram olarak görünebilir, ama size söylüyoruz, bu yaşam yolculuğunu tek başına yapmak zorunda değilsiniz. Anın Tanrı gücünde merkezlenmiş kalırken, gözlerinizi dağın tepesine odaklanmış tutun, yanlış yönlendirilmezsiniz. Fiziksel olarak canlı, duygusal olarak tatmin olmuş, zihinsel olarak farkında, finansal olarak bolluk içinde ve ruhsal olarak Aydınlanmış olma potansiyeline sahipsiniz. Fiziksel alemdeki yaşam yolculuğunuzu azami derecede deneyimlemek İlahi Doğuştan Hakkınızdır. Her günü tutkuyla yaşayarak hayatın keyfini ve tadını çıkarmak için, fizikselliği tam farkındalık ve bilinç yoğunluğu ile deneyimlemek tasarlandınız. Dünyasal konukluğunuzun acı, ıstırap ve yoksunluk ile dolu olmasına niyet edilmedi. Dünyadaki yaşamı cennetsel bir yer veya cehennem kabusu olarak yaşamak sizin seçiminiz. Size yüksek yolu göstermemize ve önünüzdeki yolu Işıklandırmamıza izin verin. Derinden seviliyorsunuz.

BEN BAŞMELEK MİKAİL’im.

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİLİN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

(Çeviri: Saffet Güler)