- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

Temmuz 2010: DÜNYA HİZMETKARI ve MOR ALEVİN KORUYUCUSU OLMAK

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-7-2010

“DÜNYA HİZMETKARI ve MOR ALEVİN KORUYUCUSU OLMAK”

Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, sizler, öncüler, liderler geleceğe götüren yolu temizliyorsunuz, böylece arkanızdan takip edenler daha hızlı bir şekilde ve zarafetle ilerleyebilirler. Kitlesel bilinç inanç yapısının Işık içeriğine ekleme yapan gösterdiğiniz her çaba çok önemlidir. Sizler yeni Yaradılışın saflaşmış Işığını demirleyen cesurlarsınız. Sizler insanlığı korku ve yıldırma ile kontrol etmek için tasarlanmış olan geçmişin sınırlayıcı, çarpıtılmış ve zarar verici öğretilerinin temizlenmesine yardımcı olanlarsınız. Sizler ustalıklarını mükemmelleştirmeleri ve onları Kendinin – üstatlığının gizli yeteneklerini kullanmaya başlamaları için güçlendirmeye yardımcı olacak olan yeni öğretileri, teknikleri ve yönergeleri saflaştıran ve elde edilebilir kılanlarsınız.

Çoklu Evren’deki her şey, her şeyin mükemmel olduğu En Yüce Yaratıcı’nın Kalp Özünden getirilmiştir; ancak, bu mükemmellik Büyük Boşluğun içinde kendi kendini içermekteydi. Yaratıcı kendisini genişletmeyi ve içinde asla sona ermeyen bazı potansiyelleri tezahür ettirmeyi arzuladı. Her biriniz Yaratıcı Özün bir Kıvılcımısınız ve size engin potansiyelin Tanrı – hücresi armağanı verildi.

Şu anda hepimizin içinde bulunduğu evren muazzam bir dönüşüm sürecinin ortasındadır. Gezegenler yer değiştiriyor ve bir parçası oldukları güneş sisteminin güneşine daha yakın hareket ediyor; galaksiler genişliyor ve gözleyicinin bakış açısına bağlı olarak yukarı doğru, dışa doğru veya aşağı doğru hareket ediyor. Işık/Yaşamın Yaratıcı Parçacıklarının harika aşılaması tarafından genişlemenin itici gücü ateşlenirken ve yeni Yaradılışın tohum düşünceleri tüm hissedebilir varlıkların bilincine süzülürken, yeni galaksiler oluşum aşamalarındadır.

Sizler Kendinin – üstatlığına daha derin ilerlerken, kozmik enerjinin/Adamantine Parçacıklarının, saf Yaratıcı sevginin Özünün koruyucusu olduğunuzu tekrar hatırlatalım. Sizler koşulsuz sevgi yansıtma yeteneğinizi mükemmelleştirirken, size yüksek alemlerin Kozmik Işık Konseyinden aktarılan kutsal esinlenmiş düşüncelerin Güç Birimleri olarak tanımlanabilecek olan İlahi İradenin koruyucusu da oluyorsunuz. Form aleminde birlikte yaratıcı olmak için, gösterilen bir çaba ve eylem olmalıdır; ve sizler her eylemin bir tepkisi olduğunun farkındasınız. Sınama ve yanılma neyin işlediğinin, neyin işlemediğinin farkındalığına götürür. Zarar verme niyeti olmadan yapılan yanlış bir seçim ya da eylem kötü bir şey olarak düşünülmez, çünkü bu öğrenme sürecinin parçasıdır.

Ruh içerde hüküm süren kuvvet olduğunda ve ego arzu bedeni ve kişiliği kontrol altına alındığında zeki, koşulsuz sevgi ortaya çıkar. Siz içinize döndükçe, düşünceleriniz daha uyumlu ve daha az eleştirici hale gelir ve yüksek frekansta titreşir, bu sizin Enerji İmzanızı saflaştırır. Zihin vasıtasıyla ruh ve beyin arasındaki iletişim kanalını açık tutmayı sürdürmelisiniz. Bu, Epifiz Bezinin yavaş tekrar aktivasyon sürecini başlatır ve beynin arka kısmında, başın tacına yakın yerleşik olan Kutsal Zihne açılan portalın açılışını başlatır. Frekanslarınız belirli bir bağdaşabilirlik seviyesine eriştiği zaman, Kutsal Kalbinizin ve Kutsal Zihninizin girişini koruyan Işık zarları çözünmeye başlar ve siz içinizde saklanan sevgi ve bilgeliğin hazine sandıklarına giderek erişim kazanırsınız.

Yol üzerindeki aday olarak, çok daha büyük kozmik gerçekler size ifşa edilecek. Ancak, eskimeyen bilgeliğin daha az önemli prensiplerinin, bilinçte yükselişin hiç sona ermeyen döngüsünde, varoluşun sonraki seviyesinin eşsiz kurallarına, yasalarına ve gerçeklerine bütünleşmek için sürekli olarak genişletildiğinin farkında olmalısınız. Yükseliş zihnin – genişlemesidir, bir bilinç halinden Varoluşun yüksek haline geçmektir. Tüm insanlığı, Dünya’yı, güneş sistemini ve onun işleyişlerini, galaksiyi ve hatta ötesini kapsamak üzere farkındalığınızı kademeli olarak genişletmenize yardımcı olmaya gayret ediyoruz.

Dikkatinizi ve enerjinizi eski, işlev dışı üçüncü/dördüncü boyut realitesinden geri çekiyorsunuz; bu nedenle, bu realite solup gidecek ve var olmaya son verecek, çünkü siz artık ona enerji beslemiyorsunuz. Artık odak küçük benlik üzerine olmayacak. Nıhai hedef galaktik bir Varlık olmak ve en sonunda evrensel bilinci elde etmektir. Kendinin – üstadı kendi en yüksek gerçeğini arar ve sonra en yüksek yeteneğinde bu gerçeği yaşar. Bir üstat dünyayı ve onun büyük dramasını yüksek bir bakış noktasından görmeye çabalar, böylece daha büyük resim elde edilebilir. Giderek, zaman biçimlendirilebilir hale gelir, çünkü siz lineer zaman/uzay sürekliliğinin ötesine ilerleyeceksiniz. Çok uzak olmayan gelecekte, sizin doğal görüş şekliniz daha panoramik (geniş bakış açılı) olacak ve çevresel vizyonunuz bir dereceye kadar genişleyecek. Bu fenomen Yolun liderlerinin bazıları için zaten gerçekleşti.

Tüm dünyadaki yıkımın hızlanması ile ilgili büyük kaygı var. Bunun doğru olduğunun ve Dünya negatif kalıpları ve daraltıcı enerjileri salıverirken bir süre devam edeceğinin doğruluğunu kabul diyoruz, çünkü Dünya ana insanlığın negatif düşünceleri ve eylemleri ile zamanın çağları boyunca gezegene yapılmış olan zararı onarmaya çabalıyor. Dünya’nın şu andaki halinden insanlık sorumludur ve zararın mümkün olduğu kadar çoğunu düzeltmek için gayret etmek, Yüksek Alemlerin Varlıklarının yardımıyla birlikte hepinize kalmıştır. Bu görevi gerçekleştirmek için gerekli olan aletler ve Kutsal Ateş size sağlanıyor; ancak, enerjiyi uygun şekilde bütünleştirmeli ve yönlendirmelisiniz. Sizin yükselişiniz ve Dünya’nın yükselişi değişmez şekilde birbirine bağlıdır ve mümkün olan her şekilde size yardımcı olmaya adanıyoruz.

Sevgililer, nüfusun yerleşik olduğu çok geniş alanların yıkılmasını ve birçok yaşamın kaybolmasını deneyimlemenin veya gözlemenin acı verici olduğunu biliyoruz. Olay yuvaya ne kadar yakınsa, daha acı verici ve endişe verici oluyor; ancak, eğer Dünya Hizmetkarları ve dönüşümün Kutsal Ateşinin ve Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarının taşıyıcıları olacaksanız, kişisel arenanızda, şehrinizde ve hatta ülkenizde gerçekleşmekte olan şeylerin üzerine çıkmalısınız. Evet, yıkıcı sellerin, tornadoların, kuraklığın ve tüm dünyada gerçekleşen süregiden savaşların neden olduğu acı ve ıstırap kadar, Birleşik Devletlerin körfez sahilinde gerçekleşmekte olan yıkımın adaletsiz olduğunu anlıyoruz. Dünya Hizmetkarı olmak için, içinizde Kendinin – üstadının denge ve uyum haline geri dönmek için gerekli olan kişisel yaşamınızdaki dönüştürücü değişimleri yapmak için çabalamaya devam etmelisiniz. Ancak, ayrıca beşinci boyuttaki Dünya Piramidindeki Ruh Grubunuza katılarak Dünya Hizmetine zamanınızın ve enerjinizin bir kısmını adamalısınız, Dünya Piramidi içinde şunu onaylayacaksınız, “En yüksek hayrım için, tüm insanlık, Dünya ve tüm Yaradılış için en hayırlı sonucu istiyorum.” Bunu yaparak, iradenizi Baba/Anne Tanrımızın İlahi İradesine hizalarsınız. Sonra IŞIĞI SOLUYARAK VE NEFESLE SEVGİYİ VEREREK bir süre daha geçirirsiniz. Bu, şimdi yükseliş yoluna adım atmış olanlar için elde edilebilir olan Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıklarını içeren bu evrenin tüm Metatronik Işığına erişme yeteneğinizi hızlandıran işlemdir.

2009’da, son on yılda tüm dünyada yaratılmış olan grup piramitlerinin hepsi kademeli olarak tek bir devasa Dünya Hizmetkar Piramidine birleştirildi ve grup piramitlerini inançla ziyaret edenlerin hepsi yüksek boyutlardaki gece konuklukları sırasında yeni Dünya Hizmetkar Piramidine yönlendirildi. Ocak 2010’da, bu proje tamamlandı ve hizmet etmeyi dileyen daha ileri Işık Taşıyıcılarını almaya hazırdı. Ekim 2009’da, Tahoe Gölünde, beşinci boyuta ait Ametist/Mor Alev Piramidi tamamlandı ve ciddi şekilde yükseliş yolunda olanları ve Mor Alevin Koruyucuları olmak için Dünya Hizmetkarlarının hızla genişleyen grubuna katılmayı arzu edenleri teşvik etmeye başladık. İlham verici ve canlı bir seremoni yapıldı ve katılanların hepsi çok uzun zamandır deneyimlemedikleri bir heyecan ve bilinç genişlemesi hissetti.

Şimdi hazır olduğunu hissedenlerinize ve Dünya Hizmetkarları ve Mor Alevin Koruyucuları olarak insanlığa, Dünya’ya ve Baba/Anne Tanrımıza hizmet etmeye istekli olanlarınıza çağrıyı yaymanın ve davet göndermenin zamanı geldi. Uzay tüm süreçten geçmemize izin vermiyor; ancak, size yoğunlaşmış bir meditasyon vereceğiz ve eğer bir Dünya Hizmetkarı ve Mor Alevin Koruyucusu olmak için bu Kalk Borusuna katılmak arzunuz ise, sizi bir inisiyasyondan geçireceğiz. Meditasyonda iken, isteğinizi yapmaya hazırlık olarak, Beşinci Boyuttaki Ametist/Mor Alev Piramidine gidin.

MOR ALEV İNİSİYASYONU * MOR ALEVİN KORUYUCUSU OLMA İSTEĞİ:

Gözünde canlandırma, odaklanmış dikkat ve duygusal, içten bir şükran hissi Mor Alevi aktive etmenin ve etkili şekilde kullanmanın anahtarlarıdır. İçsel vizyonunuza, üçüncü gözünüze odaklanın ve eğer önceden renkler görme veya gözünde canlandırma yeteneğine sahip değilseniz, Mor Alev üzerine meditasyon yaparken dua uygulamasını ve onaylamaları tekrarlamayı inançla sürdürürseniz, bu zamanla gelişecektir. Günde iki kez meditasyonu yapmak idealdir; ancak, bu uygulamaya adandığınız herhangi bir zaman faydalı olacaktır.

Aşağıdaki bildirimi yaparken, Kutsal Zihniniz ile gözünüzde canlandırmak, Kutsal Kalbinizde merkezlenmek ve içinizde Tanrının Varlığını hissetmek, alt dört bedeninizde uyumakta olan Tohum Atomların aktivasyonunu başlatacaktır. Bunlar içinizde ve etrafınızda titreşmeye, hareket etmeye ve değişmeye başlayacaktır. Siz daha usta hale geldikçe, dönüştürücü Mor Alevi yayma yeteneğiniz artar ve sizden çok daha büyük eşmerkezli daireler halinde akmaya başlar.

Birkaç derin nefes alıp verin veya eğer Sonsuzluk Nefesini biliyorsanız, isteğinizi yapmadan önce on iki Kutsal nefes serisi uygulayın.

“Bağışlamanın Mor Alevinin şimdi ve bu andan itibaren bende ve etrafımda parıldamasını, ben mükemmel Tanrısal doğamın gerçekliğinden daha az olan her inançtan özgürleşinceye kadar, kozmik yasanın izin verdiği maksimuma kadar andan ana genişlemesini istiyorum. Ben fiziksel form dünyasında tezahür etmiş olan Tanrı varlığıyım ve şimdi İlahi hakkımı ve misyonumu kabul ediyorum!”

“Baba/Anne Tanrımızın ışıltısı içinde sarmalanmış olarak, Kutsal Kalbimin çekirdeğinde oturan Elmas Çekirdek Tanrı Hücremin içinden dönüşümün Kutsal Ateşinin enerjilerini çağırıyorum. BEN BEN’İM in adına, Kutsal Kalbimin merkezi içindeki Tohum Atomdan Mor Alevin tutuşmasını, parıldamasını çağırıyorum. BEN’İM Varlığımın Beyaz – Ateş özünden, Başmelekler Zadkiel ve Lady Ametist’in Yedinci Işın nitelikleri ve erdemleri ile ve kutsanmış Yükselmiş Üstatlar St. Germain ve Lady Portia’a bahşedilen İlahi güç ile çoğaltılarak, burada buyuruyorum:

“Ben Mor Alevin Koruyucusu olmayı kabul ediyorum. İlahi Kutsal Ateşin en özüne dek fiziksel gövdeme nüfuz etmesini ve tam Tanrı bilincimin ruhsal anılarını ve evrensel kaderimin orijinal mavi kopyasını aktive etmesini ortaya çıkarıyorum. En yüksek hayırma ve herkesin en yüksek hayrına, bu veya herhangi diğer realitedeki mükemmellikten daha az olan, Baba/Anne Tanrımızın iradesine uygun olmayan, geçmiş, şimdi veya gelecek yaşamların neden, çekirdek, kayıt ve anısını dönüştürmek için, Dönüştürücü Mor Alevin zihinsel, duygusal, fiziksel ve eterik bedenlerime, Ruhuma, DNA’ma ve RNA’ma nüfuz etmesine yol açıyorum.”

“Ayrıca Kozmik Işık Konseyinden Dünya Hizmetkarları grubuna katılma isteğimizi gözden geçirmesini rica ediyorum. Fiziksel bedenimin içerebileceği Işığın Adamantine Parçacıklarının ve dönüştürücü Mor Alevin maksimum miktarını inançla dünyaya bütünleştireceğim ve yayacağım. Her zaman en yüksek hayrım için, insanlığın, Dünya’nın ve tüm Yaradılışın en yüksek hayrı için gayret edeceğim. İnançla hizmet etmek için ve bu büyük onura layık olmak için gücüm içinde olan her şeyi yapacağım.”

Bir Dünya Hizmetkarı olarak, grup bilincine ulaşmaya gayret eden ve insanlığa yardım etme yakıcı arzusuna sahip olan diğer adaylara katılırsınız. Kozmik Konseyin üyelerinden gelen sezgisel düşünce ve rehberlik düstur (kural) haline gelecek ve yükseliş süreci hızlanırken yüksek kozmik gerçekler hakkında bilginiz büyük ölçüde hızlanacak. Işığın Kozmik Konseyinin üstatları umuma açıkça öğretmez. Yüksek bilgelik öğretilerini almaya hazır olanlara, öğrencileri ve inisiyeleri vasıtasıyla ilham edilmiş kavramları aktarırlar. Daha ileri İnisiyeler çoğunlukla sahnenin arkasında çalışırlar; ancak, seçilmiş bir grup dünyada aktif şekilde öğretmektedir, çünkü ilham veren Dünya Hizmetkarları onların en önemli görevidir.

Sevgililer, beşinci boyutun alt planlarının her birinde ve ayrıca altıncı boyutun daha alt planlarında oluşturulmakta olan Dünya Hizmetkar Piramitleri vardır. Sizin Enerjisel İmzanız yüksek frekansla rezonansa girerken, bir sonraki daha yüksek boyutlu Dünya Hizmetkar Piramidine erişim kazanırsınız. Siz yukarı yükselirken, arkanızdan izleyenler de yükselir.

Sizler bir Dünya Hizmetkarı olarak yeteneklerinizi mükemmelleştirmek için çabalarken, her birinize evrensel yasanın izin verdiği limite dek yardımcı olmak üzere bizlere İlahi bir Muafiyet verildi. Gösterdiğiniz her hayırsever çabayı büyüteceğimizi bilin. Siz yolda ilerlerken, hepimiz dünyayı Işıklandırmak ve insanlık için yolu kolaylaştırmak için toplanırken, ışıltınız derin bir fark yaratacak. BEN şimdi ve ebediyen sizlerleyim. Sizler derinden seviliyorsunuz.

BEN BAŞMELEK MİKAİL’İM

Ronna Herman vasıtasıyla aktarılmıştır * Bu makalenin aktarıcısı olarak ben, Ronna Herman Başmelek Mikail adına evrensel telif hakkına sahip çıkıyorum. Bilgi değiştirilmediği, ilave yapılmadığı veya eksiltilmediği, yazarın adı ve E – mail ve Website adresi eklendiği sürece websitelerine gönderilebilir.

RonnaStar@earthlink.net adresinden izin alınarak gazete, dergi vs de yayınlanabilir.

www.RonnaStar. com

(Çeviri: Saffet Güler)