Haziran 2011: Bir Işık Salgını Dünyayı Süpürüyor

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-6-2011

“BİR IŞIK SALGINI DÜNYAYI SÜPÜRÜYOR”
Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, Dünya’daki her insanın Tanrı Işığının ince frekanslarıyla bombalandığı bir Işık salgını var; ancak, her insan sadece fiziksel bedeninin barındırabileceği ışık frekanslarını emebilir ve bütünleştirebilir. Tanrı ışığından faydalanmak ve onu kullanmak için Tanrı Işığını metabolize etmelisiniz.

Şu terimi hatırlayın: IŞIK PERDELERİ, çünkü bu kavramın zihninizde berrak şekilde tanımlanması önemlidir. Üçüncü/dördüncü boyutların yanıltıcı realitelerine yolculuğunuza başladığınız zaman, hafızanıza yerleştirilen Işık perdeleri vardı. Kutsal Zihninize ve Kutsal Kalbinize giriş yerine yerleştirilen Işık perdeleri vardı. Üçüncü Gözünüzü/içsel görüşünüzü çevreleyen bir Işık perdesi vardı/vardır. Yüksek Benliğiniz Üçüncü Gözünüzün açılmasının zamanı geldiğini kararlaştırdığı zaman, bu sanki alnınıza Kutsal bir enerji akını almışsınız gibi olur. Bu belirli amacı olan frekanslar Epifiz bezindeki Işığın Tohum Kristallerini açar, bu da telepatik iletişim yeteneğini başlatır.

Çoğunuz gezegeni çevreleyen ince bir Işık Radyasyonu Perdesi olan Ring-Pass-Not’u işitmişsinizdir. Bu kademeli olarak Dünyanın atmosferinden çözülen bir tür kısıtlayıcı karantina idi ve Kozmik Bilgeliğin sonraki seviyesinin Dünya Hizmetkarları/Kozmik Habercilerin seçkin bir grubuna yağabilmesi için, Kozmik bilgi taşkın kapakları (boşaltma vanaları) sonuna kadar açıldı. Yaşamlar boyu herkes yüksek alemlerde bu yoğun hazırlık aşamasında idi. Bu ileri öğretileri doğru, düzenli ve zamanına uygun şekilde getirmek için bu yoğun eğitim periyodu gerekliydi. Bu, sonraki, daha ileri seviyeye ilerlemek için yeni gerçeğin her bir seviyesini bütünleştirmeniz ve deneyimlemeniz gereken Kozmik Yasadır. Bu eşsiz ve özel bir inisiyasyon yoludur. Kozmik Işık Konseyinin Yükselmiş Üstatları herkese açık olarak öğretmezler. Çoğunlukla ilham vererek kendi öğrencileri ve inisiyeleri vasıtasıyla çalışırlar. İnisiyeler zihinsel seviyelerde çalışırlar, ayrıca çoğunlukla sahne arkasında çalışırlar. Ancak, seçkin bir grup dünyada açıkça öğretiyor, çünkü Dünya Hizmetkarları olmaları için başkalarına ilham vermek onların en önemli görevidir.

Sizin için tasarlanmış olan Yolu azimle izlemiş olanlarınız, son on yılda içinde bulunduğunuz özel Aydınlanma aşaması için hızla tamamlanma haline ilerliyorsunuz. Gerçek Kendinin – üstatlığını elde ettiğiniz zaman, düşünceleriniz ve sözleriniz zararsız olacak, çünkü eleştiri ve negatiflik sevgi ve gerçeğin Işığında barınamaz. Arzunun egonun en büyük itkisi olması gibi, Hizmet Ruhsal benliğin özgün itkisidir, dürtmesidir.

Duygusal, ego – arzu bedenin itkileri veya dürtüklemelerinden Ruhun ve Yüksek Benliğin ilham verici düşüncelerine geçişiniz çoğunlukla gerçekleştirildi. Odağınız grup bilincine ve insanlığa nasıl hizmet edeceğinize doğru ilerledi. Ayrıca ben/benim bencil çıkarlarınızdan biz/bizim birlik bilincine geçişte, yolunuzda iyisiniz. Sizler daha fazla saf Tanrı Işığını bütünleştirdikçe, aldığınız sezgisel düşünceler ve rehberlerinizden, melek yardımcılarınızdan ve Yüksek Benliğinizden gelen rehberlik daha güçlü hale geliyor. Kişisel gerçekliğiniz ben/benim bilincinin küçük dünyalı odağından, dünyayı, güneş sistemini ve ötesini kapsayan genişlemiş bilince genişliyor. Artık yaşamdaki acı verici olaylara alın yazısı veya cezalandırma şeklinde tepki vermiyorsunuz, çünkü bunların büyümek için zorluklar ve fırsatlar olduğunu kavrıyorsunuz.

Hızlı bir şekilde insanlık tarafından yaratılan düşünce formlarının enerji vorteksinden veya kollektif bilinç bandından çıkıyorsunuz, çünkü bu şiddet aktivitesinin vorteksidir. Yükseliş kendi Yüksek Benliğinizin enerjisinin/titreşim alanın daha yüksek seviyelerine bilinçli olarak ilerlediğiniz bir süreçtir; yüksek boyutlar adı verilen İlahi Enerjinin daha ince alanlarına ebedi ilerleyiş.

Ruhunuz geçmişten getirdiğiniz ve ayrıca bu yaşamda yarattığınız dengesizliklerin farkında. Kusurları düzeltebilmeniz ve Yüksek Benliğinizin sonraki seviyesiyle uyumlu bir uyumlanma geliştirebilmeniz için, Ruhunuz bu dengesizlikleri dikkatinize sunmak için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Bu, Ruhun asıl olma amacıdır. Ruhunuz ve Yüksek Benliğiniz ayrıca titreşim frekansınızı yükseltmek ve duygusal ve zihinsel bedenlerin dalgalanan enerjilerini ahenkleştirmek için her çabayı gösterecektir. Sizler Yolda ilerlerken ve Işığın yüksek titreşimli kalıplarına erişmeye başlarken, Kozmik Kutsal Ateş/ısının frekanslarının yoğunluğunun etkilerini deneyimleyeceksiniz. Yaradılışın hararetli kuvvetleri tarafından üç şekilde etkileneceksiniz: Sürtünme ile Ateş: Bedenin Ateşi ** Solar Ateş: Can’ın Ateşi ** Elektromanyetik Ateş: Ruhun Ateşi.

En sonunda, birlikte çalıştığınız çeşitli Işık Varlıklarının frekans kalıplarının kaynağını farketmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca süptil güçler ve Işınlar arasında ayrım yapabileceksiniz. İlahi gözlemci ve tarafsızlık üstadı olmak için gayret etmelisiniz.

Kim olduğunuzu biliyorsunuz, size anlatmamız gerekmez. Dünya Hizmetinin yüksek seviyelerine çekilirken, Kutsal Kalbinizdeki Güç Merkezinizi azimle sürdürmenizi istiyoruz. Yükselmiş Üstatların alemine daha derin girerken, seçtiğiniz hizmet yolu daha kolay – neredeyse çabasız olmalı. Kendinize daha fazla miktarda Tanrı Işığı çekerken, en büyük zorluklarınız ve sınavlarınız arkanızda kalıyor. İçinizdeki çatışan taraf, Sevginin dönüştürücü titreşimlerine boyun eğerken yavaşça size tutunmayı bırakacak. Cesur barış savaşçılarım, Işığınız dünyaya daha parlak ışırken, sizi negatif titreşimli kuvvetlerin odak noktası yapacak hiçbir şey yapmamak için dikkatli olmalısınız. Yüksek Güçlerin yöneticisi olmayı öğreniyorsunuz. Kendinin – üstatlığının yeteneklerini saflaştırırken, etrafınızdaki tüm enerjilerin niteliğini ve gücünü tanımlamayı öğreneceksiniz.

Her çağda ve büyük döngüde, Kozmik Bilgelik ve İlahi Gerçek açık zihinli ve sevgi dolu kalpleri olanlara sağlanır. İnsanlığın evrim merdiveninde nerede durduğunun anlayışının zamanıdır. Her insan kendi kişisel kaderinin bilgisini elde etmeli ve bu kaderi gerçekleştirme arzusuna sahip olmalı.

Grup dinamiklerinde nerede olduğunuzu ve nasıl uyduğunuzu anlamalısınız.

1. Öncelikle, Yolda aday denilen şey olursunuz.

2. İçinizde belli miktarda denge ve uyuma eriştikten ve Kutsal Zihninize ve Kutsal Kalbinize erişim kazandıktan sonra, Yoldaki İnisiye olursunuz.

3. Kendinin farkındalığının ilk seviyesine eriştikten sonra, öğrenci/Işıkişçisi olursunuz. (Geçmişte, Ruhsal farkındalığa giden bu yolculuk, inisiyasyon seviyelerinden geçmek şeklinde tanımlanırdı. Bu terim artık uygulanmıyor).

4. En sonunda, Kutsal Kalbinize ve Kutsal Zihninize girişi koruyan Işık perdelerini başarılı şekilde çözdüğünüz zaman gelir. Enerji İmzanızı ve Ruhsal şarkınızı saflaştırırken, bilgiyi bilgeliğe hızla dönüştürme kapasitenizi artırırsınız (kendinizin olduğunuzu kabullendiğiniz yüksek bilgelik gerçeklerini bütünleştirmek ve uygulamak), böylece Öğrenme Salonundan yüksek Zihinsel planın Bilgelik Salonuna ilerleyebilirsiniz. Şimdiye kadar, Kendinin üstadı olma yolunuzda iyisiniz ve bir Dünya Hizmetkarı olmaya hazırsınız.

YOLDAKİ HEPİNİZ İÇİN, bu zamanda en büyük amacınız üçüncü/dördüncü boyut realitesindeki kişisel dünyanızı oluşturan titreşim kalıplarından, orijinal olarak tasarlanmış Işık ve gölge Spektrumuna geri dönmektir. Bunu yaparak, bilinç sarkacınız pozitiften negatife o kadar radikal şekilde sallanmaz ve zihinsel ve duygusal doğanız bir kez daha sabitlenir ve merkezlenir. Bu, Kutsal Kalbinizde ve Kutsal Zihninizde merkezlenmiş şekilde yaşamayı öğrenmede önemli bir adımdır. Aydınlanma Yolundaki bir öğrenci kalp – merkezli tarafsızlık ve bilge ayırt ediş için çaba göstermelidir. [*Spektrum: 1) Işığın bileşenlerinin, farklı kırılma dereceleriyle ayrılmasıyla üretilen renklerin bandı, örneğin gökkuşağı. 2) Elektromanyetik ışınımın dalga boylarının tüm aralığı. 3) Frekans, enerjiye göre düzenlenmiş ses veya diğer fenomenlerin bileşenleri]

Uyanmamış bir insanda, seçimlerin çoğu zeki farkındalık yerine bilinçsiz olarak yapılır. Sanki onlar farkındalığın yarı – bilincindeymiş gibidirler. Kendinin farkında olan bir insan olmanın başlangıç aşaması, bilinçli olarak uyanık olmadığını kavramaktır. Bu, Yüksek Benliğin dürtüklemelerine uyanmak için çabalama sürecini başlatır, çünkü bu spiritüel olarak farkında olmanın ve Benliğin üstadı olmanın ana parçasıdır.

Kızgınlığa yenik düştüğünüz ve yüksek sesli, öfkeli sözler veya düşüncelerle tepki gösterdiğiniz zaman, aurik alanınızı kirleten astral enerji kullanırsınız. Bunun sürekli kullanılması negatif bir düşünce formu oluşturur, bunun en sonunda Çember Yasası ile çözülmesi gerekir. Negatif düşünce formlarınızın duygusal hapishanenize başka bir taş veya tuğla eklediğini gözünüzde canlandırın. Hatırlayın: Sizler Enerji İmzanızı ve en sonunda Ruhsal şarkınızı yaratan enerji birimlerinden oluşuyorsunuz. Düşüncelerinizi kontrol etmeyi ve gücünüze odaklanmayı öğrenmelisiniz. Düşüncelerinizin gücü, Tohum Düşüncelerinizin yoğunluğuna ve tekrarlanmasına göre artar. Sevgili kalpler, insanların ve içsel Işık çemberinizdeki durumların en yüksek ve en iyi niteliklerine odaklanmayı öğrenin – bu, kişisel beşinci boyut ortamınızı yaratmanın en önemli veçhelerinden biridir.

Bilinçdışı ve bilinçaltı zihninizin dili esasen imgeseldir. Bilinçdışı ve bilinçaltı zihninizin arınması ve Süperbilinçli zihne uyumlanması, bilinçli uygulama ve imgeleme ve gözünde canlandırma yeteneklerinin mükemmelleştirilmesiyle büyük ölçüde hızlandırılır.

Ruh, Yaradılışın gücünü ve ihtişamını getirmek için fiziksel planda bir ifade vasıtasına gereksinim duyar. Kendinizi yükseltmeli ve kitlesel bilinç varoluşunun duygusal kaosundan kendinizi korumalısınız; ancak, ayrıca kitleler arasında etkin şekilde işlev yapmalısınız ve günlük yaşamda ilerlerken Işığınızı yaymalısınız. Aydınlanmayı elde etmek için kendinizi izole ettiğiniz bir dünyada yaşayamazsınız ve maddi dünyadan vazgeçemezsiniz. Gerçek dışı, dalgın bir mistik olmak hiç kimseye hizmet etmez. Doğu felsefelerinin içgözlemsel, içe – odaklı meditatif uygulamaları, Batı dünyasının yaratıcı, dışa – odaklı uygulamaları ile birleşiyor.

Üçüncü/dördüncü boyut ortamında, zihinsel bedeniniz geleceğe yansıtma yapmaya eğilimlidir, bu korku ve belirsizlik yaratır. Duygusal beden her zaman geçmişin olaylarını yeniden oynatır, bunların bazıları hoş anılardır, ama çoğunlukla başarısızlık veya acı deneyimlerini yeniden yaşar. Dahil olan bazı pozitif veya negatif drama olmadıkça, şimdiki an çok zor kaydedilir.

Arınmış ruhsal değerler geliştirmek için zihinsel ve duygusal bedenler arasında ve ayrıca Ruh ve Yüksek Benlik arasında güçlü, oldukça gelişmiş bir bağlantı için gayret etmelisiniz. İlahi bilgeliğin yüksek frekanslarına erişirken, yüksek sezgi planlarından parlak fikirler yağar. Giderek farkındalığın çok mutlu haline erişirken, bir an neşe ve zindelik, bir sonraki an depresyon deneyimleyebilirsiniz. Ancak, depresyon zamanlarının yoğunluğu ve ayrıca sıklığı da azalacak. Ego arzu bedeninizin isyan edeceğine ve Ruhun ve Yüksek Benliğin çabalarına direneceğine ve sizi sadece küçük benliğe ve onun bencil arzularına hizmet etmenin alışılmış uygulamalarında/alışkanlıklarında tutmaya çalışacağına emin olun. Kutsal Zihnin alemine erişmeli ve spiritüel ayırt etmeyi öğrenmelisiniz. Kendinizi eğitirken ve küçük benlik üzerinde disiplin elde ederken, sözlerinizi, eylemlerinizi ve güdülerinizi sürekli olarak izlemeli ve eleştirmelisiniz. Hatırlayın: TÜM bilgi Işık Formudur.

Bu yaşamdaki rolünüzü ve amacınızı anlamaya gayret etmelisiniz. Gerçekte kim olduğunuzu, neden yapmakta olduğunuz şekilde davrandığınızı ve tepki verdiğinizi ve en büyük yeteneğinize ve potansiyel becerilerinize nasıl erişeceğinizi anlamak için içinize dönmelisiniz. Bu, bu zamanda en büyük amacınız olmalı. Derin düşünme, tefekkür ve aktif meditasyon gerçek Benliğinizin ve bu yaşam için en büyük amaçlarınızın ne olduğunun kilidini açacaktır.

Siz saf Yaratıcı Özden bir miktar içeren bir enerji merkezi, bir muhafaza/fiziksel bedensiniz. Kendinizi güçlendirmek için gereksinim duyduğunuz Işık Enerjisini bütünleştirmekten ve kullanmaktan sorumlusunuz ve sonra herkesin yararı için dünyaya denge yaymalısınız.

İlahi Misyonunuza ve Kozmik Yasaya boyun eğme, tüm Evrensel Yasalar size ifşa edilirken bunlara bağlı olma anlamına gelir. Yükseliş yolunu yürümek, hizmet etme yoğun arzusuyla en yüksek hayır için en yüksek seçimleri yapmak için sürekli çaba gerektirir. Tüm eylemleriniz ve ister pozitif ister negatif olsun nitelendirdiğiniz tüm enerjinin sorumluluğunu almalısınız, çünkü Çember Yasası ile size geri dönecektir.

Şu andaki dünyasal amacınız bir Dünya Hizmetkarı olmaktır ve Kendinin üstatlığının bu seviyesini elde etmenin en hızlı yolu içinizdeki Tanrı Gücünün alevini canlandırmaktır. Kendinin üstatlığı dev sıçramalarla değil, küçük artışlarla elde edilir.

Sevgili kalpler, elde etmiş olduğunuz Spiritüel seviye/Kendinin farkındalığı seviyesine bakmadan, yüksek farkındalığa giden Yolu yaşamdaki önceliğiniz yapmanızı teşvik ediyoruz. Dünya ve geçmişte yaşadığınız ve deneyimlediğiniz realite hızla değişiyor. Kendileri ve sevdikleri için parlak yeni bir dünya yaratanların saflarına katılmak için altın bir fırsata sahipsiniz. Ayrıca, hızla temizlenmekte, arınmakta ve uyarlanmakta olan realitenin alt dünyalarının negatif ortamında kalma hakkına sahipsiniz; bu temizlik, arınma ve uyarlanma şu anda kitlelerin ve Dünyanın deneyimlemekte olduğu kaosu ve muazzam değişimleri yaratıyor. Hangisini seçeceksiniz? Seçiminiz ne olursa olsun, Kozmik Yasasının sınırları içinde size rehberlik yapacak ve koruyacağız ve sizi her zaman ölçünün ötesinde seveceğiz.

Ben Başmelek Mikail’im.

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİL’İN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

(Çeviri: Saffet Güler)