Mart 2011: Bilinçli Farkındalık ve Kendinin Üstatlığının Çağı

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-3-2011

“BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE KENDİNİN ÜSTATLIĞININ ÇAĞI”

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, en başlangıçta her biriniz Kutsal Masum Olanlardan biriydiniz, En Yüce Yaratıcı’nın parlak bir Kıvılcımıydınız. Dışa vurma ve uyanma sıranız geldiği zaman, aniden TÜM VAR OLAN’ın bir parçası olarak kutsallığınızın farkına vardınız. Sonra Yaratıcı’nın bireyselleşmiş bir fasedi olarak kendi bilinçli BEN’İM Varlığınızın şaşırtıcı farkındalığı geldi. Ruhların bu uyanışı Yaradılışın her seviyesinde, her boyutunda devam etti ve Büyük Işık Varlıkları sonu olmayan yeni galaksiler, güneş sistemleri, gezegenler ve dünyalar yaratmak için öne çıkarken, bu uyanış bugün de devam etmektedir.

Bu olağanüstü zamanlarda, bir dereceye kadar, Dünya’daki her Ruhta gerçekleşmekte olan büyük bir içsel dönüşüm süreci vardır. Bireysel olarak, fiziksel, zihinsel, duygusal ve eterik bedenlerinizin çeşitli bölgelerinde arınma ve temizlenme süreci, aynı zamanda değişiklik ve genişleme süreci deneyimliyorsunuz. Bu zamanda Dünyanızı bombardıman eden sürekli artan titreşim frekanslarını bütünleştirmek için gerekli olan değişimleri deneyimliyorsunuz.

Siz uyanmakta olan Yıldız Tohumları için, sizin için mevcut olan sürekli artan sayıda bilincin enerji alanları var. Yaratıcı Işığın, Elohim ve Form İnşa Ediciler tarafından kullanılmak üzere Işığın kozmik hazinesinden yağması gibi, bu Işık en azından şu anda dördüncü boyutun en yüksek ve beşinci boyutun alt frekanslarına uyumlananlarınız için elde edilebilirdir.

Galaksideki her yıldız, titreşimsel enerji frekanslarının bir düğümüdür. Her insan, bilinç seviyesine göre uyumlu frekans kalıplarını alma ve iletme kapasitesine sahip canlı bir yıldız olarak işlev yapar. Bu frekanslara Ruhsal Şarkınız adı verilir. Evren tek bir devasa Göksel Ruhsal Şarkıdan oluşur.

Yedi büyük çakra merkeziniz, fiziksel beden içindeki yedi elektrik piline veya yedi dinamik kuvvet merkezine benzetilebilir. İnsanlığı ışıklandıran yedi büyük başmeleğin yayması vasıtasıyla, Tanrı bilincinin yedi Işınının spesifik niteliklerini, vasıflarını ve erdemlerini bu yedi güç merkezine çekersiniz. Bu enerjileri değerlendirme ve kullanım şekliniz, Enerji İmzanızı ve Ruhsal Şarkınızı belirler. Süperhassas, uyanmış kardeş insan Varlıkları rezonansınızı hisseder ve bunun iyiliksever veya uyumsuz olup olmadığını ayırt edebilirler.

Harikulade ve hiç yorulmayan Deva Krallığı melekleri, Elohim’in ve onların büyük Form İnşa Ediciler grubunun talimatı altında formun yaratımına odaklanırlar. Her biriniz, maddesel doğadaki şeylerin büyük çeşitliliğini kalıba dökme ve yaratmada usta olabilmeniz için, bu Master İnşacılar altında çıraklık eğitimi denilebilecek şeyden geçmek zorundaydınız. Evrensel Işığın yüksek seviyelerinde iken, tezahür ettirmeyi istediğiniz şeyi kalıba dökmek ve yaratmak oldukça basit bir işlem olarak görülüyordu. Bunun nedeni, sizin Kutsal Zihninizden gönderilen tohum düşünceleri kirletecek bozuklukların veya negatifliğin olmadığı saf düşünce aleminde işlev yapmanızdı ve ayrıca o zamanlar bu evrensel deneyimde sizin için var olan Yaratıcı Işığın maksimum miktarını çekiyordunuz. Kendinizi Tanrı Bilincinin daha fazla Kıvılcımlarına/Parçalarına kırdıkça, her daha aşağı seviyeye veya boyuta atılan adımda tezahürün saf tohum düşüncelerini taşımak artarak zorlaştı. Bundan dolayı, insanlığın gerçekliğin sınırlayıcı, çarpıtılmış üçüncü/dördüncü boyut dünyasında var olurken gerekli olan ve arzu edilen şeyleri tezahür ettirmek için çok uzun süre mücadele etmek zorunda olması garip mi?

Deva Krallığı melekleri, Kozmik Kutsal Ateşin taşıyıcılarıdır ve onlara Kutsal Ateş Varlıkları adı verilebilir. Onlar varoluşun Eterik Planı içinde işlev yaparlar ve bu evrenin Metatronik Işık maddesinin aktarıcılarıdır, Metatronik Işık maddesi Baba/Anne Tanrımızın kalp özünden sürekli olarak yayılmaktadır. Dağları, okyanusları, büyük ormanları ve gölleri gözeten en büyük Deva Meleklerinden, ağaçlara, çiçeklere ve her otun sapına yaşam – maddesi yayan en minik Elementallere kadar, Tanrı – Özünün bu harikulade Varlıkları, Elohim’in yönetimi altında Bir Ruh ile veya Varlığın BEN’im bilinci ile kutsanmamış olan yaratımın her faseti için Yaşam Gücü enerjisinin kozmik akışlarını sağlarlar. En Yüce Yaratıcı’nın Özünün Kıvılcımı, en büyüğünden en küçüğüne her şeydedir.

Sınırlayıcı, çağdışı, korkuya dayanan frekansları salıvermelisiniz ve bunların yerine Tanrı – bilincinin uygun seviyesini ve şu andaki aydınlanma yolunuzda size yardımcı olacak evrensel yasaları koymalısınız. Bu, adım adım ilerleyen bir işlemdir ve aceleye getirilemez. Çoğu kez bilgiyi bütünleştirme veya kullanma arzusu olmasa da, sürekli olarak daha fazla bilgiyi, özellikle dramatik ve heyecan uyandıran haberleri veya açıklamaları arzulayan egodur. Ancak, hızlanmış değişim ve evrimin bu kritik zamanları sırasında, yükseliş yolunda insanlığa yardım etmek üzere, gereksinimleri hafifletmek ve daha ileri Evrensel Yasaları ve Kozmik bilgeliği açığa vurma işlemini hızlandırmak için İlahi bir özel izin verilmektedir.

Yol üzerindeki her adım için kuralları, talimatları ve gereksinimleri öğrenmek her zaman yavaş bir süreç oldu. Yüksek gerçeklerin kim olduğunuzun bir parçası olması için, nitelikler, beceriler ve bilgi bütünleştirilmeli ve mükemmelleştirilmelidir. Yeni gerçeklerinizi Varlığınızın doğal bir parçası olarak yaşadığınız zaman, o bilgiden elde edilen bilgelik gelecek kullanım için, varoluşun Nedensel Planında oturan Yüksek Benliğinizin faseti içinde saklanır. Bu bilgelik BEN’İM bilincinizin daimi bir parçası haline gelir. BEN’İM Varlığınızın Işık ve Yaratıcı bilgeliğin engin bir kaynağı olduğunu anlamalısınız; ancak, siz ve Yüksek Benliğinizin bu evrendeki tüm Parçaları, zaman ve uzaydaki birçok konukluklarınızda ve engin deneyimlerinizde toplanmış olan bilgeliği ve deneyimi taşırsınız. Bu evrensel deneyimin içindeki tüm yaşamlarınız sırasında elde edilen tüm pozitif deneyimler, başarılar ve bilgelik Nedensel Zihninizde saklanır. Enerji İmzanız belirli bir frekansa eriştiği zaman, otomatik olarak Kutsal Zihninizde ve ayrıca Zihinsel – Nedensel Planda oturan Yüksek Benliğinizin zihninde saklanan armağanlara/bilgiye/bilgeliğe erişmeye başlarsınız. Hatırlayın, tüm yeni bilgileri kendi vicdanınız ve bilinciniz vasıtasıyla filtrelemeniz çok önemlidir.

Habercimiz vasıtasıyla yıllar önce aktardığımız BEN’İM üstatlık Kursunun birçok faydaları, dört alt beden sisteminizde dengeye ve uyuma geri dönme işlemini hızlandırmanıza yardım etmek içindi. (Çalışma el kitabımız KADERİNİZİ YAZMAK’ta mevcut ve webinar ile BEN’İM Üstatlık ders serileri. Ronna). Şu anda taşıdığınız çarpıtılmış enerjiyi birleştirmeniz birçok asırlar sürdü. Ancak, bu mucizelerin zamanıdır ve Baba/Anne Tanrımız tarafından verilmiş olan başka bir özel, İlahi izin vardı, bunun sayesinde bu harikulade yükseliş zamanları sırasında, Kendinin üstatlığına geri dönmek için harcadığınız her çaba büyütülür ve hızlandırılır. Kendinin üstatlığı her zaman bilincinizi yükseltme ve daha fazla İlahi Işık maddesi bütünleştirme ve yayma kapasitenizi artırma vasıtasıyla elde edilir. Süreçte, dünyaya koşulsuz Sevgi/Işık yayarken, tüm Varlıklar için iyi niyet ile dolu olan bir yol bulucu, yol gösterici ve Dünya Hizmetkarı olursunuz.

Farkındalığınız tüm insanlığı, Dünyayı, ayrıca güneş sistemini, galaksiyi ve evreni kapsayacak şekilde giderek artar. Artık asıl odağınız yalnızca küçük benlik üzerine olmaz. Nıhai amacınız galaktik bir vatandaş ve en sonunda evrensel bir Işık Varlığı olmaktır. Bilincin genişlemesi daha yüksek, daha karmaşık bilgiye erişmek için gerekli şeylerle sonuçlanır. Bu, Baba/Anne Tanrımızın erdemleri, özellikleri ve yeteneklerinin daha da fazlasını bütünleştirme yeteneği ile sonuçlanır. Üçüncü/dördüncü boyutsal ortamda, insan duyguları hüküm sürer. Dördüncü boyutun yüksek seviyelerinde ve beşinci boyutun alt seviyelerinde, zihinsel doğa/yetenekler baskındır ve Kutsal Zihnin, Kutsal Kalbin ve Yüksek Benliğin saflığı ve aydınlığı tarafından ışıklandırılır.

Sevgili kalpler, size verdiğimiz aşağıdakiler gibi derin ifadeleri yalnızca okumayın. Bunları inceleyin ve bunları hatırlamayı görev edinin, çünkü bu bilgelik sözlerinde Kendinin üstatlığını mükemmelleştirdiğiniz zaman ve zor kazandığınız bilgeliği başkalarıyla paylaşmaya çağırılacağınız zaman çekmeyi dileyeceğiniz kritik faktörler vardır.

· Bir üstat en yüksek gerçeğini arar ve sonra bu gerçeği en yüksek yetenekte yaşar.

· Bir üstat dünyayı ve onun büyük dramasını yüksek bir bakış açısından, aşağıya doğru görmeyi öğrenir. Siz lineer zaman çizgisinden çıkıp, yüksek boyutların spirallenen, inişli çıkışlı dalgalarına girerken, zaman genleşir.

· Bir üstat her zaman en yüksek hayır için, enerjiyi manipüle etmekte beceriklidir. Uyumlu ruhsal güçlerin vorteksinde var olur.

· Yükseliş zihin ve Ruh genişlemesidir, yükselmiş bilincin bir halinden başka bir haline ebedi geçiştir.

· Bilinçli farkındalık Çağına girdiniz. Ruhsal benliğinizin bilinçli farkındalığı ve onun dürtüklemelerine uyanış Kendinin üstatlığını elde etmede ilk adımdır.

· Bir üstat ne zaman konuşacağını ve ne zaman sessiz kalacağını bilir. Bir üstat konuşmasında ölçülüdür. Sürekli zihin gevezeliği ve anlamsız dedikodu aurik alanınızın sakinliğini bozar. Her şeyde Işığın uyumlu, yüksek dalga frekanslarını aramalısınız.

· Sadece bilgi böler, ayırır. Bilgelik ve Ruhsal farkındalık birleştirir.

· Yoldaki bir inisiye olarak, Yaratıcı Işık kapasitenizi sürekli olarak artırıyorsunuz.

· Kutsallığınızın herhangi bir fasedini yadsıdığınız zaman, İlahi bütünlüğünüzü yadsıyorsunuz.

· Evren, En Yüce Yaratıcının ve Anne/Baba Tanrımızın itkileri/arzuları vasıtasıyla kendisini sürekli olarak yeniden oluşturur ve yeniden tanımlar. En Yüce Yaratıcının arzusu Kendisini hayal edilemez sayıda çeşitli büyüklükte bilinç Kıvılcımlarına ayırarak bireyselliği deneyimlemektir.

· Tüm evren dans eden, akan, birleşen ve ayrılan parçalar/Tanrı Kıvılcımları ile doludur. Yaratıcı, ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun bu parçaların her birinde canlı ve bilinçlidir.

· Uzay sonsuz olasılıklara programlanmayı veya kalıba dökülmeyi bekleyen kendi içinde bir varlıktır.

SORU: Eterik yırtıklarımızın olup olmadığınızı nasıl anlarız? Eğer varsa, bunların nerede bulunduğunu nasıl anlarız ve bunları nasıl iyileştiririz?

Aurik alandaki eterik yırtıkları iyileştirmek, Ruhsal benliğinizin daha fazlasını bütünleştirme işlemine başlar başlamaz, başlatılan bir işlemdir. Fiziksel bedeninize daha fazla yüksek frekanslı enerji bütünleştirmeye ve çakra sisteminizi dengeleme ve armonize etme işlemine başladıkça, bunun en büyük faydalarından biri sahip olabileceğiniz eterik yırtıkların yavaşça iyileşmeye başlamasıdır. Çoğunlukla, aurik alanınızda yırtıkların veya eterik yara dokusunun bulunduğu alanlarda fiziksel rahatsızlığınız olur. En çok hüküm süren eterik yırtıklar alt üç çakra bölgesinde, kalp bölgesi/solar pleksusta veya bedenin arkasında kürek kemiklerinin arasındadır.

Kişisel piramidinize giderek süreci hızlandırabilirsiniz. Kristal masaya yatın ve melek yardımcılarınızın bedeninizi taramalarını ve (eğer varsa) aurik alanınızdaki yırtıkların nerede olduğunu bilmenizi sağlamalarını isteyin. Eğer bazı yırtıklar bulunduğunun işaretlerini alırsanız, benden bu yırtıkları ışıltılı Işık kılıcımla mühürlememi isteyin. Bu prosedür zaman alabilir; ancak, şifa işlemi başlar ve siz Işığın yüksek titreşimli kalıplarına erişirken hızlanır. Sonsuzluk nefesi ve sesli harfleri tonlamak vasıtasıyla Işığın Adamantine Parçacıklarını getirmek de çok faydalıdır ve aurik alanınızın iyileşmesini/armonize olmasını hızlandırmaya ve alt dört beden sisteminizde denge yaratmaya yardımcı olur.

Cesurlarım, nerede yaşadığınıza veya şu anda içinde yaşamakta olduğunuz koşullara bakmadan, Kendinin üstatlığını elde etme sürecine başlamanız için harika bir fırsat vardır. Bir Işık Taşıyıcısı ve Dünya Hizmetkarı olarak size acil gereksinim vardır. Bu, bu mesajı okuyan her biriniz için geçerlidir. Sizi bir koruma aurasıyla kuşatıyorum ve sarmalıyorum. Ebediyen sizin koruyucunuz ve sadık yoldaşınızım.

BEN Başmelek Mikail’im.

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİLİN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

(Çeviri: Saffet Güler)