Şubat 2011: Bireysel Güneş Işığınızı Geliştiriyorsunuz

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-2-2011

“BİREYSEL GÜNEŞ IŞIĞINIZI GELİŞTİRİYORSUNUZ ”
Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır

Sevgili üstatlar, Yaratıcı’nın nefesi varoluşun yakıtıdır ve sizler onu besleyen alevsiniz. Kendi Tanrı Özünüzün yansıması olan bireysel GÜNEŞ IŞIĞINIZI geliştirmekte olduğunuzu anlamanız önemlidir. İnsan entellektüel düşünce süreci dilin sınırlamalarının ötesine evrimleşmelidir. İnsanlığı bekleyen ilham yoluyla alınacak engin bir bilgi zenginliği vardır. Kozmik Işık Konseyinin bilgeliğini almak için sezgisel yeteneklerinizi geliştirmelisiniz. Bu sizin dışınızdan gelmez. Kendi Kutsal Zihninizin ve Kutsal Kalbinizin içinden ortaya çıkar. Erişip onu kavramalısınız, çünkü Dünya planlarının kötü kokularına inerek sizi arayıp bulmaz.

Olgunlaşmış ruhsallık bilinçsiz bir deneyim değildir. Kendini devam ettiren Kutsallık geliştirmelisiniz, bunun sayesinde Yaratıcı Özün Yaşam/Adamantine Parçacıklarının zengin Pranik Nefesini sürekli olarak solursunuz, böylece Sekizinci Çakranız, Ruh Yıldızınız vasıtasıyla Yaşam Nehrinden spiritüel besin alabilirsiniz. Güçlendirici Sonsuzluk Nefesi, Yaratıcı bilincin çok boyutlu seviyelerine götüren yolu açar. Düşünme ve algılama şeklinizi/modunuzu kademeli şekilde değiştirirken, içsel perspektifinizi genişletmelisiniz. Yaratıcı’nın Ruhu izole edilemez. Ruh varoluştaki her şeye nüfuz eder. Yaradılışın enginliğini bütünleştirmek için bilincinizi genişletmelisiniz.

Baba/Anne Tanrımızın Kalp Özünün odak noktası olduğu ve tüm dinlerin temeli olduğu gerçeğini kabul etmelisiniz. Bu dogma, batıl inanç, kurallar ve kısıtlamalar değildir; güzellik, denge ve uyum dünyalarını yaratma ve keyfini çıkarma yeteneği ile sonuçlanan sevgi, güç ve mükemmelliktir. Tanrı’nın zihni ve kalbi içinizde tezahür ettiği zaman, Kollektif Mesih’in bir faseti olursunuz. Bu kaderinizin yaratıcı tamamlanmasıdır.

Siz Yaratıcının bir Kıvılcımısınız – bilincin tezahür etmiş Kutsal bir fasetisiniz – Yaradılış içindeki Dingin bir Nokta. İçinde yaşadığınız dünyayı ya zenginleştirirsiniz ya da onu kirletmeye yardımcı olursunuz. Kutsal Ateşiniz ne kadar parlak ve sıcak? Işıl ışıl parlayıp başkalarının kalplerini ısıtıyor mu? Yoksa kendi kalbinizi bile ısıtamayacak kadar kuvvetli olmayan cılız bir alev mi? “Soğuk kalpli” Tanrı Işığının gerçek Taşıyıcısı ile ilişkilendirilecek bir deyim değildir. Gölge topraklarda, onları yaratmaya yardımcı olanlarla yolculuk yapabilirsiniz ya da Tanrı Işığının parıltısında keyifle yürüyebilirsiniz.

Hepiniz şu sıralarda bütünleştirmeye ve sahiplenmeye çabaladığınız Tanrı bilincinin On İki Işınına aşinasınız. Ancak, şimdiye kadar kitlelerden saklanmış olan Yaradılışın çok önemli bir faseti vardı. Omniverse’deki tüm tezahürler En Yüce Yaratıcı’nın Kalp özünden organize edilmiş Enerjiden oluşur. En Yüce Yaratıcı’nın Tam Spektrum Özünün bir payını içeren Kozmik Bilincin Master Yaratıcı Çekirdeği vardır.

Bu evrenin Baba ve Anne Tanrısı, bu Yaratıcı niteliklerin, vasıfların ve erdemlerin bir bölümüyle donatılmıştı. Bu, bu evrendeki Yaratıcı Bilincin ana kaynağıdır ve her şey dengededir – her şey eşittir – her şey uyumludur. Baba/Anne Tanrımızın Tanrı Işınları büyük boşluğa yayılmadan önce, kozmik boşluğa gönderilmiş olan güçlü En Yüce Yaratıcı Işınların hesaplanamaz sayısı vardı. Bu Yaratıcı Işınlar, maddi dünya olasılıklarının sonsuz İlahi tasarımlarını içeren farklı Işık yoğunlukları ve zaman – bilinç hücreleri ile uzayın büyük bölgeleri oldular. Her bir alt – evren arasında kesin bir sınır olması için engeller yaratan Işık perdeleri vardır. Bu Işık – hattı engellere İlahi izin olmadan nüfuz edilemez veya geçilemez. Bu büyük Yaratıcı Işınların bazıları diğerlerinden çok daha geniştir ve ayrıca Işık piramitleri içinde zaman hücresi kodlamaları içeren bir sayıda ince Işık perdeleri de vardır. Yaradılışın her enerji alanı ve boyutsal uzayında canlı Işık/yaşam piramitleri vardır. Yaratıcı Işık, Baba/Anne Tanrımızın talimatıyla yeni yaratıcı tasarımlar yapmakta Elohim ve Form İnşa Ediciler tarafından kullanılmak için Işığın piramit şekilli hazinelerinden dökülür. Galaksideki her yıldız bir enerji titreşimi düğümüdür. Her insan, kendi bilinç seviyesine göre armonik frekans titreşimleri alma ve iletme kapasitesine sahip canlı bir yıldız olarak işlev yapar. Şimdi farkında olduğunuz gibi, bu frekanslar Ruhsal Şarkınız olarak adlandırılır. Siz bir Işık noktasısınız, İlahi Olanın canlı bir Kıvılcımısınız. Bu evren devasa bir Göksel Ruhsal Şarkıdan oluşur.

Baba/Anne Tanrımızın Kalp Çekirdek Özünden, Oğul/Kız Birlikte Yaratıcıların Özü tezahür ettirildi. Bu harika Varlıklar Tanrı Ebeveynimizin gücünün ve ihtişamının kademeli olarak aşağıya inmiş (ışık) kırılmalarıdır, aynen Baba/Anne Tanrımızın En Yüce Yaratıcı’nın kademeli olarak aşağıya inmiş (ışık) kırılması olması gibi.

Bu özel evrende üç büyük bölüm (ayrım) vardır. Açıklamalarımız büyük ölçüde basitleştirilmiştir, çünkü yaratıcı süreç insan zihninin kavrayamayacağı kadar çok karmaşıktır.

1) (Yukarda sözü edilen) Kozmik Bilincin Master Çekirdeği içindeki Özden, bu evrensel bütün içinde yaratılan belirli sayıda alt – evrenler vardı, mükemmel eşitlik ve dengede İlahi Işığın hem dişil hem de eril nitelikleri, erdemleri ve vasıflarıyla yaratılmışlardı.

2) Ancak, alt – evrenlerin büyük kısmı yaratıldığı zaman, yaratıcı sürecin hakim (baskın) olan kuvvetleri, Yaratıcı bilincin ya dişil ya da eril niteliklerine tahsis edildi. Alt – evrensel İlahi Mavikopyalar/planların yarısında, İlahi İradenin, gücün ve amacın Baba/Oğul nitelikleri, Yaratıcının zihinsel/dışa odaklı niteliklerine ağırlık verildi; şefkat, besleyicilik, sezgi, içe odaklı vasıfların Anne/Kız nitelikleri destekleyici pozisyonda idi.

3) Ayrıca Baba/Oğul nitelikler ikinci pozisyonu alırken, Anne/Kız niteliklerin ve erdemlerin liderlik rolünde olduğu eşit sayıda alt – evrenler vardır. Bu evrene büyük ve eşsiz çeşitlilik evreni denilebileceğini size söylememiş miydik? Evren, Omnivers’in Yıldız Tohumu olan sizler için bir eğitim üniversitesi olarak yaratıldı. [univers-ity; universe: evren].Ancak aslında, Yaradılışın belirlenemez çeşitliliği ve büyüklüğü, Yaratıcı’nın KENDİSİNİN sınırsız varyasyonlarını deneyimleyebilmesi için tasarlandı.

Bizim kendi alt – evrenimiz başlangıcından itibaren, esasen Baba/Oğul evrensel deneyimi oldu. Anne Tanrımız ve güzel Tanrıça nitelikleri her zaman mevcut oldu, ama Varlıksallığının tam haşmeti ve Özünde olmadı. Şimdi, Yaratıcının Anne/Kız ve Baba/Oğul veçhelerinin eşit partnerliğe geri dönmelerinin zamanıdır. Bu, şu anda bu tüm evren ve onun tüm yaratımları içinde ilerlemekte olan olağanüstü evrimsel süreçtir.

Tüm boyutlar ve alt – boyutlar, neredeyse benliğin tam bilinçsiz farkındalığı halinden mutlak farkındalık haline, Baba/Anne Tanrımızın BEN BEN’İM ine kadar, sonsuz çeşitlilikte Bilinç Alanları veya Bilinç Halleri içerir. Benliğin, Varoluşun bilinçsiz halinden uyanması insanlığın evrim sürecindeki en dramatik adımlardan biridir. Kendinin – bilincinde olmak için, kişisel dünyanızda neler olduğunun farkında olmalısınız. Düşünce sürecinizi keskinleştirmeli ve anda veya ŞİMDİ’de yaşamayı öğrenmelisiniz. Deneyim ve bilgelik kazanmak için, hatırlamak istediğiniz, hafıza bankanızda saklamak istediğiniz şeyleri düşünmelisiniz. Benliğin bilinçsiz halinde olan insan hayatta gelişigüzel sürüklenir, genellikle eylemlerinin sonuçlarının kendisine geri döndüğünü düşünmez.

Yoldaki arayıcılar olan sizler, evrimin sonraki seviyesine; sonraki bilinç zaman hücresine ilerleyebilmenizden önce, Işığın Piramit biçimindeki fonksiyonlarına inisiye olmalısınız. İnsan yaratımı, çok daha büyük ve geniş yaratıcı bir sürecin sadece küçük bir parçasıdır. Beşinci boyuttaki kişisel Işık Piramidinizi yaratmaya bu kadar çok önem vermemizin nedeni ve sizin için mevcut olan çeşitli Işık piramitleri hakkında ve bunların yükseliş sürecinde oynadıkları önemli rol hakkında büyük ayrıntılarla talimatlar vermemizin nedeni budur. Size Yıldız Tohumu denmesinin bir nedeni vardır, çünkü siz Kendinin – üstatlığına geri dönerken, Kristal Tohum Yaşam Kodları yaratma sürecini başlatacaksınız; bu bundan sonra gelecek olan Altın Galakside kullanılacak olan yeni evrimsel süreçtir. Bu süreç, size yakın gelecekte ifşa edeceğimiz Çark Yaratıcı Süreç içinde Çarkın bir parçasıdır. Bu arada, size ifşa ettiğimiz şeyi incelemenizi ve zihninizde sağlam bir şekilde yarattığımız evrensel şemayı elde etmeye gayret etmenizi istiyoruz, böylece gözlerinizin önünde ortaya çıkmakta olan harikulade kozmik olayların sonraki aşamasını anlarsınız.

SORU: “Bazı insanların bu hayata görünür armağanlarla geldiği görülüyor: şifa, psişik yetenekler, vs. Ortalama bir insan, diğer Işıkişçileri ile birlikte hizmet etme yakıcı arzusundan başka, kendisine görünür değilken insanlığa sunacağı armağanlarını nasıl bilebilir?

RONNA’NIN YANITI: “Sevgili kalpler, yaşamın başlarında yaratıcı/ruhsal armağanlarının farkında olan çok az insan vardır. Belirli yetenekleri öğrenme veya mükemmelleştirme ilgisi veya arzusu olabilir; ancak, tanıdığım herkes zamanla yeteneklerini kademeli olarak geliştirmek için, hayatın birçok fasetlerini, ayrıca birçok çile ve sınavları yaşamak zorunda kaldı. Yaşamım boyunca çeşitli zamanlarda bazı spiritüel deneyimler yaşamış olsam da, ellili yaşlarımın sonuna kadar ruhsal bilgelik aramak için yoğun arzu geliştirmedim. Siz Varlığınızın birçok fasetlerini dengelemeyi ve armonize etmeyi aradıkça, armağanlar giderek ortaya çıkar. Yüksek Benliğinizin bir fasedi her zaman sizinle bağlantı kurmayı veya Kutsal Kalbinize yerleşmeyi beklemektedir ve Ruhsal Benliğinizin her yüklenmesiyle, daha fazla armağanlar/yetenekler/bilgelik sizin için elde edilebilir olur.

Bu çalışma, adanma ve azim gerektirir; ancak, çabaya değdiğini onaylayabilirim. Baba/Anne Tanrımız ile birlikte yaratıcılar olmak için Dünya’dayız. Ruhun armağanları her birimiz için mevcuttur, ama onları elde etmek için çalışmayı yapmalı, içimize dönmeli ve onlara erişmeliyiz. Sevgili Mikail bunu bize birçok kez söyledi.”

“Yeteneklerinizi geliştirmeyi ve tutkunuzu bulmayı ararken, yaşamınızdaki hoşlanmadığınız o şeyleri elimine edin. Eğer Baba/Anne Tanrımızın parıltısını dünyaya yayabilmeniz için Sevgi/Işık Feneri olmaktan başka bir şey yapmazsanız, bu yeterlidir.”

YUKARIDAKİ SORUNUN SONUCU OLARAK, BM MİKAİL BİZE ŞUNU VERDİ: YAŞAM DERSLERİNİN DÖRT BÜYÜK KATEGORİSİ

· Her bir yaşamda deneyimlemek için getirdiğiniz armağanlara ve yeteneklere erişmeli, onları geliştirmeli ve mükemmelleştirmelisiniz. Bazı gelişmemiş yetenekleri ve kabiliyetleri mükemmelleştirmek için bir vurgu, bir arzu veya tercih olacaktır. Ancak, her bir seçilen uğraşta başarılı olmak için çaba göstermeli ve zaman ayırmalısınız. Ara sıra, üstatlık yolunda iyi olan bir insan, önceki yaşamlarda mükemmelleştirdiği bazı üstün yetenekler ile enkarne olur. Bu, dönüşümün bu hızlanmış zamanları sırasında enkarne olan yaşlı Ruhlarda çok daha sıklıkla gerçekleşiyor.

· Salıverebilmeniz, uyarlayabilmeniz veya saflaştırabilmeniz için, vurgulanacak olan bazı negatif özellikler veya bağımlılık alışkanlıkları olacaktır, böylece Ruhsal genişleme ve Kendinin farkındalığı sürecine başlayabilmeniz için bunları dengeye ve uyuma geri getirmiş olursunuz.

· Hoşunuza gitmeyen veya hakkında kuvvetli fikirlere sahip olduğunuz, onaylamadığınız şeyler olacaktır, bunlar uyumsuzluğa neden olabilir ve sizi mutsuz veya rahatsız edebilir. Bunların bazıları değiştiremeyeceğiniz şeyler olacaktır ve bundan dolayı, bunları kabul etmelisiniz ve durum veya koşul ile ilgili elinizden gelen en iyi şeyi yapmaya çaba göstermelisiniz.

· Ancak, en önemli yaşam dersi Ruhsal Benliğinize bağlanmak ve İlahi doğanızın birçok fasetleri ile yeniden birleşme yolculuğuna başlamak için gayret etmektir; başka her şey bunu izleyecektir.

Cesurlarım, şu anda tüm dünyanızda gerçekleşmekte olan dramatik değişimlere neden olan bu hızlanmış süreçlerden geçerken, çok fazla acı, üzüntü ve korku olabileceğini biliyoruz. Birlikte tüm güçlükleri yeneceğimizi bilin. Misyonumuz uyuma geri dönme arzusunu ifade eden değerli Ruhlar için yolu açmaktır. Her birinizin bir fark yarattığınızı bilin. Şüpheye düştüğünüzde, ilhama veya kuvvete gereksinim duyduğunuzda, Işık Piramidinize gelin, size cesaret vereceğiz, sizi yükselteceğiz ve ilham vereceğiz. Yalnız veya sevgisiz hissettiğiniz zaman, Kutsal Kalp merkezinize girin, sizi Anne/Baba Tanrımızın ışıldayan sevgisiyle doldurmak için orada bekliyor olacağız.

Ben Başmelek Mikail’im.

www.ronnastar.com

Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİLİN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

(Çeviri: Saffet Güler)