KRYON: “2013’ün Son Mesajı – 2014’e Girmek”

Yazdır Yazdır 

KRYON MESAJI
“2013’ün Son Mesajı – 2014’e Girmek”

Lee Carroll kanalıyla

Bu canlı kanallık Laguna Hills, California’da verildi.
15 Aralık 2013

Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Şimdi 2013’ün Aralık ayı, ama sizinle ve gezegendeki binlerce yaşlı ruh ile karşılaşmamız ve sizlere “tutunun” dememiz sanki kısa bir süre önceymiş gibi görünüyor.

Sizlerle ekinoksların presesyonunun kehanetinin binlerce yıl eski olduğunu ve bunun bir dönüm noktası olduğunu tartıştık. Maya uygarlığındaki kendi zamanlarının kahinleri olanların zaman fraktallarını takvimlerinin dünyanın yalpalamasının ezoterikliğini yansıtacak şekilde oluşturduklarını tanımladık. Onların vizyonlarının çok derin olduğunu ve takvimlerinin sonunun yeni bir çağın başlangıcı ile aynı zamana rastladığını anlattık.

2012’nin sonu ile 2014’ün başlangıcı arasında yeniden ayarlanma zamanları olacağını anlattık. Aslında her şey ile ilgili olan yeniden ayarlanmanın ne olduğunu anlatan kanallık ardına kanallıklar verdik. Tutunmanızı söyledik ve daha büyük şeyler için tohumların ekilmekte olduğunu belirttik. Bu yıl [2013] bazılarınız için zorluk olabileceğini ve bazılarınızın bunun diğer yıllardan daha zor olduğunu bulacağınızı anlattık. Birazdan zor olan şeylerin bazılarını sıralayacağız ve bundan sonra neler olacağını anlatacağız.

Aynen 2013 ile ilgili anlatabildiğim gibi, şu anda bu şeyleri anlatabilirim, çünkü bunları siz yarattınız. Bu bir kehanet değil, sevgililer; bu bir rapor. Ben daha büyük resmi görüyorum, bunu dinleyerek otururken sizlerin göremediğiniz şeyleri. Siz sadece kendinizin ve bir kaç arkadaşınızın birliğini görüyorsunuz. Gezegendeki milyarlarca ruha dayanan, Ruhun gördüğü genel bakışı görmeniz imkansızdır. Milyarlarca niyet var ve bunların bazıları pozitif olan sürprizleri içeriyor. Bazı bilinç değişiklikleri henüz gerçekleşmeye başlıyor ve karanlık enerjinin kolay kolay vazgeçmediğini tekrar tekrar söyledik. Çamurdan çıkmanın yavaş bir süreç olduğunu anlamanız için bunu yaptık. Çamur sizi içine geri çekmek istiyor.

Sizlerin bu gezegene geri yansıttığınız ışıktan dolayı karanlık enerjinin kaybedecek çok şeyi var, ama bu yıl yeniden ayarlanma yılıydı. Nelerden geçtiğinizi biliyorum. Zamansız kaybettiğiniz dostlarınızı biliyorum. Bazılarınızın içinde bulunduğunuz görünürde garip durumları biliyorum. Yaşamakta olduğunuz şeylerin bir Işıkişçisine uymadığını düşünüyorsunuz veya bunu hak etmediğinizi. İşte yeniden ayarlanma buna benzer. Ama sonra Yawee’ye bunun “onun yılı” olduğunu söyledim. [Yawee, Dr. Todd Ovokaitys’nin Lemurya ismidir.]

Bu mesajı sandalyelerde oturan bu yaşlı ruh grubundan ayrı olarak dinleyenler ve okuyanlar için, bu bilginin bir kısmı konuyla ilgisiz görünebilir. Bunun nedeni şimdi direkt olarak Yawee’ye konuşacak olmam ve daha önce hiç açıklamadığımız bazı şeyleri tanımlayacak ve açıklayacak olmamdır. Zamanıdır.

Ve böylece dinleyici, söyleyecek olduğum şeyin daha büyük resme uyacağına güven. Odada olanlarınız Yawee’nin biraz önce kendi yüksek biliminin görülmeye ve onurlandırılmaya başladığı hakkında konuştuğunu işittiniz. Bu nedenle söyleyeceğim şeylerin arkasındaki anlamın diğerlerinden daha fazla farkındasınız. Birlikte çalıştığınız, bedenin bir fonksiyonunu ifşa edeceğim, Yawee gerçekte farkında olman gerektiği kadar farkında olmadığın bir fonksiyon.

Bunu nasıl açıklarım? Yawee, yıllar önce vizyonuna yürüdün ve DNA seninle konuştu. Bundan söz ettin. 15 dakikalığına, gerçekten onu “işittin” ve bir seviyede sadece tek bir molekül ile konuşmadığının farkındaydın. Bu arada, kendi DNA’n ile uğraşmaktaydın. Bunu bildiğini düşünüyorum, ama tanımlamış olduğunun ötesinde olağandışı bir şeyler vardı ve bunun hepsini tanımlamadın, bunu biliyorum. Gerçek şu ki, sen aynı anda 100 trilyondan fazla molekül ile konuşmaktaydın! Bunun nedeni DNA’nın tek bir molekülü ile iletişim kuramamandır. Keşfedilecek olan bir süreç vardır ve bunu sen şu anda kullanıyorsun, şimdi bunu tartışacağım.

Tıp, ezoterik tıp yüzyıllardır gerçekten anlamadıkları bir şeyi kullanmaktaydı. Bunun işe yaradığını biliyorlar, ama gerçekte nasıl olduğunu bilmiyorlar. Homeopati gizemlidir, çünkü homeopati bedendeki herhangi bir şeyle kimyasal olarak reaksiyona girmeyecek kadar çok az tentürü (eser) kullanır, ama bu işe yarar. İnsan bunu mideye indirir ve normal olarak dilin altında emilir ve işe yarar. Ancak, eğer bu ilacı ve kullanımını sorarsanız, neden işe yaradığı ile ilgili her türde sebep gösterirler. Ama onlar tahmin ediyorlar.

Onun işe yaramasının nedeni, bedene sunduğunuz az miktar tentürün “görülmesi” ve “doğuştan/özden gelen zeki beden” adı verilen şey ile iletişim kurmasıdır. Bu zeka değildir, beyniniz değildir ve 3B beden kimyanız olduğunu düşündüğünüz şey değildir. Tentür bedene kendisini iyileştirmesi için bir sinyaldir. Tentürün herhangi bir yere gitmesi yönlendirilmez, ama beden İnsan varlığının niyetini ve ilaçtaki kimyasalı görür ve doğuştan/özden olan zeki beden anında ne yapılacağını bilir. İyileştirilmesinin gerekli olduğunu bildiği yeri iyileştirmeye başlar. Kaç türlü homepatik ilaç vardır? Sayısız türde ve bunların hiç yönlendirme olmadan çalıştıkları biliniyor. Bedende iş başında olan bir süreç vardır – olmak zorundadır.

Yawee, senin icadından konuşalım, en son icadından. Yönlendirilmiş kök hücre protokolunu, kök hücrelerin direkt olarak gereksinim duyuldukları yere gitmelerini yönlendiren “oraya git ve orada kal” öğretici teknoloji olarak tanımladın. Kök hücrelere bedende kullanılabilecekleri bir yere gitmeleri ve orada kalmaları “talimatını” veriyorsun. Bugün burada sandalyelerde oturanlar bununla ilgili hiç bir şey bilmiyor. Ama sen ve ben biliyoruz. Ve ya inanılmaz şanslı olduğunu ya da başka bir şeyle uğraşmakta olduğunu biliyorsun. Çünkü bir kök hücreyi “oraya git ve orada kal” senaryosunda yönlendirmek, milyarlarca insanın yaşadığı bir şehri işlemleyen, sonra şehrin kıyısında durup aradığı tek bir insanı tesadüfen tam orada bulan bir İnsan Varlığına benzer. Her nasılsa işe yarıyor.

Senin “”oraya git ve orada kal”ın inanılmaz bir mikro sonucu gerçekleştiren makro bir programdır. Nasıl? İnsan bedenindeki trilyonlarca DNA molekülünün hepsi birbiriyle aynıdır. Bir şekilde onlar anında “birbirleriyle konuşurlar.” Eğer tek bir DNA molekülü bir şey hissederse, hepsi hisseder. Bilim henüz bunu bilmiyor. Bunu düşünmüş olabilirler, ama bilmiyorlar. Burada DNA’nın yaptığı şeyi nasıl yaptığının gizemi vardır. Her nasılsa iletişim kurmalıdır, yine de biliminizin bunu açıklayabilecek bilinen iletişim süreci yoktur. Ama hepsi bir olarak sizin programınızın niyetini “görür” ve bir olarak onu yerine getirirler.

Bunu size daha önce anlattık ve bununla ilgili kitaplar yazdık. DNA’nız kuantum niteliklere sahiptir. O kuantum bir molekül değildir, ama kuantum talimatlar verir. Ama fazlası var. Tam şu anda bedeninizde algıladığım DNA’nın hepsi tekildir, sadece tek bir birleşik bilince sahiptir. Bunun nedeni, İnsan bedenindeki DNA’nın kendisiyle dolaşık bir halde olmasıdır. DNA tek bir faydalı birlik olarak çalışan bir şekilde kuantum olarak sarmaş dolaştır. Bu, henüz tam olarak anlaşılmayan ve biyolojiye henüz uygulanmayan kuantum fizik niteliğidir. Zeki bedeni, doğuştan/özden olanı temsil eder ve eğer bunun kanıtını isterseniz, o her yerdedir!

Tek yumurta ikizleri hakkında ne biliyorsunuz? Onların aynı DNA’ya sahip olduklarını ve gezegendeki aynı DNA’ya sahip olan tek İnsanlar olduklarını biliyorsunuz. Tek yumurta ikizleri ile ilgili araştırmalar hakkında ne biliyorsunuz? Gezegenin her iki ucunda bulunduklarını ve her ikisinin de aileleri ile ilgili gerçekleşmekte olan bir şey hakkında aynı anda aynı sezgiye sahip olabileceğini biliyorsunuz. Şimdi, bu onların DNA’sı ile ilgili size ne anlatıyor? Birbirleriyle bağlantılılar! Gerçekte, belirli bir kuantum halde birbirlerine bağlılar. DNA’daki kuantumluluk hakkında ne biliyorsunuz? Yanıt, nerdeyse hiç bir şey! Öyleyse tamamlayayım. Bu güzeldir. Sizi tamamlayayım, çünkü bu bundan sonra yapacağınız her şeyi yumuşatacak.

Şimdi yavaşla partnerim, çünkü bunun doğru olmasını istiyorum. Bunun İnsan Varlığının yeniden ayarlanmasında neler olup bittiği ile ilgisi var. Tanımlayacağım şey yeniden ayarlanma süreci ve birçoğunuzun içinde nelerin değişmekte olduğudur.

DNA’nın etrafındaki alan kuantumdur ve ona verilen diğer kuantumluluklara çeşitli şekillerde tepki verir. Tepki lineer değildir, kimya değildir ve entellektüel düşünce vasıtasıyla değildir. Etrafınızdaki bu kuantum dünya, henüz ölçmediğiniz ve henüz göremediğiniz bir dünyadır. Henüz bunu kanıtlayacak enstrumanlar yok, ama olacak ve zaman geldiğinde, bunu net bir şekilde göreceksiniz. O zaman haklı olduğumu bileceksiniz. 

DNA’nız bir tür kuantum hal ile sarmalanıyorsa, bu onun kuantum halde olan diğer şeyler ile kuantum özelliklere sahip olduğu anlamına gelir. Başka neyin kuantum olduğundan kuşkulanıyorsunuz? Seslendirdiğiniz tonlar kuantumdur [Todd’un geliştirdiği epifiz tonlarından söz ediyor]. Pleiadeslilerden gelen tohum biyoloji kuantumdur. Devam edeceğim ve bunu belirteceğim, Yawee bunu çözecek. Kuantum seviyede, tüm DNA’yı birbirine bağlayan bu çokboyutlu alan tek bir zekaya sahiptir ve o orijinal kalıba bağlıdır. Bu onun, homepatinin sizin ne yapmaya çalıştığınızı tam olarak “bildiği” gibi “bildiğini” ve maksimum seviyede faydalı olduğu anlamına gelir!

DNA kimyanız 2014’te yüzde 30 – 35’te çalışıyor olabilir, ama master kalıp yüzde 100’dedir. [Bu kalıp oradadır ve her zaman oradaydı.] Bu nedenle, DNA’nızın etrafındaki alan yüzde 100’de çalışarak her zaman oradadır. Bir İnsan Varlığı olarak siz dualiteye dayanan seçimler yaparsınız ve yaşam kararlarını yaratırsınız. Ama DNA kuantum seviyesinde, “zeki beden” seviyesinde, kalıba bağlı olan yüreklendirici bir bölüm vardır ve o her zaman gitmeye hazırdır – faydalı ve ona verdiğiniz herhangi bir şey ile işbirliği yapmaya hazır. Bu homeopati etkisidir.

Yawee, deneylerinin ilk zamanlarında çok olağandışı bir şey keşfettin – kuantum lazerinin homeopati etkisi. DNA’nın bir kaç molekülü için bile talimat setlerini tetikleyebilirsen, moleküllerin hepsinin aynı anda resmi elde edeceğini buldun. Onlara bunu lineer tarzda vermiş olsan bile, hepsi aynı anda aldılar.

“Oraya git ve orada kal” senaryon kalıba bağlı olan İnsan Varlığının yardımseverliği ile işbirliği içindedir ve ona ne söylediğini tam olarak bilir ve her zaman işe yarar. O her zaman çalışır! Kuantum olan beden zekası ile çalışıyorsun. Talimatların ne kadar saflaşmış olursa, beden kendisini kalıp vasıtasıyla iyileştirirken daha fazla yardımseverlik görülür ve anlaşılır. Bunu zaten biliyorsunuz. Yaptığınız şey kuantum homeopatidir.

Lineerlikteki parçalar ve bölümler bütün etkiye gerçekten eklenmez, öyle değil mi, Yawee? Bunun lineer dünyada anlamı yoktur. Hikayenin geri kalanı, senin İnsan bedeninin kuantum şekilde dolaşık olan DNA’sı ile kuantum tokalaşmayı başarmış olmandır. Bu sonuçların bazıları bilinen bilimin karşısında uçarken, sonuçların bu kadar mükemmel olmasının nedeni senin gezegende ilk nitelikli kuantum fiziği enerjilerinden birine sahip olmandır, sonra bunun İnsan Varlığının kuantum biyolojik parçalarına hızlı yol olmasıdır. Tüm bunların neden işe yaradığını az önce anlattım. Dahası var, her zaman daha fazlası vardır, ama bunu bilerek aramakta ve düşünmekte olduğun sonraki adımların bazılarına geçebilirsin, birlikte çalıştığın herhangi biyoloji esasının “yardımsever işbirliği” olacağını bilerek.

——–
Sevgililer, bu DNA kuantum alanı bu yıl biraz kapalı olan alandır. Master kalıba bağlantılı olan DNA’nızın temel yardımseverliği yeniden ayarlanmakta idi. Bazen o kalıp ile uyumludur ve bazen değildir. Ve hissetmekte olduğunuz şeyleri hissetmenizin nedeni budur. Bazen sürpriz hastalık olmasının nedeni budur. 2013’ün yeniden ayarlanma sorunlarınızın bazılarını sıralayalım.

Sağlık birincisidir. Bunu ayrıntısıyla açıklamalı mıyım? 2013’te daha önce olduğundan çok daha hasta olan yaşlı ruhlar vardı. Aniden, bu ezoterik bir hastalık salgınına benzedi. Siz yeniden ayarlanıyorsunuz! Şeyler pek uyumlanmadı, ama uyumlanmak üzereler.

Ruh takvim ile çalışmaz ve 1 Ocak 2014 geldiği zaman, dikkatli olun, her şeyin harika olacağını kutlamayın. Çünkü her biriniz farklısınız ve yollar farklı ve ayarlamalar farklı. Sorunların ve problemlerin çözümleri farklı, ama size söylemek istediğim şey yeniden ayarlanma tohumlarının bu 2013 yılı için ekilmiş olduğudur, 2014 tohumların büyümeye başladığı yerdir. Yavaşça DNA alanınız ayarlamaya geri dönecek, ama farklı bir İnsan doğası kalıbı ile. Bu, güçlenmiş olan ve eski enerjinin ötesindeki şeylere hazır olan kalıptır.

Ezoterik hayatta kalma modunda olduğunuzu söyledik ve hatta size bekleyeceğiniz nitelikleri verdik, ki bunlar herhangi bir şekilde hayatta kalma özellikli değildir. Bunlar şefkat, hoşgörü ve ılımlı olmayı kapsadı. Bunlar cömertliği ve hayatta kalma modunun kapsanmadığı tüm diğer şeyleri kapsadı. Bunun “farklı türde bir hayatta kalma” olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu, Dünyada barışa yol açan şefkati yaratarak hayatta kalmadır. Bununla, gezegende İnsan yaşamını sürdürecek olan diğer şeyler gelir, kıyamet senaryosu yazanlara ve buna hazırlananlara ve en kötüsünü beklemeye devam eden tüm diğerlerine rağmen. Bu arada onlar “en kötüsünü” alacaklar, çünkü kendi DNA’larına verdikleri mesaj budur. Korktuğu her hastalığı kendi hücrelerine çeken hastalık hastası biriyle hiç karşılaştınız mı? Görüyorsunuz, bu işe yarıyor! Yardımsever bir hücre yapısı “patronun” talimatlarını izlemek için elinden gelenin en iyisini yapar. Öyleyse, sizin talimatlarınız nedir? Etrafınızdaki kuantum alana neler söylüyorsunuz? Bu konuşmak istediğim sonraki şeydir.

Sağlık. Kendi bedeninizde neler olup bittiğini ve bunun yardımsever olduğunu bildiğinizden, sezginiz ile ona kuantum talimatlar verme fırsatına sahipsiniz. Bunu beyninizle yapmanızı söylemedim, öyle değil mi? Kavramsal sezgisel düşüncenizi kullanmalısınız. İyileştiğinizi görün! Hastalık veya anormallikten çıktığınızı görün. Bunlar bilginizi şimdiye dek kavradığınızdan daha fazla almaya hazır ve istekli olan alıcıları olan yeniden uyumlanmış DNA’ya giden talimatlarınızdır. Tedaviler hızlı olabilir, bana güvenin ve en kötüsü sona erdi. Ama yeni enerjilerin yeniden ayarlanması ve kolaylaştırılmasına uymak bir süre alacak, bu nedenle onlara zaman verin. Ama çoğunuz için en kötüsü sona erdi.

Bilinç. Dediğimiz gibi, sizler biraz kapalıydınız. Dolunaylar yılı tamamlandı. (İçinizdeki öz) her zaman biraz kapalı olduğunda, bilinç içinizdeki öze uyumlanamaz. Enerjiler onu itip çeker, çünkü o yeniden ayarlanıyor. Bu bazılarınızı ruhtan uzaklaştırdı, bunu biliyor muydunuz? Burada kimlerin olduğunu, kimlerin dinlediğini biliyorum. Bazıları inançlarından ve Tanrı sevgilerinden uzaklaştı ve kuşkucu hale geldi. Burada kimlerin olduğunu, kimlerin dinlediğini biliyorum. Yeniden ayarlamanın yaptığı budur. Eğer sadece zekanıza güvenirseniz, hiç bir şey çalışmaz. Zekanız doğuştan/özden gelen ile bağlantılı değil!

Yüksek Benliğinize bağlantınızın, o güzel gümüş kordonun beyninizin sinapsının bir ürünü olmadığını biliyorsunuz, öyle değil mi? Bunu biliyordunuz, değil mi? İlahi olanın ihtişamını entellektüel olarak inceleyemezsiniz. Bu kalp, doğuştan/özden olan ve duygusal beden ile yapılır. Bunu beyninizin entellektüel kısmı ile dengeleyin, üstatlığa sahip olursunuz!

Burada kimlerin olduğunu biliyorum. Kaçınız sahip olduğunuz şeye tutunmaya çalışmaktasınız? Daha eski enerjide meditasyon yaptığınız zaman sahip olduğunuz hisleri hatırlıyor musunuz? O “bilinen” bir enerjiydi. Sizi gülümseten Ruh ile veya içinizde iyi hissetmenizi sağlayan şeyler ile sahip olduğunuz bağlantılara ne dersiniz – ve şimdi onlar kayıp mı? Burada kimlerin olduğunu, kimlerin dinlediğini biliyorum. Pekala, size bir şey söyleyeyim, o geri dönüyor! Ama onu elde etmek için başka bir istasyona ayarlanmak zorunda olabilirsiniz. Bunun farkında olun. Eski yolları tekrarlamayın. Bazı yeni şeyleri deneyin. Tanrı tam şimdi size sükuneti solurken, O’nun nefesini hissedin. Bu ikincisiydi, bilinç.

Üçüncüsü eşzamanlılıktır. Bazıları için, eşzamanlılığın gerçekleşmesi durdu. Yaşamınız için buna bağlısınız ve o gerçekleşmiyor. Şimdi Yawee için, bu biraz farklı. Kişisel olarak ona 2013’ün onun için eşzamanlılık içereceğini söyledim. Ama bunun nedeni onun farklı olmasıdır ve Afrika kıtasında yeni ufuklar olarak sadece bir hafta önce tanımladığımız şeyin büyümesini başlamasını sağlayacak olan tohumları ekmesi gerektiği içindir. Bu, yıllardır söylemekte olduğumuz bir şeydir ve şimdi bunu bugün bu toplantıda işitiyorsunuz – bunun başlangıcı, tam olarak gerçekleşeceğini söylediğimiz yer. Yawee yeniden ayarlanmaya katılmak yerine, yeniden ayarlamayı kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.

Eşzamanlılık bir çok kez açıklandı, ama sezgisel benliğiniz ve doğuştan/özden gelen ile eşzamanlılık içinde olmanızı gerektirir. Ama sezginizden sorumlu olan kalıba yardımsever bağlantı sizin için kendisini ayarlamaktaydı ve bu zor oldu. Gerçekleşeceğini düşündüğünüz şeyler gerçekleşmedi ve hiç gerçekleşmeyeceğini düşündüğünüz şeyler gerçekleşti. Bu onu doğru yapıp yapmadığınızı sorgulamanıza neden oluyor, öyle değil mi? Burada kimlerin olduğunu, kimlerin dinlediğini biliyorum. Bu değişecek ve yavaşça eşzamanlılığı geri alacaksınız, çünkü DNA’nızın kalıp kaynağı ile yardımsever bağlantınız uyumlanmaya başlıyor.

İnsan ırkı olarak DNA’nızın aktivasyonunun daha büyük yüzdesini almaya başlıyorsunuz. Bazılarınız bunu kullanacaksınız, bazılarınız kullanmayacaksınız. Ama tüm insanlık bunu alıyor, sadece az sayıda insan değil. Işıkişçileri, yaşlı ruhlar Akash’ın bilgeliğine sahipler ve bunu hissediyorlar ve biliyorlar. Bunun gibi mesajları dinlemek ve bunlara uyumlanmak için ataların bilgeliğine sahipler.

İyi şeyleri bekleyin! Bir yıl önce size 2013 hakkında anlattığım zaman bana inandınız mı? Pekala, bana şimdi inanın. Daha iyi olmaya başlıyor. Size eski enerjinin kolay vazgeçmediğini söylemiş miydim? Sizi durdurmaya çalışacak. Bu eski enerji sizi elde etmeye çalışan bir varlık değil. O sadece belirli bir şekilde çalışan ve ışık ile dengelenen karanlık enerjidir. Ama haberleri izlerken farkında olun, bazı türde eylemler görürsünüz. Haberler bir süreliğine iyi görünmeyecek, çünkü haberler yalnızca karanlığı bildiriyor.

Yargılama, dördüncüsü. Kötü yargı. Bazılarınız kötü seçimler yaptınız! Normal olarak yapmazsınız, bu nedenle kötü seçimler yaptığınız için orada oturup kendinizi dövüyorsunuz! Geçmişe bakıldığında, daha iyi biliyorsunuz: “Ben yaşlı bir ruhum, daha iyi bilmeliydim. Bunu veya şunu yapmamayı bilmeliydim.” Belki bazı yerlere gittiniz ve bazı planlar yarattınız ama işe yaramadı. O zaman kendinize “Daha iyisini bilmeliydim” diyorsunuz. Ama yeniden ayarlanma sırasında olan şey budur.

Görüyorsunuz, “sağduyu” kalıbınıza uyumlu değildiniz ve yargılamanız normalde yeniden ayarlanma zamanı sırasında olan değildir. Size bir yıl önce bir yıl boyunca bir dolaba tırmanıp dışarı çıkmazsanız – hayatla etkileşmek zorunda kalmamak için birileri kapının altından size yemek verirse – iyi olacağını söyledim. [Kahkaha]. Elbette, bu Kryon mizahı, ama ne söylediğimi biliyorsunuz. Dışarı çıkıp her zaman verdiğiniz kararları vererek hayatı yaşadığınız zaman, bu yıl bunların hepsi iyi olmadı. Bunun sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. İsterseniz 2013’ü karanlıktaki bir yıl olarak düşünün. Temizlenmekte olan bir sisten geçmekteydiniz ve sis birden temizlenmez. İlerisini yavaşça gördükçe, yol hakkında daha iyi hissedeceksiniz.

Bir çok şekillerde daha iyi olacağını hissedeceksiniz, sevgililer. Bağlantı, uyumlanma – hiç bir şey DNA’nın yaradılış kalıbı ile tam uyumlanmasından daha iyi olamaz.

Yardımsever DNA: Bu süreci bu ölçekte kullanan ilk insan olduğunu kavrıyor musun Yawee?  Bu şeylerin bilgisiyle bundan sonra neler yapabileceğini kavrıyor musun Yawee? “Oraya git ve orada kal” sadece başlangıçtır. Daha fazla yıldızlarla ilgili bir şeyleri dene ve hayret et! DNA’nın bütün kuantum alanı kim olduğunu ve ne yaptığını bilir ve bütün İnsan Varlığının izin vermesiyle bu işe yarar. Bu işe yarar. 

Son olarak, korku var. Siz bir Işıkişçisi ve yaşlı bir ruhsunuz ve “Pekala, gerçekten hiç bir şeyden korkmuyorum” deyip duruyorsunuz. Oh, evet korkuyorsunuz! Bu terime daha önce alıştım ve bu partnerimin beyninden geliyor. Bu eğlenceli değilse lüfen beni bağışlayın, ama 2013 “Biraz ateş al, bostan korkuluğu” yılı oldu.

Dengesizlik olduğunuz her şeyi yıkabilir ve özü kaybetme korkusuna neden olabilir. Ruhsallığınızdan şüphe etmeniz sadece bir kaç şey gerektirir, öyle değil mi? “Bunu doğru yapıyor muyum? Ruh, bunu doğru yapıyor muyum? Bunun olmaması gerekiyordu. Neyi yanlış yaptım. Bunu doğru yapıyor muyum? Neden her şey ters gidiyor?” Sevgililer, hiç bir şeyin ters gitmediğini söylemek için buradayım. Her şey olması gerektiği gibi, Işıkişçisi, çünkü yeniden ayarlanan sensin. Bunu anlıyor musun?

Gezegenin yüzde doksanı iyi hissederek orada oturuyor ve garip hiç bir şey gerçekleşmiyor. Bunun nedeni onların yaşlı ruhun temasta olduğu şey ile temasta olmamalarıdır. Özgür irade ve özgür seçim ile olabilirler, ama ilgilenmiyorlar. Ama siz ilgileniyorsunuz. Bunun nedeni sizin yeniden ayarlanmaya izin vermenizdir.

Tam şimdi bunu dinleyen ve okuyan herkesin size ittiğimiz bu armağanı almanızı istiyoruz. Bunu kuantum şekilde yapıyoruz ve korkuyu salıvermenizi isteyeceğim! Bu, eğer şeyler farklı hissettirirse, o zaman bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyen eski enerji kağıttan kaplandır. Ama bu gerçek değildir. Siz her şeyi doğru yapıyorsunuz, her şeyi doğru! Bu süreçte, neden burada olduğunuz ve ne yaptığınız ortaya çıkacak. Neden siz? Neden şimdi? Ta başından plan bu olabilir miydi?

Bu sahte korkuyu bırakın! Yeniden ayarlama yılının koşullarının inancınızı kaybetmenize yol açmasına izin vermeyin. Dilerseniz elinizi uzatın ve tam şimdi Yüksek Benliğinizin elini tutun ve bırakmayın. Çünkü Yüksek Benlik bunu size sunuyor. Yeniden ayarlanmanın bu anlamsızlığını, garip ve olağandışı ya da hasta hissetmeyi veya sizde yanlış olan şeyin ne olduğunu bilmemeyi bitirmenin zamanı. Kim olduğunuzdan şüphe etmeyi veya neden komik yargılarınız olduğunu ve eşzamanlılığın olmadığını çözmeye çalışmayı bitirmenin zamanı.

Bütün zaman boyunca sizinle birlikteydik ve bunun gelmekte olduğunu size anlattık. Ama onu aldığınızda, neden olduğunu bilmiyorsunuz ve bir çok insan korku dolu hale geldi. Korkuyu bırakmanın zamanı. Şeyler uyumlanmaya başlayacak ve uyumlandıkları zaman, umduğunuz şeylerin eşzamanlılığı tıkırdamaya başlayacak ve yerleşmeye başlayacak. Bazılarınız hayal ettiğinizden daha büyük eşzamanlılığa sahip olacaksınız ve bu 2013 için oluşacak. Neden bazı şeylerin gerçekleştikleri şekilde gerçekleştiğini anlamaya başlayacaksınız. 

Sevgililer, siz yaşlı bir ruhsunuz. Siz öncülersiniz ve galaksinin umudusunuz. Bu akşam bu mesajı vermek için tüm o yıllar boyunca geldim. Bunu kavradınız mı? O zaman yalnızca köprüyü geçeceğinizin umudu vardı – ekinoksların presesyonunun geçişi – sadece umut. Ama sonra onu sağlam bir şekilde geçtiniz ve şimdi çalışma başlıyor. Çalışma, sizinle ve kim olduğunuzla senkronize olmaya başlayan çalışma olacak.

Kryon, neden bundan geçmek zorundayız?” Size bu nedenle Işıkişçisi deniyor, sevgililer. Bunun bir kısmı çalışmadır – sıkı çalışma.

Ayrılmak üzereyiz ve mesaj vereceğim sonraki sefer, 2014 olacak. 2014 yılı “yedi yılını” temsil eder, kutsallığın yılı. Sağlık sorunlarınız, bilinç sorunlarınız, zavallı yargılarınız ve korkunuz ile ektiğiniz tohumlar toprağa gömülsün! Sonra onları şefkat ile sulayın ve büyüyecek olan şey her zaman istediğiniz şeyin güzelliği olacak. Toprak, en sonunda Dünyada barış için dönüm noktasını yaratarak sıkı çalışmanızın meyvesini versin.

Şefkatin SİZDE hüküm sürmesine izin verin ve dik durun. Bunu siz yaptınız.

Ve öyledir.

KRYON

(Çeviri: Saffet Güler)