KRYON: “Bağımlılık Yapıcı Eski Enerji”

Yazdır Yazdır 

KRYON MESAJI

“Bağımlılık Yapıcı Eski Enerji”

Bu canlı kanallık Stamford Connecticut’ta verildi 12 Ağustos 2017

 Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Bu akşam eski ve yeni enerji arasındaki farklılıklara daha fazla giden bir ifşaattır. Bugün partnerim, 2012 den önce artık sahip olmadığınız bir enerji olduğunu anlamanız için (seminerde) zemin hazırlamaya çalıştı. Bu, yeniden ziyaret etmeyeceğiniz bir enerjidir ve geri gelmiyor. Bu gezegende kendisini yerleştirmeye başlayan yeni türde bir enerji var ve bu tamamıyla realitenin yeni paradigması ile dolu.

Fikirleri Değiştirmek Birçoğu İle İşlevsizlik Yaratıyor

Geçmişte size, bu yeni paradigmaların çoğu zaman karışıklık yarattığını, çünkü şeylerin her zaman doldukları gibi olmadıklarını anlattık. Sık sık hayal kırıklığı olur ve bazıları şöyle söyler, “Pekala, şeyler yenilenmiş enerji için olacaklarını düşündüğüm şekilde gerçekleşmiyor. Bu alışık olduğumuza benzemiyor, öyle değil mi? Bunun daha iyi olacağını sanıyordum.” Hayır, bu sadece daha iyiye giden eski paradigma değil. Eskinin terk etmesiyle başlayan yepyeni bir enerjidir.

Yeni enerji tamamen ve bütünüyle farklı olan hisler ile, tamamen farklı olan tepkilerle ve tamamen farklı olan beklentiler ile doludur. Bu şeylerin içinde bir gerçek saklanır ve gerçek, İnsan ruhunun kendisinin ve belirli türde şeyler hakkında fikirlerinizi nasıl değiştirdiğiniz ile ilgili devam etmekte olan bir gelişme vardır. Bu şeyler herkeste aynı şekilde gerçekleşmediği için, çoğu zaman bir geçiş, değişim ve yeniden ayarlanma periyodu vardır.

İnsanlık yavaşça daha fazla şefkat hissetmeye ve başkalarını ve onların kültürlerini daha az eleştirmeye başlıyor. Gerçekleşen bir birbirine karışma var, ama süreçte bu şekilde hissetmeyenler çıkıntılık yapıyorlar. Bunların bazıları yeni enerjiye o kadar öfkeli ki, hayal kırıklıklarını umut kırıcı ve uygunsuz şekillerde çarpıyorlar. Bazıları ordular oluşturdu ve bazıları kendi başlarına yapıyorlar, ama hepsi karanlık ve ışık içindeki değişimlerin derin uyanışını gösteriyorlar. Dengesizlik ve mantıksız eylemler ile sonuçlanıyor, olayların değişmesini engellemek için ölecek olanlar var. Ama sevgililer, konuşmak istediğim bu değil, çünkü bunu daha önce tartıştık. O şeyler, kim olmakta olduğunuzun algılarında ve bilincin değişmesiyle kendilerini gösteren sorunların algılarında yavaşça gerçekleşecek – ışık ve karanlığın savaşı.

Bu akşam, görülmeye başlayan ve öncesinden çok daha büyük olan, karanlık ve ışık arasındaki fark hakkında konuşmak istiyorum. Bu, yeni enerjide şeyleri algılama şekliniz ile karşılaştırılınca, eski enerjideki şeyleri algılama şeklinizdir. Çoğunlukla, eski enerjiyi yepyeni bir ışığa sürüklediğiniz zaman, neyin gerçekleştiğini göstermek istiyorum.

Size daha önce bunun “artık tarafsız kalamayacağınız” bir zaman olduğunu anlattım. Bir Işıkişçisi, şefkatli bir insan olduğunuzu iddia edip, sonra insanlığa karşı şefkatsiz olamazsınız. Bir gün bir şey olmaya, sonra diğer gün başka bir şey olmaya karar veremezsiniz. Bu, eski enerjide böyleydi ve büyük aldatmaca vardı. Siz daha önce insanların sıklıkla tekrar tekrar yarattığı dramadan söz ettim, çünkü eski enerjide bu onlara uyar ve onlar için çalışır. Bunun nedeni insanların onlara dikkat etmeleri ve onların istedikleri şeyi almalarıdır. Ama bu değişiyor ve yeni enerjide bu insanlar çoğu zaman kendilerini dahil edilmemiş, hem fikir olmayan, arkada bırakılmış ve yoksun bırakılmış buluyorlar. Eski enerjilerin sahip olmuş oldukları eski realite ile hiç orantılı olmadığını keşfediyorlar. Hayal kırıklığına uğruyorlar, çünkü “eski yollar” artık işe yaramıyor.

Eski Enerji Bağımlılığı 

Daha önce bir çok insanın sonuçlar aldığı, güvendiği süreçler ve prosedürler şimdi değişmeye başlıyor ve artık işe yaramıyor. Ama bunu daha önce söyledik. Bu akşam, size eski enerjinin ne kadar bağımlılık yaptığını anlatmak istiyorum. Örnek göstererek ve anlatarak başlamak istiyorum, daha önce marjinal olarak tartıştığımız şeylerin bazıları. Bazı ilginç konuları genişletmenin zamanı. Karanlık Bağımlılık Yapıcı Olabilir mi? İnsanların işlevsiz ve karanlık olan bir şeye nasıl bağımlı olabildiğini tanımlamak zordur. Gece karanlıktır ve eğer iyi göremediğiniz için belirli bir şekilde hayatta kaldıysanız ve aniden ışık açıldıysa, bir çok insan karanlık olduğu zamanı özler! Bunun nedeni onların karanlıkta nasıl yol bulacaklarını bilmeleridir, ama ışıkta nasıl yön bulacaklarını bilmezler.

Mücadele paradigmasına alışmış olanlar vardır. Anladıkları ve normal hissettikleri şey budur. Bu nedenle ışık geldiği zaman ve iyilikseverlik, neşe ve şefkat olduğu zaman, eski mücadele günlerini tekrar tekrar özlerler. Çok daha iyi bir şey sunulduğu zaman, birinin böyle bir şeyi istemesi inanılmaz görünebilir! Hayal edin, mücadele ve ıstırabın sonu, bunların yerine beklenti ve ışığın iyiliksever tavrı geliyor. Ama, bir çokları mücadele ederek, ıstırap çekerek, şikayet ederek ve tepki göstererek o kadar çok zaman harcadılar ki, ışığı göremiyorlar. Hatta onlara ışık gösterilse bile, bunu anlayamıyorlar ve bunu istemiyorlar. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bunun örnekleri var mı? Evet bunun tam şu anda görebileceğiniz örnekleri var, sevgililer.

Şu Andaki Olaylar

Güncel olalım ve bugün gerçekleşmekte olan şeyler hakkında konuşalım. Görünürde inanılmaz olan ve karanlık enerji ve ışık enerjisi arasındaki farkı örneklendiren bir şeyi tekrar açıklayacağım. Işık sorunlara gerek duyulan bazı şaşırtıcı çözümler yaratabildiği zaman bile, karanlığın nasıl bağımlılık yaratıcı olduğuna bakalım. Bunun yerine, eski enerjiye yapılan bazı yatırımlar vardır ve bildikleri şeyde debelenmek isteyenler, tüm yaşamları boyunca çalıştıkları bir şey olan ışıktaki hazineleri göremiyorlar. İnsan Varlıklarının bir sorunu var: onun karanlık ve belki işlevsiz olduğunu anlamasalar da, alışmış oldukları şeyi istemeye eğilimliler.

Size çok güncel olan bir örnek vermek istiyorum. Uzun zaman önce değil, yaklaşık 2011’de, Kuzey Kore’de bir şeyler oldu. Vefat eden diktatörün yerini oğlu aldı. Onun isminden söz etmeyeceğiz, ama hepiniz kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Oğlan bir gecede imparator oldu ve ego – bazlı babasıyla çalışmıştı. Ayrıca başka bir isim altında olsa da, batıda okudu. Bu nedenle kim olduğunuzu biliyor sevgililer ve burada bu ülkedeki kültürü biliyor. 2011’de, geçişten bir yıl önce, o bir kavşakta idi. O zaman sizinle bunu tartıştık ve şimdi bunu başka bir seviyeye götüreceğiz.

Size bir şey sorayım. Kendisi için umutsuzca istediği şeyi bilerek, eğer onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Yeniden göz atalık: 2011’de büyüklüğün kıyısında duruyor. 2012’ye kadar, ülkesinin yönetimini ele geçirecek ve gördüğü her şeyin imparatoru olacak. Ebeveynlerinin ona öğrettiği şeyleri öğrendi ve tüm yaşamı boyunca tek yaptığı babasının egoistliğini izlemek oldu. Bir liderin hayat yolu olarak bu yöntemi absorbe etti. Üne ve önemli olmaya ihtiyacı vardı, babasından bile fazla. Bu nedenle, başka her şeyden daha çok ünlü olmak istiyor. Başka her şeyden çok, insanları tarafından görülmek ve sevilmek istiyor. Ana odağı bu ve babasından öğrenmiş olduğu şey bu. Kalıp oluşturuldu.

Yapabilirseniz, kendinizi onun yerine koyun. Oğlansınız ve tam şu anda Kuzey Kore için babanın soyunu izleyebilir veya onu güçlendirebilirsiniz. Oğlan 2012 de kararlarını vermeye başladı, imparator ve başkan olduğu komutu geldiği zaman. Hükümranlığının kararlarını vermeye başladı. Yine, bir an için siz osunuz. Tam şu anda beyaz bir sayfa ile ne yapabilirdiniz? Gezegende başka her şeyden çok yapmayı istediğiniz neyi yaratırdınız? Ün, servet ve saygı? Tapınıldığınız, idolleştirildiğiniz, önemli ve “tek” olarak görüldüğünüz neyi yapardınız? Tam şu anda 2012 bağlantı noktasında neyi doğru yapabilirdiniz? Size söyleyeceğim – o bunu kaçırdı. Bunu kaçırdı. İstediği her şey asla görülmedi, çünkü bu ışıkta idi. Bunun yerine, o kendi feragatini seçti.

Eğer gelen ışığı görmüş olsaydı, egoist zihniyetinde bile, eğer kendi karanlığı ve yıkıcılığından başka gezegendeki şu andaki hisler ile ilgili bir şeyler anlasaydı, her şey bugün farklı olurdu. Bunu bir an düşünün. Ne yapardınız? İşte seçenek: Ülkesinin tam kontrolüyle, bu gezegenin onun tüm yaşamı boyunca el üstünde tutacağı biri olabilirdi – tüm yaşamı boyunca! İlk yaptığı şey Kuzey ve Güney Korelileri birleştirmek, tüm o kavga yıllarından sonra aileleri bir araya getirmektir. Ömrü boyunca iki Kore’nin iyiliksever babası olarak tanınmış olurdu. O zaman savaş fikirlerini bırakırdı. Bunun işlevsiz, mantıksız olduğunu ve insanları için dehşet yaratacağını anlardı. Bunun yerine, “yeni” ülkesi ve batı arasında “dünya barışının büyük lideri” olurdu. New York Şehrinde Birleşmiş Milletlere yürürdü ve ayakta alkışlanırdı ve her yerde sevgiyle karşılanırdı! Gezegen onu severdi. Tüm dergilerin kapağında olurdu. Hiç kimsenin yapmaya cesaret edemediği şeyi yaptığı için gezegen tarafından dünya kahramanı olarak görülürdü, ona tapılırdı ve hayran olunurdu. Bilge olarak görülürdü ve onu ışığa getirecek olan, insanlarının mutlu ve varlıklı olmasına yardımcı olacak – ki bu gerçekte onun istediği şeydir – yaşamı boyunca muhtemelen sahip olabileceği tüm övgüyü alacağı bir karar olurdu. Yaşamının nıhai amacına ulaşmış olurdu.

O ne yaptı? Son zamanlarda gazete okudunuz mu? Karanlık o kadar bağımlılık yapıcı ki, o bunu göremedi mi? Evet. O bunu hiç görmedi. Hemen, ona zorluk çıkarabilecek olan bir yakınını öldürdü. O “başına buyruk” idi, karanlıkta demirlenmiş ve tamamen fırsatını kaçırdı. babası tarafından çok iyi eğitilen genç bir insan olarak istediği her şey, istediği her şey o yıl avucunda idi ve verdiği kararlar onu çalışmaya alışmış olduğu şeyde yuvarlanırken buldu. Ama, şimdi elini kaldırarak, gezegen için sıkıntı yaratarak, ondan yapmasının beklendiği şeyin bu olduğunu düşünerek eski enerjinin bir paryası (dışlanmış kişi) ve o uzun sürmeyecek. Eski enerjinin ne kadar bağımlılık yapıcı olduğuu söylemek istiyorum. Altın kutu tam onun önündeydi ama o bunu kaçırdı.

O Yalnız mı? Sizden Ne Haber?

Eski enerji sizin için ne tür bağımlılık yapıyor? Mutlak doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri yapmaya devam mı ediyorsunuz, eski enerjide size verilmiş olan, hala içinde debelendiğiniz algılar ile mi çalışıyorsunuz? Elbette, bunu okuyarak, “Ben değil” diyeceksiniz. Koreli lideri hatırlayın. O hala haklı olduğunu düşünüyor ve bunu asla görmedi. Mücadeleye nasıl yatırım yapıyorsunuz? Bazı haberlerim var. Bunu uzun süre yapamazsınız. Öncelikle, dostları yitirirsiniz. Artık bir şeyi iddia edip başka bir şey olamazsınız.

Bu öğretiyi genişletmeye başlayalım. Eğer karanlık çok çekici ise, başka herhangibi şeyi etkiliyor mu? Yanıt? Başka her şeyi kesinlikle etkiliyor. Eski enerjide geliştirilmiş olduğu için, eski enerjide çalıştığı için ve bütünlüğe sahip olmadığı için en sonuna çökecek olan tüm bir sanayi olduğunu anlattık. Sanayi Büyük İlaç Firmalarıdır. Onun çöküşünün yakın olduğunu ve özelliklerin onu teşhir edecek olan onun içinde olanlardan geleceğini anlattık. Bunun ne zaman gerçekleşeceği size bağlıdır, çünkü bu ülkenizin gelişen bilincinin özgür seçimidir. Ama, bir an olaya değil, daha sonra neye yol açabileceğine bakalım.

Büyük İlaç Firmaları tasarımcı kimyanın iyileşmeye yanıt olduğu eski fikrine yatırım yapıyor. Bu fikir onlarca yıl hüküm sürmekte ve bir çokları bunun mevcut en yüksek teknoloji olduğunu hissediyor. Ancak, bunun yerine, ve ışıkta, tamamıyla başk abir fikir ortaya çıkmaya başlıyor: İnsan bedeni kavranmamış bir farkındalığa sahiptir ve aslında master şifacıdır! İnsan bedeni kendini düzeltmesi için tasarlanmıştır. Bu nedenle, ona yabancı kimyasallar koymayın, bunun yerine ona kendisini iyileştirmesi için zarif, spesifik talimat setlerini nasıl vereceğinizi bulun. Bedenin kendisini iyileştirmesi için bilgi vermek üzere bunları yüksek teknoloji talimat setleri yapın!

Bunun genişletilmiş homeopati olduğunu söyleyebilirsiniz. İnsan bedeninizin şimdiye kadar hayata geçirilmiş herhangi kimyadan çok daha iyi olduğunu anlayan, gelmekte olan prosesler var ve yeni enerji bu gerçeği göstermeye başlıyor. Şifanın yanıtı kimya değildir. Sağlığın ve şifanın yanıtı İnsan bedeninin “zeki kısmına” hitap etmek, ona kendiliğinden düzelme ve ötesini yaratmaya hazır olan eski bilinmeyen sistemleri kullanma talimatları vermektir.

“Gençlik kalıbı” veya hepinizin bedeninizde uyuyan “yaratılış (genesis) hücrelerine” sahip olduğunuz gerçeği üzerine verdiğim kanallığı hatırlayın (tam beden mavikopyasına sahip olan ve çok genç kök hücrelerin kaynağı olan hücreler)? Bu ikisi, zeki olan ve mucizevi şekilde görülen şekillerde iyileşme ve yeni hücreler yaratmaya hazır olan sistemlerin sergilenmesiydi! Ama onlara “talimat verilmesi” gerekir.

 Bir Süreliğine Fonlama Devam Edecek

Eski yollara ne kadar para yatırıldığını düşünüyorsunuz? Tam şu anda, batacak olan bir yatırım sanayi var. O zaman tüm bu paranın yeni yöntemlere yatırılacağını mı sanıyorsunuz? Yanıt HAYIRdır, tam şimdi değil. Kuzey Kore liderinin körlüğü gibi, eski yollar sadece çok fazla bağımlılıktır. “Aynen devam edelim” diyecekler. “Çöküş geçici” diyecekler. “Daha önce her zaman işe yaradı ve her zaman işe yarayacak.” Birçok yatırımcı servetlerini kaybedecek. İşlevsizlik zaten açıkça görülmekte. Akşam haberleri açtığınız zaman, reklam aralarında işittiğiniz şeyin çoğu kimyanın nasıl işe yaramadığı! Şimdi başkalarına katılma ve kötü kimya için ilaç firmalarına dava açma şansına sahipsiniz! Bir şeylerin parçalanmaya başladığınnı düşünüyorsunuz? Evet. Görüyorsunuz, onlar zaten onların batmasına neden olacak şeyde debeleniyorlar. Sistemin nasıl bozuk olduğunun duyurusunu yapıyorlar. Hem büyük ilaç firmaları hem de onların yatırımcıları gelmekte olan ışığı henüz görmüyorlar, bunun gözlerinin önünde işlevsiz hale gelmesine rağmen.

Tıp Aynı Bağımlılığa Sahip

Tıp okuyanları düşünün. Onlar yıllarca ve yıllarca okurlar, sonra “Zarar verme” diyen yeminler ederler. İnsanlığa yardım etmek için ellerinden geleni yapan iyi hekimler olurlar. Sonra şaşırtıcı bir standart – olmayan şifa keşfi gelir, ama bu onlara uymaz çünkü bu onlara işe yarayacağı öğretilen şey değildir. Aslında, onların çoğuna eğitimleri sırasında bunun hiç işe yaramadığı anlatılmıştır! Eski paradigmada, onların tıbbi eğitiminde, saygı duydukları eğitmenler tarafından homeopatinin ve onun temsil ettiği her şeyin hiç bilim olmadığı bilgisi verilmişti. Birçoğu, o zamanlar bilmedikleri şeyler olduğunun ezici yeni kanıtları ile bile hala buna inanıyor. Bu nedenle, bir çok doktorun da yeni kanıtlanabilir bilimi reddetmelerini bekleyin! Bunun nedeni, onların doğru olduğu öğretilen şeylere ve işe yaradığını düşündükleri şeylere bağımlılıklarında yuvarlanmalarıdır. Onlar için bunu incelemek bile neredeyse ihanettir. Onlara tamamıyla farklı bir şeyler anlatan o çok iyi öğretmenlere ihanet.

Genç doktorlar ve araştırmacılar gelip şöyle diyecekler, “Bak, bu yeni yaklaşımı sana kanıtlayabilirim. Sadece buna bak, sahip olduğumuz bu kanıta bak. Benimle bir gün geçir ve bu şaşırtıcı kanıta bak!” Çoğu hekim, “Hayır teşekkürler” diyecektir. Genç araştırmacılar “Neden olmasın? Onu görmek sana zarar vermez!” ve onlar “Çünkü buna inanmıyorum” diyecekler. Bu senaryonun anlamı bile yok, ama eski enerjiye bağımlılığın nasıl olduğunu temsil ediyor. Bunu izleyin, kendi hekimlerinizin içinde bile. İnsan doğası, eğer daha önce işe yaradıysa, tekrar işe yarayacağını söyler. “Anladığım şey bu. Yaptığım şey bu. Bana yeni olan bir şey gösterme, çünkü bana sahip olduğun şeyin işe yaramayacağı öğretildi.”

Sevgililer, fizik ve biyoloji keşifleri her şeyi değiştirecek ve aniden güneş doğacak [metafor]. Aninde, yeni fikirler olacak. Tarihteki en büyük icatların bazılarının durdurulduğunun ve vazgeçildiğinin söylendiğini hayal edebiliyor musunuz? Wright kardeşlere çılgın olduklarını söyleyebilir miydiniz? İki bisiklet yapımcısı gazlı uçuş yaratmayı bırakır mıydı? Birileri Louis Pasteur’e “mikroplara” inanmayı bırakmasını söyler miydi? Ne kadar aptal olabilirsin – görünmeyen mikroorganizmalar? Bu fantezi! Tesla’ya bakıp “Bu aptallık! Bu sistemle insanları elektrik ile öldüreceksin” diyebilir miydiniz”? Pekala, aslında bu şeyleri onların hepsine söyleyenler var. Şüpheciler çok bağımlılık yapıcı olan eski paradigmalara yatırım yaptılar. Yakında gelmekte olan şey ile de aynı tutumdur. Şimdi konuyu değiştirelim ve bunu biraz daha kişisel yapalım. Kişisel Metafizik Sevgililer, eğer metafizikte büyüdüyseniz, belki kendinize bilgili, eğitimli, şamanik biri diyorsunuz. Eğer bunu yıllardır yapmaktaysanız, süreçleri ve nasıl çalıştıklarını biliyorsunuz. Belki çok, çok uzun zamandır bir şifacısınız ve bilginizle gurur duyuyorsunuz? Duymalısınız. Gezegene yardımcı oldunuz, etrafınızdakilere yardımcı oldunuz. Sonra aniden, enerjinin kendisi değişmeye başladı. Sizi “kaynağa” bağlayan, çalışmakta olduğunuz enerjinin frekansları değişmeye başlıyor. Şeyler yavaşlamaya veya hiç işe yaramamaya başlıyor. Yine de birileri bunu size gösterdiği zaman, ona bakmak yerine şunları söylüyorsunuz, “Bana daha fazlasını göster. Buna kapıyı kapatıyorum, çünkü oraya gitmek istemiyorum. Enerji her zaman aynıdır. Benim için iyi. Olduğu şekle geri döneceğim. Şu anda sadece biraz keyifsizim. Bekleyeceğim.”

Soracağım: Bu sizin için işe yarıyor mu? Hayat neşeli mi? Şifacılar sahip oldukları bağlantıyı kaybetmeye başlıyor. Meditasyon yapanlar bile Ruhun nereye gittiğini sormaya başlıyorlar: “Oturuyorum ve artık onu hissetmiyorum“. Yıllardır birçoğunuza şimdi “içinizdeki Tanrının kendisinin frekansının yüksek seviyede titreşmeye başlamasını” beklemelerini anlatmaktayız. Bu, olabileceğini düşündüğünüzden daha yüksek olmaya başlıyor, ama her şeyin işe yaramasını umarak, eski, düşük frekansa ayarlanmaya devam ediyorsunuz. İşe yaramayacak!

Bunu düşünün, gerçekten. Neşe faktörünüz nedir? Eğer yüksek frekansa ayarlanırsanız, onu hissedeceksiniz! Eğer Tanrı sizin için gerçekse ve frekans yükselmeye başladıysa ve perde hafiflemeye başladıysa, eski yollar etkili olmanın yakınına bile gelmez. Gezegenin manyetik ızgarası değişti, yeni iblince izin veriyor ve her şey yaşlı ruha ve Işıkişçisine ayarlanıyor. Bundan yararlandınız mı? Kendinize bakıp şöyle söylediniz mi?, “Pekala, bildiğim her şey, belki de, biraz değişmiş olabilirler.” Veya “Ne yaptığımı biliyorum. Yıllarun deneyimine sahibim ve işlerin çalışma şekli bu” mu diyorsunuz? Bu incelemek için çok mu kişisel?

Yaşlı ruhlar bunu dinleyenler ve okuyanlardır. Sizler en sonunda ışığa girecek olanlarsınız, ama eski enerji o kadar bağımlılık yapıcı ki! Neredeyse tüm bağlantılarınızda, şeyler değişmeye başlıyor.

Tüm hayatı boyunca tüm gezegen tarafından hayran olunmayı tepen Kuzey Koreli liderin hikayesine inanabiliyor musunuz? – bir kalp atışında hayal ettiği her şeye sahip olmayı tepen. Bunun geldiğini hiç görmedi, çünkü o sadece karanlıkta çalışmayı biliyordu. O sadece eski bilinç düşünmesini biliyordu. Size söylediğim şey budur: Bir Işıkişçisi iseniz, ışığa adım atmanızın zamanı. Bildiğinizi düşündüğünüz şeyler hafifçe değişmiş olabilir. Bu, “gerçek” olduğuna inandığınız şeyi kapsıyor. Karanlık bir odada ışığı açmaya başladığınız zaman, yeni şeyler görürsünüz. Belki “gerçeğiniz” karanlıkta şeyleri loş bir şekilde görmeye ve onların ne olduğunu varsaymaya dayanıyordu? Ama bu aynı şeyler aydınlığa çıktığı zaman ve siz onları açıkça gördüğünüz zaman, gerçek tam olarak ifşa edilmiş olur! Gerçek zamanın ifşaatlarına dayanarak değişebilir. Işık açıldığı zaman değişir. Işığa adım atanlar çok daha uzun yaşayacaklar, sevgililer, çünkü anlamadığınız bir yerde kalmak hayal kırıcı olacak veya ne yapmakta olduğunuzu bildiğinizi düşündüğünüz için daha da kötüye gidecek ve bu değişmeyecek. Bu hepinizi yaşlandırır.

Etrafınızda Yaratıcı Kaynaktan gelen bir ekip var. O burada, çünkü ruhunuz içinde Tanrı’nın bir parçasına sahip ve onu içinde tuttuğunuz kutudan çıkmaya çalışıyor! Kutuya eski, bağımlılık yapıcı enerji adı veriliyor. Kutuyu kırın! Dinleyin, bildiğiniz şeyi asla unutmayacaksınız, ama ışığa bakma sürecinde bildiğiniz şeyi zenginleştirebilir ve zor değil, yumuşak bir geçişte güzellik ve neşe içinde sonraki seviyeye gidebilirsiniz. Bu yeni enerjidir ve yeni paradigmalar sizi bekliyor. Sadece bekleyin!

Sadece bu yöntemler yıllardır işe yaramış olduğu için hala alışmış oldukları tüm yöntemleri kullanan şifacılara konuşuyorum. Şimdi diyoruz ki, “Yapmakta olduğunuz her şeyin etkililiğini iki katına çıkarmak ister miydiniz?” Bazıları şöyle diyor, “İsterdim, ama bu bildiğim eski yolu, başka bildiğim her şeyden daha iyi biliyorum ve bu nedenle bununla kalacağım. Benim için yeterince iyi.” Sana bir şey söyleyeyim, yaşlı ruh. Yeni paradigmalara ilerlemek ve başkalarına ışığı göstermek için bu geçiş ve bu dönüşüm sırasında burada olmak için doğdun. Bu nedenle buradasın ve bu nedenle doğdun. Sadece “ona alışık” olduğun için karanlıkta kalmak insanlığa veya gezegene hizmet etmez.

Dinleyin, Yaratıcı Kaynaktan gelen geçişin elleri size uzatılıyor. Onlar şöyle söylüyor, “Bu nedenle buradasınız! Ne getireceğinden korkmadan ışığa yürüyün. Daha önce öğrendiğiniz şeyi bozmayacak, onu büyük ölçüde zenginleştirecek. Süreçte siz kendiniz değişmeye başlayacaksınız. Kalbinizde daha fazla neşe, daha fazla şefkat ve daha fazla bilgi olacak. Bunu düşünün.”

Daha önce hiç sahip olmadığınız bir dengeyi hayal edin. Yeni, sezgisel bilginin henüz bilmediğin kaynaklardan size uçtuğu bir olgunluğu hayal edin. Bunlar istemiş olduğunuz şeylerdir. Son 20 yılda işe yaramayan neyi denediniz? Onu tekrar deneyecek misiniz? Yanıt HAYIRdır. Ve neden diyoruz? “Çünkü o işe yaramadı” diyorsunuz. Bunun kötü zamanlama olabileceğini hiç düşündünüz mü? Sadece onu çok erken denediniz. Tekrar deneyin. Geleceğinizi geçmişte olan şeylere dayandırmayın. Ona yeni enerjide gereksinim vardı.

Bunun gibi toplantılar iyi nedenlerle veriliyor, birbirinizle tanışıp birbirinizi tanımanız ve Işığı bulabilmeniz için. Dengeyi bulmanız yardımcı olabilecek benzer düşüncede olan diğer insanlarla birlikte olabilirsiniz, çünkü onlar belki sizin bilmediğiniz bir şeyi biliyor olabilirler. Bir araya gelen iki veya daha fazla insan daha fazlasını yaratabilir. Bunu okuyama devam etmeyi seçmenizin nedeni budur.

Bunu burada bırakıyorum. Büyük sevgi, büyük değişim ve büyük şefkatin başlangıcının zamanıdır. Vatandaşların ve ülkelerin çoğunluğunun gitmek istediği bir dünyadasınız. Geçmişte, tek bir dengesiz lider tüm dünyayı alıp yıllarca savaşa sokabiliyordu. Şimdi aniden, bu kabul edilemezdir. Bunun yerine, gerçekten barış isteyen tüm bir gezegene sahipsiniz. Onlar çocukları için, diğer nesillerin hi çsahip olmadıkları bir şeyi istiyorlar. Kültür ardına kültür, savaşın işe yaramadığı ve hiç işe yaramamış olduğu vaadini anlıyorlar. Bu şekilde kollektif olarak hisseden bir dünya en sonunda başka türlüsünü isteyenlere son verecek.

Gelmekte olan şeyi size anlattık. Size Trump dediğiniz jokerin gelmekte olan, çılgın olan daha fazla şeyi olduğunu anlattık. Bu, eski sistemde büyük geçiş yaratıyor. Bunu neredeyse bir yıl önce söyledik. Karanlık ordunun bozguna uğratılacağını ve büyük bir değişimi beklemenizi anlattık.

Sevgililer, bu, belki de onu duymayı beklemediğiniz bir zamanda karanlık ve ışık arasındaki durumdur. Şeylerin hızla değiştiğini ve eğer hayatınızın realitesi olan şeyi kontrol etmek istiyorsanız, engelleri bırakmanın ve yeni olanı görmenin her seçeneğine sahip olduğunuzu söylüyoruz. Neden burada olduğunuzu ve Yaratıcı Kaynak adını verdiğinizin uzattığı eli tutmayı daha iyi anlamaya başlama yeteneğine sahipsiniz.

Yeni Çocuklar

İçinde büyüdüğünüz bu karanlığa çocuklarınızın sahip olmadığını anlıyor ve kavrıyor musunuz? Bu yeni enerjiye, karanlığı hiç deneyimlemeyecek olan çocuklar geliyor. Onlar sadece yeni manyetik ızgarayı bliyor; sadece içsel zeki bedenin kendisini iyileştirdiğini biliyorlar. Sezgisel olarak savaşın hiç bir şeyi çözmediğini biliyorlar. Onlar karanlık ile, sizin yapmakta olduğunuz her şeyden daha fazla savaşacaklar. Tutumlarınızın bazılarının hiç anlaşılması olmayacak, çünkü çocuklar sadece ışığın mantığını görürler. Hiç deneyimlemedikleri ve sezgisel olarak işe yaramayan bir şeye hala bağımlı olanlara karşı onların sabrı sınırlı olacak.

Onların metafizik ile ve yeni İnsan Varlığının yaptığı her şey ile hiç ilgileri olmayabilir. Spiritüel olmayabilirler, yine de içlerindeki Tanrı ile yapacakları her şeye sahipler. Bu, spiritüelliğin bir seçim olmasının gerekmediği, gerçek olarak miras alınan bir şey olduğu yeni İnsandır. Bu onların onunla doğdukları bir şeydir – yaratıcının bir parçası olduklarının ve denge ve barışın tüm İnsanların ana hedefi olduğunun içsel anlayışı. Size bakıp “Herkes bunu bilmiyor mu?” diyecekler.

Bu, içinde büyüdüğünüz eski enerjiye benziyor mu? Sevgililer, çocukları beklemeyin. Işığı görmek, eskiyi bırakmak ve doğrudan yeni enerjiyle buluşmak için yeterince olgun olmanıza şimdi ihtiyacımız var.

Ve öyledir.

KRYON

(Çeviri: Saffet Güler)