KRYON: “BÜYÜK KAÇIŞ”

Yazdır Yazdır 

KRYON MESAJI

“Büyük Kaçış”

Bu canlı kanallık Boston Massachusettes’de verildi

11 Mart 2017

Lee Carroll kanalıyla

Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Her biriniz kesinlikle eşsizsiniz. Eğer İnsan geçmiş deneyimini ölçebilseydiniz, her birinizin bir çok şekillerde farklı olduğunuzu görürdünüz. Biyolojik olarak aynı yerde aynı organlara sahip olabilirsiniz, ama bu toplantıya, bu yaşama taşıdığınız filtreler derin bir şekilde farklıdır.

Bundan daha önce konuştuk, ama birlikte geldiğiniz önyargı baloncuklarının tüm realitelere sizin için kalkan olduğunu tekrar söylüyoruz. O, negatiften gelen şeyler ve pozitiften gelen şeyler için kalkan oluşturur. Tamamen açık bir zihin ile gelmek yerine, kendinizle şeylerin işe yaradığını düşündüğünüz yolun ön ayarını taşıyorsunuz. Bu nedenle eğer size realite baloncuğunuzun içinde olmayan bir şey sunulursa, analiziniz buna izin vermez. Tartışılmasını bile bloke edersiniz.

Hepsinin en büyük ön ayarı ve insanlığın çoğunun içinde var olan ön ayar sonra neler olacağının algısıdır. Daha önce tartıştığımız gibi, gelecek her zaman neredeyse insanlığın tarihiniz boyunca deneyimlediği şeyler tarafından belirleniyor. Başka deyişle, yeni veya pozitif olan hiç bir şey beklenmiyor. Bunun yerine, geleceğin ne getireceğini geçmiş belirliyor ve insanlık gerçekten yeni bir şeyi gördüğü zaman bu kadar ürkütücü olmasının nedeni budur.

Hatırlamak İçin Çok Genç

Sevgililer, bu özel mesaj Büyük Kaçış olarak tanımlanıyor. Bugün seminerde sunulan bilgiyi vererek başlıyoruz, ama buradaki okuyucular bunun farkında değiller. Aslında devam etmesini bekleme önyargısı olan o kadar karanlık, o kadar sıkıntı, o kadar korku ve hayal kırıklığından geçmiş olan bir gezegenden konuştuk. Sevgililer, tekrar söyleyeceğim, İnsanlar şu anda bunun derinliğini hatırlamaya yetecek kadar uzun yaşamıyor! Ömrünüz saçma bir şekilde kısa ve sadece tasarlanmış olduğunuz şeyin bir kısmını yaşıyorsunuz. Tam olarak anlamak için, büyükbabalarınıza ve büyükannelerinize gidersiniz ve onları bu tartışmaya getirirdiniz.

Eğer onları şimdiye geri getirebilseydiniz, daha önce söylediğimiz gibi, onların sahip olmadıkları özgürlüklerin çoğu için ve her biri onlar için imkansız olan bugün yapabildiğiniz şeylerin sevinci için çok etkilenmiş ve sizin için mutlu olurlardı. Siz bunu bu şekilde görmeseniz bile, savaşlar çıkmadan ve her iki tarafa büyük tehditler olmadan “barış içindeki dünya”ya hayret ederlerdi. Ayrıca savaşları ve savaşlara neden olan şeylerin işlevsizliğini ve bu savaşların ne kadar dehşet verici ve üzücü olduğunu hatırlarlardı. Olgunlukları ile, tarih boyunca neyin işe yaramadığını ve neyin işe yaradığını açık bir şekilde görürlerdi ve bunu asla tekrarlamazlardı – asla. Ama siz bunların herhangi birini yapmak zorunda değilsiniz. Çok “genç” insanlık işlevsizliği tekrarlamaya eğilimlidir ve aslında bunun devam etmesini bekler. Çekirdek, bilge seviyede bunun hiç birini hatırlayabilen gerçek yaşça büyük olgunluk bilinci yoktur. İşlevsizliği tekrarlamayı sürdürüyorsunuz, çünkü geçmişi bilmiyorsunuz.

Bu nedenle, geçmişin bilinci zihninizde geleceğin bilinci haline geliyor. Bunların hepsi 2012’de değişti. Hepsi, astronomik olan şeyde ve bu gezegenin kadim insanları tarafından önceden haber verilen şeyde merkezlendi. Gezegenin 26,000 yıllık yalpalamasına neden olan bu ekinoksların presesyonu, bu kadim kehanetlerin özüydü. 23 kromozom çiftine sahip olan insanlık aslında bu döngülerin ikisinden geçti. Biraz önce ne söyledim? Açıklayacağım: 23 kromozom çiftine sahip olan insanlık, buradaki herhangi diğer yaşam formuna benzemez. Evrim hiyerarşisinde direkt olarak sizin altınızda olanlar 24 çifte sahipler. Siz 23 çifte sahipsiniz. DNA’nız değiştirildi. 24 ncü çift aslında orada, ama çokboyutlu şekilde saklandığını anlattık. Bu, gelmekte olan potansiyel evriminizin parçasıdır.

Bu nedenle, bu yerküre yalpalamasının iki döngüsü neredeyse 50,000 yıldır. Uygarlığınız bulmacayı bu kadar uzun süre çalıştı ve bazılarınız tüm bunlarda buradaydınız. Bu ezoterik bilgidir. Odadaki şüpheciler için, bunlar gülünç gerçekler. Onların baloncuğu, onlara öğretilmiş olan şeylerin sonucudur, bu nedenle kapalı baloncuktur. Bu nedenle rezonansa giren ve daha önce burada olmuş olduklarını bilenlere konuşuyorum. Sevgililer, gördüğünüz karanlık ve deneyimlediğiniz dehşetler kütüphaneleri doldurabilir. Bu hatırlayışlara tepki vermeye başlayacak olan bir uyanış geliyor.

Zamanın Çemberi Değişiyor

Her biriniz her bir cinsiyete sahip oldunuz. Bu, hepinizin çocuklar doğurduğunuz anlamına geliyor. Hepiniz çocuklar kaybettiniz. Hepiniz savaş alanlarındaydınız. Hepiniz başka bir İnsan Varlığını öldürdünüz ve bu bilginin ve enerjinin tümü hala orada, Akaşanızda.

Tüm bu üzücü geçmişin tekrar yinelenmesini önleyen şey nedir? Bilim size zamanın düz bir çizgi olmadığını ve aslında bir çember içinde var olduğunu söyleyecektir. O tekrar gelir ve işte yine geliyor. Bu bilgiyle, insanlığın savaşların sürekli döngüsüne yapışıp kaldığını hissetmesi boşuna değil. Ancak, ’80 lerde tüm bunlar değişmeye başladı ve Soğuk Savaş dediğiniz o periyotta, bu gezegende başka bir savaşta hayatta kalmayacağınızın bilinci – kesinliği – vardı ve barışcıl dünya fikri ortaya çıkmaya başladı. Herhangi bir umudun ortaya çıkması, 2000 ve 2012 yılları civarında şu sıralardaki felaket kehanetleri ile kötüleştirildi. Ama, 2000 yılı geldi ve geçti ve 2012 yılı geldi ve geçti ve Armageddon olmadı ve İnsan Türleri yok olmadı. Bunun yerine, kadim kehanetin gerçekleşmesi oldu ve yeni enerjiye “işaretleyiciyi geçtiniz”. Bu taze bir başlangıç idi ve Kryon’un burada olmasının nedenidir.

Beklentiler Algıyı Yönlendirir

Sevgililer, gezegende bu zamanda sizler gerçekte burada olmayı beklemediniz. Geçmiş beklentilerinizdeki her şey şimdiye kadar gitmiş olacağınızı söylüyordu ve bu beklenti, hakkında konuşmak istediğim şey. Bu beklenti onunla büyüdüğünüz eski kıyamet kehanetlerinin bilincini yaratır. Eğer bir İnsan varlığına “Bundan sonra ne olacak?” diye sorarsanız, “Pekala, en sonunda savaş. Bu her zaman savaştır” diyebilirler. Bu yanıt da hakkında konuşmak istediğimiz şeydir.

İnsanlığın boyutsallığın katmanlarında olduğunu ve eski boyutsal enerjide, savaştan, dehşetten ve nükleer değiş tokuştan geçmiş bir yerkürenin aslında hala burada olduğunu ve bunlardan geçtiğini öne sürenler var. Onlar geçiş ile gerçekleşen şeyin, Yerkürenin boyutları değiştirmesi olduğunu ve boyutsal realitenin katmanlarının bulunduğunu söylüyorlar. Başka deyişle, başka boyutta, hala olacağı şekilde gerçekleşiyor, ama şu anda oturduğunuz bu değişmiş boyutta, bu gerçekleşmiyor.

Sevgili Kryon, bu doğru mu?” Size evet veya hayır veremem, çünkü sorduğunuz şeyi bilmiyorsunuz. Bu şunu sormaya benziyor, “Bir uçağın kanatlarını tutan melekler hiç yoruluyorlar mı?” Spiritüelliğin ve fiziğin varsayımlarını, henüz temellerin anlayışına sahip olmadığınızı gösteren şekillere karıştırıyor ve eşleştiriyorsunuz. Bu nedenle soru yanıtlanamaz oluyor. Bundan dolayı, boyutsallık sorusunun doğruluğu sorusuna karşılığım şu olmalı: Bazı şekillerde evet ve bazı şekillerde hayır.

Beklenenden Kaçmak 

Bir an bu doğruymuş ve sizinkine çok yakın başka bir boyutta, yerküre kendisini nükleer savaş ve dehşet ve beklediğiniz her şey ile kademeli olarak sona erdiriyormuş gibi yapalım. Diyelim ki o yeni enerjiye sahip olan ve gelecekte dünya savaşı olmayan sizin sahip olduğunuz bu yeni katmanın, sahip olduğunuz bu güzel boyutsallığın hemen yanında. Bunun yerine, o hiç kimsenin daha önce görmediği bir geleceği inşa etmekte olan bir boyut. Beklenmeyen jokerler [ürkütücü olan büyük değişim özellikleri] ile eski bilinçten çıkmaya çalıştığınız ve İnsanların yeni işbirliği içinde oldukları ve şefkatli şekillerde bir arada var oldukları daha yüksek bir şeye gelişmeye ve evrimleşmeye başladığınız yerdir.

Bu nedenle, bir an için yukarıdakinin bunun işlediği yol olduğunu varsayalım. O zaman şöyle sorardınız, “Pekala, hala diğerini – savaş boyutunu – hissedebilir miyiz?” Yanıt gerçekten de öyle! Birçoğunuz, tam şu anda hissediyorsunuz! Sözünü ettiğimiz kaçış çok katmanlıdır. En büyük kaçış eski boyut beklentisinden, dünyanızın savaş ile yok edileceği ve gitmesi kehanet edilen yere gideceği yeredir. Nükleer dünya savaşının dehşetinden kaçtınız ve bunun yerine kadim insanların gerçekleşebileceğini kehanet ettikleri yola başladınız. Bu kadim insanlar kimlerdi? Hala kalan onların listesi etkileyicidir: Mayalar, Aztekler, Toltekler, Navajo, Lakota ve kadim Hawaii’liler. Liste şimdi soyları tükenmiş olan düzinelerce kadim insanı kapsayacak şekilde devam eder. Ama, o zamanlar birbirlerini bilmiyor olsalar da, hepsi ekinoksların presesyonunda neler olabileceği hakkında konuştular. İnsanlığın, kendisini yok etmeden bunu başarırlarsa, yüksek bir bilinci başlatacak olan yeni bir potansiyele ve evrime resetleyeceklerini söylediler. Bu, Kartal ve Akbaba kehanetidir. Aslında, siz bunu Aralık 2012 tarihinde başardınız ve o tarih 2000 yılında nükleer yıkım ile insanlığın ölümünün eski kehanetinden 12 yıl sonrası idi. Şimdi, buradasınız, ama bir şekilde hala savaşı beklemiş olan boyutu “hissediyorsunuz”.

Ben 1989’da geldim ve partnerim ile kanallığa başladım. Bu iki olaya denk geldi – 1987 Armonik Yakınsama ve en önemlisi, Sovyetler Birliğinin çöküşü. Bu aynı zamanda Armonik Yakınsama bilgisinin kavrandığı, hiç kimsenin gerçekten beklemediği bir enerjinin başlangıcına denk geldi.

Bunu söylemek isterseniz, boyutsal bir geçiş oldu. Ama bu sizinle içsel olarak gerçekleşti ve genel olarak dünyada gerçekleşmedi. Bu nedenle geçmişten “kaçış”, yeni realitenizin içinde geliyor, çünkü burada 2017’de oturuyorsunuz, hayatta ve iyi, hiç kimsenin başa çıkmaya ihtiyacınızın olacağını düşünmediği bilmeceler ile uğraşıyorsunuz, çünkü burada olmanız beklenmiyordu!

Sizden önce gelen insanlığın diğer dört uygarlığı kendilerini yok etti. Bu tarihçiler tarafından henüz kavranmadı. Ama, eski takvimlerindeki Maya uzun – sayım takvimi 5,125 yıl ortalama uygarlık süresine dayanır. Arkeologlar 5,000 yıl geriye gitmeye başladığı zaman, bu çok az şey bulmaya başladıkları zamandır. 10,000 yıl öncesine gittikleri zaman, bunun organize toplumun başlangıcına yakın olduğunu hissediyorlar. Ancak, daha büyük bir hikayeyi anlatmaya başlayan, gelmekte olan keşifler var – hiç görmediğiniz dilleri olan gezegendeki çoklu uygarlıklar hakkında keşifler. Bu şeyleri ve bu şeylerin ipuçlarını ve hatta modern silahlara yol açabilecek kadim teknolojiyi bulmaya başlayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman, haklı olduğumu bileceksiniz. Bu mesajı hatırlayın, çünkü inanç baloncuğunuzu genişletebilir. Keşifler yapıldıktan sonra bunu tekrar okuyun. O zaman belki uygarlığınızın, diğer uygarlıklara benzemeyen şekilde sona ermekten kaçtığı sizin için çok daha gerçek olacak.

Bilmece: Yeni Enerjiye Nasıl Tepki Vereceksiniz

Bu yıllarda size anlatmak için burada olduğum bilmece, bu yeni boyutsal enerji ile ilgilidir – ne beklemeli, nasıl ilerlemeli, bunun güzelliği, bunun vasıtası ile sevilmek, sahip olduğunuz yardım ve insanlık için yeni aletler. Kryon olarak bu benim işim.

Tüm bunlardan en büyük kaçış, uygarlığınızın 2012 de yaptığı kaçıştır. Aslında, ondan kaçtınız, ama sevgililer, bu yalnızca temel realite seviyesinde. Kaçışın diğer katmanları henüz kavranıyor. Belki bu odada olmayan veya bunu okumayan bazılarınız için, hala beklenen potansiyelden gerçekte hiç de kaçmamış olan eski bilinç var. Dehşet gerçekleşmemiş olsa bile ve tüm mantığa karşı, birçokları hala bunu bekliyor. Bu nedenle, bu hala insanlığın inanç baloncuğunda olduğu sürece, kötü bir gelecek algısından kaçış yoktur.

Temel Korku – Gelecek Korkusu

Bu çokboyutlu geçişin ana katmanı, gelecek korkusudur. Aslında gerçekleşmiş olan şeyin ve size anlatılmış olan, gerçekleşmemiş olan şeyi hala beklemenin realitesine nasıl sahip olabilirsiniz? Yanıt? Bu bir alışkanlıktır. Bunun çoğunda oradaydınız. Gelecek korkusu, kendisini yok eden ve bunu başaramayan bir çok uygarlıkta gelişmiş olan bir alışkanlıktır. Siz oradaydınız, bu nedenle bu geçmiş yıkımın tohumları içinizdedir ve birçokları hala korkunç bir son bekliyor.

Bundan dolayı, bazılarınızın hala en kötüsünü beklediğiniz, taşıdığınız bir önyargı vardır. Geleceğiniz – kendi geleceğiniz hakkında nasıl hissediyorsunuz? Bu, yeni düşüncenin anahtarlarından biridir. Bu umut verici, iyiliksever ve heyecan verici mi? Yoksa her şeyin en sonunda damperli kamyona gideceğini söyleyen aynı eski düşünüş mü? Dürüst olun, çünkü burada bile asıl korku içinde olmayabilen, ama geleceğin, her zaman olduğu nedenlerle bir yere gideceğini bekleyen, burada oturanlar var. Gerçek önyargı geçmişten geleceği yargılayaraktır – sadece görmüş olduğunuz şeyi beklersiniz. Daha önce beklemediğiniz ve görmediğiniz şeyin farkındalığı veya istisnası veya hatta planlaması yok. Dediğim gibi, henüz yeterince uzun yaşamıyorsunuz. Eğer DNA’nızın tasarlanmış olduğu şeyin bir parçası olan sadece 200 yıl yaşayabilseydiniz, kalıpları görmeye başlardınız. Potansiyellerin farkında olmaya başlardınız ve işlevsizliğin tekrarlanmasını beklemezdiniz.

Kaçışın Katmanları

Armageddonun gerçekleşmemiş olduğunu ve gerçekleşmeyeceğini tanısanız bile, hala negatif düşünme vardır. Diyelim ki, geleceğin o bölümü kapsamayacağına ve her şeyin iyi olacağına inanıyorsunuz. Uzun – vadeli geleceği tartışıyorum. Tam şu anda, ilerlemenizde iki adım ileri, bir adım geri atıyorsunuz; iyi, pozitif düşünceye zorluklar yaratıyorsunuz. Pozitif şeyler nesiller boyunca evrimleşecek, sevgililer. Organizasyonların eylemlerini düzelteceğini ya da çökeceklerini görmeye başlayacaksınız. Bütünlük yoksunluğuna sahip olan şeylerde artık tarafsız kalmak olmayacak ve eski paradigmalara sahip eski liderliğin çökeceğini göreceksiniz. En sonunda onların yerine daha şefkatli olan ve daha fazla bütünlüğe sahip olan yeni liderlik gelecek. Gelmekte olan şey budur.

Birçoklarının Çöküşü 

Yüksek Popülerliği olan veya hükümette yüksek yerlerde olan insanlar hakkında ifşa edilen daha fazla kişisel sırları görmeye başlayacaksınız. Bu, olmayan – bütünlük salgınına benzeyecek! Ama gerçekleşmekte olan şey tam olarak öğretmekte olduğumuz şeydir. Yeni enerji bütünlük ile orantılı olmayan şeylerin karanlığını açığa çıkaran ışığa sahiptir. Bunlar her zaman oradaydılar ve karanlıkta sırları saklayan bir çok insan tarafından görülmeleri engellendi. Değişimi henüz gördünüz mü?

Daha stabil bir gelecek elde etmek için, karanlık ve ışığın dairesel dönüşlerinden geçmek zorunda olacaksınız. Bu, karanlığın ifşa olacağı ve size geri itileceği anlamına geliyor. Karanlık en sonunda kaybedecek. Bunu söyledik. Siz, geçmişten kaçışı görmeyen etrafınızdakilere yardımcı olmak için buradasınız. Onlar nükleer savaş yaşamadılar, ama başka her şey yine de damperli kamyona gidecek.

Geçilecek Daha Fazla Katmanlar Var 

Diyelim ki siz gelecek ile tamamsınız. Bu mesajı anlıyorsunuz. “Tamam Kryon, bunu başardık. İnsanlık gelecek ile iyi. Seninle aynı fikirdeyim ve “bu veya daha iyisi” diyecek olan biriyim. Her zaman savaşta olacağımız hissini taşımayacağım. Gelmekte olan daha iyi bir şey olduğuna inanmaya varım.”

Diğer katmanlardan ne haber? diyorum. “Ne demek istiyorsun. Dahası mı var?” diyeceksiniz. Evet! Geçmiş yaşamlarınızda asırlardır taşıdığınız bedeninizdeki kimya, zeka, bilinç her zaman tek bir realiteyi gördü: Işık ile zorluk. Zorluk üstüne zorluk üstüne zorluk yaşadınız. Bugün kanallık yapmayan kanallar var. Ortada dolanan, öğretmeyen ve aslında saklanan şamanlar var. Tüm bunlar Akaşik hatırlayış nedeniyledir ve içsel zeka onlara “kim olduğunuzu göstermeyi bırakın” diye bağırıyor. Tüm bunlar, bunu en son yaptıkları geçen seferde, eski enerjide, hiç de işe yaramamış olmasıdır.

Bunlar bugünün gizli Işıkişçileridir. Bazılarınız onlarla evlisiniz ve bu nedenle onlarla evlendiniz! Onlar size benzerler, ama spiritüel dolaplarından henüz çıkmadılar. Ama onlar iyi insanlar, hoş insanlar ve sevdiğiniz insanlardır. Onları işbaşında da tanırsınız. Mesajlarımın herhangibirini kabul etmezler, çünkü bir seviyede size daha önce anlattığımız aydınlanmanın tohum korkusu vardır. Korku güçlü Akaşik hafızadan gelir. Akaşınız size ne anlatır? Akaşın size gösterdiği şeyden kaçmış olan biri misiniz? Geçmişiniz nedeniyle hala dolapta, saklı mısınız?

Akaş her birinizin, enerji olarak yaşam kayıtlarınızı temsil eder. Bilinciniz, “Tamam, gelecek iyi. Bunda bana yardımcı olduğun için teşekkürler Kryon” diyebilir. Ama sonra içsel mantığınız, “Nesin sen, deli?” der.  Çünkü Akaşınızın hatırladığı tek şey dehşet, hayal kırıklığı, savaş ve üzüntü! Bu, geçmiş yaşamınızda boğulmaya ve bu yaşamda suya dalmanızın beklenmesine çok benzer.

Geçmişi Değiştirmek

Sevgililer, Akaşik filtrenizi yeni bir çerçeveye oturtmak zorunda olacaksınız ve bu, kendi hücresel yapınıza talimat vermeye başlayan bilinci kullanarak olur. Bunu anladınız mı? Bu şeyleri hücresel seviyede değiştirme yeteneğine sahip olduklarını anlayan yeni İnsandır. Geleceğin taşıdığı şey nedeniyle geçmişi değiştirebilirsiniz. Şimdi retro (geçmiş) nedensellik cümlesinin ne anlama geldiğini biliyorsunuz [gün içinde daha önce tartışılan bir fizik terimi]. Gelecekte olan şeyler geçmişi değiştirebilir. Şimdi bunu daha iyi anlıyor musunuz? Sevgililer bu, iyi bir gelecek bekleyen bilincin onu yaratacağı anlamına gelir. Bu, “Sen üşütüksün! Bu yine gerçekleşecek, aynen her zaman olduğu gibi” diyen Akaşik mantığın negatif bölümünü elimine eder veya yeniden çerçevelendirir. Bunun üzerine çalışıyor musunuz?

Rüyalar Çok Şey Anlatır 

Rüyalarınız neye benziyor? Kaçınız güvensizliği ortaya seren rüyalar görüyorsunuz? Bu, size şeylerin daha iyi olmayacağını anlatmak için fazla mesai yapan Akaşınızdır. Belki, eğer Akaşanız ile konuşmak zorunda olsaydınız daha iyi olurdu? Bunu yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu, her zaman bilincinizde olan Yüksek Benliğinizdir, kutsal SİZsiniz. Bu, hakkında konuştuğumuz “içinizdeki Tanrı”dır. O, eski düşünceye dayanan bu şeyleri hükümsüz kılmak için sizinle çalışır.

Şimdi anladığınız şeyden Yüksek Benliğiniz ile diyaloğu kullanarak, Akaşanızın bulunduğu DNA’nızdaki kimyasal seviyeyi değiştirmeye ve onu yeni bir çerçeveye oturtmaya başlayabilirsiniz. Yeni paradigmanın talimatlarını başlatın. Bedeninize, tüm bu negatifliğin sadece kendisini hiç tekrarlamayacak olan kalıntı geçmiş olduğunu hatırlatın. Gerçekte, geçişten dolayı, şimdi o tamamen başka bir bilinç bölümüne aittir.

Geçmişin tüm eski kitaplarını başka bir odaya koyalım ve kapısını kapatalım. Kapıya “Giden eski şeyler” tabelası asalım. Şimdi, bedeninize o odaya erişmesine izin verilmediğini anlatın. Şu andan itibaren, sadece sizi ışık ile dolduran bir geleceğe götüren pozitif şeylerin size sunulmasına izin veriliyor ve bu rüyalarınızı da kapsıyor. Bunu yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu hayalinde canlandırmayı yapabilirdiniz, ama bunu tekrar tekrar yapmak zorunda olabilirsiniz, çünkü Akaşa inatçıdır ve başa çıktığınız SİZİN KENDİ BEDENİNİZdir. Ama, en sonunda kazanacaksınız, çünkü yapmakta olduğunuz şeyi seven, kendinizin parçası olan Yüksek Benliğinizden gelen çok fazla yardıma sahipsiniz ve o bunun mantığını içsel zekanıza sağlar. Bu, düşüncenizde yeni bir kası çalıştırmaya benzer.

Hücresel Hafıza

Daha çok katmanlar var. Biliyorum, “Henüz bitirmediğimizi mi kastediyorsun?” diyorsunuz. Hayır. Güç bela. İçsel zekanız, zeki – bedeniniz ve kimyanız hakkında bilmekten sorumludur. O, sağlık perspektifinden kim olduğunuzu bilen parçanızdır. Ayrıca iyilikseverliğe karşılık veren ve kendiliğinden düzelme yaratan şeydir. Ama, aynı zamanda diğer türde düşüncelere de karşılık verir ve programlanabilir ve dengesiz hale getirilebilir. Kendisini tüm mikroplardan korkmak için “eğiten” bir hastalık hastası aslında, o fikir ile işbirliği yapması için kendi zeki – bedenini dengeden çıkarabilir. Bu, İnsanın nasıl düşündüğünü temsil eder. Şunu hatırlayın: Nasıl düşündüğünüz, bedeninizin nasıl tepki gösterdiğidir. Hücresel yapınız talimatlarınızı “dinlemek” için tasarlanmıştır.

Bunun gücünü anlıyor musunuz? Beklediğiniz şeyi, yaratırsınız! Bu nedenle belki bir insan kimyasını, yakalanabileceği hastalıklar olduğu ile eğitmiştir ve sahip olacakları kısa bir ömürleri olacaktır (elbette, geçmiş bilgiye dayanan). O zaman, Akaş araya girer ve şöyle der, “Bu doğru’! Daha önce bir çok kez nasıl öldüğüne bak. Kötü sağlığın kimyana inşa oluyor, bu nedenle bu kez aynen diğer zamanlar gibi.”

Bir süre önce Gençlik Tapınağı üzerine verdiğim mesajı dinlediniz mi? Bedeninizin ömür kalıbının tasarımı, 900 yıldan daha fazla yaşamanıza izin vermektir. Ama bu kadar uzun yaşamıyorsunuz! Bedenin bunda ipucunu nereden aldığını düşünüyorsunuz? Size söyleyeceğim – geçmişten. Bunu değiştirmenin zamanı değil mi? Hücrelerinize her şeyin iyi olduğunu anlatarak ve başkaları tarafından size anlatılan şeyleri benimsemeyerek çok daha uzun yaşayabilirsiniz.

Bilinciniz kraldır! Söylediğiniz şey ve düşündüğünüz şey bedenin kimyasına talimatlar veriyor. Bunu bir çok kez söyledik ve yine, gerçek kanıt homeopatidir. Homeopatinin, bir süre önce tıp dünyanızdan ünlü bir rapor tarafından “bilimsel olmadığı” addedildi. Onlar şöyle dediler, “Bir tentürde (eserde) bedendeki herhangi hücreler tarafından ‘görülecek’ milyonda çok az kısım vardır. Bu nedenle bedeninizdeki herhangi bir kimyada veya sistemlerde herhangi bir fark yapamaz. Basitçe, işe yaramasının yolu yok.”

Evet, işe yarıyor! 

İşte burada verilecek ilginç bir karar var ve bugünün düşüncesinde birincil olan bir karar. Soru: Bilim insanlarının size anlattıklarına mı uyacaksınız yoksa açıklanamaz olsa da gerçek sonuçlara mı bakacaksınız? Hatırlayın, bilim sadece bu noktaya kadar keşfedilmiş olan şeyleri bilir. Homeopati işe yarar! Neden?

Bu çok kadim şifa sistemi çalışır, çünkü yaratıldığı zaman eser maddeye konulan niyettir. Onu dilinin altına koyan kişi, içsel zekaya ne yapacağının talimatını verir. Bunu duydunuz mu? Aynen hastalık hastasının korku bilinci ile yaptığı gibi, içsel zekaya talimat verir. Bilim ayrıca size hastalık hastasının yaptığı şeyin imkansız olduğunu söyleyecektir, yine de bu kültürünüzde yaygındır ve bunu her gün görüyorsunuz.

İşe Yarayan Talimatlar

Sevgililer, tüm bunlar nedeniyle bedeninizdeki kimyanın hem negatif hem de pozitif talimatlar alabildiğinin kanıtına zaten sahibiz. Bedeninize talimatlar verebilirsiniz ve o bunları alır! Öyleyse problem nedir? Buna biraz daha bakalım. Kaçınız geleceğin iyi olacağı, iyi sağlığın beklendiği ve geçmişi yeni bir çerçeveye oturttuğunuz ve korkuyu elimine ettiğiniz ile ilgili bedeninize talimatlar vermeye başladınız? Sorun, bedeninize bilinmeyen ve daha önce hiç gerçekleşmemiş olan bir şeyleri beklemesini söylemenizdir. Sorunu görüyor musunuz? Bilinmeyenin kötü olacağını düşünme ön yargınız var!

Önce şunu ortaya koyacağım: Bilinmeyen fikri bir ön yargıdır. Yolda, “Buradan itibaren her şey bilinmezdir” diyen bir tabela gördüğünüz zaman ne düşünürsünüz? Bu negatif bir mesaj olarak algılanır, öyle değil mi? Bilinmeyenin boşluğuna adım atarsınız ve hemen yüksek alarma geçersiniz ve çok korkarsınız. “Burada olmak istemiyorum” dersiniz. Sevgililer, bunun nedeni İnsan Varlıklarının nereye gittiklerini bilmek istemeleridir. Bu ön yargıdır!

Kryon, bilinmeyen hakkında nasıl iyi hissedebiliriz?” Size sormama izin verin: Bu neden bir problem oluyor? Neden her şeyi analiz etmek zorundasınız? Neden geleceği akıl süzgecinden geçirmek zorundasınız? Yanıt alışkanlıktır. Bilinmeyen aslında çok iyi olabilir! Boşluğa yürürsünüz ve şöyle söyleyebilirsiniz, “Vav, hiç bir şey bilmediğim için çok mutluyum, çünkü o zaman hiç bir şey hakkında üzülmek zorunda değilim! Bana hiç beklemediğim şeyler verilecek ve gerçekleşen şeyler geçmişe dayalı olmayacak; daha önce beklediğim negatif şeyler olmayacak. Bunun yerine, hiç görmediğim yeni şeyler olacak. Bunları getir!”

Niyet ettiğiniz zaman ve dua ettiğiniz zaman Ruhun sizinle nasıl çalıştığını hiç fark ettiniz mi – özellikle bilinmeyen bir duruma gireceğiniz zaman? “Sevgili Ruh, neler olacak? Bundan sonra ne olacağından korkuyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum.” Sonra çoğu zaman hiç bir şey olmaz ve hiç bir şey olmaz ve sonunda vazgeçersiniz, işitilmediğinizi düşünürsünüz. Sonra aniden yanıt alırsınız ve bu beklediğiniz yanıt değildir. Zamanlamanın nasıl dahil olduğunu ve ayrıca bedeninizin sorunu akıl süzgecinizden geçirmeyi bırakmanızı nasıl beklediğini anlıyor musunuz? Çözüm çoğu zaman siz sonunda problem hakkında gevşediğiniz zaman gelir.

Bazılarınız hala şeylerin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Tüm bu ön yargılı katmanlarda boşluğa adım atmanızı ve şöyle söylemenizi cesaretlendiriyorum, “Ben bilinmeyendeyim. Akaş, arka koltuğa otur. Şimdi ben sürüyorum. Akaş, iyi olan için kapıyı hızla çarpıp kapatabileceğim o eski odaya gir. Sadece yeni, pozitif şeylere izin veriliyor. Bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama bilmemek gerçek iyi hissettiriyor! Biyoloji, arka koltuğa otur ve bana eski, korku dolu fikirler veya eski ömür süresi fikirleri vermeyi bırak. Tüm bunlardan büyük kaçışın zamanı. Bunlar sana talimatlarımdır!”

Tanrı Ön Yargısı Hakkında 

Son olarak, bir çok insanın Tanrı hakkında, Ruh hakkında taşıdığı ön yargı nedir? Bu gerçekliğe değil, tamamen size anlatılan şeylere dayanır. Size bu toplantı hakkında çoğu insanın düşündüğü şeyi söyleyeceğim. Öncelikle, size anlattığım şeyleri alma yöntemi imkansız. Perdenin diğer tarafından meleksi bir kaynak vasıtasıyla konuşarak sandalyede oturan adam saçma, aptalca, komik ve o görünüşe göre “kafadan kontak”. Sevgililer, bu önyargıdır. İkinci olarak, başkaları, “Tamam, bu tuhaf ve aptalca bir şeydi, ama hoştu. Deli olsa da adamdan hoşlandım” diyerek odadan ayrılacaklar.

Burada kimlerin olduğunu biliyorum, sevgililer ve bunu tekrar söyleyeceğim. Eğer bu durumlardan biri sizin düşüncenizi temsil ediyorsa, bunda bizden gelen yargılama yok. Siz kişisel olarak herkesin sahip olduğu melek ve rehber sayısı kadar melek ve rehber ile, Tanrının herkes için sahip olduğu aynı miktarda sevgi ile buradan ayrılırsınız. Tüm insanlık gibi, bununla çalışma ya da çalışmama özgür seçimine sahipsiniz. Tanrıdan yargılama yoktur. Bu kutsal fikirleri kabul etmediğiniz için başınıza hiç bir şey gelmeyecek.

Ama, mesaja ne dersiniz? Tanrı – yargınızın bazı harika, mantıklı düşünme yoluna çıkmasına izin vemeyin! Zihniniz bedeninize talimat verebilir mi? Gerçekten işe yaradığı kanıtlanmış bir şeyin sonucu olarak beklemediğiniz hayatınızın zenginleşmesine sahip olabilir miydiniz? Ömrün uzamasına ne dersiniz? Hücrelere düşüncenin uyumlu enerjisi sunulduğu için, hücreler değişmeye başladığı zaman neler olur? İlk kez şeyleri hizalayan enerjinin birlikte akışı olduğu zaman neler gerçekleşir? Bu sabah söylediğimiz gibi, bunlar sağlık, uzun ömür, mutluluk ve denge yaratan şeylerdir. Bu, içinizdeki orijinal yaradılıştan gelen DNA pakedi donanımıyla gelen, hafife alınmaması gereken şeyin keşfidir.

Büyük kaçış için hızlı bir yol ister misiniz? İşte: Tanrıyı yargılama olmadan görün, ne olursa olsun sizi koşulsuz olarak seven, bu gezegeni terk ettiğiniz zaman yuvaya dönmenizi bekleyen, aldığınız her nefesi bilen, sizi her durumda seven ve eğer izin verirseniz elinizi tutacak olan bir Tanrı. Bu hepsinin en iyi kaçışıdır. Denemeniz gereken ilk şeydir, çünkü tüm diğerlerini dengelemeye yardımcı olur. Geçmişin eski ön yargılarından kaçmak için, içinden geçmek zorunda olduğunuz şey katman katman ön yargı ve filtrelerdir. Son olarak, kocaman bir nefes alıp, “Hayatta olmak iyi. Daha önce hiç bulunmadığım bir yere adım atıyorum ve insanlar bana ne söylerse söylesin, sonunda sezgime güveniyorum. Sonunda korkusuzum” diyebileceğiniz o yere gidebilirsiniz.

Her bir İnsan farklıdır. Deneyimlediğiniz şey ve size öğretilen şey size eşsizdir. Nereden geldiğiniz ve neden burada olduğunuz eşsiz ve farklıdır. Tüm insanlık için işe yarayacak olan tek bir kural, tek bir hap, tek bir çözüm veya tek bir doktrin yoktur. Bunun yerine, hepsi tek bir çözüme götüren milyarlarca gerçek vardır – geçmişte kim olduğunuzun ön yargısından kaçış.

En büyük şansa sahip olanlar çocuklardır. En iyi nesil henüz gelecek. İster inanın ister inanmayın, onlar daha sağlıklı olacaklar. Hastalıklar en sonunda çekip gidecek. Bundan daha sonra konuşacağım. Tanrı tarafından sevilmek için bir gereklilik olarak izleyeceğiniz veya izlemek zorunda olduğunuz bir model yok. Tanrının sevgisi, içinizde inşa ettiğiniz şeydir. Bunu etrafınıza yayın.

Bir gün yeni türde Akaş ile uyanacaksınız ve daha önce işe yarayan yaptığınız şeyi hatırlayacaksınız. Bu, bu kez yaptığınız aynı hataları yapmayacağınız anlamına geliyor. Bunun yerine, yeni bir İnsan olacaksınız. Bu gezegen bunun gibi bir şeyi daha önce hiç görmedi, asla.

Ben insanlığı seven Kryon’um.

Ve öyledir.

KRYON

(Çeviri: Saffet Güler)