KRYON: “KARANLIĞIN İŞLEVSİZLİĞİ”

Yazdır Yazdır 

Bu canlı kanallık Paris terörist saldırılarının ertesi günü Cusco, Peru’da verildi

14 Kasım 2015

Lee Carroll kanalıyla

Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Bugünkü mesajın bir çok enerjisi var ve “Üçüncü Dil” adı verilen şey vasıtası ile söylenecek olan söylenmeyen çok şey var. Bugün size vereceğimiz mesaj herkes içindir. Dinleyen herkes, okuyabilecek olan herkes için ve yıllar sonra mevcut olacak.

Kundalini Turu adı verilen İnsan macerasının sonunda, Peru’dayız. Kundalini macerası, İnsan bedeninin niteliğinin bir metaforu olarak isimlendirildi. Gezegende yeni bilincin doğumunu ve her şeydeki yeniliğin doğurulmasını temsil eder. Bir çocuğun doğumu çok özeldir ve bir son değil, bir başlangıç olarak görülür. Doğum dramatik ve üzücü bir şey olarak görülmez. Oradaki potansiyel nedeniyle, gezegende yeni doğum kutlanıyor. Bu, ismin metaforudur.

Bu mesajın zamanlamasını anlamalısınız. Bu zamanda burada bir grup olarak oturuyoruz ve çok yeni bir şey henüz gerçekleşti. Bu, İnsanların İnsanlara neler yapabileceğini gördüğümüz zaman tüm gezegenin şefkatini içeriyor. Fransa’daki olayların nefesinizi kesmesi sadece dün idi. Şefkat taze; anlamsız olan ölüm için gözyaşları taze. Büyük ıstırap var ve yaşamlar ebediyen değişecek. Buna tepkiniz nedir? Önümde Şefkat Sunağı adı verilmiş olan bir masa var. Oda yaşlı ruhlar ile dolu. Onlar duygusal olarak kolayca etkileniyorlar, ama aynı zamanda başka bir şeye sahipler – bir an üzerinde durmayı dilediğim bir şey. Ek olarak, herkesin bir şeyi düşünmesini istiyorum.

Tepkiniz Nedir?

Sevgililer, orada oturan bir İnsan Varlığı olarak etrafınızdaki herhangi bir şeyi etkileyebilir misiniz? Enerjinin alıcısı mısınız yoksa aktarıcısı mı ya da her ikisi mi? Gezegenin çoğu sadece alıcılar olduklarını hissediyor. Onlar etraflarında gerçekleşen her şeyin kurbanları. Kendi bilinçleri ile gezegeni değiştirebilecekleri fikri inandıkları şey değil. Bu nedenle sevgililer, bu sözünü ettiğimiz değişimdir. Daha önce İnsanların farkındalık seviyelerinden konuştuk, ama şimdi bilgiyi kullanmanızı istiyorum, sadece kavramanızı değil. Bu zamanda yaşlı ruhların muazzam enerjisi ve gücü var!

Haberleri gördünüz mü? İşaretleri taşıyanlar ve çaresizlikle ellerini sıkanlar var. “Görüyor musunuz? Eski kehanetler doğru. Son yakın! Geliyor! İşaretler her tarafta” diyorlar. Pekala, onlar için haberlerim var ve bunu anlamayabilirler, çünkü olan her şeyin kurbanları olduklarını hissediyorlar, ama işte haber: Son geldi ve geçti. Başlangıç burada!

Gücünüz

Önümde oturan yaşlı ruhlar, şefkatli eylemin zamanıdır. Benzer düşüncede bir araya gelen ve enerji aktarıcıları olduklarını bilen küçük bir İnsan grubu arkada kalanların gerçekleşen şeylere huzur duymalarına yardımcı olabilir. Tam şu anda kucaklanmaya, sarılmaya ihtiyaç duyan ve olan şeylere inanamayan bir çok insan var. Kötülüğün kurbanları olduklarını hissediyorlar ve siz bunu değiştirebilirsiniz! Güney Amerika’dan o uzak mesafeyi değiştirebilirsiniz. Mesafenin anlamı yoktur! Bu fikir çok lineer! İsimlerini bilmeden onlara ulaşabilirsiniz ve onları Tanrı’nın ihtişamı ve huzuru ile sarmalayabilirsiniz.

Ruhlar ebedidir. Asla ölmezler. Bunu anlamalarına yardım edin. Onları dinleyin, onlara konuşmayın ve onları kucaklayın. Olması gereken şifanın parçası olun – şimdi. Siz aktarıcılarsınız ve yaşlı ruhlar bunu çok, çok iyi yapıyor. Tam şu anda yapmanızı istediğim şey bu. Okula yeterince uzun gittiniz. Tam şimdi mezun olmanızı ve bunu eyleme dökmenizi istiyorum. Tanrı içinizde! Şimdi bu enerjiyi bu şefkate gereksinim duyanlara aktarın ki üzüntüleri biraz azalsın. Sizi hissederler. Bunun ne olduğunu veya neden olduğunu bilmezler, ama kayıpları üzerine sahip olabilecekleri huzur olacaktır. Daha sonra perdenin diğer tarafında ruhlar olarak biraraya geldiğiniz zaman, size bakabilecekler ve “O gün seni hissettim. O sendin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim!” diyecekler. Onlar için bunu yapabilir misiniz?

Bu, bu mesajın ilk bölümüdür. Size söyleyebileceğimiz en önemli şeydir. Sandalyede oturup gezegende gerçekleşmekte olan şeylerin parçası olmadan artık bu kavramları dinleyemezsiniz. Eylem zamanı!

Karanlık Tehdit Burada

Yıllardır size karanlık ve ışığın yeniden ayarlanmasının mesajlarını vermekteyim:

“Uygarlığın kendisi bu harekette tehlikededir ve siz işaretleyiciyi geçtiniz – bir çoklarının asla gerçekleşmeyeceğini söylediği hizalanma. Bu, sizin bu fırsattan geçmekte olduğunuz beşinci kezdir ve şimdi, sevgililer, Dünyada barış potansiyeline gidiyorsunuz. Yirmi üç yıl önce, size bunun olabileceğini ve bunun için potansiyellerin kuvvetli olduğunu söyledik. Şimdi, etrafınızdaki her şey bununla mücadele ediyor, çünkü geçiş burada. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim: Karanlığın eski enerjisi zor ölür, sahip olduğu şeyi sürdürmek için çığlıklar atar ve mücadele eder ve kendi ölümü ile mücadele eder. Şimdi sözünü ettiğimiz enerji bu ve konu, karanlık ve ışık arasında İnsan bilinci dengesi.” Kryon, Şubat 2012, San Antonio, TX*

Bir yıl önce, ayrıca size gelen değişimlerin şimdiye kadar beklediğiniz her şeyden farklı olacağı kehanetlerini verdik. Bu gezegende bir araya gelmiş olan karanlık var ve size bunun artacağını söyledik. Bu, sizin açtığınız ışığa bir tepkidir. O eski enerjide kendi yaşamı için savaşmaktadır. Karanlığın bilinci gezegende her zaman hüküm sürdü. Yozlaşma ve açgözlülük ve umursamaz ölüm her zaman eski İnsan doğasının yolu oldu. Aniden, ekinoksların bu presesyonunda kehanetler gerçekleşmeye başlıyor. Yerlilerin takvimlerinin sonu bunu kehanet etti ve o burada.

Metafor açık. Işık açılmaya başlıyor. Bu, artan farkındalığın metaforu – her şeyin! Size yıllar önce “Herkes herkesle konuşabildiği zaman, sırlar olamaz” dedik. Bu, İnternetten önce verildi ve şimdi sözünü ettiğimiz şeyi biliyorsunuz. Bu teknoloji aslında karanlık ile savaşmanız için bir alettir. Biraz sonra size göstereceğim. Size bu mesajda verdiğim şey imkansız görünebilir. Başlangıçtan başlayayım.

Korku Senaryoları

Geçiş önünüzde ve karanlık birleşmeye başlıyor. Bununla ilgili fikri olmayanlar korkularını yansıtmaya başlıyorlar ve bunu bir çok yerde duyacaksınız: “İşte geliyor – son. Bunu biliyorduk! Gezegende bir ırk savaşı olacak“. Buna değineyim. Bu pek yeni değil. Ne kadar lineersiniz. Bu daha önce yapıldı. Soykırım – ırk ırkı yok ediyor? Bu çok eski enerji. Hiç de öyle değil.

Başkaları şöyle diyecek, “Bu sondur ve din savaşı olacak! Bakın! Milyarlarca Hristiyan ve milyarlarca Müslüman var ve arada Museviler var. İşte geliyor, din savaşı!” Yine, size söylüyoruz: Oh, ne kadar lineer! Bu gezegendeki savaşların çoğunun Tanrı adına olduğunun farkında değil misiniz? Ne kadar eski, ne kadar lineer. Hayır, şimdi olmakta olan şey bu değil.

Daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir paradigma ile, farklı bir şey göreceksiniz. Bu gezegende ilk kez, sınırları olmayan, ülkesi olmayan, hatta ortak bir dili olmayan bir orduya sahipsiniz. Bu karanlığın ordusudur ve güzelliği, bütünlüğü, ışığı, özgürlüğü, sevgisi veya yüksek titreşimli düşüncesi olan her şey ile savaşacak. Tüm bunlarla savaşacak! Belki kendinize şöyle diyebilirsiniz, “Kryon, tüm bunlar ışığın yeni dünya enerjisine nasıl uyabilir?” Ah, büyük soru! Bunu açıklayabileceğim bir çok yol var. İlki, İnsanların özgür seçime sahip olmalarıdır.

Karanlığın hayatta kalmak için çarpışması gerçekten sizi şok ediyor mu? Karanlık her şey üzerinde, ama çoğunlukla para üzerinde kontrolü, mutlak kontrolü temsil eder. En sonunda gittikleri zaman, ekonomiler değişecek. Yeni sistemleri bir araya getirmek çok daha kolay olacak – herkesin yararına. Onlar var oldukları sürece, karanlık ayrılık ve kontrolün eski enerjisi için savaşacak. Karanlıkta, açgözlülük ve yozlaşma kolayca var olabilir. Işıkta, bunlar var olamaz. Sevgililer, bunun din ile hiç bir ilgisi yok. Bu karanlık ve ışık, eski ve yeni arasındaki çarpışmadır, çünkü yeni enerji buradadır.

Şimdi, size tartışmalı bulabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Karanlık akıllı değildir. Metafor budur. Eğer daha önce karanlık olan bir bölgeyi aydınlatırsanız, oranın içinde nasıl dolaşacağınızda daha duyarlı olursunuz. Nereye gideceğinizden korkmak yerine anlamlı olan şeyler yaparsınız. Bütünlük ışıklar açık olunca çok daha kolay olur. Bunun nedeni artık sizi hiç kimsenin tehdit etmemesidir. Köşeleri görebilirsiniz. İnsandan İnsana benzerlikleri görebilirsiniz ve daha zeki olabilirsiniz. Karanlıkta olduğunuz zaman, sağduyu olan şeyler sağduyu değildir. “Korku duygusunu” temsil ederler. Hatta karanlığın işlevsiz olduğunu söyleyebilirsiniz. Haklı olursunuz. Hatta karanlık aptaldır. Ve haklı olurdunuz.

Size bir soru sorayım. Bir arı kovanı görürsünüz – ve arılar her tarafınızda uğulduyorlar. Tüm bu vızıldama özgürlüğünden ve gidiş gelişlerden hoşlanmazsınız, bu nedenle büyük bir sopa alırsınız, arı kovanının önünde durursunuz ve ona vurursunuz. Bunun akıllıca olduğunu düşünür müsünüz? Olan şey tam olarak budur! Sadece bu değil, bu tekrar olacak. Karanlık ordu işlevsizdir. Gelmekte olan şeyi görmüyor, çünkü arı kovanına vurmaya devam edecek ve bunu tüm dünyada yapacak. Bunu her yaptığında, kendisini olan şeye ve arıları birleştiren şeye maruz bıraktığını anlamıyor. Ama, bunun arıları korkutacağına inanıyor! Arılar dışarı çıkmayacak, bunun yerine içeri kalıp onları korkutacak – işlevsiz.

Artık Tarafsız Kalmak Yok

Size yıllar önce başka bir kehanet verdik. Hiç kimse yeni enerjide tarafsız kalamayacak. Oturup izleyebilen hükümet yok, çünkü onların hepsi dahil edilecek. Karanlık ile savaşma veya savaşmama kararını vermek zorunda olacaklar. Ve eğer karanlık ile savaşmazlarsa, o zaman karanlık orduya maruz kalacaklar. Bu bilgiyi yıllar önce size anlattık. Bu gezegendeki tüm hükümetler en sonunda karanlık orduyu yok etmeye dahil olacaklar. Karanlık ordu arı kovanına vurduğu zaman, tarafsız olanlar çarpılacaklar ve ışığı ve karanlığı görecekler ve bir karar vermek zorunda kalacaklar. Karanlık ordu kendi eylemleriyle kendi yıkımını tohumluyor. Işığı anlamıyor. Sadece tek bir şeyi anlıyor: Korku. Bu çok eski enerjiyi temsil eder. Şu şekilde: “Eğer insanları korkutursan, her savaşı kazanırsın.” Bu eski enerji bilincidir ve bu gerçek değildir, eğer bir kurban iseniz doğrudur. Eğer ışık aktarıcısı iseniz, sizi etkilemez. Daha iyi bilirsiniz.

Fon Bulma Karanlığın Motorunun Yağıdır

Gezegendeki herkes, karanlık orduyu yok etmek için tarafsızlıktan çıkmaz zorunda kalacak. Bunun nasıl yapıldığını daha önce size anlattık. Ve politikacılar gözlerini devirecekler. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilen hükümetin içindekiler gözlerini devirecek. Karanlık orduyu ölüm olmadan yok edebilirsiniz. Kaybetmekten en çok korktukları şeyi, şimdi onlardan alabilirsiniz. Para! Yiyemedikleri zaman, karanlık bir ordu nasıl işler? Silahları olmadığı zaman nasıl işlev yaparlar? Size garanti veriyorum, karanlık bir ordunun en karanlık üyesi bile, eğer beslemezseniz veya onları organize edecek kimse yoksa evlerine giderler, çünkü liderler açtır ve terk etmişlerdir. Bazıları bunun imkansız olduğunu söylüyor. Paranın bilinmeyen kaynaklardan geldiğini söylüyorlar. Size bir şey söyleyeyim. Hayır, öyle değil. Para çok bilinen kaynaklardan geliyor. Paranın çoğu fethedilen toprakların kaynaklarından geliyor, ama hepsi değil. Yakında topraklarını kaybetmeye başlayacaklar, bu nedenle artan şekilde fonlara ihtiyaç duyacaklar. Eğer gelir kaynakları tamamıyla ortaya çıkarılırsa – bunu işitmeye ihtiyacı olan dinleyiciler var – eğer gelir kaynakları tamamıyla ortaya çıkarılırsa, şok olacak olan halka çok büyük bir fark yaratacak.

Politikacılara konuşayım. Diğer ülkelerden olan ve müttefik olanların karşısında masada düzenli olarak oturuyorsunuz. Onlar karanlık tarafı finanse ederken size gülümsüyorlar. Neticede, savaş ile kazanılacak para var! Yıllarca bunun yolu bu oldu. Ama bu uzun sürmeyecek. Politikacı, bunu bildiğin ortaya çıktığı zaman, sorumlu tutulacak olan sensin. Bununla ilgili hiç bir şey yapmadın.

Amerikalılara konuşmak istiyorum, çünkü partnerim [Lee] Amerikalı. Size şimdi bir şey söyleyeceğim ve buna inanmayacaksınız. Zor kazanılan vergi fonlarınızın çoğu karanlık orduya gidiyor! Ve hükümetinizde bunu bilenler var. Sadece bir kaç sözcükle bununla ilgili ne yapılacağının yanıtını size vereceğim: Uluslararası şeffaf adli muhasebe. Uluslararası şeffaf adli muhasebe! Karanlığın finanse edilmesini temizleme ve savaş çıkarma yeteneklerini yok etme zamanıdır.

Paranın nereden geldiğini bilen ve bununla ilgili hiç bir şey yapmayan lider durumda olanlar için bir uyarım var. Liderliğinizin günleri sayılı. Işık bunu ortaya çıkaracak ve kaybedeceksiniz. Neden şimdi diğer tarafa geçmiyorsunuz?

Bu çok mu yüce gönüllü? Bu çok mu basit? Dünyanın bir araya gelip karanlığın oturduğu yerden ayağını kaydırabileceğini ve içinde oldukları para kozasını çekebileceğini düşünmek – bu gerçekte olabilir mi? Kapalı kutuyu gözleyin!

Eğer bunu yapsaydınız, bu Paris’teki gibi bir saldırıyı değiştirir miydi? Sonuçta, o bir ordu değildi, sadece bir kaç kişiydi. Yanıt evettir – çünkü bir kaç kişi birçoklarına yanıt veriyor ve birçokları tarafından eğitildi. Birçoklarını çalışacakları oluşturulmuş çekirdek olarak gördüler. Çekirdek olmadan, amaç olmaz. O zaman bir kaç kişi kendi başına kalır, onları destekleyen kimse olmaz.

Dinlemek size bağlı, odadakilere değil. Dinleyen ve daha sonra bunu okuyanlar Kryon’u ve kanallığı bilmiyor bile olabilir, ama bunu duyarlar ve haklı olduğumu bilirler. Bu karanlık bir mesaj değil. Bu bir ışık mesajıdır! Başlangıç burada. Şeyler değişiyor. Sözünü ettiğimiz değişime tanık oluyorsunuz.

Bunun bir daha hiç gerçekleşmeyeceği, bu organize kötülük gruplarının olmayacağı bir gün gelecek. Bu bugün sizin için sevinçli mesajdır. Dünya sonunda bir araya geldiği ve nereye gitmekte olduklarını kavradığı zaman, tarih bu zamanları hatırlayacak. Bu varoluş paradigmasını değiştiriyor. Yaşamlar, hükümetler ve iş dünyası hepsi buradaki savaşı anlamaya başlayacak. Tepkiniz nedir?

Dün [Paris’te] vefat edenleri kutlamanızı, sevmenizi ve anlamanızı istiyorum. Bunu daha önce söyledim: Onlar şimdi perdenin benim olduğum tarafındalar. Onlar iyiler. Şimdi size bakıyorlar ve diyorlar ki, “Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi siz üzerinize düşeni yapın.” Onlar bu gezegene geri dönecekler, hepsi ve gezegeninizde bu geçiş zamanında yaratmakta olduğunuz ışığın güzelliğine katılacaklar.

Bana inanın, son zaten gerçekleşti. Bu başlangıç.

İnsanlığı seviyorum, çünkü yaptığınız şeyi gördüm.

Ve öyledir.

KRYON

(Çeviri: Saffet Güler)