PLEİADESLİLERDEN MESAJ: IŞIĞINIZI SAHİPLENİN

Yazdır Yazdır 

PLEİADESLİLERDEN MESAJ

1 Şubat 2020

IŞIĞINIZI SAHİPLENİN

Christine Day kanalıyla

Sevgililer, sizi selamlıyoruz.

Dünyanızda demirlenen ve sabitlenen Zaman çizelgeleri YENİ çağda etkin hale getirildi. Bu Zaman çizelgeleri boyutsal ayaları değiştirdi ve illüzyon deneyimini çözmeye, Işık Bilincinin başka bir perspektifini, Gerçeğin perspektifini getirmeye başladı.

Işığın bu titreşimsel akışı, Evreninizde var olan Bilincin güçlü yönünü taşıyan Zaman çizelgesinde tutulan saflıktan Gerçeği açığa çıkarıyor. Bu titreşimsel akış Kalbinizde tam olarak etkileşiyor ve beyin hücrelerinizde hizalanıyor, Yüksek Bilinç Telepatik Paylaşım daha büyük potansiyeli için daha tam bir bağlantı yaratıyor.

Kendini – Gerçekleştirme sürecinizin başka bir veçhesine ilerlemenizi sağlamak için Zaman çizelgesinde Kutsal bir Kapı açılmakta, böylece Yüksek Alemlere yeniden bağlantılarınız hayata geçirilebilir ve tezahür ettirilebilir. Bu açılışlar aktif, bilinçli şekilde Uyanış yolunda uğraşmakta olan herkes için erişilebilirdir.

Bilinçli olarak bir araya katılan tüm topluluklar derin bir bağlantı yeniden ayarlanması ve bireyler arasında Telepatik Birlik deneyimleyecekler. Ego zihnin ayırıcı unsuru olmadan, üyeler arasında daha büyük bir akış duygusu olacak. Bir bütün olarak her bireyin topluluğa getirdiği eşsiz Kutsal niteliğin kabullenmesini ve kutlamasını yaratacak.

Topluluk bazında bir hatırlama süreci doğal olarak ortaya çıkmaya başlayacak. Ve bu Gerçeğin ortaya çıkma sürecinde, topluluğunuz gelişecek. Odağın ego zihninizden Kalbinize dramatik Değişimi ile, ayrılığın etkisi olmayacak ve birleşmiş kalpleriniz yeni kurulan özgürlük ve neşeye ilerleyebilecek.

BAĞLANTI KURUCU HAT

Kalbin sezgisi topluluk arasında bağlantı kurucu hat olacak ve Kalplerinizden gelen sezgisel rehberlik, hepiniz arasındaki Işığın ortak odağı ile dışarıya doğru yayılacak.

Yüksek Bilinç Toplulukları, Yüksek Alemlerden gelen Yüksek Titreşimli Işığın imza ritmini taşıyacak. Bireyler içlerinde Işığın kendi eşsiz unsurlarını taşıyacaklar ve topluluklarına getirmek için kollektifi destekleyen, doğal olarak bütünü genişleten eşsiz enerjisel bir platformun yaratımını taşıyacaklar.

Her topluluğun yarattığı bu titreşimsel Işık imzası kendine özgü ve kutsal olacak. Bireysel topluluk üyelerinin birleşik platformları Kalpten gelen doğal bir ifade olacak, bu tek bir bilinç olarak bir araya dokunacak ve akacak, tam, kollektif topluluk enerji ile yaratılan bağlantılar nedeniyle, her insanın gelişmesini ve genişlemesini sağlayacak.

Bu profil, tüm Evrenin her zaman, her bir imza Işığı tarafından taşınan bireysel kutsal damgaların önemini onurlandırmak ve tanımak ile nasıl işlev yaptığının aynasıdır.

Dünya ile birleşik enerjilerin platformu oluşurken, tüm evren ve Dünya arasında daha fazla duyurulan ve daha derin bir hizalanma mümkün kılınacak. Evreninizin kutsal kollektif Tanrı bilincinde, o zaman Dünya tam ve aktif olarak kucaklanabilecek.

Dünyanın bu değişen enerjisel manzarasında, gezegendeki Zaman çizelgelerinin bu Geçişleri ŞİMDİ mümkündür.

KUTSAL IŞIK
Her biriniz Kalbinizin içinde bireysel olarak spesifik Işığı yeniden yaratabilirsiniz, ki bu noktaya kadar Kendini Gerçekleştirme olamadı. Şimdi, Yüksek Alemlere doğal olarak karşılıklı bağlanabilirsiniz. Bu Kutsal Işığın eşsiz enerjisel konfigürasyon modelinde ortaya çıkmanızı mümkün kılar. Bu, kendi Kalbinizde Evrenin Kollektif Bilincine var olan akışı deneyimleme anınızdır.

Rolünüz tam yaratım Işığınızın veçhelerini deneyimlemek ve sonra keşfetmek, Kalbinize bağlanırken odaklanmış Farkındalığın tek bir anında olduğunuz kişiyi sahiplenmektir.

Biz, Pleiadesliler doğru titreşimli Işığın gezegeninizde sabitlenmesini sağlamak için, aramızda ortak bir frekansı taşıyan Kollektif Evrensel Bilincin parçasıyız. Çokboyutlu oranlarda bir çok kaderde olan anlar, başlatılan ve yerine yerleştirilen bu Yüksek titreşimli Zaman Çizelgesinde demirleniyor. Bilinçli olarak yükseliş yolunda olanlarınız, Kalbinizde bu Kaderin önemli veçhesizi taşıyorsunuz ve sizler yeniden ayarlanırken bu frekans aktive ediliyor.

Bu Kalbinizin açılma süreci nefes almak kadar doğaldır. Buna daha önce eriştiniz ve Kalbinize yeniden bağlanmanın bu seviyesinin hatırlama sürecine açılabilirsiniz. Enerji ŞİMDİ Burada. Bu süreci yeniden deneyimlemeniz için Zaman Çizelgesinde bir kapı açık tutuluyor.

AKIŞKANLIK VE AKIŞ

Kalbiniz nabız atışı benzeri harekete sahiptir ve Kalp Hücreleriniz arasında Çokboyutlu akışkanlık ve akış vardır. Bu akış Evrende tutulan Kalp atışı içinde çabasızca çalışır ve bu nabız atışı eşzamanlı olarak Dünyanın Manyetik Çekirdeğine ve Kalp Hücrelerinize yayılır.

Evrensel Işık kuvveti yükselmeye ve gezegeninize sel gibi akmaya başladı. Güneş kendisini Dünyaya doğru yeniden konumlandırırken, Güneş ışınlarının enerjisi Saf Işığın parıldayan akışını aktardı, yolundaki her şeyi yıkadı – Dünya, doğal kuvvetler ve sizin kendi Kalp Hücreleriniz. Evrensel Işık, gezegendeki tüm yaşayan şeylere nüfuz etmek için bir hızlanma, Yüksek titreşimli yaşam gücü yarattı. Bu Saf Işığın özü, Dünyaya, Okyanuslara ve Yeryüzü şekillerine derin şekilde aşılanmak için tasarlanıyor.

Evrendeki bu önemli anda Yüksek Bilincinizin kaderiniz olan rolünü yeniden üstlenirken İnsan ego zihninizi bırakmanız için bir aciliyet vardır. Çağrı Kalp Hücrelerinize başlatıldı, kendi Çokboyutlu Yüksek Benliğinizin elementi içinde aktive oluyor ve işliyor. Kalbinizde bilinçli yeniden bağlantıyı seçerken, çağrıya doğal olarak yanıt vermeye ve Dünyadaki misyonunuzun sonraki asımına uyumlanmaya başlarsınız.

SEZGİNİZ

Birçoğunuz günlük temelde BENLİĞİNİZİ – ve Yaşamı – sorguluyorsunuz. Sezginize tam olarak güvenebileceğinizi ve dayanabileceğinizi bilin. Mükemmel anda doğru yola hizalanmak için destekleniyorsunuz. İlahi bir Zamanlama var ve her şey organize ediliyor ve her şey yerinde.Yaşamınızda şeyler nasıl ortaya çıkarsa çıksın, Her şey kontrol altında.

Önemli olan şey, Anda Olmaktır. Geçmişten gelen hiç bir şeye bakmayın veya gelecek olan şeye bakmayın ya da hatta ego zihnin yanlış algılarının sınırlaması ile durumu tam ŞİMDİ değerlendirmeye çalışmayın. Sadece Anda Olun ve Kalbinizin Sezgisine uyumlanırken ve Kalbinizin Sezgisinden rehberlik alırken önünüzde olan şeye tam olarak açılın.

Gezegeninizde çok kısa süre içinde ortaya çıkmak üzere olan enerjisel olaylar serilerinde mükemmel akış için diziliyorsunuz. Enerjisel Zaman Çizelgesinin başka bir yönünü ortaya çıkarmak için enerjiler Ocak ayında yerine yerleştirildi. Kalbinizdeki odağı devam ettirin ve Kalbinizdeki Kutsal Bilincin Farkındalığınıza girmesine izin verin.

Hayatınızdaki hareketin her adımında Bırakmalısınız ve Güvenmelisiniz. Çağrı, Işığınızı Sahiplenmeye istekli Olmanız ve Kalbinizin yeni açılan platformundan Bilincinizin Enginliğinde aktif şekilde meşgul olmaya başlamanızdır.

KALBİNİZİN ARZUSU

Dünyanızda gerçek kısıtlamalar yok. Kalbinizin enginliğinde Kalbinizin arzusunu yaratmak için sınırsız kapasitenin anahtarlarını taşıyorsunuz. Sizler Kaderinizin Üstadısınız ve sadece siz arzu ettiğiniz değişimleri harekete geçirebilirsiniz. Kalbiniz ile meşgul olarak bu Gerçeği bilinçli olarak sahiplendikçe, hayat arenasında değişim yaratan Işık Dalgasını aktive edersiniz.

Çokboyutlu doğanızın gerçeği yaşam deneyiminizi değiştirebilir ve değiştirecek. Sizler aktif şekilde bu Gerçek içinde meşgul oldukça, Kalbiniz vasıtası ile Yüksek Alem bağlantılarınız büyütülebilir. Kalbiniz Çokboyutlu bir alettir – Yuvaya kapınızdır.

Dünya planınızda Zaman Çizelgesinin daha ileri ortaya çıkması ile, BENLİĞİN Çokboyutlu küresinde tam olarak etkileşim kurabilirsiniz. Zaman Çizelgesi Kalbiniz vasıtası ile Yüksek Bilincinize erişim noktasına açılan Kapıyı taşır.

Yapınız Kollektif Evrensel Bilinç içinde eşsizdir. Kalbinizde bilinçli ve aktif bir şekilde meşgul oldukça, yap-boz bulmaca gibi kollektifin Kutsal Mandalasını tamamlarsınız. Bizler, Evrensel topluluk, Kalbiniz vasıtası ile BENLİĞİNİZE geri dönmeniz için sizi enerjisel olarak destekliyoruz. Ama, Kutsalınızın Yüksek doğasında aktif şekilde yeniden meşgul olmak için adımları sadece siz başlatabilirsiniz.

Bu süreç Farkındalığınızı Gerçeğe uyumlamayı seçmek ile ilgilidir. Gezegeninizde değişimler yaratma gücünü taşıyorsunuz. Bireysel olarak eşsiz Kutsal Gücünüze Geçiş Yapmayı seçtikçe, bir topluluk olarak bir araya gelebilir ve başka bir seviyede Dünya üzerinde Çokboyutlu Zaman Çizelgesinde Yüksek Işık frekansını kollektif olarak yaratabilir ve demirleyebilirsiniz.  

UYANIŞ AKIŞI

Sizin için çağrı, Evrendeki kollektife geri dönmek ve bir kez daha Tanrı Bilinci Halindeki tam yerinizi almaktır. Sizin tarafınızdan yapılan bilinçli olarak yeniden uyumlanmayı seçme eylemi Kendini – Gerçekleştirmeye doğru bir Uyanış akışını açar.

Gezegeninizde Işığın Evrimi ortaya çıkmakta ve Zaman Çizelgesinin titreşimsel Işığından başlayan bu hareketi hiç bir şey durdurmayacak. Bu frekansın enerjisi Okyanustaki bir dalgaya benzer, dışarı doğru dalgacık oluşturur, açılır ve genişler, aydınlanma yaratır.

Bu Işık yoğunluğu ortaya çıkarıyor, Gerçek olmayan her şeyi ortaya çıkarıyor. Bu ağırlık ve yoğun üçüncü boyut draması gerçekleşirken, dünyada ortaya çıkan şeylere ve görünürdeki kaosa tanık olun. Aynı anda, Yüksek Alem Işığının var olduğunu ve ona Kalbiniz vasıtası ile kanal olabileceğinizi anlayın.

Ego zihninizin sadece üçüncü boyut illüzyonunu algıladığını ve neyin Gerçek olduğu hakkında zihniniz tarafından tam bir yanlış algılama olduğunu bilin. Bırakın ve BENLİĞİNİZİN Kalbiniz tarafından yönlendirilmesine izin verin.

Kalbinizin IŞIĞINI seçin ve BENLİĞİNİZİ IŞIK olarak sahiplenin.

Değişim geldi! Ortaya çıkın sevgililer ve görünün! Bizler Biriz. Sizler Birsiniz. Açılımınızda size tanık oluyoruz ve size hatırlatıyoruz, “Beklenmekte olanlar sizsiniz.”

Kutsamalar,

PLEİADESLİLER

https://www.christinedayonline.com