Aralık 2011: Yoldaki Işık Olmak

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-12-2011 “YOLDAKİ IŞIK OLMAK” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili üstatlar, bu zamanların birçok özel izinin (takdir) yürürlükte olduğu eşi görülmemiş zamanlar olduğunu anlamanız çok önemlidir. Bu, İlahi mirasınıza ve özel armağanlarınıza ve yeteneklerinize erişmek için siz Işık arayıcıları için büyük bir fırsattır. Nadir aralıklarla ve bir büyük Çağdan diğerine geçiş periyodu sırasında, […]

Kasım 2011: Dualitenin Merkezindeki Aydınlanmış Yol

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-11-2011 “DUALİTENİN MERKEZİNDEKİ AYDINLANMIŞ YOL” Ronna Herman Kanalıyla Aktarılmıştır Sevgili üstatlar, elde ettiğiniz Kendinin – farkındalığı seviyesi ne olursa olsun bunların hepiniz için garip ve endişe verici zamanlar olduğunu biliyoruz. Bu yaşam sırasında kendinizin olarak kabullendiğiniz öğretiler ve gerçekler, giderek daha yüksek, daha ileri öğretiler ve birçok yeni, kafa karıştırıcı kavramlar ile […]

Ekim 2011: Zekanın Işığını Aramak

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-10-2011 “ZEKANIN IŞIĞINI ARAMAK” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili üstatlar, yükseliş sürecinde med cezir ritmi vardır. Zorlayıcı ve zihin – genişletici deneyimler tarafından yaratılan yoğun aktivite periyodunu deneyimleyeceksiniz, bunu içeriye dönme arzusu ve derin düşünme ve yalnızlık ihtiyacını takip edecek. En sonunda yaşamınızda baskın kuvvet olacak olan güçlü bir Ruhsal bilinç geliştirmek […]

Eylül 2011: Ruhun Sesi Çağırıyor

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-9-2011 “RUHUN SESİ ÇAĞIRIYOR” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili üstatlar, Tanrı Bilincinin Işık Hücreleri fiziksel yapınıza çok daha derin nüfuz ederken, DNA’nızı çevreleyen Işık zarları çözünmeye başlıyor. Bu Alt – Evrenin parçası olarak, DNA ipliklerinin aktivasyonunun bir seferde ikişerli olarak gerçekleşmesi için bu, Adem/Havva Kadmon Işık Beden mavikopyasına programlandı. DNA iplikleri farklı […]

Ağustos 2011: Sizler Cesur Ruhlarsınız

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-8-2011 “SİZLER CESUR RUHLARSINIZ ” Ronna Herman kanalıyla Sevgili üstatlar, her şeyden önce zihinlerinizi rahatlatmamıza izin verin. Yükseliş süreci sizin için yeni değildir, bunu daha önce birçok kez gerçekleştirdiniz. Hepiniz en yüksek düzenin üstatlarısınız, yoksa Dünya ve insanlığın şu sıralar deneyimlemekte olduğu bu benzeri görülmemiş evrimsel süreç için Yıldız Tohumu Yol Göstericiler […]

Temmuz 2011: Yükseliş İşlemi

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-7-2011 “YÜKSELİŞ İŞLEMİ” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili üstatlar, her şeyden önce YÜKSELİŞİN NE OLMADIĞINI açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Şu andaki evrim durumunuzda, fiziksel bedenin yükselişi yalnızca insanlığın yüksek bilincin sonraki seviyesine yükselişi için yolu açmış olan birkaç çok ileri avatar için mümkündür. Birçok harika avatar ve melek alemi ile birlikte sevgili Jeshua […]

Haziran 2011: Bir Işık Salgını Dünyayı Süpürüyor

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-6-2011 “BİR IŞIK SALGINI DÜNYAYI SÜPÜRÜYOR” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili üstatlar, Dünya’daki her insanın Tanrı Işığının ince frekanslarıyla bombalandığı bir Işık salgını var; ancak, her insan sadece fiziksel bedeninin barındırabileceği ışık frekanslarını emebilir ve bütünleştirebilir. Tanrı ışığından faydalanmak ve onu kullanmak için Tanrı Işığını metabolize etmelisiniz. Şu terimi hatırlayın: IŞIK PERDELERİ, […]

Mayıs 2011: Kendi İhtişamınızın Anahtarını Taşıyorsunuz

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-5-2011 “KENDİ İHTİŞAMINIZIN ANAHTARINI TAŞIYORSUNUZ ” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili üstatlar, asla unutmayın, korku gücünüzü alıp götürür. Korku kabiliyetsizlik ve eylemsizliğin hapishanesini yaratır. Kitlesel nüfusu kontrol etmek için, tüm yapmanız gereken alt boyutların kısıtlayıcı frekanslarına uyumlanmış olanları korku halinde tutmaktır, bu onların denge dışı ve etkisiz kalmalarını temin eder. Maya veya […]

Nisan 2011: Kendinin Üstatlığına Giden Hızlı Yol

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-4-2011 “KENDİNİN ÜSTATLIĞINA GİDEN HIZLI YOL ” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili Işık şampiyonlarım, cesaretsiz olmanın zamanı değildir, Spiritüellik ile amatörce uğraşmayı bırakmanın zamanıdır. Birçoğunuz Ruhun ve Yüksek Benliğinizin bilgeliğini uyandırma çabalarınızda isteksiz oldunuz. Kalbinizi, kendinin üstatlığına sahip çıkma ve zevk arayıcı olmak yerine Ruhu Arayıcı olma yoğun arzusuyla tutuşturmanın zamanıdır. Dramatik […]

Mart 2011: Bilinçli Farkındalık ve Kendinin Üstatlığının Çağı

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-3-2011 “BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE KENDİNİN ÜSTATLIĞININ ÇAĞI” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili üstatlar, en başlangıçta her biriniz Kutsal Masum Olanlardan biriydiniz, En Yüce Yaratıcı’nın parlak bir Kıvılcımıydınız. Dışa vurma ve uyanma sıranız geldiği zaman, aniden TÜM VAR OLAN’ın bir parçası olarak kutsallığınızın farkına vardınız. Sonra Yaratıcı’nın bireyselleşmiş bir fasedi olarak kendi bilinçli […]

Şubat 2011: Bireysel Güneş Işığınızı Geliştiriyorsunuz

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-2-2011 “BİREYSEL GÜNEŞ IŞIĞINIZI GELİŞTİRİYORSUNUZ ” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili üstatlar, Yaratıcı’nın nefesi varoluşun yakıtıdır ve sizler onu besleyen alevsiniz. Kendi Tanrı Özünüzün yansıması olan bireysel GÜNEŞ IŞIĞINIZI geliştirmekte olduğunuzu anlamanız önemlidir. İnsan entellektüel düşünce süreci dilin sınırlamalarının ötesine evrimleşmelidir. İnsanlığı bekleyen ilham yoluyla alınacak engin bir bilgi zenginliği vardır. Kozmik […]

Ocak 2011: Size Altın Bir Fırsat Sunuyoruz

Başmelek Mikail’den Mesaj LM-1-2011 “SİZE ALTIN BİR FIRSAT SUNUYORUZ” Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır Sevgili üstatlar, bir kez daha Baba/Anne Tanrımızın habercileri ve hizmetkarları olan bizler, Işık Lejyonlarını oluşturan tüm görkemli güçlerin öne çıkmaları ve birleşmeleri için eylem çağrısı yapıyoruz. Bu son Çağlarda evrene yayılmış olan sizler Yeni Çağın ve yeni realitenin doğumuna yardımcı olmak için […]

1