DNA’NIN İYİLEŞTİRİCİ DOKUZUNCU KATMANI

Yazdır Yazdır 

CANLI KRYON MESAJI
“DNA’NIN İYİLEŞTİRİCİ DOKUZUNCU KATMANI”

Bu canlı kanallık Moskova, Rusya’da verildi
14 Mayıs 2010

Selamlar sevgililer, ben manyetik hizmetten Kryon’um. Bunun çok hızlı gerçekleştiğini söyleyenler var, çünkü henüz gördüğünüz gibi bir İnsan Varlığı perdeyi geçiyor. Bunun daha eski enerjide alışıldığı gibi daha fazla zaman alması gerektiğini söylüyorlar. Şu anda gördüğünüz şey, kendi Yüksek Benliğine açılan kapıyı hiç kapatmayan bir adamdır.

Bu onunla yaptığım anlaşmadır, bu nedenle bu onun oturup hazırlanmak, davranışını değiştirmek veya melekleri çağırmak zorunda olduğu bir durum değildir. Ben her zaman onunlayım ve her zaman hazırım. Bazılarınız bunu onun verdiği konferanslarda bile gördünüz, çünkü bunların bazıları benim verdiğim konferanslardır [Kryon gülümser]. Bu sözünü ettiğimiz birleşmedir. Bu sadece kanallık yapanlar için değildir. Çok boyutlu benliğin fiziksel benliğe katıldığı birleşmedir ve bunda verilen bir iletişim vardır. İnsan için güçlendirilmiş sezgi olan öğrettiğimiz işlem budur. Bu sıradan, olağan İnsan Varlıkların üstatlar olmasını sağlayan bir işlemdir. Bu onların sonraki köşede neyin olacağını bilmeleri değildir, onlar daha sonra ne olacağının sezgisel duyusuna sahipler – 3B’nin dışında. Onlar neye üzülmeyeceklerinin sezgisel duyusuna sahipler. Tanrı’nın sevgisinin sezgisel duyusuna sahipler.

Bu akşamın mesajı farklıdır. Bu mesaj biyoloji ile ilgili olacak ve bizim kuantum DNA adını verdiğimiz şey ile mükemmel uyuşacaktır. Birçok insan soruyor, “Kryon, neden her zaman DNA hakkında konuşuyorsun?” “Spiritüel şeyler dinlemek istiyoruz. Meleksi şeyler dinlemek istiyoruz. Sen kimyadan bahsetmeye devam ediyorsun.” Düşündüğünüz şey buysa, çok dikkatli dinlemiyorsunuz.

Her birinizin etrafında bütünüyle ve tamamen çok boyutlu olan bir alan vardır. Bu alan DNA adı verilen yaklaşık 100 trilyon kimya parçası tarafından üretilir. Bilim bunların birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını hala bilmiyor ve bilim onun içindeki çok boyutlu özellikleri göremiyor. DNA’nın kuantum özelliklerini henüz azami derecede görmüyorlar.

DNA sizin kim olduğunuzu “bilir”. DNA’nın yüz trilyon çifte sarmal moleküllerinin hepsi bedeninizde tamamıyla aynıdır. Etrafınızda yaklaşık sekiz metre genişliğinde bir alan oluştururlar ve bunun İbranice bir ismi vardır: Merkabah. Bu odur. Görüyorsunuz, DNA içinizdeki kutsal elementi temsil ediyor.

Kısa Bir Gözden Geçirme

Bu akşam size vereceğimiz bilgiye devam etmeden önce, kısa bir gözden geçirme yapalım. DNA’nın kimya olduğunu düşünüyorsunuz. Onun yalnızca yaklaşık %3’ü 3B kimyasıdır. Kalanı görünüşe göre gelişigüzel kimyada saklanan çok boyutlu bilgidir. Bilim bunu kendi şekliyle görüyor, çünkü her bir DNA molekülündeki üç milyar kimyasal parçanın bulunduğu çifte sarmala bakıyor. DNA’nın her aktif döngüsü üç milyar kimyasala sahiptir. Ama bilim bu kimyaya baktığı zaman, yalnızca gerçekte hiçbir şey yapmayan %3’ü görüyor. Bu %3 İnsan bedenindeki tüm genleri yaratan lineer sistemdir.

Kimyanın geri kalanının tümü anlaşılmıyor, tüm DNA’nızın %90 dan fazlasını temsil ediyor, çünkü bilim her zaman lineerliğe bakıyor. Kendi gerçekliklerinde umdukları şeyleri incelemek istiyorlar. %90’ı gizem olarak gördükten sonra bile, sadece %3’e yoğunlaşmaya devam ettiler, çünkü bu %3’ün tüm işi yaptığı göründü. İnsan Varlığı, lineer bilince sahipsen, göreceğin her şey bu olacaktır – lineer sistemler ve lineer davranış. Size bu akşam anlatmak istediğimiz şey bu.

Çok Boyutlu Şeyleri Öğretmenin Tek Yolu

Size dört yıl önce burada [Moskova] getirilen DNA çalışmasında, partnerim size 12 katmanın hepsini ve temsil ettikleri bilgiyi getirdi. Ve zamanda o noktada, DNA ile ilgili Kryon öğretisini açıkladı. Bu açıklamada, size aslında hiç de 12 katman olmadığı bilgisini verdi. Bunun yerine, interaktif olan 12 enerji vardır. Bu nedenle, DNA’nın içinde ne olduğunu öğrenecekseniz, bu öğretim amaçları için lineer tarza parçalanmalıdır – bundan dolayı, 12 derse bölünmelidir.

Sevgi üzerine tam bir kanallık verseydim ne olurdu? Sevgide kaç parça ve bölüm olduğunu düşünüyorsunuz? Bir liste yapmaya başlayın. Mevcut olan tüm sevgi türlerine bakın, farklı hisler, farklı duygular, karmaşıklıklar – bu sadece onu incelemek için, öyle değil mi? Birini sevdiğiniz zaman, parçaları düşünmezsiniz ya da listeyi takip etmezsiniz!

Sevgiden söz ettiğiniz zaman, bu gerçekten büyük bir konudur. Böylece, onu incelemek bir şeydir, onu deneyimlemek başka bir şeydir. DNA sadece eğer onu lineerleştirirsek açıklanabilir, çünkü İnsan Varlıklar kendi boyutsal anlama kapasitelerinin ötesinde olan şeyleri inceleyemez. Bir mantık sınırına eriştiniz ve kavramlar sağır kulaklara, sağır bilince düşüyor, çünkü anlayış yok. Gerçekliğinizde olmayan şeyler sizin için tasavvur edilemezdir. Bu nedenle tüm çok boyutlu veçhe çalışması, onu incelemek için düz bir çizgiye konulmalıdır. Bu nedenle size metaforlar ve örnekler veriyoruz ve çok boyutlu nitelikleri 3B parçalarına ayırıyoruz.

DNA’nın 12 enerjisinin içinde, insanlık için çok ilginç olan birçok şey var. Partnerim tam şu anda bu konuyla ilgili kitabın son sayfalarına kanallık yapıyor. Beş yıldan fazla süredir, bu bilgiyi ona çok, çok yavaş bir şekilde vermekteyim, böylece onu lineer şekle koyabilir ve sizin için anlaşılabilir hale getirebilir. Böylece bu akşam sizi DNA enerjilerinin sadece birine yolculuğa götürmek istiyoruz. Ve bu enerji kendi etrafında dokuz rakamına sahiptir.

Lineer öğretide, buna DNA 9 ncu Katman adını vereceğiz. Aynı zamanda diyoruz ki, size DNA Dokuzuncu Katman diye bir şey olmadığını söyleyeceğiz! Bu sadece bugün öğrettiğimiz okulda tahtada Dokuzuncu Katmanın görünmesidir. Bu sadece lineer olan öğretidedir. Katmanlara tahsis edilen rakamlar enerjilerdir ve sadece nümerolojik ipuçlarıdır, her biri. Partnerimin hazırlamakta olduğu kitabı okuduğunuz zaman, bunu göreceksiniz. “Birden 12’ye kadar” yok. Bunların hepsi birlikte birbirleriyle etkileşen enerjisel bilgi çorbasıdır.

Dokuz rakamı örneğini veriyoruz, çünkü bu özel hafta sonu size anlatmak istediğimiz niteliklere yoğunlaşıyor. Şimdi partnerim, burada yavaş ilerlemeni istiyorum. [Lee’ye talimatlar]. Bu şeyleri size yayınlarda vermiş olsam da, burada öğrenmek için örnekler olarak ifşa edilen bazı yeni şeyler vardır.

Geçiş Burada

İnsan Bedeninden ve birçok insan için en ilginç olan tek bir nitelikten söz edelim – şifa. Dokuzuncu Katmana, Şifa Katmanı diyeceğiz. Ve partnerim vasıtasıyla açıklanamaz olan bir şeyleri açıklamak için elimden geleni yapacağım.

Bedeninizde süre giden bir şey var, onunla doğduğunuz bir şey. Bu çok eski ve çok kadim bir şey ve yeniden uyanmaya başlıyor. Gezegende bir geçiş devam etmekte Bu, Mayaların sözünü ettiği geçiş ve o bilinç uyanışı potansiyelinin zaman fraktalıdır – İnsan düşüncesinde daha önce sahip olduğunuzdan daha yüksek titreşme yeteneği. Bu, Yüksek Benliğiniz ile bir ittifak potansiyeli yaratır. Birçoğunuz oldukça yüksek olan düşüncelere sahipsiniz. Daha önce hiç düşünmediğiniz içinizde olan şeyi keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu nedenle bunu bu akşam zenginleştireceğim ve size güzel bir iki parçalı sistemi anlatacağım.

DNA’nın Kuvveti

DNA şu şekilde çalışır: Kuvvetli bir dualite mevcudiyeti vardır. Yani, lineer olan bir parça ve çok boyutlu olan bir parça vardır. Lineer parça kolay ve basittir ve bütünün %5’inden daha azını işgal eder. Çok boyutlu parça DNA’nın çoğunluğudur, karmaşıktır ve öğretmesi zordur. Akaşik Kaydınız bunun içindedir – yani, yaşamış olduğunuz hayatların enerjisel bilgi paketi bunun içindedir. Size Pleiadesliler tarafından verilen şey onun içindedir. Yüksek Benlik onun içindedir. Spiritüel dediğiniz her şey onun içindedir. DNA spiritüel olarak zekidir, ama siz DNA’nın tam olarak çalışmasını sağlayacak olan yüksek seviyede titreşmedikçe zeki değildir. İnsanlığın çoğunun DNA’nın yalnızca %3’ünün farkında olmasının nedeni budur, diğer parçaya hiç inanılırlık verilmiyor.

Sağlık ve şifa olan şeyden söz edelim. Yavaşça, bu gezegende 20 yıldan fazladır, çok boyutlu DNA’nın bu özelliği ile çalışmak için yeni aletler alıyorsunuz. Oh, odadaki şifacılar, onlar bunu biliyor! Bir İnsan Varlığın önünde duran bir şifacıya ne olduğunu biliyorlar. Şifacı ve hasta aynı odadadır ve her iki DNA alanı sekiz metre genişliğindedir. Şifacı iyileştirilecek olan kişinin önünde durur ve alanlar örtüşür. Onlar birbirleriyle konuşurken, bilgi aktarımı olabilir. Bu aktarım bilgidir – kuantum, zamansız bir şekilde tepki veren, her şeyin bilgisi. Ve o odadakiler bunun nasıl hissettirdiğini bilir, çünkü burada kimlerin olduğunu biliyorum. Onlar hastalarının gereksinimi olan şey ile ilgili sezgi alıyorlar – hastanın DNA’sından!

Şifacı Dünya üzerindeki en iyi çok boyutlu doktorlardan biri olabilir, çünkü örtüşen, çok boyutlu parçalar orada, DNA’nın içindedir ve zeki olmaları için tasarlanmıştır. Bugünün tıbbı bu nedenle tepkiseldir. Yani, bedene konulan kimyadır ve 3B kimyasal reaksiyonu gerçekleşir. Ve bu olacağı kadar iyidir.

Bunda bile, sahip olduğunuz kimya şifası ile yaptığınız şey şaşırtıcıdır. Ama bakıldığı şekil budur. Akıllı bir bedene inanılırlık yoktur. Aslında allopatik tıp gerçekte saygısızlık ediyor. Bedenin bilmediğini ve yardıma gereksinimi olduğunu varsayıyor. Sanki beden orada farkında olmadan ve aptalca oturuyor gibi görünüyor. Ve onları kim suçlayabilir, çünkü 3B’de bu şekilde görünüyor?

DNA – Birçok Boyutta Çalışması İçin Tasarlanmıştır

Size biraz Dokuzuncu Katmanı ve biraz da İnsan bedeninin içindeki iyileşmenin ve DNA’nın içinde mevcut olan inanılmaz kendi kendine teşhisin iki bölümlü senaryosunu açıklayayım.

Önce, birlikte lineer tarafa bakalım. İşte buradasın, İnsan Varlığı. Tam şimdi sende bir virüs olsaydı ne olurdu? Bedenin sana söyler mi? Kendisini bir organa bağlayan şaşırtıcı derecede tehdit edici kanserli büyüme olsaydı ne olurdu? Bedenin sana söyler mi? Hayır. Bunu rahatsız edici bulmaz mısın? Bu şeyleri testler vasıtasıyla bulmak için bir doktora gitmek zorunda olman garip değil mi? Bu sana hücresel seviyede, “Bir şeyler eksik” diye bağırmaz mı? Aslında eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olan şey, yalnızca bunu bilmek için değil, onu temizlemek için tasarlanmış olan DNA’daki %90 kuantum bilgidir. Ama bu işe yaramıyor.

DNA, kimyanın İnsan genomunda ayrıntılandırılmasına çok benzer şekilde, iki bölüm halinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. %5’ten azı lineerdir ve çoğunluğu aktive edilmeyi bekler. Bunu, %5 genomik motor ve %95 bu motorun çalışması için talimatlar olarak düşünün.

Bağışıklık sisteminin birinci bölümü lineerdir. Bu, sizin bildiğiniz ve bugün bildiğiniz gibi ilaçların üstesinden geldiği bölümdür. Diğer %90+ sadece çok boyutlu enerjiler ile aktive edilebilir – geçmişte bildiğiniz ama kaybettiğiniz enerjiler.

Şimdi bu kadim bilgidir. Kadim insanlar DNA hakkında spesifik olarak bilgiye sahip olmayabilirler, ama şifayı gerçekleştirebilen ezoterik prensipler bulunduğunu biliyorlardı. Bedenin meridyenleri hakkında ne düşünüyorsunuz, kaç tane meridyen vardır? Bunlar X – ışınlarında görünürler mi? Hayır. Bunlar gerçek mi? 12 tane meridyen vardır. Her biri, DNA’nın “zekasına” erişmek için İnsan bedeninin çok boyutlu portalının en basit türünü temsil eder. Binlerce yıldır, insanlık bunu biliyordu. Şimdi, bunu “modern tıbbınızda” nasıl kullanırsınız. Yanıt bunu kullanmadığınızdır, çünkü modern tıp bunu eski cehalet geleneği olarak görür.

Bu meridyenlere hitap eden akupunktur veya diğer sistemler nedir? Bunlar DNA’nın çok boyutlu akıllı bölümlerine enerjisel bilgi aktarımlarıdır. Beden sanki cahilmiş ve yardıma ihtiyacı varmış gibi ona dışsal kimya püskürtmek yerine, bedenin kendisini, kendi kimyasına verilen kendi talimat setleri ile iyileştirmesine yardımcı olurlar.

Size hakkında düşünmediğiniz bir tanesini vereyim: Homeopati. “Pekala, bu aslında kimyasal” diyebilirsiniz. Gerçekten mi? Beden sistemine sokulan bir eriyiğin, neredeyse ölçülemez miktarda kimyanın tepkimeye girdiğini düşünüyorsunuz? Tıbbi araştırma homeopatinin “imkansız bir tepkime sistemi” olduğunu ve milyonda sadece çok az bir parçayı temsil eden bir maddenin İnsan sisteminde etkisi olamayacağını söylüyor. Bunun nedeni, bunun sadece çok boyutlu DNA’ya giden bir “bilgilendirici sinyal” olmasıdır. En basit şeklinde, o bedene ne yapacağını anlamasına yardımcı olmak için bilgi verir. O, DNA’nın akıllı olduğunu ve kendisini iyileştirmek için kimyaya değil, yalnızca bilgiye gereksinimi olduğunu kabul eden bir niyet sinyalidir.

Kendi tasarımını sistemli şekilde değiştirmesi için kuantum talimatları bekleyen DNA’nızın Dokuzuncu Katmanında, muazzam bir şifa enerjisi vardır. DNA çok boyutlu şekillerde çalıştığı için, bunun tümü anlayışınız için mantıklı değildir. Fizikteki hakiki bir kuantum etkisini düşünün. Küçük parçacıklar çok garip şekilde davranırlar ve hiç de 3B’de değildirler. Işık ile yapılan en basit deneyler (çifte yarık deneyi) bunu gösteriyor. Işık aynı anda iki yerde bulunabilir. Sadece bir İnsan Varlığı tarafından gözlenme eylemiyle, Işığın dalga halinde olmaktan parçacık haline değişimi bile gözlenebilir. Bu size ışık hakkında neler anlatır? O çok boyutludur ve düşündüğünüzden daha akıllıdır. Pekala, biyolojiniz de öyle!

Bunu işitmenizin zamanı. Size çok boyutlu DNA için mevcut olan en kuvvetli enerjileri ifşa edeceğim: İnsan bilinci. DNA alanında daha önce sözünü ettiğimiz kutsal bir bilince sahipsiniz. Bilinciniz kendi bedeninizin hücresel yapısıyla günlük olarak konuşabilir. Bilinciniz bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirebilir ve hastalığı kovabilir, çünkü İnsan bilincinin enerjisi gerçekte yalnızca “bilgi” enerjisidir. Bedeninize değişmesi için talimatlar gönderir.

Size bazı örnekler vermek istiyorum. Size gerçekleşen bu şeyleri göstermek istiyorum. 1987’de, Armonik Kavuşum sizin şu anda içinde olduğunuz fraktal zamanı başlattı. Çağlar boyunca kehanet edilmiş olan bilincin değişimi önünüzde ve siz burada bunun içinde 20 yıldan fazla oturmaktasınız. Neredeyse bunun gibi bir toplantıya gelen herkes bunu, gerçekleşen şeyi biliyor. Bugün kendinize bakın. Şimdi 30 yıl öncesine bakın [Rus kültürüne bakmaktan bahsediyor]. Bir şeyler oldu, öyle değil mi? Bir şekilde çok eski ve tutarlı bir bilinç geçiş yaptı ve değişti – ve böylece yaşam şekliniz de değişti. Bunların hepsi 1989’da anlattığımız senaryonun parçasıdır.

Başka bir şey daha gerçekleşti, neredeyse bir portalın açılması gibi. Ve bu açılışta, partnerim [Lee] farkına vardı. O mühendis idi ve 40 yıldan fazla süredir kanallığın gülünç bir senaryo olduğunu söyleyen mantığına rağmen 3B inatçı beyni açıldı. Bunu nasıl başardığımızı anlatayım: Bunu yapması için onu sevdik. [Kryon gülümser]. Enerjiyi ve onunla DNA seviyesinde konuşan içindeki Tanrı’nın sevgisinin kanıtını inkar edemedi.

Bunun gerçekleştiği yaklaşık aynı zamanda, birçok yeni süreçler varlığa geldiler. Öğretmen Peggy düzenli olarak önünüzde duruyor [Peggy Phoenix Dubro]. Ona, İnsan bedeninin etrafında bir şey, bir kalıp bulunduğunun vizyonu verildi. Onun içinde kuantumluluk olduğu anlatıldı. Bu kalıp çok boyutlu idi. Peggy bu kalıpla çalışmaya ve İnsan Merkabah’ının işleme tabi tutulmasına başladı. Kalıplar ona bir kafes – çalışması gibi göründü. Zamanla yavaşça, ona bu Kozmik Kafes ile nasıl çalışılacağının çeşitli katmanları veya aşamaları verildi. Onun bilgisi DNA’yı dengelemek için çok boyutlu bir talimat seti haline geldi.

Böylece enerji çalışması DNA’nın %90’ına konuşan niteliklerden biridir. Aslında bu yeni enerji “DNA’ya aktarılan bilgi” olarak görülebilir. Bir şekilde onu veya onun sonuçlarını ölçebilir misiniz? Yanıt evettir ve gerçekte son zamanlarda bu ülkede [Rusya] bilimsel olarak onaylandı. Bu nedenle enerji çalışması biyolojide bir fark yaratır! 3B mantığının görünürde kayıp olan bir şeyleri, şimdi İnsan bedeninde bir tür geçerli bilgi değişimine sahip olması şeklinde görülüyor. Burada saklı olan çok şey var!

Dokuzuncu Katman

DNA Dokuzuncu Katman şifa katmanıdır, ancak kimyasal 3B çifte sarmal katmanı olan DNA Birinci Katman ile çalışmak zorundadır. Bunu yapmak zorundadır! Çünkü istediğiniz kadar çok boyutlu olabilirsiniz, ama kendinizi iyileştirecekseniz, bunu kendi gerçekliğinizde göreceksiniz, öyle değil mi? Çok boyutlu parça, ikinci parça 3B parça ile çalışmalıdır – genlerin motoru. Aniden, bir ile çalışan dokuz görürsünüz. Bunları birbirine ekleyince 10’u elde edersiniz. Nümerolojide, bu 1’e indirgenir. Buna bakın. Başlangıç ve son [9 ve 1], tamamlanma ve yenilenme. Nümerolojik olarak, başlangıca ve sona sahipsiniz. Bunlar eski bilginin tamamlanması ve yeninin başlangıcı şeklinde birlikte çalışırlar.

Aranızda tıp doktoru ve DNA araştırmacısı olarak gizlenen ünlü bir Lemuryalı var. O, öğretmen Peggy ve partnerim [Lee] ile aynı zamanda uyandı. Bugün benim önümde oturuyor. Önceden bildiği şeyi henüz yeniden keşfettiğini biliyorum. O size DNA’nın çok boyutlu veçhelerine konuşan çok boyutlu bir fizik icadı getiriyor.

Bunu berraklaştırmak istiyorum. DNA’nın %90’ına (kuantum bölümüne) mümkün olan iletişimin birkaç niteliği vardır. İnsan bilinci en kuvvetli olandır ve İnsanlar kendilerini 3B yapısından uzaklaştırabildikleri zaman en etkilisi olacaktır. Birçok insan buna sahip ve yapıyor! Enerji çalışması sonraki en kuvvetli olandır ve gezegende daha fazla popüler hale geliyor. Kadim yöntemler basittir ve yıllardır sizinle birlikteydi. Sonra temel fizik vardır. Bunun çalıştığı şekli dinleyin.

Bir icadın fiziği çok boyutlu, zeki DNA’yı nasıl etkileyebilir? Sadece tek bir yol vardır: İcat, o icadı yapanın (mucidin) niyetini görür. Burada gözleri yerinden fırlattığı görülen 3B dışında bir şeylere sahipsiniz. Ama kuantum fiziği buna benzer. Eğer ışık bir İnsan tarafından gözlenmesiyle kendi şeklini değiştirebiliyorsa, İnsan beyninin icatlar yapan bilincinin amaç ve niyetten etkilenebilmesi o kadar garip mi? Bu durumda, yanıt şudur, bu onun şeklidir! Neden Tesla lineer olmayan yolda o kadar parlaktı? Çünkü onun beyni lineer olmayan niyete uyumluydu. Tesla ’nın ayarlanabilir kütleyi keşfettiğini biliyor muydunuz? [Bu Kryon’un anti – yerçekimi tanımıdır]. Kütleyi ayarlayarak (akort ederek) nesneleri hafifletebilir ve ağırlaştırabilirsiniz. Bu zeki tasarımcı manyetikler ile yapılır. Ama henüz bilgisayarlar olmadığı için Tesla bunu kontrol edemedi. Ancak onun beyni çok boyutlu frekanslara uyumluydu ve ona “kutunun dışında düşünme” yeteneğini verdi.

Size boyutlar arası bir icat veren İnsan bilinci, icadın kendisinin özelliğine massedilmiştir (emdirilmiştir). Bunu açıklamak zordur. Bunu mucidin niyetinin cihazın metali üzerine enerji damgası olarak düşünün. Nasıl kullanıldığı önemli değildir, o DNA’ya konuşur ve DNA bilgiye tepki verir.

Şimdi, çok boyutlu haller lineer değildir, bu nedenle bunların nasıl işlediğini anlamak için bildiğiniz her şeyin mantığını fırlatıp atmak zorundasınız. Fizikte öğrendiğiniz tüm matematiği fırlatıp atmak zorundasınız, özellikle genelde enerji ile ilgili olanları. Örneğin, ters kare yasası tamamen 3B yasasıdır. Ancak, çok boyutlu halde, küçük bir parça uzun bir yol gider. Bazen aslında çoğaldığı görülen bir enerji verilir. Bunun nedeni, çok boyutlu enerjinin aslında bilgi transferi olmasıdır.

Bir Bakmak İçin Hücresel Yapıya Girmek

Lineer kimyasal halde, istediğiniz tepkimeyi almak için kimyasal bir kütleyi başka bir kimyasal kütleye atarsınız. Çok boyutlu halde, süptil talimatlar verirsiniz. Bir an için sizi hücresel yapıya götürmek istiyorum. Size tokalaşmayı göstermek istiyorum. Şimdi yavaş ilerle partnerim, çünkü sizi bu niteliğe hiç bu kadar uzak götürmedik.

Hücresel yapıyı hayal edin – o güzeldir ve zarif bir modeli vardır. Şimdi hücresel yapı, DNA gibi iki bölümdür. Bir bölüm lineerdir ve diğer bölüm çok boyutludur. Buna mikroskopta bakın, sadece lineer olanı görürsünüz… kimyasal parçalar. Çok boyutlu olan görünmez parçayı görmezsiniz. Ancak çok boyutlu olan, 3B kadar gerçektir. Kimyasal olarak sahip olduğunuz her şey kadar gerçektir. Eğer çok boyutlu mikroskobunuz olsaydı, bunu da görebilirdiniz. O ezoterik değildir – yani, İnsanlara görünmez değildir. O gerçektir. Orada, birçok boyutlarda bulunan güzel bir hücresel yapı vardır.

Şimdi, partnerime verdiğim bu süper basit çizimde hücrelerin birbirleriyle nasıl çalıştıklarını izleyin. Birbirlerine bağlanma şekline bakın. Onlar zekidir. Aslında, burada size göstermediğim şeyler var. Bir seri delikler ve ufak çukurlar gibi dışarı iten yükselmiş bölgeler vardır. Bir hücre diğerini görür ve bir kilidin kapıya uyması gibi birbirlerine uyarlarsa, birbirlerine hizalanırlar ve onlara (bölündükleri hücrelere) yaradılışın bilgisini vermek zorunda oldukları sistemik bilgiyi kullanarak bölünürler. Bu şekilde yaşamın kimyasını yaratırlar. Bölünmeye, yeniden oluşmaya hazırlanırlar. Birbirlerinin kutupluluk kalıplarını görürler.

Bunun Çalışma Şekli

Sevgililer, burada manyetizm adı verilen çok boyutlu bir nitelik vardır ve ben manyetik üstat oldum. Belki tüm bu manyetik konuşmanın Dünya ile ilgili olduğunu düşündünüz? Hayır. Bu DNA ile ilgili. Hücreler manyetiktir – yalnızca manyetik değildir, karmaşık şekilde manyetiktir. Her biri de. Biyoloji bu şekilde gelişir. Bir hücre diğerinin manyetik kalıbını görür ve kilitteki bir anahtar gibi, birbirlerine uyarlar; ne yapacaklarını bilirler. Size genel bir senaryo vereyim. Gelen bir virüs, akıllı bir virüs, manyetik bir virüs! Virüs de biyolojidir ve o da çok boyutludur. Onun da DNA’sı vardır. Buna hiç şüphe etmeyin. Onun gündemleri vardır ve ayrıca zekidir. Aynen sizin gibi çekirdeğinde hayatta kalma vardır. İzleyin: O kendisini zekice hücreye bağlar. Nasıl? Oraya ait olan sağlıklı bir hücrenin manyetiklerini taklit eder. O akıllı ve zekidir.

Ev sahibi hücre bu tokalaşma hilesiyle kandırılır ve bir araya gelirler. Aniden, virüs “içerdedir”. Sistemin içindedir ve gelişmeye ve hızla bölünmeyle çoğalmaya başlayabilir. Şimdi, işte bedenin 3B tepkisi. Hücreler bir arada olduğunda, hücrenin kimyası kandırıldığını bilir. Çünkü virüs “içerde” olduğunda, kendisini artık gizleyemez. Bu nedenle ev sahibi hücre yardım çağrısı yapar. Burada ordu gelir! Hastalık ile savaşmak ve hızla içeri giren istilacıyı öldürmek için tasarlanmış çok büyük beyaz kan hücreleri. Beyaz kan hücreleri kitleler halinde ulaşırlar. Oraya gelirler ve virüs onlar için tamamen görünmezdir! Virüsü göremezler, çünkü kopyalanabilir olan manyetikler vasıtasıyla düzgün hücresel yapıyı taklit eder. Beyaz kan hücreleri ne yapacaklarını bilmezler! Yanlış bir şey olduğu sinyalini aldılar, ama düşmanı ayırt edemiyorlar.

Şimdi, yukarıdaki senaryoda ve bedeninizin çalışmak için tasarlanma şeklinde yanlış olan bir şey var. Size hikayenin geri kalanını vereyim. Aniden, boyutlar arası bir talimat seti gelir. Belki bu sizin kafese hitap etmenizdir – kendi kuantum alanınız – onunla aşama aşama olan bir işlemde çalışabilmeniz için tasarlanmış bir sistem olan kafesiniz. Veya belki de buna gereksiniminiz olmadığı yeterince yüksek bir seviyede titreşiyorsunuz. Herhangi bir 3B yapısı olmadan direkt olarak hücreleriniz ile konuşabiliyorsunuz. Bu iyidir. Bu gezegenin tüm üstatlarının yaptığı şeydir. Veya belki örneğin zeki DNA’ya talimatlar veren bir icat gibi, çok boyutlu bir icat vardır. Bu, kadim insanların nasıl yapıldığını bildikleri bugün eksik olan parçadır.

Şimdi, hikayeyi tekrar gösterelim. Hücre vardır, tamamen sağlıklı ve bölünmenin tokalaşmasına hazır. Önceki gibi virüs gelir. Ama bu kez, DNA’ya verilmiş olan ilave bilgi vardır. Ev sahibi hücre şimdi virüsü görebilir! “Gelen virüsü gördüğün zaman, manyetik kalıbını değiştir” diyen bir bilgi aldı. Virüs hücreye önceki gibi gelir, ama bu kez kilitte anahtar yoktur. Bu kez hücre bölünmesini onaylama için tokalaşma veya bir aldatmaca yoktur. Hücre beyaz kan hücrelerine seslenir. Beyaz kan hücreleri tekrar gelirler, ama bu kez virüsü görürler, çünkü hücreyle birleşmek için ev sahibini kandıramamıştır. Yalnız kalır. Beyaz kan hücreleri anında onu yok eder.

Oh, ama hepsi bu değil. Görüyorsunuz, DNA zekidir. O kuantumdur ve bundan dolayı, sistem genişliğinde bir sinyal gönderir. Dokuzuncu Katman, şifa katmanı ileri çıkar ve İnsan bedeninin 100 trilyon bölümünün ve parçasının manyetik özelliklerini değiştirir; tüm DNA sistemik talimat seti aynı anda hep birden değişir. Virüsün şansı yoktur. Tüm beden bilir. O içeriye yerleştirilmiştir! Dokuzuncu Katman insanın bildiği en saldırgan hastalıklara, hatta “tedavi edilemez” olan hastalıklara karşı sizin en iyi savunmanızdır. Boyutlar arası bir kuvvet hücrelerin kendilerini savunmaları sağlayan programı yeniden yazdı.

Kanser saldırgandır ve bedenin onu kabullenmesi için hile yapar. Beden onu denge dışı bir büyüme olarak görmez. Yardım bile istemez. Gerçek şu ki, Dokuzuncu Katman onu görmek ve durdurmak için tasarlanır. Ancak mevcut DNA’ya verilen herhangi türde yeni talimat setleri olmadan, hiçbir şey işlemez. Onunla çalışması için insan bilincine gereksinimi vardır. Hastalık belirtilerinin kendiliğinden kaybolmasını işittiniz mi? Size bunun yanıtını vermiş olduğumu hiç düşündünüz mü? Bu bir gizem değildir. İnsan Varlığı DNA’ya verilen talimatları yeniden yazdı!

Yeni bir hücre dokusu desenini nasıl yaratırsınız? Onun manyetik yapısını değiştirirsiniz. Daha önce asla orada olmayan yeni dokuyu inşa etmesi için hücre yapınıza verebileceğiniz sistemik talimatlar vardır. Geçmişte bunu size defalarca anlattım ve işte burada tekrarlıyorum. Bir kolu ve bacağı yeniden büyütebileceğiniz bir gün gelecek. Nasıl? Tüm yapmanız gereken DNA’ya yeni sistemik talimatlar vermektir. Eski talimatlar DNA’ya bunu sadece rahimde gerçekleştirmesini söyler. Talimatları değiştirin!

Son olarak, kadim insanların bildiği sırları biliyorsunuz. Onlar gerçekten yüzlerce yıl yaşadılar mı? Evet, çoğu yaşadı. 3B’nin dışında yaratmayı biliyorlardı. Modern tıbba mitoloji ve saçma hurafe olarak görünecek olan şey, boyutlar arası mekanikler idi. İçinde yaşadığınız gerçekliği tekrar ziyaret etme zamanıdır. Fizik her bir atomun merkezinde 11 boyuttan fazlası olduğunu söylediği zaman, o zaman neden bu boyutların yalnızca dördünün çalıştığına karar veriyorsunuz? Bedeninizde 3B biyolojiniz ile çalışan ve sizin için çalışmaya hazır olan bir enerji [Dokuzuncu Katman] olduğu gerçeğini neden kabul etmiyorsunuz? Şu anda, modern tıp bunu görmezden geliyor. Bunun yerine sizi kimya ile patlatacak, bu kimyasalların bazıları büyük hasara neden oluyor.

İçinde bulunduğunuz geçiş size DNA’nın çok boyutlu bölümleri ile tekrar çalışma yeteneği veriyor. Kadim insanlar gibi yaptınız ve o kayboldu. Şimdi o tekrar masada ve kültürünüzün bölümleri bunu dünyanın kalanına getirmenin eşiğinde. Siz DNA’nın 12 katmanına sahipsiniz. Size sadece birini verdim. Sizin olan güzelliği ve aletleri düşünün!

Kryon kanallığı zamanı ile ilgili dayanabildiğiniz şeyin limiti olduğunu anlıyorum. Bu lineer bir kavramdır. Böylece bitiriyoruz.

İnsan Varlığı, çalışmayı yaparak burada Dünya’dasın. Oh, burada çok fazla olan biten ve çok fazla iyi haber var. Belki bu akşam biraz fazla bilimsel olduk, ama bu mesaj bu grup içindi. Tüm bu kanallıklar yayınlanacak, ama bu mesaj bu grup içindir. [Moskova seminerinde bulunanlar]. Hücreleriniz ile ne yapabilirsiniz? Tanımlamış olduğum güce bakın. Kadim insanların hepsi bunu biliyordu ve Lemuryalılar bunu biliyordu. Şimdi siz bunu tekrar biliyorsunuz.

Gelecek nesiller bir gün tüm bunları bilecekler, hepsi yeni bilim adına İnsan bilinci ile arayüzey oluşturan çok boyutlu cihazlar keşfedecekler. Bu odada çok fazla Lemuryalı var ve onların her biri Gençleşme Tapınağının sırrını verdiğimi biliyor. Bu zor bir kavram değil. Lemuryalılar bilgisayarlara sahip değillerdi. Lemuryalılar sizin şimdi modern bilimde sahip olduğunuz aletlerin hiç birine sahip değillerdi. Ama onlar Dokuzuncu Katman ile ilgili her şeyi biliyorlardı, çünkü onlar sezgisel olan kuantum şifa bilgisine sahiplerdi. İçinizde yeniden uyanmakta olan şey budur.

Siz düşündüğünüzden daha büyüksünüz. Bu güzeldir. Bunun içinde üstatlık vardır. Orada Tanrı’nın sevgisi vardır!

Ve mesaj budur. Ve öyledir.

KRYON

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.kryon.com/k_channel10_Moscow1_.html