İNSAN TASARIMI

Yazdır Yazdır 

CANLI KRYON MESAJI
“İNSAN TASARIMI”

Bu canlı kanallık Santiago, Şili’de verildi
18 Ekim 2010

Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um.

Tanrı hakkında düşündüğünüz şey nedir? Bazıları Tanrı’nın enerjisine “Ruh” diyor. Sizin tavrınız nedir? Eğer bir çocuk size “Bana Tanrı’yı anlat” deseydi, ne söylerdiniz?

Tüm bu yıllar boyunca, size Ruh’un niteliklerini anlattık, çünkü kişisel Tanrı’nın farkında olmanızı istedik. Bu nedenle şimdi bunu bir kez daha yapmak istiyoruz, ama bunu biraz farklı yapacağız. Sizi sevginin mantığı ile Tanrı’nın zihninin yerine koyacağız. Tanrı’nın isminizi bilmesi olası mıdır? Tanrı’nın kişisel bir parçası olması olası mıdır? Eğer öyleyse, bunun kanıtı nedir? Tüm bunların aslında kanıtı var mıdır yoksa bunlar ezoterik ve görünmez midir? Tanrı’yı kanıtlamak zor, öyle değil mi? Öyleyse, sizi küçük bir yolculuğa çıkaralım.

Ayrıntılarıyla Tanrı

Şu günlerin bilimine bakalım ve kişisel Tanrı’yı arayalım. Bu hiç mümkün müdür? Evren’in fiziğini daha çok keşfettikçe, size Tanrı’nın sevgisini daha fazla sergiler. Şimdi, fizikçiler ve astronomlar bir ikilem içindeler; onların çoğu araştırmaya dayanarak bugün gördükleri Evren’in asla gelişigüzel gerçekleşemeyeceğini kabul ediyor. Yine de astronomi ve fizik gelişigüzelliğe, tesadüfe ve hareket halindeki cisimlerin eşzamanlılığına dayanıyor. Öyleyse, onlar ne diyorlar? “Tasarımcı bir güç olmalıydı”. Evren’de zeki olması gereken bir enerji var ve onlar buna “zeki tasarım” adını verdiler. Bu astronomiden ve kozmosa bakanlardan geliyor. Enstrumanlarınız daha da iyi oldukça, size kişisel Tanrı’yı, yaşamı tasarlayan Tanrı’yı daha çok ifşa eder.

DNA… Düşündüğünüzden Daha Fazlası

Daha fazlası var. Şimdi DNA etrafında, DNA’nın çevresinde çokboyutlu bir alan bulunduğunu ve bunun da tasarlandığını gösteren bir bilim var. Şimdi deneyler DNA’nın aslında kendi alanı içinde talimatlara sahip olduğunu gösteriyor! DNA’nın tek bir molekülü bile maddeyi değiştirebilir ve matematiksel bir sisteme şekillenmesi için ona talimatlar verebilir. Bu nitelik kuantum biyolojiden gelir – bilim, yeni çağ değil.

GAİA… Düşündüğünüzden Daha Fazlası

Daha fazlası var. Şimdi Yerküre’nin manyetiklerini her saatte ölçebiliyorlar ve şaşırtıcı bir şey buldular. Yerkürenin manyetik alanının, insanlığın derin, şiddetli olaylarıyla daha kuvvetli ve daha zayıf hale geldiğini buldukları zaman, bunu inceleyenler şok oldu. Tsunami sırasında, manyetikler zirveye ulaştı. 9/11 adını verdiğiniz olay sırasında, yerkürenin manyetikleri dramatik şekilde değişti. Uçakların kulelere çarptığı saatte, gezegenin manyetikleri değişti. Bu ne anlama gelebilir? Bunun gerçekleşebilmesi için İnsan bilincinin Gaia ile bu kadar bağlaşık olması olası mıdır? Aslında evet öyledir ve bu, kanıtın söylediği şeydir. Bunun Tanrı ile ne ilgisi var? Her şey, çünkü bu, İnsanları “tasarlamış bir şekilde” tüm yaradılış ile bir araya koyar.

Bir an için Tanrı’nın zihnine sahip olduğunuzu varsayın. İnsan Varlıkları nasıl yaratırdınız? Milyarlarca yıldır, Tanrı yaşam için oluşturulan bir Evreni yarattı. Ortalamaların tüm olanaksızlıklarına rağmen, buradasınız. Şimdi, eğer siz Tanrı iseniz, bir İnsan Varlığını nasıl oluşturacaksınız? Bu, gezegendeki “tesadüfi bir memeli” mi olarak mı gerçekleşirdi?

Bilge bir İnsan olarak, İnsan bedeninizin zeki DNA’ya sahip olduğunu şimdi anlıyorsunuz. Bedendeki tüm genler, tüm kök hücre bilgisi, hatta geçmiş yaşam kaydındaki Akaşik olan şey bedende bilgi olarak saklanır. Bu tesadüf veya gelişigüzel mi görünüyor? Tanrının zihniyle, bunu nasıl yapmış olurdunuz? Tanrı içinize yaradılışın özünü kattı. Şimdi elbette Gaia’nın en temel enerjisinin İnsan bilinci ile ilişkili, bağlantılı olduğunun kanıtı vardır. Öyleyse, (Tanrı olarak) hangi parçanızı Dünyadaki İnsan Varlığına vereceksiniz? İnsan başka bir şey alır mı? Yanıt evettir.

Dikkatli bir şekilde, siz (Tanrı olarak) bu güzel yerküreyi, İnsan Varlığının oturduğu ve oynadığı bahçeyi hazırladınız. DNA’yı zeki yaptınız ve İnsanı kayalar, ağaçlar ve manyetik ızgara ile bağlantılı bile yaptınız. İnsanı güçlü ve derin bir ruhsal “suret” ile yarattınız. Öyleyse size soruyorum İnsan Varlığı, eğer Tanrı’nın rolünü oynasaydınız, bu noktada İnsana hangi niteliği verirsiniz?

İnsanların Neden Burada Oldukları İle İlgili Söylediği Şey

Birçok İnsan size Tanrı’nın insanlığı şöyle yarattığını anlattı [Tanrı konuşuyor]: “İnsan Varlıklarını Dünya’ya koyacağım ve onların ıstırap çekmesini sağlayacağım. Bunu o kadar zor hale getireceğim ki, onlara kirli doğdukları hissini vereceğim. Sonra onlara anında suçluluk ekeceğim, böylece ıstırap çekecekler ve yaşamları boyunca çağlar önce gerçekleşmiş olan bir şeyin kurbanı olacaklar. Beni bulmaları için onları süründüreceğim ve dizleri üzerine kapandıracağım. Onlara çok küçük olduklarını hissettireceğim.”

Bunun Tanrı’nın zihni olduğunu düşünüyor musunuz? Bu güzel bahçede? Bu herhangi birinize bir anlam hissettiriyor mu? Daha önce kalbinizi bu odadaki şefkate açmanızı istedim. Bunu bu şekilde mi yapardınız, sevgililer? Ve “Hayır, hayır! Yapmazdım” diyorsunuz. O zaman bunu nasıl yapardınız? Tanrı’nın şefkatinde, İnsanı nasıl yapardınız?

Size, eğer Tanrı olsaydınız nasıl düşünebileceğinizin alternatif bir bakışını vereyim: “Güzel bir bahçe yaratacağım, İnsanlara kutsal DNA vereceğim, bu DNA kadim hatıraların ve sağlığın güzel bir sisteminin planı olacak. Sonra onları görkemli şekilde Dünya’ya yerleştireceğim. Onların her biri içlerinde benim parçama sahip olacak. Yaratıcının kutsal suretini alacağım ve onların DNA’sına ekeceğim. Böylece sonra “Tanrı’nın suretinde yapıldı” diyebilirim. Sonra onlara neler yapabileceklerini göstermeleri için kutsal aktive olmuş DNAsı olan birçok üstad göndereceğim, böylece unutmazlar. Çağlar boyu büyük öğretmenler ve yardımcılar gelecek, böylece insanlar her zaman örneklere sahip olacaklar.

“Onlara doğanın kendisi üzerinde güç vereceğim. Eğer bu ihtişamı özgür irade ile bulurlarsa, kendi bedenlerini değiştirebilirler. Kültürlerini değiştirebilirler. Dünyayı değiştirebilirler. Onları o kadar güçlü yapacağım ki, eğer yeterli sayıda bir araya toplanırlarsa, depremlerin gerçekleşmesini bile önleyebilirler. Gaia ile bağdaşık, bağlantılı olacaklar.”

Bu nasıl görünüyor? Henüz şimdi okuduğunuz şey gerçektir ve bunu ilk bilenlerin kim olduğunu biliyor musunuz? Bu bölgede yürümüş olan kadim insanlar idi. Onların size gösterdiklerine ve öğrettiklerine bakarsanız, buradaki yerliler Gaia’yı, gezegenin anne enerjisini kutladılar. O kutsaldı. O insanların yaşamı ile bağdaşık idi ve hala öyledir. Yerli insanlar bir seremoni düzenlediklerinde yaptıkları ilk şey nedir? Atalarını kutlarlar! Onlar, belki de daha önce yaşamış oldukları ve kadim atalarının bilgeliğinin kendi bilgelikleri olduğu sezgisel bilgisine sahipler. Çağların bilgeliğinin ruhsal olarak aktarılması mümkün müdür? Aslında, mümkündür ve DNA’daki kuantum atalar lineer kimyasal soyağacından çok farklıdır.

İnsanı nasıl YAPARDINIZ?

Şu anda gezegeni ziyaret eden, bu bilgeliği yeniden oluşturan bir enerji var. Öyleyse, bir İnsan Varlığını nasıl oluştururdunuz? Oh sevgililer, bunun size inandırıcı gelmesini istiyorum. Kanal mesajının ne olduğunu düşünmeniz önemli değil, biraz şefkatli ve ruhsal mantık kullanmanızın zamanıdır.

Sizi ezoterik bir yere götüreyim. Birçok kez tartıştığımız bir yer. Sizi Yaradılış Mağarasına götürürken, yaşamlarınızın tasarımına bakın. O çokboyutlu yerde insanlığın tutulan hesabı var. Yerkürenin derinliklerinde, burası asla bulunmayacak olan çokboyutlu bir mağaradır. O kuantum niteliklere sahiptir, çünkü gezegendeki her ruh için çokboyutlu kristalin bir yapı var. Her yaşam için olduğunu söylemedim. Her ruh için dedim. O ruh birçok yaşamlara sahip olduğunda, kristal o yaşamlar ile titreşir ve o yaşamlar sırasında o İnsan tarafından öğrenilmiş olan her şey, enerjisel olarak o kristal yapı içinde oturur. O kristal yapının amacı gezegenin Kristal Izgarası ile konuşmaktır. Bu nedenle, İnsan Varlığının öğrendiği tüm bilgiler Dünya’da tortulaşır ve orada kalır. O İnsanın başına gelmiş olan her şey hala burada gezegendedir.

Şimdi, size bir soru soruyorum. Tüm bunlar, İnsan Varlığının düşündüğünüzden biraz daha önemli olabileceği görüntüsünü vermiyor mu? Size henüz şimdi bir sır verdim – dünyanın titreşiminin kendisi, hatta zamanın hızı insanların ruhsal ve ezoterik olarak öğrenmiş oldukları şeyler tarafından belirlenir. Eğer Tanrı’nın içinizde olduğunun bir görüntüsüne sahip olsanız, eğer bu nedenle farklı bir şekilde yaşamaya başlasanız, yaşamınızda drama yok olmaya başlar ve karanlığı yok edebilirsiniz ve ona asla geri dönmezsiniz. İçinizdeki ilahi olan güce sahip çıkmayı öğrenirsiniz ve neşeye sahip olursunuz.

Yerküreyi etkiliyorsunuz ve her ayak izi Gaia tarafından bilinir. Gittiğiniz her yere ışık yayıyorsunuz. Bu size verdiğimiz eski bir metafor, ama sahip olduğumuz en iyi metafor. Tanrı tarafından tanınıyorsunuz. Gaia tarafından tanınıyorsunuz. Görkeminiz ve üstatlığınız yerküreye yüksek titreşim sağlamaya başlıyor. Problemlerinizi çözdükçe, gezegenin titreşimi artıyor. Ne sistem ama! O güzel bir sistem. Ve buraya kazayla ıstırap çekmesi için yerleştirilmiş olan İnsan Varlıkları için gelişigüzel bir sistem değildir! Bunu görüyor musunuz? Bunun ruhsal mantığını anlıyor musunuz? Tanrı’nın her zaman neşeli olan yüzünü görmenizi istiyoruz, çünkü içinizde yaratıcının bir parçası var.

Size Doğum Rüzgarından sözettik. Anlama olasılığınızın dışında olan bir şeyi nasıl tanımlayabiliriz? Kendinizi tekil olarak görüyorsunuz, ama değilsiniz. Ancak, lineer, 3B algıda, tüm sahip olduğunuz şey budur. Aynada kendinize baktığınız zaman, kaç tane görüyorsunuz? “Ne demek istiyorsun, Kryon, ‘kaç tane’?”. Soru aynada kaç tane İnsan gördüğün ile ilgilidir, yaşlı ruh. Tanrı’nın zihnine sahip olsaydınız, hepinizi göreceğinizi söylememe izin verin. Tüm Akaşanız oradadır. Ruhunuzun yüzlerce ifadesi oradadır, dünyada doğumun birçok yaşamları oradadır.

Tanrı’nın aynasında, siz onların hepsisiniz ve ayrıca Yaratıcı’nın bir parçasısınız. Aynı anda birçok yerde olabileceğinizi size nasıl açıklayabiliriz? Taşıdığınız bilgeliğin siz yürürken gezegende yerleştirildiğini size nasıl açıklayabiliriz? Kuantum halde zaman yoktur. Kuantum şekilde, sizler hala o yaşamlarda yaşıyorsunuz, o hayatları yaşarken gezgene yardım ediyorsunuz. Yaşlı ruh Dünya gezegeninde ruhsallığın kuantum spektrumunda çok parlak şekilde yanar.

“Ne? Kryon, neden söz ettiğini bilmiyorum.” Biliyorum. Bir an için size gözlerimi vermek istiyorum. 30,000 yıldır gezegende değişim yapmış olanlar ile dolu bir oda görüyorum. Yerliler ve kadim olanlar buradalar. Bazılarınız kendi atalarınızsınız! Bazılarınız Lemuryalılarsınız. Yapmış olduğunuz şey güzel ve gelmeye ve bunu tekrar yapmaya devam ediyorsunuz. En azından 26,000 yıl için ne anlatmıştım? Birçoğunuz bu anı beklemekteydiniz ve bunu kaçırmıyorsunuz. Bazılarınız bu sonraki yıllarda perdeyi geçecek olmanıza rağmen, geri geleceksiniz. Çünkü finali kaçırmayacaksınız! Bu, gezegenin sonu olmayacak, ama eski enerjinin sonu ve yeni enerjinin başlangıcı olacak.

Doğum Rüzgarını nasıl tanımlarız? Sizin zamanınızda, tam doğmadan önceki niteliği temsil eder. Oh, kuantum şekilde, o zamansızdır. Bundan dolayı, siz tam gelmeden önce, sahip olacağınız çocukların potansiyeli ile buluşursunuz. Bunu açıklayamam çünkü siz lineer zaman çerçevesi içine saplanmışsınız ve Tanrı lineer değil, plan lineer değil. Böylece kuramsal sorularım devam ediyor. Potansiyel olarak çocuklarınız olacak olan bu ruhlara ne söylerdiniz? Mesajınız ne olurdu?

Aslında eğer, henüz söylediğim şey size doğru geliyorsa, bildiğinizden daha büyük bir plan bile vardır, öyle değil mi? Tüm bunlar kuantum bir sistemde harika bir biçimde bir araya getirilseydi ve hiç gelişigüzel, tesadüf olmasaydı ne olurdu? Her şeyin amacı olsa ne olurdu? Ancak, sizler lineer, düz çizgi bir sistemde yapışıp kaldığınız için, iki yönde – geçmiş ve gelecek – gerçekleşen şeyler dışında bir şey göremiyorsunuz. Bu nedenle her şey gelişigüzel ve neredeyse kaotik görünüyor. Ama gerçekte, her şey İnsan özgür seçimine bağlıdır. Realiteniz gezegende bu seçim vasıtasıyla geliştirilmekte olan enerjiye bağlıdır ve yüksek enerji, daha iyi plan görülmekte ve anlaşılmaktadır.

Ebeveynlerinizin Kuşkusuz Rolü

Size, belki de düşünmediğiniz ve dün dağda sunduğum şey olan bir perspektif vereyim [Kryon And dağlarındaki Valle Nevado’da idi]. Birçoğunuz sizin gibi kişisel, sevgi dolu bir Tanrı olasılığına uyanık olmayan bu anne babalara sahipsiniz. Bu anne babaların bazıları hala yaşıyor ve sizinle birlikteler, bazıları öte aleme geçtiler. Oh, onlar Tanrı’yı kendi yollarında, tüm uygunluğunda seviyor olabilirler, ama içerideki kuantum Yaratıcı’ya uyanmış değiller. Onlar bunun gibi bir toplantıda olmazlardı, öyle değil mi? Ama sizler bir “kuantum sisteme” uyandınız ve bununla gezegene yardımcı olmaya başlıyorsunuz. Gelecek kuantum kültüre bir köprü inşa ediyorsunuz. Lineer ibadete heves etmiyorsunuz.

Bir peygamber, bir kitap veya içinde ibadet ettiğiniz binalar olmadan derin bir ruhsallığa sahipsiniz. Güzel bir sevgi enerjisi ve kendinizle yaratıcı – arkadaşlık yarattınız ve dünyada işiniz bitmeden önce etrafınızda milyonlarca insan aynı fikre uyanacak. Fikir size öğretilen bir fikir değil. Bunun yerine, o gerçeğin yeni ruhsal paradigmasıdır – görkemli olarak yaratılmış olduğunuz, kendi fiziksel bedenleriniz üzerinde güce sahip olduğunuz ve hatta doğanın kendisinin sizin kollektif üstatlığınıza boyun eğmesi. Siz, sizin için yapılmış olan güzel bir bahçedeki güzel bir yaratımsınız ve İnsan tarihinde ilk kez buna göz kulak olma bilgeliğine sahip olacaksınız.

Belki bazen anne babanıza bakıp “Onların benim sahip olduğum şeye sahip olmalarını isterdim” diyorsunuzdur. Bazılarınız, “Onların eski yola yapışıp kaldıkları görülüyor” diyeceksiniz. Ve öte aleme geçtikleri zaman, “Bildiğim şeyi bilebilmiş olmalarını dilerdim” dersiniz. Bu lineer düşünceyi sizin için kuantum bir anlayışla yeniden yazmama ve bu süreçte inanılmaz sistemi ve Tanrı’nın sevgisini ortaya koymama izin verin.

Bir an benimle Tanrı’nın zihnine gelin, sizi anne babalarınızın Doğum Rüzgarına götüreceğim. Zamansız halde, onlar sizinle, kendi potansiyel çocuklarıyla buluşur ve onların söyleyeceklerini dinlersiniz: “Sevgililer, eski enerjideki Dünya’ya gideceğiz. Ama bizim değil sizin neslinizde gezegende bir şeylerin gerçekleşme potansiyeli var. Size doğum ve hayat vereceğiz. Fark yaratabilmeniz için doğru zamanda ruhunuzu gezegene getireceğiz. İnsancıllıkta, bizim yapabildiğimizi düşündüğünüz şekilde yolu aydınlatmanıza yardımcı olamayabiliriz. Bunun yerine, aslında size içinizde Tanrı’yı bulmanız için sizi zorlayacak olan bulmacaları verebiliriz, ama bu yeni ile arayüz oluşturan eski enerji şeklidir. Gerçekte, sizi bizim eski enerjide sahip olamayacağımız ışığa sahip olacağınız bir yere getireceğiz.”

Böylece sevgili dinleyici ve okuyucu, buradaki Işıkişçisinin kim olduğunu soruyorum? Sizin anne babanızdır! Oh, belki onlar kuantum bir şekilde uyanmadılar, ama şimdi onların kuantum olan bir plana sahip olduklarını biliyorsunuz. Onlar nedeniyle siz ışığınızı taşıyorsunuz. Yapmakta olduğunuz şey için sizi eleştiren anne babalar bile size yaşamın tohumunu verdi. Bu size kirli doğdunuz gibi görünüyor mu? Burada Dünya’da ıstırap çekmeniz için bulunuyorsunuz gibi görünüyor mu?

Tanrı Evreni yaşam için, bolluk için ve ışık için yarattı. Yaratıcı İnsana yalnızca güzel bir bahçe vermedi, aynı zamanda her bir ruhun içinde bu yaratıcı enerjinin bir parçasını verdi. Tanrı ışıktır ve o içinizdedir. Bu yeni enerjinin sırrıdır ve sizler bunu yeniden keşfediyorsunuz. Bu diğer inanç sistemlerini geçersiz kılmaz, o inanç sistemlerinin evrimleşmesi için ve hatta yaratıcı enerji ve onları temsil eden üstatlar ile daha güçlü bağlar yaratmak için derin bilgiyi zenginleştirir. Sevgililer, “kilisenin” gitmesini beklemeyin. İbadetin gerçek enerjisi ile daha fazla orantılı bir şeye – “içinizdeki yaratıcıyı onurlandırma – evrimleşmesini umut edin.

Oh, bunu bitirelim. Bunu tam şimdiki olaylara getirelim. İşte burada oturuyorum. Partnerimin bedenindeki bilinci burada, sizinle Şili ülkenizde konuşuyor. Belki nerede olduğumu bilmediğimi düşünüyorsunuz? Oh, evet biliyorum. Gezegenin Kundalinisinin ulaştığı yerdeyim. Bu 36 yıllık geçişken bir olaydır, aynen galaktik hizalanmadaki gibi. Bu, Yerkürenin presesyonunun salınımının [Galaktik hizalanma döngüsüne neden olan Yerkürenin yalpalaması] 13,000 yıllık yarım döngüsünün parçasıdır. Ve bu hareket tesadüfen değildir. Bu gezegenin ruhsal kalp merkezi kendisini Hindistan ve Tibet adını verdiğiniz yerden yeniden hizalıyor ve Güney Amerika’nın tabanına ilerliyor. Tüm kıta bunu hissedecek, ama bunun merkezi burasıdır [güney Şili].

2008’de 200 kişiyle bir dağın tepesinde oturdum. Size Yerkürenin gelmekte olan hareketinden söz ettim [2010 Şili depremi] ve bunun burada güneyde olacağını söyledim; oldu. Bu yerküre hareketi sözünü ettiğimiz Kundalini hareketi ile ilişkiliydi. Maya ve İnkalar bile bundan konuştular. Gerçekleşecek olan 2012’de merkezlenen Kundalini hareketinden söz ettiler. İnsan bilincinin değiştiğinden, Yerkürenin değiştiğinden, hatta kalp merkezinin yeniden hizalandığından söz ettiler.

Bu yeniden hizalanma bu gezegendeki yeni enerjiyi temsil ediyor, bu yeni enerji annenin ilahi dişil bilgeliğidir. Bu enerji kadınları çok fazla değiştirmeyecek, erkekleri de, bundan endişelenmeyin. Kadınlar aniden daha önce sahip olduklarından daha fazla tanrıça enerjisine sahip olmayacaklar. Bunun yerine, tüm insanlık bunu alacak, ama erkekler en çoğunu alacaklar. Bu, eril/dişil enerjinin yeniden dengelenmesi ile ilgilidir. Bu, politikaya bile yerleşmekte olan anne bilgeliği ile ilgilidir. Bütünlüğün yeniden hizalanması ile ilgilidir.

Böylece son olarak, sorulmamış olan, ama hala birçok insanın zihninde olan bir sorunun yanıtını veriyorum. Şili’de geçen hafta olan şey tesadüf değildi [33 madencinin kurtarılması]. Herkes bunun ne kadar yumuşak olabildiğine şaşırdı. Böylece, bunun etrafındaki nümerolojiye bakın! Ana görüş medyası bile bunu fark etti – 33, 33, 33. Ama medya size bunun anlamını söylemedi, çünkü bilmiyorlar. Onlara göre, bu sadece tesadüf idi, birçok 33!

Size bunun ne anlama geldiğini söyleyeyim. Kadim zamanlardan modern günlere 33’ün nümeroloji özelliklerine bir bakalım. 33 rakamı üstat rakam olarak adlandırılır. Nümerolojik olarak tek rakama indirgenmemiştir, ama dilerseniz tek başına üçün niteliklerine hala bakabilirsiniz. Nümeroloji terimlerinde üç katalizör enerjidir. Katalizör bir enerji etrafındaki şeyleri değiştirir. İki adet üçü yan yana koyduğunuz zaman, gezegendeki en yüksek enerjilerden birini temsil ederler. O kadar yüksek ki, insanlık tarafından tanımlanabilir olan son üstat rakamdır.

Nümerolojide 44’ün tanımı yoktur. Nümerolojik sistemin ortaya çıkmasına yardım etmiş olan Tibet’tekiler bile, 44’ün çokboyutlu olduğunu ve tanımlama paradigmasına sahip olmadığını söylediler. 55 veya 66 ya da 77 de öyle. Bu nedenle, 33 tüm tanımlanmış üstat rakamların en yükseğidir ve bugüne kadar kalmıştır.

Şimdi, size söyleyeceğim şeyi yanlış anlamayın, çünkü bu tanım İnsan Varlığı ile ilgili değildir; bir nitelik ile ilgilidir. 33 Mesih’in tutkusu olarak tanımlanır. İnsan değil, nitelik [isim, şefkatli kurtarıcı], Mesih’in tutkusu. Bundan daha yüksek olan herhangibir şey var mı? 33 rakamı tüm rakamların en yüksek şefkatli rakamıdır ve tam burada kalp merkezinin ilerlediği Şili’de idi. Madencilere olan bu şefkat enerjiyle dolu bir metafordu, ama burada hiçbir şey aynı olmayacak. Ve bu size nasıl hissettiriyor?

Güney Amerikalılar, 26,000 yıllık döngünün enerjisinde oturuyorsunuz ve bunu uzun zamandır beklediniz. Bu tasarlandı ve güzeldir ve tesadüf değildir.

Bir an için Tanrı’nın zihnini alın. Bir an için Tanrı olun. İnsan Varlığını nasıl tasarlardınız? Size anlatacağım. İnsanı bir dost, Tanrı’nın bir uzantısı olarak ve eylemleriyle gezegeni değiştirebilen biri olarak tasarlarsınız. Düşünün: Bu, bu gezegenin tüm üstatlarının size anlattığı şeydir. Bilincinizle dağları yerinden oynatabileceğinizi hiç işittiniz mi? Size bedeninizi iyileştirebileceğiniz ve en kötü hastalıkların bile kendiliğinden düzelebileceği anlatıldı mı? Üstatların hepsi size bunu anlattılar! Siz doğanın bir kurbanı olsaydınız, bunu size anlatırlar mıydı? Gezegende tesadüfen bulunsaydınız size bunu anlatırlar mıydı? Hayır! İnsan güzeldir, görkemlidir ve yaratıcının enerjisinde ve suretinde yapılmıştır. Hangi daha fazla kanıta ihtiyacınız var? Bu tarihsel olarak önünüzdedir ve biliminiz bile şimdi bunu desteklemeye başlıyor.

Bu mesajla ne yapacaksınız? “Peki, Kryon, bunu hissetmeyi sevdim, ama sonra ne yapacağımı bilmiyorum.” Sonra ne yapacağınızı söyleyeceğim. Neden buna inanmayasınız? Bunun gerçek olduğuna neden inanmayasanız ve bu yerden ayrılırken kalbinizi neden açık tutmaya devam etmeyesiniz? O zaman durumların artık dramaya neden olduğu görülmez. Sorunları şefkatle görün, Şilililer, Arjantinliler, Ekvatorlular.

Bu kıtanın (Güney Amerika) sonraki nesilde bütünüyle yeni enerjiye sahip olma güçlü potansiyeli var ve dünya size bakacak ve istikrarınızı kıskanacak. Ekonominizde bunu izleyin; siyasetinizde bunu izleyin; komşularınızda bunu izleyin, ama önce burada uyanıyor. Bu, galaktik hizalanmanın gelişinin 36 – yıllık döngüsü içinde, bir nesil sürebilir. Sizin istediğinizden daha yavaş, ama başladı ve siz bunu hissedebiliyorsunuz.

Bu yerden geldiğinizden farklı olarak ayrılın sevgililer, çünkü bunun için doğdunuz. Bir an durun ve ebeveynlerinize teşekkür edin, çünkü onlar bunu gördüler ve sizin bunu yapmanızı mümkün kıldılar. Görüyor musunuz? Bu sizin düşündüğünüzden daha büyük bir plandır. Kalbinizi açık tutmaya devam edin. Size doğum verenleri düşündüğünüz sonraki sefer, onların Yüksek Benliklerini görün ve bugün burada olmanızı sağlamaktaki bilgeliklerine teşekkür edin. Onlar yaşlı bir ruh olmanın, eski Dünya enerjisinde yaşamanın zor işini yaptılar. Şimdi önünüzde Dünya’da barışı yaratma meydan okuması var. Ama bu nedenle buraya geldiniz.

Ve öyledir.

KRYON

http://www.kryon.com/k_channel10_santiago.html

(ÇEVİRİ: Saffet Güler