KRYON: RUH İLETİŞİMİ – Bölüm 1

Yazdır Yazdır 

KRYON MESAJI

“Ruh İletişimi – Bölüm I “

Lee Carroll kanalıyla

Bu canlı kanallık San Antonio, Texas’ta verildi
22 Şubat 2014

Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Partnerim kenara çekiliyor. Tam şu anda gördüğünüz ve işittiğiniz şeye kanallık adı verilir ve birçokları için bu gizemlidir. Bizim için güzeldir ve bir çoğunuzun Tanrı adını verdiğiniz yaradılışın çok boyutlu kaynağının, insanlık dediğiniz şey ile iletişim kurma şansına sahip olduğu bir yöntemdir. Bu işleme ruh iletişimi diyoruz. Bu İnsan iletişiminden farklı bir işlemdir sevgililer, bu işlemin açıklamasını kapsayacak olan bir seri kanallığa başlamak istiyoruz.

Şunu bir çok kez söyledik: Bu odada bulunanları tanıyoruz ve “bu oda” dinleyenleri ve okuyanları da içeriyor. Sevgililer, bu akşam öğretmek istiyorum, ama önce buradaki aileyi tanımadan değil. Size siz hakkında öğretmek istiyorum. Bu sandalyeden öğreteceğim her şey, partnerimin ön bilgisi olmadan öğretilecek. O neyin geleceğini bilmiyor. Yıllardır gelen şeyin ne olduğunu bilmeden uygulama yaptı. Filtreler olmadan izin vermeyi uyguladı ve en sonunda bu cümleyi açıklayacağım.

Üçüncü dilin içeri akmasını sağlamak için kanallık adını verdiğiniz bu portalı açıyorum, bir çoğunuz bunu çok boyutlu şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu dil sözlerle değildir ve lineer değildir. Böyle olsa da, bazılarınız bunu alacaksınız. Bugün bu özel mesaj yayınlanacak ve bazılarınız bunu dinliyorsunuz ve okuyorsunuz. Bu üçüncü dil size de açık, çünkü dinleyenlerin ve okuyanların potansiyellerini biliyorum. Size garip görünebilse de, bu merkezi kaynaktaki Tanrı’nın sahip olduğu çok boyutlu bilginin parçasıdır. Uyanışınızın potansiyeli ve bu mesaja bakacağınız gerçeği her zaman oradaydı. Onlar gerçekleşmeden önce bile potansiyelleri gerçeklik olarak görüyoruz, çünkü potansiyeller başka türde bir gerçekliğe güç sağlıyor. Bununla ilgili kuantum fizikçisine sorun.

İnsan Bilincinin Karmaşıklığı

Bazı temeller ile başlayacağız. İnsan bilinci karmaşıktır. Biliminizin İnsan bilincini fiziğin bir dalı olarak düşünebileceği bir gün gelecek. Bunun nedeni İnsan bilincinin bilinen lineer fiziğin kalıplarını veya hatta kuantum fiziğinin kalıplarını izlememesidir. Bilinç, yapısı olan senkronize bir enerjidir. (Sonunda keşfedeceğiniz gibi) Kuantum modellemeye sahiptir, ama mantık kuralları setine sahip değildir. Bunun yerine, bireysel İnsan Varlığının Akash’ından etkilenir. O karmaşıktır ve kendi gündemine, kendi kişiliğine ve iletişim kurma yeteneğine sahip olduğu bilinen tek senkronize ve eşevreli enerjidir. Bu nedenle “canlı fiziğin” araştırmasıdır. İnsan bilinci kendisiyle birlikte ruhun niteliklerini taşıdığı için, insan bilinci yerine aynı şey olan “ruh bilinci”ni kullanabiliriz, çükü bunlar tek ve aynıdır.

Ruh İletişimi Türleri

Bu “canlı fiziğe” olan ve “canlı fizikten” olan iletişimleri tanımlamaya çalışmak herhangi anlaşılır bilimin sınırlarının ötesine uzanır. Her şey hakkında farklı düşünmeniz için size meydan okur. Temelde ruh iletişimi ile ilgili iki düşünme şekli vardır: (1) Çok boyutlu kaynaklardan size olan iletişimler, ve (2) Kendinizin çok boyutlu parçalarınızdan onlara olan iletişim. Çok boyutlu iletişim yeteneğiniz olduğunu onaylıyoruz, ama bunu kavramıyor olabilirsiniz.

Lineer ve lineer olmayan iletişimler arasında kuvvetli bir fark vardır. Geçmişte bunu söylediğim zaman, herkes bunu anlamadı. Bunu daha önce hiç yapmadığım şekilde yapabildiğim kadar iyi açıklayacağım. Bir an için çok eski bir daktilonuz olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bu, kağıt takılan ve sayfaya yazarken karakterleri görmenizi sağlayan karbon bir şeriti olan eski tip bir daktilo. Karakter tuşlarına bastığınız zaman, makine şerit vasıtasıyla kağıt üzerinde görünür bir iz yaratır.

Bu örnekte, siz yazarken sayfadaki karakterleri ard arda görürsünüz, birbiri ardına. Kısa süre sonra harfler sözcüklere, sonra cümlelere ve paragraflara dönüşür, bunlar benzer düşüncenin gruplarını oluşturur. Bu lineer iletişimdir ve sizin için normaldir. Gerçekte, bu mesaj size bu şekilde yazılmıştır ve siz bunu bu şekilde okuyorsunuz – çok lineer bir tarzda – sayfada bir sıra halinde sözcükler.

Bunu ister okuyor ister dinliyor olun, partnerimin dilinin yapısında [İngilizce] birbiri ardına sözcükleri algılıyorsunuz. Bu nedenle lineerdir, bu sayfada yazılmış sözcükler gibi, sözcükler birbirinin ardından gelir. Bu lineer iletişimdir. Bu İnsan iletişimidir ve beyniniz bu şekilde işler.

Lineer olmayan iletişim aşağıdaki gibi olurdu: Şimdi dikkat edin, çünkü bu partnerimin hayal gücünü zorlamak dediği şey olacak. Daktilonun tüm gün boyunca yazabildiğiniz, ama siz yazarken makinenin hiç ilerlemediği bir şekilde takılmış olduğunu varsayın. Kaç tane karakter yazdığınıza bakmaksızın, sadece okunamayan tek bir imaj elde edersiniz – gerçekte büyük bir leke. Her karakter kendini bir öncekinin üzerinde damgalayacaktır. Şimdi, sayfada, bir dosta uzun bir mektubun sonunda ne görürsünüz? O tek bir karakter lekesi olacaktır! Tüm karakterler üst üste yığılacaktır, birbiri üzerine basılacaktır ve iletişimin ne olduğu ile ilgili fikriniz olmayacak. Ona baktınız ve daktilonun bozulmasına ve fark etmediğinize üzüldünüz.

Şimdi, bir an için tam lineer olmayan iletişim yetenekleri olan birinin geldiğini düşünün. Lekeye bakıp bütün mesajı net bir şekilde görebilecektir! Onlar kavramsaldır ve lineer değildir. Mesaja giden düşünceyi göreceklerdir ve lekenin içini görebileceklerdir. Karakterler ve cümleler hala oradadır, sevgililer. Hatırlıyor musunuz? Hepsini yazdınız. Ama bunlar lineer bir formda değiller. Bunun yerine, hepsi bir grup olarak bir aradadır [tek bir leke]. Lineer olmayan bir iletişimci lekeyi görür ve tüm mesajı algılar.

Şimdi, bununla ilgili size tanımlaması zor olan bir nitelik vardır. Bu alışık olduğunuz mantığın dışındadır, size açıklamaya çalışayım. Partnerim, bunun anlaşılması için yavaş ilerle [Lee’ye konuşuyor]. Kavramsal, lineer olmayan insan lekeye baktığı zaman, önceden orada olan bir şeye bakarlar. Bir mesaj yazılmıştır. Bu nedenle onlar bir şeyler uydurmazlar veya tahmin etmezler. Bunun yerine, lineer olmayan bir şekilde önceden var olan bir şeyi okuyorlar. Mesaj yazılmıştır ve tüm karakterler oradadır – tek bir lekede garip bir şekilde mevcuttur – ama size gerçek zamanınızda verilmiştir.

Araştırmanız gereken otizm adını verdiğiniz lineer olmayan zihin niteliği vardır. Herhangi bir yılın herhangi bir ayında haftanın gününü size söyleyebilen bir çok otistik İnsan Varlığı vardır. Eğer birine “Mayıs 2035’in 15 nci günü hangi gündür?” diye sorarsanız, birçoğu hemen günü bilecektir. Birçok İnsan onların hesaba dayalı çabaları gibi görünen şeye şaşkınlıkla bakacaktır. Ama gerçek şu ki hesaplamanın bununla ilgisi yoktur. Bu bir formül değildir, matematik değildir. Yanıt zaten oradadır, yanıt bilinmektedir. Takvimi olan kişisel bir bilgisayarı açıp bu bilgiyi bulabilirsiniz, çünkü önceden mevcuttur. Bu önceden geliştirilmiş, üretilmiş ve saklanmış bir kavramdır.

Lineer olmayan zihin bu şekilde işler. Otistik zihne sahip olan bir çok insan bu bilgiyi neredeyse anında yorumlayabilir, çünkü onlar kavramı görüyorlar. Herhangi bir şeyi hesaplamıyorlar. Şimdi lineer ve lineer olmayan arasındaki farkı biliyorsunuz. Otistik zihin gelecek olan şeylerin ve gelecek İnsan gelişiminin kuraldışılığının öncelidir (müjdecisidir). Bunlar günün bilginleridir ve onların zorluklarının çoğu lineer bir dünyada işleyememelerinden kaynaklanır.

Bu Nasıl İşler  – Lineer Olmayandan Lineer’e İletişim

Her türlü kaynaktan size gelmek isteyen çok fazla iletişim var, bu nedenle sıralamaya başlayacağım. Kanallık ile başlayalım. Kanallık tam şu anda dinlediğiniz şeydir ve partnerim bunu 23 yıldır uygulamaktadır. Başladığı zaman, bu çirkindi [onun terimini kullanıyor], ama şimdi güzel. Ancak onunla lineer bir tarzda konuşmadığımızı bilmelisiniz. Ondan lineer bir tarzda dinliyorsunuz, ama bunu bu şekilde vermiyoruz. Görüyorsunuz, o epifizi vasıtasıyla gelen lineer olmayan kavramların usta bir yorumcusudur

Tam şu anda, tüm bu mesajın tümünü birden veriyorum – bizim lekemiz – ve o lineer sözcüklerin akışı gibi görünen şekilde sizin için bunu yorumluyor. Ama bu tek bir düşünce grubudur ve bunu ona tekrar tekrar vermeye devam ediyorum. Görüyorsunuz, birlikte uygulama yaptık ve her ikimiz de ayarlanmak zorundaydık.

İlk başladığımız zaman, ona kavramı, tüm mesajı tek bir lekede verdim. [Lee tek bir hece sesi çıkarır] Bunun gibi! Sonra o bunun tümünü hatırlamak ve size mesajı vermek zorundaydı. Hatırlamakta çok iyi değildi, bu nedenle bir şey denedik. Eğer aynı lekeyi ona tekrar tekrar vermeye devam edersek, bunu lineer bir tarzda yorumlayabilirdi. Bu arada, şimdi size sezgisel düşüncede üstat olmanın sırrını vermiş oldum. Ruh’tan sezgisel mesajı tekrar tekrar yinelemesini isteyin. Mesajın ne olduğunu anlamadığınız zaman, bu Ruhtan isteğiniz olmalı – onu tekrarla! Onu kavrayabilmeniz için o sezgisel düşünceyi tekrarlatın ve güzelliğini ve netliğini görün. Bu bariz olacak gibi görünebilir, ama siz istemedikçe özgür iradenin sizin için bir şey yapmaktan bizi alıkoyduğunu hatırlayın. Ruh doğal olarak hiç bir şeyi tekrarlamaz. Tekrarlama istemeniz gereken tamamen lineer bir kavramdır.

Sizinle lineer ve lineer olmayan arasında buluşmak istiyoruz, sevgililer. Başlangıçtan bu yana neden Ruhun insanlığa dörtlükler ve metaforlar ile konuştuğunu kavrıyor musunuz? Sahip olduğumuz tek şey bu – bir mesajı görmenize yardımcı olmak için metaforlar, çünkü düşünce grupları ve lekeler ile meşgul oluyoruz. Ama, bu metaforların yorumu çoğu zaman bilmece haline geliyor. İnsanlar bazen yazıtları okuyup, “Ruh, neden normal şekilde konuşamıyorsun?” diye soruyorlar. Yanıt bizim sizin gibi lineer olmamamızdır, bize göre “normal şekilde” konuşuyoruz. Bu kanallık bile bu şekilde veriliyor. Bunu konuşmak gerektikçe, bunun hepsi partnerime aynı anda veriliyor, tekrar tekrar verilen lineer olmayan bir leke. Sonra o bunu size lineer bir şekilde tercüme ediyor. Bir kanallığın başında kaç bölüm olacağını söylediğini hiç duydunuz mu? Bunu bir çok kez yapıyor. Bunu yapabilmesinin tek yolu, önceden tüm mesajı biliyor olmasıdır, mesaja başlarken bile. Görüyor musunuz? O, lekeyi okuyor.

Kanallık Nedir?

Öğretiye başlıyoruz: Kanallık nedir? Kanallık İnsanın epifizinin açılması ve Kaynak adını verdiğiniz şeyden iletişimler vermesidir. Elbette iletişimleri yorumlarken ve size konuşurken veya yazarken ayrıca İnsanın kültürünü ve deneyimlerini de kullanmalıdır. Epifiz vasıtasıyla herhangi bir varlık, enerji veya gerçek iletişim Kaynak’tandır. Sizin için bir çok isimleri veya kişilikleri olabilir, ama hepsi Kaynaktandır. Bu nedenle kanallar arasındaki farklılıklar onların nasıl yorumladıkları ve epifizlerinin İnsan filtrelerinden ne kadar temiz olduğundadır [başka bir mesajda bununla ilgili daha fazla bilgi verilecek].

Kanallık insanlığa açık olan bir iletişim formudur ve buna kanallık adını vermek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, ona istediğiniz ismi verebilirsiniz, ama her bir İnsan Varlığının dilerse bunu öğrenmeye açık olduğunu bilmelisiniz. Özgür seçimle, birçokları ilgilenmez, ama bunu sadece kendiniz için yapmaya ne dersiniz?  Bunun bir melek enerjisi veya varlık olması gerekmez. Kendi Yüksek Benliğiniz olabilir. Birçok insan buna otomatik yazı adını verir.

Bu iletişim epifiz bezinde açılan çok boyutlu bir portal vasıtasıyla gerçekleşir. Daha önce söylediğimiz gibi bu bilgi beyinden gelmez. Bu ruh iletişimidir ve çok boyutludur. Sinaps ile ilgisi yoktur – hiç. Sezgi ruh iletişimidir ve beyin fonksiyonu değildir ve “yerine oturtmak” bu nedenle zordur, çünkü siz sinaptik lineer düşünceye alışıksınız. Hatlarınız bu şekilde bağlandı.

 Tekrar bunun zorluğundan konuşalım. Bu bölümde şu andan itibaren sözünü edeceğim her şey size bu lineer olmayan şekilde diğer iletişimler ile ilgilidir. Başkalarından bu tür iletişim onu lineer hale getirmek için bir şekilde yorumlanmalıdır. Bu tür iletişimin bir çok nitelikleri vardır, bu nedenle partnerime bir liste veriyorum, sahip olduğu zaman içinden hangisinden konuşmak istediğini seçebilir.

Kişisel. Kişisel iletişimlerden söz edelim. Size lineer bir tarzda gelmediği zaman, Ruhun veya herhangi başka çok boyutlu kaynağın size söyleyeceklerini nasıl işitebilirsiniz? Bu zordur! Partnerim bugün bazı yanıtlar verdi ve ana yanıt sezgisel düşünceyi fark etmeyi uygulama vasıtasıyla ve gelen şeyin beyninizden gelip gelmediğini anlama yoluyladır. Başlangıçta bu zordur. İnsanlar onu zeka ile analiz etmek veya yorumlamak isterler.

Sevgililer, beyninizin sinapsının Tanrının yoluna çıkmasına izin vermeyin. Bunu tekrar söylemeli miyim? Sezgiyle, lineer mantığı bir kenara koymayı ve lineer olmayan fikirlerin bilincinizin sahnesinde oynamasının güzelliğine izin vermeyi öğrenmelisiniz. Bu hayatta kalmanıza veya dostlarınızın yaptığınız şey ile ilgili düşündüklerine uymayabilir, ama yaşamınızı zenginleştirir. Düşünme şeklinizi değiştirmek zordur.

Öyleyse, partnerimin mühendis olarak kanal olmak için öğrenmek zorunda kaldığı şey nedir? Kesinlikle her şeyi analiz etmek istedi! Epifiz ve beyin arasındaki farkı ayırt etmesi ve sonra lineer olmayan sezgisel düşünmenin yolundan yararlanması onun yıllarını aldı. İlk önce her zaman “bunu uydurup uydurmadığını” merak ediyordu! Bu beyninden miydi yoksa ondan daha büyük bir şey miydi? Sezgi aynı zamanda yaratıcı düşünce dediğiniz şeyden sorumludur – resim yapmak, müzik, şiir ve dahası. Bu soruyu sorması hiç garip değil! Bu geçerli bir sorgulama. Kişisel olarak sizin için sevgililer, yapmak zorunda olduğunuz şey bu. Farkı bilmeyi uygulayın.

Tanrıdan mesajlar adını verdiğiniz, size bu lineer olmayan tarzda mesajları olan, kanallıktan başka bir çok kaynaklar vardır, [lineer olmayan bir iletişim size sezgiyle gelir, sinaps ile değil]. Sonra gelen sizi şaşırtabilir.

Hayvanlar. Onları seversiniz, öyle değil mi? Hayvanlar ile ilgili ne biliyorsunuz, özellikle evcil hayvan adını verdiğiniz baktığınız ve sevdiğiniz hayvanlar?  Onların kişilikleri vardır, öyle değil mi? Sizinle konuşabilirler! İletişim kurdukları zaman, bu ses neye benzer, sevgililer? Onların sesleri neye benzer? “Pekala Kryon, onların gerçek bir sese sahip olmadıklarını zaten biliyorsun.” Oh, gerçekten mi? O zaman sizinle nasıl “konuşuyorlar?” Onlar kavramlar vasıtasıyla iletişim kuruyorlar. Onların kavramsal düşünce grupları almanız için mevcuttur. Bu düşünceleri nereden aldığınızı tahmin edin? Bedeninizde çok boyutlu şeylerin yorumcusu olan epifiz beziniz vasıtasıyla alırsınız. Onların hayvan yayınlarını alan beyniniz değildir, sevgililer.

Şimdi, bazılarınız bu tür iletişimde iyisiniz. Hayvanlara fısıldayanlar adı verilen, tam şu anda bunu dinleyenler vardır ve onlar neden söz ettiğimi tam olarak biliyorlar. Neden onlar buna fısıldama diyorlar? Size yorumumu veriyorum. Bunun nedeni iletişimlerin lineer olmamasıdır ve onların size beyin sinapsı ile değil, epifiz vasıtasıyla fısıldamalarıdır. Size leke gibi çok yumuşakça ve hepsi birden, düşünce gruplarında gelir. Onu aldığınız zaman, köpeğin veya kedinin veya atın veya hamsterin ya da tavşanın ne iletmeye çalıştığını bilirsiniz. Sahip oldukları istekleri bilirsiniz, belki sahip oldukları stresi, belki kutlamayı veya sevgilerini bilirsiniz. 

Hayvanlarla bu tür iletişim sizin için kolaydır, çünkü hepiniz bunu hissettiniz. Neden söz ettiğimi bildiğinize inanıyorum. Bu dersi uygulayın, çünkü bugün öğrettiğim şey farklı değil ve gerçek yaşamda ve ve meditasyonda Tanrıyı dinlediğiniz zaman kullanacağınız aynı işlemi kullanır.

Kryon, hayvanlarla iletişimin ruh iletişimi olduğu doğru mu?” Evet, bu onların size iletişimleridir ve eğer onların düşüncelerini yorumlamakta iyiyseniz, o zaman sonraki adımla ilgili neden kendinizden şüphe duyasınız? Kendi Yüksek Benliğiniz ile bu iletişimi yapmayı uygulayın. Yüksek Benliğiniz hücresel boyutsallığınızdan daha yüksek titreşen kendinizin o parçasıdır ve “ruh grubunuzun” parçasıdır. Bu “ruh grubu” İnsan Varlığının dokuz niteliğinin parçasıdır ve sizin özünüzdür. Tanrı adını verdiğiniz, perdenin diğer tarafından size bilgi veren parçadır.

Eylemler iletişimdir. Partnerim Kristal ızgaradan ve onun İnsan eylemini nasıl hatırladığından söz eder, örneğin geçmişte savaş alanında gerçekleşen şeyle ilgili. Savaşın enerjisi hala oradadır ve size aktarılır ve birçokları bunu hissedebilir. Bunun mekanikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişte orada gerçekleşmiş olan şeyden gelen bu iletişim ölüm, drama ve korku kavramlarını kapsar. Enerji Kristal Izgara tarafından epifinize aktarılır ve lineer iletişim değil, duygu kavramları vasıtasıyla size gelir. Birçok insan bunu hissedebilir ve birçoğu hissedemez. Enerjiyi hissetmeye alışık olanlar bunu ik anlayan ve hissedenlerdir.

Bazılarınız bunda iyisiniz ve nereye giderseniz gidin enerjiyi hissedebildiğiniz gerçeğinden gurur duyuyorsunuz. Grubun enerjisini hissedebilirsiniz; toprakların enerjisi hissedebilirsiniz, Kristal Izgarayı hissedebilirsiniz ve durumların enerjisini hissedebilirsiniz. Ama hissettiğiniz şey nedir? En iyi ihtimalle, bu ruh iletişimidir!

Sezgisel benliğinize konuşan ızgaradır. Beyinden gelmez ve entellektüel değildir. Bu fiziktir. Epifiz vasıtasıyla alıyorsunuz, onu yorumluyorsunuz ve bilgiyi lineer olmayan formda alıyorsunuz. Savaş alanı vakasında, durduğunuz zeminde bir şeyler oldu ve enerji dizlerinize geliyor olabilir. Bu iletişimdir! Ama, o kadar kişisel olan o iletişim neden yorumlanması en zor olandır? Bunun nedeni iletişimin sizinle siz arasında olmasıdır. Bugün öğrettiğimiz budur – bu kavrama açık olmaya çalışmak.

Evrensel İletişim: Ormana yürüdüğünüz ve ağaçlar sizinle konuştuğu zaman, bu ne ile ilgilidir? Gaia sizinle konuşuyor! Bu ses neye benzer? Ne dediğimi anlıyor musunuz?

Bu şeyleri kendi yolunuzla işitebilirsiniz, ama bunların hiç biri sinaptik değildir. Ağaçlar sıkıntı içinde mi? Ağlıyorlar mı? Belki kutlama yapıyorlardır? Tüm bu bilgi onu işitebilenler için elde edilebilirdir.

Kryon, ormanda devalar adını verdiğiniz şeyin olduğu doğru mu?” İşte yanıtım: Dalga mı geçiyorsun? Elbette! Evet! Onların ne olduğunu soruyorsun. Onlar Gaia’nın çok boyutlu veçheleridir. İnsanların çok boyutlu enerjilerle nasıl uğraştıklarını seviyorum. Onlar enerjileri “3B lulaştırıyorlar”. İnsan Varlıklar çok boyutlu enerjiyi anlayamadıkları zaman, onları varlık haline getiriyorlar, elbise giydiriyorlar [zihinlerinde onları giydiriyorlar], onlara isimler veriyorlar ve onları İnsan filmlerine koyuyorlar. Onlar güzeldir! Onların olduklarını ve her yerde olduklarını biliyorsunuz. Ormana gidin, sizinle konuşurlar. Çimenlere oturun ve bırakın sizinle iletişim kursunlar. Onlar Doğa Ana olan Gaia’nın enerji çorbasının parçasıdır, doğası Tanrının sevgisi olan kişilik.

Sevgililer, bir devadan kötü şeyler almazsınız. Bir ağaca sarılmaktan kötü bilgi almazsınız. Bunu biliyorsunuz, değil mi? Bu size Gaia’nın sizin hakkınızda nasıl hissettiğini anlatır? Başkalarından size gelen iletişim konusuna gelince bunlar sadece bir kaç şeydir.

Diğer Yöne – Lineerden Lineer Olmayana İletişimler

Bir İnsan Varlığı lineer bir zihne ve lineer iletişime sahiptir. Bundan dolayı, çok boyutlu iletişim için gerekli aletlere sahip değilsiniz. Şimdi, dilerseniz bunları geliştirebilirsiniz ve bir çoğunuz buna sahipsiniz. Ama genelde, bir İnsan olarak, sadece lineer iletişime sahipsiniz. Ruh ile siz hakkında ne demeli?

Sevgililer, işte gerçek: Sizi anlamakta bir sıkıntımız yok! Bunun nedeni üstat yorumcular olmamızdır. Ne söylediğinizi tam olarak biliyoruz ve bunu düşünmeniz veya söylemeniz önemli değildir. İletişim kurduğunuzu biliyoruz, çünkü her zaman sizinle birlikteyiz. Maddesel benliğinizin üzerinde titreşen Yüksek Benliğiniz zihninizin psişesini bilir. Meditasyon yapmak için oturduğunuz zaman, yapacağınız şeyi biliyoruz, çünkü potansiyeller oradadır. Onu yapmadan önce zaten onu düşünüyorsunuz ve gördüğümüz şey bu. Bizimle bu iletişim hakkında size bazı ipuçları vereyim. İstediğiniz şeylerin listesini bize vermeyi bırakın! Ne istediğinizi zaten biliyoruz. Bunun yerine, oturun ve bize şöyle deyin, “Sevgili Ruh, neyi bilmemi istediğini söyle.”

Sevgililer, yaşamınızda her şeyle zaten birlikteyiz. Bunu tekrar söylemek zorunda mıyım? Yaşamınızda her şeyle zaten birlikteyiz! Bize gelin, sizinle konuşmamıza izin verin. Bırakın sadece konuşalım ve herhangi bir şeyi analiz etmeden ilk gelen düşünce gruplarını yorumlamaya çalışın. Buna alışın. Ama bizimle konuştuğunuz sürece, bunu nasıl yaptığınız önemli değil.

Peki, Kryon, Tanrı ile iletişim kurmanın yanlış yolları olmalı” diyenler olacaktır. Hayır, yok! “Pekala, doğru şekilde ibadet etmek için belirli bir yöne dönmek zorunda olan veya seccade kullanmak zorunda olan ya da özel bir şey giymek zorunda olan dini gruplar hakkında ne düşünüyorsun?” Sevgililer, kendi geleneklerinin onlara kendi kültürlerinde söyledikleri şeyi yapmalarına izin verin, çünkü bu Tanrıyı onurlandırır! Onları bizimle konuşmaya hazırlamak için bundan daha iyi bir şey var mı? Aynı sevgi, sizinki gibi onların iletişimine gider. İnsanlar arasındaki kültürel farklılıklar perdenin diğer tarafında önemli değildir, çünkü biz İnsanı Tanrı’nın bir parçasının maddesel temsilcisi olarak görüyoruz. Tüm İnsanları! Ne giydiğiniz veya neyin üzerinde oturduğunuz önemli değil. Bu net mi? Yaratıcı kaynak ile konuşmanın yanlış yolu yoktur.

 “Peki Kryon, belki yoktur, ama Tanrıya bağırdığım bazı zamanlar oldu. Buna ne dersin? Bu yanlış yol değil mi?” Sevgililer, sizi işittik, ama bağırmayı duymadık. Bağırma lineerdir. Bunu açıklaması zor. İşittiğimiz şey sevgi dolu hayal kırıklığı idi. Sevgi dolu hayal kırıklığı. Öfke görmedik. Kızgın değildin; hayal kırıklığına uğradın ve seni en fazla sarmalamak istediğimiz zaman budur. Tanrıya ne kadar çok bağırırsan, elini tutmak isteyen o kadar çok melek etrafında olur! Tanrıya bağırmaya karar verdiğin sonraki sefer, aynı zamanda kalbini açıp bir süre seni kollarımızda tutmamıza izin verir misin? Bu Tamam mıdır? En büyük hayal kırıklığı anında, hiç yanıtın olmadığında ve onu çözemediğinde, sadece sana sarılmamıza izin verebilir misin? Bu pekala mıdır? Bunun için buradayız. Yaşlı ruh, bu iletişime alışmak zorundasın. Bu çok mevcuttur!

Eylemler gerçek bir dildir. Nasıl davrandığınız Kristal Izgaraya konuşur ve Gaia ızgarasına konuşur. Düşündüğünüz şey İnsan bilincinin makamı adını verdiğimiz manyetik ızgara ile konuşur. Bir şey söylemeksizin, eylemleriniz etrafınızdaki herkes ve her şeyle iletişimin başka bir yoludur. Ağzınızdan lineer tarzda çıkan şey maddesel bedeniniz tarafından duyulur. Kaç tane kendine – yardım gurusu yüksek sesle söylediğiniz şeyi kendinize getireceğinizi size anlatmak zorunda kaldı? Neden o hastalık hastaları en çok korktukları ve konuştukları hastalıkları kendilerine çekiyorlar? Bunun nedeni bedenin onları işitmesi ve istedikleri şeyleri ona vermesidir.

Beden dinler, ızgaralar dinler ve hatta etrafınızdaki İnsan Varlıklar dinler. Drama içinde dönüyor musunuz? İşte yine bu soruyla birlikteyiz. Bunun diğer İnsan Varlıklarına çekici olduğunu düşünüyor musunuz? Bunu hiç düşündünüz mü? Birilerine inanç sisteminiz ile, “içinizdeki Tanrı” ile ilgili neyi göstermek istiyorsunuz? Onlara nasıl dengeden çıktığınızı ve onların da aynısı olmaları gerektiğini mi göstermeyi diliyorsunuz? Bunu düşünün. İnsanlığa üstatlığınızı nasıl sunuyorsunuz? Yaşlı ruh, bugün seni partiye getiren tüm çağlar boyunca öğrenmiş olduğun nedir? O dönüyor mu yoksa o sevgi mi? “Peki Kryon, bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Dönmeyi nasıl durdurursun? Adil olmayan bir dünyaya tepki göstermeyi nasıl bırakırım?” Size henüz söyledim. Eğer kalbinizi açarsanız ve kutsal iletişime izin verirseniz, sizinle ve sizin için huzurlu bir onama başlayacaktır. Buna ruha uyanış adı verilir. Bu eski alışkanlıklardan, eski korkulardan çıkmak ve sizin için, insanlık için ve etrafınızdakiler için elde edilebilir olan, içinizdeki Tanrı olan yaşlı ruhunuzun o parçasını sahiplenmeye başlamaktır.

Çok Boyutlu iletişim. Hayvanlarla konuşmakta iyi olanlarınız düşünce grubu iletişimini geliştirdiniz. Var olan en iyi türde ruh iletişimi için zaten vardınız ve kutunun dışında düşünmeye başlıyorsunuz. Hayvanların gözlerine bakıyorsunuz ve onlara resimler veriyorsunuz, öyle değil mi? Bunu anlıyorsunuz, öyle değil mi? Bunun işe yaradığını size göstermeli! İnsanlar tamamıyla bilincin yönlendirdiği, epifiz bezinden istedikleri her yere gönderilen çok boyutlu nitelikler ve karakteristikler geliştirebilir.

Ayrıca etrafınızda yardımcılar var ve bunu size anlattık. Onları tekrar sıralamalı mıyım? Etrafınızda her yerde iyiliksever varlıklar ve gruplar var. Bazıları buradan [Dünya] ve bazıları değil. Sadece Pleiadesliler, Arkturuslular, Hathorlar veya Orion ve Sirius’tan olanlar değil. Onlar sayısız! Ortak olan şeylerinin ne olduğunu biliyor musunuz? Lineer olmayan düşünce iletişimleri. Onlarla hayvanlarla yaptığınız aynı şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Sevgili İnsan Varlığı, bu kanallığı bitirmeden önce tam iletişime kapı açacağız. Bilmenizi, kavramanızı istediğimiz bir şey olduğunu söylemeyi diliyoruz. İletişimimizin gizemli olmasına izin vermeyin! Bunu garip hale getirmeyin. Ruha olan ve Ruhtan gelen iletişimlerin niteliklerini size henüz verdim. Sonraki mesajda, başka bir konuyla devam edeceğim: Bu iletişimi bloke eden şey nedir? Filtreler nedir? İletişimi güçlendirmek için ne yapabilirsiniz?

Bu gezegende denge ve dünyada barış yaratmak için, ruh iletişimi yaşlı ruhun öğrenmek zorunda olduğu şeyin parçasıdır. O burada ve şimdi başlıyor. Ruh ile ilişkinizin güzelliğinin anlayışı ve gizeminin ortaya çıkarılması ile başlar. Bu kutsal şeylerde yapı vardır; bu şeylerde iyiliksever bir sistem vardır ve bu şeylerde ruhsal sağduyu vardır. Sizi bunu kendiniz için bulmaya davet ediyoruz, çünkü bu iletişim bu gezegende ruhsal evrim yaratacak. Bu, tam şu anda okuyan ve dinleyenler tarafından yönlendirilecek. Aile, bugünün dersi budur. Bu güzel, öyle değil mi? Bu güzel!

Tek yapmak istediğimiz iletişimdir ve buna devam etmenin zamanıdır. Bu kanallık bunun nasıl işlediğini açıklamak içindi. Bugünkü tavsiyeler bunu nasıl daha iyi hale getirmektir – kanallık olan, şu anda işittiğiniz şeyi bile. Bazılarınızın tekinsiz, doğa dışı ve garip dediğiniz gizemi aralama önünüzdeki görevdir. Sadece lineer olmaması garip olduğu anlamına gelmez. Her şeyin en büyüğü sevgidir. Bunu açıklayabilir misiniz? Belki hayır. Ama bunu daha iyi yapabilirsiniz. Şimdi gidin ve etrafınızdakilere içinizdeki Tanrının sevgisini yayın.

Ve öyledir. 

KRYON

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.kryon.com/CHAN2014/k_channel14_SANANTONIO-14.html