KRYON: YERKÜRENİN DÜĞÜMLERİ VE BOŞLUKLARI – I

Yazdır Yazdır 

YERKÜRENİN DÜĞÜMLERİ VE BOŞLUKLARI – I

LEE CARROLL

Düğümler ve Boşluklar gezegendeki enerjilerin farklı niteliklerini temsil eder. Tüm gezegende sayısız düğüm ve boşluk vardır. Pleiadesliler bu gezegeni ilahi DNA ile tohumlayan spiritüel ebeveynlerimizdir. Bu, gezegenin yerlilerinin çoğunun yaradılış hikayesidir ve ayrıca KRYON öğretilerini temsil eder. Aynı zamanda bize diğer hayvanların sahip oldukları normal yirmi dört çift Kromozom yerine, yirmi üç çift kromozom veren “kaynaşmış DNA” sorunumuzdan sorumludur. Biyologlara “buradan gelmedik” diye “bağırır”. Pleiadeslilerin insanlığı tohumladıkları aynı zamanda, ayrıca DNAmıza, GAİA’ya ve deniz memelilerine (balinalar ve yunuslar) “zaman kapsülleri” yerleştirdiler. 

Kryon GAİA’daki bir çok zaman kapsülü arasında, 12 adet ana zaman kapsülü olduğunu belirtti. Bu on iki zaman kapsülü yirmi dört coğrafik bölge ile temsil edilir. Bunun nedeni her zaman kapsülünün kutuplaşmış düğüm ve boşluk çiftlerinden oluşmasıdır.

Düğümler ve boşluklar ile ilgili bilgiler yepyeni ve karmaşıktır ve tek bir yerde bulunmaz. Aslında, o kadar iyi saklanmıştır ki neredeyse Kryon belirli yanıtların verilmesi için bir derlemeye başlamamızı ve özel sorular sormamızı istedi. Tam olarak olan şey budur.

Size benim kitaplarımdan olmayan ilk Kryon ile ilgili kitabı tanıştırmak istiyorum! Gaia Etkisi – Gaia ve İnsanlık Arasındaki Dikkate Değer İşbirliği Sistemi. Avustralyalı yazar ve doğabilimci Monika Muranyi tarafından yazılan bu kitap Kryon’un Gaia hakkında verdiği mesajların bir derlemesidir. Bu benim hiç zaman bulamadığım bir şeydir ve Kryon’un daha önce  hiç yayınlanmamış mesajlarını içerir. Aynı zamanda düğümler, boşluklar ve zaman kapsülleri ile ilgili soruları içerir.

Aşağıdakiler onun bu konudaki araştırmasıdır. Bilgilerin bazıları kitapta var, bazıları yok. Bunlar gezegendeki portallar ile ilgili değil. Düğümlerin ve boşlukların yirmi dört çift bölgesi tarafından temsil edilen on iki büyük zaman kapsülü ile ilgilidir. Gezegende birçok zaman kapsülü var, ama sadece on iki ana zaman kapsülü vardır. 

Kryon düğümlerin ve boşlukların tam çiftlerini bildirdi. Hatırlayın: On iki ana zaman kapsülü kutuplaşmış çiftlerdir. Sadece üç çift düğüm ve boşluk ifşa edildi. Bu çift Maui, Hawaii düğümü ve Tibetsi Dağları, Çad (Afrika) içinde kapsanan zaman kapsülüdür; Güneş Adası, Titicaca Gölü, Bolivia ve Kailash Dağı, Tibet; Yucatan Peninsula, Meksika ve Kilimanjaro Dağı, Kenya, (Afrika).  21 Aralık 2012’de Lemurya Korusu tarafından ilk zamankapsülü çifti uyarıldı. Kryon, tüm diğer zaman kapsüllerine erişimi açmak için kilide anahtar yerleştirerek bu olayın metaforunu verdi.

Bu bilgiyle ne yapılması bekleniyor? Bir çok şey. Ama bunlardan biri tam önümüzde, çünkü zaman kapsülü çiftleri “tasarlanmış şefkatli eyleme” karşılık verir. Maui’deki Lemurya Koro deneyiminde KRYON gezegeni değiştirmek için diğer  ton kombinasyonlarını kullanarak koro deneyimini tekrarlamamızı söyledi. O zaman, bu bildiğimiz ilk yakın eylemdir… niyet eden ve spesifik tonlar seslendiren büyük insan grupları Pleiadeslilerin tam ŞİMDİ gereksinim duyacağımızı bildikleri (zaman kapsülleri içinde tutulan) enerjinin bir kısmını salıverebilir.

Lee Carroll

DÜĞÜMLER VE BOŞLUKLAR
Yeni kitabı için bilgiler Monika Muranyi tarafından toplandı:

Gaia Etkisi – Gaia ve İnsanlık Arasındaki Dikkate Değer İşbirliği Sistemi.

Ayrıca aşağıda yayınlanmamış KRYON – 2013 mesajı var

BUNLAR NEDİR?

İşte Kryon tarafından verilen spesifik tanımlar:

DÜĞÜMLER: Üç tür düğüm vardır: portal, vorteks ve vortal. Portal üst üste binen ve Gaia’yı güçlendiren düğümdür. Vorteks, enerjiler çarpıştığı ve enerji sürekli hareket ettiği zamandır. Bazıları için, bir vorteks içinde bulunmak bir süre iyi hissettirebilir, ama orada yaşamak zordur. Vortal yarı portal, yarı vortekstir. Bu hatlarda simetri yoktur ve Dünyanın altında, aynı zamanda Dünyanın üzerinde gerçekleşirler. Düşündüğünüzden daha karmaşık olur. Tüm bu hatlar Kristal Izgara tarafından yaratılır ve Kristal Izgara İnsan bilinci tarafından yaratılır. — KRYON

Monika’nın kitabında bir soruya Kryon’un yanıtının bir kısmı

Düğümler tam olarak ifade edilen şeydir: Bunlar Kristal Izgaranın Pleiadesliler tarafından yerleştirilen yaradılış kalıbının zaman kapsüllerini saklayabildiği muazzam yoğun yerlerdir. Düğümler yükselen topraklar olabilir ve çok iyi hissettirebilir. Ancak, daha önce bahsedildiği gibi, düğümler yoğun enerji nedeniyle normal İnsan yerleşimi için daha az erişilebilir veya arzu edilir olmayan yerlerdedir. Ama İnsanlar bir şekilde bunlara çok çekilir ve Dünyanın yerlileri çoğu zaman tapınaklarını oraya inşa ederler.

Bu zaman kapsüllerinin, Gaia’nın yaratıcı enerjisini başaltmak için bir rehber veya mavikopya olarak gezegende olmasına gereksinim vardır. Bunlar yavaşça salıverilirken, İnsan bilincinin değişimine yardımcı olmak ve en sonunda yükselmiş bir gezegen yaratmak için Kristal Izgarayı uyarlar. 

Kalıplar yalnızca bilgi değildir. Bunlar Pleiades yaşamının kuantum portallarıdır. Bunu açıklamak zordur, ama bir anlığına kuantum enerjinin aynı anda iki yerde varolabildiğini düşünün. Bu, kendi kuantum fiziğinizin bile bir niteliğidir, bu nedenle sizin için garip olamaz. Bir an için yaşamın bile bu niteliklere sahip olabileceğini düşünün (çoklu yerlerde var olmak). Bu nedenle tohum yaratıcılarınızın her zaman belirli bir kuantum şekilde olduklarını ve zaman kapsülleri içinde olduklarını bilin.

3B’de bu enerjileri hissettiğiniz zaman, bunların hepsini lineerleştirmeye eğilim gösterirsiniz. Bundan dolayı hassas olanlarınız “bir şehir” görecektir veya sizinle konuşabilen varlıkları hissedecektir. Ama gerçeklik şu ki, bu hisler sadece 3B’de iken yoğun kuantum enerjiye bakmanın nitelikleridir.

Shasta Dağı bu zaman kapsüllerinden biridir. Dağ aktivasyona hazır ve oradaki zaman kapsülünün salıverilmesi önceden başladı. Ama şimdi, 2012’nin geçişiyle Pleiadesliler daha aktif rol alabilir. Daha sonraki zamanda bunun ne anlama geldiğini bileceksiniz. –KRYON–

BOŞLUKLAR: Kristal Izgara Gaia ızgarası ile enerjide birbirlerini iptal edecek şekilde üst üste örtüştüğü zaman, bir boşluğunuz olur. Boşluk bu nedenle Kristal Izgaranın olmadığı bir yerdir ve bu nedenle sadece saf Gaia enerjisi alırsınız. –KRYON–

Monika’nın kitabında bir soruya Kryon’un yanıtının bir kısmı

Boşluk olan bölge muhteşem hissettirebilir, ama uzun zaman periyotlarında orada olmak çok bunaltıcıdır. Boşluk saf yaratıcı enerjiyi temsil eder. İçinde yaşamak çok zordur ve bunların bulunduğu yerler bu nedenle çoğu zaman oturulmayan yerlerdir (bazıları okyanustadır). Ayrıca garip manyetik alan karakteristiklerine sahiptirler, bu yaşam gücü ve dengeli beyin sinapsını zorlaştırır (alışmış olduğunuz manyetik alan dengesini gerektirir). Sonuç dengesizlik ve karışıklıktır. –KRYON–

Zaman kapsülleri ile ilgili daha fazla bilgi

Kryon Şefkat Korosu zaman kapsüllerine spesifik çift tonlar seslendirirken, zaman kapsüllerinin kuantum şekilde uyarıldığını söyledi. Lineer tarzda imgelendiği gibi açılış veya kapanış yoktur. Örneğin, 2012’de Maui durumunda Lemurya bir ve onun kutupluluk partnerini uyardınız. Bunların İKİSİ bir sinyal gönderdi.

Eğer Maui’ye dönseydiniz ve bunu tekrar yapsaydınız, salıverilen zaman kapsüllerinin yeni nitelikleri ile çok derin olurdu. Bu nedenle kapsüller günün bilincine karşılık vermeye ayarlıdır. –KRYON 22 Mayıs 2013 Moskova–

Bütün çiftler henüz bilinmiyor, ancak Kryon bunlardan üç tanesini verdi. Maui Çad’daki Tibetsi Dağları ile çifttir ve bu 21 Aralık 2012’deki Lemurya Korosu olayı sırasında uyarılan on iki zaman kapsülünden biridir. Araştırma bu bölgenin Maui ile bazı jeolojik benzerliklere sahip olduğunu gösterdi, ayrıca volkaniktir. Aynı zamanda Maui’den yerkürenin tam zıt tarafında olduğunu görülüyor. Diğer çiftler Güneş Adası, Titicaca Gölü, Bolivia ve Kailash Dağı, Tibet; Yucatan Peninsula, Meksika ve Kilimanjaro Dağı, Kenya, (Afrika).

Son olarak, 26 Mayıs 2013’te Moskova’da Dr. Todd’un tonlama workshobunu takiben verilen mesajdan bir alıntı var. 

Kryon Mesajından, Moskova, Rusya – 26 Mayıs 2013

“KAYIP PARÇA”

Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Çok fazla tartışma ve açıklamaya çalışılacak çok şey var. Buna benzer bir toplantıya gelenlerin önünde oturduğumuz her seferinde, daha büyük resmin küçük bir kısmını salıverebiliyoruz. Ama bugün bütün resimden biraz farklı bir şekilde konuşalım.

Tonların evriminde gerçekleşen bir şey var. Bunların gerçekte ne için olduklarını tartışacağız. İlk set ifşa edildi ve ayrıca Lemurya adı verilen yerde icra edildi. Orada yapılmasının nedeni, biraz gizlenmiş olması ve şimdi ifşa edildi. Benimle kalın, çünkü partnerim [Lee] çok karmaşık olan bazı şeyleri açıklamaya çalışacak.

Hawaii’de koronun icra ettiği yer aslında iki kutbun biridir ve gerçekte gezegende iki yeri temsil eder. Dr. Todd Ovokaitys’a, gezegende bir sayıda Pleiades “zaman kapsülleri” adını verdiğimiz şey olduğunu belirttik. Bunlar yirmi dört yeri temsil eder, ama basitlik için bunların on ikisinin bir şekilde yüklendiğini ve diğer on ikisinin bir başka şekilde yüklendiğini söyleyeceğiz. Bu nedenle gerçekte, bunların hepsi zaman kapsüllerinin on iki tam çiftini yaratan bir kutupluluğa sahipler. Birine dokunduğunuz zaman, diğeri etkilenir. Bu olağanüstü zaman kapsülleri gezegende bu enerjiyi beklemekteydi.

2012’nin sonu, bunların hepsine erişimi açan anahtarın kilide sokulduğu zamandı. Orada [Maui] seslendirilen ton – setlerinin bir kısmı gezegende bunların hepsine potansiyel erişime açılmanın yolunu yarattı. Şimdi, anlamanız biraz daha basittir, ama şimdi zorlaşıyor. Bunu açıklamaya çalıştığımız bir çok kez olduğu gibi, anlamayan çok insan var. Bir anlığına fizikten çıkacağım ve çoğunuzun anlayacağı metafora gireceğim.

Sizin için anlamı olan bir senaryo vermek için size çok tanıdık olan bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Bu yerden karışıklıkla değil, “A-Ha! Şimdi anladım!” deneyimi ile ayrılmanızı umuyorum.

Tam şu anda sahip olduğunuz harika icatlardan biri, HD (yüksek netlik) televizyon adını verdiğiniz şeydir. Bu, birinin TV’de şimdiye kadar gördüğü en güzel resimlerin bazılarını taşıyan muazzam ekranları temsil eder. Ne icat! Tam önünüzdeki ekranda dünyanın muhteşemliğinin parçalarını ve bölümlerini görebiliyorsunuz. Bu çoğu zaman nefesinizi kesiyor, ne kadar gerçek. Temel bilimi bilmeseniz bile, birçoğunuz televizyonun nasıl çalıştığının sırrını bilir. Bu basittir. Biliminiz uzun zaman önce görebildiğiniz tüm o güzel renkleri, onların “ilave renk sistemi” dedikleri şeyde size sunabildiklerini keşfetti. Bu tri – kromatik insan görüşü denilen bir şeye dayanır. Oldukça basitçe, dünyadaki en güzel resimlerin yalnızca üç rengin kombinasyonları kullanılarak sunulabileceği anlamına gelir! Bunlar kırmızı, yeşil ve mavidir. Tek gereksinim duyduğunuz budur. Doğru şekilde birleştirildiği zaman, bu renkler neredeyse İnsanların görme yeteneğine sahip oldukları her olası rengi yaratır. Üç renk.

Siz televizyon izlerken, üç rengin farkında değilsiniz. Bunun yerine, sadece üç temel renk tarafından bir araya getirilen gözlerinize çarpan milyonlarca rengin farkındasınız. Bu, renkli televizyonun sırrıdır. Size milyonlarca renk göndermenin aktarımını basitleştirir.

Aktarım gerçekleştiği zaman, sistem TV’ye, TV cihazının yarattığı üç rengi nasıl birleştireceği “bilgisini” gönderir. Sonra size farkettiğiniz bir şeyi – tam renkli spektrumu ve “büyük resmi”.

Bu bilgiyi gerçekte aşina olmadığınız bir bölgede olup biten şeye uygulayalım. Bu TV metaforunu bir çok şekilde uygulayabilirim: Önce fizikten konuşalım. Siz 3B’desiniz. Dünyadaki bir İnsan olarak “kuantum” TV alıcısı olduğunuzu varsayalım. Diyelim ki 3B gerçekliğiniz sadece tüm kırmızı renkli piksellere (TV ekranınızdaki milyonlarca bilgi noktası) karşılık geliyor. Diyelim ki ben gelip sizinle konuşurken, çok daha büyük bir sistemin sadece kırmızı pikselleri ile konuşuyor olurum. 3B’de, gerçekte olan şeylerin sadece “kısmi” yüklemesini alırsınız.

Şimdi, kırmızı piksellerin mavi veya yeşil pikseller ile ilgili fikri olmadığını söyleyelim. Bu metaforda, bunların var olduğuna inanabilirsiniz, ama büyük resmi hiç görmediniz – tek anladığınız kırmızıdır. Gerçekliğiniz buna benzer. Siz 3B hayatta kalma içinde kaldığınız sürece, hiç bir kuantum veya çok boyutlu enerji size görülebilir değildir. Gerçekte, mevcut tüm piksel renkleri ile ortalarda yürüyorsunuz, ama 3B’de elinizde olan kırmızı. 

Diyelim ki, şimdi fizikçilerin toplantısına gidiyorum. Burada gezegendeki en zeki beyinler var ve onlarla kırmızı ve mavi pikseller hakkında konuşuyorum. Dikkatlerini çekiyorum! Mavi piksellerin var olduğunun daha iyi fikrine sahipler… ama onları birarada görmeden, hatta HD resime bile sahip değiller ve yeşil pikseller onlar için henüz gerçekleşmedi. Hiç bir resim aktarılamaz, çünkü üç rengi birleştirmenin doğru yolu yok. Bu nedenle bakacak güzel resim yok ve tüm İnsanlar “büyük resme referans olmadan” parçalar olduğunu biliyor.

Gezegende fiziğin tüm üç rengine gerçekten sahip olan hiç kimse yok (metaforu kullanarak). Oh, siz yakınsınız! Ama bu, size sürekli yayınlanmakta olan büyük resmi gezegende görebilen hiç kimse olmadığı anlamına gelir. Siz sadece gerçekte neler olup bittiğini görmek için gerekli olan üç rengin ikisine sahipsiniz. Renkleri nasıl birleştireceğinizin bilgisi olmadan ve son renk olmadan, bu sadece “pikseller kaousudur”… çoğu zaman anlamı olmayan parçalar.

Bu aynı prensibi bu workshopta öğrenilen ve seslendirilen tonlara uygulayalım. Gezegene yerleştirilmiş olan on iki zaman kapsülü var. Eğer “Kryon fiziğine” dikkat etmekteyseniz, fizikteki her şeyin çiftler halinde geldiğini bilirsiniz. Şimdi sahip olduğunuz 3B fizik yasaları bile çiftler halinde geliyor. Fikir şu ki, kuantum yasaları da kutuplaşmış olsa bile, sizin için zor olmamalı. Gezegenin on iki zaman kapsülünün de çiftler halinde geldiğini bilmelisiniz – gezegendeki bölgeler şeklinde temsil edilen üç boyutlu çiftler.

Tonlar: Diğeri ile seslendirilen bir ton da kutupluluğu temsil eder. Şimdi neden iki olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bunlar aktive etmek için seslendirdikleri zaman kapsüllerinin kutupluluğu ile “konuşur”. Bu çok daha karmaşıktır ve buna şimdi girmeyeceğiz. Ama tonların da kutuplu olduklarını ve birlikte seslendirildiklerinde üçüncü bir enerji yarattıklarını bilin.

Zaman kapsülleri gezegendeki bir şeylerin enerjisel olarak gerçekleştiği yerleri temsil eder, ama hala siz sadece ikisine bakıyorsunuz … düğümler ve boşluklar. Bunlar çiftler diyelim, gezegenin kırmızı ve mavi zaman kapsülleri.  Diyelim ki (TV metaforu) bir kırmızı tona ve bir mavi tona sahipsiniz. Bunları birlikte seslendiriyorsunuz. Üçüncü renk nerede? Zaman kapsüllerinde, sadece iki bölüm var – pozitif ve negatif (düğüm ve boşluk). Gördüğünüz fizikte üçlü yok ve tanımlandığı gibi, her şey çiftler halinde. Buna ne oluyor?

Pekala sevgililer, gerçek “evrensel fizik” bu şekilde işlemez. Bugün size anlatmak istediğim bu. Bu metafordaki üçüncü renk “kuantum şefkatli bilinçtir”. O, yeşil piksel yaratmak ve size tüm resmi vermek için diğer ikisine katalizör olan üçüncü enerjidir! Her şeyi biraraya getirmek için gerekli olan “bilgi” bile diyebilirsiniz. Ama diğer ikisine karışıncaya kadar, büyük resim asla görülmez. Ek olarak, ironi şudur: Yaratıldığı zaman bile, eğer kırmızı ve mavi piksel olarak sadece orada oturursanız, resmi görmezsiniz. Ama diğerleri görebilir!

GAİA görebilir; Pleiadesliler görebilir; ve kuantum görüşe sahip olan galaksideki uygarlıklar da görebilir! Onlar sizin aktarımınızı görür. Bu bir ironi, öyle değil mi? Resmi üretebilmeniz, ama onu görememeniz? Henüz değil, ama yakında. Bu arada, bunları görebilenlere hala resimler gönderebilirsiniz.

Şimdi diğerine karşı bir ton seslendirdiğiniz zaman neler olduğu ile ilgili biraz daha fazla biliyorsunuz. Bu, şefkatli bilinç vasıtasıyla yeşil piksel olan üçüncü enerjiyi yaratır. Üç boyutta bir tonu temsil eden kırmızı pikseliniz ve bir diğer tonu temsil eden mavi pikseliniz var. Ama insanlar bunları birlikte seslendirdiği zaman, olayın niyetinin ilahi bilinci kayıp yeşil pikseli ve resmin talimatlarını üretir.

Bunu yapmak, gezegende enerjilendirilmekte olan zaman kapsülleri çiftine konuşur. Ama dinleyin: İki kutuplu zaman kapsülleri enerjilendirildiği zaman, bunlar ayrıca üçüncü bir enerji yaratır – kayıp metaforik yeşil pikseli ve milyonlarca enerji ve rengi olan bir resmi aktarırlar. Bazen resim yerküreye aktarılır, siz 21 Aralık’ta kilitte anahtarı döndürünceye kadar daha önce hiç aktarılamayan yaptığınız şey hakkında dünyayı uyarır. Bazen tonlar, ne yaptığınızın tüm resmini görmelerini sağlamak için galaksiye gönderilen başka bir resim yaratır. Öyleyse “kayıp parça” nedir?

Dinleyin sevgililer: Fizik “tohum öze” sahip olan DNA’nın ilahi bilinci olmadan tam değildir. Tek başına fizik sadece çiftler halindedir. Ama şefkatin kutsallığı ile birleşen fizik üçlüyü tamamlar… ve bunların üçü tüm galaksi ile iletişime yükselir.

İnsan Varlığını onurlandırmak istediğim yer burası: Buna benzer bir odada oturuyorsunuz [Moskova’daki workshop] ve kırmızı ve maviyi, tonları çalışıyorsunuz. Sadece daha büyük senaryoya güveniyorsunuz. Size bunun neye benzediğinin bir örneğini vereyim: Diyelim ki dünyadaki en karmaşık araba motorlarından birine sahiptiniz. Diyelim ki bu on binlerce parçası olan kuantum yarış arabasıydı ve siz burada o parçadaki tek bir civatayı veya tek bir vidayı inceliyorsunuz. Diyelim ki motorun planları sizin için bilinebilir değil, ama yine de parçaları bir araya getiriyorsunuz. Bütün şeyi nasıl görebilirdiniz?

Bunun yerine, motorun çalışmasına güveniyorsunuz. Tek bir parçayı nasıl yapacağınızı, bir diğerine nasıl uyduracağınızı ve ait olduğu yere koymayı öğreniyorsunuz. Yarış arabasını görmediniz bile! Yarış arabası bittiği zaman, sizi nereye götüreceğini bile bilmiyorsunuz!

Bu nedenle bugün sizi onurlandırıyoruz, çünkü bir seviyede ne yaptığınızı hissediyorsunuz. Bir seviyede, hepiniz yarış arabasını kullanıyorsunuz. Üçüncü enerjiyi yaratmak için tonları çalışıyorsunuz ve bu çok ilginç, tonlar da kendi bedeninizdeki zaman kapsüllerini açmaya başlıyor, aynı büyük resim ile! Bunun da sizi nereye götüreceğini bilmiyorsunuz.

İnanç ve güvenin tanımı budur ve – yaşlı ruh. Henüz göremediği büyük resmi hatırlayan İnsan Varlığı kutsanmıştır. Ama bunun Büyük Merkezi Güneşten geldiğini ve çabalarının bir gün onları yükselmiş gezegene götürecek olan motorun parçalarını inşa etmeye devam ettiğini biliyorlar. Süreçte onu görmeden bile daha uzun ömüre, sağlık ve sevgiye sahip olacaklar. Onlar HD resmi hiç görmezler.

Ama şimdi size bir şey söyleyeyim. Göreceğiniz bir gün gelecek, sevgililer. O “Tepedeki Şehir”dir ve nefesinizi kesecek.

Ve öyledir.

–KRYON–

Düğümler ve Boşluklar (alfabetik sırayla)

  DÜĞÜMLER
1 Glastonbury, İngiltere
2 Güneş Adası, Titicaca Gölü, Bolivia
3 Machu Picchu, Peru
4 Maui, Hawaii, ABD
5 Blanc Dağı, İsviçre Alpleri Fransa
6 Cook Dağı, Yeni Zelanda
7 Ida Dağı ve Hot Springs, Arkansas ABD
8 Shasta Dağı, California, ABD
9 Rila Dağı, Bulgaristan
10 Table Dağı, Güney Afrika
11 Uluru, Avustralya
12 Yucatan Peninsula, Meksika

 

  BOŞLUKLAR
1 Aneto, Pireneler, İspanya
2 Gunnbjørn Fjeld, Grönland
3 Meili Snow Dağı, Çin
4 Aconcagua Dağı, Arjantin
5 Ağrı Dağı, Türkiye
6 Fitz Roy dağı, Patagonya Arjantin
7 Kailash Dağı, Tibet
8 Kilimanjaro Dağı, Kenya, (Afrika)
9 Logan Dağı, Yukon Northern Territories, Kanada
10 Tibetsi Dağları, Çad (Afrika)
11 Ural Dağları, Rusya
12 Victory Peak, Tien Shan Kazakistan (Orta Asya)