KUANTUM FAKTÖR

Yazdır Yazdır 

CANLI KRYON MESAJI

“Kuantum Faktör – Tutumu Olan Fizik!”

Lee Carroll kanalıyla
Bu canlı kanallık Edmonton, Alberta, Kanada’da verildi

10 Nisan 2011

Selamlar sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Ve bu akşamki mesaj önceki akşam ile aynı ve partnerimin belirleyeceği şeylere bağlı olarak bu mesaj daha sonra bir audio uyarlama olacak – çünkü bu şeyleri anlaması ve bugün şaşırmaması için, bunu ona ilk kez geçen gece verdim. Bunda, daha büyük anlayış ve daha iyi bilgelik var, çünkü bu akşam sunmak istediğimiz şeyler bazılarınız için yenidir.

Şu anda daha önce bu kadar ayrıntılı olarak konuşmadığımız bir önerme hakkında konuşacağız, bu nedenle belki bu biraz inanılmaz olacak. Bu, fizik ile ilgili olan, ama ayrıca sizinle de ilgili olan bir önermedir. Şu anda içinde bulunduğunuz enerji ile ilgili olan bir önermedir.

Biraz önce bu kapıyı açtığımız zaman, “Sandalyedeki adam numara mı yapıyor?” [Kanallık yapan Lee’den bahsediyor] diye sorduk. Ayırt etmeniz ve gerçeği bilmeniz için bunu sorduk, çünkü burada realitenin özüne gidecek olan bir mesaj var. Burada doğası nedeniyle bazılarınız için inanılmaz olan bir mesaj var, size pratik olan kısmı da getiriyoruz. Bunun birazını biliminiz ile dolduracağız – şeyleri sabitleyecek olan üç – boyutlu veçhe ile dolduracağız, bu biraz inanılmaz gelebilir. Bir gün bilim insanlarınızın göreceği bir şeyi bugün size sunuyoruz, ama bunların bazıları bugün görülmeye başlıyor. Bunların ne anlama gelebileceği veya nasıl işlediği ya da bunun çekirdek anlamının gerçekte ne olduğu tam olarak anlaşılmıyor. Ama onun burada olduğunu inkar edemezsiniz. Bunu doğru şekilde yapmak için, bunu parçalar ve bölümler halinde sunacağız.

Genel Açıklama

İşte önerme: Biliminizde kuantum olan şeylerin anlayışına kapıyı açarken, davranışlarında her zaman iyiliksever olan yeni bir tür fiziği keşfedeceksiniz. Yani, bir kapıyı açıp lineer olmayan ve eğilime sahip olan bir şeye bakmak üzeresiniz – iyilikseverlik eğilimi. Fizikte iyiliksever bir şekilde eğilime sahip olan hakiki bir enerjinin bulunması olası mıdır? Aslında bunun bir anlamı yoktur, çünkü fiziğin bir yasalar, ilişkiler sistemi olduğu ve herhangi türde bilince sahip olan bir sistem olmadığı varsayılır.

Bu nedenle önünüzdeki bulmaca çok katlıdır, ama öncelikle sizin şu anda kuantum dünyanın sadece bir “kurallar seti”nin ötesinde olan ilave bir niteliğe sahip olabileceğini varsaymak zorunda olduğunuz bir bulmacadır. Bir “sistem” nasıl eğilimli, taraflı olabilir? Bu bilime benzeyecek, ama beklediğiniz tüm bilim değil. Size bu bilgiyi vermek istiyoruz, çünkü sizin şimdi deneyimlediğiniz yaratıcı enerji ile bağlantısı vardır, sevgili İnsan Varlığı.

Kuantum Tanımlama

Bunu sizin gerçekten anlayacağınız bir şekilde nasıl açıklanacağını bilmek zordur ve nasıl başlanacağını bilmek zordur. Öyleyse bununla başlayalım. Biliminiz şu anda kuantum fiziğinin, çok küçük parçacıkların birbirlerine reaksiyon gösterdiği şekil ile ilgili olduğuna inanıyor. Bunlar çok küçük parçacıklardır; hatta bunlar ışık parçacıkları, DNA molekülleri ve dalga parçacık teorisinin diğer ürünleridir. Bunlar çok küçüktür, bunları bir elektron mikroskobunda görmek zorundasınız. Kuantum mekanikleri dediğiniz şey budur ve bu sadece çok küçük şeylerde görülmektedir.

Burada zaten bir bulmaca vardır. Işığın ve diğer maddelerin düzenli olarak dalgadan parçacığa değiştiğini biliyor muydunuz? Işık bir İnsan Varlığı tarafından gözlendiğinde, ışığın bir parçacığa değiştiğini biliyor muydunuz? Şimdi, matematiksel bir sistem gözlendiğini nasıl “hissedebilir”? Kuantum enerjinin sizin düşündüğünüz herhangi bir şeyden çok farklı olabileceğini zaten biliyorsunuz. Bu hiç fizik olmasaydı ne olurdu? Kuantum enerji “yaratıcının parmak izi” olsaydı ne olurdu? Bu fizik olurdu ve ayrıca bilince sahip olurdu. Ama o zaman, belki bu çok gariptir?

Galaksinin Bol Kuantum Enerjisi

Size düşünmeniz için bilgi vereceğim. Çok küçük olan şeylerde gördüğünüz kuantum enerjisi ayrıca çok büyük şeylerde de gerçekleşir. Aslında, her bir galaksinin merkezinde bulunan şeye bağlı olarak fiziğin aslında, Evren’in farklı kısımlarında farklı olduğunu söyleyerek daha da öteye gideceğiz. Bu önerme ile – fiziğin evrensel kuralların belirtilmiş standartı olmadığı ile – başlayalım. Fizik, her birinin yaratıcı enerjisinin kuantum damgasına bağlı olarak değişir. Bunların bazıları çok benzerdir, ama hepsi birbirinden bir parça farklıdır. Ve farklılıkları bilebilseydiniz, bunun neden olduğunu merak ederdiniz ve size biraz önce söyledim – galaksinin ortasındaki şey nedeniyle.

Fiziğiniz esas olarak 3B olduğu için, şeylerin gerçekte nasıl işlediği ile zorluklara sahipsiniz. Ve kuantum fiziği, sizin çoklu evrene sahip olduğunuzun ve bazı kütle ve yerçekimi yasalarının her bir galaksinin ortasında gerçekleşen şey tarafından belirlendiği olasılığının tek ipucudur. Yaratım enerjisi ortadadır. Bizim “ikizler” adını verdiğimiz, iten/çeken bu bipolar enerji galaksinizin ortasındadır. Bunu 3B’de tekillik olarak görüyorsunuz – ki bu arada bu imkansızdır – ama o aslında çifte bir olaydır. Bilim henüz bunu bilmiyor. Bunu size veriyoruz, bilim insanları bunu keşfettikleri zaman, onu burada işittiğinizi söyleyebilirsiniz. Sonra bu size söyleyecek olduğum her şeye güvenilirlik verir. Bu arada, fiziğinizdeki her şey, hatta şu andaki fizik yasalarınız çiftler halinde bir araya geldiği zaman galaksinin ortasında tekilliği nasıl yaratırsınız? Başka bir çift olabileceğini düşünen oldu mu?

Gökbilimci ile başlayalım ve soralım, “Sevgili Gökbilimci, Tanrı’ya inanıyor musun?” Gökbilimci bir an için düşünüp şöyle diyebilir, “Ben kutsallığı tanımlayanlardan biri değilim. Bu benim bilimim değil. Tanrı’ya inanabilirim, ama bu benim çalışma alanım değil, çünkü ben bilimsel yöntem ile uğraşıyorum”. Bunun yerine ona şöyle sorabilirsiniz, “Pekala, galaksimiz ile ilgili sana bilimsel olarak ilginç görünen ne görüyorsun? Bu, gökbilimcinin biraz heyecanlanabileceği ve şunları söyleyebileceği yerdir, “Pekala, hepimiz için ilginç olan şeyi anlatacağım. Anlamadığımız bir şeyi keşfettik. Newton ve Öklid fiziğinde öğrendiğiniz gibi, büyük nesnelerde yörüngesel mekaniklere uygulanmayan fiziksel prensipler vardır. Galaksinin, neredeyse yıldızlar galaksinin üzerine yapıştırılmış çakıl taşlarıymış gibi tek bir tabaka halinde hareket etmesi bizim için garip. Bunların hepsi birlikte dönüyorlar. Bu formu bir arada tutan bir tür enerji olmalı. Çünkü bildiğimiz yörüngesel mekaniklerin yerçekimi, kütle ve güneşimiz gibi bir dayanak noktasının etrafında yörüngede dönen nesneler ile ilgisi vardır ve bu hepsi farklı olan yörüngeler yaratır. Bir yerçekimsel merkezin etrafındaki tüm nesneler, yörüngelerinin kütle ve hıza dayalı olmasını ararlar. Tüm gezegenlerin farklı yörüngelere sahip olmasının nedeni budur. Bu bizim beklediğimiz fiziktir. Güneş sistemimizin yaptığı budur. Ama galaksi bu şekilde değil. Galaksiler ortalarında, yerçekimine dayalı olması gereken bir şeye sahipler, buna rağmen merkezin etrafındaki her şey tek olarak hareket ediyor. Orada bir tür yerçekimsel veya çekici birlik var. Bunu anlamıyoruz.”

İnanılmaz Tasarım – Her Şeye Rağmen

Ama hepsi bu değil. Sonra size inanamayacağınız bir şey söyleceklerdir. Bunun sizin gelişigüzel şans dediğiniz şeyle ilgisi vardır. Bu nedenle bu mesaja “Kuantum Faktör” adını vereceğiz. Etrafınızda gerçekleşmekte olan, beklemediğiniz bir şey var. Üç boyutlu realitenizde, dünyada gerçekleşen her şeyin gelişigüzel bir durumda olduğu görülüyor. Yani, realite beklenen çan – eğrisine karşılık veriyor. Genel şeyler, genel olmayan şeylerden çok daha sık gerçekleşiyor. Olasılıklar beklenen rastlantısallığın şeklini alıyor. Eğer bir zarı binlerce kez atsaydınız, rastlantısallığın tutarlılığını görürdünüz, siz buna şeylerin işleme şekli diyorsunuz. Beklediğiniz şey bu. Bununla ilgili peşin hüküm yok.

Gökbilimciye geri dönelim – gökbilimci şöyle diyor, “Sizin “Evren’in yaratıcı enerjisi” dediğiniz şeyi inceleyerek baktığımız her yer inanılmaz şekilde matematiksel olarak olanak dışıdır. Bu sanki zarı atmanız ve altı gelmesi sonra altı ve sonra altı, binlerce kez altı gelmesine benzerdi. Bu rastlantısallık aleminin ötesindedir. Orada zeki bir tasarım olması gerektiğini gösterir.” Şimdi, metafiziksel olan bir insan hakkında konuşmuyorum. Bir gökbilimci hakkında konuşuyorum. Baktıkları her yerde, her şeye rağmen, Evren iyiliksever şekilde yaşam için tasarlanmıştır. Onlar “zeki tasarım” terimini kullandılar. Ben “iyiliksever tasarım” terimini kullanıyorum. Ve size 100 milyar yıldızdan daha fazla yıldıza sahip olan galaksinizin güneş sistemlerini yapıştıran enerjinin, Tanrı’nın eli gibi Evreninizin tüm galaksileri üzerinde oturan dev bir kuantum el olduğunu söyleyeceğim. Bu kuantum, iyiliksever bir eldir.

Bu nasıl olabilir? Bu size vereceğimiz birçok örneğin ilkidir, çünkü bu kuantum faktördür, Evren’in temel yaratıcı parmak izidir. Bu seviye eğilimlidir, yaşama eğilimlidir, iyilikseverliğe eğilimlidir. İşte buradasınız, aslında varolmaması gereken bir dünyada oturuyorsunuz, çünkü bu dünyanın varolmasına izin veren tek şey zeki tasarımdır.

Bilimin bunu kavraması ne kadar sürdü? Onlar için bu ilahi bir bildirim değil, bir bilmecedir. Bu, istatistiksel olasılığın dışındadır ve yalnızca tasarımla mümkün olduğu görülmektedir – Evren’in yaratıcı enerjisi olan iyiliksever bir tasarım. Bunu düşünün. Bu sizin için ne anlam ifade ediyor? Eğer Evren’in tüm yaradılışında yaşama izin veren, bu dünyanın var olmasına izin veren bir hayırseverlik varsa, bu başka dünyaların var olduğu anlamına gelir. Her yerde hayat vardır! Bunu size birçok kez söyledik. Ancak, biz çok özel bir dünyada bulunuyoruz – tek özgür seçim gezegeni olan bir gezegende. Her Evren’de sadece tek bir özgür seçim gezegeni vardır ve daha önce başka özgür seçim gezegenleri vardı. Ayrıca başka gezegenlere yaşam tohumları sağlayan mezun olmuş özgür seçim gezegenleri vardır, bu diğer gezegenler daha sonra ilahi özgür seçimin yeni gezegenleri olurlar.

İşte buradasınız, içinizdeki yaratıcı enerji çağların bilgeliğine sahiptir. Bu, dünyanızın değil, galaksinizin çağlarının bilgeliğidir. Bu galaksinin var olduğu milyarlarca yılda sizden önce gelen gezegenler başka bilinç testlerine katıldılar. Onlar iyilikseverliğin yeni seviyelerine mezun oldular, bunu sonraki gezegene aktardılar. Bu uzun vadeli bir olaydır ve en sonunda siz de aynısı yapacaksınız. Bu şekilde, galaksiyi kendi tohumlarınızla ve sizden öncekilerin tohumlarıyla meskun kılıyorsunuz – ilahi amacın tohumları.

Siz bu iyilikseverliği aktarırken, bu aslında sonraki Evreni ve zeki tasarımın nasıl olacağını şekillendirir. Fiziğin bir tutuma sahip olduğunun görülebildiği bu yere varmak uzun zaman aldı. Bu iyilikseverlik tutumudur. Bu büyük resimdir.

Gezegendeki Tek Sürdürülebilir Kuantum Enerji

Sizi on yıl önceki bir deneye götüreyim. Scotland’da iki adam buna dahildi – bir fizikçi ve bir tıp doktoru. Tıp doktoru partnerimin çalışma arkadaşı Dr. Todd Ovokaitys’tir. Bu iki bilim adamının bu hayatta karşılaşması ne tesadüf [Kryon gülümser]. Fizikçi ve tıp hekimi sürdürülebilir, eşevreli, kontrol edilebilir, tekrarlanabilir kuantum olayı birlikte geliştiren ilk insanlardı. Yani, onlar sürdürülebilen, tekrarlanabilen ve kullanılabilen kuantum enerji yaratan bir buluş yaptılar. Bunu sizin kuantum holografik mercek düzenlemesi diyebileceğiniz şeyde lazer enerjilerini faz dışı ters yansıtarak yaptılar (Faz dışı: İki dalganın aynı zamanda aynı noktadan geçmediği durum). Zaman geçişi gerçekleşir ve çok küçük olmasına rağmen bu eşevreli kuantum çorba kontrol edilebilir, tekrarlanabilir, manipüle edilebilir ve onların gitmesini istediklere yere dağıtılabilir.

Şimdi, onlar gezegende kuantum enerjiyi ilk yaratanlar değildir. Ama tasarlanan ve tekrarlanabilen kuantum enerjiyi ilk yaratanlardır. Kuantum enerjiyi ilk yaratan insan Nikola Tesla idi. Tesla kuantum enerjiyi kontrol edemiyordu, ama onun orada olduğunu biliyordu ve manyetik deneylerinde onu tekrar tekrar görmüştü.

Fizikçi ve doktorun son on yılda yaptığı şey kuantum faktörü gösterdi, çünkü onlar icat ettikleri bu tasarlanmış kuantum çorbayı biyolojiye uyguladılar. Bu enerjiyi biyolojik bir test veya deneye uyguladıkları her seferinde, iyileşme elde ettiler! Bunu düşünün. Gezegende bir tür enerji geliştirseydiniz ve onu yönlendirdiğiniz her yerde, o iyileştirseydi bunun avantajları ne olurdu? Bunun olasılıkları nedir? Bu zar atınca altı, sonra yine altı ve sonra yine altı gelmesine benzer. Bir kalıp görmeye başlıyor musunuz?

Bu kuantum enerji diğer laboratuarlarda yeniden üretilebildiği zaman, onu silah haline getirmeye çalışanlar olacaktır (ve her zaman olur). İşte bilmeniz gereken şey: Kuantum enerji, buna izin vermeyen keşfedilmiş olan ilk enerji olacaktır. Silah haline getirilemez çünkü o iyilikseverdir. Hayal edin, sadece fizik olan, ama bir tutuma sahip olan kuantum enerji! Bu size ne anlatıyor? Bu size yüksek fizikte, matematik ve maddenin niteliklerinden faha fazla olan bir şeylerin olup bittiğini göstermelidir.

Zamanla, bu gezegende kuantum faktör keşfedilecek. Bu olduğunda, epeyce tartışmalı olacak ve mantık ve 3B’nin ve şeylerin bilimsel yöntem ile çalışma şeklinin karşısında uçacak. Tüm bunlara yükselmek zordur. Önümdeki yaşlı ruhlar bu yeni enerji ile çalışmak için anlaştılar ve bunu bekleyerek yaşamlar boyunca güçlükle ilerlediler. Önünüzdeki deneyler “kendi kendilerinin zihnine” sahip ise bir bilim insanı olarak ne yapardınız? Manyetikler, yerçekimi ve ışık, şifa yaratan ve asla yok edici bir hizalanma yaratmayan belirli bir şekilde toplanabilseydi ne düşünürdünüz? Tüm bunlar Evren’deki temel kuvvetlerin bazılarını yeniden tanımlayacak. Zeki tasarım sadece ilkidir ve bugün bile birçok gökbilimci ve fizikçi hala bunun bir anormallik olduğunu düşünüyor.

Bu, gezegendeki sonraki en büyük keşif olacaktır. Sizden saklandı, çünkü onu anlamak ve yaratmak yüksek titreşen bilinç gerektirir. Herhangi bir gezegen kuantum enerjiyi keşfettiği ve onu kullanabildiği zaman, o gezegene gidebilir ve yüksek bilinçli varlıklar ile karşılaşacağınızı bilirsiniz. Bu size bundan daha önce hiç verilmedi, çünkü kuantum faktör içinde geniş, dolaşık hallerde gezegenler arası yolculuğun sırlarını içerir. Gerçekleşebileceğini asla düşünmediğiniz şeyleri yapma yolları vardır. Roket gemilerinizi fırlatıp atabilirsiniz. Bunun kıyısındasınız.

DNA – Kuantum Kuvvet

Şimdi, sizi çok küçük olana götüreyim. On yıl önce, bir Rus bilim adamı olan Vladimir Poponin bir deneyde DNA molekülünde ışık kullandı. Bu deneyde, DNA etrafında çok boyutlu bir alan keşfetti. DNA mevcut olduğu zaman, ışık kendisini matematiksel bir denkleme [sinüs dalgası] modelledi. Poponin DNA’nın kuantum bir alana sahip olduğunu keşfetti. Sadece bu değildi, o bir şekilde bilgiyle dolu bir kuantum alanıydı. Alan ışığı sinüs dalgasına başka türlü nasıl modelleyebilirdi? Şimdi, bu Kryon’dan değil, bir kuantum biyologdan geldi. Yine de bu deneyin gerçekleşmiş olduğundan şüphe duyan birçok insan var, çünkü bu İnsanın beklemediği bir şeyleri gösteriyor. Onlar, gerçek kuantum biyoloğun gerçek bir deney yaptığı gerçeğine bakmak istemeyenlerdir! Onlar tüm bu bilgileri bilime değil, yeni çağa havale etmeyi seçiyorlar. İnsanın bilim ile yaptığı şey her zaman ilginç, öyle değil mi? Eğer o kendi realitelerinin 3B modeline uymuyorsa, o zaman onun var olduğunu inkar ederler.

Tam İnsan genomunun kopyası çıkarıldığı zaman, onun içindeki her bir kimyasal görüldü. Rakamlar şok edici, çünkü elektron mikroskobu olmadan göremediğiniz kadar küçük olan bir molekülde, 3 milyardan fazla kimyasal var! Çifte sarmal bildiğinizden çok daha karmaşıktır. Bu molekül kuantum halde olduğu nitelendirilecek kadar küçüktür ve Vladimir Poponin bunun gerçekte etrafında bir alana sahip olduğunu, hatta tek bir DNA molekülünün etrafında bir alana sahip olduğunu gösterdi.

İnsan Genom Projesini yapanlar DNA’nın 3 milyar kimyasalının İnsan bedenindeki 26,000 genden fazlasını nasıl yarattığını bilmek istediler. Bu arada, 26,000 den daha fazla gen vardır, ama ben benimkini değil bilim insanlarının rakamlarını kullanıyorum. Onların ilgilendikleri şey budur. Onlar DNA’yı kuantum halde görmediler. Buna bakmıyorlardı, DNA’nın temel bilimi, onun kuantum olması gerektiğini mantığıyla haykırsa bile. Bunun yerine, kimyasalları saydılar ve kodları aradılar ve onları çok garip bir düzenleme içinde buldular.

DNA çifte sarmalındaki 3 milyar kimyasalın, tüm genlerin DNA’nın protein – kodlu bölümlerinde yaratılmış olduğunu keşfettiler. DNA’nın yüzde 3,5’u tüm genleri yaratıyordu. DNA’nın kimyasal yapısının %90’dan fazlasının gelişigüzel olduğu görülüyordu. %90 lık bölüm kesinlikle hiçbir şey yapmıyordu – görebildikleri veya anlayabildikleri buydu. Bugün bile, bilim aşikar olanı, %90’ın kuantum olduğunu ve %3,5’un lineer olduğunu görmüyor.

Bugün, kuantum fizikçileriniz çok – boyutlu fiziğin en popüler türü olan iplik teorisinde sık sık on boyut + zaman (11 boyut) ile ilgileniyorlar. Onlara tüm bunların neye benzediğini sormaya başlasaydınız, “kaos” ve “gelişigüzel modelleme” sözcüklerini söylerlerdi. Çünkü bu kuantum alanlarının çalışma şekli bu. Kuantum alanlar kesinlikler yerine potansiyeller ile doludur ve birçok faktöre bağlı olarak değişirler… buna İnsan bilinci de dahildir. Birgün biyolojik bir molekül olmasına rağmen DNA’nın kuantum halde olduğu güçlü olasılığının bulunduğunun kavrayışı olacaktır. Bu, kuantum halde “boyut” kurallarını yıkacaktır. Çünkü DNA aslında “çoğunlukla kuantum”dur ve hatta onun alanına giren atomların dönüşünü etkiler. Saha sonra, bir sonraki görünür soru gerçekleşecek: “Kuantum olan DNA’nın yüzde doksanında hangi bilgiler var?”

Şimdi çekirdek gerçeğe giriyoruz, öyle değil mi? Size anlatacağım. DNA’nın kuantum olan yüzde 90’ı hem ezoterik hem de zamansız olan bilgiyle doludur. O, olduğunuz her şey ve gezegene ilk kez geldiğinizden bu yana olmuş olduğunuz her şey için kuantum mavikopyadır. DNA yaşamınızın talimat setlerini içerir; ful Akaşik Kayıtınızdaki her şeyden – sahip olmuş olduğunuz her bir yaşam – yaradılışın kendisinin tohumları içindeki iyiliksever yaratıcının parmak izine kadar her şeyi içerir. Sahip olmuş olduğunuz her bir yetenek oradadır, siz bugün o yeteneklerin herhangi birine sahip olmasanız bile. Biyolojik olarak, her bir kök hücreye verilen her bir talimat oradadır.

Kök hücrelerin İnsan Varlığını oluşturmak için “bilgilerini” nereden aldıklarını hiç merak ettiniz mi? Bu, DNA’nızın %90’nının içindedir ve hepsi kuantumdur. Neden bazı kuantum DNA’lar güçsüz bedenler yaratmak için talimatlar içerir? Neden bazı hastalıklara yatkınlıklar DNA’nın içindedir? Şimdi, daha sonra gelen bir şeyleri anlamanız için bu bilgiyi size veriyorum… belki şimdiye dek sunulan en önemli biyolojik özellik.

DNA statik bir molekül değil, Dinamik Bir Moleküldür

İnsanlık biyolojik düşüncelerinin 3B bölümüne yapışıp kalmıştır. 3B yaşamınızda, basitçe size verilen kimyayı kabul edersiniz. Yüzde üç gen üreten kısım tüm var olan şeymiş gibi davranırsınız. Bunun değiştirilemeyen ve basitçe “siz” olan kimyasal bir protokol olduğuna inanırsınız. Onu tasarlandığı şekliyle görmezsiniz. O dinamiktir ve her zaman dinamik oldu. O sabit değildir, ama üzerinde başka bir kuantum etki olmadıkça sadece yaptığı şeyi tekrarlamaya devam eder.

Bu nedenle, sanki tüm var olan yüzde 3 müş gibi bu yüzde 3 ile yaşarsınız ve o “bedeninizle birlikte geldiği” için ve her şeyi kontrol ettiği görüldüğü için, asla onunla konuşmazsınız. Birçoğunuz geçmiş yaşamlarınızdan gelen karmaya bağlı olan eğilimler ile gelirsiniz. Temiz halde gelmezsiniz [karmik enerjisiz]. Bunun yerine, eğilimlerle, korkularla ve fobilerle gelirsiniz. Bunların bazıları pozitiftir. Belki son yaşamınızdan devam eden bir dahi olarak gelirsiniz… bir üstat gibi resim yapabilen ve geliştirilmesi 30 yıl süren fırça darbeleri yapan 8 yaşında birisi. Bu size DNA’da nelerin olması gerektiği hakkında ne anlatıyor?

Belki bir besteci, piyanist, dahi, kemancı olarak gelirsiniz, elleriniz çalgı sapına erişebilene ve notalara basabilene kadar beklersiniz. Belki piyanonun nasıl çalındığını bilerek gelirsiniz, sadece alışık olduğunuz şeyi yapmak için ellerinizin yeterince büyümesini beklersiniz… herhangi bir ders almadan. Bunu nasıl açıklarsınız, sevgililer? Yanıt, tüm bunların DNA’nızın dinamik kuantum talimat setlerinde içerildiğidir… asla konuşmadığınız bölüm.

Hücre bölünmesi – statik bir işlem mi?

Sizi hücresel bölünme işlemine götüreyim. Bunu daha önce söyledik, ama nasıl çalıştığını anlamak için bunu işitmeye ihtiyacınız var. Hücre bölünmeye hazırdır. İnsan bedeni yenilenmek için tasarlanmıştır… tüm dokular. Size bazı dokuların yenilenmediği söylenmiştir, ama bu doğru değildir. Hepsi farklı zamanlarda ve farklı şekillerde, farklı hızlarda yenilenir. Şimdi İnsan bedeninin uzun zaman yaşamak için tasarlandığını biliyorsunuz. Maalesef, bu gezegende yaratmış olduğunuz enerji ve yaşamış olduğunuz şeyler bunu hırpaladı. 80 yıldan daha fazla yaşamıyorsunuz. Tasarlanan bu değildi.

İncildeki karakterler bazen peygamberler, bazen üstatlar ve bazen da orda olan insanlardı… ve yüzlerce yıl yaşadılar. Gerçekten yaşadılar mı? Veya belki de bu sadece bir metafordur? Onlar bunu tercüme hatası yapmadan İncile koydular mı? Size gerçeği söyleyeceğim. Bu çok doğrudur. Binlerce yıl önce çok uzun zaman yaşardınız, Lemuryalılar. Eğer ömrünüzün uzunluğunu bilseydiniz, soluğunuz kesilirdi. Ama artık öyle değil. Zamanla gezegenin enerjisi tarafından DNA’ya talimatlar verildi… bilinç vasıtasıyla yaratmış olduğunuz enerji.

Hücre bölünür. Bölünmeden hemen önce, kendisini klonlamak için mavi kopyaya gereksinim duyar. Mavi kopya kök hücreden elde edilir. Kök hücre bilgisini siz doğduktan beri hiç değişmeyen DNA’nızın kuantum bölümünden alır. O statik kalır, çünkü hiçbir şey onu değiştirmemiştir… ve sizin onun değişebilir olduğuna inanmamanız ve sadece yaşlanmayı kabullenmeniz gerçeği. Onunla herhangi bir şey yapma bilinçli çabası yoktur ve o sadece her zaman yapmış olduğu gibi orada yatar.

Bölünen hücre, kök hücre ile “konuşur” ve şöyle der, “Her zaman yaptığın aynı şeyi mi yapıyorsun? Herhangibir değişiklik var mı?” Ve kök hücre bölünen hücre ile konuşur, şöyle der, “Tamamen aynı olan başka bir hücre yap.” Sonra doğduğunuz zaman aldığınız her şeyi kabullenerek, en sonuncusu gibi bir hücre yaparsınız.

Gezegende kuantum faktöre sahip olan başka bir kuantum enerji vardır… Büyük Geçiş. Bu sizin yarattığınız, iyiliksever bir enerjidir ve yenidir. Sizler şu anda devrimsel bir değişimin içinde oturuyorsunuz ve bazılarınız bunun farkındasınız ve bunu hissediyorsunuz. Bu İnsan bilincinin değişimidir ve tam kuantum faktöre değişiyor, çünkü siz bilincinizde daha fazla kuantum oluyorsunuz… ve bu iyiliksever oluyor. Bu nedenle bu dünyanın bu şekilde tepki verdiğini görüyorsunuz.

Eski sistemlere izin vermeyenleri görmeye başlıyorsunuz. Artık diktatörleriniz yok. Tüm dünyadaki vatandaşlar yaşamlarını kontrol etmek istiyor. Savaş istemiyorlar. Ailelerinin güvende olmalarını istiyorlar! Barış ve bolluk istiyorlar. Torunlarının kendilerinin sahip oldukları hayattan daha iyi bir hayat için umutlu olmalarını istiyorlar. Bunu, yıllardır diktatörler olan o yerlerde tekrar tekrar görmeye başlıyorsunuz.

Şu soru soruldu, “Afrika buna ne zaman dahil olacak? Hayırlı bir devrim olacak mı?” Yine, size sonraki nesli anlatacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak için orda kimin olacağını tahmin edin? Sandalyedeki adam! [Lee’den bahsediyor]. Bu onun seçimi ve o hazır. Daha önce olduğu gibi siyah derisi olacak ve tam olarak ihtiyaç duyulduğu yerde olacak.

Bu andan itibaren yetmiş beş yıl sonra, orada olacak ve bir kanal olmayacak. Bunu kanıtlamanın yolu yok, öyle değil mi? Daha önce kim olduğunu da bilmek istemiyor… ama ondan ne beklendiğini bilecek. Dahi gibi, bu onun DNA’sında yazılıdır ve bunu o yazdı! O yalnız olmayacak, çünkü orada tanıdıkları da olacak. Hatta belki doktor? (Dr. Todd Ovokaitys’den bahsediyor). Karmik olarak çoğunlukla birlikte yolculuk yaptınız, sadece partnerim karmasını bıraktı! O zaman neler oluyor? Yanıt özgür seçimdir ve kim olacağınızı kontrol etmektir. O “iyiliksever, birleşik Afrika’da rol oynamaya hazır” olarak gelecek.

O zamana kadar, iyileşmiş bir Afrika olacak, olgun ve bu gezegenin şimdiye kadar gördüğü en bolluk içinde ve kaynakla dolu kıtalardan birini geliştirmeye hazır… demokratik olan herhangi bir tarihe sahip olmadan. Herhangi bir şeyi unutmak zorunda kalmayacaklar! Sıfırdan başlayacaklar. Gördükleri sistemlerin en iyisini alıp üzerine inşa edebilirler. Afrika dünyadaki en bolluk içinde olan kıtalardan biri olacak. Ve bu arada, tek bir para birimine sahip olacaklar. [Kryon gülümser].

Bazıları şöyle söylüyor, “Pekala, Çin’den ne haber? Onlar çok büyükler. Yaptıklarına bak.” Tekrar söylüyorum, unutmak zorunda oldukları şeylere bakın. Değişmek için binlerce yıllık kültürlerini yeniden yazmak zorundalar. Afrika sadece sizin bugün gördüğünüz tarihe sahip. Hastalık, diktatörler… ve hayatta kalmak. Hatırlanacak veya yeniden yazacak kurumlar olmayacak. Orijinal olacak… ve iyiliksever! Bu, sizin için eşzamanlılık içinde çalışan iyiliksever enerjidir. Enerjinin bu şekilde nasıl geliştirilebildiğini hiç merak ettiniz mi? Çünkü o sizi seviyor ve bir tutuma sahip!

Büyük Geçiş

İşte bilmeniz gereken şey: İnsan bilincinin bu değişiminde, İnsan bilincinde iyiliksever kuantum faktörünü almaya başlıyorsunuz. Yani, insan doğası daha fazla iyiliksever hale geliyor. Bu ayrıca sizin şimdi bir başka kuantum alan ile arayüzey oluşturabileceğiniz anlamına geliyor… DNA alanınız olan, Merkabah adını verdiğiniz etrafınızdaki alan. Bu “birbirine arayüzey oluşturan kuantumluluk birleşimi” yaratacak. Fizikte bunun ne anlama geldiğini bilip bilmediğinizi bilmiyorum, ama size söyleyeceğim. Ne düşünürseniz, onu yaratırsınız.

Öyleyse yaratmayı dilediğin ilk şey nedir, İnsan? DNA potansiyellerinizi yeniden yazmaya ne dersiniz… kök hücrelerinizle konuşan ve daha uzun hayatlar yaşamanızı sağlayan kuantum bölümler? Bir yüz yıl daha yaşamak ister miydiniz? Bunu her sorduğumda, İnsanlar bana standart eski enerjiyi, 3B yanıtları veriyorlar… ve bunu burada da işittim. “Ben değil! Bu şekilde görünmek istemem. Şu anda görünümüm yeterince kötü. Yaşlı ve güçsüz olacağım. Ayrıca, Dünya bunu desteklemeyecek. Nüfus çok fazla olacak. Yapılacak sağduyulu bir şey değil. O kadar çok insanı doyuramayız bile.”

Oh, ne kadar 3B siniz? Yargınızı görüyor musunuz?

Tüm yaşamlarını siyah beyaz görenler renklerden korkarlar. Tüm bunlarla ne yapacağız? Kafa karıştırıcı olacak. Bizi delirtecek. Bununla ne yapılacağını bile bilmeyeceğiz! Kendimizi yok edebiliriz de.

Ayrıca daha bilge de olsaydınız ne olurdu? Nüfusu kontrol etmeye ve dünyanın kaynaklarını daha iyi şekilde kullanmaya başlasaydınız ne olurdu? Dünyanın kaynaklarını kullanmayı bırakıp size daha önce anlattığımız gibi güç için okyanuslara bağlı olsaydınız ne olurdu? Nükleer reaktör inşa etmek yerine bir delik kazıp ayaklarınızın altındaki sıcak buharı dışarı çıkarsaydınız ne olurdu? Sonunda nükleer reaktörlerin dünyanın en pahalı ve en tehlikeli buhar makineleleri olduğunu kavrasaydınız ne olurdu! Buhar üretmenin tek bir hayvana veya hava molekülüne zarar vermeyecek olan birçok yolu vardır ve işlemler keşfetmeniz için orada hazır bekliyor. İyiliksever ve sorumlu olsaydınız ve GAİA sayılarınızın dengesini destekleseydi ne olurdu? Ne kavram ama?

Değiştirmeyi dilediğiniz ikinci şey nedir? Gezegende barış yaratmaya ne dersiniz? İster inanın ister inanmayın, bu aslında ilerlemede ve 50 yıldır ilerlemekteydi!

DNA’nızda olan şeyi değiştirmek

Kök hücreler DNA’nızdaki değiştirilecek tek şeydir. Duygusal engramlarınıza (bellek) ne dersiniz… bilince izin veren enerji? Bu odada bunu işitmeye gereksinimi olanlar var. Bağışlamadığınız kim? Asla unutamayacağınız ve her gün bununla uyandığınız, hayatınızı çürüttüğünü düşündüğünüz kim? Burada kimlerin olduğunu biliyorum. Hatırlayın… bir hücre bölündüğü zaman, diyelim ki beyin hücresi, şöyle sorar “Aynısı mı yoksa farklı mı?” Bunun hakkında hücreleriniz ile konuştunuz mu? Hayatınızda bunu ebediyen istiyor musunuz? “Aynısı mı yoksa farklı mı?” Dilerseniz DNA’nız daha iyiliksever olabilir. Eğer isterseniz daha huzurlu olur. Asla unutmayacağınızı hissettiğiniz beyninize kazılmış kanallara neden olan bir olay bile yeniden yazılabilir! Size anlattığımız şeyi görüyor musunuz? Kontrol sizde! Dikkat ediyor musunuz? Her şeyi yeniden yazabilirsiniz. Bu yeni enerjide bu, İnsan varlığının gücüdür.

Yaşlı Ruh Deneyime Sahip

Bu yeni enerjide, bunu ilk yaşlı ruhlar başlatacaklar. Belki siz yaşlı bir ruhsunuz… gezegendeki bilge olan ruh ve değişmeye başlarsınız. Etrafınızdaki diğer insanlar bunu görürler.. belki İnsan doğasındaki değişimi bile görürler ve şöyle derler, “Sende olan şey nedir? Onu istiyorum”. Ne diyeceksiniz?

Onlara bir Kryon kitabı vermek zorunda değilsiniz! İnanç sisteminiz ile ilgili tek bir kelime söylemek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, onlar sizin diğer İnsan varlıklar ile birlikte çalışmanızı izlerler; görünürde sevilmez olanları sevdiğinizi izlerler. Daha önce hiç özen göstermediğiniz insanlara özen gösterdiğinizi izlerler.

İnsan doğası daha iyiliksever mi oluyor? Belki bunu, görmeyi hiç düşünmediğiniz alanlarda görmeye başlarsınız. Siyaset değişmeye başlar. İş yapma şekliniz değişmeye başlar. Birbirinizden beklediğiniz şey daha huzurlu ve daha az yıpratıcı olur. Oh, sevgililer, her zaman dengesiz olanlar var olacaktır. Her zaman kontrol edemediğiniz şeyler olacaktır. Her zaman İnsan özgür seçimi ve hapishanaler olacaktır. Gezegene ilk kez gelip te işlerin nasıl yürüdüğü ile ilgili ipucuna sahip olmayanlar ve aynen sizin yapmış olduğunuz gibi görünürde her şeyi yanlış yapanlar olacaktır. Bilincin büyük çoğunluğunun yavaş ilerleyişinden söz ediyorum, yaşlı ruhlar bunu ilk kez görecek olanlar ve bu geçişi yapacak olanlardır.

Odada soyağacı, silsile yok. Sadece birçok yaşamlardan biri değil, ayrıca sizi sandalyeye getiren bilgelik. Uygarlık ve dünya hakkında sorduğunuz sorular bilgece sorular. “Dersleri ne zaman öğreneceğiz?” diyorsunuz. Pekala, bu başlıyor ve bu soruyu sormuş olmak için sorunlar görmelisiniz, öyle değil mi?

Ve böylece sevgili İnsan Varlığı, kaybettiğinizi düşündüğünüz, İnsan varlıklarının daha uzun yaşamasına izin veren ve çevreyi yok etmeyen bir enerjiye geri dönmeye başlama yeteneğine sahipsin. Onlar çok fazla insanla dolup taşmazlar, çünkü bunu yasalar yerine zihinleriyle ve bilgelikle kontrol edebilirler.

Bir gün yıldız tohumları, Pleiadesli kardeşleriniz ile buluşacaksınız. Onlar şimdi bile buradalar, çünkü onlar kuantumdur. Aynen sizin gibi sınavlardan geçmiş olan bir gezegende mezun durumda çok, çok uzun zaman yaşayan Pleiadesli atalarınız var. Ve bu bir kuantum faktör geliştirdi. Onlar iyilikseverdir ve kuantum enerjiye sahipler. Bu şekilde anında buraya gelip geri dönerler ve sizin özgür seçiminize asla müdahale etmezler. Ayrıca bu nedenle aşağı inip merhaba demezler. Bunun yerine, oturup sizin sonunda yapmış olduğunuz şey için sahanın kenarında sizi alkışlarlar. 2012 Aralık gündönümünü kutlamak için sizinle bekliyorlar. İçinde olduğunuz 36 yıllık geçişin yarı noktası.

Sevgililer bitirmeden önce, bunun yavaş bir süreç olduğunu tekrar söyleyeceğiz. Bunu daha önce gördük. Çocukların çocuklarının çocukları vasıtasıyla nesiller boyu gerçekleşir. Bu, flaş lambasının yanıp sönmesi deneyimi gibi göreceğiniz bir şey değildir. İleriye gitmeden önce bir süre gerileyen bazı şeyler olabilir. Ama buna birlikte bakarsanız, bu yavaş bir gemidir, bu geminin bilgelik dümeni nefretin izole edilen bir şey olduğu ve kendisini kültür veya dinde saklamayacağı zamana doğru yönlendiriliyor. Bunun nedeni kuantum enerjinin iyiliksever olması ve İnsanların bunu görmeye başlamasıdır.

Bugün gerçek budur. Bugün enerji budur. Bunlar bugün gördüğüm potansiyeller ve bu nedenle bugünün mesajı olarak size getiriyoruz. Bu yerden geldiğinizden farklı olarak ayrılın, kim olduğunuz, yapmış olduğunuz şeyler ve önünüzde olan şeyler hakkında daha çok şey bilerek.

Ben insanlığı seven Kryon’um.

Ve öyledir.

KRYON

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.kryon.com/k_channel11_edmonton.html