O DNA’da! – 28 Haziran 2008

Yazdır Yazdır 

Bu canlı kanallık Kelowna, Kanada’da verildi
28 Haziran 2008

Selamlar, sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um.

Bazılarınız şimdi size konuşan kardeşi hissedeceksiniz, çünkü bugün öğretme günüdür. Size bir yıldır vermekte olduğumuz karmaşık mesajların bazılarını açacağız. Üç – boyutlu niteliklerle açılacak, böylece sizin için daha açık olabilir, böylece eşzamanlılık ile öğretilebilir. Bu senkronize tarzda, bu bilgi lineer olur ve tüm mesaj – setinin gösterilme ve anlatılma zamanıdır.

Bu öğretiye başlamadan önce, bir bildiri yapmak isterim: Bu mekandan dokunulmadan dışarı çıkan İnsan Varlığı kutsanmıştır. Bu sözlere inanmayan ve öğrettiğimiz ışığı görmeyen İnsan varlığı kutsanmıştır, çünkü o da sizinle dışarı çıkarken kendisiyle birlikte gelen aynı sayıda meleğe sahip olacak. Çünkü bu, “onu içeri alanın” veya almayanın doğru ya da yanlışlığı ile ilgili değildir. Sadece bilginin enerjisiyle ve buradaki özgür seçimle ilgilidir. Her biriniz ölçünün ötesinde seviliyorsunuz, çünkü sizler Tanrı’nın bir parçasısınız. Burada olanların kim olduğunu biliyorum. Burada bulunanların isimlerini biliyorum… ışıkta seslendirdiğimiz o spiritüel isimleri. Bu Yüksek – Benliğinizin ismidir.

Bu öğretide ilerlemek istiyorum ve partnerime şimdi beklemediği bazı bilgiler vereceğim. Mesajda bugün öğretilenler, gelecekte konferansta öğretilecek. Partnerimden bu bilgiyi geliştirmesini ve başkalarına öğretmesini istiyorum, böylece başkaları da bunu işitebilsin ve gizemli kalmasın. 3B’de bir İnsanın bir İnsana öğretmesi, onlara bu kanallık halinde öğretebilmemden çok daha başarılıdır. Böylece onu bilgiyle dolduruyorum ve az ve öz ve berrak bir şekilde öğretme gücünü aşılıyorum. Bugün öğreteceğimiz şey Akaşa’nın gücüdür. Bunu size üstü kapalı anlatmıştık. Size bununla ilgili bilginin parçalarını anlattık. Bunun ne anlama geldiği ile ilgili bazı ipuçları verdik ve şimdi hikayeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Geçmişte size sizinle gelen bir enerjiden bahsetmiştik, bu enerji Akaş’tır (Akaşa). Akaşik Kayıtlar terimini işittiniz. Bu Akaş’ın kaydıdır. Akaş’ın tanımı (Akash) olan her şeyi temsil eden bir enerjidir. Bu nedenle, Akaşik Kayıt olmuş olan her şeyin kaydıdır. Akaş kavramı tüm var olanı ve olabilecek olan her şeyin potansiyellerini temsil eder. 3B’de, Akaşik Kayıt gerçekleşen olayların arşividir. Ancak, açıklaması zor, ayrıca potansiyel olarak gerçekleşmemiş olan olayların da kaydıdır.

İki tür Akaşik Kayıt vardır: Biri küresel olan ve biri kişisel olan. Küresel olan size daha önce birçok kez sözünü ettiğimiz yerde kapsanan kayıttır, Yaradılış Mağarasında. Burası gezegende kristal enerjiyle dolu olan fiziksel bir yerdir. Bunu dinleyen veya okuyan her bir İnsan Varlığının o mağarada bir kristali olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu boyutlararası olarak tam olarak doğru değildir, ama size 3B’de en iyi bu şekilde anlatabiliriz. Bu, onu gözünüzde canlandırabilmenizi kolaylaştırır. Her biriniz bu kutsal yerde kutsal olan, kristal olan ve siz gittikten sonra da bu gezegende kalan fiziksel bir nesneye sahipsiniz.

Bunu açıklamanın zor kısmı, kristalin zamansız olmasıdır. Yani, siz burada gezegende iken kristal kendisinde Yüksek – Benliğinizin öz enerjisini taşır. Siz burada gezegende olmadığınızda, bu nesnenin enerjisi küresel olan Kristal Izgaraya yerleşir. Bu gezegende olmuş olduğunuz her şey ızgaraya aşılanır, massedilir. Bundan dolayı, Yüksek – Benliğinizin hala Dünya ile kaldığını söyleyebilirsiniz. Bazı seviyelerde, bu doğrudur. Ayrıca bu bir İnsanın “ölülerle nasıl konuşabildiğini” açıklar. Çünkü zamansız halde, yaşamış olan herkes hala buradadır, kristalin içindedir.

Gelip Gitmeye Bir Göz Atış – Birinci Tür Akaşik Kayıt

Siz gezegene geldiğiniz zaman, bu eşsiz, biricik kişisel kristal yapıyı aktive edersiniz ve siz buradayken Yüksek – Benliğiniz bu kristalden sorumludur – koruyucu. Her insanın Yüksek – Benliği daima perdenin benim bulunduğum tarafındadır, ama sizinle ve gezegenle arayüzey oluşturan sarmaşık filizi gibi parçalara sahiptir. Bunlar, siz meditasyon yaptığınız zaman temas ettiğiniz parçalardır. Siz Dünya’ya vardığınızda, Yüksek – Benliğin enerjisi, Dünya varolduğu sürece, Dünya’ya bağlanır.

Tam şimdi yaşadığınız hayat, bu kristal yapı üzerine kazınmıştır. Spiritüel olsun veya olmasın verdiğiniz kararlar, deneyimlediğiniz her şey, bir İnsan Varlığı olarak geçtiğiniz her şey hepsi bu kristale kazınmıştır. Kristal yapıların özellikleri biliminizde iyi bilinir. O, uzun – süreli atomik düzene sahip olan atomik bir yapıya sahiptir. Bu, daha önce keşfedilen eşsiz bir nitelik yaratır, hafıza niteliği. Bizim durumumuzda, bu biliminizin sahip olduğu herhangi bir şeyin ötesindedir… kutsal yaşam dersleri, bilgi, anı ve hatırlamayı içeren kristal bir yapı. 3B’de kavramadığınız veya anlamadığınız şey, ayrıca kristalin içinde gelecek potansiyelinin de gömülü olmasıdır. Bunu açıklaması zordur, ama şimdilik basit tutalım.

Siz hayatınızı Dünya üzerinde yaşıyorsunuz. Tamam olduğunuzda ve bizim geçiş dediğimiz ölümü deneyimlediğinizde, bir anlığına Yaradılış Mağarasına geri gelirsiniz. O noktada, deneyimlediğiniz ve öğrendiğiniz her şey bu kristal nesneye mühürlenir ve sonra dünyasal özünüz ve Yüksek Benliğinizin kişisel kutsal bölümü gezegeni terk eder.

Bu kristal kaydın, boyutlararası bir ağacın halkalarına benzediğini söyleyebilirsiniz. Bu her seferinde bir ömrü üzerine yerleştirir, öğrendiğiniz her şeyi ve DNA’nızın topladığı her şeyi. Bu bekleyebileceğinizden çok daha derindir, çünkü farkındalığınızda gerçekleşen değişimler bu gezegende titreşimsel değişim şeklinde kalır. Burada, uygarlığın geri kalanı için kalır, çünkü dünyanın kendisinin Kristal Izgarasına yerleştirilir. Bu nedenle, dünyanın sizin titreşiminizle yankılandığını söyleyebilirsiniz… geçmiş ve şimdi.

Hiçbir şey atılmaz; hiçbir şey kaybolmaz, sevgili İnsan Varlığı. Burada yaptığınız şey, burada kalır. Yaptığınız her şey, tüm kararlar, tüm görünüşler, sevgi, neşe, drama ve üzüntü… bunlar sadece sizin için değildir, dünya içindir de. Bu nedenle, dünyanın kendisinin titreşimi yaklaşık 50,000 yıldır insanlık tarafından yaratılan trilyonlarca yaşam enerjisinden yapılmıştır.

Bu bir zaman – kapsülü değildir, çünkü her zaman aktiftir. Bir zaman kapsülü pasiftir. Boyutlararası olaylar daima “şimdi”dedir. Bundan dolayı, bunda “zaman damgası” yoktur. O sadece “vardır” ve her zaman mevcut olarak gezegen tarafından “görülür”. Bu, deneyimlediğiniz her şeyin hala deneyimlenmekte olduğu ve taze olduğu anlamına gelir.

Dünyasal zamanın bir periyodundan sonra, dünyayı tekrar ziyaret edebilirsiniz. Çoğunuz bunu yaparsınız, çünkü gezegende bir ömür, daha büyük şemanın yaşamında bir gündür. Daha büyük şema yüzlerce yaşamın görünüşüdür ve Ruh sizi bu yaşamda bir İnsan olarak görmez, Dünya için çalışan, burada birçok enkarnasyonda tekrar tekrar bulunmuş olan veya “karmik enerji ifadeleri” olan, Tanrı’nın ailesinin bir parçası olan zamansız kutsal bir varlık olarak görür. Bunu anlamanız ve kabul etmeniz çok zordur, çünkü yaşamın doğumda başladığını ve ölümde sona erdiğini düşünürsünüz. Bu, şafakta başlayan ve akşam karanlığında sona eren hayat algısından daha fazla doğru değil. O devam eder, devam eder ve her yaşam daha büyük ömürdeki bir güne benzer. Siz uyanmaya ve uyumaya devam edersiniz… tekrar tekrar.

Bu sürece reenkarnasyon dersiniz. Yüksek Benliğinizin bir ifadesi dünyaya tekrar gelirsiniz. Bu arada, bu aynı Yüksek – Benliktir. Bunu bir an düşünün. Birçok yaşamlar, birçok yüzler, her iki cinsiyetten… aynı Yüksek – Benlik. Daha önce olduğu gibi gelir ve sizin olan kristale bir başlangıç ilavesi olarak yeni bir enerji yerleştirir. O zaman bu gezegene doğarsınız ve başka biri olarak yolculuğa devam dersiniz. Sonra o hayatı yaşarsınız. Bitirdiğiniz zaman, deneyimlediğiniz ve öğrendiğiniz şey kristalin üzerinde başka bir halka olur. Zamanla, bu kutsal kristal yapı yüzlerce ömrün halkaları ile dolar. Tek bir Yüksek – Benlik, birçok yaşamlar, birçok isimler ve yüzler… hepsi SİZ. Bu, Yaradılış Mağarasının ve Kristal Izgara sürecinin özüdür. Bu şekilde işler. Yaptığınız her şey burada gezegende kalır ve takip edecek olan tüm insanlığın enerjisine katkıda bulunur.

Bu, Yaradılış Mağarasındaki Akaşik Kaydın görünüşüdür. Açıklaması zor olan kısım, geleceği nasıl içerdiğidir. Çünkü, yaşayabileceğiniz yaşamların tüm potansiyelleri de Kristal Izgaradadır. Bu, sonraki sefer kim olacağınızı biçimlendirmeye yardımcı olur. Bunu size açıklayamam ve açıklamaya çalışmayacağım, sadece tüm bunların bir amacı olduğunu söyleyeceğim. Çoğu insan buna karma der, bitmemiş işlerin devam etmesidir, aynen henüz bitirmediğiniz günlük işleri bitirmek için ertesi gün uyanmak gibi. İşler sizi bekliyor… bunlar gelecektir. Ama boyutlararası enerji durumunda, bunlar her zaman oradaydı ve siz uyandığınız zaman yapacağınız şeyleri etkiler.

İkinci Tür Akaşik Kayıt

Şimdi, bugünün öğretisine geçelim. Bir diğer Akaşik Kayıt türü vardır, ikinci tür. Doğumunuzda DNA’nızın kendisinde gerçekleşen mini – Akaşik kayıt vardır. Bu rahimde şekillenir ve doğumda verilir. Bu, Dünya üzerinde kim olduğunuzun ve kim olmuş olduğunuzun Akaşik Kaydıdır. Ayrıca yapabileceğiniz şeylerin potansiyellerini içerir, bunlar içinizdeki DNA katmanlarında taşınır. Bu, Yaradılış Mağarasındaki kristal kaydın aynı nitelikleri gibi görünebilir, ama değildir. Mağaradaki kayıt tüm insanlık içindir. O, dünyanın Kristal Izgarasına bağlıdır. DNA’nızdaki kaydın amacı kişisel keşif, farkındalık, karma ve yaşam dersleridir.

Bu ezoteriktir. Sizin için gariptir, öyle değil mi? Bazıları, DNA’nızdakinin kim olmuş olduğunuzun kaydı olduğuna inanılmaz bile diyebilir. Bundan sözedelim. Bunun sizi nasıl etkilediğini anlatacağız. Bunun ne anlama geldiğini anlatacağız. Zamanın kısa bir süresinde size verdiğimiz tüm bu şeyler bugün bu mesajda yoğunlaştırılmıştır.

Bazılarınız şöyle sorabilir, “Peki, Kryon, tam şimdi bir bilmece var. Dediklerini anlıyorum. Geçmişten gelen birçok enerjilerle geldiğimiz gerçeğini öğretmek üzeresin. Ama Dünya’ya ilk gelenlerden ne haber? Diyebilirsin ki, onlar hiç halkası olmayan bir kristale sahipler. Geçmiş ifadenin enerjisi, Dünyada geçmiş deneyim yok. Buna ne dersin? O zaman ne olur?”

Bu çok mantıklı bir sorudur. Yeni gelenin gezegen için eşsiz enerjisi iyi – bilinir. Bunu okuyan çoğunuz bunu deneyimlediniz. Ayrıca, birçok yeni gelenler vardır! Şunu bilin: Kryon geometrik ilerlemenin çok farkındadır. Yani, bu gezegendeki İnsan Varlıklarının sayısı üssel olarak artar. Yani sevgili İnsan varlığı, nüfus artarken birçok ilk gelen vardır. Çünkü yaşlı olan ruhların yüzdesi ne olursa olsun, burada hiç bulunmamış olanların daha yüksek bir yüzdesi vardır. Bunu biliyoruz. Bu planın ve Dünya’nın enerjisinin bir parçasıdır. Bu mesaj burada asla bulunmamış olanlara uygulanmaz. Diğer zamanlarda, ilk kez gelenlerin niteliklerini tartışmıştık. Siz bunun ötesindesiniz.

Ben nerede olduğumun farkındayım, Kanada adını verdiğiniz bu ülkede, Kelowna dediğiniz bu yerdeyim. Bundan şimdi, dinleyecek olanlar ve daha sonra okuyacak olanlar için sözediyorum. Bunu gerçek zamanda dinleyen bu odadakiler arasında, ilk kez gelen yok. Hepiniz daha önce buradaydınız. Bu nedenle, bu mesaj bu odadaki hepiniz için özlü ve etkilidir. Burada, bunun uygulanmadığı hiç kimse yoktur. Burada çok yaşlı ruhlar var, Lemuryalılar var. Lemuryalı olmayan, ama bu gezegene birçok kez gelmiş olanlarınız var, ızgarada yüzlerce gravür oluştu. Yaşlı ruhlar, şimdi size konuşuyorum. Dinleyin, çünkü bu Işıkişçileri için önemlidir.

O DNA’dadır!

Bir çocuk doğar ve DNA tam onun kişiliğinde Akaşa enerjilerini taşır. Anında bu enerjiler herkes tarafından görülebilir. Olan ilk şey karmik kalıntıdır. Karma gerçektir. Bu gezegendeki ezoterik olan en mükemmel inanç sistemlerinizden bazıları bundan sözeder. Sahip olduğunuz en eski inanç sistemlerinden bazıları önce karmayı öğretir. Onlar bu gelip gitme sistemini ve ne anlama geldiğini bilir.

19 yıl önce size karmanın, bu yeni enerjiden değiştirebileceğiniz ilk şeylerden biri olduğunu anlattık. Işıkişçisinin, daha büyük farkındalığa ilerleme saf niyeti ettiğinde, karmayı otomatik olarak iptal edeceğini anlattık. Bunun “karmayı iptal etme izninin aşılanması” olduğunu söyledik. [1989’a geri dönersek, buna “aşı” adı verildi.] Karma herhangi biriniz için, bitirilmemiş, bu zamanda öğrenilmesi gereken derslerle ilgili daha eski bir yaşamdan taşınan enerjidir. Bu, önünüzdeki büyük değişimin armağanlarından biridir. Bu yeni bir haber değildir. Yukardaki örneğimizde, doğan çocuk bunu alır. Bugün doğan birçok İnsan Varlığı karmaya sahiptir, çünkü reenkarne olan karmasız Işıkişçisi grubunu yaratmak için yeterli zaman geçmedi. Örneğimizde, daha sonra çocuk karmasını geçersiz kılmaya karar verecektir veya vermeyecektir [Eğer tek bir ömürde geçersiz kılınırsa, eski çekirdek karmik sorunlar sonraki yaşama taşınmaz.]

Yaşam derslerinin ve çocuğun kişilik enerjisinin tertiplenmesi kristal Akaşik Kayıta dayanır ve doğumda çocuğa aktarılır. Diyebilirsiniz ki, bir başka gün başlar ve İnsan Dünya’daki ayrıntılı “hikayesine” devam eder. Çocuk büyümeye başlar ve bundan daha önce sözettim. Annelerin bunu kabul edeceğini söyleyeceğim, çünkü onlar çocuğun nereden geldiğinin veya daha önce anne babasının kim olduğunun önemli olmadığını görür… çocuk kendi geçmiş yaşamlarından gelen Akaşik Kaydı ve enerjiyi üstlenir, devralır. Anneler bunu bilir, çünkü onlar aynı anne babadan gelen, birbirinden çok farklı olan çocukları deneyimlerler. Biri bir yeteneğe sahiptir, diğeri değildir. Birinin korkuları vardır, diğerinin yoktur. Sevgili İnsan Varlığı, bu sadece bunun DNA’da olduğunu söyleyerek açıklanabilir. Bunlar kendi geçmişlerinin Akaşik Kaydı ile rezonanstadır. Bunlar, onların geçmiş yaşam niteliklerinin kendi DNA’larına kazılı olduğu Yaradılış Mağarasından gelir ve çocuklar yolculuklarına başlarlar. Soy düşünüldüğünde, çocuklar anne ve babaya benzeyebilirler ve hatta anne babalarının bazı kişilik niteliklerini alabilirler, ama yaşamlarının [yaşam derslerinin] çekirdek sorunları kendi geçmiş yaşamlarından gelir. Dünyaya geldikleri zaman neyi aldıklarını tartışalım.

Korku veya korkusuz olma: Bir İnsanın “korku miktarı” geçmişte neleri öğrenmiş olduğuna ve nelerden geçtiğine bağlı olacaktır. Aslında, eğer onlar yaşlı ruhlar ise, yaşam ile ilgili korkusuzdurlar, çünkü en büyük korkularından tekrar tekrar geçmişlerdir. Bazıları savaşçıdır ve çok güçlüdür. Durumlara, sanki kendi realitelerine sahiplermiş gibi yürürler. Eğer burada daha az bulunmuşlarsa, 30 veya 40 seferden az, hala korkuları vardır. Bazıları, yaptıkları her şeyin korku olduğu, korku dolu bir yaşamdan gelir. Ölümlerinde korku vardır ve yaşamlarında korku vardır ve bunu onların gözlerinde görebilirsiniz. Onlar yaşamın kendisinden korkarlar. Gezegendeki anneler zamanlarının çoğunu çocuklarının korkularını gidermek için harcarlar! Onlar çocuklarını severler ve onların neden her şeyle ilgili bu kadar tereddütlü olduklarını anlayamazlar. Ama anneler bunu yaratmadıklarını bilirler. Bu başka bir yerden gelmiştir.

Arzular: Çocukların kendi kişisel arzularını geliştirmelerini izleyin. Gıda ile ilgili nelerden hoşlanıyorlar? Hangi müziklerden hoşlanıyorlar? Kendilerini eğlendirmek için ne yapıyorlar? Onları ne sakinleştiriyor veya ne sinirlendiriyor, öfkelendiriyor? Bunların hepsi çok farklıdır ve biyolojik anne baba ile ilgili olması gerekmez. İlginç şekilde, biyolojik anne babayla ilgili değildir, neden böyle olmuştur? Size bir sır vereyim: Ne tür gıdayı sevdiklerini izleyin, çünkü bu onların nereye alışık olduklarını gösterir. Buna bakın, çünkü bu DNA’nın neye alışık olduğu ile ve arzularla ilgili bilgiler verir.

Ne tür müzikten hoşlanıyorlar? Onların ruhlarını sakinleştiren ne? Neyi inceliyorlar? Onları neler çekiyor? Hepsi farklıdır, ama Akaşa’nın DNA’sıyla şekillenir… kim olmaya alıştıkları, ne öğrendikleri ve kristalin geçmişin onlara ne verdiği. Çocuklar bugünün heveslerini, alışkanlıklarını severler. İlk kez gelenler sadece akışa uyarlar ve tüm yeni şeylerden keyif alırlar, çünkü bu onların ilk yolculuğudur. Diğerleri o yola başlar, ama kısa zamanda bunlardan yorulur ve “kendi DNA’larından onları çağıran” şeylere giderler. Bu onların geçmiş yeteneklerini ve ilgilerini kapsar. Birçoğu büyüklerini şaşırtarak hemen geriye gider, geçmişi canlandırır. DNA’larında şimdi kim olduklarını şekilendiren geçmiş yaşamlarının tüm kayıtları vardır.

Yetenek: Çocukların ya yeteneği vardır ya da yoktur. Onlardan bazıları yeteneklerle dolu gelir! Bazıları doğuştan sanatçıdır, Akaşalarının yakın geçmiş zamanda onlara verdiği şeyi taşırlar. DNA’da resim yapmanın, renklerin, şekillerin, güzel müziğin yaşamları vardır. Bazıları maestrolar olarak gelir ve üç veya dört yaşına kadar, tekrar piyano klavyesini çalmak veya gitarın tellerine asılmak için parmaklarındaki hüneri bulmaları sadece zaman konusudur. Onların bazıları hemen çalmaya alışkın oldukları enstrumana çekilir ve yetenekleri onlara bu zamanda öğretilen şeylerin ötesindedir. Bunu nasıl açıklarsın, sevgili İnsan Varlığı? Akaşa tüm bunları şekillendirir.

Kişilik: Çocuk büyürken, kişiği çevresi tarafından şekillenir, ama bazen bu keyiflidir ve bazen değildir. Bir anne baba olarak, bazen tamamen sizin ellerinizde olmadığı görülür, yine de siz her şeyi doğru yaptınız! Şunu merak edebilirsiniz, “Çocuğum nasıl bu şekilde oldu? Neden benim yapmaya çalıştığım gibi olmadı? Sağduyu gibi bir şeyi anlamaları için neden mücadele etmem gerekiyor? Onlar gerçekten bana veya aileme benzemiyor.”

Daha sonra yetişkinler olarak, hiç beklemediğiniz yollara girebilirler… onlara öğretmediğiniz şekilde. Çocuğunuzun neden böyle korkunç şeyler yaptığını merak edersiniz. Başkaları şöyle der, “Çocuğumun harika bir bilince sahip olması güzel değil mi? Benim düşündüğüm gibi düşünüyorlar. Onlara öğrettiğim şeylerde iyiydim.” Size gerçeği söyleyeyim, sevgili İnsan Varlığı. Çocuklarınız çoğu zaman sizin anne babanızdır! [çok uzun zaman öncesinden]. Size öğretmeyi sürdürmek için ve sizin onlara öğretmeyi sürdürmeniz için karmik gruba gelirler. Aileler eğitim gruplarındaki aileler ile enkarne olurlar, özellikle aydınlanmış eğitim. Yani, bir aydınlanma sistemi vardır. Bunu bekliyor muydunuz? Sevgili İnsan Varlığı, bu gezegendeki çalışmanın ödülü – beni dinleyin – bu gezegendeki çalışmanın ödülü senin neslinden doğmuş olanın potansiyelleri olarak kristalde kazılı olacaktır. Çoğunlukla aydınlanmış çocuklar kendi geçmiş deneyimlerini ve kendi yaşam derslerini hatırlayarak, sadece orijinal olarak size öğrettiklerini devşiriyorlar (topluyorlar). Bu çocuktan anne babaya, anne babadan çocuğa bir öğretim çemberidir.

Bu şu anlama geliyor, onlar sizin inandığınıza inanmasalar bile, siz bu gezegende Işıkişçilerini nufuslandıracaksınız. Onlar ışığın cocukları olacaklar. Yani, kalpleri sizin hücresel yapınızda sahip olduğunuz bilgiyle yankılanacak. Onlara bunu aktarıyorsunuz. Bu, sistemin parçasıdır. Bu karmaşıktır. Onların nereden geldiklerinin, anne babalarının karmik yolundaki kendi kararlarının, kim olmuş olduklarının ve hangi enerjileri devam ettirmeyi dilediklerinin bir kombinasyonudur. Ancak arzu ve iznin, hem sizin hem de çocukların DNA’sında bulunduğunu söyleyeceğim. Siz perdenin diğer tarafına geldiğinizde, bundan sonraki yaşam ifadeniz için ailenizi seçersiniz ve geri gelebilirsiniz ve “Aynı ailede olmak istiyorum” diyebilirsiniz ve ışığın soyağacında devam edersiniz. Harika, evet. Zor, evet. Güzel, evet.

Tüm büyümüş olanlar… yetişkin: Büyüme sona ermiştir ve yetişkin vardır. Korkular, arzular, yetenekler veya yeteneksizlikler, kişilik özellikleri ve fobiler hepsi el sürülmemiştir. Bu insan için geneldir. Ve işte iyi olduğu yer: Bu noktaya kadar, kim olduğunuzla ilgili olarak kabul ettiğiniz budur, sevgili İnsan Varlığı. Otomatik olarak, bu kim olduğunuzdur ve bu niteliklerle çalışmaya başlarsınız. Bunların normal, bu şekilde olduğunu hissedersiniz… sadece “olan” ve değiştirilemeyen bir şey. Ve size söyleyeceğimiz tek şey, “Ne kadar 3 Boyutlusunuz!” Çünkü bu tek düşünce şekliniz: “Bu, bu zamanda bana verilmiş olan uğraştır. Başa çıkılacak olan eldeki şey bu ve ben buyum”. Ve “bu” şey her neyse onunla çalışarak yaşamda yürümeye başlarsınız.

İnsan Varlığının Sonraki Büyük Yeteneği

Yıllardır, psikologlar size, düşündüğünüz şeyleri değiştirerek kendinizi değiştirebileceğinizi anlatıyorlar. Spiritüel bağlamın dışında bile, “Pozitif düşünmenin gücü gerçekten yaşamınızı değiştirebilir” diyorlar. Bunu biliyorlar. Bu enerjiyle ilgilidir ve doğrudur. Ayrıca sizin düşünmenizdeki yanlış olan şeyin bir ipucudur. Yeni enerji 1987’de geldi. Izgara yerdeğiştirdi ve kristal hareket etti. Dünyanın kendisi bugün eskisinden daha farklı titreşiyor. Biz geldiğimiz zaman size “Geleceğinizi değiştirdiniz” demiştik. Size yeni armağanlardan bahsettik ve şimdi bu armağanların en iyilerinden birini tanımlayacağız. O her zaman oradaydı, sadece şimdi güçlenmiştir.

Bedeninizdeki hücrelerin sizi kontrol edebildiğine neden karar verdiniz? Biyolojik olarak sahip olduğunuz genlerin ebedi olduğuna neden karar verdiniz? Bunu size kim söyledi? Size bir eski enerji paradigması vereyim: “Ben her kimsem, oyum. Tanrı bir nedenle beni bu şekilde yarattı ve ben de elimden geleni yapacağım. Bana verilmiş olan şeyle yapabileceğimin en iyisini yapacağım.” Çok kötü görünmüyor, öyle değil mi? Bazılarınız için iyi görünüyor. Şimdi, tekrar söyleyeceğim: Boyutlararası bir değişime hoş geldiniz, çünkü İnsanın tüm düşüncesi yeni armağanları kapsaması için revize edilebilir!

“Neyle doğmuş olursam olayım bu önemli değildir. Biyolojimi, bağışıklık sistemimi ve farkındalığımı kontrol ediyorum. Tanrı beni Akaşamdaki geçmiş enerjileri sahiplenebilen ve biyolojimi ve görünüşümü ve kuvvetlerimi arzu ettiğim her şeye tam olarak değiştirebilen ilahi bir yaratık olarak yarattı.” Bu imkansız mı görünüyor? Tam şimdi “genlerin üstünde” nasıl düşüneceklerini” öğreten harika öğretmenler var. [Bruce H. Lipton – İnancın Biyolojisi, NOT: Kitap Türkçe yayınlandı]. Tıp bilimi size DNA’nızın kaderiniz olmadığını anlatıyor! (Discover Magazine – – DNA Kaderiniz Değil). Başka bir deyişle, bu tüm fikir insanlığın tümü için gerçekleşiyor, çünkü bunun zamanıdır. Bunun kutsal bölümünü tartışalım.

Şu anda kanınızda sahip olduğunuz hastalıklara kadar, sahip olduğunuz her şey değiştirilebilir. Bu sadece Akaşadır, biliyor musunuz? Bu sizin DNA’nızın parçasıdır, öyleyse size aittir. Beni dinleyin: Eğer kim olduğunuza alışık olduğunuz, DNA’nızda içerilen ambar güzel, genç, sağlıklı bir İnsan Varlığını kapsıyorsa, bu nedenle o hala oradadır! Belki bazı tür şeyler yapma, bir sanatçı olma, bir konuşmacı olma, yazar olma, savaşçı olma, kendine – güvenme yeteneğini kapsıyor? Bunun hepsinin “siz” olduğunu anlıyor musunuz? Bunların hepsi hala oradadır. Ama, “Bu güzel bir düşünce, Kryon, ama bu geçmiştedir. Geçmişe dokunamazsın” diyorsunuz. Ne kadar lineersiniz, diyorum! Çünkü yeni armağanlar hücresel yapıya doğru lineer – olmayan bir tutumda, sizindir. Yaşamınızı lineerlikten çıkarın, sadece bu şeylere dokunabilmediğinizi, ayrıca onları kaynağından çekip çıkarabileceğinizi göreceksiniz. Onları kolayca derleyebilir, toplayabilirsiniz! “Bu fikri sevdim, Kryon. Bunu nasıl yapacağım? Ben hazırım.”

Akaşa’yı Kazma (içinden çekip çıkarma)

Size ilk adımı vereceğim. Buna inanmalısınız. Sadece burada söylediğim için inanmayın. Bunun gerçek, kolunuz gibi biyolojik olduğuna kuvvetli bir şekilde inanmalısınız. Kolunuza baktığınız zaman, “Bir kolum var ve o burada ve onu görebiliyorum” dersiniz. Herhangi bir soru yoktur ve beyniniz de bunu bilir. Etrafınızdaki madde bunu bilir ve bunu kanıtlamak için nesneleri kolunuzla kaldırabilirsiniz.

Şimdi, “DNA’mda Akaşik Kayıta sahibim. Erişebileceğim, olmuş olduğum her şeyin içimde bir kaydına sahibim” dediğiniz zaman nasıl hissediyorsunuz? Bedeninizin hangi bölümünün bu bildirimi reddettiğini bana söyleyin. Size yanıt vereceğim – lineer olan bölümlerin hepsi! Mantık size haykırır, “Bunu yapamazsın. Kim olduğunu değiştiremezsin.” Ve bunda yanılır.

Tüm bunları hepiniz yapabilirsiniz. Bu, bu yeni enerjide olmanın parçasıdır ve bu odadaki birçok kişinin zaten bunu yaptığını söylemek istiyorum. Bu yavaşça ve küçük artışlarla yapılabilir. Hiç kimse fark etmeden sessizce yapılabilir ve o kadar görünür olabilir ki en iyi arkadaşınız artık sizi tanıyamaz. Bunun için enerji siz olan depodan gelir. Bu sizin DNA’nızdadır, her tek parçadadır, bunların trilyonlarcası sizin isteğinize senkronize olmuştur.

Üç zorluk seviyesi vardır: basit, orta ve zor. Her birinde neler olduğunu size anlatacağım.

Vaadi hatırlıyor musunuz? Tanrı’dan hiçbir şey istemediğinizi anlıyor musunuz, sevgili İnsan Varlığı? Yaptığınız şey kendinizi içeri girip önceden öğrendiğiniz şeyleri, daha önce çalıştığınız şeyleri alabileceğiniz dereceye kadar değiştirmektir. Anahtar? Tek bir Yüksek – Benliğin her seferinde sizinle birlikte olduğunu anlamalı ve inanmalısınız. Bu, sizin merkezi bilincinizin tüm bunlara dahil olduğu anlamına gelir. Bu sefer siz farklı bir varlık değilsiniz. Sadece aynı Yüksek – Benliğin bir diğer ifadesisiniz. Bu nedenle, bahsettiğimiz bu şeylerin hepsi için oradaydınız. Buna inanmalısınız. Yüksek – Benlik nelerin olup bittiğini biliyor mu? Gerçekten buna yanıt vermek zorunda mıyım? Yüksek – Benlik inanmanızı beklemektedir.

Kolay: Korkular. Fobiler ve bloklar. Bunların temizlenmesi kolaydır. Yine de bunlar herkesin değiştirmek istediği ve sorun olan şeylerdir. Korktuğunuz şeylerden korkmamayı nasıl isterdiniz? Burada basitçe anlatacağım. İleri adım atmaktan, değişimden, etrafınızda olup bitenlerden korkuyor musunuz? Bazılarınızın fobileri var. Yani, bunlar geçmiş yaşamlardan kaynaklanan aktarımlar, kalıntılardır. Yüksekten, böceklerden, sudan, şundan bundan korkuyor musunuz? “Pekala evet, ama aslında yaşamımı etkilemiyor, çünkü bununla birlikte yaşamayı öğrendim” diyebilirsiniz. Evet, öyle! Size nedenini anlatacağım, çünkü bu ışığın incelenmesinde karanlığı kapsar. Oraya ait değildir. Ona gereksiniminiz yok. İnancınızi, etkililiğinizi, ilerlemenizi engeller ve siz sürekli olarak bunun farkındasınız. Bu zaman sırasında o siz değilsiniz, çünkü o başka bir yaşamı yansıtır… başka bir yerdeki yaşamdan gelen bir şeydir. Ona artık ihtiyacınız yok. Bu, değişmek için hızlı olmaya, ama açıp kullanmaya hiç ihtiyacınız olmadığını iddia ettiğiniz eski yüklerin bohçasını taşımak zorunda olmaya benzer. Bir anlamı var mı?

Öyleyse başlayın. Şu anda inandığınız şeyle çalışmakla başlayın, kolunuza inandığınız aynı şekilde. Kısa sürede fobi ve korkuların gerilemeye ve değişmeye başladığını görürsünüz. Onlar geriler ve değişirken, siz alışık olduğunuz Akaşik Kaydın o parçasını talep etmeye başlarsınız. Aynen siz gibi hissettirir. O gerçekten sizdir. Başka bir şey gibi hissettirmez, çünkü siz zaten sahip olduğunuz şeyi talep ediyorsunuz. Korkular da uzaklaşmaya başlar. Bunu hissedebilirsiniz ve onlara meydan okumaya devam edebilirsiniz ve hücre yapınızın da bunu hissetmesi için bunlarla çalışabilirsiniz. Yüksekten mi korkuyorsunuz? Ara sıra kendinizi kontrol etmek için yüksek bir yere çıkın. Korkunun daha az olmaya başladığını göreceksiniz. Artık kenardan bakmak için felç olmazsınız. Bu şeyler, neden orda olduklarını merak edeceğiniz noktaya kadar uzaklaşmaya başlayacaktır! Bunlar küçük meydan okumalardır. Bir enerjiden başka bir enerjiye ilerlemenin blokajları gerçektir, ama siz, size ait olan şeylerin gücüne sahip çıktıkça bunlar azalacaktır… korkunun yokluğu. Bu büyüyecektir, pratik gerektirir. Ama kesinlikle ilerlemeyi göreceksiniz.

İnsanlar değişmeyi sevmezler. Birçoğunuz bu bloklara sahipsiniz. Bunlar farkındalığın bloklarıdır. Öfkenizi tetikleyen nedir? Bu, huzurun blokajıdır, öyle değil mi? Bir ahmak size kendi ahmaklığından söz ederken en sonunda sabırlı olabilir misiniz? Öfke yerine bu işlemi anlıyor olabilir misiniz? Evet. Bunlar basit şeylerdir. Bu testleri geçebilir, yaşamınızı değiştirebilirsiniz ve sonra daha karmaşık sorunlar üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Sevgili İnsan Varlığı, bunun güzelliği şu, eğer hepiniz basit şeyleri yapsaydınız, bir grup huzurlu savaşçı olurdunuz… ışık savaşçıları. Hepiniz korku, fobiler ve bloklardan özgür olurdunuz. Hepiniz ışığı saflıkla gönderirdiniz ve başka bir şey yapmadıysanız Ruh’un yargılaması olmazdı. Ama eğer yapmak isterseniz, bu zorlaşır.

Orta: Alerjilerinizden nasıl kurtulur ve bağışıklık sisteminizi nasıl değiştirirdiniz? Bu biraz daha zordur. “Pekala, böyle bir şey nasıl yapılır? Sadece bunun gittiğini mi düşünürsün? Alerjim ya vardır ya yoktur. Hücrelerim alerjik” diye sorabilirsiniz. Oh, gerçekten mi? Size anlatacağım, sevgili İnsan Varlığı, bu odada artık ihtiyaçları olmayan bir şeyleri taşıdıklarını kavradıkları için alerjilerini iptal edenler var. Onlar Akaşik Kayıta gittiler ve herhangi bir şeye asla alerji göstermedikleri bir yaşamdan saf DNA aldılar! Bu mavikopya hala oradadır! O daha dayanıklı ve tam olan ve asla hastalığa sahip olmamış bir bağışıklık sistemini temsil etti. Bunlar kuvvetliydi ve asla herhangi bir şeye alerjik değildi. Hastalığa sahip olmamayı nasıl isterdiniz? Yıllarınızın ötesinde kuvvete ve enerjiye sahip olmayı nasıl isterdiniz? Bu daha zordur, biliyor musunuz? Ama öyledir. Kim olduğunuzu düşündüğünüz şey hücresel seviyede yeniden – yazılabilir.

Yaşamınızdaki ne olursa olsun her şeyde huzura sahip olmayı nasıl isterdiniz? Problemlerin uzaklaşacağını söylemedim. Sadece problemlerle ilgili nasıl huzurlu olunacağını sordum. Drama ve üzüntüden kurtulmayı nasıl isterdiniz? Bu, drama sorunları ile ilgili ilginç bir şeydir: Işıkişçisi karmik enerjiyi çalışmadığı zaman, drama ortaya çıkar! Karmanızı iptal ettiğiniz zaman, artık ihtiyacınız olmayan bir şeyle ilgili dramaya devam etmek için bir neden yoktur. “Kryon, yıllar önce yolumu değiştirmeye karar verdiğimde karmamı iptal ettim. Bu, onun hala orada olması gibi görünüyor.” Bu o kadar basit değil. Karmanızı iptal etmeye niyet etmek önünüzdeki yolu temizlemeye benzer. Ama şimdi kalkmalı ve yolu yürümelisiniz. Karmik nitelikler size haykırır: “Beni topla.. Ben seninim!” Ama sonra siz yürürken, niyetinizin karmanızı asla toplamadığınız bir durum yaratmış olduğunu hatırlarsınız. Ama bunlar her zaman etraftaydı, sizinle konuşuyordu.

Bu zordur. Sana anlatayım yaşlı ruh, bu odada oturan veya bunu okuyan herhangi bir Işıkişçisi spiritüel bir devrimden geçmiştir. Sizler rahip oldunuz, rahibe oldunuz, şaman oldunuz. Bu şeylerden geçtiniz, yoksa sandalyede oturup bunu dinlemezdiniz ya da bu ezoterik bilgiyi okumazdınız. Bu orta Akaşik niteliklerde, herkesin sizinle birlikte olmayı istediği çok huzurlu bir kişilik geliştirebileceğinizi söyleyebilirsiniz. Yanıt budur, öyle değil mi? Bu, üstatların sahip olduğu huzurdur. Bu, sadece orta bölümdür, size başlama noktasını verdim. Size örnek verdim. Size orta olanı verdim. Şimdi zor olanı anlatacağım.

Zor: Bu inanılmaz olan bölümdür. Bu, gerçekten Akaşayı kazmak ve geleceği değiştirmek isteyenler içindir. Her birinizde sahip olmuş olduğunuz her şey vardır… deneyimin çağları. İlave olarak, eğer Akaşayı kazacaksanız, yani eğer Akaşaya girip bu şeyleri alacaksanız, bu yaşamla ilgili hoşlanmadığınız şeyleri hükümsüz kılacaksınız. Sonuç budur. Bu, DNA’ya gidip üzerinize farklı bir şey yapıştırmak değildir. Aslında, bu değişimdir – birinin diğeriyle değişimi. Bu şekilde işler. Çünkü DNA olduğunuz her şeyi sahiplenir. Yaptığınız şey nitelikleri yer değiştirmektir… enerjinize uymayan şeyi kayda koymak ve yaptığınız şeylere sahip çıkmak. Bunların hepsine sahipsiniz.

Başka bir şey daha var: Her biriniz spiritüel kavanoz dediğimiz şeye sahipsiniz. Bu kavanoz bu dünyada bir İnsan Varlığı olarak Tanrı, rehberler, melekler, etkileşimler, kutsal iletişim ile ilgili öğrenmiş olduğunuz her şeyle doludur. Ve kavanoz sizindir. Her yaşamda yeniden doldurulması gerekmez. Kapağını açıp, bilmiş olduğunuz her şeyi dökmeniz için orada hazır yatıyor. Bu, spiritüel Akaşa sisteminin parçasıdır. Bu gezegende görünüşte bir çırağın bir gecede üstat olmasını sağlayan, var olan her şeyin spiritüel altın kaplamasıdır. Bu “çırak” ödentilerini ödedi ve bunlarla yaşadı. Belki de bu inanç için öldü.

Birçoğunuz belli şeylerden korkarsınız, çünkü sonuç olarak öldünüz. Bazılarınız ezoterik olana dokunmak istemezsiniz, çünkü bu bir aydınlanma ve ölüm korkusu taşır. O kadar korkarsınız ki, kavanozu açmak istemezsiniz. Birçok insan bu tam terimi reddeder, inanmaz. Pekala, gerçekten öyle değil. İnanırsınız, ama ona tekrar dokunmak istemezsiniz. Burada kimlerin olduğunu biliyorum. Zor kategorideki ilk nitelik spiritüel kavanozu açmak ve sizin tarafınızdan öğrenilen her şeyi üzerinize yerleştirmektir. Bundan korkuyor musunuz? Bazılarınız spiritüel konuların tarihinde çok önemliydiniz. Bu gerçektir.

Sadece spiritüel bilgiyi taşımazsınız, kavanozdaki alışmış olduğunuz kişinin kişiliğini taşırsınız. Bunu size açıklamak zordur. Görünürde metafiziksel konulara hiç inanmayan biri bir gecede dev bir öğretmen olabilir. Kavanozu açar ve tüm yapması gereken lineer tarzda bilgiyi kullanmak için öğrenmek ve dinlemektir. Öğretmen – olmayanlar öğretmen olur. Hiç bilgisi olmayanlar, şimdi büyük bilgiye sahiptir. İpucuna sahip olmayanlar, büyük bilgeliğe sahiptir. Spiritüel kavanoz – bu zor olandır. O oradadır; hepiniz ona sahipsiniz. Bu odadaki ve bunu okuyan herkes buna dahildir.

Doğmuş olduğunuz kişilikten bütünüyle ve tamamen farklı olan bir kişiliği yüklenebilirsiniz. Buna hazır mısınız? Korkulara, fobilere ve bloklara çok mu bağlısınız? Daha fazla huzurlu bir kişilik ister miydiniz? Bu kendi içinde bir korkudur, öyle değil mi? Sadece kendinizi bulmak için, kendinizi kaybettiğinizi hissedebilirsiniz! Bu, bu “zor” kategoride elde edilebilirdir. Bunlar Yüksek – Benlik ile bağlantı vasıtasıyla açıklıkla verilebilen şeylerdir. Bu şeylerde büyümek İnsan Varlığından Yüksek – Benliğe daha büyük ileşitim yeteneği gerektirir. Attığınız her adımda daha fazla bağlanırsınız.

“Bir dakika, Kryon. DNA’mıza bağlı olduğumuzu söyledin, Yüksek – Benliğimize değil.” Evet, öyle dedim. Yüksek – Benliğin nerede olduğunu düşünüyorsunuz. Yüksek – Benlik boyutlararası DNA’dadır. Size hangi DNA katmanının onu içerdiği bilgisini ve onun İbranice ismini bile verdik. Hatta onun rakamının altı olduğunu söyledik: DNA’nın altıncı enerjisi. Bu çekirdek bilgi, bu Yüksek – Benlik, kim olduğunuzu yaratmak üzere bir arada çalışan DNA’nın trilyonlarca parçasında gizlenir. Oh, Yüksek – Benliğinizin gökyüzünde bir melek olduğunu düşünmek mi istiyorsunuz? Hayır değildir. O sizin içinizdedir, hücresel yapınızda gömülüdür. Bulunduğu yer orasıdır. Burada bilinecek çok şey var.

“Kryon, kafam karıştı. Tüm bunlarda Tanrı nerede?” Asla bakmadığınız yerde, çünkü Tanrı, perdenin ötesinde bir yerde olan spiritüel yardımın sevgili ailesi kavramıdır. Tanrı sevgidir, yine de bu tamlığı dışınızda gerçekten bulamazsınız. Bu sürekli bir arayıştır ve insanlık Tanrı’yı yaradılıştan beri arıyor. Şimdi tekrar size Tanrı’nın sisteminin içinizde olduğunu ifşa ediyorum ve ilahiliğinizin en özü, kendi bedeninizdeki boyutlararası DNA’da yatmaktadır. Sessiz ol ve bil ki sen Tanrısın. Hadi aramayı durduralım ve gerçeği en beklenmedik yerde bulmanın zaferini kutlayalım… içinizde.

Neredeyse bitirdik. Şimdi sahip olmadığınız yeteneklere sahip olmayı nasıl isterdiniz? “Kryon, bu nasıl olabilir? Yeteneğim ya vardır ya da yoktur. Piyanoyu ya çalarım ya da çalamam” Ne kadar 3 Boyutlusunuz? Sona erdiğine karar verip oraya gittiniz. Bir tür kek olduğunuzu hissediyorsunuz ve fırından çıktığınızda, bittiniz! Sadece başlangıç (yemek) tarifi olduğunuzu ve tarifin değiştirilebileceğini anlamıyorsunuz. Yani, Akaşanızda, DNA’nızda sahip olduğunuzu düşünmediğiniz, ama sahip olduğunuz yeteneğin anısı vardır. Tekrar, buna Akaşayı kazmak deniliyor. Bundan daha önce sözettik. Bu yıllar sürer. Bu başarılabilir. Gerçekleşebilir ve uyandırılabilir. Neden korkuyorsunuz? Neden başlamıyorsunuz?

“Peki, insanların önünde konuşamıyorum. Bunda iyi değilim” diyorsunuz. Üçüncü yüzyıldaki hatipten ne haber? Onu fırlatıp atacak mısınız? Her şeyden önce, o sizdiniz! İçinize gidip o nitelikleri almak ister miydiniz? Hatip otorite ile konuşur ve insanlar dinler. Bu bir yetenektir. Birçoğunuz buna içinizde sahipsiniz, yine de doğduğunuz zaman sahip değildiniz. Bundan dolayı, böyle bir şeyi hayal edemezsiniz. Bu yeteneğe sahip olmadan o birçok yaşamları yaşayamazsınız. Tekrar söylüyorum: Kendi tarihinizde çekip alacağınız çok çeşitli şeylere sahipsiniz, sevgili İnsan Varlığı. Bu gelişmeniz için sizindir. Çok mu garip? Bir gün bunu partnerime sorun. O bunu yaptı.

En zor olan: DNA’nızı, şimdi onda dalgalanan hastalığın orada olduğunu hiç hatırlamayacağı bir noktaya değişmesini nasıl isterdiniz? İçinize gidin ve hastalık gelmeden önceki sahip olduğunuz temiz DNA’yı alın! DNA bunun neye benzediğini hatırlar. O buna katılıyordu, hatırlıyor musunuz? Hastalığın gerilemesi, uzaklaşması ve asla geri gelmemesi için, boyutlararası bir tarzda kendi DNA’nızı değiştirmeye başlayın. “Mucize gibi görünüyor, Kryon!” Aslında, öyledir… üstalığa geçiş mucizesi.

Mucizeler sadece sizin normal inancınızın dışında olan şeylerdir. İnancınızı değiştirin, mucizeler olağan olur. Bazen mucizevi olaylar gerçekleştiğinde, İnsanlar ellerini kaldırıp Tanrı’ya “Teşekkürler, Tanrım!” der. Kendi DNA’larını geçmişte sadece üstatların verebileceği şeyleri aldıkları güce aktive etmiş olduklarının anlayışı yoktur. Sadece lineer olmayan bir şekilde, değiştirmek için kendilerinin olan şeyi değiştirdiler. Kendi yaşamlarını iyileştirdiler. Sadece üstatlardan elde edilebileceği düşünülen şeyler şimdi herkes için elde edilebilirdir. Bu, İnsan ırkının yeteneğidir. Siz de bu grubun parçasısınız ve bunu biliyorsunuz.

Bunlar böyle olmadıkça, bunlar doğru olmadıkça bu şeyleri size anlatmazdık. Biz sadece genişlemesi gereken bir öğretiye kapıyı açtık.

Burada bir sistem vardır. Aile enerjisinin aile ile kaldığı bir sistem ve siz bunu bilmiyorsunuz bile. Burada kaybettikleri için yas tutanlar var, onları hiç kaybetmediler. Lineerlikte, sizin yararınız, sizin güçlenmeniz için burada olan sistemi veya Tanrı’nın sevgisini anlamıyorsunuz. Kaybettikleriniz yaşamınızın kalanında elinizi tutacaktır. Görmüyor musunuz? Bu şekilde olmalıydı. Bu sizin tesellinizdir. Huzurunuzun geldiği yerdir. Yaşam boyunca size yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu ailedir!

Burada saklanan çok şey var ve sistem Akaşa’ya erişmeye başlamanızı sağlıyor. Kapıyı itin. Yüksek – Benliğinizin elini tutun ve asla geriye bakmayın. Bu davettir, yaşlı ruh. Bu davettir.

Bunu dinleyen ve okuyan İnsanlar kutsanmıştır.

Ve öyledir.

KRYON

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)