SPİRİTÜELLİĞİN SOYAĞACI

Yazdır Yazdır 

CANLI KRYON KANALLIĞI

” SPİRİTÜELLİĞİN SOYAĞACI”

Bu canlı kanallık McCaysville, Georgia’da verildi

http://www.delphiu.com

11 Temmuz 2009

Selamlar, sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon’um. Bu İnsan Varlığının sesidir, öyle değil mi, tam şimdi hepinizin dinlediğiniz? Bu ayrıca okurlar için de İnsan Varlığının sesidir. Ben gelecekten konuşuyorum, çünkü ben kuantum haldeyim; okurların ve dinleyicilerin enerjisi aynıdır, çünkü 3B’de önümde bulunanlar, benim için bu satırları okuyanlarla aynıdır. Ve tekrar soruyorum, Konuşan Kimdir? Özel olduğunu iddia eden bir İnsan Varlığı mı? Bunu açıkça soruyoruz İnsan Varlığı çünkü şimdi, odada önünüzdeki enerjiyi incelemenizin zamanıdır. Tam şu anda gerçek zamanda burada olanlarınız için, bu sandalyeden akan enerji var. Bazılarınız bu enerjinin saçlarınızı diken diken edeceğini hissedeceksiniz, çünkü Tanrı’nın bu yerde bir dost olarak mevcut olması ve Ruh’un gerçeğinin odadaki İnsan Varlıklarının hücresel yapısından yayılması niyetiyle tasarlanmış olan bir bilgelik yerindesiniz. Tam şimdi gerçekleşen şey budur. Buradaki ahşabın dokusu insanlığın iyileşmesinin görünüşlerinin (sırlarının) farkındadır. Bu, oturduğunuz sandalyelerde gerçekleşti sevgililer, hepsini biliyoruz, çünkü her zaman buradaydık.

Sandalyelerde kimlerin oturduğunu biliyorduk ve kimlerin okuyacağının potansiyelini biliyorduk – gerçekleşmeden önce bunların hepsini biliyorduk. Bu falcılık değil, bu sadece potansiyeller ile ilgilidir. Yine, gezegendeki tüm kutsal metinlerin, spiritüel nitelik taşıyan tarihteki en derin yazıların, bunların hepsinin İnsan Varlıklar tarafından yazıldığını ve söylendiğini söylüyoruz. Bunların hiçbirini Tanrı yazmadı. Hepsini insanlar yazdı. Niyetleriyle, çıplak elleriyle yazdılar, çeşitli şehirlerdeki arkadaşlarıyla iletişim kurdular, bunların bazıları hapishanede, bazıları zindanda, bazıları negatif durumlarla bunalmış. Her biri kalplerindeki sevinci açığa vuruyorlardı, çünkü özel bir şey bulmuşlardı. Bunların hepsi İnsanlar tarafından yazılan dünyanın kutsal metinleridir. Şimdi bu yerde, daha fazla bilgelik sunuyoruz ve binanın ve tapınağın ismiyle birleşiyoruz [Delphi Bilgelik Üniversitesi Tapınağı]

20 yıl önce şu anda sandalyede oturan İnsan Varlığı tarafından kanallanan gerçekleşme ve forma geldim. Dünyanın dünya olmasının öncesinden bu yana buradaydım, sadece geçişin başlangıcında iletişim işlemine başlamama izin verildi. Mesaj sabit, sürekli idi, asla kafa karıştırıcı değildi ve asla engelleyici değildi. Birbiriyle bağlantılıydı ve asla kendisiyle yarışmadı. En başından beri mesaj bunun bir geçiş çağı olduğu ve sizler bu sözleri okurken bu geçişin önünüzde olduğudur.

Kadim İnsanlar Hepsini Biliyordu…

Size genel olarak spiritüalizmden söz edeyim. Kadim insanlar, sezgileri vasıtasıyla bugün sizin Yeni Çağ dediğiniz “Ruhun sırları”nı taşıdılar. Bu nitelikler ile ilgili yeni olan hiçbir şey yoktur, çünkü bunlar insanlık kadar eskidir. Kadim insanların inancında, bunlar hiç de sırlar değildi. Sır olmaya ihtiyaç yoktu. Hiçbir şey onlarla rekabet etmiyordu ve kadim insanlar Gaia adı verilen gezegenin enerjisi olduğunu ve onun İnsan Varlıkları ile yakından çalıştığını açıkça biliyorlardı. O insanları besledi, onları giydirdi; onlara bilgelik verdi. İnsanlar yerkürenin enerjisi etrafında çocuklarının doğumunu kutladı. Çocuklarına bir çok nedenle atalarının isimlerini verdiler, buna çocuklarının kendi ataları olduğu inancı da dahildi! Reenkarnasyon adı verilen yaşam döngüsü realite olarak kabul edildi ve bu, tüm gezegende birbirlerini asla görmemiş olan ve başkalarının var olduklarını bilmeyen toplumlar için sezgiseldi. Yine de, bu kadim inançların hepsine bugün Yeni Çağınızın parçası olarak sahip çıkıyorsunuz.

Tarih boyunca, gezegenin enerjisi üstatların ortaya çıkmaya başlamalarına yetecek kadar gelişene kadar bu inanç nitelikleri olgunlaştı. Bunlar insanlığa bu sezgisel nitelikleri nasıl alacaklarını ve gezegen için fark yaratacaklarını göstermek için gelmiş olan üstatlardı. Üstatlar üstatlığı öğretti, ama insanlar sadece onlara tapmak istediler. Birer birer üstatlar geldi ve birer birer İnsanlar tarafından elimine edildiler (öldürüldüler). Bu şehitlik yeni sistemler yarattı, çünkü şimdi tapınılacak peygamberler vardı ve dünyanın inanç sistemleri değişmeye başladı ve kadim insanların yolları yeraltına inmek zorunda kaldı. Bu bilgelik yerinde konuştuklarımız gerçekte metafizik değildir ve Yeni Çağ değildir. Temel sezgisel spiritüalizmdir. Bunlar kadim insanların bildiği ve devam ettirdikleri şeydir, yine de şimdi bilgi saklanmalıydı ve “sırlar” haline geldi.

Sırlar Başladı – Kadim Gerçeğin Korunması

Sizleri metaforik olarak bir yere götürmeyi diliyorum. Burası tarihte gerçek bir yer ve gerçek bir olay. Sizi zamanınızdan çok uzak olmayan bir yere götürmeme izin verin, çünkü bu 300 yıldan daha az bir süredir. Sizi her biri uzman olan yaşlı adamlarla dolu bir odaya götürüyorum. Bazıları hükümette liderler idi ve bazıları hukukta liderler idi, hatta bir tanesi kilisede lider idi. Onlar gizli toplantılar yapıyorlardı, bir isim, yer veya kasaba ile tanımlanmayan önemli bir toplantıda bir çember şeklinde oturuyorlardı, ama bu gerçekleşti. Toplantı sosyal organizasyonları bir paravan olarak kullanarak, sırları çeşitli şekillerde devam ettirmek için bir anlaşmaydı. Bunlar, sezgisel spiritüel düşüncelerin şeytan olarak görüldüğü, temel İnsan doğasının karanlıktan geldiğinin öğretildiği ve Ruhun armağanlarının şeytanın işi olarak görüldüğü zamanlardı. Eonlardır insanlık ile birlikte olan, ama şimdi tehdit altında olan Tanrı’nın basit gerçeklerini korumak için bir şeyler yapmak zorundaydılar. “Modern din”in doğumu yönetimi ele geçiriyordu ve insanlığa kirli doğduğunu, güçsüz olduğunu ve peygamberlerin her şeyin anahtarı taşıdığını, bundan dolayı takip edilmeleri ve onlara ibadet edilmesi gerektiği öğretilmeye başlanıyordu. Spiritüellik parçalanmış ve kişisel olmayan bir ambalajda yeniden tanımlanıyordu. Erkekler “nasıl takip edileceği ve ibadet edileceğinin” 3B kurallarını yazmaya başlıyordu ve erkekler tüm bunlardan gücü topladılar. İnsanlık mitoloji, hepsi Tanrı’nın adına olan ıstırap, ölüm, savaşlar ve nefret ile dolu olacak spiritüel bir karanlığa kaymaya başlıyordu.

Bu yaşlı adamların yaptığı ilk şey, “enerji donanımları” olduğunu hissettikleri şeyleri çıkarmaktı – Kristaller. Bu taşları [kristaller] kendi çemberlerine çok ilginç bir modelde yerleştirdiler. Bu model bugün çifte tetrahedron olarak biliniyor ve onlar için kutsal bir şekil idi. Önlerindeki tabanda yerleşik iken adamlar şarkı söylemeye başladılar. Sözleri olmayan tonlamalar yaptılar, çünkü İnsan sesinin kutsallığın enerjisini yarattığının bilgisi vardı. Tanrı “onların içinde” görünüyordu ve yapmak üzere oldukları şeyi arındırmak için tonlamalarla odayı doldurdular. Birçok mum yaktılar, mumlar orayı daha çok kutsal yaptığından değil, çünkü elektrikleri yoktu [Kryon espri yapıyor]. Bu garip, çünkü siz bu niteliği bugüne kadar taşıyorsunuz, gerçeği gizlemek zorunda olmanın bu zamanının tohum anısı gibi.

Bu odada alınan kararlar yıllarca, yüzyıllarca gezegende yaygın olacak olan gizli organizasyonların tohumları oldu. Bu organizasyonların bazıları gelişip büyüyecekti ve yanlış anlaşılacaktı ve diğerleri dönüşecek ve üyelik açgözlü olduğunda diğer organizasyonlara değişecekti. Bazıları sırları güç için kullanmak istedi. Onların bazıları kendilerine “Aydınlanmış Olanlar” adını verdi. Ama aydınlanmamışlardı ve diğerleri sırları kendilerine sakladılar, çok azını anlattılar ve verilmiş olanların saflığını sakladılar.

O organizasyonlardan biri, bugün bile toplumunuzda vardır – Masonluk adını verdiğiniz organizasyon. Eğer onlar bugün taşıdıkları sırları size verebilselerdi, bu adamlar size ‘onların her birinin içinde bir peygamber olduğu ve gezegendeki tüm bilgeliğin, şifanın ve enerjinin içeriden geldiği” çekirdek bilgisini anlatırlardı. Ne kavram! Bu, sizin bugün çalıştığınız ve Yeni Çağ dediğiniz şeydir. Bu binada öğretilen şey budur. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geldi, öyle değil mi?

Bilim Değişiyor – Mantık Bunu Talep Ediyor

Size spiritüalizmin soyağacından bahsedeyim, çünkü içinde bulunduğunuz geçiş eski gerçekleri ortaya çıkarmaya başlıyor. Bunun kanıtı olarak, mantıklı düşünmenin kalesi çatlamaya başlıyor, çünkü deneysel bilimin kendisi olası yaradılışın ve tekamülün bir sütunu olarak “zeki enerjinin” varlığını öne sürmeye başlıyor.

Tüm “modern zamanlarınız” boyunca, Tanrı’nın bilimde yeri yoktu. Ancak, son nesil içinde aniden, rakamları, olasılıkları ve yaradılış paradigmalarını inceleyenler “her şeye rağmen” bir mantık görüyorlar. Şans olasılığının tamamen dışında, Evrenin sadece zeki bir tasarımcının yaratabileceği bir şekilde gelişmiş olduğu görülüyor. Bu “zeki tasarım” kavramı tartışılabilirdir, çünkü yaradılışın bir tür yüksek bilinci olduğunu belirtir. Her ne kadar karşı gelse de, bilim olasılıkların olduğunu ve gerçeklerin önlerinde olduğunu yadsıyamaz. Yaradılış tesadüfen gerçekleşmiş olamaz.

Gaia kötü bir isme sahip olmaya başlıyor! Oldukça tartışmalı hale geliyor, çünkü dünyanın kendi tekamülü içinde “yaşam bilincine” sahip olabileceği şimdi bilimsel topluluğun önündedir. Neden? Çünkü Dünya’nın tarihi ortaya çıktıkça, gerçekler yaşamın bir “plan”ının olduğunu, gelişigüzel olmayan olayların bir sisteminin bulunduğunu, yaşamı destekleyen ve geliştirmeyi sürdüren bir zekanın olduğunu haykırıyor.

Biz her iki kamptaki fikirlerden bahsederken, bilim adamları sıraya diziliyorlar. Dünya’daki yaşamı koruyan ve dengeleyen Gaia adı verilen kendi – kendini sürdüren bir yaşam tekamül enerjisi var mıdır? Veya sizden önceki binyıllarda yaşamın kendisini yedi kez yok ettiği gerçeğiyle belirtildiği gibi, dünyanın gelişme şekli tamamen ve bütünüyle tesadüfen midir? Gerçekte öyle! Bu nedenle, “yaşamın kendisini yok edici” olduğunu ve gezegende ortaya çıktığı her seferinde, sonunda kendisini yok ettiğini söyleyenler vardır. Diğerleri tersini söylüyorlar, yaşam döngüsünün başlama ve durmalarının sadece Gaia’nın yaşamı nasıl daha iyi ve daha da iyi yarattığını belirlediğini söylüyorlar.

Dikkate değer olan özel bir “her şeye rağmen” niteliği vardır – Gaia’nın varlığının şansın ötesinde olduğunu gösteren, bilim adamlarının inceledikleri bir nitelik. Eğer yavaşça gerçekleşmekte olan şeyin özetine bakacak olursanız, Gaia adı verilen gezegenin enerjisinin yıldızlardan ve her yaşam döngüsünün duraklamalarından öğrenmiş olduğu açıktır. Gezegendeki yaşam gücünün büyük eliminasyonlarından biri, aynı anda çok fazla oksijene – dayanan yaşam geliştiği ve atmosferi oksijenden yoksun bıraktığı zaman gerçekleşti. Elbette bu yaşamı öldürdü, çünkü artık oksijen kalmamıştı. Bundan sonra olan şey ilginçtir. Yaşamın genişlemesinin sonraki tekamülü fotosentez adı verilen tamamen yeni bir işlemi kapsadı. Gaia gezegendeki bitkilerin yaşamın gereksinim duyduğu oksijeni üreteceği bir sistem yarattı. Bitkilerin gereksinim duyacakları “besin”, yaşamın atık olarak bertaraf ettiği şey olacaktı. Bu nedenle, görünüşe göre tesadüfen ilk doğal, sembiyotik ilişkilerden biri doğdu, ancak bu şans istatistiklerinin tamamen dışında sonraki apaçık zeki sürecin ortaya çıkışıydı. Uzun bir zaman periyodunda, yaşamın kendisini tesadüfen yok etmediği açıktı. Bunun yerine, eski hatalardan öğrendi ve hayatta kalmak için gerekli olan düzeltmeleri geliştirdi. Gaia canlı ve iyi idi ve insanlık için sahneyi yavaşça saflaştırıyordu.

Sonraki Aşama – İnsan Bilinci

Öyleyse neden bundan spiritüel soy ağacı olarak bahsediyorum? Çünkü sizler burada oturuyorsunuz, İnsan Varlığı. Sizler tüm bunların ürünüsünüz ve Gaia size sürekli olarak gereksinim duyduğunuz değişimleri sağlıyor. Şu anda gezegende gerçekleşmekte olan şey, evrimsel yaşam gücü senaryosunda sonraki adım olarak, bilincin değişimidir. Yaşam kendisini yok etmeyecek, çünkü bir şekilde böyle yapmak kaderi. Bunun yerine, sizler işbaşındaki Gaia’nın özünü görüyorsunuz. Bundan dolayı, İnsan bilinci ve dünyanın birbirine bağlı olduğunu söyleyebilirsiniz ve haklı olurdunuz. İnsanlığın tarihinde ilk kez bu ittifak çok kuvvetlidir, öyle ki birinin nerede başladığı ve diğerinin nerede bittiğinin imgesi bulanıktır. Bu, Mayaların kendi çalışmalarındaki ve spiritüel takvimlerindeki titreşimsel gözlemleri onaylar. Sizler dünyaya bağlısınız ve sahip olduğunuz bilinç kristalin yapıyla konuşur [Akaşik Kaydın anısı] ve düşüncelerinizle titreşir. Yaradılış Mağarası içinde olduğundan daha çok [Günün erken saatlerinde Lee’nin konferansı], düşünceleriniz direkt olarak gezegenin Kristal Izgarasına taşınır.

Mayalar Galaktik Hizalanma [2012 enerjisi] içindeki bu zamandan Sarı Güneşin Döngüsü olarak bahsettiler. Onlar Gaia’nın bu döngüsünü kehanet ettiler ve yazılarında ve oymalarında tarihte bu zamanın gezegende şimdiye kadar İnsan bilinci için mevcut olan en yüksek titreşimlere sahip olacağını size anlattılar. Bu bilgi hala, bilginin taşa yazılı olduğu [Meksika] yerde öğretilmiyor, çünkü eski yollar onu baskılanmış tutmaya devam ediyor! Ama herkesin okuması için orada ve bu kötü olayların olacağının bilgisi değildir!

Tanrı Değişti mi?

Temel spiritüel sistem değişti ve bu değişimi istemediklerini söyleyen birçok insan var. Bundan kısaca bahsedeceğim. Karma yaşam ve ölüm, doğum ve hayatın uzamasının eski sistemidir, yaratılan enerjilerin ve eşzamanlılıkların bir bilmecenin çözülmesini sağlayacağı bir sistem. Bir insan bir hayat yaşar ve geri gelecektir ve DNA’sında son geldiği yaşamda başaramadığı şeyin enerjisini taşıyacaktır. Bazen DNA’larında başardıkları şeyleri taşırlar… ve bunu iptal etmek için ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Karma bir İnsan Varlığının olduğu kişiliğin, istedikleri şeyin, korkularının, umutlarının ve tutkularının arkasındaki itici güç olmuştur. Karma tüm bunları zorlar (itekler).

Son 20 yılda, tüm bunlar değişti. Çok uzun zamandır bir değişimin olduğunu bile inkar eden, bu metafizikte bulunmuş olanlar olacaktır. Size şöyle diyeceklerdi: “Tanrı dün, bugün ve ebediyen aynıdır”. Haklılar! Çünkü Tanrı’nın sevgisi değişmez ve “Tanrı’nın kişiliği”nin özü ebedidir. Böylece Tanrı’ya gelince, değişim ve geçiş olamayacağı onların iddiasıdır. İddia şudur: İnsan Varlığının Tanrı, Gaia, Akaşik Kayıt ve sistemi temsil eden her şey ile ilişkisinde değişim vardır. Bu, değişimin gerçekleştiği yerdir ve Tanrı ve Gaia ile bu ilişkide, bilinç İnsanların gezegene gelip “Karma benim tamamladığım, artık ilgimin kalmadığı bir şey – gitti” diyeceği dereceye kadar değişmeye başlıyor. Bu görünüşe sahip herhangi bir İnsan düzeltmek için geldiği, çok güçlü hissettiği o şeylerin, anne babasının istemiş olduğu şeylerin eski Akaşik kanalından (alışkanlıklardan) çıkabilir. Enerjinin karmik yazı tahtasını silip temizleyebilirler ve kendi realitelerini yaratmak için kendi üstatlıklarına sahip çıktıkları ve eski görünen ve farketmedikleri bir şey olan içlerindeki çok eski bir şey tarafından kışkırtılmayacakları ve sevk edilmeyecekleri bir yere ilerleyebilirler.

Bu odada, bunu yapan 30 dan fazla kişi var. Birlikte gelmiş olduğunuz enerjiyi geçip gittiniz ve süreçte öğrenme vardı ve süreçte gözyaşları vardı. Süreçte kendi derinizden tırmanarak çıkmak zorunda kalan ve uygun olduğunuzu bildiğinize şeye ilerleyen kendinizin rahatsız bir parçanız vardı, ancak bunu kontrol edebilirdiniz. Bu, bizim şimdi bu yerde kutladığımız İnsanların birlikte – yaratıcı enerjilerinin başlangıcıdır. Bu Bilgelik Tapınağıdır ve bu şeyler daha önceden öğretildi.

Gelecekçiler Size Ne Anlatıyorlar

Bu anda söylenebilecek en bilgece şey nedir? Ne olduğunu size söyleyeceğim, çünkü bu, İnsan Varlıklarının bu gezegeni kontrol etmesidir! Kendi bilinçlerinde, dünyanın tozunu ve yukarıdaki gökleri kontrol ederler. Kendi bilinçlerinde, daha sonra olacak şeylerin titreşim seviyesini kontrol ederler. Kendi bilinçlerinde, geçmişte topraklar üzerinde uzanan ve daha sonra olacakların enerjisini sağlayan zamanın fraktallarını kontrol ederler [ kendini – yıkmanın tekrarlanan döngüsü]. “Uzman” olanlardan bundan sonraki iki yılın korkuyla dolu olabileceğini işiteceksiniz. Ekonominizin düşmeye devam edeceğini ve tamamen çökeceğini işiteceksiniz. Gaia’nın, yerkürenin geğireceğini ve patlayacağını ve okyanuslardan gezegeni kaplayacak olan gazın çıkacağını [metan] ve insanlığın havasızlıktan boğulacağını işiteceksiniz. Elbette, yeni hastalığın gezegeni salgın hastalıkla doldurmak için karanlık tarafın komplosu olduğunu işiteceksiniz. Tüm bunları işiteceksiniz, çünkü bunların hepsi sizin ömrünüzün potansiyellerinde bulunmaktadır. Başka deyişle, aslında bu şeyler realitenin potansiyelleridir.

Şimdi, İnsan Varlığı, benden işiteceğiniz şeyler ile ilgili açık olalım. Bu felaketlerin gerçekleşmesi gerekmiyor! Korku, komplo ve felaket kehanetleri var, çünkü eski bir döngünün enerjisi kendisini göstermeye çalışıyor. Bilincinizin enerjilerini, zaman fraktalını izlemek yerine, geçişe olmasını istediğiniz şekilde başlayan bir dünyaya yönlendirmede fark yaratmak için yeterli sayıdasınız. Sizler, felaketleri kehanet edenlerin yolları yerine bunu istediğiniz şekilde yönlendireceksiniz. Size bunu söylüyoruz, çünkü onlar her zaman var olmuş olan potansiyellerdir. Bunlar en güçlüsüdür ve öyle kalıyor. Bunu yapmak için çok zorlanmak zorunda değilsiniz, çünkü tüm yapmanız gereken sahip olduğunuz ışığı taşımaktır. Tüm yapmanız gereken zaten orada olan o ışığı taşımaktır ve siz bunu başaracaksınız. Aslında, tamamıyla yeni bir zaman fraktalına gireceksiniz, yeni enerjinizin olduğu bir fraktala.

Size istikrara kavuşacak olan istikrarsız ülkeler, uzaklaştırılacak olan dengesiz diktatörler ve kendisini asla onaramayacağını düşündüğünüz ekonomideki olayların işleme şekillerindeki sürprizler ile ilgili bazı kehanetler verdik. Bunların hepsine inanmak zordur, çünkü hepsi pozitif ve sizler şimdi bunlardan birinin ortasındasınız – kültürünüzde paranın nasıl işlediğinin amacına yeniden hizalanma ve sorumluluğa karşılık verme ve orada bulunan saf açgözlülük faktörünün eliminasyonu. Hiç de pozitif görünmüyor! Bu zor, öyle değil mi? Korkutucu, öyle değil mi? Kaygılandırıcı, öyle değil mi? Kaçınız bunun etrafında dönüp ekonomi ağacının budanmasını kutlayacaksınız? “Teşekkür ederim, Tanrım, bu ağaç şimdi yaşayacak, çünkü bize hizmet etmeyen dallarını budadık”. “Teşekkürler Tanrım” diyebilirsiniz, “bu özel ülkeyi eşsiz kılan serbest girişim hayatta kalabilir, çünkü bunun işleme şeklini değiştirdik. Teşekkür ederim Tanrım, tarih kendisini tekrarlamayacak ve sadece birçok insan olacağını düşündüğü için yaşam yok olmayacak.” Bu gücünüz tam şu anda birçok kanallar vasıtasıyla Ruh’un size öğretmekte olduğu şeydir. Sistem bu şekilde olacak. Sizler şimdi işbaşındasınız! Size anlattığım diğer şeylere de bakın. Orta Doğu’ya gelen muazzam değişimlere bakın.

Galaktik Hizalanma Geçişin Parçasıdır

Kozmos da bir rol oynuyor. Hizalanmaların bir nedeni vardır ve 20 yıl önce sözünü ettiğim bir hizalanma buradadır. O zamanında burada ve İnsanlar bu gezegende bulunduğundan bu yana sadece ikinci kez burada [Galaktik Hizalanma – 2012 enerjisi]. Zaman fraktalının onun olmasını belirttiği zamanda burada ve şimdiye kadar gezegenin sahip olduğu yüksek enerjinin en büyük konsantrasyonlarından birinde burada. Yüksek bilinç zamanı sırasında burada. Bununla ne yapacaksınız? Tüm aletler ayağınızda. Eşzamanlılığa ve tesadüfe inanıyorsanız, Bilgelik Tapınağı binasında geçiş gerçekleşmeden önce, geçiş için oturduğunuzu söyleyeceğim [dinleyiciler arasında oturanlara konuşuyor], buradaki bunun neden var olduğunu bilenlerin yönetimiyle. O, geçişten önce başlamış olan olgun bir tarzdaki öğretiye devam etmek için mevcuttur. Onun zamanının mükemmel olduğunu söyleyebilirsiniz. Sizi bu sandalyelerde oturmanızın nedenine hizalayan yerde oturuyorsunuz. Sizi Kryon’un mesajına hizalayan yerde oturuyorsunuz. Bunun nasıl organize edildiğini ve düzenlendiğini görüyor musunuz? Sistemde biraz önbilgi, biraz sezgi, zeka olmalıydı. Dahil olan gerçek kanallık olmalıydı. Aslında, vardı.

Zamanda bu özel noktada gezegenlerin ve yıldızların hizalanmaları bile 36 yıldır bu gezegenin huzurlu bir gelişmeye başlamasını sağlayan enerjinin birlikte akmasıdır (birleşme noktasıdır). Bu enerji bununla ilgilidir. Her zaman gördüğümüz şeydir. Kozmosun sizin için yaptığı şeydir; bunlar işbirliği yapar ve İnsan deneyimini güçlendirir.

DNA Bağlantısı

Biyolojiniz değişiyor. Özel bir İnsanın neden o kadar parlak olduğunu gösterip göstermeyeceğini keşfetmek için biri öldükten sonra beynini parçalara ayırmak isteyen bilim adamları vardır. Eğer onlar şifacıysa veya kaşık bükücüyse ya da psişik ise, başka garip özelliklere sahiplerse, beyinlerindeki farklılık nedir? Ancak bunların beyinlerinde farklı olan herhangi bir şey keşfetmeyeceklerdir, çünkü üç – boyutlu kimya statik kalır. 3 boyutlu kimya, İnsanın kuantumluluğunu kontrol eden DNA’nın kalanının kölesidir. Yani, kuantum olan DNA’nın yüzde 90’ı, bilince karşılık verir ve Gaia’nın dokunuşuna karşılık verir. Bu gezegeni değiştirecek olan şey budur. Üzerinde çalıştığınız şey budur; bu, şifanın geldiği yerdir; bu, kanallığın geldiği yerdir. Bu, üstatların öğretmek istediği, ama öğretemediği şeydir.

DNA’nızın kuantum bölümü, biliminizin “çöp” olarak gördüğü yüzde 90’dır. Çünkü bilim bir kod veya bir sistem ya da kimyasal bir “imza” bulamıyor. Tüm bunlar sadece 3B kimyanızın, tüm genlerinizi kontrol eden DNA’nın protein kodlanmış bölümlerinin motoru ile çalışıyor. Bunların hepsi manyetizm yaratan ve yeni insanlık için direkt olarak DNA’nızın yüzde 90’ına talimat setleri taşıyan kozmik enerji ile ilgilidir. Söylediğim şudur: Herhangi bir bilim insanının İnsanların neden değiştiklerini “görmesinin” yolu yoktur. DNA kimyasının aynı kaldığı görülecek, çünkü değişmekte olan gelişigüzel “çöp”tür. Bu, 3B’de görülemez. Ancak yakında, bilim bunu çözecek ve yüzde 3’ün 3B bedeninizin “motoru” olduğunu ve yüzde 90’nın motora ne yapmasını söyleyen kuantum talimat seti olduğunu kavrayacak. Önlerinde bir bilmece olacak, ama bunun bir faktör olduğunu kabul edecekler. Yakında bununla ilgili daha fazla şey anlatacağım.

Son Nitelik

Size son niteliği vereyim, sevgili İnsan Varlığı. Bu yenidir ve buna rağmen yeni değildir. 2,000 yıldan daha fazla süre önce, gezegende bir şeyler değişmeye başladı. Tüm tarih boyunca, kadim insanlar ezoterik sistemleri sadece sistemler olarak gördüler. Onları bu şekilde görüyorlardı… spiritüel sistemler. Sistemleri kullandılar ve kutladılar ve geriye verebildiklerinden fazlasını asla almadılar. Doğanın dengesini gördüler ve bunu kutladılar. Bir şekilde, bu onların dini idi, ama buna tapınmadılar, bunun yerine sistemi kullandılar. Bunun, onlar için çalışmasından başka etrafında başka enerji yoktu. Çoğu zaman ondan korktular ve ona saygı duymayı öğrendiler. Tanrı’nın içlerinde olduğunu, hepsinin birbirlerine nasıl bağlı olduklarını biliyorlardı, ama hiçbir şeyi kişisel olarak hissetmediler. Yaşamın döngülerini biliyorlardı, ama bunu kendi sorunlarını yorumlamak için kullandılar.

Sonra üstatlar gezegene gelmeye ve size bilgi vermeye başladı. Eğer onların sözlerine baktıysanız, ne söylediklerini görürsünüz. Kendinizi iyileştirme yeteneğine sahip olduğunuzu söylediler. Kapıyı açıp beklemediğiniz bir şeyleri bulma yeteneğiniz vardı. Daha önce asla sözü edilmemiş olan şeylerden söz ettiler; sistemin aletleri olarak sevgi ve şefkatten bahsettiler. Bu bir tekamül idi, beklenmeyen bir tekamül. Dünya’nın işitmeye hazır olduğu şeydi, ama üstatlara saygı gösterilmedi. Hem doğuda hem de batıda, üstatlar yok edildi ve doktrinlerde işlenmek için sadece onların deneyimleri ve sözleri bırakıldı ki bunlar hiç de temsil etmiyorlar.

Eski metafizikte, duygunun sistemde yeri olmadığını söyleyenler vardır. Onlar duyguların sisteme engel olduğunu söylerler ve her şeyi ruhun insanlarla çalışma şekline ve insanların ruhla nasıl çalıştığına indirgerler ve Tanrı’nın sevgisine asla güvenirlik vermezler. Değişmiş olan şey budur. Son 20 yılda, size aileniz olan bir yaratıcının var olduğu gerçeği ile ilgili bilgi vermek için bu yere geldim… kayıp parça. İnsanların aradığı bu yaratıcı ona tapınılmasını istemiyor. Bunun yerine, aile olarak sevilmek istiyor. Kayıp parçanın, aradığınız şeyin bir yüzü var. Bir kalbi var ve siz her gün ona aynada bakıyorsunuz. Tanrı’nın sevgisi gerçektir. Tüm yaşam formları vasıtasıyla insanlık için şefkat ta başından beri kayıp olan zamktır. Bu evrimsel bir fikirdir ve sistemin ötesine atılan bir adımdır. Bu kuantumdur ve deneysel ölçümleri yoktur. Yeri ve formu yoktur. Onu “listeleyemezsiniz” ve alimce ifade edemezsiniz. Bu nedenle, sistemin içinde listelenmiş olan başka her şeyin kutusunun dışındadır.

Geldiğim günden itibaren, “Ayaklarınızı Tanrı’nın sevgisiyle, döktüğümüz gözyaşlarıyla yıkıyorum, çünkü insanlığın ayaklarında oturma yeteneği ile büyülendik” dedim. Bugün bunun için inşa edilmiş olan bir yere gelmemizi sağladınız! Günün bilgeliği bir Tanrı olduğunu ve onun bilge ve sevgi dolu olduğunu ve sizin içinizde olduğunu söylüyor. Ona bir şans verirseniz, onun aile olduğunu görürsünüz ve eğer ona bir şans verirseniz, en başından beri bahsettiğimiz gücün bu olduğunu keşfedersiniz.

Bundan dolayı bu, kadim insanların gerçeğini yeniden keşfettiğiniz, gezegendeki spiritüelliğin soy ağacıdır, sırlar tüm insanlığın başlangıçtan beri bildiği her şeyin çekirdek bilgisini ortaya seriyor. Bu nedenle geçiş her zaman gerçek olan ve her zaman sizin olan şeyi yeniden talep etme zamanı olarak adlandırılmalıdır. Akaşanız, bunun gerçek ve doğru olduğunu, üstatlığın içinizde olduğunu ve gezegeni kontrol ettiğinizi onaylayarak, bununla çınlamalı.

Bu yerde bu mesajı hatırlayacak olan bir jeoloji vardır [kristal yapılar]. Bu yer var olmayıncaya kadar bununla çınlarlar. Bu yerde gelecekte, İnsan Varlıkların her şeyi kontrol ettiği ve her şeyi sarmalayan gücün Tanrı’nın sevgisi olduğu gerçeği etrafında merkezlenecek öğreti olacak. Bunları bir araya getirin sevgililer, siz durdurulamazsınız ve bu gezegende barış yaratacaksınız ve yavaşça olayların İnsan Varlıklarıyla nefret, çatışma veya farklı fikirler nedeniyle savaş olmasının gerekmediği yere, makul bir değiş tokuşa şekil değiştirdiğini göreceksiniz. Liderlik, liderliğin kalanına döndüğünde ve kendisini izole etmediğinde bilincin olgunluğu gelişecek, insanlığın istediği şeyin kendi çocukları için barış dolu bir yer olduğunu söyleyen bilinç.

Bununla mutabık olmayan odada veya dinleyen ya da okuyan hiç biriniz yoktur. Öyleyse bunu yaratın! Bu yerden çıkıp gidin ve onu yaratın! Bu yerden gidin ve bu geçişin gücüyle dolu olduğunuzu ve olayların oldukları şekilde olmasının nedeninin İnsanlarda önemli bir değişim olmasından dolayı olduğunu bilin – eğer bunu seçerseniz ve yaparsanız geleceğini bildiğimiz değişim.

İnsanlığı seven Kryon olarak bu şeylerden konuşuyorum. Bununla ne yapacaksınız? Bu sizin için güzel, tatlı bir mesaj mıydı yoksa fazlası mı vardı? Bazılarınız parçalarımla buradan ayrılacaksınız. O, siz olan benim. Kuantum halde, bu anda Tanrı’nın sevgisiyle aşılanmak, bu anda şifanın tohumları ile aşılanmak, kendiniz için yapabileceklerinizin görünüşleriyle aşılamak isteyenlerin kalplerine sevgi akıtıyorum. Bu yerden ayrıldığınız veya okuduğunuz sandalyeden kalktığınız zaman, istemiş olduklarınızın daha fazlasının gerçekleşmesi için bu tohumlar ekilsin.

Ve bazılarınız için, bu, buraya gelmenizin nedenidir.

Ve öyledir.

KRYON

www.kryon.com

(Çeviri: Saffet Güler)