TARİHİN SONU

Yazdır Yazdır 

CANLI KRYON MESAJI

“TARİHİN SONU”

Bu canlı kanallık Seattle, Washington’da verildi

20 Kasım 2010

Selamlar sevgililer, Ben Manyetik Hizmetten Kryon’um… ve bunu her zaman söylüyorum. Bu, onun çokboyutlu olduğu anlamına geliyor, çünkü bu gezegende hala yanlış anlaşılıyor. Bu, realitenizin kuantum niteliğidir ve yaşamınıza dökülen birkaç şeyden biridir. Ben kuantum şekilde size hizmet ediyorum, ama Ruhun mevcut olduğu kadar mevcudum.

Bir an gevşeyin. Bugünün mesajı çok fasetlidir ve güçlüdür. Tarih ile ilgili bir mesajdır ve bunda bugün konuşulacak olan sözcüklerin ötesinde bile okunacak birçok şey vardır. Odada bulunanlardan daha büyük bir dinleyiciye konuşuyorum. Şu anda dinleyen ve okuyan birçok insan var. Bu sayfadaki gözlerin, buradaki kulakların potansiyellerini biliyorum. Ve burada yüz kişi veya daha fazla insan olsa da, dinleyen binlerce insan var. Bana göre, onlar şu anda dinliyorlar. Bana göre, onlar şu anda okuyorlar.

Bugünkü mesaja “Tarihin Sonu” başlığını veriyorum ve bu bir kıyamet değil. Bunu lineer bir tarzda alın veya kuantum tarzda alın. Eğer başlığı lineer tarzda alırsanız, korkabilirsiniz, çünkü zamanın sonu gibi görünüyor. Eğer başlığı kuantum tarzda alırsanız, bunun tarihsel enerjinin sonu olduğunu söylüyoruz. Gezegende gerçekleşmekte olan bir değişim var ve bu mesajın sonunda bu bildirime geri döneceğiz. Bunu doğru şekilde ve uygun şekilde yapmam için, belirli bir şekilde eğitilenlerinizde edinilmiş olan tarihsel enerji nedeniyle bazılarını kızdırabilirim. Bu nedenle sabırlı olmanızı ve mesajı size verirken benimle birleşmenizi istiyorum.

Sizi geriye götürmek ve bazı şeyleri açıklamak, tarihsel zamanlarda olanların resmini çizmek istiyorum. Tektanrıcılığın babası İbrahim’e geri gitmek istiyorum. İbrahim sizlerin modern spiritüel inanç dediğiniz şeyin tarihine bakmak istediğimiz yerde, çünkü dünyanın düşünme şekli bu. Oh, ondan önce birçokları vardı. Bazılarınız Lemuryalısınız ve ne demek istediğimi biliyorsunuz. Ama İbrahim sizin gezegendeki büyük dinlerin babası dediğiniz şeyin başlangıcını temsil ediyor. Size, gerçekleşen şeylerin tarihini vermek istiyorum ve buna dikkatle bakmanızı istiyorum.

İbrahim, Musevilerin Babası

Şu anda modern Irak’ın bir parçası olan Ur’da doğan İbrahim’i [Abraham, Abram] onurlandırmak istiyorum ve oğullarını onurlandırmak istiyorum, oğullarının hepsi Sara’dan değildi. Sözünü etmek istediğim İsmail. İbrahim Musevidir… büyük Musevi peygamberi. İsmail onun oğludur. İsmail’in Musevi olmadığını söyleyemezsiniz. İsmail Hebron’da doğdu. İlave olarak, o çok İsraillidir. İsmail Musevidir.

Şimdi bazıları Musevi soyağacının erkekler [anne tarafı] tarafından hesaplandığını savunacaktır. Ama Ruh DNA’ya ve Akaşik soyağacına bakar, bu nedenle spiritüel olarak İsmail Musevidir. Musevilerin soyağacının parçası olarak gelmiştir.

Siyasi nedenlerden dolayı İsmail Musevi insanlarda bile gündemden düştü. Sonra İsmail tüm Arapların atası oldu… Arabistan’ın babası. Bundan dolayı, Arapların Musevi kanına sahip olduğunu, İbrahim’in kanının onlarda aktığını söyleyebilirsiniz. Ama ilk zamanlarda Museviler İsmail’i toplumdan dışladılar. Böylece tek bir Tanrınız ve tektanrıcılık olmasına rağmen ve Tanrı’nın sevgisi ve Tanrı’nın birliği prensibiniz olmasına rağmen, bir bölünme oldu. Gerçek, gerçek olmayan şeylerle karıştırıldı, bugüne kadar bile, Haremi Şerifte neredeyse kurban edilecek olanın Isaac değil de İsmail olduğunu söyleyecek olan bir milyar İnsan Varlığı olurdu. Onlar ayrıca onun Musevi olmadığını söyleyeceklerdir.

Buradaki gerçek nedir? İnsan Varlıklar birleşmek için yapılmadı. O günlerden bu yana ve hatta doğduğunuz günlerde bile eski enerjide, üzerinize örtülen enerji sizi birleştirmek için değil, ayırmak içindir. Ve bu nedenle buna eski enerji diyoruz. Oh, daha iyi bilen bilge adamlar ve kadınlar vardı, ama ayıran ve bölen eski enerjidir ve aslında “hepsi Musevi” olan milyonlarca insanda nefretle ayrılıklar yaratan eski enerjidir.

Muhammed’in Güzel Birlik Mesajı

Size Muhammed peygamberden söz edeyim. Muhammed İbrahim’in soyağacından olan İsmail’in soyağacındandır. Bundan dolayı, Muhammed Musevi kanına sahipti, bu onun soyağacı idi, ama kültürü olması gerekli değildi. Ama onun Akaşik soyağacı İbrahim’dendir [Kuran’a göre İbrahim İslamın kurucusudur].

Muhammed’in bir melek varlık ile bir kereden çok güzel buluşmaları oldu. Melekler o zamanlar insanlar ile basit 3B şekillerde konuşurlardı. Ama o zamanlar İnsan Varlıkları ile konuşan meleklerin çoğunun Musevi soyağacından olanlarla konuştuklarını kaçınız düşündünüz? Muhammed gibi, Musa gibi, İsa gibi, İbrahim gibi. Çünkü bu tarihin oluşturulmasının parçasıydı, Musevi soyağacını insanlığın çekirdek Akaşası için önemli yapan şeyin parçasıydı, daha önce “Museviler nasıl giderse, Dünya öyle gider” demiştik. Aslında, orada önemli olan bakılacak bir şeyler var ve bu yakında değişecek. Çünkü bizim gözlerimizde “Museviler” Orta Doğudakilerin hepsidir.

Muhammed’in meleklerden aldığı bilgi şuydu: “Arapları birleştir ve onlara İsrail’in Tanrısını ver.” Ve o yaptı! Aldığı bilgi güzeldi ve daha sonra takipçileri tarafından yazıldı. Bunların hepsi Tanrının inanılmaz sevgisi ve insanlığın birliği ile ilgiliydi. Muhammed peygamber ayrılıkçı değil, birleştirici idi.

Muhammed’den uzun süre önce İsa geldi – Musevi İsa. O sizin bugün Hristiyanlık dediğiniz şeyden sorumlu oldu. Onun tüm havarileri Musevi idi. Hristiyan kilisesini başlatan balıkçı Peter Musevi idi. Ve size burada bir birliğin olduğunu hatırlatmak için bu şeyleri anlatıyoruz. DNA’nın 12 katmanının İbranice isimlere sahip olmasının belki de bir nedeni vardır, sevgililer. Aslında bu, Muhammed, İsmail, Isaac, İbrahim ve İsa’nın soyağacı dahil, üstatların onurunadır. Bunların hepsi orijinal spiritüel dilin parçasıdır [İbranice].

“Oh, Sümerliler ve ondan önce Lemuryalılar vardı” diyebilirsiniz. “Sanskrit ve Tamil ve birçok başka çok eski dil var”. Doğru, ama bugünün dilinden konuşuyoruz – gücü olan, ilginiz olabilen dil. Ve bu, gezegende yürümüş olan üstatların saf soyağacı tarafından konuşulmakta.

İnsanlık tüm bunlarla ne yaptı? Musevi üstatların verdikleri tüm bu kutsal bilgi ile ne yaptı? Savaşa gittiler, çünkü İnsanlar şeyleri ayırırlar. Onları bir araya getirmezler. Tek güzel Tanrı ile, tüm varolanın Yaratıcısı ile birlikteyiz ve buna inanan milyonlar var, buna rağmen onlar Tanrı’nın söyledikleri hakkında, hangi peygamberin en iyi olduğu hakkında, Tanrının hangi grubu en çok sevdiği hakkında birbirleriyle savaşa gidiyorlar. Bu çok eski bir hikayedir, binlerce yıllık bir hikayedir. Ama eski enerjinin ne ile ilgili olduğunu tam olarak gösterir.

İnsan Doğası?

Şimdi, bazılarınız “Bu İnsan doğasıdır” diyeceksiniz. Bundan dolayı, İnsanlarda olan şey bu ve bu kendisini tekrar tekrar yineleyecek ve bu bazılarının asla değişmeyeceğini söyledikleri İnsan doğasının çorbasında yıkanmış tarihin enerjisidir. Bu nedenle, bunun tekrar tekrar gerçekleşeceğini söylerler. Bunun, gezegende tarihi sona erdirecek olan bir şeyler gerçekleştiği için olmadığını size anlatmak için buradayım sevgililer. Bu tarihin eski enerjisini sonlandıracak. Eski İnsan doğasını sonlandıracak, çünkü bu evrimseldir.

Doğuştan İtibaren Nefret Öğretiliyor

Bugün dünyada, İsrail’de doğan birçoklarına doğuştan itibaren etraflarındakilerden hoşlanmamak ve güvenmemek öğretiliyor. Bu dünyada tarihte bu zamanda, İsrail’in çevresindeki ülkelerdeki insanlara doğuştan itibaren Musevilerden nefret etmek öğretiliyor. Dikkatle öğretiliyor. Her şeye rağmen, onlar bu ayrılıktan gurur duyuyorlar, çünkü bu söz konusu atalarının soyağacıdır ve onlar tarihi protokolu izlemek isterler. Ayrı kalmak isterler. Yine de bunun değişmekte olduğunu size söylemek istiyorum. Oh, bu gerçekten değişiyor! Beklemediğiniz yerlerde değişiyor. Kudüs’te değişiyor. İran’da değişiyor. Ve çocuklar uyanıyorlar ve şöyle diyorlar, “Onlardan neden nefret etmem gerektiğini tekrar anlat? Onlar ne zaman, ne yaptılar? Onlar değildi. Onların ataları idi. Şimdi burada olanlar tarihe katılmadılar. Bana tekrar anlat, çünkü bunu hissetmiyorum”

Anne babalar kafalarını sallayıp şöyle diyorlar, “Söylediğimiz gibi yap, çünkü gelenek ve tarih onların bizim düşmanımız olduğunu ve daima düşmanımız olacağını söylüyor.” Ve çocuklar şöyle diyor, “Hayır. Bunu yapmayacağım, etrafımdakiler de yapmayacak.” Bu, gezegende yavaşça bir fark yaratıyor ve kaydedilmiyor. Çünkü dünya çapındaki medyanızın bu yeni enerji ile ne yapacağına dair fikri yok ve onlar için haber olarak bile görülmüyor. Onlar eski İnsan doğasına batmışlar, ayıran şeyler haber, birleştiren şeyler haber değil. Buna rağmen bu, bu gezegenin bugün gördüğü en büyük enerjilerden biridir. Bunun gerçek olduğunu anlatmak için buradayım. Oh, size bildirmek istediğim başka şeyler var.

Kalıp Şekillendirildi – Birlik Çalışıyor

Avrupa’dan konuşalım – Doğu ve batı Avrupa. Tarihe bakın. Avrupalıların tarihine bakmanızı istiyorum. Onlar hakkında ne biliyorsunuz? Okulda onlar ile ilgili neler öğrendiniz, Amerikalılar? Tüm o tarihleri ve olayları öğrenmek zorunda kaldınız. Yaklaşık 200 yıl yaşındaki bir ülkede oturuyorsunuz ve yüzlerce yıl süren tüm o savaşları ve tüm o fatihleri ve tüm o ordu özelliklerini hatırlamak zorundaydınız! On dört yüzyıl, 1300’ler – şu andaki yüzyıla kadar düzenli olarak birbirlerini fethettikleri görülüyordu. Birbirleriyle okyanusun dalgaları gibi savaştılar, sürekli olarak ve tahmin edilebilir şekilde. Bundan yoruldukları zaman, başka kıtaları fethettiler. Tek başına küçük İspanya ülkesi tüm Güney Amerikayı, orta Amerikayı ve hatta Kuzey Amerikayı fethetmekten sorumludur. Bugün milyonlarca insan onların dilini konuşuyor.

Napolyon’un orduları bir nehirde akan su gibi Avrupanın her yanına yayıldı, yolundaki her şeyi fethetti. Bugün Avrupa’da hala hangi ülkeye ait olduklarını bilmeyen bazı şehirler var! Bunun nedeni onların sınırlarının sık sık değişmeye devam etmesidir! Şimdi, bu tarihtir. Buna dikkatle bakmanızı istiyorum. Yine, “Bu insanların yaptıkları şey. Onlar sınırlar ve kültürler yaratır ve savaşa giderler. Bu İnsan doğasıdır” diyenler olacaktır.

Elli yıl önce, bu yeni enerji gelmeye başladı. Oh, hizalanmalar yavaş ilerliyor, sevgili İnsan Varlığı, ama o buradaydı. Başlıyordu; başlangıç idi. Elli yıl önce, Avrupa’da bir şeyler oldu ve o zamandan bu yana bununla ilgili pek bir şey duymadınız. Bazı çok berrak düşünürler II nci Dünya Savaşından sonra bir araya geldiler ve şöyle dediler, “Eğer farklı bir şeyler yapmazsak ve bugünün düşünce kutusunun dışına çıkmazsak, bu tekrar gerçekleşecek çünkü yaptığımız şey bu. İnsan savaş yapar.” Amerika adı verilen genç ülke bile savaşa girdi. Amerikanın kendisi o savaştan önce neredeyse bölünüyordu, çünkü insanın yaptığı şey budur. İnsanlar iyi şeyleri ayırır, bölerler. Yeni bir şeyler deneyebilecekleri o bilge adamlar için açıktı, işe yarayacak bir şeyler – ayrılık yerine bir birlik. Ve böylece bir fikir oluşturdular. Size bunun ne olduğunu anlatayım.

Kendilerine şöyle dediler, “Yapabileceğimiz kadar çok sayıda ülke, ‘ülke eyaletler’in toplanmasını kabul etseydi ne olurdu? Eğer buna şimdi başlarsak ve yavaşça ilerlersek, en sonunda sınırların kalkacağı, kontrol noktalarının ve pasaportların olmadığı noktaya kadar birlikte ticaret yapabileceğimiz bir sisteme sahip olabilirdik. Tüm bu kültürler ve daha önceki düşman ülkeler hepsi birlikte eşit olarak ticaret yapardı ve bunun gerçekleşmesi için ortak bir para birimine bile sahip olabilirdik. Amerika Birleşik Devletlerine bakın, çünkü orada bu şekilde işliyor. Avrupa bir daha asla kendisiyle savaşa girmezdi. Savaşa giremezdi, çünkü finansal olarak müttefik olurdu.”

Elbette, buna güldüler! Bunu duyan herkes bunun yapılamayacağını ve çözülmesi gereken çok fazla sorun olduğunu söyledi. Buna karşı gelenler şöyle dediler, “Hayır, hayır, hayır. Yaptığımız şey bu değil. Çok fazla sayıda farklı kültürlerimiz var. Güçlü para birimi olanlar var, zayıf para birimi olanlar var. Çok fazla engeller var. Sınırda kontrol edilmeden bir ülkeden diğerine gidildiğini hayal edin? Bu işe yaramaz. Siz kimsiniz ki böyle şeyleri öneriyorsunuz?” Ve ileri düşünceli olanlar şöyle dediler “Bizler birleştiricileriz. Ve bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz, kuvvetimiz olacak ve bir daha asla savaşmayacağız” Bu iki nesil önceydi, 50 yıl önce.

Bugün, Avrupa Birliğiniz var. Her zaman fazlası var, üyeler orijinal ülke sayısını geçti. Bazıları kabul edilmek için sırada bekliyor! Sınırlar gitti ve kontrol noktaları yok ve Euro adı verilen para birimi Dünyadaki en güçlü para birimi – sizinkinden bile güçlü [ABD]. Şimdi, size bunu neyin yaptığını anlatayım. Bu, 50 yıl önce gelişmekte olan bilinç değişimidir. İki nesildir, bu özgür düşünürlerin yavaşça daha önce hiç bir araya gelmeyen şeyleri birleştirmesini sağladı. Sonuç? Bu ülkeler birbirlerini tekrar fethetmediler, çünkü “tarih” o anda sona erdi. Avrupa için yeni bir paradigmaya başladılar ve insanın bildiği tarihsel bir profile sahip olmayan bir paradigma idi. Bölgenin eski tarihi gitti ve kendisini tekrarlamayacak.

Avrupa’nın eski Doğu Bloğunda olanlar, bugün hala çok az birleşme olan yerde bulunanlar, şöyle diyecekler, “Tarih kendisini yine tekrarlayacak. Biz onun kurbanlarıyız. Bu yalnızca zaman sorunu.” Ama onların hepsi bu şekilde hissetmiyor. Kendi kültürlerinde daha önce konuşulmasına hiç izin verilmeyen spiritüelliğin birliğini hissetmeye başlayanlar var. Onlar eski paradigmanın kutusunun dışında olan özgür düşünürlerdir. Bu yenidir.

Podyumlarda ve kürsülerde duranlar ve “Tarih sona erdi. Bu ıstırabın sonudur. Diktatörlüğün sonudur. Bizi küçültecek olanların sonudur. Kim olduğumuzu keşfetmenin başlangıcıdır” diye ilan ediyorlar. Ve bunları tam sözcükleri ile söylemeseler bile, içlerindeki yaratıcıyı keşfediyorlar – Tanrının birliği. Böylece bu, Meleğin Muhammed’e anlattığı şeye tam bir geri döngüdür, öyle değil mi? Çünkü birlik barışın anahtarıydı ve hala öyledir. Bu kutsal bir prensiptir ve asla değişmez.

Bunun gerçekleşeceğini kim düşünürdü? Amerika Birleşik Devletlerinin kurucuları 200 yıl önce şöyle dediler, “Daha önce hiç denenmemiş olan bir sistemde fiziksel sınırları olmayan eyalet ülkeler grubu oluşturalım. Bu birlik olacak – Amerika BİRLEŞİK Devletleri.” Oh, bunun sınavları vardı, ama birleştiriciler kazandı. Ve bu nedenle bu ülke bu durumdadır ve olduğu şey ve yaptığı şey için saygı duyulmaktadır. Çok genç bir ülke, ama yeni enerjiyi temsil ediyor.

Bağımsızlık Bildirgesi kanallık ile alındı. Bunu biliyor muydunuz? Tanrıdan yardım isteyenler tarafından kollektif bir çabayla kanallık edildi. Onu okuyun ve içindeki kutsal olan şeyi hissedin, çünkü o birleştirir ve ayırmaz.

Güney Amerika ve Yeni Enerji

Güney Amerika aynı şeyi düşünmeye başlıyor. Partnerim oradaydı ve o topraklardaki potansiyel geleceğin enerjisini görmesine izin verdim.

Güney Amerika ile ilgili olarak sizin için tarihi resmetmek istiyorum. Her bir ülkenin bir diktatörü olduğu bir zaman vardı. 15 yıldan daha az süre önce, ekonomileri başarısızlığa uğradı ve para birimleri değersizleşti. Sıkıntı, çatışma ve öldürme standart hale geldi. Yağmacı uyuşturucu lordları açıkça sokaklarda öldürüldüler ve her yerde yozlaşma vardı. Politikacılar bile korku yarattılar ve bir gecede birçok insan yok oldu, bir daha hiç görülmediler. Bugün bu şekilde değil. Bugün, devam eden bir istikrar var, birbiri ardına ülkeler kültürlerine yeni, pozitif, istikrarlı bir enerji getiriyorlar. Herhangi türde çok uluslu liderlik veya yönlendirme ile yoğunlaşmış çaba olmadan, 15 yılda bu nasıl değişmiş olabilir?

Tüm kıtada, sadece tek bir diktatör kaldı. Neler oluyor? Bunun şaşırtıcı olduğunu düşünüyorsanız, henüz işitmeyeceğiniz hazırlanmakta olan bir hareket var. Ama onlar tam şimdi bunu tartışıyorlar, size onların ne düşündüklerini anlatayım, “Bu ülkeleri alıp sınırları yok etseydik ne olurdu?” Aşina geliyor mu? Onlar bunun hakkında konuşuyorlar. Hiç kimsenin bu konuşmaları rapor etmediği arka odalarda, şöyle diyorlar, “En sonunda Kolombiya’nın tepesinden Şili’nin tabanına kadar tek bir para birimine sahip olma planına ne dersiniz? Güçlü olurduk ve birleşirdik.” Ve sevgililer, bunun işe yarayacağını ve 50 yıl sürmeyeceğini anlatmak için buradayım. Yakında tek diktatör de gidecek ve birleşme başlayabilecek.

Bu gezegende gerçekleşmekte olan bir değişim var.

Afrika

Bunun sizin farkında olmadığınız başka bir yerde gerçekleşmekte olduğunu anlatayım – Afrika ülkelerinin birliğinin başlangıcı. Yakında kıta daha önce hiç sahip olmadıkları bir şeye sahip olacak ve o kıta iyileştiği ve AIDS ve büyük hastalık olmadığı zaman, sizin sahip olduklarınızı isteyecekler. Evler, okullar ve yozlaşma olmadan çalışan bir ekonomi isteyecekler. Nesillerdir “Afrika’nın Tarihi” adı verilmiş olan şeyde güç için kendi nüfuslarını öldüren dar görüşlü liderler ile işleri bitecek. Yakında Afrika’da tarihin sonu olacak ve yeni kıta ortaya çıkacak.

Kuvvetin beklenen bölgelerden gelmeyebileceğinin farkında olun, çünkü yeni liderlik mayalanıyor. Orada nüfusun çok hazır olduğu çok fazla topraklar var, iki nesil ve artı 20 yıl içinde gezegendeki en güçlü ekonomilerden biri olacak. Ve bu, birkaç kişi tarafından bir araya getirilen birleştirici bir fikir nedeniyle gerçekleşecek. Bunlar gezegenin potansiyelleridir ve bildiğiniz şekliyle tarihin sonudur.

Yaklaşık 70 yılda, bu Afrika kıtasını refaha ve barışa götürecek olan siyah bir adam olacak. O bir başkan olmayacak, ama bir planlayıcı ve devrimci ekonomik düşünür olacak. O ve onunla birlikte güçlü bir kadın tüm kıtada planı gerçekleştirecek. Onlar birleştirecekler. Bu potansiyeldir ve plandır. Afrika yüzyıllar süren hastalığın ve çaresizliğin küllerinden yeniden doğacak ve gün için iyi ürünler yaratabilen işçilerle tutarlı ekonomik güç yaratacak. Çin’in ekonomik olarak güçlü olduğunu düşünüyorsunuz? Çin kendi tarihinin eski yollarının gizliliği ve önyargısı ile kösteklenerek yaptığını yapmak zorunda. Çin en sonunda özgür düşünürlerin ve hızlı değişimin toprağı olan Afrika ile rekabet etmek zorunda kalacak. Çin’in, özgür İnsan ruhunun ilerlemesine hiçbir kültürel engeli olmayan büyük bir rakibi olacak.

Buradakiler, gezegenin geleceğini tekrar değiştirecek olan yaşlı ruhlardır, bunu bugün kendi yolunuzla yapıyorsunuz. Bugün ışığınızla bilincin karanlığına karşı çarpışıyorsunuz ve dinin üzerinize yerleştirdiği son savaşlardan birini yapıyorsunuz. Bu nedenle buradasınız, şefkatli düşünceleriniz ile gezegene ışık getirmek için. Bu, “Işıkişçisinin işidir”.

Kuzey Amerika’da Spiritüellik

Amerika dediğiniz bu yerde, 350 türden fazla Hristiyanlık vardır. Tek bir Kurtarıcının hikayesi var, ama onun söyledikleri, ne denemek istediği ve kim olduğu hakkında birçok fikirler var. O fikirlerin her birinin dallandığı ve yeni bir kilise yarattığı görülüyor. Tektanrıcılığın Tanrısı yüzlerce parçaya bölünmekten muzdarip.

Kilisenin hikayesi o kadar olağanüstü olmadı, eğer tarihin kilisesine vermiş olduklarını bilseydi Peter mezarında ters dönerdi. Hristiyanların köyleri dolaştıkları, köylüler onların kurtarıcısına inanmadıkları için köyleri yaktıkları ve yağmaladıkları bir zaman vardı. Bu, İspanyol Engizisyonu sırasındaydı. Onlar terörist idi! Bunu dinlemelisiniz sevgililer ve duygularınızı uyandırmak istemem ama şunu söyleyeceğim: Herhangi bir ruhsal inancı kötü olarak etiketlemeden önce, tarihe bakmalısınız: Hristiyanlar da çok erken zamanlarda bunu yaptı. Museviler de yaptı ve ilk Müslümanlar da yaptı. İbrahim’in radikal fanatik çocukları yüzyıllardır birbirleriyle savaştı. İnsanların yaptığı budur.

İnsanlık bunu yapıyor. İnsanlık ayırıyor. Tanrı için savaşa gidiyor. Yaratıcı enerji tek bir enerji olduğu zaman, kendisini bile kutulara ayırıyor! Tarihin bu söyleminin sona erdiğini anlatmak için buradayım, çünkü İnsan doğasının parametresi değişmeye başlıyor ve çocuklar bunu biliyor! Ve onlar bunu görmeye ve bir araya getirmeye başlıyorlar. Görüyorsunuz, bu gezegende gerçekleşen bir değişim var.

İnternet – Birleşmenin İlk Dünya Çapındaki Aleti

Şimdi size düşünecek birkaç şey veriyorum: tarihi olarak İnternet ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Dünyadaki tüm ülkelerin vatandaşları birbirleriyle elektronik sınırlar olmadan konuşabiliyor. O ulusların genç insanları birbirlerini görebiliyorlar, birbirleriyle konuşabiliyorlar ve fikirlerini ifade ediyorlar. Hangi ülke bunu baskı altında tutarsa tutsun, onlar bunu yine de bir şekilde yapıyorlar. Onlar bilincin, birliğin, çokkültürlü bilincin ağını oluşturuyorlar. O kalmak için burada. O yeni enerjinin bir parçasıdır. Genç insanlar bunu biliyor ve yolu gösteriyorlar.

10 yıldan fazla bir süre önce bir kehanet verdim. “Herkesin herkesle konuşabileceği, bu nedenle komplo olamayacağı” bir günün geleceğini söyledim. Çünkü komplo ayrılığa ve gizliliğe dayanır – sadece birkaç kişinin bildiği karanlıkta saklanan bir şey. Son zamanlarda haberleri gördünüz mü? Neler oluyor? Bu, tarihe karşı olduğu görünen, gerçekleşmekte olan yeni bir paradigma olabilir mi?

Yeni Çağ

Sonra Yeni Çağ var. Size 20 yıl önce gerçekleşen bir şeyi anlatayım. Bu partnerimin geçmek zorunda kaldığı bir şeydir: Batı bölgelerinizden birinde [ABD’nin], Kryon’u yüzyılın şeytanı olarak etiketleyenler vardı. Yeni Çağda saygı duyulan ve iyi düşünülen bazıları tarafından partnerime saldırılar yapıldı. Bu, birçok kitaplar yazmadan önce, mesajıyla Birleşmiş Milletlere gitmeden önce onu durdurmak isteyen bir enerji idi. Kanallığının üçüncü yılında idi ve onun mesajını yok saymak için organize bir çabaya dahil olan birçok insan vardı. Partnerim dizleri üzerinde bana sordu, “Neden? Neden sevgi üzerine kitaplar yazanlar başkalarının çalışmalarını öldürmeye çalışıyor?” Ona şöyle dedim, “İnsanların yaptığı bu. Onlar fethederler, bölerler ve bunun kendi çalışmalarının hayatta kalmasının parçası olduğunu hissederler.” Sonra ona onların her zaman bunu yapmayacaklarını ve bunun İnsanlığın bilincinde olmadığı bir zamanın geleceğini anlattım. Bu nedenle partnerim burada, yeni enerjiyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için.

Eğer bir Arap ve bir Musevi birbirlerine bakıp Akaşik soyağacını görebilirlerse ve tek bir aile görebilirlerse, umut vardır. Eğer farklılıklarının artık birbirlerini öldürmelerini gerektirmediğini görebilirlerse, o zaman tarihte değişimin başlangıcı olur. Ve şu anda gerçekleşen budur. Hangi spiritüel inanca sahip olursa olsun tüm insanlık birleşme yerine ayrılığın tarihi tuzağına düşmekten suçlu oldu. Şimdi bu değişmeye başlıyor. Gerçekleşmekte olan bir değişim var.

Bilge Kral

Sizi çok bilge bir kral olan Süleyman’a geri götürmek istiyorum. Bu çok ünlü bir hikayedir, iki kadın aynı çocuğun annesi olduklarını iddia etmektedir. Her ikisi de tek bebeği ona vermesi için Süleyman’a yalvarırlar ve sorunu çözmesi için Süleyman’a bırakırlar. Kararını vermeden önce sonucu bilen bilge kral, çocuğun ikiye kesilmesini emreder. Kadınlar çocuğun yarısını alacaktır. Süleyman ne olacağını bilir ve bu gerçekleşir. Kadının biri hemen bembeyaz kesilir ve “Çocuğu öteki kadına verin” der. O zaman Süleyman çocuğun kime ait olduğunu hemen anlar. Çocuğu diğer kadına verendir. O gerçek annedir. Bunu nasıl bildi? Çünkü şefkat gezegendeki en bilge şeydir ve çözüm ve birleştirme ile doludur. Bu dünyayı süpüren bilge, ilahi, dişil annenin şefkatidir ve yerküre değişimi hissederken Kundalini bir kıtadan diğerine ilerlemektedir.

Bazıları süreçte umutsuzca yalnız hissediyor ve anlamıyor. Eğer bir bilgisayarın bilinci olsaydı, onu kapattığınızda ve yeniden açtığınızda nasıl hissedeceğini hayal edin. Olmuş olan her şeyin anısını kaybedecektir. İnsan bilinci, tarihin bir sonra neler olacağını kontrol etmediği başka bir paradigmaya kendisini yeniden açarken (yeniden yüklerken), şu anda İnsan bilincinde de aynı şey geçerli. Ve hissettiğiniz şey budur – herhangi türde İnsan doğası tarihine sahip olmayan bir pradigmaya potansiyel yeniden yüklemede yalnız hissetmek.

Şefkat ve Birlik Yeni Enerjidir

2012’nin enerjisi 16 yıldır sizinle birlikte idi ve 20 yıl daha sizinle birlikte olacak. Galaksi ekvatorunun merkezinde hareket ederken, hizalanma bu şekilde çalışır. Ekinoksların presesyonu [yerkürenin yalpalaması] etkisini gösterirken ve siz hizalanmanın ortasına ilerlerken, bu 36 yıllık bir deneyim penceresidir, bir kış gündönümü tarihindeki artı gösterge değildir. Siz bu enerjinin içinde yaşıyorsunuz ve birkaç yıldır bunun içindeydiniz, Yeni Çağcılar.

Şimdi, sadece bu odadakilere konuşalım; dinleyicilere değil, okuyuculara değil. Odadakiler ile konuşmak istiyorum. Bu enerjide oturanlarla konuşmak istiyorum. Bugün buraya geldiğinizden farklı ayrılmanızı istiyorum. Meleksi olan, içinizdeki yaratıcı enerji olan, size bilgelik verecek olan aktivasyon ile gitmenizi istiyorum.

Buradaki herkes kanalın yaptığına inanmıyor ve bunun önemi yok. İşte bugün için sınavınız, talimatlarınız. Onlarla aynı konuda düşünmeseniz bile buradakilere aile olarak bakabilir misiniz? Onları sevebilir misiniz? Bu yerden çıkıp “Pekala, bir daha bunun gibi bir toplantıya gitmeyeceğim. Onlar çılgın” deme seçiminiz var. Veya şöyle diyebilirsiniz, “Bir daha bunun gibi bir toplantıya gitmeyeceğim, çünkü onların düşündüklerini kabul etmem gerekmiyor. Ama onları seviyorum ve herhangi bir zamanda evime gelebilirler. Benimle akşam yemeği yemek isterlerse, bu tamamdır. Ve onlarla şakalaşabilirim ve onlarla birlikte olabilirim ve ellerini sıkabilirim. Hatta onlardan biriyle evlenebilirim de, çünkü tek bir Tanrı olduğunu, tek bir Yaratıcı olduğunu ve hepimizin içinde olduğunu kabul ediyorum. Onlarla aynı fikirde değilim, ama kendimi bütünleştirebilirim.”

Böylece fikirlerinizin ve farklılıklarınızın artık sizi ayırmadığı anlayışına sahip olursunuz. İnsan Varlıklar sınırları olmadan birbirlerinin yanında var olan ülkeler gibi bir arada var olabilirler. Onların kültürleri hala eşsizdir ve hala kendi ülkelerine sahipler. Ama şimdi daha büyük bir planda birlikteler, birbirleriyle bir daha hiç savaşmayacakları bir plan. Savaşamazlar. Onların varoluşları birbirlerine bağlı. Birleşme bunu yapar. Süleyman bunu biliyordu ve sır şefkattir.

Sevgililer, bu yerden birbirinize şefkat duyarak ayrılın. Evinize gidip televizyonu açtığınızda ve politik olarak sizinle uyum içinde olmadıkları için aynı fikirde olmadığınız birilerini gördüğünüzde, onları sevebilir misiniz? Ne olursa olsun onların içindeki yaratıcıyı görebilir misiniz? Onların, birlik içinde birlikte çalışmaya zorlanmanız için bu ülkede kurulan şeylerin oyununu oynadıklarını görebilir misiniz? Herhangibiriniz bunu gördü mü? Birlikte çalışmak için zorlanmak. Uzlaşmaya varmak için zorlanmak. Birlik olmak için, ayrı olmamak için zorlanmak. Bunu siyasette gördüğünüz zaman, gerçek olduğunu bileceksiniz.

Size anlattığımız budur. Bunu arayın. Eski enerji yavaşça terk ediyor, ama eski enerjinin gitmiş olduğu bir gün gelecek. Bu bir nesil sürebilir! Bazılarınız, “O zaman burada olmayacağım” diyebilir. Size diyorum ki, “Oh, evet burada olacaksın!” Çünkü finali kaçırmayacaksınız! Yuvanın enerjisi veya herhangi melek enerjisi sizi geride tutamayacak. Geri geleceksiniz ve spiritüel tarihinizde herhangi bir şeyden daha hızlı olan bir geri dönüş zamanı olacak, çünkü tarih önemli değildir, spiritüel tarih bile. Gidip hızla ayrılacaksınız. Her zaman Dünya’ya geri döndün, yaşlı ruh. Bu nedenle sizi böyle seviyoruz.

Gezegende yaptıkların için şimdi ayaklarını yıkamak istiyorum, yaşlı ruh. Birilerini sevme, onları kuantum şekilde görme, onları tek olarak değil birçok olarak görme fırsatını al. Tüm İnsanlara onların soyağacının ışığında bak. Onları kendin gibi önemli olarak gör. Onlarla birleş. Görüyorsunuz, bu gezegende gerçekleşmekte olan bir değişim var ve siz bunu temsil ediyorsunuz.

“Ve öyledir” sözcüklerini söylediğim zaman, enerjiyi taşıyın. Kendi hızınızda ayrılın. Eğer isterseniz bir süre oturun, sonra sessizce ayrılın. Bir daha gelinceye kadar burası kutsal bir yer olarak kalsın. Alkış yok, gürültü yok – sadece birlik, sadece birbirinize karşı sevgi, sadece gezegenin önünde olan şey hakkında kuantum düşünce, sevgililer.

Şimdi önünüzdeki bulmacalar hakkında farklı hissediyor musunuz? Böyle olmasını umuyorum. Çözümlenebilir, her biri.

Ve öyledir.

KRYON

http://www.kryon.com/k_channel10_seattle.html

(Çeviri: Saffet Güler)