LIGHTARIAN GATEAWAY (ANA KAPI) İLERİ PROGRAMI

Yazdır Yazdır 

Melek uyumlamaları ile başladığınız Seraphim’ler ile yolculuğunuza devam edin. Master ET enerjileri ile Buddhic uyumlamalar ile başladığınız İniş süreci üzerine inşa edin. Arınma Halkalarının 2 nci Seviyesinden kristal kafatasına bağlı Kristal Izgarayı deneyimleyin.

Seraphim’lerden, Arkturuslulardan, Siriuslulardan, Pleiadeslilerden uyumlamalar alın ve yeni boyutlaru dünya planımıza demirleme yolculuğunu öğrenirken, bizimle çalışmak için başka boyuttan gelen yeni melek dostumuz ile çalışın.

Dünya bu zamanda bir çok enerjisel geçişler ve değişimlerden geçerken, bir çoğumuz kendi kişisel sürecimizi canlandırma ve güçlendirme aciliyeti hissediyoruz. Lightarian Reiki (veya Yükseliş Bantları) ve Lightarian Melek Bağlantıları ile Arınma Halkaları vasıtasıyla zemin çalışmasının oluşturulmasıyla, bireyin kendi ruhunun fiziksel bedene daha fazla girmesi sağlandı. Bu Yükseliş/İniş süreci kutuplulukları uzaklaştırdı ve Dünya planının çeşitli boyutsal realiteleri arasında çalışmaya yolu açtı. Lightarian Kapı programı Kristal Kafatası, Bütünlüğün Mavi Alevi ve değerli taş ızgarası ile çalışarak ve bir çok Master ET ve Seraphim grupları ile etkileşerek böyle boyutsal planlarda yolculuk yapmak için eğitim sağlar.

Basitçe ifade edersek, Lightarian Kapı programı ile boyutlararası realitelerde kişisel gelişim ile ilgili Lightarian perspektifimiz aşağıdakileri içerir:

– Arınma Halkası programı ile alınan Kristal Kafatasının ve Bütünlüğün Mavi Alevinin genişlemesinin kullanımı,

– Bedenin hücresel seviyede yeniden kodlanması, bu bireyin enerjisel titreşimler ve Lightarian Değerli Taş Izgarası ile daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

– bireyin enerji alanında ayarlamalar, buna birleşik kalp çakrası dahildir

– ve en önemlisi, fiziksel realiteler ve boyutlararasında daha kolayca dolaşmayı öğrenmek için farklı Master ET grupları ve Seraphim grupları ile işbirliği.

Lightarian Kapı yöntemleri aşağıda:

Seviye 1 – Kristal Kapı,

Seviye 2 – Yakut Kapı,

Seviye 3 – Mavi Apatit Kapı,

Seviye 4 – Beyaz Safir Kapı,

Seviye 5 – Sitrin Kuvars Kapı,

ve Seviye 6 – Değerli Taş Kapısı

Bu altı enerji çalışması formu yukarıda sözü edilen o varlıklardan, ayrıca Star Arinae’den, diğer Master ET enerjilerden ve farklı alemlerden diğer enerjilerden ilham edilmiş ve kanallıkla alınmıştır. Enerji çalışmasının bu formlarının hepsi alıcıları sözü edilen masterların enerjilerine uyumlar ve onlarlar direkt, kişisel enerjisel bağlantılar yaratırlar.

NOT:

Kapı programını almak için Lightarian Reiki (veya Yükseliş Bantları) ve Melek Bağlantıları ile Arınma Halkaları ön koşuldur.

Kapı Seviyelerinin Özeti:

Seviye 1Kristal Kapı: Kim olduğunuzun daha büyük duygusuna uyanma ve bu zamanda buradaki amacınızın daha büyük duygusuna uyanma. Yaşamın bu iki temel yönü ile ilgili farkındalığın, netliğin ve anlayışın gelişimi ruhsal uyanış sürecinin kalbindedir ve siz Kristal Kapıyı alırken bunlar güçlenir ve hızlanır.

Seviye 2Yakut Kapı: Arkturuslular tarafından ilham edilmiştir. Beyin gelişiminizi ve onun Birleşik Kalp Çakrası ile bağlantısını güçlendirerek, fiziksel bedeni Dünya planında olan şeyi çekme, dönüştürme ve materyalize etme yeteneği ile aşılamaya odaklanır. Arkturuslular, bedende dokunmaya hassas olan çeşitli sistemlerden gelen duyusal girdileri işlemden geçiren beynin somatosensori korteksine odaklanarak, Kristal Kafatasının yeteneklerini genişletirler. Beyniniz beden ile senkronize olurken, fiziksel, duyusal girdileri yorumlamaya daha az güveneceksiniz ve bedendeki ve Dünya planındaki enerjisel dalga boylarına ve farklılaşan tireşimlere daha fazla güveneceksiniz.

Seviye 3Mavi Apatit Kapı: Siriuslular tarafından ilham edilmiştir. Kişisel titreşiminizi ince ayarlamaya  ve fiziksel bedene bütüne bağlanma ve bütün ile işbirliği yapma yeteneğini aşılamaya odaklanır. Siriuslular, bedendeki hücrelerin armonizasyonuna ve bağlanabilirliğine yardım ve bilgi sağlayarak, Seraphim K’dan alınan çalışmanın üzerine inşa etmek için öne adım attılar. Arınma Halkaları 6 ncı Seviyede Seraphim K’dan, Dünya planı ile ahenge girmenize yardımcı olması için boğaz çakranızda altın notaları aldınız. Mavi Apatit Kapı uyunlaması bu armağanı kuvvetlendirir, genişletir ve üzerine inşa eder. Manyetik bir kuvvete benzer şekilde, olaynların hizalanması , biraraya gelen bireylerin hizalanması ve fikirlerin hizalanmasıkavramları ile çalışırız. Niyetimiz yükselen grup uğraşlarına yardımcı olmaktır.

Seviye 4Beyaz Safir Kapı: Pleiadesliler, biz beyaz safir ile çalışırken enerjisel destek ile bize yardım sağlamak için öne adım attılar. Beyaz safirin yoğunluğu özellikle önemlidir, çünkü Kristal Kafatası ve taç çakrası ile iyi çalışır. Kapı programının 1 – 3 seviyelerinde aldığınız değerli taşlara bağlanır. Enerji sıralaması beyaz safirden Kristal Kafatasına, elmasa, mavi apatite, yakutlara çalışır, bilginin yüklenmesini sağlar. Bu yüklemeler hücreler için nası ldavranacakları bilgisini içerir, çoklu boyutlarla çalışmamızı sağlar.

Seviye 5 – Sitrin Kuvars Kapı uyumlaması 7 nci ve 8 nci boyutlardan melek varlıklarının enerjileri tarafından ilham edildi. İsimleri olmamasına rağmen, onlara Aurora grubu adını vermemize izin verildi. Kişisel titreşiminize ince ayar yapmaya ve bedene farklılaştırma ve boyutsal realiteler arasında gidip gelme yeteneği aşılamaya odaklanırlar.

Seviye 6Değerli Taş Izgara Kapısı: Aurora grubu ve Seraphim, biz Lightarian Değerli Taş ızgarası ile çalışırken, enerjisel destek sağlamak için öne adım attılar. Bu seviyede, aynı mekanda olmak zorunda olmadan, tüm dünyadaki ve boyutlardaki benzer aynı düşüncedeki varlıklar ile bağlantı kurma fırsatına sahip olursunuz. En saf anlamında boyutlararası varlık olursunuz.

Eğitmen: Saffet Güler

E – posta: saffet_guler@yahoo.com

TEL: 5367462537