Galaktik Federasyon ve Draco’lar

Yazdır Yazdır 

Sal Rachele kanalı ile

Öğrenci: Galaktik Konfederasyondan bahsettin. Bu konu ile ilgili biraz daha açıklama yapmanı isterdim, organizasyonda ne kadar Draco veya Draco DNAsına sahip olan üyeler olduğunu söyleyebilir misin?

Leah: Bu çok iyi bir soru. Galaktik Konfederasyon bir çok farklı yıldız ırklarından oluşur, bu ırklardan çoğu gökyüzünüzdeki takımyıldızlara dayanan bir kaç büyük gruba kategorize edilmiştir.

Örneğin, Pleiadesliler deyimini işittiğinizde, Pleiades’e karşılık gelen uzay bölgesinde yüzden fazla yıldız vardır. Pleiadeslilerin hepsi tam olarak aynı yıldız sisteminden değildir veya tam aynı titreşim yoğunluğunda değildir. Pleiades terimini kullandığımızda, gerçekte yüz uygarlığı tanımlayan bir deyim kullanıyoruz.

Draco terimi, sadece tek bir yıldızdan değil, bir çok yıldızdan oluşan Alpha Draconis yıldız sisteminden kaynaklanan varlıklar ile ilgilidir ve bu bir çok yıldız arasında bir çok gezegen sistemi vardır ve bazı durumlarda, Draco sisteminde belli bir yıldızın etrafında birden çok gezegen vardır, bu gezegenler zeki yaşamı barındırır ve Draco nüfusu içinde, bir çok alt türler ve melez türler vardır.

Galaktik Konfederasyonda üyelerin yaklaşık yüzde 2 – 3’ü reptilian DNAsına sahiptir. Galaktik Konfederasyon üyelerinin çok azı önemli oranda Draco veya reptilian DNAsına sahiptir.

Dünyada bir çok insan bu organizasyonun üyesidir, sizler de üye olmanıza rağmen, bu zamanda organizasyonun misyonunu tam olarak bedenlemiyorsunuz, çünkü fiziksel titreşiminizi beşinci yoğunluğa ve ötesine henüz yükseltmediniz.

Soruya geri dönersek, Konfederasyondaki aydınlanmış Dracoların sayısı çok azdır. Dünyanızdaki aydınlanmış Dracoların sayısı çok daha azdır. Nufüsunuzun yüzde birinin 1/10’u kadardır. Aydınlanmamış Dracoların sayısı (karanlık olanlar – kendine hizmet edenler) çok daha fazladır. Dünyanızdaki her aydınlanmış Draco’ya karşılık (Önemli miktarda Draco DNAsına sahip olan), kendi gelişimlerinde çok fazla tekamül etmemiş olan yirmi – otuz Draco vardır ve bunlardan çoğu karanlık varlıklar olarak bilinir.

Bahsedeceğimiz varlıklar bunlar – dünyanızda insan olarak enkarne olan, ama DNAsı büyük ölçüde Draco veya reptilian olan ruhlar.

Ayrıca gezegeninizin etrafında astral ve eterik planlarda bulunan Draco gruplarının üyeleri vardır. Draco olan çok az eterik seviyede ruhsal rehber vardır. Bu rehberler aydınlanmıştır ve gezegende fiziksel formda olan kendi ırklarından insanlara yardımcı olurlar. Astral ve eterik planlarda çok fazla sayıda Draco vardır ve bunların çoğu negatiftir (kendine hizmet eder) veya karanlık kutupludur ve dünya liderlerinin çoğunun astral bedenlerini negatif olarak etkileyen bunlardır. Dracolardan çok daha büyük sayıda olan, Rigel’den gelen Orionlular olarak bilinen bir başka grup vardır, bunlar da dünya liderlerinin çoğunu, askeri sistemleri ve polis sistemlerini ve dünyanızdaki bir çok diğer otorite gruplarını negatif olarak etkiler.

Boyadığımız resim çok karmaşık bir hikayenin fazla basitleştirilmiş bir versiyonudur. Bildiğiniz gibi, çiftleştirmenin iki seviyesi var. Şimdiki nesillerinizin fiziksel çiftleşmesi, buna ataların soyu diyorsunuz ve bir de nedensel beden silsilesi olan geçmiş yaşamlardan gelen seviye var. Saf DNA’ya sahip olabilmek için, saf geçmiş yaşamlara sahip olmalısınız, tamamen aynı ırklar ile çiftleşmenin genlerini taşımalısınız ve genetik kalıtımızın ve nedensel beden genetiklerinizin seviyelerinin saf DNAyı sürdürmesi çok çok az olasıdır.

Dünyada hemen hemen saf DNA yoktur. Dünyadaki hemen her insan varlığı iki veya daha fazla sayıda DNA kodlarının melezidir, her kod belli bir yıldız sisteminden kaynaklanmıştır, bundan dolayı, eğer Dünyaya doğum vasıtası ile saf bir Pleiadesli olarak geldiyseniz ve doğasında Siriuslu olan ruh ailesine enkarne olduysanız, DNA nız Sirius ve Pleiades arasında karışır ve sonra o yaşamda büyürken Orionlu olan biri ile evlenirseniz, çocuklarınız Orion, Sirius ve Pleiades DNAsına sahip olacaktır.

Böylece, birinin Orionlu veya Pleiadesli ya da Siriuslu olduğunu söylediğimiz zaman, şu andaki hücresel yapısındaki DNAnın baskın ırkından sözetmiş oluyoruz. Sorunuzu yanıtladık mı?

Öğrenci : Hayır, tamamen değil.

Leah: Okey, Merily olarak bilinen bu ruh kısmen Draco DNAsına sahiptir, ve o aydınlanmış Dracolara dahildir. Sizlerden bazılarınızda eser miktarda Draco DNAsı vardır ve Ra-Sheeba masterları olarak bilinenlerinizin Ra-Sheeba’ya çekilmesinin iki nedeni vardır: (1) Çünkü içinizde bir miktar Draco DNAsı taşıyorsunuz; ve/veya (2) Çünkü Draco türlerine yakınlık duyuyorsunuz ve onların uyanış süreçlerine yardımcı olmak istiyorsunuz. Bundan dolayı, bildiğiniz gibi, bu öğretiyi almak için çekilmeniz tesadüf değildir.

FOUNDERS (Kurucular)

Öğrenci : Ra – Sheeba sembolleri fiziksel bedenin DNAsını nasıl etkiler ve yükseliş sürecine nasıl katkıda bulunur?

Founders: Kısaca fiziksel formunuzun kutsal geometrisine değineceğiz. Fiziksel formunuz onunla bağlantılı olan eterik bir bedene sahiptir, o beşinci yoğunluk ışık beden formunuzun poytansiyelidir, ama ayrıca bu üçüncü yoğunluk formuna eşzamanlı olarak gömülmüş olan kendinizin faz – değişimi frekansları olarak adlandırılan sahip olduğunuz üçüncü yoğunluk bedeninizin bir veçhesidir. Başka bir deyişle, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci yoğunluklar ile arayüzey oluşturmanızı sürdüren kendi beyin kapasitesi ve diğer mekanizmalara sahip biyolojik bir varlığınız var.

Potansiyel olarak beşinci yoğunluk ışık bedeni olan eterik bedeninizde (henüz gezegeninizde aktive olmadı), mavikopyalara veya damgalara sahipsiniz ve bunlar üçüncü ve dördüncü yoğunluk bedenlerinizin fonksiyonunu yöneten geometrik konfigürasyonlardır.

İnsan benliğinizin eterik bedenine semboller yerleştirdiğiniz zaman, üçüncü ve dördüncü yoğunluk bedenlerini yöneten damgaları değiştirirsiniz. Kutsal geometrileriniz dış realiteyi yöneten enerji modelleridir ve dış realiteyi yöneten bu enerji modelleri özel olarak yapılandırılır, yoğunluklar arasında hareket ettiğiniz zaman, bir yoğunluktan diğerine geçmek için geometrik bir modelleme vasıtası ile ilerlersiniz.

Ra – Sheeba olarak adlandırdığınız semboller fiziksel bedenin kalıbını etkileyen geometrik modellerdir ve fiziksel bedenin bir seviyeden diğerine başkalaştığı bir değişim yaratırlar. Bu semboller ayrıca, varlığınızın fiziksel ve psikolojik seviyelerinin, yüksek doğanızın bazı veçhelerini hatırlamasını tetiklemesi için gömülü imgeler, anılar, izlenimler yaratırlar.

Esasında, Ra – Sheeba sembolleri, eterik beden modellerinizde, varlığınızın yüksek seviyelerinin tanınmasını kodlar ve DNA konfigürasyonlarını tetikler. O bir kodlama işlemidir.

Aynı şey diğer şifa türleri için de geçerlidir. Bir dereceye kadar Reiki ve Reconnection çalışması ve bir çok diğer sistemler de aynı şekilde işler. EMF ve bir çok diğer şifa çalışmalarının hepsi, varlığınızın yüksek seviyelerini daha kolay bir şekilde hatırlayabilmeniz için, beyninizin bazı bölümlerinin, zihninizin bazı bölümlerinin uyanmasını tetiklemek için tasarlanmıştır. Yükselişiniz için master kalıp bedeninize karbondan silikona nasıl dönüşeceğini anlatan önceden programlanmış talimat seti olsa da, bu tetikleyiciler yükseliş sürecinizde size yardımcı olur. Bu çok karmaşık bir programdır.

Gerçekte, Master kalıp herhangi bir yöntem ile modifiye edilemez, ancak bu şifa tekniklerinin kullanılması ile, ona daha kolay erişilebilir ve süreç daha keyifli hale gelebilir ve daha etkili olabilir.

(Çeviri: Saffet)