İNSANLAR VE BEDEN ELEMENTALLERİ

Yazdır Yazdır 

IASOS

Güneş sistemimizin birlikte – yaratıcıları – Helios & Vesta – bu sistemi (ailelerini) yarattıkları zaman, bunu üç farklı krallığın evrimi için bir platform olarak tasarladılar: İnsan Krallığı, Melek Krallığı ve Elemental Krallığı.

Bu üç krallık, sinerjik bir bütünün içinde tamamlayıcı etkileşen rollere veya fonksiyonlara sahip olmaları için tasarlandı.

Bunların hiç biri diğerlerinden “daha yüksek” veya “daha fazla evrimleşmiş” değildir, çünkü her bir krallıkta Işığa ve Bilince daha ileri ifadeler için sınırsız yer vardır.

İNSAN KRALLIĞI

İnsan Krallığındaki varlıklar İlahi düşünce formları için voltaj azaltıcı dönüştürücüler olarak yaratıldılar ve başlıca misyonları yüksek spiritüel planların cennetlerini formun ve maddenin daha yoğun planlarına yeniden tezahür ettirmektir. İnsanların hepsi bilincin maddi planlarında birlikte yaratıcılar olmak için programlandı ve Dünya bizim eğitim sahamızdır.

İnsanlar düşünce ve his ile çalışır: Yüksek planlardan bir fikir alırız ve sonra bununla çalışırız ve saflaştırırız ve o fikri düşünce seviyesinde geliştiririz. Sonra, hislerimiz ile bu düşünce formlarını enerjilendiririz, ister pozitif ister negatif olsun. Özgür irade insan krallığında, diğer iki krallıkta olduğundan çok daha fazla vurgulanır.

ELEMENTAL KRALLIK * ATEŞ * HAVA * TOPRAK * SU ELEMENTLERİNDEN OLUŞAN DOĞA DÜNYASI

Elemental Krallığındaki varlıklar Elohim adı verilen İhtişamlı Işık Varlıklarının yönetimi altında başlıca zihinsel planda çalışırlar ve “FORMUN İNŞA EDİCİLERİ” olarak bilinirler. Uzmanlıkları zihinsel kalıpları eterik kalıplara ve sonra fiziksel kalıplara dönüştürerek düşünce formlarını fiziksel formlara tercüme etmektir.

Doğa Krallığındaki tüm varlıklar Elemental Krallığının parçasıdır. Onların her biri bazı spesifik formları yaratmakta uzmandır – ister elektron olsun, ister biyolojik bir hücre, bir çiçek, bir domates, bir ağaç, bir vadi, bir nehir, bir gezegen, güneş sistemi veya yıldızlar arası uzay olsun. Onlar tüm boyutlarda gelirler – elektrondan daha küçük boyuttan, galaktik uzayın enginliğine kadar. Melekler gibi, Elemental varlıklar evrimlerine küçük boyutta başlarlar, evrimleştikçe boyutları artar. Diğer taraftan insanlar evrimleştikçe, enerji alanları daha çok genişlemesine rağmen aynı büyüklüğü devam ettirirler.

Dünya gezegeninde hizmet veren Elementallerin hepsi insanlığın düşüncelerini ve hislerini dışa yansıtmak için yemin ettiler. Onlar insanlığın düşüncelerinden ve hislerinden ne toplarlarsa toplasınlar, bunları “materyalize etmek” zorunluluğu altındalar. Bu ilişkinin “Dünyada Cennetin” tezahürünü kolaylaştırmasına niyet edilmişti, ama insanlığın düşünceleri ve hisleri genel kusurluluğa düştükçe, bu Elemental varlıklar kendi tercihlerine karşı, bu kitlesel kusurluluğu dışa yansıtmak zorunda idiler – bu tüm doğa aşırılıkları ile sonuçlanıyor, tornadolar, kasırgalar, yanardağlar, depremler ve kirlenen okyanuslar ve atmosfer.

Gerçekte atmosferimizde çalışan Elemental varlıklar var, atmosferi insanlığın kitlesel düşünce hislerinden gelen tüm birikmiş bozulmuş, çarpıtılmış enerjilerden temizlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Eğer onlar grev yapsalardı, Dünya 48 saat içinde biyolojik olarak yaşanmaz hale gelirdi! Şükür ki, insanlar şimdi sürekli olarak artan bir şekilde yaydıkları şeyleri yeniden – ahenkleştirmeye başlıyor.

KİŞİSEL BEDEN ELEMENTALİMİZ

Fiziksel enkarnasyonların evrimsel yönünü almayı seçen her insan Ruhu için, bu yolculuğu onlarla birlikte yapmak için “gönüllü olan” bir Elemental varlık vardır – insanlar için fiziksel bir beden yaratmak ve bunu sürdürmek için – ne kadar yaşam gerekirse – insanlar “yükselişlerini” yapıncaya ve fiziksel – boyut okul sınıfından mezun oluncaya kadar!

Nasıl bir taahhüt! Nasıl bir adanma ve sadakat! Yaşamlarınızın her birinde aynı “Beden Elementaline” sahipsiniz ve o sadece sizin enkarnasyonlarınız arasında “tatil” yapıyor.

İster bilinçli ister bilinçsiz şekilde, kendi Beden Elementalleri ile iyi bir uyum, ilişki oluşturan insanlar, çabasız iyi sağlık ile kutsananlardır. Eğer Beden Elementalinizi bilirseniz ve yüzyıllardır size hizmete adandıkları için ona MİNNETTARLIK, TAKDİR ve SEVGİ gönderirseniz, bedeninizin durumunun nasıl aniden Yaşam gücünün ve çabasız iyi sağlığın yüksek seviyesine “canlandığına” şaşırabilirsiniz.

(Çeviri: Saffet Güler)

IASOS ** www.iasos.com