İSA’nın BİLİNMEYEN YAŞAMI

Yazdır Yazdır 

Bu bilgiler Joshua Stone’un, “Ascension Manual” adlı kitabından… Stone, bu bilgileri Edgar Cayce, Djwhal Khul, Alice Bailey’in kitapları ve İsanın Aquairan İncilinden derlemiş.

***

Edgar Cayce ve Djwhal Khul, İsa’nın geçmiş yaşamlarını belirtmiş. Edgar Cayce’ye göre İsa’nın geçmiş yaşamları : Amilius, Adam, Melchizedek, Enoch, Zend, Ur, Asapha, Jeshua, Joseph ve Joshua. Djwhal Khul, İsa olarak yaşadığı enkarnasyonundan sonra iki enkarnasyonunu daha ilave etmiş : Tyanna’lı Apollonius ve Suriyeli olarak bedenlendiği bir enkarnasyon, Suriyeli olduğu yaşamında yükselmiş.

Önce Amilius olarak gelmiş, sonra Adem ve Havva hikayesindeki Adem olarak. Sonra Salem Rahibi Melchizedek, daha sonra Perslilerin dininin büyük Avatarı Zoroaster’in babası olan Zend olarak bedenlenmiş. Sonra Enoch olarak bedenlenmiş. Sonra, o zamana dek yazılmış olan kitapları tercüme eden yazıcı Jehoshua olarak gelmiş. Ayrıca Eski Ahitte ve Kuran’da kıskanç kardeşleri tarafından kuyuya atılan ve sonra Firavunun rüya yorumcusu olan Yusuf idi. Sonra Musa’nın sözcüsü olan ve Musevileri vaat edilmiş topraklara götüren Joshua olarak geldi.

İsa Mesih olduğu yaşamında çarmıhta 4 ncü inisiyasyonunu aldı. Yaşamının son üç yılında Mesih tarafından gözetildi. Mesih, Spiritüel Hiyerarşinin ve Büyük Beyaz Kardeşliğin başkanı Lord Maitreya idi. Maitreya İsanın gurusu ve öğretmeni idi. İsanın son üç yılında İsa ile aynı fiziksel bedeni paylaştılar. Çarmıhta yükselen İsa değil, Maitreya idi. İsa 4 ncü inisiyasyonunu aldı ve bu onu üstat yaptı.

Alice Bailey’in kitaplarında Djwhal Khul’a göre 9 yıl sonra Tyannalı Apollonius olarak bedenlendi ve 5 nci inisiyasyonunu aldı. Yaklaşık üç yüzelli yıl önce geldiği son enkarnasyonda Suriyeli bir beden aldı, ve o enkarnasyonda yükseldi.

Djwhal Khul, İsa ile ilgili şaşırtıcı bir diğer bilgi veriyor. Çarmıhta iken, İsa “Baba, neden beni unuttun” der. Bu, bir Üstadın söyleyeceği bir şey değil. Alice Bailey’in kitaplarında Djwhal Khul, İsa’nın bunu söylemesinin nedeninin, onun dördüncü inisiyasyon geçmesi olduğunu, bunun inisiyasyon sırasında ruh bedeninin veya nedensel bedeninin yanması ile ve ruhun monad (Ben’im varlığına) geri dönmesi ilgili olduğunu söyler. İsanın deneyimlediği şey ruhunun veya yüksek benliğinin onu terk etmesi idi, bu onun için garip bir deneyim idi, çünkü ruhu/yüksek benliği tüm enkarnasyonlarında onun öğretmeni olmuştu. O anda, öğretmeninin bu andan itibaren monad veya görkemli Ben’im Varlığı olduğunu anlamamıştı. O kısa anda, ruhunun kaybını deneyimliyordu. Çok kısa bir süre sonra “Baba, onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar” dedi. Baba, onun monadı idi.

Djwhal Khul ve Edgar Cayce’ye göre Meryem İsa’ya ilişki olmadan gebe kaldı. Edgar Cayce Meryem ve İsa’nın aynı ruhtan olduğunu veya ikiz ruh olduğunu söylüyor.

Meryem’in kocası Saint Germain idi. Doğan bebek Isa’yı görmeye gelen 3 bilge adam Djwhal Khul, Kuthumi ve El Morya idi. Hz. İbrahim El Morya idi.

Esseneler

Esseneler İsa’nın yaşamında önemli bir rol oynadı. Cayce’ye göre bu toplum Mesih’in gelişinde çok önemliydi. Gariptir ki İncilde Essenelerden bahsedilmiyor. 1947, Kumran’da , Ölü Deniz Tomarlarında keşfedildi.

Tomarlar Essenelerin dini literatürü idi. Cayceye göre Essenelerin birkaç grubu vardı, İsanın hayatında rol oynayan grup Carmel Dağında idi.

Esseneleri diğerlerinden ayıran başlıca karakteristik, onların gelecek olan Mesihi beklemeleri idi. Bu grubun varoluşunun tek nedeni bu idi. Spiritüel yasaları katı şekilde uygulayarak Mesihin dünya planına girebileceğine ve fiziksel beden alabileceğine inanıyorlardı.

İsa Balık Çağı için ruhun bir sonraki dönemini getiriyordu. Museviler Musa’nın yasa ile ilişkili olan getirdiklerine tutunmuşlardı. İsa sevginin yasadan daha büyük olduğu bilgisini getirdi.

Esseneler, kendilerini Mesih’in annesi olmak üzere hazırlamaları için 12 kız seçip Carmel Dağındaki tapınağa getirdiler. Meryem, bu kızlardan biriydi. Bu kızlar fiziksel ve zihinsel egzersizlerle eğitildiler, özel diyetlere tabi tutuldular.

Cayce’ye göre, o zamanlar Essenelerin başında ismi “Judy” olan bir bayan vardı. Judy kahin, psişik ve ruhsal öğretmen idi. Sadece Musevi mistisizmi eğitimi almamıştı, ayrıca Hindistan, Mısır ve Pers topraklarının eğitimini de almıştı. Daha sonra İsaya Mısır, Hindistan ve Iran’a gitmesini tavsiye eden Judy idi.

Meryem tapınağa geldiğinde sadece 4 yaşında idi. Cayce’ye göre, İsanın annesi olmak üzere Başmelek Cebrail tarafından seçildi, o zaman 12 veya 13 yaşında idi. Diğer çocuklardan ayrıldı ve daha ileri hazırlık ve eğitimden geçti.

Bu dönem 4 yıl sürdü. Cayce’ye göre, Meryem seçilmeden önce onun için bir koca seçilmişti.

Gerçek evlilik, Meryem kutsal çocuğa hamile kalmadan önce gerçekleşmedi. Kocası Yusuf (St. Germain) evlilik zamanı geldiğinde, Meryem’in çok genç olduğunu görünce huzursuz oldu, Meryemi gelin olarak kendisi seçmemişti, o zamanlar evliliği aileler düzenliyordu. Bu evliliği rahipler gerçekleştirmişti. Rüyasında ona bilgi verilince ve sonra bunun İlahi irade olduğu direkt sesle ona aktarılınca fikrini değiştirdi. Yusufa gelen ve onu ikna eden Başmelek Cebrail idi.

İsanın Yaşamının Bilinmeyen Yılları

Cayce’ye göre, on iki yaşından önce İsa Musevi yasasının üstadı olmuştu. 12 – 15/16 yaşları arasında Carmel Dağında Judy ona kehanetleri öğretti. Sonra Mısıra gönderildi, sonra 3 yıllığına Hindistana gitti ve sonra daha ileri eğitim için İran’a.. Yusuf’un vefatı üzerine Irandan geri çağırıldı. Öğretmen olarak hazırlığını tamamlamak için Mısıra yeniden gitti.

Hindistan’da aldığı eğitim fiziksel ve zihinsel güç için hazırlanma ile ilgili bedenin temizliği” idi. İran’da Zu’nun, Mısır’da Ra’nın öğretilerini aldı.

Cayce’ye göre, İsa, Jeshua ismi ile kayıt edilmişti, “Jesus” ismin Yunanca şekli idi. Baptist John, Mısırda olduğu dönemde onunla birlikte idi. Rahipliği almak, sınavlardan geçmek ve testleri geçmek için Heliopolis, Mısır’da idiler. Levi, “İsa’nın Aquarian İncili”nde İsanın aldığı yedi inisiyasyonu anlatır. Büyük Piramit Büyük Beyaz Kardeşlik için İnisiyasyon Tapınağı olarak inşa edildi. İsa son inisiyasyonunu bu piramitte aldı. İncilde bundan kabirdeki üç gün üç gece olarak söz edilir. İsa Hindistanda Brahmic dini ve Vedaları inceledi. Ayrıca Nepal, Tibet, Suriye ve Yunanistan’a gitti.

Cayce, Levi ve Djwhal Khul’un mesajlarının hepsi İsanın Doğuda geçirdiği on sekiz yılı dökümante eder. Ancak, asıl cezbedici olan, bu yüzyılda, Hindistan ve Tibet’te, İsanın oralara seyahat ettiğini kanıtlayan kadim dökümanların keşdedilmesidir. 1800 lerde Rus gazeteci Nicholsa Notovitch Tibete gittiğinde, bir lama ona kahin İsanın yaşamını anlatan binlerce kadim tomar olduğunu söylemiş ( Doğuda ona İssa diyorlar). Notovitch Ladakh’taki en büyük manastır olan Himis’e gitti ve orada bu dökümanları buldu. 1894 te tercümelerini yayınladı. Bu metinler İsanın Brahminlerin müridi olduğunu, Budist keşişlerle üç yıl yaşadığını ve Budist metinleri incelediğini anlatıyor. Nepal ve Himalayalara ve sonra Zarathustra’nın doktrinlerini incelemek için İran’a gittiğini anlatıyor.

1922 de Swami Abhedananda da Himis, Tibet’e gitti ve Notovitch’in hikayesini doğruladı. Bir lamanın yardımıyla aynı dizeleri tercüme ettirdi ve yayınladı.

1925’te Nichola Roerich Himis’i ziyaret etti. Manastırda keşfettiği yazıları yayınladı, diğerlerinin anlattıklarına paraleldi.

İsa’nın 12 – 30 yaşları arasında yaptıklarından İncilde bahsedilmemesi ilginçtir. İncil Tanrı tarafından yazılmamıştır, insanlar yazmıştır. MS 553 te Konstantinopolisin 2 nci Konseyi reenkarnasyon ile ilgili tüm referansları İnciden çıkardı. İsanın kayıp yıllarını da çıkarmış olabilirler. Kilise üyeleri İsanın Budizm, Hinduizm, Zoroastrianizm ve Mısır Gizemlerini açlışmış olmasından hoşlanmamışlardır.

Cayce dosyalarına göre İsa’nın 3 kardeşi vardı. Bunu Cayce Vasıtası ile Evrensel Zihin söylemişti. İsa, ilişki olmadan doğmuştu, ancak Meryem ve Yusuf evlendikten sonra, normal yolla üç çocukları daha oldu – iki oğlan, bir kız. Oğlanların ismi James ve Jude idi, ama kızın ismi bilinmiyor.

Seçildikten sonra; Meryeme şarap ve fermente olmuş içecekler yasaklandı ve katı bir diyete tabi tutuldu.

Cayce, 3 bilge adamın insanlığın materyallikteki deneyiminin üç aşamasını sembolize ettiğini söyledi. Altın materyali temsil etti, tütsü/günlük eterik olanı temsil etti ve mür şifa gücünü temsil etti – beden, zihin ve ruh. Üç bilge adam ayrıca Meryem ve Yusufa cesaret verdiler.

Edgar Cayce okumalarına göre, İsa gece yarısı doğdu. Esseneler İsanın gelişinin farkında idiler ve katılmalarının nedeni bu idi. Djwhal Khul’un söylediği bir başka ilginç nokta, Meryem Dünyadaki o yaşamının sonunda yükseldi.

Daha Şaşırtıcı Bilgiler

Enoch İsa’nın geçmiş yaşamlarından biri idi, yükselişe ulaştı ve o yaşamda Galaktik Konseydeki Melkizedek tarafından gözetildi. Daha sonraki yaşamında Melkizedek ismini aldı.

Bir başka ilginç bilgi Brian Grattan’dan geldi, ve Vywamus bunu onayladı. Lord Maitreya, İsa’nın bedenini yeniden dirilttikten sonra, Dünyada 31 yıl daha yaşadı. Bu zaman süresinde Hindistan’a gitti ve Amerikaya teleporte oldu.

Bir başka ilginç nokta da, Hz. Muhammed’in geçmiş yaşamlarından birinde Bartholomew’in müridi/havarisi olduğudur. Muhammed olarak yaşamında, Başmelek Cebrail ve İsa, onun içsel plandaki iki başlıca öğretmeni idi. Daha sonraki bir yaşamda Hindistan’da bir yogi olarak beşinci inisiyasyonunu aldı. Sonra bir kere daha geldi, Amerikan Devrimi sırasında büyük vatanseverlerden biri olan Patrick Henry olarak.

İsa, içsel planda Sananda ismini kullanır.