KANALLIK İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Yazdır Yazdır 

Aruna Byers

Herhangi bir kanallığın değeri ne kadar berrak olarak aktarıldığı ve onun kaynağının bilinçliliği ile belirlenir. Göz önüne alınacak iki faktör vardır: birincisi kullanılan kanal ve ikincisi bilgiyi veren varlık. Kanal ile başlayalım.

KANAL

Çoğu kanallar bu işte usta değildirler. (Çoğu kanallıklardaki doğruluk yüzdesi %80’nin altındadır). Bu, onların spiritüel adanmadan yoksun olmaları değildir, görünmeyen enerjiler ile en etkili şekilde nasıl etkileşeceklerini yeteri kadar bilmiyorlar. Eğer aniden diğer alemlerden bilgi alıyor ve aktarıyorlarsa, aldıkları bilginin doğru olarak alındığını veya kanallık yaptıkları varlığın güvenilir olup olmadığını nasıl bilirler (veya biliriz)? Kanallıkta usta olmak için, kanal Yükselmiş bir Üstadın veya Başmeleğin frekansına uygun bir frekansta titreşen boş bir gövde olmalıdır (Mesih bilinçliliği).

Kanallıktaki çarpıklıkların ana nedenlerinden biri kanalın egosudur. Ego ile “ben ve benim hayatım” ile ilgili kişisel hikayeden bahsediyorum. Ego bildiği veya doğru olduğuna inandığını düşündüğü ne olursa olsun kanallık ile alınabilecekleri etkiler. Eğer egonun özel konu ile ilgili anlayışı yoksa, bu kanalın bu tür bilgi alma yeteneğini bloke eder. Bunun örnekleri kanalın bilinmeyen bir lisanda bilgi alma yeteneğidir veya bilimsel teoriye aşinalık yoksa bilimsel formüller alma yeteneğidir. Bir başka örnek, kanal İncile inandığı zaman, incildeki referanslar kanallık materyalinde ortaya çıkar. Ve eğer kanal Urantia kitabına veya Phoenix gazetelerine inanıyorsa, genellikle kanallıklarında bu materyaller ile ilgili referanslar bulursunuz. Kanalın bilinçliliği, kanalın inandığına hizalı olan kavramları ve enerjileri çeker. Bu kavramlar kaynakları kadar doğrudur, ve bu referanslar nedeniyle doğru olarak kabul edilmemelidir.

Bir kanalın egosu şöyle bir pozisyon alabilir; kanal ışığa o kadar adanmıştır ki ona gelen ne olursa olsun ışıktan başka bir şey olamayacağını düşünür, bu ego o zaman kanallığı kendi gündemi için platform olarak kullanabilir. Ego dahil olduğu sürece, tamamen berrak bir kanallık mümkün değildir. Berrak bir kanal olmak için, egonun etkisi tamamen elimine edilmelidir.

Kanal neyin doğru neyin yanlış olduğunu KALPten ayırt edemedikçe, bir varlık veya egonun kendisi kanalın aldatıcı bilgi aktarma cahilliğinde rol oynayabilir. Örneğin, eğer kanal herhangi bir şekilde güvensiz hissediyorsa, sevgiyi arzuluyorsa veya fark edilmek istiyorsa, kanallığı kendisinin ne kadar özel olduğunun referanslarını içerir. Bu, farkındalığın yüksek seviyelerinden olmayan varlıkların çok genel hilesidir. Gerçekte, hiç kimse özel değildir, geçmiş yaşamlarında kim olurlarsa olsunlar veya şimdiki yaşamda ne kadar “spiritüel” olurlarsa olsunlar.

Ego fiziksel duyular ile kaydedilen girdinin yorumlarına dayanan davranışların, inançların ve niyetlerin bir derlemesidir. Bu algılardan oluşan inançlar ve davranışlar tüm diğer durumlarda zihnin realite olarak düşündüğü şeyin temeli olur. Bu, egonun “bildiği” şeye limittir. Tanrıyı bilmez; sadece Tanrı ile ilgili aldığı kavramlar nedeniyle bildiğini sanır. Tanrı sadece kalpte deneyimlendiği zaman bilinebilir.

Kanallık egonun realitenin sınırlı kavramlarını genişletmesinin bir yoludur. Ama çoğu egolar bununla tehdit edilir, böylece tehdidi elimine etmek için yapabileceği her şeyi yaparlar. Bu ruha rehberlik etmek için Tanrıdan gelen hakiki mesajı ayırt etmeyi de içerir.

Spiritüel yolculuk tamamen ego ile ilgilidir. Kalbi sevgiye daha çok açmak ve egonun sınırlı bilinçliliğinde içerilen tüm gerçek olmayan şeyleri açığa vurmak ile ilgilidir. Zihni illüzyondan ve bedeni tepki göstermekten temizlemek ilahi Gerçek Doğamızın (BEN’İM Varlığı) direkt deneyiminin mümkün olmasının tek yoludur.

Bu deneyim gerçekleştiğinde, egonun kontrolu ortadan kalkar ve içimizde BEN’İM Varlığından “biliş” ve Mesih bilinçliliğinin Üstatları ile berrak iletişim gerçekleşir.

Egonun sürdürdüğü en büyük mitlerden biri, egonun neyin gerçek olduğunu neyin Gerçek olmadığını bildiğidir. Ego bunu bilmez, çünkü kendi doğası ile bilmenin bu seviyesinde yeteneksizdir. Ego işbaşında olduğu zaman ayırt etme mümkün değildir. Ego önceden inandığı şeye karşılık verir. Eğer bilgi onun inançlarına hizalanmış değilse, korku dolu bir karşılık yaratır. Korku egodandır. İçimizdeki her şeyi bilen ve koşulsuz seven BEN’İM Varlığı, doğru ayırt etme için tek kaynağımızdır ve onun korkusu yoktur. Zihin sessiz olduğunda, onun bilgeliği kalpten yükselir.

Ego duygular ve zihnin gevezeliği ile kontrolünü sürdürür. Ego, zihnin dikkatini bizi gerçeği bulmak için dikkatimizi içimize döndürmekten ayıran herhangi bir şeye yönlendirir.

Kendi BEN’İM Varlığımızdan rehberlik veya farkındalığın en yüksek seviyesindeki Üstatlardan berrak mesajlar alabilmek için, kanallık sürecinden uzaklaşması için egoyu baypass edebilmeliyiz.

Çoğu kanal, kendi kanallıklarındaki çarpıklıkların kendi egolarından geldiğini kavramaz. Çoğu kanallar için % 70 doğruluk seviyesi geneldir, ve bu berak bir mesaj olarak düşünülemez. Bu yüzdeyi artırmak için, spiritüel ustanın inisiyasyon seviyesinde büyük değişim gerçekleşmelidir. Bir çok kanalın zor yaşam deneyimleri olmasının nedeni budur. Bu deneyimler daha çok spiritüel farkındalık üretmek için gereklidir. İlgili konularda düşünmeye neden olmak, veya herhangi bir şey için başkalarını suçlamak inisiyasyonu uzun, zahmetli, tekrarlanan bir sürece dönüştürür. Herhangi bir durum ile ilgili tüm negatif zihinsel davranışları temizlemek ve dahil olan herkese şefkat duymak ustanın bu yaşam sorunları ile başa çıkmaya devam etme ihtiyacını iptal eder.

Berrak bir kanal olmak için kişi yaşamdaki her şeye karşı ve kanallıkla verilen bilgiye karşı mutlak tarafsızlık tutumu geliştirmelidir. Eğer kanallıktaki herhangi bir şey kanalın kişisel tutumundan etkileniyorsa, bu onun aktarılması gereken tüm ayrıntıları alma yeteneğini iptal eder. Burada bahsedilmesi gereken bir diğer şey tüm durumlarda sevgi ve şefkat dolu bir tutum gereksinimidir, farkındalığın en yüksek seviyesinden bir varlığı çekmek için aurik enerjinin bu niteliği gereklidir. Kanal olanların aurası bilgiyi sağlayan varlık ile enerjisel olarak birleşmelidir. Eğer en yüksek farkındalıktan olan bir varlık ile birleşmezse, enerji alanına süzülme fırsatını bekleyen daha az bütünlüğe sahip varlıklar vardır.

Şimdi bahsedeceğimiz bu fırsatçı varlıklardır.

KANALLARI KULLANAN VARLIKLAR

Bir kanalın kanallık materyalini aktarması karmik bir sorumluluktur. Bu sorumluluk başkaları ile paylaşılanların herkesin en yüksek hayrı için olduğundan emin olmayı kapsar, kanalın egosunu okşayan bir şeyleri aktarmayı değil.

Şu anda dünyada kanallık vasıtası ile spiritüel olarak alıcı varlıklara yardımcı olan diğer boyutlarda bir çok ışık varlığı vardır. Yükselişe ve gezegenimizde gerçekleşmeye devam eden değişimlere hazırlanmamız için dikkatimizi çekebilmek için en yüksek titreşimden olan varlıklar her şeyi yapıyorlar. En az çarpıtma ile mesajlarını aktarabilecek yardımcıları bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çalışmayı seçtikleri insanlar hizmete odaklanmış olanlar ve kalpleri var olan her şeye sevgiyle açık olanlardır. Bu alıcılar/yardımcılar ayrıca egonun nasıl çalıştığının ve ondan bağımsız olmaları gerektiğinin farkındalar. Bu nitelikler en yüksek titreşimden olanlara uygun bir titreşim yaratır. Kozmik yasaya göre, benzer benzeri çeker.

Rehberlik için kanallık yapan veya kanal olmayı isteyen herkes kanallıklarının doğru olmasını ve en yüksek farkındalıktan olmasını ister. Bu nedenle kanallık yapılan varlığın “kim” olduğunu bilmek isteriz. Yükselmiş Üstat veya Başmelek Gerçeğin habercisi olarak düşünülür, onların rehberliğini arayanlar spiritüel hiyerarşinin parçası olduğunu iddia eden bir varlığın söyledikleri kişi olduğunu kabul ederler. Maalesef, bir çok sahtekarlar vardır. Neden? Bunun sayısız nedeni vardır. Bir neden, tekrar insan duygularını deneyimlemek isteyen bedensiz enerjilerin bu amaçla bedenlerini kullanmalarına izin vermeye istekli olan elverişli, çabuk etkilenen insanlara yerleşmesidir. Çünkü onlar en yüksek farkındalıktan değildir, ben – merkezci amaçlarına ulaşmak için yüksek bilinçlilik oldukları gösterisini yapmakta tereddüt etmezler. Onların niyeti kötü olmayabilir, ama gündemleri onlara güvenenlere zarar vermekle sonuçlanabilir.

Bir diğer neden, egosantrik dezenkarne varlıkların kendi itibarlarını artırmak için insan ırkı üzerinde etki yapma arzusudur. Sizden veya başka bir şeylerden daha iyi olduklarını iddia eden veya yaşamınızı talimatları ile kontrol etmeye teşebbüs eden varlıklardan kaçının. En yüksek bilinçlilik seçme özgürlüğümüze saygı gösterir ve onurlandırır ve bizimle kendileri arasındaki tek farkın onların kim olduklarının Gerçeğini kavramış olmaları ve artık bunu keşfetmek için bir bedene gereksinimleri olmadığını alçakgönüllülükle belirtirler.

Kendilerini eğlendirmek için bizimle oynamak isteyen düzenbazlar, hilekarlar da vardır. Bunlar gerçekte olduğumuz sevinçli ışık varlıkları olmamızı engellemek için kasten zarar yaratanlardır.

Bu daha az bilinçli varlıklara ilave olarak, niyetleri sadece bireylere değil dünyaya hakim olmak olan kontrol edici tanrılar, ilahlar hiyerarşisi vardır. Kanallık, onların etkilerini gezegene aktarma teşebbüslerinin yollarından biridir.

KARANLIK & IŞIK

KARANLIK kendine veya başkalarına zarara neden olan herhangi bir şeyi içerir. Negatif davranışları, tutumları, kontrolü, manipülasyonu, korkutmayı, yargılamayı, zayıflatmayı, üstün veya adi davranışları, öfkeyi, suçlamayı, saldırıyı, sahtekarlığı vs arayın. Korku içimizdeki karanlık enerjidir. Eğer bir şeye korku ile karşılık veriyorsak, bu mesajın karanlık olduğu anlamına gelmez. Kendi karanlığımızı ışığa (sevgiye) dönüştürmediğimiz anlamına gelir.

IŞIK: mutluluk, sevinç, sevmek, vermek, şefkat göstermek, güçlendirmek, desteklemek, yardımcı olmak, ilham vermek, paylaşmak, motive etmek, tarafsız düşünmek, hizmet, minnettarlık, takdir etme, değer verme, pozitif düşünme, ilahi olana adanma, empati, dürüstlük vs dir.

Bu kutupsal zıtlıklar ağır veya hafif hisler ve enerji seviyeleri taşır. Titreşim frekansınız, enerji alanınızda varolmasına izin verdiğiniz KARANLIK veya IŞIK miktarı ile belirlenir. Herkes bu dualite dünyasında hem karanlığı hem de ışığı deneyimler. Eğer karanlığı bilmeseydik, ışığın parçası olmayı nasıl seçebilirdik? Karanlık korkulacak bir şey değildir. Direnç, yargılama, reddetme ve sakınma hepsi karanlık ile içsel dansımızın ifadeleridir. Işık olmayı seçenler kendi karanlıklarına ışık getirmelidirler ki böylece ışığa dönüşsünler. İçsel karanlığımız var olduğu sürece, yaşamlarımızda kendileri için henüz ışığı seçmemiş olan varlıklardan gelen parazitlere, girişimlere savunmasız oluruz. Işık Kardeşliği ile enerjisel olarak uyuşabilir olduğumuzdan emin olmanın tek yolu onların titreşimine uymak için yapılması gerekenleri yapmaktır. Bu tüm var olanı severek yapılır, özellikle içimizdeki karanlığa sevgi getirerek.

KANALLIKTA AYIRDETME

Ayırdetme yargılama değildir; sadece seçimlerin farkındalık ile yapılabilmesi için farklılıkların farkında olmaktır. Eğer ne aradığınızı bilirseniz, farkındalığın en yüksek seviyesinden daha az olan varlıklar ve kanallıklar kolayca keşfedilir. İşte bazı ipuçları:

• Herhangi biri veya herhangi bir şey ile ilgili negatiflik, olumsuzluk içeren bir mesaj.

• Kanal mesajını veren varlıktan veya kanalın kendisinden gelen üstünlük tutumu veya bildirisi.

• Herhangi birini kontrol veya manipüle etme girişimi

• Spesifik şeyler yerine genel şeylerden konuşmak.

• Fantezi, süslü, cafcaflı, lisanı zor anlaşılan mesajlar

• Eğer kanal, kanallık için davet edilmek yerine, empoze ediyorsa.

• Kanalın kişisel yaşamı dramatik olarak bozulduysa, karmaşa içindeyse ve/veya kanalın yaşamı kanallığı aktaran varlığın gruplara konuşmalarının parçası ise.

• Bazen kullandıkları kanala veya “şifacıya” takipçiler çekmek için karanlık bir varlık tarafından mucizevi bir iyileşme yapılır.

• Saf bilinçlilik manevra yapmaz; sadece seçenekler ve fırsatlar sunar.

BİR SAHTEKAR VEYA NEGATİF EGO İLE BAŞA ÇIKMAK

Işıkta merkezlenmiş olup olmadığınızı görmek için kendinizi çek edin. Topraklanmış, sakin ve sevgi dolu bir şekilde, bu ifade ile varlık veya egonun önünü kesin, “Mesih Bilinçliliği ile Bir’misin”. Eğer “EVET, BİR’İM” den başka yanıt gelirse, teşekkür edin ve enerji alanınızdan uzaklaştırın.

Eğer varlık soruya hiç yanıt vermezse, bu “HAYIR” anlamına gelir. Yine, teşekkür edin ve ayrılın. Negatif egonuzun sizi bunu yapmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Eğer birisi Mesih bilinçliliği olmayan bir varlığa kanallık yapıyorsa, bunu bilmeleri gerekir ki bu düzenlemeyi salıverebilsinler. Sizin eyleminiz, kanala ve bu potansiyel olarak zararlı deneyimden öğrenen herkese bir ışık armağanı olacaktır.

KANALI BERRAK YAPAN ŞEY NEDİR

Berrak bir kanalın, egonun kanallık aktarımına müdahale etmesi için bir neden sunan fikirleri, inançları veya tutumu yoktur. Söylenen şeye karşı nötr ve tarafsız olmak önemlidir. Sevgi dolu olmak, yargılayıcı olmamak ve korkusuz olmak da berrak kanallığı destekler, çünkü bilinçliliğin bu seviyesinin titreşimi yüksek titreşimli varlıklar ile hizalıdır. Sahtekar veya karanlık bir varlık için kanal olmak karmik bir sorumluluktur.

Kendi kanallığınızı veya başkalarının kanallığını bu rehber bilgiler ile çek etmek bir kanallık aktarımının saf ve farkındalığın en yüksek seviyesinden olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Yazar Hakkında

Aruna Byers 1985’ten beri spiritüel hiyerarşi için bir kanaldır. Almanya’da 1993’te yayınlanan kanallık ile ilgili bir kitabın ortak yazarıdır.