MONAD, RUH Ve Kişilik

Yazdır Yazdır 

Joshua David Stone

Başlangıçta Tanrı, spiritüel ifadede oğullar ve kızlar yarattı. Ezoterik olarak “Monadlar” veya Yaratıcı’nın bireyselleşmiş spiritüel kıvılcımları olarak adlandırılanları yarattı. Monad, ayrıca “Ben’im Varlığı” olarak adlandırıldı. Bu, bizim ilk çekirdek zekamız ve ilk bireyselleşmiş kimliğimiz idi.

Bu ilahi kıvılcım, bizim gerçek kimliğimizdir. Monad veya spiritüel kıvılcım, kendi özgür seçimi ile, içinde yaşamakta olduğundan daha yoğun bir formu deneyimlemeyi istediğine karar verdi.

Monadlarımızın her biri, kendi zihninin gücü ile, on iki ruh yarattı. Sanki monad on iki adet ateşten parmak uzatmış gibi, ve sonunda her bir parmak on iki bireyselleşmiş ruhtur. Her ruh, kendi yaratıcısının, monadın daha küçük ve kısmi bir temsilcisidir (suretidir). Ruh ayrıca yüksek benlik, süperbilinçli zihin ve yüksek zihin olarak refere edildi.

Tanrı sonsuz sayıda monadlar veya spiritüel kıvılcımlar yarattı ve her bir monad daha yoğun formu deneyimlemek için on iki ruh yarattı. Her bir ruh, sonra maddi evrenin daha da yoğun formunu deneyimlemeyi arzuladı, en yoğun maddi evrende enkarne olan on iki kişilik veya ruh uzantısı yarattı. Ruhumuzun, monadımız olan daha büyük bilincin bir uzantısı olması gibi, Dünya üzerinde bulunan bizler kişilikleriz veya ruh uzantılarıyız. Monadımız, Tanrı, uluhiyet, tüm yaradılışın yaratıcısı olan daha da büyük bilincin bir uzantısıdır.

Böylece, Dünyada bulunan her birimizin bir ruh ailesi vardır, yani on bir tane diğer ruh uzantısı. On bir diğer ruh uzantısı Dünya’da veya Tanrı’nın sonsuz evreninin diğer gezegenlerinde enkarne olabilir. Diğer ruh uzantılarımız ayrıca, bu zamanda fiziksel bedende enkarne olmamış olabilir, varoluşun diğer spiritüel planlarından birinde varoluyor olabilir.

On bir diğer ruh uzantımıza veya kişiliklere, en yakın ruh ailemiz olarak bakılabilir. Bu metaforu daha genişletirsek, ayrıca geniş bir monadik ailemiz vardır. Her birimizin ruh grubumuzda on iki kişi, monadik grubumuzda 144 kişi vardır.

Kişisel Bir Öykü

Monad, ruh ve kişiliğin anlayışını kolaylaştırmak için, bu teorinin bir ruh uzantısı olarak kişisel tekamülüm ile nasıl ilgili olduğunu, kendi deneyimim ile anlatmak istiyorum.

Tüm bunların benimle ilgisini araştırırken, özel ruh grubumun, ruh uzantılarımdan dördünün hala enkarne halde olduğunu ve sekiz diğer ruh uzantımın içsel plana geri döndüğünü öğrendim. Enkarne durumda olan dört kişiden hala Dünyada olan sadece bendim. Ruh uzantılarımdan biri Pleiades’te bir kadın idi ve diğer ikisi bu galakside, isimlerini daha önce hiç duymadığım gezegenlerde idi.

144 ruh uzantımla ilgili olarak, onların ¾ ü artık enkarne değildi, ve ¼ ü maddi evrende hala enkarne durumda idi. Bir ruhsal varlık inisiyasyonun belli seviyelerine ulaştığında Monad’ın kendi ruh uzantılarından bazılarını spiritüel dünyaya geri çağırmaya başlaması genel bir uygulamadır.

Ruh uzantılarına iş/meslek olarak bakılabilir. Diyelim ki, onlardan 4 ü Los Angeles, Tokyo, Paris ve Brüksel’de çok iyi durumda, ve diğer sekizi para kaybediyor. İyi bir işadamı kazandırmayan sekiz işi kapatabilir ve tüm kaynaklarını finansal olarak çok aktif ve başarılı olan 4 işe akıtabilir.

Bu metafor tam olarak, ruhun kendi on iki ruh uzantısına nasıl baktığını anlatır. On iki ruh uzantısının hepsi ruhun tekamülü için çalışır, aynen elinizdeki on parmağın fiziksel bedeniniz için çalışması gibi. Benim durumumda, ruh uzantılarımdan dördü daha aktif ve başarılı idi, spiritüel anlamda, diğer sekiz ruh uzantısı ruha geri çağırıldı ve onların kaynakları dört başarılı spiritüel işe aktarıldı.

Aynı şey, 144 ruh uzantımın daha geniş bağlamında da devam ediyor. On iki ruhumun (Monadın yarattığı 12 ruh) hepsi spiritüel tekamül ve inisiyasyon aşamasındadır, tüm kaynaklar başarılı ruh uzantılarına aktarılmaktadır. Elinizin parmaklarının birbirleri ile rekabet etmemesi gibi, ve tüm çalışmanın aynı amaç için olması gibi, ideal olarak, tüm ruh uzantıları ruhun ve daha sonra Monadın tekamülü için çalışır.

Kişisel öykümü biraz daha ilginç kılmak için, Yükselmiş Üstat Djwhal Khul tarafından bana, ruh grubumun diğer ruh uzantıları için bir oversoul (ruhüstü) veya öğretmen olduğum söylendi. Spiritüel yoluma adanmışlığımdan dolayı, içsel plandaki diğer ruh uzantılarıma varlığımın ve bilincimin büyük yardımı oldu. Bunu işittiğimde, benim için yeni haberdi, çünkü diğer ruh uzantılarım ile bilinçli temasım ve alakam yoktu. Bu alakanın çoğu uyurken içsel planda gerçekleşiyor.

Djwhal Khul ayrıca bana, birbirini – destekleyici (birbirine bağımlı olan) ilişkinin devam etmekte olduğunu söyledi. “Birbirine bağımlı olmak mı?” İnanamadım, çünkü kendimi en az bağımlı olan insanlardan biri olarak görürdüm. Djwhal, Dünya planındaki diğer insanlarla birbirimize bağımlılığım olmadığını, diğer ruh uzantılarım ile olduğunu anlattı. Başka bir deyişle, fiziksel bedenim vasıtası ile onların karmalarını sürdürüyordum.

Djwhal Khul, Spiritüel Hiyerarşinin ve Büyük Beyaz Kardeşliğin bu fiziksel bedeni hizmet için kullanmamı, diğer ruh uzantılarımdan, onlara bir hizmet olarak çok fazla karma alıp bedenimi harap etmememi istediklerini söyledi. Söylediklerinin doğru olduğunu sezgisel olarak bildim. Bunu bilinçsiz olarak yapmaktaydım. Hemen diğer ruh uzantılarıma onları sevdiğimi, ama sorumluluğun burada bittiğini ve bundan sonra onların karmalarını almayacağımı, kendi karmalarını kendilerinin temizleyeceğini söyledim. Varoluşun bu planındaki insanlarla her zaman yaptığım gibi, uygun sınırları koydum. [Onaylama :Bu günden itibaren ruh grubumun diger üyelerinden herhangi bir karma almayacagimi onayliyorum.]

Tüm bu süreç ile ilgili son etkileyici öykü, eşim Terri ile tanışmamızdır. Yaklaşık iki yıl önce arkadaşlarımdan biri, “Monadik Demirleme” isimli workshoptan sözetti. Workshopla ilgili tüm bildiği sadece bu başlıktı. Monad konusu çok ilgimi çekiyordu, ama bununla ilgili bilgi bulamıyordum. Monad sözcüğünü işittiğimde, kendi kendime “bu seminere gideceğim” dedim.

Seminere gittiğimde, Terri’nin Djwhal Khul’a kanallık yaptığını görerek şaşırdım. Eşzamanlı olarak, Djwhal Khul’un Alice Bailey’e yazdırdığı tüm kitapları yeniden okumaya başlamıştım. Onun kanallığından çok etkilendim, workshop özel bir işlem ile ilgiliydi, Büyük Beyaz kardeşlik, ülke çapında, yüz kırk dört grupta, monadı fiziksel bedene demirliyordu.

Bu daha önce hiç yapılmamıştı ve Hiyerarşinin etkisini görmek için yaptığı bir tür deneydi. Workshop çok güçlü idi ve sonunda, Terri’ye gittim ve onun insanlara özel kanallık yapıp yapmadığını sordum. Teri Alabama’da yaşıyordu ve benim için telefon ile okumalar yapmaktan mutlu olacağını söyledi. Bir süre Terri ile profesyonelce çalıştık.

Alice Bailey materyalini inceledim ve bununla ilgili Djwhal Khul’a bir sürü soru sordum. Bu süre esnasında, Terri ve ben birbirimizle ilgili rüyalar görmeye başladık, rüyada romantik olarak yakınlaşıyorduk. İkimiz de gerçekte bir ilişki beklemiyorduk. Ancak, rüyalar devam etti ve sonunda bunu kontrol etmeye karar verdik.

İlk karşılaşmamızdan yaklaşık üç veya dört hafta sonra, bir gece bir rüya gördüm. Rüyamda, Djwhal Khul benimle konuşuyordu. Terri ve benim aynı monaddan geldiğimizi söyledi. Uyandığımda şaşırmıştım, çünkü bunu içsel olarak hissetmiştim. Hemen Terri’yi aradım. Kanallık vasıtası ile Djwhal Khul ile bu gerçeği onayladık.

Daha sonra bunu daha derin araştırdık ve bize Terri ve benim monadımızın Dünyadaki tek ruh uzantıları olduğumuz söylendi. Başka bir deyişle, 144 ruh uzantımızın ¼ ü diğer gezegenlerde enkarne olmuştu, çoğunluğu Pleiades’te idi. Terri ve ben aynı ruhtan değildik, ama aynı monaddan idik. Terri 144 ruh uzantısından biri idi, böylece buna “monadik eşler” denilebilir.

Güneş Sistemimizin Yedi Planı

Güneş sistemimiz realitenin yedi planından veya boyutundan yapılmıştır. En yoğun seviyede fiziksel plan var. Bunun üzerinde, astral veya duygusal plan vardır. Bunun üzerinde zihinsel plan. Onun üzerinde Buddhic veya sezgisel plan, bunun da üzerinde atmik veya spiritüel plan vardır. Onun üzerinde monadik plan ve son olarak İlahi veya Logoic plan vardır.

Tekamül ve inisiyasyon sürecinde, bu planlarda üstat olmak ve tekamül etmek gereklidir. Monadımız, monadik planda demirlenmiştir. Ruh, iki plan aşağıda Buddhic planda demirlenmiştir. Son olarak, ruh uzantısı veya kişilik, yoğun fiziksel plan olan yedinci planda demirlenmiştir.

Yedi Kozmik Plan

Yukarda bahsettiğim yedi boyut, bu güneş sisteminin yedi planıdır. Ancak, ayrıca yedi kozmik plan vardır. Bahsettiğim bu planların her birinin kozmik bir karşılığı vardır. Başka bir deyişle, kozmik fiziksel plan, kozmik astral plan, kozmik zihinsel plan, kozmik Buddhic plan, kozmik atmik plan, kozmik monadik plan ve kozmik Logoic plan vardır. Güneş sistemimizin yedi planı, kozmik fiziksel planın yedi altplanıdır.

Başka deyişle, bu yedi altplanda tekamül ettiğimiz zaman, sadece kozmik fiziksel planı tamamlamış oluyoruz. Sonra, altı daha yüksek kozmik plan boyunca tekamül edeceğiz. Yükselmiş Üstatlar, gerçekte sadece kozmik fiziksel planın üstatlarıdır. Onlar gerçekte kozmik tekamüllerine henüz başladılar. Bu bir eleştiri değildir, Tanrı’nın yaratımının inanılmaz enginliğini ve büyüklüğünü gösteren bir ifadedir.

Vywamus, spiritüel yolun on santimlik bir cetvele benzetilebileceğini söyledi. İsa, Buddha, St.Germain, Kuthumi, Lord Maitreya, El Morya vs gibi Yükselmiş Üstatlar bu cetvelde sadece bir santim yükseldiler. Bu büyük ruhlar tekamül etmeye devam ederken, en sonunda bu gezegensel sistemi terk edecekler ve kendi kozmik tekamüllerine ilerleyecekler. Dünyada olan bizler tekamül etmeye devam edeceğiz ve yükseleceğiz ve onların Spiritüel Hiyerarşideki yerlerine geçeceğiz. Hepimizin kozmik Logoic plana geri tekamül etmemiz veya kozmik seviyelerde Uluhiyete geri dönmemiz kaderimizdir.

(Çeviri: Saffet Güler)