Yeniden Doğuş Zamanı …

Yazdır Yazdır 

YENİLENME MEVSİMİ

Yeniden Doğuş Zamanı …

 James Tyberonn

Noel modern toplumda bir kutlama zamanıdır, aile toplanmalarının zamanıdır. Yine de birçokları için, özellikle yalnız yaşayanlar için, yalnızlık zamanı, geçmiş yılları hatırlamanın değerlendirilmesinin zamanı olabilir.

Bu gündönümünün enerjisinde meditasyon yapmak için zaman geçirin. Güneş yıllık döngüsünü tamamlarken, meditasyon yapmak ve Dünya gezegeninin yeniden doğuşunu ve birlikte yaratıcılar olarak insanlığın yeni rolünün düşünmek için zaman ayırın.

Aralık Gündönümünün dünya gezegenindeki tüm yaşam üzerinde büyük etkisi vardır. Bu, yerçekimi dalgalarının donatıldığı ve ‘perdenin inceldiği’ bir zamandır.Gündönümleri kadim toplumlar tarafından içe dönmek, yenilenmek ve bu mevsim için yeniden doğuş için özel bir zaman olarak tanınırdı.

Bu yıl, 2017 Aralık Gündönümünde, bizler tüm yılın en güçlü enerji kalıplarından birini deneyimliyoruz.

Gündönümü

Gündönümünün insan psişesi, duygusal alanlar ve insan aurasındaki güçlü etkisi nedeniyle, sadece Noel, Hanukkah, Kwanza ve Yeni Yıl tatilleri ile sosyal bağlantısı olan dışsal seremoni zamanı değildir, aynı zamanda derin tefekkürün yoğun rezonansının zamanıdır.

Kadim yazılara ve takvimlere göre, takvimde tarihlerin modern ayarlaması yapılmadan önce, 25 Aralık daha önceleri gündönümünün tarihi idi.

25 Aralık’ın Mesih’in doğum günü olması MS 354’te Philocalian Takvimi adı verilen takvimde yaratılan kronolojiye kadar gider. 25 Aralık’ı “Fethedilmemiş Olanın (Güneş) Doğumu” anlamına gelen Natalis Invicti olarak sıralamaya ek olarak, Takvim ayrıca o günü ” Bethlehem Judea’da Mesih’İn Doğumu”na tercüme edilen ‘Natus Christus in Betleem Iudeae’ günü olarak isimlendirir.

Buradan, dördüncü yüzyılın insanlarının Mesih’in güneş ile ilişkisinin açıkça farkında olduklarını görebiliriz, İsa Malachi’nin Eski Ahit kitabında “Doğruluğun Güneşi” olarak duyurulur. (4:2). GÜNEŞİN Işığın Mesih kaynağı olarak hecelenmesi çok ilginçtir. Noel Mesih’in doğumunu işaret eder ve tüm dünyadaki Hristiyanlar tarafından kutlanır. Ama bu tatilin “Keşfedilmemiş Güneş” olarak bilinen eski bir festivale bağlantıları vardır.

Bu Pagan geleneğinin Noelin nasıl kutlandığı üzerine etkisi, çağlar boyunca gelişirken Hristiyan geleneğinin değiştiği şekillerden biridir. 25 Aralık, MÖ 46’da Roma için icat edilen Julius Caesar takviminde, kış gündönümünün tarihi idi. Bugün kış gündönümü genellikle 21 Aralık’ta gerçekleşiyor. Caesar 365 1/4 günlük bir takvim kullanmasına rağmen, bir yıl aslında biraz daha kısaydı ve bu, gündönümünün yıllar boyunca biraz daha erken gerçekleşmesine neden oldu. 128 yılda, 1 günlük farklılık oldu.

Paganlar & kadim Mısırlılar kış gündönümünü Keşfedilmemiş veya Yenilmez Güneş olarak kutlarlardı. Çünkü kış gündönümünden sonra, Güneş her gün gökyüzünde daha uzun kalmaya aşlardı ve daha az soğuk ve daha kısa gece olurdu; Güneş gece ve gündüz savaşını kazanırdı. Şölenler yapılırdı, dekore etmek için evlere yaprak dökmeyen ağaçlar getirilirdi ve Güneşe hürmet göstermek için mumlar ile ışıklandırılırdı.

Son bir kaç on yılda, bir çok insan “25 Aralık”ın sadece İsa Mesih isimli “tarihi” kurtarıcının doğum gününü temsil etmediği, aynı zamanda kuzey yarıkürede kış gündönümünü temsil ettiği anlayışını kazandı, kış gündönümünde günler gecelerden daha uzun olmaya başlar ve güneşin “tekrar doğduğu”, “yenilendiği” söylenir.

Bu yenilenme zamanıdır!

Gündönümü – Horus & İsa

İsa’nın hikayesinden yaklaşık 1000 yıl önce Güneş – Tanrı Horus’a ibadet ediliyordu. Aşağıdaki bilgi büyüleyicidir, çoğu Hristiyan lider tarafından uygun görülmez, ama bir çok tarihçi tarafından resmen tanınır. Edgar Cayce incilin MS 237’de İznik Konseyinde ‘değiştirildiğini’ bildirdi. Bunun, Yunan Pagan & Mısır ilahlarının dinsel kavramlarının yerini alması için ve dini riayetin bilinen günleri ile aynı zamanda denk gelmesi için, Roma siyasi güçlerinin daha geniş siyasi erişime sahip olmalarını sağlamak için yapılmış olduğuna yaygın şekilde inanılıyor. Ayrıca kadim dinlerin bir çok ‘Kutsal Sitelerinin” üzerine katedraller inşa edildiği iyi bilinmektedir. İncil İsa’nın doğum gününden söz etmez, ama erken Siyasi Hristiyan hareketinin bunu Aralık gündönümüne yerleştirmelerini not etmek ilginçtir.

Edgar Cayce ayrıca okumalarında İsa’nın Mesih (Cristos) olarak yaşamından önce bir çok enkarnasyonları olduğunu ifade etti.

İSA’NIN ENKARNASYONLARI

 (Edgar Cayce’den)

Amilius: Amilius İlahi Zihnin ilk ifadesi idi (logos). Fiziksel bir bedene enkarne olmadan önce Mesih ruhu (Genesis 1’e karşılık gelir); Cayce’nin Atlantis kayıp uygarlığında yaşadığını tanımladığı varlık, ruhların kendilerini içinde dolaşık hale getirdikleri maymun benzeri insan formuna enkarne olmak yerine, ruhların enkarne olmaları daha uygun fiziksel bir form yaratarak insan evrim sürecini yeniden yönlendirdi.

Adam (Adem): Adam ilk “insanoğlu” ve “Tanrının ilk oğlu” idi. Fiziksel bir bedene enkarnasyonundan sonra Mesih ruhu. (Genesis 2’ye karşılık gelir).

Enoch: Enoch gizemleri almak için cennete yolculuk yapan Tufandan öncesine ait başpapaz idi.

Hermes: Ayrıca Thoth olarak bilinen Hermes Büyük Piramidin mimarı ve Hermetik geleneği başlatan alim idi.

Melchizedek: Melchizedek mistik yüksek rahip ve Salem (kadim Kudüs) kralı idi.

Joseph (Yusuf): Joseph Mısır Prensi olan Jacob’un (Yakup) oğlu idi.

Joshua: Joshua İsraillileri Vaat Edilen Topraklara götüren savaşçı idi.

Asaph: Asaph Davut ve Süleyman’ın yönetiminde hizmet eden müzik direktörü ve görür idi.

Jeshua: Jeshua sürgünden geri dönüşü organize etmeye ve tapınağın yeniden inşasına yardımcı olan yüksek rahip idi (Ezra ve Nehemiah kitaplarında anlatılır) ve Cayce tarafından İncil kitaplarını derleyen ve tercüme eden kişi olduğu iddia ediliyor.

Zend: Ayrıca “Zen”, “Zan”, “Sen” veya “San” olarak hecelenen Zend , Zend Avesta’yı yazan ve Zoroastrianizm dininin kurucusu Zoroaster’in babası idi.

İsa (Jesus): İsa “Mesih” olrak bilinen ilahi – insan birliği olarak tam “Kefaret”i elde eden insandı.

???????:  İbrani kahinler tarafından Mesih ruhunun, Dünyada “Davutun Tahtını” (cennetin krallığı) müjdelemek için tekrar enkarne olacağı haber verildi.

Aşağıdaki paralellikleri okurken ayırt edişinizi kullanın:

Horus & İsa – Çarpıcı Paralellikler

1) Her ikisi de bakire bir kadından doğdu.

2) Her ikisi de Tanrı’nın, Osiris’İn & Yahweh’in “tek evladı” idi.

3) Horus’un annesi Meri idi, İsa’nın annesi Mary (Meryem) idi.

4) Horus’s üvey babasınin ismi Jo-Seph ve İsa’nın üvey babasının ismi Joseph (Yusuf) idi.

5) Her ikisi de kraliyet soyundan idi.

6) Her ikisi de bir mağarada doğdu (bazen İsa’nın ahırda doğduğu söylenir).

7) Her ikisinin gelişi de annelerine bir melek tarafından bildirildi.

Horus; doğumu Sirius yıldızı (sabah yıldızı) tarafından haber verildi. İsa’nın doğumu Doğudaki bir yıldız tarafından haber verildi (güneş Doğudan doğar).

8) Kadim Mısırlılar Horus’un doğumunu 21 Aralık’ta kutlardı (Kış Gündönümü). Modern Hristiyanlar İsa’nın doğumunu 25 Aralık’ta kutlarlar. Ancak bazı alimler kadim takvimlerde gündönümünün 25 Aralık’ta gerçekleştiğine inanırlar … eğer doğru ise tarihleri birleştirir ve hizalar.

9) Her ikisinin doğumu melekler tarafından ilan edildi…

10) Her ikisinin doğumuna tanık olan çobanlar vardı..

11) Horus’u doğumda “üç solar ilah” ziyaret etti ve İsa “üç bilge adam” tarafından ziyaret edildi.

12) Horus’un doğumundan sonra, Herut tanrı çocuk Horus’un öldürülmesi için çalıştı. İsa’nın doğumundan sonra Herod İsa’nın ödürülmesine çalıştı.

13) Herut’tan saklanmak için, Tanrı İsis’e,” “Gel, tanrıça İsis, çocğun ile kendini gizle” dedi. Herod’dan saklanmak için, bir melek Joseph’e “kalk, genç çocuğu ve annesini al ve Mısır’a kaç” dedi.

14) Horus’un yaşı uygun olduğunda, “3 ncü gözünün” restore edildiği özel bir ritüel yapıldı. İsa (ve diğer Museviler) yaşları uygun olduğunda, Bar Mitzvah adı verilen özel bir bilgelik ritüeli yaptılar.

15) Hem Horus hem de İsa, bu yaş ritüellerinde 12 yaşında idi.

Her ikisinin de 12 – 30 yaşları arasında resmi kayıtlı yaşam geçmişleri/hikayeler yok.

16) Horus Eridanus nehrinde vaftiz edildi. İsa Jordan nehrinde vaftiz edildi.

17) Her ikisi de 30 yaşında vaftiz edildi.

18) Horus Vaftizci Anup tarafından vaftiz edildi. İsa Vaftizci John (Yahya) tarafından vaftiz edildi.

  1. Hem Anup hem de John’un daha sonra boyunları vuruldu.
  2. Horus ezeli rakibi Seth tarafından baştan çıkarılmak üzere Amenta çölünden alınıp yüksek bir dağa götürüldü. İsa, ezeli rakibi Şeytan tarafından baştan çıkarılmak için Filistindeki çölden alınıp yüksek bir dağa götürüldü.

21) Hem Horus hem de İsa bu karanlık güç (dualite) baştan çıkarmasına başarılı şekilde direndi.

22) Her ikisinin de 12 havarisi vardı.

23) Her ikisi de su üzerinde yürüdü, şeytanları kovdu, hastaları iyileştirdi ve körlerin görmelerini sağladı.

24) Horus “gücüyle denizdeki fırtınayı dindirdi”. İsa “Huzur, dingin ol” diyerek dinginleşmesi için denize emir verdi.

25) Horus ölü babasını (Osiris) mezarından kaldırdı (hayata döndürdü). İsa Lazarus’u hayata döndürdü. (Yüksek sesle söylediğiniz zaman isimlerdeki benzerliği not edin. Dahası Osiris ayrıca Asar olarak biliniyordu; İbranicede El – Asar, Latincede El – Asarus)

26) Osiris Anu kasabasında hayata döndürüldü. Lazarus Bethanu’da (Anu’nun evi demek) diriltildi.

27) Her ikisine de ‘Dağda Vaaz’ verildi.

28) Her ikisi de çarmıha gerildi.

29) Çarmıha gerilirlerken ker ikisinin de yanlarında iki hırsız vardı.

30) Her ikisi de lahite gömüldü..

31) Horus Cehenneme gönderildi ve 3 günde diriltildi. İsa Cehenneme gönderildi ve “üç gün” sonra geri döndü.

32) Her ikisinin de dirilmeleri kadınlar tarafından duyuruldu.

33) Her ikisinin de 1000 – yıllık hükümran için geri döneceği farz ediliyor.

34) Horus KRST, vaftiz edilmiş olan olarak biliniyor. İsa, Mesih (vaftiz edilmiş olan alamına geliyor) olarak biliniyordu.

35) Hem İsa hem de Horus iyi çobanlar, Tanrının kuzusu, yaşamın ekmeği, insanoğlu, Kelam, balıkçı ve ayıklayıcı olarak anılmaktalar.

36) Her ikisi de Balık burcu ile ilişkili.

37) Her ikisi de balık, kınkanatlı böcek, asma ve çoban asası sembolleri ile ilişkilidir.

38) Horus Anu’da (ekmeğin yeri) ve İsa Bethlehem’de (ekmek evi) doğdu.

39) “Bebek Horus, Typhon’un gazabından kaçmak için Mısır’a götürüldü. Bebek İsa Herod’un gazabından kaçmak için Mısıra götürüldü. Bebek İsa ile ilgili olarak, Yeni Ahit aşağıdaki kehaneti belirtir: ‘Mısırdan oğlumu çağırdım.”

40) Her ikisi de dağda başkalaşım geçirdi.

41) Roma yeraltı mezarlarında annesi tarafından sarılmış olan bebek Horus’un resimleri var, modern günümüz “Madonna ve Çocuk” imgelerine benzemez.

42)Horus şöyle söyler: “Osiris, ben oğlunum, ruhunu yüceltmek için ve sana daha fazla güç vermek için gel.” Ve İsa şöyle diyor: “Şimdi yüceltilmiş İnsanın Oğlu ve onda yüceltilmiş Tanrıdır. Eğer Tanrı onda yüceltilmiş ise, Tanrı kendinde Oğulu yüceltir ve onu hemen yüceltir.”

43.)Horus Tau (haç) ile tanımlanıyordu.

Bu ikisi arasında büyüleyici benzerlikler tanımlandı, ama benzerliklerin bazılarının tartışılabilir olduğu düşünülüyor. Bazı akademisyenler bazılarının yorumlarını & özgünlüğünü tartışıyorlar, ama bu ilginç paralelliklerin hepsini tartışmıyorlar. Ve elbette, çoğu ortodoks dinler bunları inkar ediyor. Bununla birlikte, bu oldukça düşünceyi – kışkırtıcı & büyüleyici!

 (Çeviri: Saffet Güler)

https://www.facebook.com/the.butterfly.effect.808/videos/1078987962202909/