AY VE GÜNEŞ – PLEİADES BİLGELİĞİ

Yazdır Yazdır 

Barbara Marciniak

Pleiades Bilgeliği

“Pleiadian Keys to the Living Library” kitabından alınmıştır

AY

Ay inşa edilen bir uydudur. Aracı ve gözleyici bir araç, gökyüzündeki süper bir bilgisayar veya göz olarak inşa edilmiş ve Dünyanın atmosferin dışına demirlenmiştir. Bu gezegendeki tüm yaşam formlarını şu anda karayabileceğinizin ötesinde etkiler. Sizin tarihinizde, Dünyanın etrafındaki iki aydan bahsedilir. Bunu çok sık duymazsınız, ama bunu bilenler vardır.

Dünyaya, onun üzerinde yaşayanlar sahip olmalı; ancak durum böyle değil. Sizi türler olarak kundalinizin serbest kalmasını engelleyen dışsal tanrılar, yaratıcı enerjiler vardır. Ana uydu bilgisayar olarak ayın etkisi Dünyanın tümünü etkiler. Bu zamanda, güçlü kozmik ışınlar foton dalgaları halinde uzayı aşıyor ve Uranüs, Neptün ve diğer güçler tarafından dönüştürülüyor. Bu, insan varlıklar olarak gezegeninizin yönetimini almak zorunda olduğunuz anlayışından sizi uzaklaştıran kontrolün etrafında aşırı yüklü bir devre yaratıyor.

Neden zamanın diğer yerlerde gerçeğe uymayan reçetesinin esirisiniz? Bu işaretleme ve bölme sürecinde on ikinin önemi nedir? Bunlar olmasaydı siz kim olurdunuz? Bunlar üzerinde düşünüp taşınmanızı istediğimiz sorulardır. Şüphesiz, yanıtın ömür sürenizin ve kundalinizin kontrolü ile ilgisi vardır. Görüyorsunuz, ideal olarak, yaşam süreniz olduğundan çok daha uzun olurdu ve toplumunuz deneyim vasıtası ile bilgelik edinme sürecini onurlandırırdı. İdeal olarak, bunu getirmek için yapılandırılan ve beslenen bir toplumda, kırk yaşındaki kundalini deneyimi bireyin olgunlaşmasını yaratırdı. Tam şimdi, kendinizin 21 yaşında olgunlaştığınızı düşünüyorsunuz. Lütfen size olgunluğun yeni bakış açılarını öğreten bedeninize gelen sayısız enerji döngülerini deneyimlediğinizin farkında olun. Bu sürecin farkında olmak gelişiminizin anahtarıdır. Sürekli olarak daha çok sorumluluk almanız ve bunun ağırlığını hissetmemeniz için meydan okur.

Ay için çok, bir çok savaşlar yapıldı. Ayın bazı bölümlerine sahip çıkılıyor ve bazı bölümleri kullanılıyor. Ay, sizi sınırlamak yerine, büyümenize yardımcı olacak güçler tarafından iskan edildiği zaman, Dünyaya kademeli olarak aşılanacak farklı etki programları var. Çağlar boyunca, ayın programlarında insan varlıkları için büyük sınırlamalar vardı. Dolunay ve çılgınlık, delilik ve kanamanın artması ile ilgili öykülerin hepsi oldukça gerçektir. Ayrın yarattığı ve sizin karşılık verdiğiniz tekrar eden döngüler vardır. Televizyonun sizi büyük ölçüde etkilediğini biliyorsunuz. Ay da aynı şekilde etkiler. Ayın programlarına kendinizi ayarlamıyordunuz ve bunları nasıl kapatacağınızı öğrenemiyordunuz. Bunu yapamazsınız. Programı sizin için başkasını kapatması veya ayı yeniden programlaması gerekir, bu da şimdi gerçekleşiyor.

Bu zamanda, ay oldukça kontrol ediliyor. Bazı insanlar ayın mani ve delilik etkisinden çok etkileniyor. Dünyadışı varlıklar ve diğerlerinin ayda bir çok üssü var ve Dünyalıların oraya gittiklerinde çok az etkisi oluyor. Ayı gerçekte işletenler dünya dışı varlıklar. Sizin teknolojiniz, hızla ilerlemesine rağmen, hassas uzay yolcularının biyoteknolojisi ile karşılaştırılamaz.

Sizler oyunda yenisiniz ve çok önemli bir anahtarınız eksik, çünkü algılarınız ve fiziksel dünyanızın özü realiteyi özel bir şekilde yapılandırıyor. Siz sürekli olarak verileri çeviriyor, ve bir rüyayı yorumlar gibi, deneyimi fiziksel sınırlar içine yoğunlaştırıyorsunuz, kendinizi daha da az açıklayabildiğiniz yerde buluyorsunuz. Her şey bir çok realitelerdeki bir inşaat ekibi ile düşüncedir – zihinsel bir mimaridir.

GÜNEŞ Güneş solar sisteminizin yöneticisidir ve iskan ettiğiniz bu özel bölgeyi yöneten zekanın olduğu yerdir. Güneş sizin alanınıza erişir ve derinize dokunurken titreşimleri okur. Bildiğiniz şekliyle yaşamın her veçhesi ile yakından bağlantılıdır. Sizin en özünüzü besleyen zeka formudur ve tekamül ettiğiniz çevreyi yaratır. Güneş sizin tekamülünüz ile çok ilgilenir, siz tekamül ederken, güneş size dokunurken yaptığınız her şeyi geriye güneşe beslersiniz.

Bir çok kültürde, güneş bu dünyayı, tanrı gibi yöneten zeka gücü olarak saygı görür. Güneşte kimin ve neyin yaşadığına çok şaşırırdınız. Güneş bir illüzyondur. Oldukça ilerlemiş dünyalar, kendilerini istiladan ve etkilenmekten korumak için ışığın güçleri ile güneş şeklinde kılık değiştirirler. Bazıları için, güneş büyük bir öğrenim yeridir, diğerleri için sadece güneşin ilerisine ve ötesine geçmek için bir inisiyasyondur. bilim adamlarınızın söylediği gibi, sadece yanan gaz formları değildir.

Bilim, yaşamı yorumlamanıza büyük ölçüde zarar verdi. Yaşamdan bütün eğlenceyi, canlılığı, heyecanı v e gizemi çekip aldı. Yaşam sanki hiç anlamı yokmış gibi çok sıradan ve can sıkıcı oldu. Güneşin anlamsız olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bunu bir an için düşünün.Bugün bile güneşe karşı korku ve negatiflik kampanyası vardır. İnsanlar artık doğa ile bağlantılı hissetmiyor, çünkü bilim doğanın güvenli olmadığını söyledi. Güneşe, doğaya ve Dünyaya duyulan kuşku şu andaki krizlerinize katkıda bulundu: yuvanıza saygı ve koruma eksikliği. Bu zamanda, bilimsel toplulukta çatışan inançlar nedeniyle derin bir kriz var – iyiliğe ve Tanrıçaya teşekkürler.

Güneş ve ay en derin şekilde etkilendiğiniz sisteminiz içindeki ışık kaynaklarıdır. Güneş kendi ışığını yaratır. Sonra, ayı aydınlatır. Ay güneşin alt – uydusudur, Dünyanın etrafında tanrıların bir çok nesilleri tarafından inşa edilmiş ve devam ettirilmiş bir bilgisayar gibi döner. Cennetsel bedenler asteroidler, aylar ve gezegenler şeklinde yapılandırılır ve bu ışıklar vasıtası ile zeka ışınları, radyo dalgaları ve gamma ışınları yıldızlardan güneşe ve Dünyaya aktarılır. Bu ışınlar vasıtası ile, sizin eylemleriniz okunur ve güneşe, aya ve ışık yayan sisteme – bu durumda, Pleiades’e – geri gönderilir.

Başka bir bölgeye gidebildiğiniz ve güneş sitemine ve gökyüzüne farklı bir noktadan bakabildiğiniz zaman, Dünyanın ve yıldızların ve her şeyin oldukça dramatik şekilde değiştiğini görürsünüz. Birlikte döndüğünüz sistemlerden biri Pleiades sistemidir, Pleiades’in merkezi güneşi Alcyone’dur. Güneş sisteminiz galaktik spiralin kenarında yerleşiktir.

Merkezi güneşe bağlantı kurmaya niyet ederek, Dünyadan Alcyone’a bir hat çektiğinizi imgeleyin. Sonra, Alcyone’a ulaştığınızda, biri “Bizim de çevresinde döndüğümüz başka bir merkezi güneş var” diyor. Oraya da bir hat çiziyorsunuz. Sonra başka biri, “Orada birçok merkezi güneşler var” diyor. Bu hatları çizerek oraya buraya gidiyorsunuz. Evreniniz milyarlarca galaksiyi barındırır ve siz tek bir galakside yerleşiksiniz. Bu hatları çizdiğiniz zaman, geometrik bir form ortaya çıkar. Bunu çok basitleştiriyoruz. Aslında bu şekilde değil; ancak, anlamanıza yardımcı olacak bir imge yaratıyoruz. Hatları çizdiğiniz zaman ve enerjisel olarak bir merkezi güneşi diğerine birleştirdiğiniz zaman, kollektif bir zekaya bağlanırsınız. Bu kollektif zeka Mutlak Yaratıcı’nın konumuna benzetebileceğiniz, ama öyle olmayan bir yerdir. Yaratıcı tanrılardan veya temsilcilerinden birinin yeri veya Oyun Üstadı deneyimine ev sahipliği yapan bir yer olabilir. Varoluşun bir çok boyutlarında çalışan zeki bir varlık düşünün, bu varlık tüm evreninizden, benzetme yapılırsa bedenine serpiştirilmiş merkezi güneşlerden oluşuyor.

Tüm dünyalar güneşler aracılığı ile yönetilir. Büyüme bu güneşlere doğru yöneltilir. Işığa sahip olmanızı sağlayan sizin güneşinizdir ve ışık dış dünyada kendinizin yansımalarını görmenizi sağlayan şeydir. Işık olmadan, kendinizi ne yansıtabilirdi? Ne görürdünüz?

Güneş yöneticidir, özel sisteminizin idarecisidir. Özel uzay arenanızın duyarlı noktasıdır. Güneş kendi yaratımlarını okur ve sonra yaratımlarının neye ihtiyacı varsa onları besler. Böylece kendiniz ve Dünya için secgi duyduğunuzda, güneş ışınları sizin taşıdığınız bilinçliliği tamamen anlar. Dünyanın korkusunu taşıdığınızda, güneş ışınları anlar ve sizi bu korku deneyimlerine sokar.

Gezegeninizde şiddet hızlandığında ve enerjinin yanlış kullanımı olarak kendi yayınını yaptığında, güneş bunu okur. Güneş hisseden kalp merkezidir. Yaşama izin verir ve aktive eder, çünkü her şeye dokunur ve okur. Kim olduğunuzdan saklanamazsınız, çünkü güneşin ışınları sizin titreşiminizi okur. Bazı insanlar aktivitelerini gizli tutmak için yerin altına girerek güneşten saklanmaya teşebbüs ederler.

Kendi bölgesini bu şekilde tarayan güneşin bilinçliliğini düşünün. Değişen ışık döngüleri ile her noktaya dokunur, her kuytu köşede neler olup bittiğine bakar. Enerjiyi hisseder ve kendisine geri Getirir ve sonra kendi ifadesi ile ilgili kararlar alır. Kendi yaratımlarında dengeyi ve dengesizlikleri nasıl düzelteceğini öğrenir. Güneş değişmekte. Güneş ve onun bir çok güçleri olağanüstü geçişler hazırlıyor ve bunları varlığınızın her veçhesine gönderiyor. Planların içinde planlar, o planların içinde de planlar var. Eğer seçerseniz, en yüksek fırsat planının sizin için elde edilebileceğini anlayın.

Güneş patlamalarında çok büyük artış olacak; güneşin enerjisi patlayacak ve yakacak, muazzam miktarlarda gamma ışınları gönderecek. Bazen güneş küçük bir bebek gibi oldukça uysal ve naziktir. Diğer zamanlarda aynı anda milyonlarca volkana benzer aktivitesi ile değişken periyotları vardır. Yine de eğer uygun bir şekilde bilinçliliğe uyumlanırsanız, bu aktivite vasıtası ile bu özel illüzyonun arkasındaki bölgeye ilerleyebilirsiniz, bu illüzyon bu güneş sisteminin her fasedinin özüne ve Evrenin DNAsının her parçasına derin bir şekilde gömülmüştür. Çekirdek inançların toplam mavikopyası ve tasarımı içinde, bazı illüzyonların algılanmasına, bazılarının da algılanmamasına karar verilir. Güneş bir çok realitelerde ortaya çıkan ve gerçekte realitelerin birleşimini sağlayan bir uzlaşma, temel bir varsayımdır.

Güneşten gelen ışınlar değiştikçe, Dünyanın sakinlerinin bilinçliliği ile aktive edildikçe ve güneş solar patlamalar salıverdikçe, Dünyanın kutup bölgeleri etkilenir. Gönderilen parlamalar uzayın milyonlarca mil derinliklerine giden atomik patlamalar veya elektrik şokları gibidir. Manyetk kuvvetler olan dünyanın kutupları ya ekvatorun etrafında veya dünyanın çekirdeğine içeri doğru ark yaparlar. Her bir kutup güneş enerjisini yakalar, onu içine çeker ve titreşim enerjisinin dev bir silindirini yaratır. Titreşim enerjisi uyum sağlamak için titreşip salınırken, kutuplara bağlanan Dünyanın enerji ızgarası ile hizalanmak zorundadır. Bu ızgara sizin tarafınızdan kararlaştırılır ve bir ölçüde sizin Dünya versiyonu ile birleşen veya ortaya çıkan tüm enerjiler bu inanç ızgarasına riayet eder.

Şüphesiz bir çok şey dengede değildir, ızgara – çalışmasının enerjiyi daha fazla yakalayabilmesi için kutupların yeniden konumlandırılacak olmasının nedeni budur. Tam şimdi, özel kutup hizalanması yanıp tükenmekten kaçınmak için gerekli olan elektriksel zemin veya paratoner olarak hizmet edemez. Kutuplar Dünyada bir paratoner yaratır, Ancak şu andaki ayar her şeyde kısa devreye yol açar. Tam yıkımdan kaçınmak için, bir geçiş olacak. Kutuplar başka bir yere hareket edecek, daha önce de dünya dengesinin buna bağlı olduğu bir çok kutup değişimi yaşanmıştı. Uzaydan bakıldığında sadece küçük bir değişim olacak. Ancak, sizin perspektifinizden, değişim oldukça büyük görünecek.

Solar enerji yeni bir titreşim yaratıyor, rahatsız edici ve bölücü enerjiler bu yeni titreşime uyum sağlayamayacak. Seçilip klübe katılabilmek için, enerjilerin belli bir sevgi frekasında olması gerekecek. Güneş şöyle diyor, “Yeter. Sizi hizaya geri getireceğiz. Bakalım bu zamanda neler yapabileceksiniz.”

Sadece bilinçlilikleri dağılmamış olanlar bu enerjiyi bedenlerinde taşıyabilecekler. Negatif düşünenler bu enerjiyi direkt bir zehir olarak hisseder; onların düşünceleri geri döner ve kendi bedenlerinde potansiyel olarak hasara neden olur. Çözüm, bu enerjiyi tamamen korkusuz alabilen berrak düşüncelere ve düzenli bedenlere sahip olmaktır. Kendinizi bu fantastik dozda enerjiye her maruz bıraktığınızda, sezginizi, psişik potansiyelinizive DNA kodunu açma yeteneğinizi artırırsınız. Tüm bu yetenekler binlerce kez artar. Bu, güneşin kim olduğunuza karşılık verme yolunun parçasıdır, öyleyse güneşin sizi okumasına güvenin. Güneş ile ve etrafınızdaki tüm elementler ile dürüst, açık ve hoş bir enerjiniz olsun.

Zeka kendisini ışık olarak tasarlar. Bunu tekrar söyleyeceğiz: Zeka kendisini ışık olarak tasarlar. Güneş sisteminizi kendi enerjisel alanında tutan güneşinizin zekasıdır. Bu zamanda, etkiler size güneşin ötesinden geliyor. Sanki güneşinizin etkileri burada Dünyada olanlara nüfuz edememekte idi, diğer güneşler sizin güneşinize yardımcı olmaya geliyorlar. Güneşiniz kozmik ışınları çeken, bu ışınları güneş sistemine topraklayan güneş patlamaları üretiyor. Güneşi dev bir mıknatıs olarak düşünün. Güneş patlamaları kozmik ışınlara ulaşmak ve onları yakalamak için dokunaçlar gönderir. Kozmik ışınlar galaksinizde uzak ir mesafedeki merkezi güneten gelen güneş patlamalarıdır.

Betimleme: Bu dünyanızdaki tüm kontrol araçlarıdır. İnsanlığın yükselmesi ile hizalanmaya gerek duymayan seçkin bir grup var. Bu zamanda insanlıkta bir mutasyoun devam ettiğini ve güneşin bunun çoğundan sorumlu olduğunu anlayanlar var. Bu mutasyonu önlemek için veya insan ırkı içinde değiştirmek için, güneşten korkmanızı sağlayacak bir imaj yaratıyorlar. İnsan kitleler otoritelerin telkinlerine boyun eğiyorlar. Garajdan arabalarına gidene kadar, deri kanseri yaratabileceklerini kabul etmeye hazır insanlar var. Güneşe karşı bir komplo teorisi var, sanki dünyanızı tasarlayanlar, güneş sisteminize güneşi koyarken kusur işlemişler ve hata yapmışlar. Bu size zorla kabul ettirilen bir fikir. Ve insanlar olarak – sadece ne kadar aptal olduğunuzu ve nasıl kontrol edilebileceğinizi göstermek için – okuduğunuz her şeye inanıyorsunuz. Basılı olduğu için, ona inanıyorsunuz.

Eğer, bitkiler güneş ile çalışacak ve sizin varolmanızı sağlayan enerji, prana ve oksijenin gökkubbesini sağlayacak kadar zeki ise, güneşin insanlar için de iyi olduğunu düşünmez misiniz? Güneşin sadece bitkiler için iyi olduğunu, insanlara zarar verdiğini mi düşünüyorsunuz?

Güneşin muhteşem olduğunu söylüyoruz. Araştırmalar, güneş kremi kullanıldığında, deri kanseri oranının yükseldiğini gösterdi. Güneşte yanlış olan hiçbir şey yok. Gerçekte, ozon tabakasının incelmesi güneş ışınlarını daha fazla almanızı sağlıyor. “Güneşe bakmayın. O kötü. Gözlerinizi yakar” diyenler var. Göz yapınızda bir değişim olacağını söylüyoruz. Optik sinirde, yeni türde bir görmeye ve sizi 3Bde tutmuş olan şeyleri ortaya çıkarmaya izin verecek olan bir mutasyon olacak. Gökyüzüne güneşi koyduklarında kimsenin hata yapmadığına güvenin.

Geçmişte, ozondaki bu deliklerin bazıları bugün olduğundan daha büyüktü. Delikler dalgalanıyor; ancak, bu dalgalanmaya bilim adamlarınızın ona atfettiği şeyler neden olmaz. Ozondaki bu delikler, Dünyanın atmosferine ışık ve radyasyon spektrumunun farklı nitelik ve deneyiminin nüfuz etmesini sağlar. Spektrumdaki fark kitleler tarafından deneyimlendiği zaman, insan bedeninin derinlerinde, değişmeye başlayan kimsayal bir yanıt gerçekleşir. İnsan bedeni yayınana ışıktan etkilenir. Gerçekte, bu ışık radyasyonu bedeni atomaltı seviyede değiştirir. Bunu anlayabilenleriniz bu doğal değişim ile dengede kalabilir. Bunun bir kısmı doğal değildir, ancak büyük bölümüyle, sizin yararınıza olacak bir olay olması için yönetilir. Çok kısa bir süre içinde türlerde telamül zekasında bir artış olabilir, bununla türler güçlü olurlar.

Ozondaki delikler yayılan enerjinin süreci hızlandırmasını sağlar. Geleceğinizde, kozmik, göksel olaylarla karşılaştığınız zaman, önceden enerjiye maruz kalmış olacaksınız. Size şimdi verilen şey, homeopatik doza benzer.

Herhangi bir sistemin ana kuvveti, o sistemin güneşinde oturur, güneşin kollektif bilinçliliği onun solar ışınları ile gösterilir. Böylece, bir zeka formu olarak çeşitli yıldız sistemlerine yolculuk yapar, ışık ışınları okunabilir. Enerjiler kendi yuvalarından ışık frekansını yayabildikleri zaman, o ışık herkes tarafından okunur, çünkü belli ışın spektrumunda aktarılır. Uzayda engin mesafelerden, diğerleri belli spektrumları tercüme edebilir ve okuyabilir. Hangi güneşte kimin yaşadığını anlayabilirler ve onların tercihlerini ve ihtisas alanlarını anlayabilirler. Güneşten gelen birçok faydalar vardır. Baştan sona şamanik bilgiyi kapsar.

Her biriniz yaşamın yargılama ve ayrılık meydan okumalarından geçerken, ideal olarak yaşam üzerinde kendi etkinizi daha büyük anlayışına ulaşırsınız ve daha fazla ışık taşıyabilirsiniz. Bireysel olarak kazandığınız o ışık, varoluşunun özüyle kitle bilinçliliğindeki benzer enerjiler ile füzyon yaratır ve bu başkalarına bir yıldız veya güneş olarak görünür. Gezegeniniz bilinçlilikteki değişimi ve ruhun farkındalığını ışık olarak yansıtacak. Bu şekilde Dünya, diğer dünyaların ufkunda bir yıldız olacak. Onun içindeki bu ışık, başka dünyaları size çekecek. Dünyasal ışığınızın enerjisini okuyacaklar ve kim olduğunuzu bilecekler.