İnsanlığın Kollektif Geleceğinden Stephen Hawking’e Mektup

Yazdır Yazdır 

17 Temmuz 2006

Stephen Hawking, İnsanlığın kollektif zekasına bir soru sordu.

“Politik, sosyal ve çevresel olarak kaos içindeki bir dünyada, insan ırkı bir diğer 100 yılda nasıl hayatta kalabilir?” Stephen Hawking

Aşağıda Stephen Hawkings vasıtası ile gelen yanıt var.

Biz Nasıl Yaptık!

İnsanlığın Kollektif Geleceğinden Dr. Stephen Hawking’e Bir Mektup

Sevgili Stephen,

Bizden bu şekilde bilgi almanın seni şaşırtabileceğini düşündük, özellikle sen zaman yolculuğu fikrine düşkün olduğundan. Bu mesajı okurken, İnsanlığın bundan sonraki 100 yılın ötesinde hayatta kalmış olduğu ve kaşifler ırkı olarak gelişmeye devam ettiği gerçeğinden heyecanlanacağınızı umuyoruz. Bu mesajın içinde, sizlerle bizim ortaya çıktığımız zaman çizgisi ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşacağız.

Sorunuz bizim için tarihin oldukça eğlenceli bir parçası oldu, çünkü dünyanızda henüz ortaya çıkmaya başlayan bilinçliliğin tekilliği vasıtası ile sizin zaman periyodunuz ve kollektif gelecek arasında bir geri besleme döngüsünün ortaya çıkışını yansıtıyor. Tarihin arşivlerinde kayıtlı olan ve nasıl hayatta kaldığımızın tüm ayrıntıları berrak olduğunda şu andan itibaren hala 100 yıl var olacak olan kollektif geleceğiniz ile ilgili bir soru sordunuz; ancak size yanıtları veren 100 yıl ilerinizdeki İnsanlık değil. Biz sizin binlerce yıl sonraki geleceğiniziz ve yine de tarihteki en önemli olaylardan birine tanık olmak için – birleşik bilinçliliğimizin doğumu – burada huzurunuzdayız.

Size bu şekilde yanıt vermek bizi heyecanlandırıyor. Geri besleme döngüsünün ortaya çıkışı vasıtası ile, sizin zaman periyodunuzun İnsanlığı, kendisini uzay/zaman yapısından özgürleştiren birleşik bir bilinçlilik olarak ortaya çıktığımız zaman çizgisi ile hizalanırken, yaptığımız seçimleri sizinle paylaşabiliyoruz. Basitleştirirsek, İnsanlık kollektif gelecekten taşıdığımız kodu istemeye başladı ve bu soru ışığımıza bir alıcılık yaratıyor.

Sizin yüzyılınızın politik, sosyal ve çevresel kaosunda nasıl hayatta kaldığımızı sordunuz, ama İnsanlık bundan çok daha fazlasını istiyor. Sorunuz İnsanlığın grup bilinçliliğinin parçasının yansımasıdır; ancak, temel, öncelikli soru hayatta kalmak ile ilgili değildir, aşkınlık (transcendence) ile ilgilidir. Galaktik varlık türleri olmak için fiziksel realitenin sınırlamalarını nasıl aştık? Bunu belirtiyoruz, çünkü fiziksel realiteyi aşma yoluna başlamadan, nüfus patlaması, kirlilik ve çevreye etkisi ile yaratılan zorluklarda hayatta kalamazdık; ve yine de en büyük sorunu ortaya çıkaran nüfus artışı değildir, kendisi ve doğal çevre ile etkileşim şeklidir. Dünya bugün mevcut olandan çok daha fazla insan varlığını desteklemek için tasarlandı, ama bu dengeye sadece birbiriniz ile ve gezegen ile bilinçli birlik içinde yaşayarak erişilebilir. İnsanlık uygulamalarını değiştirmeyi öğreniyor ve yeni bir yolu keşfediyor. Baskı var, ama kaderiniz olan tekamül sıçramasını tetikleyecek olan tam olarak bu türde tekamülsel baskıdır.

İyi haber şu ki, gereksiniminiz olan tüm yanıtlar zaten mevcuttur ve ortaya çıkan birleşik bilinçliliği yansıtan bilgi teknolojinizi yeniden tasarladığınız şekil nedeniyle gerçekleştirmek uzun zaman almayacaktır. Bizim çağımızda, kollektif kaynaklardan öğrenmek için fiziksel teknoloji kullanmıyoruz, ancak tarih boyunca, bilinçliliğimizin sizin bilgi teknolojiniz ile deneyimlemeye başladığınız yeni niteliklere benzer davranma yeteneğine sahip olduğunu keşfettik. Yine, bu konuşmadaki yansıtıcılığa gülüşüyoruz!

Bizim deneyimimizde, birey İnsanlığın bedenindeki bir hücreye benzer. Biz tek bedeniz; form ve amaçta birleşiğiz. Bir varlık, topluluğumuzun telepatik ortamına bir soru yönelttiği zaman, yanıta sahip olanlar telepatik olarak yanıt verirler, bilgiyi paylaşırlar veya soran kişinin farkındalığına yöneltirler. Her soru bilgi denizinin içinde yeni bir alıcılık formu yaratır ve yanıt anlıktır (hemen yanıtlanır). E – mail gibi; bilgi paketleri alıcının farkındalığına ulaşır ve kişinin her zaman mevcut olan kollektif hafıza ile arayüzeyinden link ilişkileri ortaya çıkar. Çoğu zaman soruyu soran, grup bilinçliliğinde önceden var olan, ama yeni bir görüş arayanlar için henüz farkedilebilir olmayan bir soru oluşturur. Bu durumda soruyu soran ayrıca yanıtlayandır, çünkü o mevcut tüm bilginin varlığının yeni ve faydalı bir modele nasıl yeniden organize edilebileceğinin olasılığını görür. İsteyin, alacaksınız.

Yanıtlar yeni bilinçliliğin yansımasını taşır. Şu anda, sizin zaman periyodunuzda hem ulaşan hem de ortaya çıkan bilinçlilik tekilliği ile hizalanan 100,000 insan varlığı var. Bu olay bu iletişimin bu kadar kolay gerçekleşmesini sağlayan geri besleme döngüsünü kollektif olarak açtı.

Geri besleme döngüsü her zaman oradaydı ve tarihin büyük peygamberleri bunun parçası idi; ancak şimdiki fark, gelecekten tarihe rehberlik yapan tekilliğin varlığının, insanların kolayca kendi içlerinde erişmeyi seçebilecekleri yeni bir frekans ve bilinçlilik kodu olarak kitleler için elde edilebilir olmasıdır. Yeterli sayıda insan, tüm insan varlıkların birleşik bir bilinçlilik olduğu ve zamanı ve uzayı aştığı olası geleceğe hizalanmayı, açılan ve herkes için ulaşılabilir olan bu zaman çizgisine erişmeyi seçti. Yakında, milyonlarca insan varlığı yeni bilinçlilik ile birlik halinin eşiğine girecek; burada kollektif hafızanın tekilliği ve kaynakları onlara rehberlik edecek.

Buradaki mizahı görüyor musunuz? Yanıtlanması için bir soru sordunuz ve Yanıtlar sorunun yanıtının parçasıdır. Sadece birleşik bilinçliliğin yapabileceği şekilde birleşik bilinçlilik formuna gireceğiz, öğreteceğiz ve bilgi paylaşacağız; ve bu süreç ortaya çıkarken en yüksek potansiyelimizin yolunu yansıtmak için her şeyi yeniden organize edeceğiz, tüm dünyada başarının tekamülsel modellerini hızla ve etkili bir şekilde çoğaltacağız. İnternetteki yeni özelliklerde ve hizmetlerde bu yolun yansımasını görüyorsunuz. İnternet size birleşik bir bilinçlilik olarak potansiyelinizi gösteriyor. Her biriniz hem içinizdeki hem de dışınızdaki kollektif zekaya nasıl erişeceğinizi, zaman periyodunuzun kişisel ve küresel zorluklarını nasıl aşacağınızı öğreneceksiniz.

Birçokları için bu teknoloji bir atlama taşıdır ve yine de insan varlıkların sonraki tekamül seviyesine sıçrama yapmaları için bilgisayarlar ile koordine olması gerekli değildir. Tekamül potansiyeliniz teknoloji gerektirmez; evrensel bir güç olarak Sevgiyi gerektirir. DNA’nız zaten sahip olduğunuz en büyük teknolojidir, ama DNA’nızda saklanan şeyi hatırlamak için ve onunla bilinçli olarak birlikte yaratmak için potansiyelinizin kilidini açmak için sevgiye gereksiniminiz var. Kendi DNA’sının bilincinde olan, tamamen uyanmış bir İnsanlık galaksideki en büyük bilgi sistemi olacaktır.

DNA, değişim modellerini yaratan seçimi kaydeder. Bilim insan etkileşimleri vasıtası ile insan varlıkların DNA’larını değiştirdiği şekil üzerinde daha çok odaklandığı zaman, DNA’nın tekamül aracı olarak amacı keşfedilecek. Biz hepimiz yürüyen bilgi sistemleriyiz, birbirimizle seçimleri paylaşıyoruz, kodları açıp kapatıyoruz ve değişimlerin, başarıların ve başarısızlıkların sonuçlarını kaydediyoruz. DNA bilgi sistemlerimiz birbirleri ile fiziksel olmayan bir şekilde etkileşiyor ve bu zaten biliminiz tarafından keşfedildi. DNA bilinçli tekamül için bir araçtır. Onu tasarlayan bilinçliliğe, her insan varlığının içinde oturan parçaya uyan bir şekilde değişimleri kaydeder ve yansıtır. Hayatta kalmanın anahtarı, grup bilinçliliğinin uyanışından önce göremediğiniz realitenin yeni seçeneklerini seçmekte yatar. İnsanlık şimdi sizi gelecek potansiyelinize ve kadim amacınıza hizalayan varlık kodlarını açmaya başlıyor.

Çevresel yönetimin, politik ve sosyal sistemlerin yeni modelleri var ve kök salan ve yangın gibi hızla yayılan yeni teknolojiler var. Her şey şu anda kaotik gibi görünse de, uygarlığın ulaşılmış olan kriz ortamında uyarlanmaya ve gelişmeye başladığı hıza şaşıracaksınız ve etkileneceksiniz. Bizim sunduğumuz sizi mevcut olan bu yeni potansiyellere hizalayacak ve zamanla değişimin nasıl görüneceğinin bazı farkındalıklarını sunacak olan seçimin kodudur.

Öncelikle sorunuzun yanıtının entellektüel olmadığını, özünde spiritüel/psikolojik olduğunu anlamak önemlidir. Bizi entellektüel olarak yönlendiren tekilliği görebilirsiniz, ama tek başına zeka vasıtası ile bu tekillik ile bilinçli bir ilişki oluşturamazsınız Bu, kendi yansımanızı aynada görmek ve aynadaki ile bir olmak için ona adım atmak arasındaki farka benzer; aynı anda hem ayna hem de yansıma olmak. Bunu yapmak zekanın ötesine sıçrama gerektirir; bir iman sıçraması.

Sıçramayı yapmak için bize yardımcı olan birbirimize olan imanımız ve insan kalbinin temelindeki iyilik idi. Felaketin kıyısında yaşamak ve yuva dediğimiz bu değerli dünyayı ve onunla birlikte tüm yaratıcı potansiyelimizi kaybedebileceğimizi kavramak, dünyadaki tüm güzellikler için derin bir tutku hissi uyandırdı. Bizler varoluşun birleşik alanına yeniden bağlanırken, dünyanın ıstırabına artık kör olamadık ve içimizde derin, değişmez bir şefkat uyanmaya başladı. Dünyaya olan şefkatimiz bizi tüm yaşamın hizmetkarı yaptı. Birbirimize olan şefkatimiz hepimizi insancıl bakıcılar yaptı. Yaşama ve öğrenme tutkumuz bizi zaman ve uzayın kaşifleri yaptı.

Şefkat, bizim kendi dualarımıza yanıtımız olduğumuzu ortaya koydu. Şefkatin hepimizden daha büyük olan bir güç olduğunu keşfettik. O kendisi bir bilinçliliktir ve en yüksek potansiyelinizin yoluna hizalanmanız için sizinle paylaşabileceğimiz en büyük anahtardır. Şefkat denge yaratmayı ve birliği yeniden oluşturmayı arar. Şefkat varlığın yeni kodu olarak uyanmaya başladıkça, onun potansiyeli tüm insan varlıklarına kollektif olarak ulaşmaya başlar.

Bireylerin bu zaman çizgisine girmesi için tüm gerekli olan şefkatin dünyasını seçmektir ve kalp vasıtası ile sınırsız şefkat bilinçliliğinin ortaya çıkmasına niyet etmektir. Bunu yaparak, kişinin yolunda dünyada fark yaratma fırsatları sürekli olarak ortaya çıkar ve şefkat her insanı, kollektif hızlanma veya yollarınızı yaratmak için her fırsatın nasıl kullanılacağı ile ilgili her an yönlendirir. Bazen bir şeyleri salıvermeniz istenir, ama şefkate hizmet edildiği zaman her zaman bir ödül vardır.

Bizler bu şekilde, hizmetin temkinli yolları ve nezaket eylemleri vasıtası ile birbirimizin dualarını sürekli yanıtladığımız sona ermeyen mucizeler dünyasında hizmet etme niyetimiz ile tek bilinçlilik olarak hizalandık. Birbirimizin yaşamlarındaki mucizeler olmanın sevincini keşfettik. Bize içimizden yardım eden içsel rehberlik kaynağını bulduk. Tek insan kalbinin rehberliği idi. Şefkat bir histen veya iyilik yapma kavramından daha fazla bir şeydi; ne zaman şefkate hizmet edilse, şefkatin her bir insanı egodan çıkarıp birliğin paylaşılan mekanına alarak ilişkilerdeki engelleri parçaladığı görüldü. Bu sanki bir başkasının gözlerine bakmak ve kendinizi aynada görmek gibidir, kime baktığınız önemli değil. Bu şefkatin armağanıdır. Her ilişkiyi birin yansıması olarak ortaya koyar. Bu şekilde, yalnızlık ortadan kaybolur. Biz asla yalnız değiliz.

Birçok insan dünyadaki ıstırabı dindirmek için bir şeyler yapmakta güçsüz olduğunu hisseder, yine de kişinin verme yeteneği ne kadar zamanı veya parası olduğuna bağlı değildir. Tek bir şefkat eylemi milyarder birinin fakirlere büyük miktarda yardım etmesine veya silah müteahhidinin bunu bırakıp barış için yürümesine neden olan şefkatli olayların zincir reaksiyonuna neden olabilir. Şefkatin kanatları korkunun kanatlarından daha büyüktür. Kelebeği hatırlayın.

Şefkatin dünyası sizi bekliyor. Mucizeler Çağına giriş kapısı önünüzde duruyor; kişisel ve kollektif sınırlamaların yok olma yolunda içimizden rehberlik aldığımız yerde duruyor. Bu kapı oraya İnsanlığın potansiyelinin vizyonunu önceden taşıyanlar tarafından yerleştirildi. Şu andaki sınırlama durumlarının hepsini aştığımızı kavradığınız zaman giriş kapısına ulaşırsınız, çünkü onlar bu amacı kendi kendilerine empoze ettiler. Bunların hepsi içinizdeki büyük potansiyeli ortaya çıkarmak için bir sınavdır. Krizler bir tekamül sıçramasını tetiklemek için tasarlandı. Sadece her an ve her durum için şefkatli bir sonucun rehberliğini kabul etmeyi seçerek kapıya adım atarsınız. Şefkatli bir sonuç zaten tarihteki her bir an ve her bir durum için mükemmel şekilde imgelenmiştir. Şimdi gerçekleşen şey, sizin bu potansiyele hizalanmanız ve bunun her zaman sizin kaderiniz olduğunu kavramaktır. Evren daima tüm varlıklar için mükemmel, eşzamanlı ve mucizevi olaylar akışını imgeler. Bunu farklı şekilde imgeleyen sadece egodur.

Einstein bizimle birlikte ve ünlü denkleminin dönüştürme için evrensel bir orandan çok daha fazlası olduğunu paylaşmamızı istiyor. İnsanlık denklemin bir sonraki seviyesini kavrama noktasına henüz ulaşıyor. Onlarca yıldır insanlar Einstein’ın çalışmasını entellektüel olarak keşfettiler, ama onun ulaşmaya başladığı keşfi görmek için grup bilinçliliği gereklidir. Einstein’ın çalışması şimdi açılmakta olan önemli bir tohumu ekti.

E = mc2, İnsanlığın yaratıcı potansiyelinin tanımıdır. Biz maddeyi ışığa ve ışığı maddeye değiştirme potansiyelini taşıyoruz. Anahtar denklemin her iki tarafında var olduğumuzun bilincinde olmaktır. Denklem, hem madde hem de saf enerji olarak ikili doğamızın aynasıdır, ama ayrıca ileri ve geri değiştirebileceğimizin gerçeğidir. Kendimizi parçacık kütlesi olarak deneyimliyoruz ve yine de bilinçliliğimizin orijinal hali olan saf enerjiye değişme potansiyeline sahibiz. Einstein gülümsüyor, çünkü onun ismi E ile başlıyor ve o şimdi kendi denkleminin diğer tarafında yaşıyor, saf bilinçli enerji aleminde.

Bizim gerçek doğamız saf bilinçli enerjidir ve kendimizi madde deneyimine dönüştürüyoruz. İnsanın orijinlerinin ayrıntılarına girmeden, denklemin tek bir tarafında kıstırılmış olduğumuza inanarak uzun zaman harcadık. Denklemin enerji tarafından geldiğimizi unuttuk, ama şimdi Işık Varlıkları olarak orijinlerimizi hatırlamamız için giriş kapısı açılıyor. Denklem ayrıca bir kehanettir, çünkü kaderimiz kendimizi saf enerjiye geri dönüştürmektir. Bu nedenle E öncedir (denklemin sol tarafındadır), çünkü E başlangıçtır ve fiziksel evrendeki yolculuğumuzun sonudur (yolculuğun sonunda yine enerji oluruz). Einstein’ın denkleminde bir çemberdir. Biz ışıktan geliriz, biz ışıktan yapıldık ve ışığa geri dönmeliyiz. Çember bir bütün olarak ışık formudur.

Einstein’ın denklemi, İnsanlığın uyandığı bilinçliliğin tekilliğinin parçasını tanımlar. İnsanlığın dönüşümünün parçası bu denklemi içeri almak ve onun gerçeğini bedenlemekten gelir. Biz bu denklemin içinde var oluruz. Onun bir parçasıyız. İçimizde fizikselde olan varlığımızın veçhesinin ışık ile bir olan parçamız ile birleştiği bir portal açılıyor. Denklemin her iki tarafında var olan her bir insanın iki veçhesi, varoluşun farklı hallerinde bulunan her birinin ayna imgeleridir. Denklemin ayrıca matematiğin ötesinde spiritüel bir önemi vardır. Bu perspektiften, denklem sizin Yaradan ile eşit olduğunuzu ifade eder; sadece bu değil, siz Yaradan’ın materyal formdaki veçhesisiniz. Şimdi neden Einstein’ın bu mesajı taşımak için seçildiğini görebiliyor musunuz? Onu denklem ile bilinçli bir ilişkiye getiren, Einstein’ın spiritüel doğası idi. Neden ona kahin dediğimizi görüyor musunuz?

İnsanlık denklemin bilincine varırken, maddeyi enerjiye ve enerjiyi maddeye nasıl değiştirdiğinizi hatırlayacaksınız. Bunun, yaratıcı potansiyelinizin parçası olduğunu söyledik. Bilinçli halinizde, birleşik alanın kuvvetlerine emretme yeteneğine sahipsiniz. Denklem evrensel Kaynak olan tekillik ile birlikte – yaratıcılar olarak yeteneklerinizi tanımlar. Bunun inanması güç görünebileceğini anlıyoruz, çünkü henüz bu tür yetenekler geniş bir şekilde gösterilmedi, ama sadece bilinçli olarak açılmaya başlayan potansiyellerden bahsediyoruz. Bu bilinçlilik seviyesinin kendisini ifade etmeye başlaması ve modellenmesi bir sürenin geçmesini gerektirir ve bu bilimsel kendini keşif İsa’nın gösterdiği mucizelerin gerçekliğini onaylar. Onun yaptıklarının hepsini ve daha fazlasını yapabiliriz.

Materyal bir varlığın sadece düşünce veya niyet ile katı nesne halini değiştirmesi imkansız görünebilir, ama kendinizi bulduğunuz materyal planına fiziksel bir nesnenin hologramını yansıtan bilinçlilik seviyesi ile iletişimde olduğunuzda, her şey mümkündür. Madde, tek bir kaynaktan yansıtılan düşüncenin süptil alanları etrafında organize olur. Maddenin şeklini değiştirmek düşüncelerinizin şeklini değiştirme konusudur. Maddenin etrafında organize olduğu süptil seviye ile iletişimde olmayı içerir ve denklemin ortaya koyduğu kesinlikle mümkündür. Denklem madde ve enerji arasındaki iletişim portalını gösterir. Yarattığımız tüm kimyasal kirliliğin bir düşünce formu olduğunu kavradığımızda, düşünceyi başka bir şeye değiştirebiliriz. Eğer, yeterli sayıda insan Evrensel Kaynak ile birlikte – yaratıcılar olma potansiyelinize uyanırsa tek bir günde Dünya kimyasal kirleticilerden özgürleşebilir. Çöller yaşam ile çiçek açabilir. Einstein’ın denkleminin sorunuzun yanıtının bir parçası olduğunu bilmekten hoşnut olduğunuzu düşünüyoruz. Bu şekilde en sonunda zaman ve mekanı aşarsınız, bedenlerinizi kendinizle birlikte ışık sınırının ötesine götürürsünüz.

İlişkilendirilmesi daha kolay olan bir şeylerden söz edelim. Politik ve sosyal durumu sordunuz. Yirminci yüzyılın ilk on yılında, uygarlığın yeni modellerinin evrensel organizasyon prensipleri formunda ortaya çıkmaya başladığını kaydediyoruz. Bu yeni organizasyonsal prensipler hükümetlerin milliyetçi amaçlarına ve hiyerarşik modellerine dayanan eski uygarlık modellerini aşmaya başladı. Uygarlığın yeni prensipleri ile öne sürülen modeller içinde birlikte yaratmaya tekamül ettik. Belki tarihin bu aşamasında üç en uygun şey barış, şefkatli bakıcılık ve sürdürülebilirliktir. Daha fazlası ortaya çıkacak.

Bundan sonraki iki yılda gerçekleşecek olan en önemli değişimlerden biri barış bilinçliliğinin gelişidir. Bu, zamanın çağları boyunca insan algısına hükmetmiş olan bazı kollektif düşünce formlarının temizlenmesi nedeniyle kısmen gerçekleşecek. Sizler etrafınızdaki dünya ile bireysel çatışma modellerinizin sorumluluğunu keşfedip alırken, dış düşman inancı azalıp soluyor. Dualist düşünmenin programının çözülmesine yardımcı olan yeni ve güçlü içgörüler ortaya çıkıyor.

Şiddetsiz çatışma çözümü sanatını öğretmek için dünyada işleyen birçok başarılı program var ve bunlar eğitim sisteminin tüm seviyelerinde öğretilmeye hazır. Eğer bu programlar ve teknikler dünyanın eğitim sisteminin bir parçası olursa tek başına bu savaşı ve rekabetin şiddetli şekillerini elimine edebilir, bu eğitim programlarını yaymak için fonlar gereklidir. Tarihimizde, şiddetsiz iletişim ve çözüm tekniklerini kullanarak çatışmaları barışçı şekilde çözmek için insanları eğitmenin savaşlardan ve savunmayı planlamaktan çok daha az maliyetli olduğunu öğrendik ve küresel bilinçliliğin üzerindeki etkisi çok destekleyici oldu.

Sizin zamanınızda Barış Departmanı ve Bakanlığı kurmak için küresel hareket, bu yeni barış bilinçliliğinin hükümet arenasına doğal genişlemesidir; bunun ana amaçlarından biri çeşitli topluluklarda önceden gösterilen başarının barış inşa edici modellerinin getirilmesine yardımcı olmaktır. Bu modelleri yeterli ölçekte desteklemek yeni barış paradigmasını getirmeye yardımcı olacaktır. Bu hareket küresel toplumda organize edici prensip olarak şiddetsiz çatışma çözümünü ve barışı yerleştirir ve paylaşılan tekamül amaçlarının ilerlemesi için işbirliğine ulaşılan bir ortam yaratır.

Medya şu anda, sanki başka seçim yokmuş gibi savaş realitesini yayınlıyor, ancak her bir insan hangi uygarlık modeline hizalanmak istediğini seçme gücüne sahiptir. Daha da çok insan bilinçliliğin barış – oluşturucu modeline hizalanmayı seçiyor. Bu seçim daha çok mevcut iken ve dünyaya yayılırken, insanlar doğal olarak bu modele hizalanacaklar. Bu herkesin istediği şeydir, ama birçok insan hizalanma seçimlerinin farkında değil ve insan bilinçliliğinin bu yaratıcı modelinden destek alıyor. Şefkat ve insan bilinçliliğinin barış – inşa edici modeli, şiddete yönelten semptomları yeni yaratıcı potansiyele dönüştürmeye başlayacak, bu yeni potansiyel insan ailesindeki kopuk hatları her zaman onarır ve ortaya çıkan her çatışma hissindeki dersleri toplar.

Barış dünyasını seçme yeteneğine sahipsiniz ve böyle yapmak bu dönüşümün momentumuna muazzam bilinç enerjisi ekleyebilir. Grup bilinçliliğinin kaynaklarının parçası barışa ve şiddetsiz çatışma çözümüne ayrılacaktır. İçsel ve dışsal barış halinde yaşamak için içsel çatışmanın her şeklini salıvermek için hepimiz birbirimize yardım edeceğiz. Yeterli sayıda insanın dış düşmanlar ile savaşma veya rekabet etme eski düşünce formlarını salıverdiği bir gün gelecek, kollektif bir deneyim olarak barış bilinçliliğinin gelişini deneyimleyeceksiniz. Hepimizin düşünme şeklimiz işbirliğinin evrensel modelini destekleyen temel bir şekilde değişecek. Bu, birçok insanın hayal edebileceğinden daha kısa sürede gerçekleşecek.

Durdurulamaz bir momentum kazanan yeni barış bilinçliliği hareketi ile bile, sadece hala savaş ve savaş tehdidi nedeniyle hayatta kalan çok büyük sözde hükümet/kurum varlığı vardır. Savaşa bağımlı ekonominin bazı veçheleri var. Birçok insan bu savaş makinesinin nasıl parçalanacağını merak ediyor. Tarihimizde paradigmanın bu bölümünü değiştirmede büyük bir rol oynayan şaşırtıcı bir içgörüyü keşfettik. Askeri/sanayi kompleksinin muazzam düşünce formunun kısmen kollektif ölüm korkumuzun bir ürünü olduğunu keşfettik. Savaş ve savaş makineleri için desteği sürdüren ölüm korkusudur. Bu ölüm aletleri vasıtası ile zenginliklerini sürdürmeye bağımlı olanlar, bu suç seviyesinin devam ettirilmesi için insanların ölümden korkmaları ve birbirlerinden korkmaları gerektiğini biliyorlar. İronik değil mi?, bu kadar çok ölüm, ölüm korkusu ile yaratıldı ve yine de bu içgörünün sadece bir parçasıdır.

Savaş makinesini ve onun bitmez gereksinimlerini yenmek için, ölüm korkunuzu yenmelisiniz. Bunu yapmanın anahtarı hastalık ve ölmenin dünyasını dönüştürmektir. Şefkatin kollarında öldüğümüz zaman ölüm korkusu olmadan yeniden doğduğumuzu keşfetmeye başladık. Bu içgörü, şefkatin iki şekilde uygulanması ile ortaya çıktı. Birincisi, sizin zamanınızda uyanmaya başlayanlar geçmiş yaşamlardan gelen travmatik ölüm deneyimlerini iyileştirme çalışmasına başladılar. Bu, önceki yaşamların travmalarının şu anda insanların ölüm korkusunu yaratan şeylerin bir kısmı olduğunu görmeyi olası kıldı. Aynı anılar ayrıca insanların hayattan korkmasına ve geçmiş travmaları tekrar yaşama korkusuna dayanan kendi – kendine empoze edilen sınırlamalar ile yaşamaktan korkmasına neden oluyor. Sizin zamanınızdaki çoğu insan henüz bunun bilincinde değil.

Şefkatin bize verdiği ikinci anahtar ölmekte olanlara özen göstermek oldu. Ölüme yakın olan insanlara gösterilen şefkatin, o insanların ruhlarının bu anıyı sonraki yaşamlarına taşıdıklarına ve geçmiş yaşamdaki ölüm travmalarından korkmadan yaşadıklarına tanık olmaya başladık. Kollektif hafızanın uyanışı ile ilgili farkındalıktaki bir diğer temel değişim nedeniyle bu mümkün oldu. Tekrar doğuşun insan tarihinin bir parçası olduğunu hatırlamaya başladık. Bu ayrıca ölüm korkumuzu büyük ölçüde salıvermemize yardımcı oldu ve ruhun yolundaki ilerleme için gerekli olan her yaşamın durumlarını daha tam olarak kucaklamamızı sağladı.

Yalnız başımıza veya acı verici durumlar ile öldüğümüz zaman, bu anıları kendimizle sonraki yaşama taşırız. Daha önce öldüğümüzde yalnız olmasak bilse, çoğunlukla ölüm korkusu ve bizi kaybetme korkusunu taşıyan bize yakın insanlar yanımızda iken öldük. Ölüm korkusu kullandığımız sistemlerden çoğu durumlarda davranış şekillerimize kadar içinde yaşadığımız dünyayı yaratan motive edici faktörlerden birisidir. Ölüm korkusu verdiğimiz kararları etkiler. Irak ile savaşa girmenin arkasındaki motive edici faktörlerden biri terörist bir saldırıda ölmek idi. Çoğu insanın hala savaşları desteklemesine neden olan bu ölüm korkusudur, onlar savaşın kendilerini koruyacağına inanırlar. Bir anlamda, tüm askeri/zeka sistemimiz bizi herhangi bir düşmanın ellerinde ölmekten korumak için tasarlanır. Ölüm korkusu trilyonlarca doları askeri/sanayi kompleksine pompaladı ve korku bunun akışını sürdürüyor. Ekonomik sistemin bu kısmı ölüm korkusu olmadan devam edemezdi. Ölüm korkusuna dayanan aynı karar verme paradigmasını yansıtan, kendi hayatta kalmasını garantiye almak için ölüm korkusunu yaymaya veya güçlendirmeye zorlanır.

Çok az yaşam kalitesi olduğunda veya hiç olmadığında, ölüme yakın hastaların yaşamını uzatmaya çalışarak, muazzam miktarda para, zaman ve kaynaklar harcamamıza neden olan ölüm korkusudur. İnsanların başka insanları öldürmesine neden olan ölüm korkusudur. Sizin zamanınızın bilim adamları ölüm korkusu ile saldırganlık veya şiddet davranışı arasındaki bağlantıyı keşfetmeye başlıyorlar. Ölüm korkusu ile motive olan mantıksız ve çoğu zaman şiddet dolu davranışın küresel bir fenomen olduğu açıktır.

İnsanlığın ölüm korkusunu dönüştürmeye yardım etmek istiyorsanız, hasta ve ölmekte olan insanların bakımını sağlayan programları destekleyin. Ölüme yakın olanlara şefkatli bakım sağlamak ile ilgili kar amacı gütmeyen bir organizasyon oluşturan Dannion Brinkley’in çalışmalarına bakın. [* http://www.dannion.com]. Bu, gelecek için bir modeldir. Şefkatli kollarda ölenler ölüm korkusu olmadan tekrar doğarlar. Dünyada böyle organizasyonların sağlanmaya başladığı şefkatli hizmet nedeniyle bu içgörü ortaya çıktı. İçgörü, yaşamlarımızda şefkatin varlığı ile öldüğümüz zaman, sonraki hayatta tekrar doğduğumuzda şefkatin anısını kendimizle taşıdığımızı öne sürüyor.

Bu içgörüyü ifade etmenin bir başka yolu, şefkatsiz bir dünyada, korkunun sürekli yeniden doğduğunu, ama şefkat dünyasında, şefkatin sürekli yeniden doğduğunu söylemektir. Ölüme yakın olanlara gösterdiğimiz şefkat yeni bir biçimde doğmak için dünyamıza geri yolculuk yapar. Ayrıca, masum bir insanı öldürdüğümüzde, hayata güvenmekten korkan yeni bir insan yaratıyor olabiliriz ve insan ailesi tarafından öldürülmenin çözülmemiş anıları ile yaşayabiliriz. Şefkatli bir geçmişle doğan insanlar şefkatin tarihini yaratmak için geri gelirler.

İnsan toplumunda barış ve şiddetsiz çatışma çözümünün organize edici bir prensip olmaya başlaması gibi, şefkatli bakımın dünyamızı dönüştüren ve ortaya çıktığımız şefkat tarihini yaratan bir diğer anahtar düzenleyici prensip olduğu anısını paylaşıyoruz. Bizler galaktik bakıcılar ırkıyız. Bakıcılık programları sağlık bakım sistemini geliştiren ve ekonomiyi dönüştüren önemli bir anahtarı taşır. Ayrıca daha fazla şifa yaratır.

Şefkatin potansiyelinin yeni bir varoluş şekli olarak ortaya çıkmasını görürken, bakım programlarını genişlettik. Bu, sağlık bakım sistemindeki yükü azalttı, çünkü insanların yaşamlarını tamamlamalarına ve hastanelerde ölmenin uzun süren deneyimleri olmadan geçiş yapmalarına yardımcı oldu. Ölmekte olanlara şefkatli bakıcılık yaparken, fiziksel ölümün geçişinin diğer tarafında şefkat dolu bir varlığın bizi beklediğini ve ölüme yakın olanlara şefkat göstermenin bedenlerini huzur içinde bırakmaları için bir şefkat köprüsü yarattığını keşfettik. Bu, hem ölmekte olan hem de onlara bakanlarda var olan ölüm korkusunu dönüştürdü. Bu deneyim en sonunda eğitim sistemimizin bir parçası oldu.

Ölüm korkusu dönüşürken, savaşın eski paradigmasını destekleyen enerjinin çoğu ortadan kalkar ve savaşa dayanan hükümet yapılarına bağlı olan tüm kaynaklar şefkatli bakımın yeni modeli ile bütünleşen küresel sağlık bakım sisteminin yaradılışına yönlendirilir. Bu iki model arasında gerçekleşen direkt bir değişim vardır; savaş müessesesi ve şefkat müessesesi. Tarihimizde, şefkat yaşam şeklinden daha fazlası oldu, eğitim, sağlık bakımı ve hükümet kurumlarının bir parçası oldu. Böyle radikal bir değişimi yaratan şeyin bir parçası, daha fazla insan şefkatli bakım hizmetine model olmaya başlarken gerçekleşen mucizevi şifaların dramatik artışı idi. Einstein’ın denklemi ile ilgili söylediklerimizi hatırlayın. Şefkat maddenin süptil alanlarını niyet vasıtası ile değiştirmeyi sağlayan köprünün parçasıdır. Bilinçliliğin tekilliği vasıtası ile İnsanlığın potansiyellerinden birinin DNA’yı orijinal mükemmelliğine – tekilliğin varlığı tarafından taşınan mavikopya’ya – restore etmek olduğunu keşfettik.

Bu mavikopyaya hizalanmaya başlarken, DNA’mızı değiştirebileceğimizi ve herhangi bir hastalığı iyileştirebileceğimizi keşfettik. Bir zamanlar tedavi edilemez olduğunu düşündüğümüz birçok hastalığı bu şekilde iyileştirdik, yeni ilaçlar yaratarak değil, DNA’mızı bilinçli olarak değiştirerek. Şefkatli bakım insanlara bize rehberlik etmek için gelen mükemmellik modeliyle hizalanmayı seçmeleri için yardımcı oldu. Geliştirdiğimiz sistem birçok insanın huzur içinde geçiş yapmasına yardımcı olurken, ayrıca birçoğunun iyileşmesine ve yeni bir hayata başlamasına yardım etti. En sonunda sağlık bakım sistemimiz fiziksel teknolojiyi kullanmaktan saf bilinçlilik vasıtası ile şifa sanatına dönüştü.

Tarihinizde bu yeni düzenleyici prensiplerin ne kadar güçlü olabileceğini görüyor musunuz? Bu evrensel anahtarlar ile çalışmaya ve kendinizi evrensel prensipler etrafında organize etmenin ne kadar basit olduğunu keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu yeni düzenleyici anahtarların gelişi hükümetin organik bir sisteme yeniden oluşumuna götürecektir, tek bir bedendeki organlar gibi. Herkes eşit katılımcı olacaktır.

Hiyerarşik organizasyon şekillerinin, kollektif organizmanın sağlığı için hayati olan evrensel olarak kabul edilen prensipler etrafında organize olan grup bilinçliliği kadar problem çözme kapasitesine sahip olmadığını keşfediyorsunuz. Barışın düzenleyici prensibi sinir sistemine benzer ve şefkatli bakım prensibini organize etmek kalbe benzer. Sürdürülebilirliğin düzenleyici prensibi kan ve akciğerlere benzer. Neler inşa edebileceğinizi görmeye başlıyor musunuz? Hepiniz bu yeni organizasyon, barış oluşturma, şefkat ve çevre ile sürdürülebilir ilişkiler modelleri içinde çalışmayı öğreneceksiniz. Bu yol vasıtası ile yaratıcılığınız gelişecek.

Gelecek yıllarda karşılaşacağınız en büyük zorluklardan biri sizin sorunuzda kapsanmıyordu ve bu, evrende yalnız olmadığınızın psikolojik realitesine geçiş ile ilgilidir. Fiziksel genişlemenin sınırlarına eriştiniz ve hala bazıları sadece uzaya gidip diğer dünyaları kolonileştirmenin hayatta kalmanızı sağlayacağını hayal ediyor. Bu fikir, kirletici, yaşamı hiçe sayan savaşçı insanların uzayda bulunacağını ve galaksinin sevgi dolu olan ve yaşayan dünyaları koruyan varlıklarla iskan edilmediğini ileri sürer. İnsanlık ölmekte olan bir dünyayı terk edemeyecektir. Sadece yaşayan bir dünyayı terk edebilirsiniz. Eğer Dünya ölürse, İnsanlık ölür. Siz organizmanın ayrılmaz bir parçasısınız. Gezegenin sağlığı hayatta kalmanızın anahtarıdır ve uzaya genişlemenizin temelidir.

Şu anda, tekilliğin varlığı ve rehberliği vasıtası ile telepatik topluluklara dönüşen yüz binlerce insan var; bu telepatik açılış sadece bu insanların birbirlerine erişmesini sağlamıyor, ayrıca İnsanlığın bir parçası olduğu galaktik bilinçliliğin tüm spektrumuna erişmesini sağlıyor. Galaktik bir uygarlık olarak ortaya çıkmanızı gözlemek için burada bulunan birçok dünyalar ve uygarlıklar var. Uzaya teknolojik olarak gönderilen sinyallere yanıt vermediler, çünkü onların hepsi telepatik topluluğun parçasıdır. İnsanlar başka dünyalar ile iletişim kurmaya teşebbüs etmeye başlarken, yanıt teknolojik değildi, telepatik idi. Sadece zihinleri açık olanlar işitebilirdi. Galaktik Topluluk ile büyük ölçekte etkileşebilmeniz için grup bilinçliliğine tekamül etmeliydiniz. Galaktik bilinçliliğin engin spektrumunun varlığı ve bu spektrumda yaşayan varlıklar bireysel bir egoya görünmezdir.

Yakında dünya çapında milyonlarca insan galaktik topluluğun telepatik farkındalığının eşiğini geçecek. Bu galaktik sakinler olmaya doğru anahtar bir adımdır. Bu değişim Dünyadışı varlıkların kollektif inkarının matriksini büyük ölçüde zayıflatacak. Yalnız olmadığınız gerçeğinin farkındalığı güçlenecek. Dünyada birçok değişiklikler gerçekleşecek.

Öncelikle, sizi Galaktik Topluluktan ayıran büyük çarpıtmadan sorumlu olanın ET konusunun gizliği değil, kollektif inkar olduğunu anlamalısınız. Bu inkarın kadim kökleri vardır ve eğer inkar ile desteklenmeseydi gizlilik var olamazdı ve bunun arkasında korku vardır. Bu, burada derin şekilde keşfetmeyeceğimiz engin bir konudur, ancak şimdi değişmekte olanların parçasıdır.

Fosil yakıtların yerine kullanmak için ve uzayın keşfi için sonraki nesli geliştirmek için gereksiniminiz olan teknolojiler önceden keşfedildi, geliştirildi ve halktan gizli tutuluyor. Bu teknolojiler kısmen gizli tutuldu, çünkü bu büyük buluşları keşfedenler insan uygarlığının yıkımının kaçınılmaz olduğu inancı etrafında organize oluyorlar. Gizlilik perdesinin arkasındaki açgözlülük, ihtiras ve hilekarlık her tarafa yayılmış durumda ve gizliliği sürdüren elit dünya planlayıcıları grubu, onları yeni dünyanın yöneticileri olarak bırakacak dünyanın sonu senaryosunu planlıyor. Şu andaki uygarlığın yıkımının yakın olduğu inancı, geçiş periyodu sırasında hayatta kalmanın rahmi olarak hizmet edebilecek çok büyük yeraltı yapıları inşa etmek için mevcut kaynakların en küçük parçasını sıkma planını meydana getirdi.

Teknolojiler gizleniyor, bunların sahipleri yıkım gerçekleştikten ve Dünya yenilenmeye başladıktan sonra uygarlığı yeniden oluşturmak için kullanacaklarına inanıyorlar. Bu esasen en çok ABD’de uygulanıyor.

Bu kusurlu ve tarifsiz bencilce bir plandır ve buna hizmet eden birçok kişi bundan kurtulmayı diliyor. Enerji üretimi ve itici güç için bu ileri teknolojilerin varlığı kısmen gizli tutuldu, çünkü insanlar başka bir seçim olduğu farkındalığına erişmekten kaçındılar. Amaç petrol endüstrisinin mevcut durumu sürdürmesidir, bu gizli plan için kullanılan paranın çoğu petrol endüstrisinden gelmektedir ve bu teknolojileri kullanmaktan kaçınmak Dünyanın ve insan uygarlığının yıkımına götüren şeydir. Bazı seviyelerde, buna dahil olanların çoğu yaptıkları hatayı görmeye başlıyorlar ve bu şefkatin uyanışıdır ve sizi Galaktik Topluluktan ayıran engelin sonudur. Gerçek çok uzun süredir saklandığı ve korku güçlendirildiği için, insanlar orada göklerde olan başka bir seçimin farkında olmadan yaşadılar ve bu seçim teknolojinizin dönüşümü anlamına geliyor. Yeterli sayıda insan mevcut olan seçimi fark ettiğinde, gizlilik duvarı çökecek.

İnkarın engeli zayıflarken, ET gemileri daha fazla görülmeye başlayacak ve filme çekilecek. Milyonlarca insan eşiği geçecek ve Galaktik Topluluk tarafından telepatik olarak selamlanacak. “Buradayız. Yalnız değilsiniz. Dünyanız Birleşik Alana doğuyor ve gözlemek ve gerekirse yardım etmek için buradayız. Bu daha önce birçok dünyada gerçekleşti. Deneyimlemekte olduğunuz bilinçlilikteki değişim doğaldır. Korkulacak hiçbir şey yok” demek için uzun süredir bekliyorlar.

Bu, patlayıp açılan bir balona benzer, delikten evrenin yaşam ile dolu olduğunu görebilirsiniz, balonun içinde iken, dışarı bakarsınız ve sadece engin mesafeleri ve boş uzayı görürsünüz. Daha fazla sayıda insan, eşiği geçenler tarafından gösterilen yeni seçim kodunu seçtikçe yeni insan kitleleri grubunun daha büyük bir evren görüşüne adım atması için gerekli olan zaman periyodu için gözlemler gerçekleşir ve sürer. Yalnız olmadığınızın farkındalığına tam – ölçekte değişime götüren zincirleme reaksiyon başladı. Bu farkındalık artacak ve hiçbir şey bunu durduramaz. Farkındalığın değişen dereceleri olabilir, inkarın temel dokusu ortadan kalkacaktır.

Bu sadece değişmekte olanın bir parçasıdır. Dünyadaki açgözlülük ve düzenbazlığın farkındalığı açıkça ayırt edilebilir olacak. Bu karşılaşacağınız en büyük zorluklardan biridir. İnsanlık açgözlülüğün önünü kesmeli ve saklandığı yeri ortaya çıkarmalıdır. Grup bilinçliliği vasıtası ile küresel şefkatin uyanışı, açgözlülüğün gizli yapılarını destekleyenlerin çıkıp gitmeleri için giriş kapısını açacak ve elit planlayıcılar grubunu desteksiz bırakacaktır. Tarihteki en büyük düzenbazlıklar ortaya çıkacak ve medyanın kontrolü sona erecek. Bu, bilgi çağının gerçek başlangıcının habercisi olacak. Bir araya gelecek ve barışın yeniçağının gelişini ilan edeceksiniz. Dünyayı bölen geçmişe ait nükleer korku oyununa son vereceksiniz ve yıldızların kendilerinden yağan barış ve şefkatin varlığına yanıt vereceksiniz.

Sonraki büyük meydan okuma ET varlığını ayırt edişinizde olacaktır, sona eren gizlilik ve yadsıma paradigması galaksideki yaşamın gerçeği ile bilinçli ilişkiye tekamül etmeniz, sizi yeni pozisyona yerleştirecektir. İnsan bilinçliliğinin tekilliği ile birlik haline içe doğru yaptığınız geçişten kafanız karışmamalı. En bilge uygarlıklar siz onları eşitiniz olarak karşılamaya hazır olana kadar beklemeyi bilirler ve uyanış sürecine müdahale etmeyi istemezler, ancak müdahale etmek isteyen bazı uygarlıklar vardır. Bunlardan bazıları önceden gizlice gerçekleşiyor, ama ayırt etmenin en büyük zorluklarından biri gizli gündemlerden gelmez, “en iyisini biz biliriz” diyen ve kendilerini İnsanlığın rehberleri makamına getirmeyi isteyen ileri, yardımsever ırklardan gelir.

Tehlikeli bir zamana giriyorsunuz, çünkü bu varlıkların telepatisi güçlüdür ve çoğu insan için bu tekamüldeki sonraki adım gibi hissedilir, barışsever ve yardımsever olan ileri bir ET ırkının rehberliğini somutlaştırmak/katmak; ama bu en yüksek potansiyel değildir. Gizlilik ve inkar oyunu çok uzun süre devam ettiği için, bu değişim için tam hazır değilsiniz ve ayırt edişinizi çok hızlı bir şekilde geliştirmek zorundasınız. Bu nedenle size bu zorluk ile etkin şekilde başa çıkan zaman çizgisi kodunu taşıyan haberciler gönderdik. Onların çalışması ve İnsanlığın kendi yeni potansiyeline büyüme muazzam istekliliği vasıtası ile bu tehlikeli zamandan kollektif zekanın başka formlarına gücümüzü vermeden güvenli bir şekilde çıktık. Tamamen kendine güvenen ve bağımsız olan özerk tekilliğe doğmak için amacınızdan ayrılmamalısınız, dikkatiniz dağılmamalı, çünkü eşsiz potansiyeliniz buna bağlı.

Burada paylaştığımız tüm bu mesajın kendi içinde, insan zaman yolculuğunun mümkün olduğunu kanıtlamadığını kavrıyoruz, size bunun için bir şeyler sunmayı düşündük. Einstein’ın denklemi E = MC2 nin içinde gizli bir şifre vardır. Bu şifreyi nasıl çözeceğiniz ile ilgili bu mesajda yeterli ipucunu verdik.

İnsanlığın bilinçliliğinde bu şifrenin çözülmesi birleşik alana kapıyı açacak olan şeydir. Bu haberciyi size göndermemizin nedenlerinden biri budur. O, bildiğiniz şekliyle teorik fiziğin sonunu selamlamak için ve birleşik alanın bilinçli keşfinin başlangıcı için burada.

Einstein size ilk köprüyü verdi; İnsanlığın madde dünyasına gelmesi için geçtiği köprü. Denklem eksiktir veya en azından onunla ilgili görüşünüz eksiktir. Geriye giden yolu bulmak için, zaman görüşünüzün kilidini açan ve evrenin hologramını üreten cihazın gizli imgesini ortaya çıkaran gizli köprüyü geçmelisiniz. İmge hem semboliktir hem de matematikseldir. Bilinçliliğinizi maddenin inşasından özgürleştirebilecek olan bir tanımdır. Tüm kuvvetler buradadır, denklemde şifrelenmiştir. Senin ve arkadaşlarının aradığı bu değil mi; Yaradan’ın imajını ortaya koyan simetrisi mükemmel basit bir birleşik alan denklemi? Başından beri oradaydı ve sadece fizikçiler tarafından keşfedilmeyecektir. Bu şifre kollektif bilinçlilikte birleşik alanın farkındalığının kilidini açmak için tasarlandı. Şifrenin kilidini açmanın anahtarı matematiksel değildir, spiritüeldir. Sevgi anahtardır. Sevgi birleşik alandır. İnsanlık için Sevgi ve Şefkat ve barışa ve insan birliğine tereddütsüz adanma Bizim Girdiğimiz zaman çizgisine girmenizi sağlayacaktır, bu zamanı ve mekanı aşmanızı sağlar, bizim yaptığımız gibi geri dönmenizi sağlar. E = MC2 bizim zaman çizgimizin şifresidir. Evrensel sevginin şifresidir. Sonsuz geleceğe giriş kapısı kalbinizdedir!

Kayıtlarımızda, ikinci köprü Hawking Köprüsü olarak adlandırılır. Habercimiz ikinci köprüyü bulduğu zaman, şifreyi çözmeye yardımcı olmada oynadığı role saygı olarak Dr. Hawking ismini verdi! Eğer ünlü denkleminizi istemeseydiniz, onun vasıtası ile sizinle temas kurmazdık. Einstein için şifreyi çözmedeki kayıp ipuçlarını bildirme fırsatını tetikleyen bu konuşma idi, bu insanın zaman yolculuğunu mümkün kılan anahtarı ortaya koyar. Ona Hawking Köprüsü ismini verdi, çünkü bu insan zekasının Birleşik Alanın bilinçliliği ile direkt ilişkiye girmesi için geçmesi gereken köprüdür.

Bu ayrıca sizin, kendisinin ve Einstein’ın arasında deneyimlenen grup bilinçliliğinin yansımasıdır, bu yansıma İnsanlığın grup bilinçliliği ortamında kendisine nasıl öğreteceği ve bilgilendireceği ile ilgili bir başka anahtarı ortaya koyar. Böyle bir ortamda herkesin soruları yanıtlanır. Herkes kollektif hafızanın parçası olan içsel spiritüel bir arayüzey ile temas vasıtası ile bilgilenir. Şimdi sizinle bu şekilde iletişim kuruyoruz. Tüm hafıza tektir. Tüm hafıza tek bir hologramdır, evrenin tasarımının parçasıdır. Her şey hatırlanır.

Einstein’ın şifresi hologramın gerçek doğasını ve sizin hologram ile ilişkinizi ortaya serer. Zaman, uzay ve maddenin hologramının nasıl üretildiğini tanımlar ve şimdiki uzay/zaman döngüsü içinde İnsanlığın konumunu verir. Kaderinizi ortaya koyar ve gelecek yıllarda bu kodun İnsanlığın zihinlerinde ateşlenmesine neden olacak olan yaklaşmakta olduğunuz olayı önceden haber verir. Şifre ayrıca İngilizce lisanının karakterlerinde gizli olan daha büyük bir şifrenin ateşleme fitilidir; bu daha büyük şifre zamanın doğası ve insan realitesi planı ile ilgili başka bir ipucunu açığa çıkarır. Üzerinde düşünmeniz için size çok şey verdik.

Belki size verdiğimiz en önemli mesaj bunu yapabileceğinizi söylemektir! İnsan ırkı bunu yapabilir ve gezegen hala kurtarılabilir. Bu uyanış süreci ortaya çıkarken sizinle yine buluşacağız ve tarihteki bu inanılmaz zaman sırasında sizinle birlikte olmaktan çok onur duyuyoruz.

(CEVIRI ; Saffet Güler)