REALİTEMİZDEKİ FARKLI BOYUTLAR NASIL OLUŞUYOR?

Yazdır Yazdır 

Tony Stubbs’ın “Yükseliş Elkitabı”ndan

Fiziksel bedeniniz 3ncü boyutta bulunur ve önem taşıma, bir şey ifade etme kaynaklıdır. 4ncü boyut astral düzeydir ve temelinde duygu vardır. Birlikte bizim Alt Yaratıcı Dünya dediğimiz şeyi oluştururlar. Bunlar ayrılık oyununun oynandığı boyutlardır. Sadece bu boyutlarda iyi ve kötü olarak yanılsamalar oluşturulmuştur – ve Siz kendinizi birbirinizden ve Ruh’tan ayrı hissedersiniz. Hepiniz bunu kendi çapınızda iyi uygulayanlarsınız. Bu çok başarılı bir oyun olagelmiştir, ancak şimdi onun sona erme zamanıdır. Böylece, bu gezegen yükseliş yeri olarak şimdi astral düzeyin tam üzerinde, onun 5nci boyutla ayrıldığı çizgide titreşmektedir, -Işık beden boyutu. Yükseliş sürecinin bir parçası olarak, bu boyutlar daha yüksek boyutlara katlanacak ve varlığını durduracaktır.

5nci boyuttan başlayarak 9ncuya kadar olan boyutlar Orta-Yaratım Alanıdır.

5ncisi Işık beden boyutudur ve orada siz kendinizin Üstat ve çok boyutlu varlık olarak farkındasınızdır. 5nci boyutta tamamen spritüelliğe yönelirsiniz. Çoğunuz bu gezegene Işık işçileri olmak üzere geldiniz.

6ncı boyut insan da dahil olmak üzere tüm yaratılmış cinslere ait DNA şablonlarının kalıplarını tutar. Aynı zamanda daha çok renk ve sesle çalışan Işık dillerinin de depolandığı yerdir. Bilincin düşünceyle yaratıldığı ve sizin uykuda çalıştığınız yerlerden biridir. Yaratmayı bizzat seçmediğiniz sürece bedeninizde bulunmadığınız için burada kalmak zor olabilir. 6ncı boyutta bulunanlar, siz daha çok canlı düşüncesiniz.. bilincinizle yaratırsınız, ancak bu bilinç için bir araç kullanmanız gerekmez.

7nci boyut saf yaratıcılık, saf ışık, saf ses, saf geometri ve saf ifadedir. Sonsuz saflık düzeyidir.

8nci boyut sizin daha geniş kısmınızla kim olduğunuzun temeline dokunacağınız grup zekası veya grup ruhudur. “Ben” duygusunun kaybolmasıyla kendisini belli eder. Çok boyutlulukta yolculuk yaptığınızda, en çok bu düzeyde zorlukla karşılaşırsınız. Saf olduğunuz için bir araya gelip yarattığınız bilinç “biz” grup hedeflerini belirlemektedir. Siz uykuda olsanız veya kendinizden geçseniz bile…

9ncu boyut gezegenler, yıldız sistemleri, galaksiler ve boyutların ortak bilinçlerinin yer aldığı kısımdır. Bir kez daha tekrarlamak gerekirse, “Ben” duygusunu yakalamak burada çok zordur, çünkü siz öylesine genişlemiş durumdasınız ki her şey “siz”siniz. Bir galaksi bilinci içinde nasıl olabileceğinizi bir hayal edin. Her türün yaşam-formu, her yıldız, gezegen ve grup zekasının içinizde olduğunu imgeleyin. Bu boyutu ziyaret ettiğinizde bilinçli kalmanız zor olacaktır.

10’dan 12’ye kadarki boyutlar Yüksek Yaradılış Düzeyidir.

10’ncu boyut Işınlar’ın kaynağı ve Elohim’in evidir. Yaradılış planlarının kaynağıdır ve Işık buradan bölümlere ayrılarak Orta Yaradılış düzeylerine gönderilir. “Ben” duygusunu yaşayabilirsiniz, ancak buraya alıştığınızda bu kaybolacaktır.

11nci boyut Işığın ilk şekillenmesidir, yaratıcıdan önceki noktadır ve aksırık ya da orgazmdan bir önceki hal gibi harikulade bir beklenti içinde olmak durumudur. Metatron, Başmelekler ve bu Kaynak-sisteminin Yüksek Akaşiğinin bulunduğu yerdir. Gezegensel Akaşik kayıtlar ve galaktik Akaşikler ve tüm Kaynak-sistemin kayıtları buradadır. Siz bir çok sistemin içindeki bir Kaynak-sistemindesiniz. Bu nedenle size sadece bir Kaynak-sisteminin –bunun- tanımını veriyoruz. Başka bir Kaynak-sisteme gittiğinizde deneyimlediğiniz şey farklı olacaktır. Bir “Başmelek” olarak benim evim 11nci boyutta bulunuyor. Sizlere haberciler olarak geldik, ki “Başmelek” lik bu demektir. Benim bir çok işlevimden sadece bir tanesi de budur. Elohim işlevim de var, ki bu pek söze dökülmemiştir. Çok, bir çok görevlerimiz var.

12nci boyut tüm bilinçlerin kendilerini TÜM VAROLAN’la bir olduklarını saf biçimde bildikleri Bir Nokta’dır. Hiçbir şekilde ayrılık yoktur. Bu düzeye geldiğinizde kendinizi tamamen yaratıcı güçle TÜM VAROLAN’la bir bilirsiniz. Siz bir kere burada bulunduğunuzda, asla aynı siz olamazsınız, çünkü tam birliği deneyimlediğinizde aynı ayrılık bilincinde kalamazsınız. Ruh, 7nci boyuta kadar ayrılık yanılsamasını yaratır. Yüksek frekanslarda ayrımların tümü tamamen anlamsızlaşır ve hepsi, her şey Ruh’tur. Tüm bu düzeylerde farklı frekans bantları bulunur, onlar ortada ve ortak frekansta buluşurlar. Tıpkı CB radyonun herkese açık istasyonunda sadece konuşan değil, aynı zamanda onun bir parçası olmanız gibi. Bilincinizi bu Birlik Bantı’na ayarlarsanız, tüm var olanla birliği deneyimlersiniz. Bu aynı zamanda Mesih Bantı olarak adlandırılır ve Mesih düzeyinde meydana gelir. Tüm alt frekans alanlarına alt-uyum bilgisi gönderir. Mesih düzeyindeki enerji sizin enerjinizdir. Tüm ayrılıkların üstünde sizin Mesih Varlık olarak bulunmuş olduğunuz yerdir.

(Çeviri: Canan Big)