Yeni Çocukların Bilimi – 2

Yazdır Yazdır 

Bölüm İki – İnsan: Versiyon 2.0

Dr Manjir Samanta-Laughton MBBS

Bir İndigo Doktorun İtirafı

İngiliz sağlık sisteminde bir aile doktoru olarak çalışırken, hiç hoşlanmadığım özel bir görev vardı ve bu, çocuklara Ritalin yazmaktı. İngiltere’deki sistem öyledir ki, çocuk sağlığında bir uzman tedaviyi tavsiye eder ve sonra çocuk reçete için aile doktoruna gider.

Bu şekilde, konsültasyon odama ebeveynleri tahammüllerinin sonuna gelmiş olan çocuklar gelirler. Onların çocukları Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Rahatsızlığı (ADHD) ye sahip olarak teşhis edilmiştir ve ebeveynler çocuğun idare edilemez davranışına bir çözüm olarak tıbbi uzmanlara döndüler.

Hastalarım ve çalışma arkadaşlarım ile bunu paylaşmamış olmama rağmen, bu çocukları iki görünüşte gözledim : öncelikle, bir profesyonel doktor olarak ve ayrıca sezgisel bir insan olarak (bazıları benim de indigo olduğumu söyleyecektir). Bu çocuklar bana yeni çocukların yetenekleri ile ve topluma neden problemli göründükleri ile ilgili çok şey öğretti.

ADHD teşhisi konulan bazı çocukların gerçekte farklı duyusal yetenekleri kullanıyor göründüğünü kavradım ; onlar kendi dünyaları ile ilgili bilgi absorblamak için tüm varlıklarını kullanıyorlar. Bu, duyusal yeteneğin daha holistik bir şeklidir.

Ayrıca, bazı çocukların gerçekte telaffuz etmediğim bazı düşünceleri bana geri tekrarladığını gözlemledim. Bu çocukların çoğu zaman telepatik oldukları ve bundan dolayı çevreleri ile ilgili engin miktarda bilgiyi işledikleri sonucuna varan ilk kişi ben değilim.

Bunun konsantrasyon eksikliğine neden olabileceğini anlayabiliyorum : çok fazla bilgi aldığınız zaman, neye konsantre olacağınıza nasıl karar verirsiniz ? Bazı çocuklar , çok hızlı büyüme hızı nedeni ile çok kolay sıkılabilirler, bu da sürekli uyarma gereksinimine neden olur.

Zor davranışlar bazen, yetişkinlerin çoğu zaman bir şekilde düşünüp başka şekilde davranmaları gerçeğinden kaynaklanabilir. Düşünceleri ve niyetleri okuma yeteneğine sahip olan çocuklar bunu kafa karıştırıcı ve moral bozucu bulabilirler.

İnsan : Versiyon 2.0

Bu yetenekler tıbbi uzmanlar tarafından kötü bir şekilde anlaşılabilir, ancak bu bilimde daha büyük resmin parçasıdır. Bundan önceki makalede tartıştığımız gibi, bilimsel topluluğun çoğu insan ırkının hala tekamül edip etmediğinden kararsızdır, böylece yeni yeteneklere sahip olma fikri bu perspektiften bir anlam ifade etmiyor.

Bu serinin ilk bölümünde tartıştığımız gibi, bilim adamları genlerimizin kim olduğumuzu oluşturmadığını kavrıyor : genomumuz diğer hayvanlara çok benzerdir. Eğer genlerimiz kim olduğumuzun arkasındaki itici güç değilse, nedir ?

Bilimin çeşitli alanları bilinçliliğin madde ve yaşam için temel olduğu sonucuna varıyorlar. Tekamülün bu yeni resmini evrensel bilinçliliğin açılması olarak tartıştık. Bu temel bilinçlilik bilgi kazanırken, insan varlıkları dahil, evren bilgi kazanır. İnsan ırkı, bu temel bilinçliliğin doğal bir sonucudur/gelişmesidir ve bu değişimleri yansıtır ; bilinçlilik bilgi kazandığında, insan ırkı da bilgi kazanır.

Bu çocukların yeni yetenekleri basitçe, bu açılan sürecin bir yansımasıdır. Yeni bilinçlilik bu çocukların yeteneklerine yansıyor.

Bu yeni yeteneklerin bilimine biraz daha yakından bakalım.

Telepati

Bir çok insan bu çocuklarda telepatinin ortak bir şey olduğunu fark etti : onların daha holistik duyusal yeteneklerinin bir parçası olarak görünüyor. (Not – Telepati Batı toplumunda daha alışılmamış olmasına rağmen, bazı yerli kültürlerde telepati normal bir iletişim şeklidir.)

Son zamanlara kadar, telepatinin bilimsel açıklaması bilinmiyordu. Sonra kuantum fiziği çağı mekansız – bağlantılar bilimini tanıştırdı. Bu, uzak parçacıkların, aralarındaki uzaklğa bakmadan, birbirleri ile bilgi alışverişini sağlar. Evreniminiz derinden bağlı olduğunu keşfettik ve bu kavram bize telepatinin bilimini sağlayabilir.

Eğer bilinçlilik evrene temel ise, mekansız bilinçliliğin mümkün olabileceğini görebiliriz. Bu telepatinin açıklaması olabilir, bu Nobel ödüllü fizikçi Brian Josephson tarafından desteklenen bir fikirdir.

Nöral networklar

Eski nesillerden farklı beyinlere sahip olan yeni çocuklardan bahsedilmektedir ve onların farklı nöral networklara sahip olduğu söylenmektedir. Bu gerçek olabilmesine rağmen, bu çocukların farklı olmasının nedeni değildir : değişimlerin tahrik edicisi değildir.

Bazı bilim adamları şimdi beyinlerimizin bilinçliliğin kaynağı olmadığına inanıyor, beyinlerimiz basitçe alıcılardır ve realitenin temeli olan evrensel bilinçliliğin işlemcileridir. Bu değişirken ve tekamül ederken, beyin fonksiyonumuz da değişiyor. Bu, beyin anatomisinde ve fizyolojide farklılıklara neden olabilir. Bazı Electroencephalogram (EEG) incelemeleri ADHD olan çocukların sık sık onların beyin kullanımındaki değişimleri yansıtan farklı bir EEG gösterdiğini öne sürüyor.

Bilinçliliğin beyin anatomisini nasıl değiştirebildiğinin ünlü bir örneği Albert Einstein’in beyni örneğinde veriliyor. Bu organ, otopside ünlü fizikçinin bedeninden çıkarıldı ve ilginç anatomik farklılıklar bulan nörolojistler tarafından incelendi.

Einstein’in beyninin bazı lobları ortalamadan daha büyüktür. Bu bölgedeki hücrelerin sayısı artmıştır, ancak hücre tipi nöron değildir, glial hücredir. Beyin iki tür hücreye sahiptir, nöronlar ve glial hücreler. Son zamanlara kadar glial hücreler, beynin fonksiyonları için önemli görülmüyordu, diğer nöronlara destek sağladığı düşünülüyordu.

Einstein yaşamının çoğunu evrenin işleyişini anlama teşebbüsüne harcadı. Bunun gerçekten onun beyninin anatomisine etkisi olduğu görülüyor. Eğer beyni bilinçliliğin alıcısı olarak düşünürsek, bu derin konulara tekrarlanan odak onun beyninin maddesini şekillendirdi.

Belki yeni çocukların evrenimizin farklı veçhelerine uyumlanmış olduğu gerçeği onların beyinlerini şekillendiriyor ve EEG incelemeleri gibi ölçümlere yansıyan farklı nöral networklar yaratıyor.

Çokboyutlu Bilinçlilik

Öyleyse çocuklar yeni bilinçliliğe nasıl uyumlanıyor ? Modern fizik bu soruyu yanıtlamamıza yardım edebilir. Fizikte son zamanlardaki teorilerden biri süperiplik teorisidir. Bu bize, evrendeki her şeyin minik atomaltı ipliklerden yapıldığını anlatır. Bu iplikler alışık olduğumuz üç boyut yerine, bir çok boyutlarda titreşir. Fizik evrenimizin bir çok boyutlardaki titreşimlerden biri olduğunu söylüyor.

Daha önce tartışıldığı gibi, şimdi bilim bilinçliliğin evrenin temeli olduğunu keşfediyor : tüm diğerlerinin ortaya çıkmasını sağlayan bir çeşit temel güç olarak davranıyor. Yukarıdakinden evrenimizin bilinçliliğin bir çok boyutundan oluştuğu sonucuna varmak olasıdır.

Meditasyon gibi uygulamalar ile kendi frekanslarımızı değiştirerek, farklı boyutların farkında olabiliriz. Bu yeni çocuklar ile kendiliğinden gerçekleşiyor olabilir : onların bilinçlilik farkındalığı farklı boyutsal titreşimlere uzanıyor olabilir. Bu çocuklarda gördüğümüz şeyin, bilinçliliğin tekamülünün yansıması olarak insan varlığının temel frekanslarında bir değişim olduğu söz konusudur. Bu nedenle, çocukların yeni yeteneklerini ve çok boyutlu farkındalıklarını gözleyebiliriz.

Bu yeteneklerin sadece çocuklarda mevcut olmadığını, bazı yetişkinlerde de olduğunu işaret etmek istiyorum. Bu çocukları ayırmamak önemlidir, ama aynı zamanda insan duyusal yeteneklerinde önemli bir değişim olduğunu kabul etmek önemlidir. Bu yeteneklerin daha büyük anlayışı, çocuklarda Ritalin gibi ilaçların kullanılmasının azaltılması ile sonuçlanabilir.

Sonuç

İnsan ırkı olarak tekamül ederken, bilimin kendisi bilinçlilikte sıçrama yapıyor. İnsan genomunun ve kara madde olarak bilinen kozmosun bölgelerinin sınırlamalarının keşfi, bilimin eski kavramları nasıl yeniden düşündüğünün sadece iki örneğidir. Belki evrenimizdeki yeni boyutların keşfi bilinçliliğin kendisinin tekamül etmekte olduğu ve daha önce görülemeyen şeyin şimdi görünür olduğu gerçeğinin bir yansımasıdır. Gelecekte, yeni çocukların yetenekleri İnsan : versiyon 2.0 ‘ın veçheleri olacaktır.

YAZAR HAKKINDA

Popüler olarak ‘Dr. Munchie’ olarak tanınan Dr Samanta-Laughton, tıp doktoru ve enerji tıbbı danışmanı eğitimi gördü. Bristol Kanser Yardım Merkezinde ve kendi holistik şifa uygulamalarında, genel uygulayıcı olarak çalıştı. Şifa ve diğer spiritüel uygulamaların bilimsel temelini araştırması onu teorik fiziğin, bilinçliliğin ve kozmolojinin biliminin prensiplerini incelemeye götürdü. Bulgularını popüler konferanslarda ve yazılarında bildirdi. Bilinçliliğin, kozmolojinin, şifanın bilimi ve ‘paranormal” fenomenin arkasındaki fizik gibi konuları araştırıyor. Dr Munchie’ye drmunchie@drmunchie.com mail adresinden ulaşılabilir.

http://www.childrenofthenewearth.com/science_and_evolution.php?page=articles/doctor_munchie/article2

(Çeviri ; Saffet Güler)