A’ARU MAHALIM TEMİZLİK İŞLEMİ

Yazdır Yazdır 

Ekteki imaj, Orta Doğu ırklarının insan DNA sındaki Nefilim genetik kodlarını temizlemek için Maia’ya, Thoth tarafından verildi. Bu imaj, fiziksel – eterik – astral – nedensel boyutlardan, Sirius’un boyutlararası portallarına ve Argo takımyıldızındaki orijinal matrisin ötesine, bir çok farklı seviyelerde çalışır.

Bu işlemle kullanmanız için bu imajın bir kopyasını yazdırın.

Bu özel işlem ile, işlemin tamamlanması için ve rahatsız edilmemeniz için, uygun zaman ve mekan olmasını sağlayın.

Gözlerinizi kapayarak başlayın. Tüm dikkatinizi kalp çakranıza odaklayın, odaklanmanız için parmağınızı kalp çakranıza koyabilirsiniz. Şimdi, kalp çakranızdan yavaş ve ritmik nefes alıp vermeye başlayın. Daha huzurlu ve farkında bir halde olduğunuzu hissedene kadar buna devam edin.

Şimdi, gözlerinizi açın ve A’aru Mahalim kutsal temizlik mandalasının enerjilerini kalp çakranızdan solumaya başlayın. Dokuz nefes alma- verme döngüsü yapın.

Şimdi, kalp soluması yapmaya ve A’aru Mahalim mandalasına çevresel vizyonunuz ile odaklanmaya devam ederken aşağıdaki niyeti bildirin :

Ben, Tanrı – Ruh – Kaynağın İLAHİ LÜTFU ve SEVGİSİnde merkezlendim. Tanrı – Ruh – Kaynak ve Cennetteki Varlıklar vasıtası ile, olduğum SEVGİ tarafından yansıtılan A’aru Mahalim’in ilahi enerjileri vasıtası ile, üzerine çatışma ve savaşın kaydedildiği, Orta Doğu’nun insanlarının genetiklerindeki mühürün açılmasını ve temizlenmesi istiyorum.

Şimdi, A’aru Mahalim mandalasına odaklanırken, sezginiz söyleme işleminin tamamlandığını belirtene kadar aşağıdaki mantrayı tekrarlayın. Söylerken nefesinizi farkında olun ve kalbinize odaklanmaya çalışın.

A’ARU MAHALIM (3x)

[Şöyle telaffuz edilir: AH-ahroo mah-HA-leem]

UR AT E’VEH A’TA (1x)

[Şöyle telaffuz edilir: oor AHT EH-vay AH-ta]

Sezginiz söyleme işleminin tamamlandığını belirtince, enerji ve farkındalık ile sessizlik halinde bir süre kalın. Algılayabileceğiniz herhangi bir şeye açık ve alıcı olun, ama herhangi bir şey beklemeyin. Bu genetik temizlik işlemi için minnettarlığınızı bir dua ile ifade ederek işlemi bitirin.

Bu işlemi istediğini kadar yapabilirsiniz, nitelik, derinlik, samimiyet ve adanma, tekrar sayısından çok daha önemlidir.