Geçmiş Yaşamda Edilen Yeminler Şimdiki Yaşamınız Etkiliyor mu?

Yazdır Yazdır 

Polinezyalı Kahunalar üç bileşenden oluştuğumuza inanırlar, alt, orta ve yüksek benlikler. Bunları bilinçaltı, bilinç ve süperbilinç olarak biliyorsunuz. Bu bileşenlerin her birinin belirli sorumlulukları vardır, bazen gündemler birbiri ile çatışır.

Bilinçaltının sorumluluklarından biri anıları muhafaza etmektir, hem bu yaşamdaki hem de önceki yaşamlardaki. Bazen geçmiş yaşamlarda yeminler ederiz ve bu yeminler bilinçli olarak ulaşılmazdır. Ancak, bilinçaltı hatırlar. Geçmiş yaşamda bir rahibe olmuş olabiliriz ve cinsel ilişkide bulunmama yemini etmiş olabiliriz. Bu, şimdiki yaşamımızda yakınlaşma sorununa neden olabilir, çünkü bilinç partnerliği arzularken bilinçaltı yeminleri onaylamaktadır, yeminlere destek olmaktadır. Veya Engizisyon zamanlarında işkence görürken, asla gerçeğimizi söylemeye yemin etmiş olabiliriz. Bu yemin, bu yaşamda sahne korkusuna neden olabilir. Diğer genel yeminler ayrılık, yoksulluk, sessizlik, cezalandırma, ıstırap çekme, itaat ve fedakarlığı kapsar.

Yeminler geçmiş deneyimler ile ilgili olabilirken, muhtemelen şu anda uygulanabilir değildir. Ancak, bilinçaltı hafızası, çoğunlukla çatışmaya neden olan yeminleri destekler. “Her şeyi bilen” süperbilincimizin neden buna müdahale etmediğini merak edebilirsiniz. Süperbilinç, özgür irade ile yasasına bağlı olan “ebeveynimizdir”. Biz istemedikçe müdahale edemez, eylemlerimizin sonuçlarını deneyimlememize izin vererek öğrenmemize yardımcı olur. Farkındalık kazandığımız ve müdahale/yardım istediğimiz zaman, süperbilinç yardımcı olabilir. Süperbilincin yardım etmesini isterken, isteğimizle birlikte yaşam gücü sunmamız gereklidir. Süperbilinç bedenin dışında yerleşiktir ve fiziksel planda yardımcı olmak için enerjiye gereksinim duyar.

Geçmiş yaşam yeminleri salıvererek özgürlüğünüzü temin edin. Aşağıda yeminleri uzaklaştırmak için basit bir teknik var :

Bilinçaltının yönettiği otomatik beden fonksiyonlarından bir olan timüs bezinizi kullanarak bilinçaltınızın dikkatini çekin. Bu beze 10 kez vurun (göğsünüzde köprücük kemiğinin altındadır)
Ellerinizi önünüzde tutun, avuçlar birbirine baksın. Bilinçaltınıza avuçlarınızın arasında yaşam gücünün yükünü toplaması ve tutması talimatını verin.
10 a kadar sayarak nefes alarak yaşam gücünü yaratın, nefesinizi 10 a kadar sayarak tutun ve 10 a kadar sayarak nefesinizi bırakın, bunu 6 kez tekrarlayın. Avuçlarınız arasında yaratılan yaşam gücünü hissedin.
Bilinçaltınıza, toplanan yaşam gücünü süperbilincinize aktarması talimatını verin. Süperbilincinize, bu enerjiyi aşağıdaki isteği gerçekleştirmesi için kullanmasını söyleyin:
(YÜKSEK SESLE SÖYLEYİN) “ Tüm zamanlarda, tüm boyutsal seviyelerde, en yüksek hayrıma uygun olmayan yapmış olduğum tüm anlaşmaları ve yeminleri iptal etmeyi diliyorum, niyet ediyorum. Bu yeminler, eğer en iyi yaşam deneyimime hizmet etmiyorsa ve engelliyorsa, pozitif veya negatif olanları da kapsıyor. Artık beni sınırlamamaları için bu yeminleri salıvermekte bana yardımcı olman için bu yaşam gücünü kullan. En yüksek yolum ve amacım ile hizalanabilmem için tüm sınırlamaları ŞİMDİ kaldır ve elimine et. Teşekkür ederim.”

Artık taşımanız gerekmeyen yükleri bırakırken hissettiğiniz özgürlüğün tadını çıkarın!