- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

9B ARKTURUSLULAR: Salgından Daha Hızlı Geçmek & Beşinci Boyuta Giden Yol

Salgından Daha Hızlı Geçmek ∞ 9B Arkturus Konseyi

Daniel Scranton kanalıyla

8 Nisan 2020

 “Selamlar. Biz Arkturus Konseyiyiz. Hepinizle bağlantı kurduğumuza memnunuz.”

Orada Dünyada yapmakta olduğunuz ilerlemeyi görebildiğimizi bildirmekten çok mutluyuz ve dokuzuncu boyuta kadar tüm yol boyunca dalgacık etkisini hissedebiliyoruz. Ayrıca geçiş yapmakta olduğunuz yönü duyumsayabiliyoruz ve kollektif olarak yapmış olduğunuz çalışma nedeniyle, şimdi bu krizin sonuna daha hızlı ilerlemekte olduğunuzu şüphe olmadan söyleyebiliriz. Bu ilerlemeyi yükselişinize doğru da yapıyorsunuz, çünkü yükselişiniz kendinizi bireyler toplamı olarak değil, bir kollektif olarak görmek ile ilgilidir. Bir fark vardır.

Kollektif bir birimdir ve ahenk sağlamak ve sinerji yaratmak için, kendinizi yüksek bilinç durumuna fırlatmak için ihtiyacınız olan şey kollektif olarak işlev yapmaktır. Ve bu nedenle, sizi kollektif olarak birleştiren bir şeyi, nereden olduğunuza ve neye inandığınıza bakmaksızın kendinizi hepinizin aynı olduğunuzu görmenize izin verecek bir şeyi birlikte yarattınız. Ve orada Dünyada bir kez daha olağan işlerinize geri döndüğünüzde, kardeş insanlarınızı görme şeklinizde bir değişiklik olacak. Tam şu anda, dünyanızdaki başkaları ile bağlantı kurma arzunuz, kollektif bilinçte tam şu anda olduğundan hiç daha kuvvetli olmadı.

Daha derin bağlantıyı arayacaksınız. Sadece fiziksel yakınlık ve fiziksel temastan daha fazlasını arayacaksınız. Başkalarının bu salgın sırasında nelerden geçtiklerini bilmek isteyeceksiniz. Onların hikayelerini duymak isteyeceksiniz. Nasıl etkilendiklerini, kayıpları olup olmadığını bilmek isteyeceksiniz.

Ve hikayelerinizi birbirinizle paylaşmakta şefkat oluşur. Şefkat ve koşulsuz sevgi kollektifi bir araya bağlayan şeydir. Bunlar, yükseliş yolculuğunuzu hızlandıran şeylerdir. Bunlar, Kaynak Enerji Varlıkları olarak gerçekte olduğunuz şeydir ve siz uyanmış olanlar bunu oldukça uzun süredir biliyordunuz.

Üstünüze düşeni yapmaktasınız. Kollektif bilince pozitif bir şeyler eklemektesiniz ve şimdi gezegenin geri kalanı buna yetişiyor. İnsanlar şimdi öncesinden daha fazla büyümeye, genişlemeye ve evrimleşmeye istekli ve siz sessizce onları bu yola yönlendirmektesiniz, ama etkiniz daha da kuvvetleniyor ve uyumakta olan bir çok insan, orada Dünyada bu yavaşlama periyodu sırasında yüksek boyutlu varlıkların varlığını hissetmeye başlıyor.

Her şey hissettiğiniz şey ile ilgilidir. Ve bu nedenle, bizi, başmelekleri, yükselmiş üstatları ve diğerlerini hissetmek ileriye doğru muazzam bir adımdır ve daha mutlu olamayacağımız bir adımdır. Kardeş insanlarınızın ihtiyaçları olan şeyleri aldıklarına güvenin ve o şefkati demirlemeye devam edin, hiç kimsenin beklemediğinden daha hızlı şekilde bundan geçtiğinizi göreceksiniz.

Biz Arkturus Konseyiyiz ve sizinle bağlantı kurmaktan keyif alıyoruz.”

Beşinci Boyuta Giden Yol ∞ 9B Arkturus Konseyi

Daniel Scranton kanalıyla

9 Nisan 2020

“Selamlar. Biz Arkturus Konseyiyiz. Hepinizle bağlantı kurduğumuza memnunuz.”

Orada dünyada bilincinizin genişlemesi ile yapmakta olduğunuz ilerlemeye çok heyecanlıyız. Bunu size her gün söylemekle, bozuk bir plak gibi olduğumuzu biliyoruz, ama kollektif bilinç olarak insanlığın toplam titreşiminde hissettiğimiz ilerlemenizi izleyen fiziksel-olmayan varlıklar olduğumuzu hatırlamalısınız. Spiritüel evriminiz odaklandığımız şeydr. Kollektif olarak kendiniz için seçebileceğiniz daha büyük felaketler olduğunu size söylemek istiyoruz. Seçebileceğiniz daha yakın felaketler vardı.

Ama durumunuza mantıklı bir şekilde bakarsanız, bu salgının insanlığı kollektif olarak nasıl etkilemekte olduğunu görürsünüz, bu aslında geçmiş yaşam travmasını iyileştirmek ve kardeş insanlarınız için sevginiz ve şefkatiniz ile kollektif olarak bir araya gelmek için size en büyük fırsatı veren seçim idi. Kalplerinizin açılmasına izin vermektesiniz ve bilinçte değişimin büyük bir kısmı zihninizin bilinç seviyesinden işlev yapmayı bırakmak ve kalbinizin bilinç seviyesinden işlev yapmaya başlamaktır. Ve bu nedenle, size yanıtlar aramayı bırakmanızı söyleyip durmamızın nedeni de budur.

Bu krizi zihinsel bir yaklaşımdan ele almanın sizi ondan önce olduğunuz aynı titreşimde bırakacağını hatırlamanızı istiyoruz. Ama eğer kim ve neden olduğunu aramak yerine, hissetmeye ihtiyacınız olan şeyi hissetmenize ve kalp merkezli olmanıza izin verirseniz, tam şu anda sizin için mevcut olan tüm genişlemeyi alırsınız ve insanlığın geri kalanını hepinizin içinde olmayı istediğiniz yüksek frekans aralığına taşırsınız.

Beşinci boyuta giden yol, her zaman insanların içlerine gidecekleri ve içlerinde var olanları bulacakları bir yol olacaktı. Bu her zaman bir hissetme yolculuğu, kişisel titreşiminizde bir artışı farketmenizi sağlayan bir yolculuk olacaktı. Ve ayrıca uyanmış olanlarınızın, hepinizin üzerinde olduğunuz yükseliş yolculuğunda insanlığı yönlendireceğini tekrar tekrar söyledik. Örnek olarak yönlendiriyorsunuz ve korku, öfke ve nefretten işlev yapanları etkileyecek kadar yüksek titreşimi taşıyarak yönlendiriyorsunuz.

İçinde bulunduğunuz duruma ve tüm insanlığa açık kalplerle, şefkat ile ve koşulsuz sevgi ile yaklaşarak o bireylere bir alternatif sunuyorsunuz. Yapmanızın beklendiği şey budur. Bu sizin parıldama anınızdır ve yaptığınız tüm arınma, tüm işlemden geçirme, tüm meditasyonlar nedeniyle, içinizde sahip olduğunuz ışık şimdiye kadar olduğundan daha parlak ve daha kuvvetli. Ve bu nedenle, insanlığı beşinci boyut olan yüksek frekans aralığına yönlendirmek için, içinizde sahip olduğunuz ışığı kullanmaya davet ediyoruz.

Biz Arkturus Konseyiyiz ve sizinle bağlantı kurmaktan keyif alıyoruz.”

(Çeviri: Saffet Güler)

www.danielscranton.com