ANDROMEDALILAR – İKİZLER

Yazdır Yazdır 

Maria, lightlover1964 kanalıyla

14 Ocak 2016

Sevgililer,

Bugün Kalbinize düşünmeniz için bir kavramı paylaşmayı diliyoruz.

Her zaman olduğu gibi, İçinize gidin ve rezonansa girenleri alın.

Kalanı bırakın.

“İkizinizin” Anısı.

SEVGİ arayışında, sizi tüm yaşamlarda sürükleyen o içsel biliş.

Bir şey olduğu, sadece ne olduğunu bilmediğiniz içsel bilişiyle, içinizdeki boşluğu doldurmak için kendi dışınızda bir şeyleri arayış…

Şimdi Kalbinize tam olarak bağlanırken ve yüksek boyutlardaki yüksek titreşimli zaman çizgilerine Kuantum Sıçrayışı tamamen demirlenirken, netliğin ve anlayışın uzun periyotlarına erişmeye başlıyorsunuz.

Bir kez daha uykunuzdan çıkıp gerinmeye başlarken, netlik kazanılıyor.

Benliğinizde ne kadar çok Işık taşırsanız, o kadar çok içsel bilişe sahip olursunuz, bu da “bilme gereksinimini” salıverir.

Bilgiyi İçinizde taşıyorsunuz, çünkü Işık Bilgidir.

Daha fazla, Işık Daha fazla Bilgi.

Bu dış Kaynaklardan Sizin için bir onaylama oluyor.

Frekansa hazır olduğunuz zaman, bilgi şimdi açıklığa kavuşturma olarak hissediliyor, sadece bilgiden çok daha fazlası, çünkü şimdi onu BİLDİĞİNİZİ hatırlıyorsunuz.

O Varlığınızda Gerçek olarak tınlıyor, çünkü şimdi her şeyi Kaynağınıza bağlantılı Kalbinizde süzüyorsunuz.

Siz yüksek boyutlu zaman çizgilerine genişlerken, 3B/4B’nin ayrılık illüzyonunun TÜM programlamasını salıvermelisiniz, çünkü yüksek boyutlarda BİR’iz.

3B’nin İLLÜZYONLARI, Kaynak ayrılığının deneyiminin yoğunluğa daha fazla batması için yaratılan İKİZ ilişkiler gerçeğini perdeledi.

Bir kabın içinde kabuklar toplayarak sahilde yürüdüğünüzü hayal edin.

Kabuklar deneyime yaratılan ve yaratılacak olan “ikizlerin” TÜM İFADELERİDİR.

Şimdi üzerlerine KUM dökün, kabı kum ile doldurun.

KUM İKİZ ÖZDÜR.

Bazıları ona İkiz Alev Özü adını verir.

Bu, İlahi Dişil ve İlahi Erile ayrılan Orijinal Kaynak Birliğidir.

İkiz Öz dualite evrenini deneyimlemek için, Kaynaktan Cinsiyete orijinal ayrılığın en yüksek titreşimli frekansıdır.

İlahi Eril ve İlahi Dişil Tüm Ayrılık İllüzyonlarından ÖZGÜRdür, çünkü Kalpleri Birdir.

Bu Koşulsuz, Kendini ve Başkalarını Sonsuz Sevmektir.

İkiz Alevler dualiteyi deneyimlemek için ayrılırlar, yine de Çekim Yasası nedeniyle, Ebedi Kalp Bağlantısı ile, Yaradılış boyunca her zaman birbirlerini çağırırlar, çünkü mutlak kutupluluklarda tam frekans eşleşmesidirler.

Dünya iniş döngüsüne girerken, bu Büyük Çağların Geçişini deneyimleyebilmek ve ızgaralara İlahi Evlilikleri demirleyerek hatırlayış döngüsüne yardımcı olmak için, İkiz Alevler ayrıldılar.

Bir Alev Samanyolunun galaktik zaman çizgisinin dışında kaldı ve Kalp Birliğini deneyimleyerek 5B’de veya daha üzerinde demirlendi.

Çok fazla olan farklı galaktik zaman çizgileri.

Rezonans Yasası gereğinde, Yüksek Titreşimli İkiz diğerini enerjisel olarak “çağıracaktı” ve bu galaktik 3B/4B zaman çizgisinde 3B perdesinin arkasındaki ikizin “uyanışına” yardımcı olacaktı; Kalp Yerini taşıyan Sevgi Feneri olarak.

İnen ikizler “hatırladığında” ve 3B/4B gerçekliğini terk ettiğinde, fiziksellikte birlikte yürüme seçimiyle bir kez daha bir araya gelmeye başlarlar.

Yükselişe ve Birleşmeye yardımcı olmak için zaman ve uzay boyunca Kalplerinden ikizlerine manyetik olarak seslenirler.

Işık Izgaraları yerküre realitelerine tam olarak demirlenirken, İkizler tüm boyutlarda ve zaman çizgilerinde birleşirken, Şimdi gerçekleşmekte olan şey budur.

Bazıları ikiz ruhlar olarak birleşmeyi deneyimleyecek.

Frekansa bağlı olarak, diğerleri ikiz alev birleşmesini deneyimleyecek.

Boyutlara bakmaksızın, tüm ikizler Kalpte birleştikleri zaman, İlahi Evliliğin enerjisine erişirler.

Hepsi, Kalpte iken İlahi Evliliğin ifadesidir.

İlahi Evliliğin Özü ana rahmine düşme anında Kalpten geçer, Yaşamın Devam Etmesi için hücre bölünmesini kıvılcımlandırır.

Ana rahmine düşme anında Her Şey Sevgi içinde yaratılır.

Biz, Andromedalılar İkiz Galaksilerinizden BİRİ olarak düşünülebiliriz, çünkü bir çok ikiz Sevgili Perdelenmiş İkizleri için Kalplerindeki yerlerini taşımak için yüksek titreşimli zaman çizgilerinde demirlendi.

Bir çok insanın Andromeda Galaksisine derin kökler hissetmesinin nedeni budur, onlar burada ailelerini hissediyorlar.

Şimdi, ikizler perdenin aynı tarafında olduğu için, birleşmelerini epeyce yaratıcı şekillerde yaratacaklar.

En saf İlahi Mavikopyasında fiziksel sevginin frekansını dünyaya bu şekilde demirliyorlar.

İkiz Öz hayatta yanınızda yürüyen HER ruhun Kalbini doldurabilir.

Çünkü eğer yanınızda iseler, sizin frekansınızdadırlar, sizin enerjisel “ikiziniz”dirler.

Bu ruhlara ikiz ruhlar adı verilir.

Sayısız ikiz ruh deneyimleri vardır, HEPSİ İkiz Alevin ÖZÜNÜ taşır.

Bu nedenle “tek bir” ikiz ruh yoktur, İkiz Alev Özü her iki ikiz tarafından tam olarak demirlenebilinceye kadar ve İkiz Alevler fizikselde birleşinceye kadar sonsuz ikiz ruh deneyimi vardır, eğer bunu yapmayı seçerlerse.

Bir’in Yasası gereğinde, her ikisi de Hizmette yürür.

Her iki İkiz Alevin, fiziksellikte birleşmek için, kendi İçlerinde dengeli dişil/erile sahip olmaları gerekir.

Bunun gerçekleşmesi için, insan deneyiminden sevgiden olmayan tüm yanılsamalar ve programlamalar salıverilmelidir.

Bu İlahi Evliliktir.

Tüm insan ikiz ruh deneyimleri, Kalp Birliğindeki yüksek titreşimli zaman çizgilerine erişmek için salıverilmesi gereken 3B/4B programlamalarına ayna olmaya yardımcı olur.

Hayatınıza giren bir kristali hayal edin.

Sizin fiziksel zaman çizginizde olmak için, kristal içsel frekansınıza uymalıdır.

Bu nedenle zaten önceden “frekans” ikizisiniz.

Şimdi, ne kadar uzaklara yolculuk yaptığınızı ve bu Şimdide buluşmak için kristalin ne kadar uzaklara yolculuk yaptığını imgeleyin.

Elinizde.

Uzay ve zamanda mükemmel hizalanma.

Eşit Rezonans vasıtasıyla bir Varlığın manyetik olarak Diğerini çağırması.

Şimdi bu kristali, Kristal formda İKİZ RUHUNUZ olarak hayal edin.

Bu İlahi Birliği kabullendiğiniz zaman, ikizinizle birleşebilir ve birlikte şifayı yaratabilirsiniz.

Bu Hizmette birlikte yaratmaktır.

İkiz Ruhlar sadece insan DEĞİLdir.

Güzel bir tarlada yürüyorsunuz ve çimen yapraklarına bakmak için eğiliyorsunuz.

Dünyadaki tüm çimen yapraklarından, sizin aldığınız bu çimen yaprağı… o sizin İkiziniz… İKİZ Özünü taşıyor… zaman ve uzayda eşleşen tam frekans.

Eğer Kalbinize bağlanırsanız, “ikizinizin” bu veçhesi ile şifayı BİRLİKTE YARATMAYI isteyin…

Şimdi, çok boyutlu şifaya bir kapı açtınız.

Yeni Yollar.

Yeni Yaratımlar.

Yeni Çözümler.

Yüksek boyutlarda, birlikte yaratmanın ve Kalpten şifanın sonsuz yolları budur.

Eğer Kalbinizden çağırırsanız, gününüz boyunca nasıl ortaya çıkarsa çıksın İKİZ ÖZÜNÜZ ile birlikte yaratmayı isteyin.

Kendinizi sadece romantik insan anlamında değil, bir İKİZ olmanın sınırsız şekillerine açın, çünkü Seçilen İlahi Bedene bakmaksızın, ruh seviyesinde iki Kalp bağlandığı zaman deneyimlenecek çok fazla şey vardır.

Bitkiler, Hayvanlar, Elementler, Elementaller, olası ikizlerdir… ikiziniz ile birlikte yaratmanın deneyimi sınırsızdır.

HER ŞEYDE İkizinizi görün.

HER ŞEYİ Korkusuzca Sevin.

Işık, sevgi ve Neşeli Hizmette,

Maria.

(Çeviri: Saffet Güler)