ARKTURUSLULAR – Bahar Ekinoksunun ŞİMDİSİNDE Olaylar

Yazdır Yazdır 

Suzanne Lie

3-3-2015

Soru: Gerçekten büyük bir şeyin gelmekte olduğunu hissediyorum. Bu doğru mu?

Arkturuslular: Çok haklısın, Bahar Ekinoksu “zamanı” dediğiniz şey sırasında ve sonrasında varoluşa gelmekte olan büyük bir aktivasyon var. Aktivasyon enerji alanının bu ŞİMDİ anında salıverilmesinin iki nedeni var.

BAHAR EKİNOKSU

Bir nedeni, çünkü bu uzun kışın sonunu ve baharın başlangıcını işaret eden Bahar Ekinoksudur. Bu nedenle, bu Şimdide insanlar olağan olandan daha mutlular. Uzun kışlardan sıkıntı çeken insanlar baharın geri gelmesini karşılamaktan mutlular. 

Kış çok eski olanın veya döngüsünün sonuna ulaşmış olan şeylerin 3B matriksinden salıverildiği mevsimi temsil eder. Diğer taraftan, bahar doğumun ve yeniden doğuşun zamanıdır. Yeni hayvanlar doğar ve uzun kış boyunca uyuyan bitkiler baharın “çiçeklerini” açarlar. 

BAHAR EKİNOKSUNUN ÖZELLİKLERİ

Bu Bahar Ekinoksu sırasında düşünmenin ve algılamanın eski şekillerinin bir çoğu “salıverilmelidir”, çünkü bunlar yeni paradigmaya uymazlar. 2015 Baharı, yüksek boyutları algılayabilmeniz için düşünmenin yeni şeklini karşılayacak.

Elbette, düşünceleriniz algılarınızı etkiler VE algılarınız düşüncelerinizi etkiler. Düşünceleriniz, “Tamam, ŞİMDİ sonraki aşamaya giriyoruz, bunlar yeni mevsimde neyi keşfedeceklerinin farkında olmak için algılarınızı etkiler. O zaman, çok daha fazla insan bir değişimi algılar, bu yeni umutların ve arzuların tezahür etmesine izin vermeyi daha güvenli kılar.

Bu nedenle, kış sona ererken ve bahar başlarken, yeni düşüncelerin ve yeni beklentilerin bilincinize girme fırsatı olur. Yeni bir şey beklediğinizde, yeni ve taze bir şeylerin gerçekliğinize girmesinin işaretlerini ararsınız. Bundan dolayı, bahar koşulsuz sevgi Ve Mor Alev ile dolu olan enerji alanlarını getirmek için ŞİMDİnin mükemmel anıdır. 

GÜNEŞ TUTULMASI

Baharın başlamasıyla birlikte, aynı ŞİMDİDE gerçekleşen güneş tutulması var. Güneş Tutulması bir reseti (yeniden başlatma) temsil eder. Hepiniz bazen bilgisayarlarınızın karıştığının farkındasınız, sistemi yeniden başlatmak için onları kapatmak zorunda olursunuz. Sonra tekrar açarsınız.

Güneşi tutulma ile resetlediğiniz zaman, Ayı resetlemenizden çok farklıdır. Ancak, güneş tutulması ve ay tutulması sizin zaman bölgenizde birbirine yakındır. Güneş, eril şu andaki enerji alanından daha yüksek frekanslı  bir enerji alanına geçişin başlangıcını temsil eder.

Ay tutulması, dişil, Güneş ve Ay Tutulması arasındaki zamanda yaşamakta olduğunuz enerji alanlarını getirir ve emer. Bu “aralıkta” enerjiyi bedeninize, bilincinize, algılarınıza ve günlük yaşamınıza bütünleştirme şansına sahipsiniz.

ASTROLOJİK ENERJİ ALANLARI

Bu gelen enerji alanında bir diğer çok önemli etki, Uranüs ve Pluto’nun gökyüzünde birbirlerine 90 derece açı yaparak birbirlerine kare yapmanın dansını sonunda tamamlamalarıdır. Pluto’nun Uranüs’e kare yapmasının anlamını en iyi şekilde açıklamak için, iki gezegene bireysel olarak bakacağız.

Pluto belirli bir enerji alanının aşırı dönüşümünü temsil eder. “Aşırı” diyoruz, çünkü Pluto dönüşümü ile bir şey çoğu zaman “ölmelidir”. Başka deyişle, eski enerji alanının bazı bileşenlerinin tamamen salıverilmesi ve sonraki boyuta geçmesi gerekir. Uranüs “bunu ŞİMDİ yap”ı temsil eder.

Bu nedenle, belirli enerji kalıplarının salıverilmesi kış döngüsünün sonunun ve güneş tutulmasının bahar döngüsünün başlangıcının ŞİMDİsinde salıverilecek.

GEZEGENLERİN BURÇLARI

Şimdi, bu gezegenlerin her birinin şu anda oturduğu burca bakalım. Bir gezegenin burcu, o gezegeni sürekli olarak etkileyen “enerji alanıdır”.

Hem Pluto hem de Uranüs bu burcun döngüsünün yarısında kendi “burçlarında” idiler (her bir burcun 30 derecesinin 15 derecesi). Pluto Oğlak’tadır. Diğer şeyler arasında, Oğlak dünya hükümetlerini temsil eder. Pluto dünya hükümetlerinin dönüşüm sürecinin kendi sürecinde yarı yoldadır. Bu nedenle, gezegenlerin burçları “Dünya hükümetlerinin dönüşümü ŞİMDİ gerçekleşiyor” der.

GEZEGENLERİN VEÇHELERİ

Kare, 90 derece ayrı olmak potansiyel gücü temsil eder. Her veçhe ırmaklar gibi temsil edilebilir. Kavuşum, 10 derece, iki ırmağın yan yana yolculuk yapmasına benzer. Üçlü, 120 derece, iki ırmağın tek bir ırmağa birleşmesinin en iyi yoludur ve kare, 90 derece şelaleye çok benzer. Bir şelaleye geldiğinizi görmezden gelmeye çalışırsanız, kolayca boğulabilirsiniz. Ancak, şelalenin tabanına bir baraj inşa ederseniz, büyük güç kazanırsınız.

Özetlemek için, Uranüs gerçekliği düşünmenin ve algılamanın YENİ şekline başlamak için ŞİMDİyi getirmeye hazırdır. Uranüs’ün enerjisi görmezden gelinemez, çünkü siz hazır olun yada olmayın yaşamınızı ETKİLEYECEK. Diğer taraftan Pluto’nun enerjisi çok sessiz, ama deneyimlerinizi ve hayata tepkilerinizi dönüştürmek için bilincin en derin ve en  yüksek hallerine giriyor. 

Uranüs şöyle der, “Bu ŞİMDİ. Kişisel olarak bir seçimin yok. Sen daha büyük bir sistemin parçasısın ve bu daha büyük sistem bunun Şimdi olduğunu söylüyor.” Pluto, “Dünya hükümetini dönüştürmek için burada ŞİMDİdeyim” der.

Pluto ve Uranüs’ü 90 derece ayrı koyarsanız, şöyle söylerler, “Dünya hükümetinin büyük dönüşümleri ŞİMDİ gerçekleşiyor. Bu gerçeğin farkında değilseniz, değişim süreci tarafından “aranıp durursunuz”. Ama, eğer bu değişimi açıkça kucaklarsanız, içinizde sahip olduğunuz güce bağlanabilirsiniz.”

Uranüs, “Seçim yok. Bu ŞİMDİ” der ve Pluto, “Dönüştürülemeyen şeyler salıverilmelidir” der. Bu nedenle, bu bir çok eşzamanlı enerji alanlarının kombinasyonu, kişisel, hükümetlere ait ve gezegensel bilincin yapısını dönüştürmek için radikal bir yeniden başlatmayı temsil eder.

Soru/Yorum: Bu, yedinin son karesi. Pluto/Uranüs karesi – bu yedinin sonuncusu.

Arkturuslular: Yedi, elbette, çok güçlü bir rakamdır. 7 rakamı çoğunlukla gerçeğin arayıcısını (Uranüs) temsil eder ve bu gerçeği (Pluto) bulmak için her taşın altına bakmaya isteklidir.

Pluto enerjisine çok benzer şekilde, 7 rakamı simyasal değişimleri temsil eder. Hücresel seviyede gerçekleşmeye başlayan büyük simyasal değişimler var. Gerçekte, değişimler Toprak, Hava, Ateş, Su elementleri seviyesinde başlayacak, çünkü bu 3B elementler 5B elementlere dönüşüyor. 

Bu nedenle, gerçeklik değişmeye başlarken, TÜM yaşamın başlangıçlarında değişiyor. Dünya Gezegenindeki her şey Elemental Krallığın bir üyesidir, bu nedenle her şey değişiyor. Yeniden başlatmanın farkında olanlar ve hazırlananlar, fiziksel bedenleri ve psikolojik beyin dalgaları kucaklayabildiği kadar hızla değişecekler. Sonra bu onların başkalarına kendi yeniden başlatmalarında yardımcı olma görevleri olacak.

Yeniden başlatma bilincin hallerinde ilerler. Bilincin farklı hallerinin farklı algıları aktive ettiğini insanların kavramasını istiyoruz.

İnsanlar, Dünyadaki kendi temsilcilerimiz bile, bilincin beşinci boyut halinde oluncaya kadar bu değişimleri algılayamayacaktır, bilincin beşinci boyut hali Delta veya tercihen Gamma Dalgası Bilincidir.

Bu süreç sırasında, bedeninizin dinlenmesine izin verirseniz yardımcı olacaktır. Hatırlayın, bilgisayarınız yeniden başlatıldığı zaman, siz onu kullanamazsınız. İnsan formunuz ile de benzer hissettirebilir. Bu hisle savaşmayın. Bunun yerine meditasyon yapın, gevşeyin, arkadaşlarınızla gülün, seyrek yemek yeyin ve çok uyuyun.

Başka deyişle, bedeninizin elementlerinin dingin olmaya ihtiyaçları olacak. O zaman bilincinizi farkındalığın yüksek frekansına genişletmek için meditasyon yapabilirsiniz. Enerjiler formunuza Epifiz Bezi vasıtasıyla girecek, ama süreç sizin Çok Boyutlu Zihninizde gerçekleşecek.

Çok Boyutlu Zihniniz durumu daha iyi kavrar, çünkü o beşinci boyut ve ötesi ile rezonansa girer. Yeniden başlatmanızın algısı Çok Boyutlu Zihninizde saklandığında, daha sonra üçüncü boyut beyninize yüklenebilir. Çok Boyutlu Zihniniz tüm girdiyi birden kabul edebilir, çünkü o Şimdinin patlaması şeklinde gelir.

3B beyniniz veya 3B bedeniniz bu ani yükleme ile zarar görebilir. Bundan dolayı, enerji önce her şeyin kişisel “harici belleğinizde” saklandığı çok boyutlu zihninize girer. Sonra üçüncü boyut aracınız için bilgisayar olan fiziksel beyniniz, bilinç halinizin ve fiziksel formunuzun güvenli bir şekilde kabullenebileceği şeyi kademeli olarak yükleyebilir.

Her biriniz önce kişisel misyonunuz ile uyumlu olan şeyleri yükleyeceksiniz, sonra Gaia’nın gezegensel misyonuna geçeceksiniz. Hepinizin kendi resim parçalarınızı taşımanız önemlidir. O zaman tüm enerji paketini elde etmek için Gezegensel Bilince bağlanmaya çağırılacaksınız. Sadece “Gezegensel Birlik Bilinci”nde iken bu muazzam, gezegensel “yap – boz”un parçalarını bir araya getirebileceksiniz.

Bu yap – bozu tamamlamak, insanlar olarak zaman şeklinde algıladığınız şeyi gerektirir, ama Arkturuslular olarak bizler ve Galaktikler olarak bizler her şeyi “Şimdi” olarak algılarız. Kendi beşinci boyut ve ötesindeki BENLİK ifadeleri ile birlik içinde olanlar da Şimdide enerjiyi algılayacak.

Çok Boyutlu BENLİKLERİNE bilinçli olarak bağlananlarınız Şimdideki bu enerjisel yükleme hissinin eşsiz deneyimini yaşayabilecekler. Ama ayrıca bu enerji tercümesinin üçüncü ve dördüncü boyutta paylaşılması için “zaman” gerekeceğini fark edeceksiniz.

Soru: Hazırlanmamız  gereken tehlike var mı?

Arkturuslular: Tehlike hissetmiyoruz.Korkarsanız, bilinciniz düşer ve tüm deneyimi kaçırırsınız. Ancak, eğer Koşulsuz Sevginin enerji alanını kucaklarsanız ve kendinizi Mor Alev ile çevrelerseniz, dönüşümünüz sonsuz sevgi ve dönüşüm gibi hissettirir.

Daha sakin bir deneyimi sağlamak için, kendinizi Mor Alev ile sarmalarken Koşulsuz Sevgiyi taşımayı uygulayın. Sizi sarmalayan Mor Alev herhangi dönüşüm işlemini, fiziksel formunuza zarar vermeyen, duygusal bedeninizi korkutmayan ve/veya zihinsel bedeninizde karışıklığa yol açmayan tarzda düşürmenizi (indirgemenizi) sağlar.

Ayrıca, 3B beyninizin zamanın ötesindeki bir enerji alanını almaya çalışarak alt üst olmaması için Çok Boyutlu Zihninize odaklanın ve bunu o enerji frekansını kabul etmeye hazırlanan 3B beyninize yerleştirmeye çalışın. 

İnisiyasyonun belirli seviyelerinde gerçekleşen bazı korumalar ve koruma duvarları vardır. Söylediğimiz gibi, çok boyutlu özümüzün bir parçasını “Yükselen Dünyadaki gönüllülerimizin” fiziksel bedenlerine yükledik. Bu yükleme sadece DNA’dan daha fazlasıdır. Biz/SİZ aslında yüksek boyutlu BENLİĞİNİZİN özünüzün bir yüzdesini şu anda giydiğiniz dünyasal bedene gönderdiniz.

Bu nedenle, “Dünyadaki gönüllülerimiz”in iki set DNA’sı var. Biri üçüncü ve dördüncü boyuttur ve diğeri beşinci boyuttur. DNA’nın bu iki frekansı birbirlerine dolanmıştır, ama üçüncü boyut makineleriniz sadece 3B iplikli DNA’yı görebilir. 

Siz, gönüllülerimiz bu yeni enerji alanlarının başlangıçtaki taşıyıcıları arasında olacaksınız, çünkü zaten tüm yaşamınızı DNA’nın iki farklı frekansını taşıyarak geçirdiniz. DNA’nızın bu enerjiyi içeren bileşeni “Çöp DNA” denen şey oldu. Hatalı bir şekilde çöp olarak etiketlenen bu DNA aslında Işık Bedeninizin temeli olan küçük, çok boyutlu solucan deliklerini içeren DNA’nızın %97 sidir.

Bu solucan delikleri vasıtasıyla, tutulmanın enerji alanını, aynı zamanda Çok Boyutlu Zihninizde saklanan diğer olağanüstü enerjileri bütünleştirirsiniz. Hazır olduğunuz zaman, beşinci boyutsal özünüzü yavaşça 3B beyninize ve sonra Çöp DNA’nızın “solucan delikleri” aracılığı ile 3B bedeninizde salıverirsiniz.

Soru: Yükseliş düşünce formlarını yaratmak için düşüncelerimizi ve duygularımızı birleştirdiğimiz zaman sürecimizin başladığı doğru mu?

Arkturuslular: Evet, beşinci boyut bilincinize girdiğiniz dönüştürücü enerji alanları nedeniyle. O zaman beşinci boyut bilinciniz tezahür ettirme güçlerinizi büyük ölçüde hızlandırır. Ancak, düşüncelerinizin ve duygularınızın üstadı OLMALISINIZ, çünkü “Ne düşünürseniz, onu getirirsiniz.”

Ayrıca, düşüncelerinizi duygularınızla birleştirdiğiniz zaman, yaşamınız boyunca önünüzde giden düşünce formları yaratırsınız. Bu şekilde, nasıl kendi yaşamınızın yaratıcısı olduğunuzu hatırlayabilirsiniz. Yürümeyi öğrenirken ne kadar sık düştüğünüzü veya konuşmayı öğrenmenin ne kadar zor olduğunu hatırlıyor musunuz? Bir anlamda, ŞİMDİ aynı süreçten geçeceksiniz.

Büyük ölçüde unuttuğunuz gerçekliğin yüksek frekansına nasıl yüründüğünü ve iletişim kurulduğunu hatırlıyorsunuz. Bu nedenle, muhtemelen kafanız karışacak ya da kendinizden şüphe edeceksiniz, o zaman koşulsuz sevgiyi ve Mor Alevi çağırın.

Koşulsuz sevgi yargılama olmadan “hatalar yapmanıza” izin verir ve Mor Alev gerçek Işık Bedeninize dönüşümünüze yardımcı olur. Sevgili gönüllülerimizin çoğu zamanın illüzyon olduğunu ve ŞİMDİDE yaşamanın gerçekliğin yüksek frekanslarındaki kendi gerçek, Çok Boyutlu BENLİKLERİne bilinçli yeniden bağlantılarına büyük ölçüde yardımcı olduğunu hatırlıyor.

Kutsamalar Sevgili Yükselenler

Arkturuslular

(Çeviri: Saffet Güler)